Tekil Mesaj gösterimi

Alt 24-02-2012, 01:36   #1 (permalink)
Я
 
Я - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Standart Ev kuralları nelerdir?

Ev kuralları nelerdir?


Ailede en önemli üç ilişki vardır:

(1) Annenin kendisiyle olan ilişkisi
(2) Babanın kendisiyle olan ilişkisi
(3) Anne ve babanın birbirleriyle olan ilişkileri.

Sağlıksız aile eksik insanların ilişkileri üzerine kurulur.Eğer anne ve baba kendi bütünlüklerini gerçekleştirememişlerse onların kendi içlerinde ve aralarında kuracağı ilişki sağlıksız olur ve yetiştirdikleri çocuklarda eksik kişilikli olarak yetişirler.
Anne ve baba ailenin mimarlarıdır. Onların kişilikleri ve ilişkileri ailenin tümünü ister iste-mez etkiler ve aile içindeki süreçleri belirler.
Kişiliklerini bütünleyememiş eksik ana ve baba kendilerini olduğu gibi kabul edemezler bir tür hayal dünyası içinde kendilerini olduklarından daha farklı görürler. Duyguları düşünceleri amaçlarıyla ilişkileri birbirinden kopuktur; bu nedenle yaşamlarını kendi diledikleri yönde değil çev-relerindeki kişilerin diledikleri yönde yaşarlar. Ancak pek çoğu bunun farkında değildir.
Yaşamını kendi özgür istemiyle istediği gibi yaşayamayan kişi bir esir gibi ömür boyu di-ğerlerinin dileklerini yerine getirmek için çabalar. Bu durumu açık seçik görebilen kişiler ise eksiklik-likerinden dayanılmaz bir acı duyarlar. Bu acı o kadar kuvvetlidir ki durumun kötülüğünü algılama-mak için savunma mekanizmaları geliştirir. Bu savunma mekanizmaları zamanla kuvvetlenerek kişinin tüm yaşamını etkisi altına almaya başlar; bir süre sonra kişi gerçekle ilgisini kaybeder aile içinde ge-liştirilmiş ve pekiştirilmiş olan mekanizmalardan örülü aile gerçeği ni yaşamaya başlar. Aile üyeleri ne tür bir savunucu çıkmaz içine gömüldüklerini anlamadan ömürlerini tüketirler.
Eksik kimseler kendileri gibi diğer eksik kimselerle evlenirler.Bunun bir tür doğa kanunu olduğunu savunan yazarlar vardır (Alice Miller 1989; John Bradshaw 1988 1990; Charles Whitfield 1990). Bu yazarlar eksik kimsenin savunucu bir dünya içinde yetiştiğini bir tür hayal dünyası içinde kendi benliğini tanımlamış olduğunu bu nedenle ancak kendisi gibi eksik bir kimseyle karşılaştığı za-man kendini anlamlı bir ilişki içinde bulduğunu belirtirler.


Bu tür ilişki özellikle alkolik ve kötü davranılan ailelerin çocuklarında görülür. Örneğin; alkolik bir babanın kızı babasından dayak yiyerek büyümüştür; babanın bencilliği baskındır ve çocuk sevgi ve şefkat görmemiştir. Ne var ki alkolik ailede kurallar hep gizlidir ve babanın alkolik oluşu hiç konuşulmamıştır. Çocuk mutsuzluğunu ve yalnızlığını anlayıp değerlendirebilecek zihinsel güce erişe- meden kendi benliğini tanımlamaya ve kişilik yapısını oluşturmaya başlar. Belirli bir yaş aşamasında kişilik yapısı oluşup özbenlik gelişimi sağlıksız da olsa tamamlanınca kendisini ailesindekine benzer ortamlarda anlamlı görmeye başlar. Ve bu nedenle alkolik babanın kızı babası gibi alkolik bir erkek-le evlenir ve onun kendini dövmesini ve kendine kötü davranmasını yaşamın zorunlu bir parçası imiş gibi doğal kabul eder.


Bu özelliğinden dolayı eksik insan ve eksik insanlar üzerine kurulmuş olan sağlıksız aile kişilerin yaşam boyutlarını aşar kuşaklar arsı bir sosyopsikolojik olay özelliğini gösterir. Sağlıksız ai-lelerde her kuşak bir önceki kuşağın yaratmış olduğu sahte gerçeği yani savunma mekanizmalarını devam ettirmek için elinden geleni yapar ve yeni kuşakları kendileri gibi eksik yetiştirir.


Kişilik gelişimlerini tamamlamış bütünlüklerini gerçekleştirmiş insanlar kendi mutlulukla-rı için başka bir insanın varlığını zorunlu görmezler.Kendi başlarına mutlu ve tamdırlar; kurmuş ol-dukları ilişki onları daha mutlu daha etkili daha doyumlu yapar.İlişki kurmuş oldukları kişileri kendi amaçları için kullanma gereği duymazlar; çünkü temel mutluluklarının kendi iç dünyalarından gelece-ğini bilirler. Herhangi bir tutku ya da bağlaşıklık gereksinmesinin zorlayıcı etkisi altında değil özgür İradeleriyle istedikleri için evlilik kurarlar.Bu tür ilişki sağlıklı ailenin temelidir ve bu ailede kişiliğini geliştirmiş bütünleşmesini tamamlamış insanlar yetişir.

Kendi bütünlüğünü tamamlayamamış kendine saygı ve sevgisini geliştirememiş kişi baş-kasını gerçek anlamda sevemez. Benlik sınırlarını belirleyememiş kişi yaşam sınırlarının nerede baş-ladığını bilemez bu nedenle iç dünyasını koruyamaz ve bu nedenle başkaları ona istediklerini yaptırırlar.


Böyle bir ortamda kişi kendi olmaktan korkmaz ve gelişim aşamasını doğal süreci içinde tamamlayarak bütünleşir.
Sağlıksız ailedeki kurallar ve etkileşimler ise oldukça farklıdır.Çocuğun gelişimini olumsuz yönde etkilediği için ayrı bir başlık altında gözden geçirmeye değer.


Я isimli Üye şimdilik offline konumundadır