Tekil Mesaj gösterimi

Alt 21-07-2013, 03:41   #1 (permalink)
elif
 
elif - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Standart Neden dört kitap indirildi

Neden dört kitap indirildi-neden 4 kitap gönderildi

İmtihan adalet ölçüsüne göre yapılır. Bir öğretmen imtihandaki adalet ölçüsü tatbikatı uygulamayı ister.. Aynen bunun gibi Allah kullarını imtihan için öğrencilerine tatbikat yaptırması gerekir. Tatbikat ise öğretici bir muallim ve onun elinde de bir kitap/ders notlarının olmasıyla gerçekleşir. İşte insanlık camiasının hayat okulundaki muallimleri peygamberler ders notları ise semavî kitaplardır.

“Bir peygamber göndermedikçe kimseye azap etmeyiz”(İsra 17/15 ) mealindeki ayet bu gerçeğe dikkati çekmektedir.

-Ayrıca şu koca evrenin yaratılmasının elbette bir çok gayesi vardır. Her tarafı hikmetlerle donatılmış evrenin gayesiz abes lüzumsuz olduğunu tasavvur etmek için deli olmak lazımdır. Bu gayelerin başında her şeyden önce Allah’ın kendini tanıtması ve kullarından bunu öğrenmelerini istemesidir. “Cinleri ve insanları beni tanımaları ve bana kulluk etmeleri için yarattım”(Zariyat 51/56) mealindeki ayette bu hakikate işaret edilmiştir. Kulların bu tanıma ve kulluk işini öğrenmesi de muallimsiz ve kitapsız olamaz..

-Allah’ın isim ve sıfatlarını yansıtan onları ders veren sonsuz ilim ve kudretini yansıtan mücessem bir Kur’an olan kâinat kitabıdır. Kâinat kitabının derin manalarını ince nakışlarını yüce Yaratıcıyı tanıtan mesajlarını öğrenmek için onu ders veren bir muallime ihtiyaç vardır. Aksi takdirde bir kitap ne kadar harika olursa olsun onun manaları bilinmiyorsa ve onu ders veren bir muallimi de yoksa onun boş bir tomar kâğıttan farkı yoktur.

Tıpkı bunun gibi Kâinat kitabını en ince güzellikleriyle ders veren Yaratıcı ile olan bağlarını anlatan onun yaratılış gayesini açıklayan Kur’an gibi bir kitap ve Hz. Muhammed gibi bir muallim olmasaydı kâinat kitabının bu ince sırları anlaşılabilir miydi? Nitekim Kur’an’a ve Hz. Muhammed(a.s.m)’e kulak vermeyenler materyalistçe düşünceleriyle evreni anlamsız gayesiz hedefsiz bir kukla olarak telakki ettikleri gibi insanları da nereden gelip nereye gideceği niçin geldiği ve niçin bir müddet sonra kaybolup gideceği bilinmeyen bir zavallı olarak görürler. İşte bu yanlış anlayışların düzeltilmesi için bir Kitap ve o kitabın Muallimi gereklidir.


Kur' an' a göre kitapların gönderiliş amacı anlaşmazlığa düştükleri konularda insanlar arasında hükmedilmesi (el-Bakara 2/213) insanlar arasında adaletin yerine getirilmesi (el-Hadid 57/25) ayrılığa düşülen konuların açıklanması ve inanan insanlar için yol gösterici ve rahmet olması (en-Nahl 16/64) insanları karanlıktan aydınlığa çıkarıp onları Allah' ın yoluna iletmek (İbrahim (4/1) zulmedenleri uyarmak ve güzel davrananları müjdelemektir (el-Ahkaf 46/12).


Allah Teâlâ' nın insanları irşad etmeleri için gönderdiği peygamberlere insanlığa tebliğ etmek üzere indirdiği kitablar. Semavî kitablara aynı zamanda "ilahî kitablar" veya "Kütüb-i Münezzele"de denir. Bu kitablar lafız ve manâ itibariyle Allah' ın kelamıdır. Allah tarafından peygamberlerine tebliğ edip açıklamaları için gönderilen kitablar; ya suhuf (sahîfeler) veya elvah (levhalar) içinde yazılı olarak veyahut da vahiy çeşitlerinin her türlüsüyle lafız ve manâlarıyla birlikte müdevven veya müdevven olmayarak gönderilir. Müdevven olmayanlar gönderilen peygamberlerin bildirdiği şekilde yazdırılarak bir araya getirilir.


Semavî kitablar; hacim itibariyle ister büyük ister küçük olsun gerek tedvin edilmiş olarak gönderilsin gerek tedvin edilmeden indirilsin; kendisi ile gönderilen peygamberin içinde bulunduğu milletin diliyle indirilir. Çünkü Allah her millete çeşitli asırlarda birer peygamber göndermiştir. Hiçbir millet yoktur ki onların içinde Allah' ın azabıyla korkutan bir peygamber gelip geçmesin” (el-Fâtır 35/24); "Ve li-küll-i ümmetin resûl..." (Yunus 10/47); "Biz her peygamberi kendilerine iyice açıklasın diye yalnız kendi kavminin diliyle gönderdik..." (İbrahim 14/4). İlâhi kitapların bazılarında i' câz özellikleri bulunur. Kur' an-ı Kerim ise pek çok i' câz özelliklerini içermektedir.


Semavî Kitab Hz. İbrahim' e sahifeler içinde Hz. Musâya elvah (levhalar) üzerinde yazılı olarak indirilmiştir. Hz. Muhammed (s.a.s)' e Kur' an-ı Kerim peyderpey (tedricen) çeşitli vahiy şekilleriyle lafızlar olarak indirilmiş Hz. Peygamber (s.a.s) de bunları sırasına göre vahiy katiblerine yazdırmıştı.


elif isimli Üye şimdilik offline konumundadır