Tekil Mesaj gösterimi

Alt 13-03-2013, 02:12   #1 (permalink)
elif
 
elif - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Standart Salih Amel Ne Demektir? Salih Amel Neye Denir?

Salih Amel Ne Demektir? Salih Amel Neye Denir?SÂLİH AMEL
İyi Salih Amel Ne Demektir? Salih Amel Neye Denir? güzel Salih Amel Ne Demektir? Salih Amel Neye Denir? faydalı Salih Amel Ne Demektir? Salih Amel Neye Denir? sevaba ve Allah'ın rızasına sebep olacak Salih Amel Ne Demektir? Salih Amel Neye Denir? haram sınırına girmeksizin kişinin iman Salih Amel Ne Demektir? Salih Amel Neye Denir? iyi bir niyet ve ihlâs ile yapmış olduğu davranışlar.

"Amel" Salih Amel Ne Demektir? Salih Amel Neye Denir? iş manasına gelir. "salih" ise Salih Amel Ne Demektir? Salih Amel Neye Denir? elverişli Salih Amel Ne Demektir? Salih Amel Neye Denir? yararlı Salih Amel Ne Demektir? Salih Amel Neye Denir? yarayışlı demektir. Dolayısıyla amel-i salih; kişiye ahiret saadetini sağlamaya Salih Amel Ne Demektir? Salih Amel Neye Denir? Allah'ın rızasını kazanmaya elverişli olan Salih Amel Ne Demektir? Salih Amel Neye Denir? Allah katında bir değer ifade eden davranışlardır.

İmanı kuvvetlendiren Salih Amel Ne Demektir? Salih Amel Neye Denir? sağlamlaştıran Salih Amel Ne Demektir? Salih Amel Neye Denir? onu çepeçevre sararak koruyan salih amellerdir. Amel-i sâlih Kur'an-ı Kerîm'de doksan küsür yerde doğrudan doğruya veya dolayı olarak emredilmiştir. Sâlih amelden sözeden ayetler genellikle Salih Amel Ne Demektir? Salih Amel Neye Denir? önce imana değinerek başlarlar. Bunların hep "İman edip salih amel isleyenler..." şeklinde oldukları görülmektedir. Bu da iman ile amelin Salih Amel Ne Demektir? Salih Amel Neye Denir? bir bütünün ayrılmaz parçaları olduğunu ortaya koyar. iman olmadan güzel davranışların hiçbir önemi olmadığı gibi Salih Amel Ne Demektir? Salih Amel Neye Denir? salih amel olmadan da kuru bir imanın tadı yoktur.

Bir müslümanın imanını salih amellerle bütünleştirmesi Salih Amel Ne Demektir? Salih Amel Neye Denir? dünya ve ahiret hayatına bağlı olarak bütün davranışlarını güzelleştirmesi gerekir. İslam'ın müminlerden istediği iman ve salih amel budur. Nitekim Cenâb-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de kurtuluşa erebilecek kimseleri şöyle tanıtıyor: "Asr'a yemin olsun ki hiç şüphesiz insan hüsrandadır. Ancak iman edip salih amel işleyenler birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiye edenler müstesna." (el-Asr Salih Amel Ne Demektir? Salih Amel Neye Denir? 103/1-3). "Muhakkak ki iman edip salih amel işleyenler Salih Amel Ne Demektir? Salih Amel Neye Denir? yaratıkların en hayırlısıdırlar." (el-Beyyine Salih Amel Ne Demektir? Salih Amel Neye Denir? 98/7). Bu ayetlerden anlaşıldığı gibi imanın yanında mutlaka salih amel gerekir. Bu da İslâm'ın bütün emir ve yasaklarının yeryüzünde uygulanması Salih Amel Ne Demektir? Salih Amel Neye Denir? insanların hayatına hakim kılınması için gereken amelî ve sözlü tebliğdir. Allah'ın emirlerini uygulayıp Salih Amel Ne Demektir? Salih Amel Neye Denir? bunları kendi nefislerinde yaşayarak toplumda yerleşmesi için çalışmak amel-i salihtir. En hayırlı yaratık olmanın şartı budur. Kur'an-ı Kerîm'de salih amel'den söz eden bütün ayetlerde hemen hemen önce imandan söz edilmektedir.

"Kadın Salih Amel Ne Demektir? Salih Amel Neye Denir? erkek iman etmiş olarak kim salih amel islerse ona güzel bir hayat yaşatacağız. Ecirlerini yaptıklarından daha güzeli ile ödeyeceğiz. " (en-Nahl Salih Amel Ne Demektir? Salih Amel Neye Denir? 16/97).
"İşte o gün hükümranlık Allah'ındır Salih Amel Ne Demektir? Salih Amel Neye Denir? O. aralarında hükmeder. İnanıp salih amel isleyenler Salih Amel Ne Demektir? Salih Amel Neye Denir? en güzel Cennetlerdedir." (el-Hacc Salih Amel Ne Demektir? Salih Amel Neye Denir? 22/56).
"İman edip salih amel işleyenlerin kötülüklerini örteriz. Onları yaptıklarından daha güzeli ile mükâfatlandırırız." (el-Ankebût Salih Amel Ne Demektir? Salih Amel Neye Denir? 29/7).
"İman edip salih amel isleyenleri iyilerin arasına koyarız. " (el-Ankebût Salih Amel Ne Demektir? Salih Amel Neye Denir? 29/9).

Amel-i salih ister istemez ihlâsı çağrıştırır Salih Amel Ne Demektir? Salih Amel Neye Denir? işin salih olması ancak Allah rızasının mutlaka gözetilmesi ile gerçekleşir. Amel Salih Amel Ne Demektir? Salih Amel Neye Denir? Allah rızası için olacak ve insan bu amelinin karşılığını yalnız Allah'tan isteyip yalnız ondan bekleyecektir. İnsanların hoşnutluğunu ve beğenisini kazanmak için yapılan ameller asla amel-i salih değildir. Zira buradaki niyet bozukluğu insanı ihlâssızlığa ve riyaya götürür. Riya ile yapılan amellere ise Cenâb-ı Hak iltifat etmez ve karşılığını da vermez.

Amel-i salih Salih Amel Ne Demektir? Salih Amel Neye Denir? Allah'ın rızası gözetilerek yapılmış bir amel olursa kişinin duasının kabul olunmasına sebep ve vesile olabilir. İnsan sıkıntı anlarında daha önceden yapmış olduğu salih bir amelden dolayı Allah'ın izniyle sıkıntıdan kurtulabilir.

Bu hususta müttefekun aleyh olarak nakledilen hadis meşhurdur. Pek uzun olan bu hadiste kısaca şu olay anlatılır: "Üç kişi yağmurdan korunmak için bir mağaraya girerler ve mağaranın ağzına bir taş yuvarlanıp mağaranın kapısı kapanır. Duadan başka çareleri yoktur. Onlardan birisi anne-babasına hürmette en ufak bir kusurda bulunmadığını Salih Amel Ne Demektir? Salih Amel Neye Denir? diğeri çalıştırdığı işçinin hakkına son derece riayet ettiğini ve kendi uhdesinde kalmış olan işçinin hakkını yine onun namına çalıştırıp büyük bir meblağ:olarak yıllar sonra ona verdiğini Salih Amel Ne Demektir? Salih Amel Neye Denir? öbürü ise her türlü imkân ve uygun bir ortam mevcut olduğu hâlde zina etmediğini Salih Amel Ne Demektir? Salih Amel Neye Denir? bütün bunları da sadece Allah rızası için yaptıklarını söyleyerek o sıkıntının giderilmesini dilerler. Sonunda Allah'ın izniyle tas yuvarlanır gider ve onlar da kurtulur" (Buhârî Salih Amel Ne Demektir? Salih Amel Neye Denir? Edeb Salih Amel Ne Demektir? Salih Amel Neye Denir? 5; Müslim Salih Amel Ne Demektir? Salih Amel Neye Denir? Zikir Salih Amel Ne Demektir? Salih Amel Neye Denir? 100). Burada bizler için ibretler mevcuttur: Kişi sıkıntıya düşebilir. O anlarda Allah'a dua ederken zikretmesi gereken amel-i salihi bulunmalı Salih Amel Ne Demektir? Salih Amel Neye Denir? o güne kadar kişi Salih Amel Ne Demektir? Salih Amel Neye Denir? amel defterine bu türden ameller kaydettirmelidir. İhlâsla yapılan amel Salih Amel Ne Demektir? Salih Amel Neye Denir? inciye benzer. Ne kadar küçük olursa olsun o yine de çok kıymetlidir.

Allah Salih Amel Ne Demektir? Salih Amel Neye Denir? kendisine ulaşmamız için vesileler aramamızı emreder (el-Mâide Salih Amel Ne Demektir? Salih Amel Neye Denir? 5/35). "Vesile" kelimesinin akla getirdiği mana ise Allah'ı razı edecek amel vb. dir. (İbn Kesîr Salih Amel Ne Demektir? Salih Amel Neye Denir? Tefsir Salih Amel Ne Demektir? Salih Amel Neye Denir? II Salih Amel Ne Demektir? Salih Amel Neye Denir? 563).

Bu arada hayırlı evlâd da amel-i salih cümlesinden sayılmıştır. Hayırlı evlâd yetiştirmek zamanımızda müslümanlar için hayli önem arzeden bir meseledir. Resulullah (s.a.s.): "İnsan ölünce ameli kesilir (amel defteri kapanır). Ancak üç şey müstesna (onlar yazılmaya devam eder): Sadakayı cariye (insanların uzun zaman istifade ettiği çeşme Salih Amel Ne Demektir? Salih Amel Neye Denir? yol Salih Amel Ne Demektir? Salih Amel Neye Denir? köprü Salih Amel Ne Demektir? Salih Amel Neye Denir? hastahane Salih Amel Ne Demektir? Salih Amel Neye Denir? cami...) Salih Amel Ne Demektir? Salih Amel Neye Denir? kendisinden istifade olunan ilim (kitap vb.) Salih Amel Ne Demektir? Salih Amel Neye Denir? kendisine duacı olan salih evlâd" buyurmuştur (Ebû Dâvud Salih Amel Ne Demektir? Salih Amel Neye Denir? Vesâyâ; 14; İbn Mâce Salih Amel Ne Demektir? Salih Amel Neye Denir? Mukaddime; 20). Evlâtların Salih Amel Ne Demektir? Salih Amel Neye Denir? amel-i salih olacak şekilde yetiştirilip ardımızdan bizlere hayır dua eder bırakılması önemli görevlerimizdendir.

Bunun aksine Salih Amel Ne Demektir? Salih Amel Neye Denir? makbûl olmayan çocuklara "amel-i gayr-i salih" denilmiştir. Hz. Nûh (a.s.) Salih Amel Ne Demektir? Salih Amel Neye Denir? kendisine isyan edip gemiye binmediği için sularda boğulan oğlunu tufandan sonra yeniden Allah'tan isteyince Allah'u Teâlâ cevaben "Ey Nûh Salih Amel Ne Demektir? Salih Amel Neye Denir? o Salih Amel Ne Demektir? Salih Amel Neye Denir? senin ailenden değildir. Çünkü o Salih Amel Ne Demektir? Salih Amel Neye Denir? amel-i gayri salih (salih olmayan bir amel-sahibidir..." (Hûd Salih Amel Ne Demektir? Salih Amel Neye Denir? 11/46) buyurdu.

Ameli salih Salih Amel Ne Demektir? Salih Amel Neye Denir? imanın tabii bir semeresidir. Eğer bir kalpte iman yerleşmiş ise Salih Amel Ne Demektir? Salih Amel Neye Denir? bu imanın gerektirdiği hareketler Salih Amel Ne Demektir? Salih Amel Neye Denir? yavaş yavaş ve kendiliğinden tezahür etmeye başlar. Bu kaçınılmazdır. Çünkü iman sadece dil ile ikrar edip monoton bir hayat tarzını benimsemek demek değil; bilâkis dil ile ikrarın yanında Salih Amel Ne Demektir? Salih Amel Neye Denir? müspet ve hareketli bir gerçekten ibarettir. Salih amelde Salih Amel Ne Demektir? Salih Amel Neye Denir? vicdanda yer eden imanın Salih Amel Ne Demektir? Salih Amel Neye Denir? vakit kaybetmeden kendini dış dünyaya açıklaması demektir. İslâm'da sözü edilen iman Salih Amel Ne Demektir? Salih Amel Neye Denir? işte bu şekilde salih amellerle tamamlanan bir imandır. Bu imanın pasif kalmaya asla tahammülü yoktur. Müminin içinden çıkıp dışına aksetmesi gerekir. Eğer bir iman Salih Amel Ne Demektir? Salih Amel Neye Denir? bu tabii hareketi sağlayamıyorsa Salih Amel Ne Demektir? Salih Amel Neye Denir? o ya sahtedir veya ölüdür. İman Salih Amel Ne Demektir? Salih Amel Neye Denir? güneşten uzak kapalı bir kutuda yetiştirilmeye çalışılan çiçek misali Salih Amel Ne Demektir? Salih Amel Neye Denir? sadece kişinin iç dünyasında gizlenip kalamaz. Böyle bir iman yok olmaya mahkûm veya ölüme terk edilmiş demektir. O. ancak salih ameller ile beslendikçe kuvvet kazanır ve hayat bulur.

İmanın kıymeti buradan gelmektedir. iman; amel Salih Amel Ne Demektir? Salih Amel Neye Denir? hareket Salih Amel Ne Demektir? Salih Amel Neye Denir? bina ve imar işidir. Kişiyi Allah (c.c.)'a yöneltir.
"İnanıp salih ameller işleyenlere gelince. Onların yaptıklarına karşılık Salih Amel Ne Demektir? Salih Amel Neye Denir? varacakları Cennet konakları vardır. " (es-Secde Salih Amel Ne Demektir? Salih Amel Neye Denir? 34/19).
"İnanıp salih amel işleyenler Salih Amel Ne Demektir? Salih Amel Neye Denir? Cennet bahçelerindedirler. Rablerinin katında onlara diledikleri verilir. İşte büyük lütuf budur." (eş-Şûrâ Salih Amel Ne Demektir? Salih Amel Neye Denir? 42/22).
"Kim salih amel işlerse lehine Salih Amel Ne Demektir? Salih Amel Neye Denir? kim kötü amel işlerse aleyhinedir. " (Fussilet Salih Amel Ne Demektir? Salih Amel Neye Denir? 41/46). "Allah'a iman edip salih amel işleyenlerin günahları affedilir. " (et- Teğabun Salih Amel Ne Demektir? Salih Amel Neye Denir? 64/9).
"Allah Salih Amel Ne Demektir? Salih Amel Neye Denir? yeryüzüne salih kullarım vâris ve hakim olacaktır Salih Amel Ne Demektir? Salih Amel Neye Denir? diye hükmetmiştir. " (el-Enbiyâ Salih Amel Ne Demektir? Salih Amel Neye Denir? 21/105).

Orhan ÇEKER Salih Amel Ne Demektir? Salih Amel Neye Denir? Şâmil İslam Ansiklopedisi

Salih kelimesi; doğru Salih Amel Ne Demektir? Salih Amel Neye Denir? güzel Salih Amel Ne Demektir? Salih Amel Neye Denir? hayırlı anlamlarına gelir. Amel kelimesinin Türkçe'deki en yakın karşılığı ise "iş"tir. Dolayısıyla salih amel Salih Amel Ne Demektir? Salih Amel Neye Denir? iyi ve hayırlı iş anlamına gelir ki Salih Amel Ne Demektir? Salih Amel Neye Denir? bu da Kuran'da Allah (cc)'ın rızasına uygun her türlü fiil ve hareketi ifade eder.

Bir Müslümanın Kuran'a göre yapması gereken şey Salih Amel Ne Demektir? Salih Amel Neye Denir? yalnızca iman etmesi değil Salih Amel Ne Demektir? Salih Amel Neye Denir? aynı zamanda o imanın gerektirdiği salih ameller işlemesidir. Salih amel Salih Amel Ne Demektir? Salih Amel Neye Denir? Allah (cc) için sürekli hayırlı iş yapan samimi bir müminin Salih Amel Ne Demektir? Salih Amel Neye Denir? samimi imanının bir göstergesidir. Bir ameli salih kılan şey Salih Amel Ne Demektir? Salih Amel Neye Denir? onun sonucu değil Salih Amel Ne Demektir? Salih Amel Neye Denir? onun ardındaki niyettir. İşte bu nedenle Salih Amel Ne Demektir? Salih Amel Neye Denir? bir amelin salih olması Salih Amel Ne Demektir? Salih Amel Neye Denir? yalnızca Allah (cc) rızası gözetilerek yapılmış olmasına bağlıdır. Bu gerçek Salih Amel Ne Demektir? Salih Amel Neye Denir? "salih amel" kavramını Salih Amel Ne Demektir? Salih Amel Neye Denir? cahiliye toplumundaki "hayırseverlik" kavramından ayırır. Kuşkusuz Allah (cc) Salih Amel Ne Demektir? Salih Amel Neye Denir? her türlü kusur ve eksiklikten uzaktır Salih Amel Ne Demektir? Salih Amel Neye Denir? hiçbir şeye ihtiyacı olmayandır Salih Amel Ne Demektir? Salih Amel Neye Denir? müstağnidir. Dolayısıyla Salih Amel Ne Demektir? Salih Amel Neye Denir? Allah (cc)'ın yapılan salih amellere ihtiyacı yoktur. Salih amel Salih Amel Ne Demektir? Salih Amel Neye Denir? ancak Müslümanın ahireti için Salih Amel Ne Demektir? Salih Amel Neye Denir? Müslümanın kendisi için gerekli bir ibadettir.

Salih amellerde bulunan samimi kulların ahirette alacakları karşılık ise Salih Amel Ne Demektir? Salih Amel Neye Denir? Kuran'da şu şekilde haber vermiştir:

(Ey Muhammed) iman edip salih amellerde bulunanları müjdele. Gerçekten onlar için altlarından ırmaklar akan cennetler vardır. Kendilerine rızık olarak bu ürünlerden her yedirildiğinde: "Bu daha önce de rızıklandığımızdır" derler. Bu Salih Amel Ne Demektir? Salih Amel Neye Denir? onlara Salih Amel Ne Demektir? Salih Amel Neye Denir? (dünyadakine) benzer olarak sunulmuştur. Orada Salih Amel Ne Demektir? Salih Amel Neye Denir? onlar için tertemiz eşler vardır ve onlar orada süresiz kalacaklardır. (Bakara Suresi Salih Amel Ne Demektir? Salih Amel Neye Denir? 25)

Eğer "salih amel" tanımına uygun olan işler Salih Amel Ne Demektir? Salih Amel Neye Denir? katıksız Allah (cc) rızasından uzaklaşırsa Salih Amel Ne Demektir? Salih Amel Neye Denir? o zaman salih amel olma özelliklerini yitirirler. Bu durum Salih Amel Ne Demektir? Salih Amel Neye Denir? aksine Salih Amel Ne Demektir? Salih Amel Neye Denir? insanın başka insanların rızasını araması anlamına gelir ki Salih Amel Ne Demektir? Salih Amel Neye Denir? bunun Kuran'daki tanımı "şirk"tir ve şirk büyük bir günahtır. İşte bu nedenle Salih Amel Ne Demektir? Salih Amel Neye Denir? salih amel yapılırken Salih Amel Ne Demektir? Salih Amel Neye Denir? niyetin sürekli olarak sağlam tutulması Salih Amel Ne Demektir? Salih Amel Neye Denir? yani yapılan işin sadece Allah (cc) rızası için yapıldığının akılda tutulması son derece önemlidir. Bu amaçla da Salih Amel Ne Demektir? Salih Amel Neye Denir? Allah'la manevi bir bağlantı içinde olmak Salih Amel Ne Demektir? Salih Amel Neye Denir? bir iş yaparken yalnızca O'nun rızasını akılda tutmak Salih Amel Ne Demektir? Salih Amel Neye Denir? O'nu tesbih etmek ve işin kabulü için Allah'a dua etmek gereklidir.


elif isimli Üye şimdilik offline konumundadır