Tekil Mesaj gösterimi

Alt 14-06-2011, 02:13   #1 (permalink)
elif
 
elif - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Standart Açık ve Kapalı Tohumlu Bitkilerin Özellikleri Nelerdir?

Açık ve Kapalı Tohumlu Bitkilerin Özellikleri Nelerdir?

Açık tohumlu bitkileraçık tohumluların genel özellikleri
Kapalı tohumlı bitkiler.kapalı tohumlu bitkilerin genel özellikleri

Kapalı Tohumluların Genel Özellikleri

Açık ve Kapalı Tohumlu Bitkilerin Özellikleri Nelerdir?


Kapalı tohumlu bitkiler evrimsel bakımdan en iyi gelişmiş en büyük bitki grubudur.

Günümüzde yaklaşık olarak 300 000 üyesi bulunmakta ve bu sayı her geçen gün artmaktadır.
Kapalı tohumlu bitkilerin kültürü yapılmakta olup ekonomik değeri fazladır. Bu bitki
grubu oluştukları andan beri diğer bitki gruplarına oranla daha gelişmiş özelliklere sahiptir.
Çünkü vegetatif ( kök gövde yaprak v.b. ) kısımları ortam koşullarına daha rahat uyum
sağlayabilmektedir. Kapalı tohumlu bitkilerin organları arasında iyi bir iş bölümü söz
konusudur. Döllenme ve tozlaşma güvence altındadır. Kapalı tohumlu bitkilerde erkek
gametin dişi gametle birleşmesi önce tozlaşma sonra da döllenme olayı ile gerçekleşir.
Tozlaşma çiçek tozunun dişi organının üzerine konması olayıdır. Bu işlem için rüzgâr
böcek kuş su gibi faktörlerden yararlanılır.
Kapalı tohumlu bitkiler için kısaca şu özellikleri sıralayabiliriz:

- Tohumları meyve içerisinde bulunduğundan ovaryum tarafından örtülmüştür.

- Odunsu ve otsu çeşitleri vardır.
-Çok yıllık olanların bazıları yaprağını dökerken bazıları yaprak dökmezler.
- Çenek sayısına göre tek çenekli ve çift çenekli diye ikiye ayrılırlar.
-Tohum oluşurken çift döllenme görülmektedir.

Kök


Bitkileri toprağa bağlayan ve topraktan su ve suda çözünmüş tuzları bitkiye sağlayan

kısımlardır. Kökler bitkilerin toprak altındaki kısımlarıdır.

Gövde


Bitkinin yapraklarını ve çiçeklerini taşıyan organlardır. Bitkinin toprak üstünde

büyüyen esas destekleyici ve üst kısmıdır. Yapraklar özümleme organlarıdır ve
düğümlerden (boğum) çıkar. Gövde üzerinde yaprakların bağlandığı noktaya düğüm (nodus)
iki düğüm arasına da düğümler arası (inter nodus) adı verilir. Koruyucu pullarla kaplı olan
tomurcuklar dal uçlarında tepe tomurcuğunu yaprak koltuğunda ise yan tomurcukları
oluşturur. Gövde bitkinin iletim sisteminin bir parçasıdır. Kapalı tohumlu bitkilerde gövde
çoğunlukla düz ve yüksek bir yapıda iken bazen de toprağa paralel yönelmektedir. Ayrıca toprak altında gelişen ve kökeni gövde olan organlar da mevcuttur. Bunlar rizom yumru soğan gibi adlarla anılırlar. Çok yıllık otsu bitkilerde bitkinin toprak altında devamlı olarak rizom soğan gibi organlar vardır. Yarı çalımsı bitkilerde gövdenin alt kısmı odunludur ve canlıdır. Çalımsı bitkilerde gövde odunsudur ve bitkinin birçok gövdesi vardır. Ağaçlarda ise gövde odunsudur.

Yaprak


Yapraklar bitkilerde özümlemenin (bitkilerin güneş ışığı su ve karbondioksit

kullanarak kendi besinlerini yapabilmeleri) ve transprasyonun (buharlaşma ile suyun
yitirilmesi) yapıldığı esas yerlerdir. Tipik bir yaprak damar ağlarıyla desteklenmiş ince
yassı bir aya bir yaprak sapı ve sapın gövdeyle birleştiği yaprak tabanından ibarettir.
Yapraklar ayanın tek bir birim hâlinde olduğu basit yapraklar ve ayanın birçok yaprakçıktan meydana geldiği bileşik yapraklar olmak üzere iki sınıfa ayrılır. Bileşik yapraklaryaprakçıkların ana eksenin iki yanına dizilmiş biçimde ya da yaprakçıkların yaprak sapının ucundaki tek bir noktadan çıktığı elsi biçimde olabilir. Yapraklar ayanın genel biçimi ucu kenarı ve tabanının şekline göre sınıflandırılabilir

Çiçek


Tohumlu bitkilerin eşeysel üreme organlarına çiçek adı verilir. Başka bir deyimle

çiçek yaprakları eşeysel üremeye hizmet için özel bir değişime uğramış kısa sürgünlerdir.Çiçek tohumlar aracılığıyla yeni bireylerin oluşmasını ve bitkinin devamını sağlar.

Kapalı Tohumlu Bitkilerin Sınıflandırılması


Angiospermae grubuyla ilgili yapılan sınıflandırma Cronquist (1968) sistemine

dayanmaktadır. Bu sistem biyolojik bulgulara dayandırılarak geliştirilmiştir. Kapalı tohumlu
bitkiler iki gruba ayrılır. Burada fideciğin çenek sayısı dikkate alınmaktadır.
Buna göre;

Kapalı Tohumlu Bitkiler


- Magnoliopsida (Dicotyledoneae = Çift Çenekli Bitkiler)

- Liliopsida (Monocotyledoneae = Tek Çenekli Bitkiler) olmak üzere 2 sınıfa
ayrılmaktadır.

Açık tohumlular (Pinophyta) çoğunlukla ağaç ya da ağaççık seyrek de olsa çalı biçiminde olan bitkileri kapsayan taksonomik grup Bütünüyle odunsu olan bu bitkiler genellikle yapraklarının tamamını birden dökmediği için dört mevsim yeşil kalabilirler Yaprakları çoğunlukla iğnemsidir Bununla birlikte pulsu yelpaze şeritsi ya da tüysü tipte yapraklı olanları da vardır

Odun boruları (ksilem) ve soymuk boruları (floem) yapılarından oluşan vasküler sisteme sahiptirler Odun yapıları gövdede bir daire üzerine dizilmiş açık koleteral iletim demetleri içerir Bu nedenle de ikincil kalınlaşma gösterirler

Bir ya da iki evcikli bitkilerdir Genel olarak erkek kozalaklar bir eksen üzerinde üstüste binmiş yapıda mikrosporofillerden oluşmuştur Pul ya da kalkan biçiminde olan mikrosporofillerin karın kısmında çoğunlukla 2 bazen 4 polen kesesi (mikrosporangiyum) gelişir Bu keselerde bulunan mikrospor ana hücresi mayoz bölünme geçirerek mikrosporları bunlar da polenleri verir Açık tohumlularda polen üretimi oldukça fazla olup her bir erkek kozalak birkaç milyon polen üretebilir Bazı üyelerinin polenlerinde polenin rüzgarla uçmasını sağlayan 2-3 hava keseciği bulunabilir

Dişi kozalak genelde erkek kozalağa benzer Bir eksen üzerinde sarmal dizilmiş makrosporofillerden oluşmuştur Her bir makrosporofilin üst kısmında iki tohum taslağı bulunur Tohum taslaklarında da makrosporangiyumlar yer alır

Bu gruptaki bitkilere açık tohumlular denilmesinin nedeni tohumun bir yapıyla kapanmamış olarak açıkta bulunmasıdır Tozlaşmaları genelde rüzgarla olur Doğrudan doğruya mikrofil üzerine gelen polenler polen odacığında çimlenirler ve polen tüpü oluşur Bu sırada generatif hücrenin çekirdeği bölünerek iki sperma çekirdeği verir Polen hortumuyla arkegonyumlar içine sokulan bu sperm çekirdekleri yumurta hücresini döller Embriyonun etrafında tohum kabuğu (testa) bulunur Döllenmeden sonra tohum taslağı örtüsü genellikle odunsu bir yapı kazanır; ancak bazı gruplarda meyveyi andıran bir yapı da ortaya çıkabilir Tohumların olgunlaşma süreleri 1-3 yıl arasındadır Günümüzde 600 ile 1000 türle temsil edilmektedirler


elif isimli Üye şimdilik offline konumundadır