bakimliyiz
Sponsor Reklamlar
Geri git   Bakimliyiz.Com > SAĞLIK > Sağlığımız > Ağız, Diş Sağlığı ve Diş Bakımı

Kadın Portalı Kayıt Ol İletişim Forumları Okundu Kabul Et
Alt 02-05-2010, 03:40   #1 (permalink)
 
daywest - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Arrow Ağız Boşluğundaki Kötücül Urlar

2 büyük gruba bölünürler:
— ağız mukozası epiteli (yani yüzeysel tabakası) kökenli epitel urları;
— bağdokusu kökenli dolayısıyle de daha derin tabaka kökenli olan sarkomlar.
EPİTEL URLARI
Nedenleri
Sağlam bir mukoza üstünde ya da önceden varolan bir bozun üstünde ortaya çıkabilirler. Önceden varolan bozunlarm başlıcaları şunlardır: Tütün kökenli keratoz; doğuştan keratoz (beyaz); liken; lökoplazi (kırmızı). Bozunyozlaşıcı bir olayla gelişir. Tehlike habercisi belirtiler arasında yükselen sertleşen çatlayan kanayan bir keratoz plağı ya da ağrı belirmesi sayılabilir. Protez kökenli bir travma bozunu da protezin çıkarılmasından sonra sürerse kötücül bir uru akla getirmeli ve biyopsi yapılmalıdır.
Teşhisi
Değişik epitel urları yerlerine göre ayırdedilirler.
Dil epitel uru (yassı epitel hücreli kanser)
En sık raslananıdır; özellikle erkeklerde görülür. Hızla bütün dile yayılır; çünkü dilin büyük kas kütlesi urun ilerlemesine hiç karşı koyamaz. Bozunun görünümü yaralaşmalı (ülserli) ya da tomurcuklu olabilir. Serttir ve dil üstünde ne kadar arkada yeralırsa hastadaki yutma güçlüğü o kadar fazladır. Deri ve mukoza sınırında epitel uru yayılıcı ve yıkıcıdır. Doğrudan doğruya mukoza üstündeki epitel urunda ise rahatsızlık belirgindir ve dudakların kapanmasını engelleyerek salyanın dışarı akmasına yolaçar.
Dudak birleşekleri ve yanak epitel uru
Bu biçim bölge lenf bezi bakımından zengin olduğu için çok daha kolay yapılır. Epitel uru (kanser) öne deriye doğru ya da arkaya mukozaya ve alt çeneye doğru ilerleyebilir. Deri ur üstünde gerildiği zaman küçük bir çöküntü «portakal derisi olayı» ortaya çıkar.
Çene epitel uru
Epitel uru (kanser) kemik içinde bulunan Mal-lasez epitel artıkları aracılığıyla kemiğe kadar yayılabilir. Birçok biçimi ayırdedilir.
Kemik yıkıcı biçimi
Urun çıkıntısı üstündeki küçük bir yara dikkati çeker.
Röntgen incelemesi epitel urunu (epitelyoma) açığa çıkarır: Kemik kenarları kemirilmiş ve yıkılmıştır dişler boşlukta asılı gibi dururlar; çünkü kemik ortadan kalkmış bu nedenle de dişler öne ve arkaya itilmişlerdir.
Ağrılı biçimi
Bu biçimde mukozada bozun yoktur. Ur yalnızca kemiktedir. Alt dudak duyarlığını yitirmiştir ve aralıklı bir ağrı vardır. Hasta genellikle ateşsiz genel durumu iyi olan elli yaşlarında bir erkektir.
İkincil epitel uru
Başka bir odaktan yayılmanın sonucudur; alt çene açısına (angulus mandibula) yerleşir. Açıdaki bir epitel uru bir meme ya da prostat urunun sonucu olabilir. Burdaki kabarıklık önemlidir ve alt dudağın duyarlığını yitirmesi önemli bir belirtidir.
Üst çene epitel uru
Bu durumda epitel uru damak kubbesine açılabilir her iki diş kemerine yayılabilir sinüse ulaşabilir ve kanlı burun akıntısıyla sinüs iltihabına yolaçabilir. Yumuşak dokuların epitel urlarının teşhisi biyopsiyle yani laboratuvarda mikroskopla incelenmek amacıyla dokudan parça alınmasıyla konur.
Çenelerin epitel urlarında başlıca teşhis öğesi röntgen filmidir.
Genel kural olarak sertleşen kanayan ve ağrılı durum alan beyaz mukoza bozunlarmdan (lökoplazi keratoz) kuşkulanmak gerekir. Bir epitel urundan kuşkulanıldığında lenf düğümleri büyümesinin düzenli olarak aranması gerekir; çünkü bu durumda epitel urundan lenf düğümlerine bir yayılma (metastaz) vardır. Bu lenf düğümleri serttirler küçüktürler parmak altından yuvarlanırlar ve çoğunlukla iltihaplıdırlar.
Evrimi
TNM denen (T: ur; N: lenf düğümü; M: yayılma) bir sınıflandırmayla belirlenir ve ur teşhisinin konduğu zamana göre değişir.
Erken tedavi edilmezse hastalık ağırlaşarak lenf düğümleri büyümeleri sonra da uzak yayılmalar ortaya çıkar.
Hastalığın öteki biçimleri
Hastalığın klinik biçimleri oldukça değişiktir.
Şunlar sözkonusu olabilir:
— bozunun dibi kanlı-irinli olan ve küçük kan pıhtıları gösteren yaralı biçim (kenarların muayenesi önemlidir: Kenarlar sert ve yüksektir; ortalarında bir çukurlaşma vardır);
— yaralı biçime benzeyen ama tomurcukların ve tepkisel bir keratozun eklendiği yaralı tomurcuklu biçim;
— yaralaşma bulunmayan ama sert bir taban üstüne oturmuş kabarık tomurcuklar bulunan tomurcuklu biçim;
— epitel dokusunun yüzeyinde yayılan yüzeysel epitel urları (yaralı atipik ya da keratozlu olabilirler) .
Ayırıcı teşhis
Mukozada bir yaralaşma varsa genelleşmiş bozunları (pamukçuklar uçuk ağız iltihapları) ya da travma kökenli yaraları ayırdetmek kolaydır. Bunlar tahrişe yolaçan nedenin ortadan kaldırılmasından birkaç gün sonra yitmezlerse mutlaka biyopsi yapmak gerekir. Aktinomikoz frengi ve veremin kanser yaralaşmaları ile ortak özellikleri bulunmasına karşılık kanserden ayırdedilmelerini sağlayan özel nitelikleri de vardır. Mukoza üstünde yaralaşan bütün beyaz lekeler (lökoplazi) biyopsi gerektirir.
SARKOMLAR
Ağız boşluğu sarkomlarına ender raslanır (organizmadaki sarkomların yüzde 4′ü). Gençlerde ve yaşlı kişilerde ortaya çıkar orta yaşlılarda görülmezler. Başlangıç iyicil bir bozuna benzer bu yüzden de tedavisinde gecikilir.
Nedenleri
Sarkomun nedeni henüz bilinmemektedir. Sarkomlarda uygulanan biyopsiler bir bağdokusu kökeni ortaya koymaktadırlar: Ya destek dokusu denen farklılaşmamış bağdokusundan ya da kaslar damarlar kemikler ve kemik iliği dokusu (alyuvarları yapan doku) gibi farklılaşmış bağdokusundan.
Teşhisi
Ağız boşluğunun yumuşak dokularının sarkomları sert dokularınkinden farklıdırlar.
Yumuşak dokuların sarkomları
Bu sarkomların teşhisi urların hücre kökenini belirleyen biyopsiyle konur.
Bağdokusu sarkomları (fibrosarkomlar)
Kökenleri bağdokusudur ve ağız boşluğunun herhangi bir noktasına yerleşirler. Ur az ya da çok sert olabilir; ama özellikle ağrısızdır ve parmakla muayenede hiçbir lenf düğümü büyümesi bulunmaz. Sarkomun yüzeyi kaygan ve kırmızıdır sınırları belirgin değildir. Hastanın yüz biçimini az ya da çok değiştirir. Böyle bir urun teşhisi biyopsiye dayanır.
Kas dokusu sarkomları (miyosarkomlar)
Teşhisi her zaman kas dokusu hücrelerini açığa çıkaran biyopsi sayesinde yapılır.
Kemik iliği sarkomları (medüller sarkomlar)
Kemik iliği dokusunda (hematopoyetik doku) gelişirler. Lenf dokusu sarkomları (lenfosarkomlar) ve retikülum hücreli sarkomlar (retikülosarkomlar) olarak ikiye ayrılırlar. Yerleşimleri lenf dokusu bakımından zengin bölgelerdir: Bademcikler; yumuşak damak; dişeti; dil.
Çene çevresinde yumuşak dokuların iltihaplanması görünümündedirler. Yumuşak dokuların sarkomlarının teşhisi urların hücre kökenini belirleyen biyopsi ile yapılır.
Çene kemiği sarkomları
Mikroskop muayenesiyle ayırdedilirler. Kaynaklandıkları dokuya göre değişik adları vardır:
— kemik yapıcı dokudan: Kemik sarkomları (osteosarkomlar);
— kıkırdak yapıcı dokudan: Kıkırdak sarkomları (kondrosarkomlar);
— farklılaşmamış bağdokusundan: Bağdokusu sarkomları (fibrosarkomlar);
— kemik iliği dokusundan: Retikülum hücreli sarkomlar ve Evving sarkomları.
Bu sarkomlar 2 büyük grupta toplanabilir: Kemik sarkomu kıkırdak sarkomu ve bağdokusu sarkomu sert urlardır; başka organlara pek yayılmazlar hücreleri iğ biçimindedir; retikülum hücreli
sarKom ve Ewing sarkomu damarlı urlardır birçok yayılma (özellikle akciğerlerde) yaparlar.
Kemik sarkomu
Çenesi sağlam genç bir kişide (10-25 yaş arası) ya da daha önceden bir kemik hastalığına tutulmuş ve ışın tedavisi görmüş bir kişide ortaya çıkabilir. Alt çene açısına yerleşir. 4 evrede ilerler.
Başlangıç alt çene açısında özellikle geceleri gelen ağrılarla ortaya çıkar. Son büyük azı dişleri sallanmaktadırlar.
Alt dudak ve çene ucu bölgesinde alt diş sinirinin hastalandığını gösteren hafif bir duyarsızlaşma vardır.
Ardından hızla urlaşma evresi gelir. Alt çene açısı (angulus mandibula) kabarık ur da serttir. Kemik şiştir. Bununla birlikte genel durum bozulmamıştır lenf düğümlerine yayılma yoktur.
Dışa açılma evresinde kemik kabuğunu kemiren ur dışa açılır. Çevresindeki yumuşak dokuları yıkar düzensizdir ve kemik sertliğindedir. Dişler büyük ölçüde yer değiştirmişlerdir ve kapanma olanaksızdır.
Son evrede ur deriye açılır. Oldukça büyüktür. Bıçak saplanır gibi ağrılar vardır; dışa ve ağız içine kanamalar ve akciğerlere yayılmalar ortaya çıkar. Genel durum çok yavaş bozulur.
Üst çenede urun evrimi sinüse (sinüs iltihabı belirtisi) bir göz fulaklığına (gözün öne çıkıklığı) yolaçarak göze ya da kafa içine doğru olabilir.
Kemik sarkomunun teşhisi şunlara dayanılarak konur:
— Klinik muayene;
— Kemik yıkımı (osteoliz) ve kemik yapımı (osteogenez) bölgelerini gösteren röntgen muayenesi;
— kemik kabuğunun yıkılması.
Akciğer filminde akciğerlere yayılma görüntüleri saptanır; bunlar dağınık saydam olmayan yuvarlaklardır. Mikroskopta hücre incelemesi teşhisi doğrular.
Kıkırdak sarkomu
Çoğunlukla alt çene cisminin çene ucu denen orta bölgesine daha ender olarak da üst çenenin ön bölümüne yerleşir. Klinik muayene ve röntgen belirtileri kemik sarkomundakiyle aynıdır. Kıkırdak sarkomu iyicil bir uru taklit edebildiği için konması güç olan teşhis laboratuvar muayenesiyle doğrulanır.
Bağdokusu sarkomu
Alt çeneye yerleşir. Klinik belirtileri kemik sarkomu ve kıkırdak sarkomuyla aynıdır. Röntgen filminde kemik yıkımı alanları görülür; ama kemik yapımı alanlarına raslanmaz. Hücre yapısı yumuşak dokuların bağdokusu sarkomunun hücre yapısıyla aynıdır.
Retikülum hücreli sarkom
Özellikle 60 yaşını aşmış kişilerde ortaya çıkar. Başlangıcı aldatıcıdır; bir kisti iltihaplı süreğen diş destek dokusu yıkımını (parodontit) ya da bir kemik iltihabını taklit eder. Ağrı şiddetlidir inatçıdır kemiğin bir bölümünü ilgilendirir ve uykusuzluğa yolaçar. Dişler oynaklaşır (sallanır); kemik ölümleri belirir ve çok geçmeden bir ölü kemik bölümü ortadan kalkar. Röntgen filminde kenarları hafifçe çentikli olan önemli bir kemik yıkımı görülür. Dişler kemik tarafından desteklenmedikleri için oynaklaşırlar. Sonra ağız mukozası da hastalanır: Madde yitimleri ve yaralaşmalar ortaya çıkar.
Ewing sarkomu
10-14 yaşları arasındaki bir çocukta ya da genç erişkinde ortaya çıkar. Başlangıcı sinsidir; tekrarlamalarla ilerler. Röntgen filminde «soğan zarı» biçiminde yapraklı görüntü saptanır. Hücre yapısı incelenerek teşhis konur.
Evrim
Yumuşak dokuların bağdokusu sarkomunun evrimi ya yavaştır ve hiçbir yayılma oluşturmaksızın gelişir ya da hızlıdır ve önemli kanamalar yayılmalar oluşturur. Kemik iliği sarkomu ışın tedavisi sonucunda geriler ama sonradan hızla tekrarlar. Sert dokuların kemik sarkomunda kıkırdak sarkomunda ve bağdokusu sarkomunda evrimin pek az yayılmaya yolaçtığını ve urun ameliyatla çıkarılmasından sonra bile kolayca tekrarladığını görmüştük. 3 urdan en yavaş gelişeni bağdokusu sarkomudur. Retikülum hücreli sarkom ve Ewing sarkomu ise kolayca yayılırlar (akciğerlere); evrimleri tekrarlamalarla olur.
Ayırıcı teşhis
Yumuşak dokuların sarkomlarının epitel urundan ayırdedümeleri gerekir. Biyopsi ve hücrelerin incelenmesi teşhisin kesinleştirilmesini sağlar.
Kemik sarkomu hiçbir zaman apansızın ortaya çıkmaz. Başlangıçta dişin oynaklığı (sallanması) kemik içinde gömülü kalmış bir akıl dişinin evrimini düşündürür ve üst çenede ağrılı dişler yalın bir enfeksiyonla hastalanmış dişlere bağlanabilir.
Urun gelişme evresinde ayırdedilmesi gereken olasılıklar şunlardır:
— kist kökenli urlar (ameloblastomlar); bu durumda kemiğin kenarları röntgen filminde iyi sınırlanmış olmalıdır;
— asivegen kemik iltihabı (bu durumda teşhis biyopsiyle kesinleştirilir);
— bağdokusu kökenli kemik iltihabı (ama bu hastalıkta kemik yapımı çok yavaştır);
— yalnızca yıkıcı nitelikteki ağrılı epitel uru (evrimi sarkomlarmkinden daha yavaştır).
Retikülum hücreli sarkomlar başlangıçta irinli süreğen diş destek dokusu yıkımıyla karıştırılabilir; ama bu hastalık yereldir ve doğrudan dişlere bağlıdır. Verem yarası ve epitel uru olasılıkları da hücre yapısının incelenmesiyle kolayca ayırdedilirler.


daywest isimli Üye şimdilik offline konumundadır  
Teşekkür Edenler:
Я (02-05-2010)

Hızlı Cevap

Doğrulama Sorusu
Mesajınız:
Yazı şeklini sil
Kalın
Eğik yazı
Altı çizik

Grafik ekle
Alıntı yap [QUOTE]
 
Alanı Küçült
Alanı Büyült

Seçenekler
Stil


Ağız Boşluğundaki Kötücül Urlar

Ağız Boşluğundaki Kötücül Urlar konusu, Sağlığımız / Ağız, Diş Sağlığı ve Diş Bakımı forumunda tartışılıyor.


Konu etiketleri: dilde tomurcuk, dilde kabarıklıklar, dilin üstündeki tomurcuklar ne işe yarar, dildeki tomurcuklar, dil kenarında kabarıklık, dilde kabarıklık, dil üstündeki tomurcuklar, dil üstünde tomurcuklar, dil üstündeki tomurcuklar ne işe yarar, dildeki kabarıklıklar, dil tomurcukları, dil üzerinde kabarıklık, dil epiteli, dil kabarıklığı, ağızda kabarıklık,

Benzer Konular

Konu Konuyu Başlatan Forum Cevap Son Mesaj
Ağız Boşluğunun Kötücül Urlarının Tedavisi daywest Ağız, Diş Sağlığı ve Diş Bakımı 0 02-05-2010 03:39
Ağız Frengisi daywest Ağız, Diş Sağlığı ve Diş Bakımı 0 02-05-2010 03:36
Ağız ve Diş Cerrahisi daywest Ağız, Diş Sağlığı ve Diş Bakımı 0 02-05-2010 02:57
Ağız Bakımı ve Ağız Sorunları daywest Ağız, Diş Sağlığı ve Diş Bakımı 0 02-05-2010 02:47
Ağız Diş Sağlığı Bölümü Nedir? - Ağız Diş Sağlığı Hakkında gizem Meslekler Rehberi ve Meslek Seçimi 0 24-06-2009 01:41

Üye olmadan soru sorabilirsiniz!

Bütün Zaman Ayarları WEZ +4 olarak düzenlenmiştir. Saat şuan 01:49 .


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.5.2 ©2010, Crawlability, Inc.
Web Stats