Tekil Mesaj gösterimi

Alt 12-12-2012, 06:56   #2 (permalink)
Я
 
Я - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Standart

ANLATIM BİÇİMLERİ

İnsanlar gördüklerini duyduklarını düşündüklerini tasarladıklarını başkalarına anlatma gereği duymuşlardır. Bu aktarmalarda insanın belli bir amacı vardır. Söyleyeceklerimizi amacımıza göre yönlendirir biçimlendiririz. Amacımız söyleyeceğimiz değiş*tikçe anlatım biçimimiz de değişir.

Anlatım Biçimleri


1. Açıklayıcı Anlatım

Her türlü konuya uygulanabilen bu anlatım biçiminde amaç bilgi vermek herhangi bir düşünceyi aydınlatmaktır. Bu bakımdan en çok kullanılan anlatım biçimidir.

Açıklayıcı anlatım üzerinde durulan konuyla ilgili 'Niçin? Nedir? Nasıl?" gibi soruların yanıtını vermeye yarar.

Bu anlatım biçimiyle bir olay anlatılır bir şeyin olu şu belirtilir bir durum davranış nedeniyle ortaya konur kavramlar tanımlanır varlıklar belirgin nitelikleriyle tanıtılır düşünceler aydınlatılır.

Açıklama bilgi verme amacı taşıdığı için ansiklopediler ders kitapları gazeteler açıklamalı sözlükler yemek tarifi kitapları... bu anlatım biçimini kullanır. Yine bir düşüncenin aydınlanması amaç edinildiğinde makale fıkra deneme eleştiri röportaj... gibi yazı türlerinde bu anlatım biçimine diğerlerine oranla daha çok yer verilir.

Açıklamada bir konuyu berraklaştırmak geliştirmek anlaşılır duruma sokmak ön planda olduğu için sanatlı kullanımdan kaçınılır.

Açıklayıcı anlatım biçimi uygulanırken tanımlama karşılaştırma örnekleme... gibi düşünceyi geliştirme yolları kullanılabilir.


2. Tartışmacı Anlatım

Bu anlatım biçimi herhangi bir düşünceyi savunmak okuyucuyu ya da dinleyiciyi bu düşünceye inandırmak amacıyla kullanılır.

Aslında tartışmacı anlatım açıklayıcı anlatımın biçim değiştirmiş şeklidir. Bu anlatım biçimini açıklamadan ayıran yön okuyucunun ya da dinleyicinin yerleşmiş kanılarını düşünce ve davranışlarını değiştirmeye yönelmesi savunulan düşüncenin doğruluğunu kanıtlamaya çalışmasıdır.

Tartışmacı anlatım biçiminin uygulanabilmesi için öne sürülen önermenin tartışmaya delillerle kanıtlanmaya uygun olması gerekir. Herkesin üzerinde anlaştığı bir düşünce bu yolla işlenmez. Ancak böyle bir düşünce yerleşmiş anlayışlara aykırı bir taraf bulunduğu zaman tartışmacı anlatımla işlenebilir.
Tartışma çok yaygın olarak kullanılan bir anlatım biçimidir. Örneğin deneme fıkra makale söyleşi ve eleştirilerde roman ve öykülerde; konuşma ve konferanslarda kısaca görüş ayrılığını gidermek için yapılacak her türlü anlatımda yer alır.

Tartışmacı anlatım biçimini uygularken düşünceyi geliştirme yollarından tanık gösterme kanıtlama örneklendirme... kullanılabilir.


3. Betimleyici Anlatım

Betimleme varlıkları sözcüklerle görünür kılmadır. Betimlemede varlıkların duyu organları ile algılanan nitelikleri belirtileceği gibi bu niteliklerin iç dünyamızda uyandırdığı izlenimleri de yansıtabilir.

Bu anlatım biçiminde amaç varlığı belirgin nitelikleriyle tanıtmak varlık hakkındaki izlenimlerimizi belirtmektir.

Betimleme anlatıcının amacına göre iki gruba ayrılabilir:

A) İzlenimsel (Sanatlı) Betimleme
B) Açıklayıcı Betimleme

A) İZLENİMSEL BETİMLEME

Yazar gördüklerini duygularının düşüncelerinin etkisiyle betimler. Bu bakımdan kişisel kanı ve beğenileri ön plandadır. Yazarın amacı varlıkların kendisinde bıraktığı kişisel izlenimleri duyurmak başkalarının zihninde de aynı izlenimleri yaratmaktır. Bundan dolayı roman öykü gibi sanatsal türlerde bu anlatım biçimi ağırlık kazanır.

Bu anlatım türünde yazar varlığın nitelikleri arasında seçme yaparak en belirleyici olanları verir. Bunları ise üzerinde bıraktığı etkiye göre görme işitme tatma dokunma ve koklama duyularından birine ya da birkaçına diğerlerinden daha çok yer vererek anlatır.

B) AÇIKLAYICI BETİMLEME

Bu betimlemede yazar nesnel bir bakış açısıyla varlığa ait nitelikleri sıralar. Burada amaç varlığı tanıtmak okura bilgi vermektir. Yazarın varlıklar karşısındaki kanı ve beğenileri yer almayacağından dolayı bu betimleme yalnız görüneni belirleyen bir fotoğraftan farksızdır.

Açıklayıcı betimleme daha çok ders kitaplarında kullanılır (Coğrafya kitaplarında...).


4. Öyküleyici Anlatım

Öyküleyici anlatımda düşünceler olaylar aracılı*ğıyla anlatılır. Bu anlatım biçiminde amaç olmuş ya da olabilecek bir olayı oluşuyla gelişmesiyle vermekj okuyucunun da gözünde canlandırmaktır.

Öykülemede olay; kişi zaman ve yer öğelerine bağlanarak verilir.

Bu anlatım biçimi yazarın amacına bağlı olarak ikiye ayrılır:

A) Açıklayıcı Öyküleme
B) Sanatsal Öyküleme

A) AÇIKLAYICI ÖYKÜLEME

Bu öyküleme türünün amacı gerçek bir olayı anlatarak okuyucuya bilgi vermektir. Açıklayıcı öykülemede sanat amacı ön planda değildir.
Anı gezi yazısı yaşamöyküsü (biyografi) tarih . gibi yazı türlerinde bu anlatım biçimine yer verilir.


B) SANATSAL ÖYKÜLEME
Olmuş ya da tasarlanmış olayların anlatımında kullanılan bir anlatım biçimidir. Sanatsal öykülemede amaç okuru bir olayın içinde yaşatmak onun duygu ve düşüncelerini zenginleştirmektir.

Öykü ve roman gibi edebî türlerde kullanılan temel anlatım biçimidir.
Bu anlatım biçiminde olay kişi zaman ve yer temel öğelerdir.

Öykü bir ana olayın etrafında gelişirken romanda birden çok olay vardır. Olay gerçek olabileceği gibi tasarlanmış da olabilir. Ancak olayda gerçeğe benzerlik aranır.

Kişiler insan dışındaki varlıklar da olabilir. Zaman genellikle bilinen geçmiştir. Yazar zamanı tarih vererek mevsim ay gün belirterek ya da döneme ait özelliklerle (eşyalar dil kılık kıyafet...) verebilir.

Yer; dış ve iç mekânlar olarak yansıtılır. Dış mekânlar: meydan sokak... iç mekânlar: kapalı yerler.

Anlatıcı ya üçüncü tekil kişi (her şeyi bilen gören kişi) ya da birinci tekil kişi (olayın içinde yaşayan) olabilir. Bazen her ikisi bir arada verilebilir.


Я isimli Üye şimdilik offline konumundadır