bakimliyiz
Sponsor Reklamlar
Geri git   Bakimliyiz.Com > GEZELİM, GÖRELİM, ÖĞRENELİM > Adım adım Türkiye

Kadın Portalı Kayıt Ol İletişim Forumları Okundu Kabul Et
Alt 14-04-2011, 07:18   #1 (permalink)
 
nurküllü - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Standart Harika mimari eserler... Edirne selimiye cami

HARİKA MİMARİ ESERLER...


EDİRNE SELİMİYE CAMİ Harika mimari eserler...   Edirne selimiye cami
Harika mimari eserler...   Edirne selimiye cami


Harika mimari eserler...   Edirne selimiye cami


Selimiye'nin Yapım Süreci

Selimiye Camii'nin inşasına başlandığı tarih kesin olarak bilinmemektedir. Ancak Selimiye Camii kapısı üzerinde bulunan cami kitabesinde inşaasına 1568 (H.976) yılında başlandığı kaydedilmiştir.Harika mimari eserler...   Edirne selimiye camiCami inşaatının başlangıç döneminde Edirne kadısına Divan'dan gönderilen 20 Haziran 1568 tarihli emirde camii inşaatı nedeniyle fiyatları arttıran kereste tüccarlarının fiyatlarını kontrol etmesi istenilmiştir. Bu belge ile birlikte Selimiye Camii'nin 20 Haziran 1568 tarihinden sonraki yaz aylarından birinde temel kazısının başlamış olabileceği düşünülebilir.

Dayezade Mustafa Efendinin Risale-i Selimiye adlı eserinde Sultan Selim Hicri 976 senesinin Sefer ayının 27. Günü (21 Ağustos 1568) caminin yapımını Mimar Sinan'a havale ettiği ve yerinin seçilmesini emrettiği kaydedilmiştir.

Harika mimari eserler...   Edirne selimiye cami

Kanuni Süleyman’ın oğlu Selim II tarafından Edirne’de ünlü mimar Sinan’a yaptırılan Selimiye camii selatin camilerinin en ünlülerinden biridir. Yapımı 1569′dan 1675′e kadar 6 yıl sürmüş ve yaptıran padişahın adıyla anılması için de Selimiye adı verilmiştir.


Selimiye Camii Yapı Malzemeleri
Selimiye Camii'nin yapı malzemeleri Edirne ve civarından sağlanmıştır. Camiye malzeme sağlamakla görevli hassa emini Halil'in verdiği bilgilere dayanılarak Enez'de bazı direklerin ve Fere'deki bir renkli taş ocağı ürünlerinin gönderilmesi için Divan'dan ilgili kadılıklara emirler gönderilmiştir. Bütün bu çalışmaların 1568 sonbaharında da sürdüğü bu belgelerden anlaşılmaktadır.


Selimiye'nin İnşası Esnasında
II. Selim'in İstekleri
Mimar Sinan'a 12 Ağustos 1572 tarihinde gönderilen bir emir ile II. Selim taleplerini şöyle sıralamaktadır:
" Mimar Başına emir. Gönderdiğin mektupta binanın inşaat durumunu anlatarak ana kemerlerin dördünün kilitlenip dördünün de kilitlenmek üzere olduğunu bildirmişsin. Ayrıca şahnişin kubbesinin ve duvarının süslümü yoksa sade mi olması hakkında arzumu öğrenmek istemişsin. Ben pencerelerin hizasına kadar çini ile kaplanmasını ve pencere üstlerine yine çini ile Fatiha suresinin yazılmasını istiyorum. Bu dediklerimi uygun gördüğün şekilde yaptır."


Harika mimari eserler...   Edirne selimiye cami


Bu emir Sinan'ın camiinin yapımı esnasında padişahında isteklerini yerine getirirken kendi özgür iradesinde serbest olduğunu anlatması bakımından önemlidir.

Evliya Çelebi notlarında Koca Sinan'ın kendi deyişiyle belirttiği tarih 1568 (H.976) bize caminin temelinin atıldığı zaman konusunda bilgi verirken dört sene süren inşaat sonunda duvarlarının bir kısmının inşa edildiğini hatta duvarlara kaplanacak zarif çini yazıların konulmasına başlanmak sırası geldiğini de belirtir.

Çoğunluğu Marmara mermeri olan malzeme döşemelerde sütun ve başlıklarda sövelerde (Pencere ve kapı açıtlarının iki yanına yerleştirilen taş veya ağaç dikme) mihrap ve minberde şebekelerde korkuluklarda ve çörtenlerde ( Damların yağmur ve kar sularını bina duvarından uzağa akıtmak için kagir yapılarda taştan yapılan dışarı doğru uzanmış oluk) kullanıldığına göre cami inşaatı 1572'de kubbe kasnağına kadar yükselmiştir. Bu tarihte sekiz taşıyıcı ayağı bağlayan kemerlerin inşası bitmiştir ve Sinan Karahisari halifelerinden Molla Hasan'ın caminin hatlarını yazmasını istemiştir. 1572'de Kayalar köyünden camiye su getirilmesi istenmektedir.

Harika mimari eserler...   Edirne selimiye cami

Sinan'ın cami çevresiyle ilgili olarak istediği izinler Selimiye yapıldığı sırada çevredeki alanın fazla geniş olmadığını gösterir.

1572 (H.980) tarihinde sekiz ana kemerin dördü kilitlenmiş dördü kilitlenmek üzeredir. Aynı tarihte kubbenin inşaatına sıra gelir. Mimar Sinan'ın fikrince caminin harimindeki şadırvanla dört tarafındaki kapıların ve merdiven sahanlarının mermerden ve sofaların döşemeleri kufeki taşından yapılması uygun görülmüştür. 25 Ağustos 1573 tarihli divan yazısında padişah ne zaman namaz kılacağını sormaktadır. 1573 Ağustos ayından önce kubbenin koyulmuş olduğu düşünülmektedir.
Harika mimari eserler...   Edirne selimiye cami
27 Kasım 1574 Cuma günü camiinin açılması için Divandan emir gelse de 7 Aralık 1574'de Sultan II. Selim vefat ettiği tarihten sonra 982 hicri senesinin son ayının ilk günü (14 Mart 1575) ibadete açılmıştır. Bazı kaynaklarda Selimiye camiinin yapım süresi boyunca 400 kalfa ve 14000 işçi çalıştığını yazmaktadır.

Evliya Çelebi Selimiye Camii için 27760 kese akçe bazı kaynaklarda 550.000.000 akçe harcandığından bahsetmektedir. 120 akçenin 1 altın para olduğu düşünülürse camii 4.580.000 altın paraya mâl olduğu söylenebilir.Harika mimari eserler...   Edirne selimiye cami
Türk-İslam Tarihinin En İhtişamlı Yapısı: Selimiye Camii
Beş asıra yaklaşan geçmişiyle zamana meydan okuyan dimdik ayakta duran heybetiyle insanı kendine hayran bırakan teknik özelliklerindeki üstünlük ve ayrıcalıklarla Osmanlı mimarisini göklere çıkaran şehir siluetindeki hakimiyetini açıkça belli eden ihtişamıyla herkesi büyüleyen Selimiye Osmanlı Saltanatı'nın Edirne'ye en büyük armağanı olarak kubbesinden minarelerine süslemelerinden akustiğine kadar eşsiz bir değer...

Harika mimari eserler...   Edirne selimiye cami
Mimar Sinan'ın 80 yaşında yarattığı ve "ustalık eserim" diye nitelediği yapıt olan Selimiye Camii Osmanlı-Türk mimarlık tarihinin olduğu kadar dünya mimarlık tarihinin de baş yapıtları arasında gösterilmektedir.
Harika mimari eserler...   Edirne selimiye camiSelimiye Camii Neden
İstanbul'a Değil de Edirne'ye Yapıldı?
Evliya Çelebinin aktardığı Sultan II. Selim'in Selimiye camiini Edirne'de yaptırmasını Peygamber Efendimiz'i rüyasında görmüş olmasına bağlanması en çok bilinen ve kabul edilen görüştür. Evliya Çelebi Seyahatname adlı eserinde bu konuyu şöyle aktarmaktadır:
"Sultan II. Selim niçin İstanbul'da bu camiyi inşa ettirmediler diye sorarlarsa bir gece Sultan Selim Üsküdar tarafında Fenerbahçe'de bulunan köşkte rüyasında Peygamber Efendimizi görmüş ve ondan "Ya Selim Kıbrıs'ı fethedersem ganimetlerden payıma düşenden bir camii inşa edeyim demiştin. Şimdi Cenab-ı Allah sana Kıbrıs'ı nasip etti. Niçin vefa edip geri kalan ömrünü hayır ve iyilikler yolunda geçirmezsin. Tez Kıbrıs'taki Magosa kalesinden alınan ganimeti Vezir Mustafa Paşadan talep edip benim korumamda olan Sedd-i İslam Edirne'de camii inşa et."
Harika mimari eserler...   Edirne selimiye cami
Ancak bilindiği gibi Kıbrıs 1571 yılında fethedilmiş Selimiye camiinin yapım süreci ise 1568/69 yıllarında başlamıştır. Evliya Çelebinin ise doğruluğu şüpheli bu bilgiyi bu şekilde aktarmasını Selimiye gibi bir abide eserden etkilenmesinden veya diğer etkilenen insanların ona abartılı aktarmalarından kaynaklandığı düşünülebilir.

Harika mimari eserler...   Edirne selimiye camiEvliya Çelebinin bu görüşüne karşın Selimiye külliyesinin Edirne'ye yapılmasının sebepleri ile ilgili çeşitli görüşler bulunmaktadır:1- İstanbul sur içindeki egemen olan noktalarda daha önce yaptırılan Ayasofya Bayezid Süleymaniye Şehzade ve Fatih camileri bulunması ve bu camilerin tümünün şehre hakim noktalara inşa edilmiş bölgede başyapıt için gerekli bir mekan bulunmaması ileri sürülebilir. Bunun yanında Sur içinde bulunan bu bölgede 15 yıl önce bir diğer başyapıt Süleymaniye cami ve külliyesinin yapılması işlev ve ihtiyaç anlamında gerek olmadığını akla getirebilir.

Harika mimari eserler...   Edirne selimiye cami2- Anadolu'dan Rumeli'ye aktarılan Türk nüfusu Balkanların bir çok yerinde bulunmasına rağmen Avrupa'da kesin olarak Türkleşmiş coğrafi alan sınırı Edirne dolaylarından geçmekteydi ve Edirne bu bölgenin merkezi olarak görülmekteydi. Edirne'nin daha önce başkentliği üstlenmesi ve Kanuni Sultan Süleyman döneminde ki batı seferlerinin askeri merkezi olması Edirne'yi Osmanlı'nın gözünde geçmiş bir başkenti olarak önemli kılıyordu. Buraya yapılacak abidevi eser mevcudiyeti süresince bu toprakların Osmanlı ve Türk kalmasını sağlayacaktı. Nitekim 19. ve 20. yüzyıllardaki işgallerde Ruslar Bulgarlar ve Yunanlılar bu abidevi eseri yok etme cesaretini gösterememiş ve Selimiye Edirne'nin bir Türk şehri olduğunun en büyük kanıtı olmuştur.

Harika mimari eserler...   Edirne selimiye cami3- Sultan II. Selim babası Kanuni Sultan Süleyman ve diğer saray halkı ile beraber Edirne sarayında bulunması ve hatta Kanuni Sultan Süleyman batı seferlerine çıktığında Edirne kentinin koruyucusu (kaim-makam) olarak bırakılması onun gözünde Edirne'nin önemini maddi ve manevi boyutlarıyla anlamlı kılmış olmalıdır. Nitekim Mimar Sinan'ın ağzından yazıldığı düşünülen Tezkiretü-l Bünyan ( Yapılar Kitabı) adlı eserde "Sultan Selim Han hazretleri saadetle devlet tahtına oturduktan sonra Edirne şehrine son derece sevgisi ve şefkati olduğundan burada zamanda benzeri olmayan bir camii yapılmasını buyurdular" diye yazmaktadır.Harika mimari eserler...   Edirne selimiye cami

Tüm bu görüşler göstermektedir ki her bir görüşün kendi içinde bir doğruluk payı olmakla beraber tek başına yeterli olmaları pek anlamlı değildir. Akla uygun gelen Sultan II. Selim'in tüm bu görüşler ve diğer başka nedenler gözden geçirildikten sonra Selimiye camiinin Edirne'de yapılması için karar vermesini sağlamış olduğu söylenebilir

Harika mimari eserler...   Edirne selimiye cami


Buda Mimar Sinan ın özellikle yaptığı ters lale..söylentilere göre bu lale en baştaydı dibe ulaştığında kıyamet kopacakmış...

Harika mimari eserler...   Edirne selimiye cami Click this bar to view the original image of 640x480px and 59KB. Harika mimari eserler...   Edirne selimiye cami

Selimiye Camii Ve Ters Lalenin Hikayesi


Üstad Mimar Sinan'ın ustalık eserim dediği Selimiye Camii eskiden kavak meydanı denilen yerdeki Yıldırım Beyazıt’ın saray arsası üzerine yapılmıştır.Geri İleri
Harika mimari eserler...   Edirne selimiye cami
Geri


Fakat bir rivayete göre Camini arsası içinde bir lale bahçesi varmış ve bu lale bahçesinin sahibi kadın Camii inşaatı için arsasını satmaya yanaşmamış. Uzun uğraşlardan sonra kadın arsayı bir şartla satmayı kabul etmiş. Arsasının sembolik olarak yaşatılması için bir lale motifi yapılmasını istemiş. Mimar Sinan da lale motifini yapmış fakat ters olarak.
Camideki lale motifi lale bahçesini lalenin ters yapılması ise kadının tersliğini ifade etmektedir.
Ters lale dahil Selimiye çinilerinde 101 ayrı lale motifi kullanılmıştır.nurküllü isimli Üye şimdilik offline konumundadır  

Hızlı Cevap

Doğrulama Sorusu
Mesajınız:
Yazı şeklini sil
Kalın
Eğik yazı
Altı çizik

Grafik ekle
Alıntı yap [QUOTE]
 
Alanı Küçült
Alanı Büyült

Seçenekler
Stil


Harika mimari eserler... Edirne selimiye cami

Harika mimari eserler... Edirne selimiye cami konusu, GEZELİM, GÖRELİM, ÖĞRENELİM / Adım adım Türkiye forumunda tartışılıyor.


Konu etiketleri: mimari eserler, mimar sinanın eserleri, mimar sinan eserleri, selimiye, edirne selimiye, mimar sinan ters lale, edirne tarihi eserleri, mimar sinan ve mimari eserleri, edirne selimiye görüşü, edirnenin mimari eseri, harika cami resimleri, selimiye camii ters lale hakkında bilgi, edirne ters lale hikayesi, mimari eserler fotoğraf,

Benzer Konular

Konu Konuyu Başlatan Forum Cevap Son Mesaj
Harika mimari eserler... Kapalı çarşı nurküllü Adım adım Türkiye 0 14-04-2011 06:37
Harika mimari eserler... Mısır çarşısı nurküllü Adım adım Türkiye 0 14-04-2011 06:18
Harika mimari eserler... Galata kulesi.. nurküllü Adım adım Türkiye 0 14-04-2011 06:05
Harika mimari eserler... Sultanahmet cami.... nurküllü Adım adım Türkiye 0 14-04-2011 05:49
Edirne Selimiye Camii nimlahza Tarih 0 27-03-2009 12:28

Üye olmadan soru sorabilirsiniz!

Bütün Zaman Ayarları WEZ +4 olarak düzenlenmiştir. Saat şuan 09:00 .


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.5.2 ©2010, Crawlability, Inc.
Web Stats