bakimliyiz
Sponsor Reklamlar
Geri git   Bakimliyiz.Com > GEZELİM, GÖRELİM, ÖĞRENELİM > Adım adım Türkiye > Akdeniz Bölgesi

Kadın Portalı Kayıt Ol İletişim Forumları Okundu Kabul Et
Alt 08-02-2012, 09:12   #1 (permalink)
 
gizem - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Standart Akdeniz Bölgesinde Söylenen Türküler Nelerdir?

Akdeniz Bölgesinde Söylenen Türküler Nelerdir? - Akdeniz Bölgesi Türküleri - Akdeniz Bölgesi Halk Müziği - Isparta-Akdeniz Bölgesi Türküleri


Akdeniz bölgesinin (Isparta Burdur) halk müziği bir bütünlük arz etmektedir Bölge Akdeniz kıyıları ile İç Anadolu Ege Marmara bölgeleri arasında bir köprü görevini görmektedir Bu sebeple ilde zengin bir halk müziği varlığı oluşmuştur İlin Akdeniz İç Anadolu Ege bölgeleriyle ortak ezgileri bulunmaktadır Alevî-Tahtacı inancına bağlı köylerde yaşayanlar yörenin halk müziğine ayrı bir renk vermişlerdir Ayrıca Kafkasya Bulgaristan Romanya ve Yunanistan’dan yöreye yerleştirilen Türk göçmenler bölgenin halk müziğine halk oyunlarına yeni katkılarda bulunmuşlardır

Halk kültürünün konuları olan doğum sünnet evlenme ölüm asker-hacı uğurlama ve karşılama ile ilgili gelenekler gezek-sohbetler mesire yerlerindeki eğlenceler seyirlik ve çocuk oyunları dinî ve geleneksel bayramlar nevruz-hıdrellez gibi kutlamalar bağbozumları gül toplama halı dokuma gibi işler halk şairleri (âşık) Isparta halk müziğini besleyen yeni ezgi ve türkülerin oluşmasını sağlayan kültürel unsurlardır

Isparta halk ezgilerini kırık havalar uzun havalar karma havalar sınıflandırması açısından bakıldığında kırık havaların çoğunlukta olduğu görülür Yörede uzun havalara “Gurbet Havası” veya sadece “Gurbet” denildiği gibi “Guval” da denilmektedir Bağlama veya kemane ile bu havaların özelliğine uygun 5 veya 7 zamanlı ezgiler çalınır Avşar Beyleri en tanınmış gurbet havalarıdır Gelin ve güvey okşamaları da uzun hava niteliğindedir Ağıtlar ninniler Garip ve Kerem ayağındaki ezgiler yörede “Guval-Gurbet Havası” olarak okunur Ağıtlara yörede “yakım” denilmektedir Gurbet havalarının hemen ardından Teke Zortlaması gibi hareketli kırık havalara geçilir

Yöredeki ezgiler dinsel (dinî) ve din dışı diye iki şekilde ele alınarak bakıldığında Cem törenlerinde Pir Sultan Kul Himmet Hatâyî gibi Alevî inancına bağlı şairlerden deyişler duvazların okunduğu ve samah dönüldüğü görülmektedir Sünnî inancına bağlı topluluklarda ise düğünlerde kutsal gecelerde mevlitlerde ilâhiler söylenmektedir

Isparta halk müziğinde Yahyalı Kerem dizisinin çeşitli derecelerinden başlayıp karara giden ezgiler çoğunluktadır Garip Kerem Yanık Kerem Misket ayarlarında söylenen türküler bunlara örnektir Bir takım türkülerde bir ayaktan öbürüne geçişteki ustalık dikkat çekicidir Evlerinin Önü Mersin Gıcır Gıcır Gelir Yarin Kağnısı bu ezgi yapısındadır Bunun yanı sıra yaygın olarak kullanılan 2+2+2+3=9 ve 2+3+2+2=9 zamanlı türküler de bulunmaktadır Bundan başka 2 3 ve 4 zamanlılar ile 5 ve 7 zamanlı türkülere de (gurbet havalarının saz bölümleri) rastlanılmaktadır Zeybek Teke Zortlaması Gakgili Dattiri ve Dımıdan havaları 9 zamanlıdırlar

Yöre ezgileri halk arasında Zeybek Gurbet Havası (Guval) Yakımlar Teke Zortlaması dımıdan dattiri Gakgili Okşama Boğaz Havası Oyun Havası Samah Deyiş şeklinde sınıflandırılmaktadır

Zeybek: Hem türkü olarak söylenen hem de oynanabilen ezgilerdir İl merkezi ile Gönen ve Keçiborlu gibi İç Ege’ye açılan ilçelerde ağır zeybekler ön plandadır Ağır zeybeklerin 9/4’lük bazen de 9/2’lik ölçüler taşıdığı görülür Serenler Evlerinin Önü Mersin Ardıçtandır Kuyuların Kovası Kâzım’ım ağır zeybeklerdendir İlin diğer yerlerinde ve kadın eğlencelerinde ise hafif zeybekler söylenip oynanır Şu Gelen Atlı mıdır? Şu Aydın’ın Uşağı Ay Doğar Ayan Beyan Sarı Zeybek Haymanalı Hatçem Çayıra Serdim Postu Merdiven Altında Tavuk Gıdaklar 9/8’lik ölçünün hakim olduğu zeybeklerdir

Gurbet Havası: Uzun hava türündeki bu ezgilere “Guval (Kaval)” veya sadece “Gurbet” de denilir Guvaldan sonra çok hızlı bir tempoda oynanan zortlatmalara geçilir Toroslardaki Yörükler ağıt ninni ile Garip Avşar Kerem ayağındaki ezgileri “Guval” olarak okurlar Guval’dan sonra çok hızlı ritimdeki zortlamalara geçilir Teke Zortlatmaları için çok hızlı olmaları nedeniyle özel bir tezene tavrı geliştirilmiştir Bu tavır 9/16’lık bir tartımdadır ve 9/16’lığın tüm varyasyonları görülür

Yakım: Yörede ağıtlara “Yakım” denilmektedir Boğulan Gelin Yaralandım Al Başlı Gelin Yaran Sürmeli Mehmet Camız Süsen Gelin Gerdekte Ölen Güveyi Deryalar Yüzünde Bir Yeşil Direk Beni Vuran Amcaoğlu Süpürün Damları Osman Geliyor Demir Parmaklıktan Bakar Bakar Ağlarım Fadimem Fadimem Tombul Fadimem Bu Gençlikte Ölüm Bazan Zor gibi türküler gurbet havaları içinde yer alan türkülerdir

Teke Zortlaması: Genellikle Anadolu’nun güney bölgelerinden başlayarak Toros dağları boyunca uzanan ve İçel Antalya Burdur Isparta Denizli Afyon Muğla illerini içine alan yöreye “Teke Yöresi” denilmektedir Bu bölge Hamitoğulları Beyliğinin bir kısmı olan Teke Beyliği’nin yönettiği topraklar olması nedeniyle Teke yöresi adı verilmiştir Bu bölgenin havalarına “Teke Havası” oyunlarına da “Teke Oyunları” denilmektedir Bunun yanı sıra yörenin oyun ve ezgilerinde Tekenin hareketleri yansıtıldığı için de “Teke Yöresi” denildiği ileri sürülmektedir Ezgilerin ritimleri çok hızlıdır

Teke Zortlatmaları iki bölümlüdür Yellemede oyun yürük olarak başlar ve hoplatmadan aynı ezgi ile hızlanarak devam eder Teke Zortlatmalarında ağırlama bölümü yoktur Oyunlar bu nedenle tek bölümlü havayı anımsatırlar Zortlatmalar çoğu kez sözlüdür

Teke Havaları bağlama ile ne kadar hızlı çalınırsa çalınsın oynanacak hıza ulaşılamamaktadır Aynı durum büyük kaval için de geçerlidir Bu nedenle Sipsi ve Çift Kaval (çifte) kullanılır Teke Zortlamaları Türk Müziğindeki Ağır Aksak (2+2+3+2) Aksak (2+2+2+3) Raks aksağı (2+3+2+2) ve Oynak (3+2+2+2) olarak bilinen dokuz vuruşlu bileşik ölçülerin 9/16’lık türüne girmektedir Teke Zortlamalarının “Dımıdan” “Gakgili” ve “Dattiri” adları verilen çeşitleri bulunmaktadır

Dımıdan: Teke yöresi Türkmenlerinde kadınların leğen dibi döverek oynadıkları Teke Zortlamalarıdır (2+2+2+3) ölçüsü hakimdir

Dattiri: Yörede zortlamaların daha yürük (hızlı) olanlarına bu ad verilmiştir Çalgı ile çalınamayacak derecede ritimleri hızlı olduğundan Boğaz Havasıyla eşlik edilirler Kadın oyunları olup (2+3+2+2) ölçüsü hakimdir

Gakgili: Teke yöresinde Dattirilerin çalgı ile çalınmasına verilen addır Çalgı ile çalındığı için daha ağırdır

Okşama: Yörede kadın oyunlarına verilen addır Zil Okşaması Gelin-Güvey Okşaması Davul Okşaması Kına Okşaması Sağdıç Okşaması gibi türleri vardır Gelin-Güveyi okşamalarında övme övünme duygusu hakimdir Okşamalar ağır ve yürük olmak üzere iki biçimde oynanır Garilom Gabardıç Sağdıç Dolanması gibi oyunlar yürük diğer okşamalar ise ağırdır Kadın meclislerinde okşamaları defçi kadınlar çalıp söylerler Teke oyunu olarak tanınan okşamalar bazı bölgelerde zeybek olarak sayılmaktadır Isparta Yenice Eğirdir gibi yörelerde bu ad verilir

Yörede ayrıca zeybek oyunlarının yanı sıra samahlar da oynanmaktadır Isparta’nın çeşitli yerlerinde yerleşen Tahtacı ve Abdalların da açık olmayan ve kendilerine has ayinlerinde (cemlerinde) oynadıkları oyunlar “Samah” ya da “Semah” olarak adlandırılır Semahlar bağlama ve bazen de kemanenin eşliğinde çoğu kez deyiş veya nefeslerin söylendiği o esnada daha ziyade gençler olmak üzere kadınlı erkekli çiftlerde oluşan gurupların belli bir düzen içinde oynadıkları dini rakslardır

Isparta’da özellikle düğünlerde kadın kına gecelerinde veya erkeklerin kendi aralarında bir araya geldiği güvey okşamalarında oyunlar oynanarak yaratılan eğlenceye yine “Samah” denilir Ancak ayin veya dini raks samahları ile bir ilgisi yoktur

Bazı gelin okşamalarında mısra sonlarında "hı hıı" ve "ay babam /anam / ağabeyciğim/ kızım/ hı hıı" gibi ifadelere rastlanmaktadır Bu ifadeler ile türküde anlatılmak istenen konu daha acıklı ve üzüntülü bir duruma getirilmektedir Gelin okşamaları; düğün esnasında gelin hamamında ve kına gecelerinde bir kadın tarafından söylenmektedir Bu kadın gelin ve yakınlarına türküler söylemekle birlikte onların ağızlarından da bu tür türküler söylemektedir Yörede güvey okşamaları ise kına gecesinde bir erkek tarafından kına yakılırken söylenir Bu türküler ile güvey övülür ve düğününün kutlu olması temenni edilir

Boğaz Havası: Teke yöresi Yörüklerinin parmaklarını gırtlakları üzerine bastırarak bastırma gücü ve parmakların yer değiştirmesi ile elde ettikleri ezgilerin tümüne verilen addır “Boğaz vurmak” “Boğaz çalmak” gibi tanımlamalar da boğaz havasını bir ezgi ile söylemek anlamında kullanılmıştır Boğaz havaları bazı Yörüklerin dilinde “Hada” ve “Doa” gibi isimler almıştır Boğaz havalarının yörede özel bir önemi vardır Erkek çobanların kaval düdük çalmalarına karşılık kız-kadın çobanlar “Boğaz” çalarlar Nadiren erkeklerin “Boğaz” çaldıkları da görülür Yörük çoban kızları dağlarda hayvanlarını otlatırken birbirleri ile haberleşmek müzik gereksinimlerini karşılamak atışmak amaçlarıyla kullandıkları bilinmektedirTeke yöresinde kaval boğaz havası biçiminde üflenirse buna “Nefesleme” denir Bu tür havalara “Boğaz Oyun Havası” da denir Boğaz havalarını Yörük boğazları diye anılanlar; Sarı Keçili Kızımın Boğazı Hayta Kızımın Boğazı Saçı Kınalı Boğazı Kocakarı Boğazı Eski Yörük Boğazı Guguk Boğazı vb Yörede boğazlar çalınırken oyun havalarının arasına ayrıca birtakım üflemeler eklenir (gelmiş şimdi gelmiş hoyda hayda vb) gibi Boğaz havaları cura ile çalındığında tezene kullanılmaz curanın tellerine parmakla vurularak ve teli sap ile parmak arasına sıkıştırarak parmakla teli çekerek ses çıkartılır

Kesinti: Sözlü oyunların bitiminde gelen bölüme denir Bu bölümde yapılan oyunlar şu biçimlerde görülür; Kesinti-sözlü müzik-kesinti Sözlü müzik-kesinti-sözlü müzik- kesinti sözlü müzik kesinti sözlü müzik sözlü müzik-kesinti kesinti-sözlü müzik-kesinti-sözlü müzik

Kesinti sözcüğü belli bir fasıldaki türkü ve oyunların sonunda ortasında veya başında çalınan müzik olmak üzere iki anlamda kullanılır Oyun adı başa eklenerek söylenir Serenler Kesintisi gibi Serbest biçimdeki oyun havalarına da aynı ad verilir Bu durumda kesinti sözcüğü başa gelir Kesinti Havası Kesinti Zeybeği gibi

Kaydalama: Teke oyunlarında keklik gibi sekerek yürümek kanat çırpar gibi el çırpma eğilerek dönme ve yer değiştirme ile yapılan oyunlara “Kaydalama” adı verilir Kadınlar arasında iki kişi ile ve def vurularak oynanır

Deyiş: Alevî-Bektaşî geleneğinde uluların dedelerin babaların ve Pîr Sultan Kul Himmet Hatayî gibi şairlerin müzik eşliğinde söylenen şiirleridir Cem törenlerinde mutlaka deyişler okunur

Isparta sözlü ezgilerinin konuları aşk doğa hayvan ve çocuk sevgisi meslek aşkı yiğitlik gurbet ölüm erken ve ani ölümlerde duyulan acı övgü yergi kutsal değerlere bağlılık Allah-Muhammed-Ali sevgisi gibi konulardır.


gizem isimli Üye şimdilik offline konumundadır  

Hızlı Cevap

Doğrulama Sorusu
Mesajınız:
Yazı şeklini sil
Kalın
Eğik yazı
Altı çizik

Grafik ekle
Alıntı yap [QUOTE]
 
Alanı Küçült
Alanı Büyült

Seçenekler
Stil


Akdeniz Bölgesinde Söylenen Türküler Nelerdir?

Akdeniz Bölgesinde Söylenen Türküler Nelerdir? konusu, Adım adım Türkiye / Akdeniz Bölgesi forumunda tartışılıyor.


Konu etiketleri: akdeniz bölgesi türk halk müziği, akdeniz bölgesi türküleri, akdeniz bölgesinde söylenen türküler, akdeniz bölgesinin türk halk müziği, akdeniz yöresinde söylenen türküler, akdeniz bölgesine ait türk halk müziği, yöremizde söylenen türküler nelerdir, akdeniz bölgesi türk halk müziği özellikleri, akdeniz yöresi türk halk müziği, akdeniz bölgesi türk halk müzikleri, akdeniz bölgesinde söylenen halk türküleri, ege bölgesinde söylenen halk türküleri nelerdir, akdeniz bölgesinin türkülerinin adları, akdeniz bölgesinde söylenen bilinen türküler, akdeniz bölgesinin türk halk oyununun türküsü,

Benzer Konular

Konu Konuyu Başlatan Forum Cevap Son Mesaj
Akdeniz Bölgesinde Bulunan İller Nelerdir? gizem Akdeniz Bölgesi 1 05-03-2014 10:02
Akdeniz Bölgesinde Bulunan Tarihi Eserler Nelerdir? gizem Akdeniz Bölgesi 0 08-02-2012 09:01
Akdeniz Bölgesinde Kullanılan Müzik Aletleri Nelerdir? gizem Akdeniz Bölgesi 0 08-02-2012 06:28
Akdeniz Bölgesinde Oynanan Halk Oyunları Nelerdir? gizem Akdeniz Bölgesi 0 08-02-2012 06:26
İç anadolu bölgesinde söylenen türküler nelerdir? elif Eğitim ve Öğretim 0 16-06-2011 02:01

Üye olmadan soru sorabilirsiniz!

Bütün Zaman Ayarları WEZ +4 olarak düzenlenmiştir. Saat şuan 07:41 .


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.5.2 ©2010, Crawlability, Inc.
Web Stats