PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Kimya


Sayfa : [1] 2

 1. Bileşiklerin özellikleri maddeler halinde
 2. iyonik bağlı bileşiklerin nasıl olduğunu gösteren şema
 3. İnorganik Bileşiklerin Özellikleri Maddeler Halinde
 4. Organik Bileşiklerin Özellikleri Maddeler Halinde
 5. Organik ve İnorganik Bileşikler Arasındaki Farklar
 6. Analitik kimya temel kavramları
 7. Analitik kimya temel kavramları konu anlatımı
 8. Alkaloid nedir?
 9. Efedrin nedir?
 10. Sülfat nedir?
 11. Laktik asit fermantasyonu nedir?
 12. Mekanik denge nedir?
 13. Çözünürlük dengesi konu anlatımı
 14. Sodyum klorür formülü nedir?
 15. Bohr Atom Modeli
 16. Dalton Atom Modeli nedir?
 17. Zincirleme çekirdek tepkimesi hakkında bilgi
 18. Kimyasal ayar nedir?
 19. Kütle Korunum Yasası nedir?
 20. Coriolis kuvveti nedir?
 21. Katlı Oranlar Yasası hakkında bilgi
 22. Atomun yapısı hakkında bilgi
 23. Bohr atom modeli hakkında bilgi
 24. Dalton atom modeli hakkında bilgi
 25. Atom modelleri konu anlatımı
 26. Gazların kokusu nasıl yayılır?
 27. Maddenin ayırt edici özellikleri hakkında bilgi
 28. Çözeltiler ve açıklaması
 29. Katı sıvı ve gazlarda genleşme
 30. Maddelerin genleşmesi konu anlatımı
 31. Genleşme hakkında bilgi
 32. Maddelerin büzülmesinin faydaları nelerdir?
 33. Genleşme katsayısı hakkında bilgi
 34. Kimyasal tepkimelerde kütlenin konumu nedir?
 35. Kimyasal tepkimelerin değişebilen özellikleri
 36. Kimyasal tepkime türleri hakkında bilgi
 37. Kimyasal tepkimelerin önemi
 38. Kimyasal tepkimelerin hayatımızdaki önemi nedir?
 39. Kimyasal tepkime konu anlatımı
 40. Kimyasal tepkimelerde ısı alış verişi hakkında bilgi
 41. Kimyasal tepkime ısısı nedir?
 42. Kovalent bağ hakkında bilgi
 43. Karadeniz Bölgesindeki barajlar
 44. Genleşmenin yararları nelerdir?
 45. Genleşmenin tersi nedir?
 46. Büzülmenin olumsuz etkileri nelerdir?
 47. Katılarda ısı alışverişi nasıldır?
 48. Sıvıların genleşmesi deneyi
 49. Bileşik konu anlatımı
 50. Bileşiklerin genel özellikleri nelerdir?
 51. Bileşikle karışımın farkı nedir?
 52. Bileşiklerin adlandırılması hakkında bilgi
 53. Bileşiklerin kimyasal yolla ayrıştırılması
 54. Karışımların ve bileşiklerin özellikleri nelerdir?
 55. Bileşiklerin isimlendirilmesi hakkında bilgi
 56. Bileşiklerin sınıflandırılması hakkında bilgi
 57. Bileşik formüller nasıl yazılır?
 58. Asetonun kaynama sıcaklığı nedir?
 59. Aseton nasıl elde edilir?
 60. Asetonun molekül ağırlığı nedir?
 61. Asetonun yoğunluğu nedir?
 62. Amonyum nitrat kimyasal formülü nedir?
 63. Alken nedir?-Olefin nedir?
 64. 9.sınıf kimya test soruları ve cevapları
 65. Periyodik tablo hakkında bilgi
 66. Periyotların özellikleri nelerdir?
 67. Periyodik tablonun tarihçesi
 68. Periyodik cetvelin geçmişi hakkında bilgi
 69. Periyodik cetvel nedir?
 70. Kimyanın temel kanunları nelerdir?
 71. Kimyanın temel yasaları nelerdir?
 72. Kimyanın gelişimi hakkında bilgi
 73. Kimyanın tarihçesi
 74. Kimyanın alt dalları nelerdir?
 75. Glikoliz nedir?
 76. Kimyanın tarihi hakkında bilgi
 77. Karışımları ayırma yöntemleri nelerdir?
 78. Lipit nedir?
 79. Lipitlerin kimyasal yapısı hakkında bilgi
 80. Lipitlerin görevleri nelerdir?
 81. Lipitlerin özellikleri nelerdir?
 82. Lipit çeşitleri nelerdir?
 83. Lipitlerin sınıflandırılması hakkında bilgi
 84. Lipitler nasıl sınıflandırılır?
 85. Lipitlerin sindirimi hakkında bilgi
 86. Lipitlerin yapısı hakkında bilgi
 87. Amino asit çeşitleri nelerdir?
 88. Amino asit ne işe yarar?
 89. Hal değişiminin özellikleri nelerdir?
 90. Kaynama Kanunları nelerdir?
 91. Hal değişimi hakkında bilgi
 92. Hal değişim grafiği
 93. Maddelerin hal değişimi nedir?
 94. Alkali metaller konu anlatımı
 95. Alkali metallerin genel özellikleri nelerdir?
 96. Alkali metallerin fiziksel özellikleri nelerdir?
 97. Alkali metallerin kimyasal özellikleri nelerdir?
 98. Alkali metallerin sanayide kullanım alanları nelerdir?
 99. G-Alkali Metaller nelerdir?
 100. Maddenin ısı etkisi ile değişimi konu anlatımı
 101. Mıknatıslanma nedir-Mıknatıslanma hakkında bilgi
 102. Hidroloji nedir-Hidroloji hakkında bilgi
 103. Oksijenli solunumun önemi nedir?
 104. Oksijenli solunum konu anlatımı
 105. Aerobik solunum nedir?
 106. Krebs Çemberi nedir?
 107. Oksijensiz solunumun evreleri nelerdir?
 108. Laktik asit fermantasyonu
 109. Alkol fermantasyonu hakkında bilgi
 110. Fermantasyon çeşitleri nelerdir?
 111. Etanol fermantasyonu nedir?
 112. Fermantasyonun kullanım alanları nelerdir?
 113. Sitrik asit fermantasyonu nedir?
 114. Aspartam nedir-Aspartam hakkında bilgi
 115. Cam neden yapılmaktadır-Camın hammadesi nedir
 116. Öz Isı Nedir-Öz Isı Hakkında Bilgi
 117. Erime ve Donma Hakkında Bilgi
 118. Süblimleşme nedir-Süblimleşme hakkında bilgi
 119. Oksijen ve karbondioksitin taşınması konu anlatımı
 120. Oksijenin özellikleri nelerdir?
 121. Karbon döngüsü nedir?
 122. Krebs Döngüsü hakkında bilgi
 123. Gazlarda Genleşme Nasıl Olur
 124. Gazların Öz kütlesinin Ölçülmesi Nasıl Olur
 125. Kimler birbirine kan verebilmektedir
 126. Lityum Nedir-Lityum Hakkında Bilgi
 127. Sodyum Nedir-Sodyum Hakkında Bilgi
 128. Potasyum Nedir-Potasyum Hakkında Bilgi
 129. Magnezyum Nedir-Magnezyum Hakkında Bilgi
 130. Kalsiyum NEdir-Kalsiyum Hakkında Bilgi
 131. Bor Nedir-Bor Hakkında Bilgi
 132. Karbon Nedir-Karbon Hakkında Bilgi
 133. Silisyum Nedir-Silisyum Hakkında Bilgi
 134. Fosfor Nedir-Fosfor Hakkında Bilgi
 135. Oksijen Nedir-Oksijen Hakkında Bilgi
 136. Kükürt Nedir-Kükürt Hakkında Bilgi
 137. Flor Nedir-Flor Hakkında Bilgi
 138. Klor Nedir-Klor Hakkında Bilgi
 139. Brom Nedir-Brom Hakkında Bilgi
 140. İyot Nedir-İyot Hakkında Bilgi
 141. Helyum Nedir-Helyum Hakkında Bilgi
 142. Argon Nedir-Argon Hakkında Bilgi
 143. Kripton Nedir-Kripton Hakkında Bilgi
 144. Ksenon Nedir-Ksenon Hakkında Bilgi
 145. Radon Nedir-Radon Hakkında Bilgi
 146. Çözelti çeşitleri nelerdir?
 147. Maddenin hal değiştirmesi hakkında bilgi
 148. Maddenin özellikleri nelerdir?
 149. Maddenin eylemsizlik özelliği nedir?
 150. Eylemsizlik Prensibi
 151. Eylemsizlik Momenti formülü nedir?
 152. İyonik ve kovalent bağ hakkında bilgi
 153. İyonik bağ hakkında bilgi
 154. İyonik bağ oluşumu hakkında bilgi
 155. İyonik bağlı bileşikler nasıl oluşur?
 156. Kovalent bağ
 157. Kovalent bağlı bileşikler hakkında bilgi
 158. Metalik bağ nedir?
 159. Polar kovalent bağ hakkında bilgi
 160. Saf madde nedir?
 161. İletkenlerin Özellikleri Maddeler Halinde
 162. Yarı İletkenler Nedir-Yarı İletkenler Hakkında Bilgi
 163. Yalıtkanlar Nedir-Yalıtkanlar Hakkında Bilgi
 164. Durgun Elektrik Nedir-Durgun Elektrik Hakkında Bilgi
 165. Asitler günlük hayatta nerelerde kullanılır?
 166. Asitlerin kullanım alanları nelerdir?
 167. Asitlerin ve bazların bize zarar vermemesi için nelere dikkat etmeliyiz?
 168. Asitlerin genel özellikleri nelerdir?
 169. Mum nasıl yapılır-Mum yapma metodları
 170. Döteryum nedir?
 171. İridyum elementi nerelerde kullanılır?
 172. Platin elementi nerelerde kullanılır?
 173. Altın elementi nerelerde kullanılır ?
 174. Civa elementi nerelerde kullanılır?
 175. Talyum elementi nerelerde kullanılır?
 176. Kurşun elementi nerelerde kullanılır?
 177. Bizmut elementi nerelerde kullanılır?
 178. Polonyum elementi nerelerde kullanılır?
 179. Radyum elementi nerelerde kullanılır?
 180. Toryum elementi nerelerde kullanılır?
 181. Uranyum elementi nerelerde kullanılır?
 182. Plütonyum elementi nerelerde kullanılır?
 183. Kaliforniyum elementi nerelerde kullanılır?
 184. Karışımların Ayrılması - Ayrımsal Damıtma yöntemi nedir?
 185. Karışımların Ayrılması - Damıtma (Basit damıtma) yöntemi nedir?
 186. Karışımların Ayrılması - Ekstraksiyon (özütleme-çekme) yöntemi nedir?
 187. Karışımların Ayrılması - Kristallendirme yöntemi nedir?
 188. Karışımların Ayrılması - Yüzdürme (Flotasyon) yöntemi nedir?
 189. Karışımların Ayrılması - Aktarma (Dekantasyon) yöntemi nedir?
 190. Karışımların Ayrılması - Çöktürme yöntemi nedir?
 191. Karışımların Ayrılması - Diyaliz yöntemi nedir?
 192. Karışımların Ayrılması - Süzme yöntemi nedir?
 193. Karışımların Ayrılması - Eleme yöntemi nedir?
 194. Karışımların Ayrılması - Ayıklama yöntemi nedir?
 195. Tanecik Boyutu Farkından Yararlanılarak Ayırma Yöntemleri Nelerdir?
 196. Hal Değiştirme Sıcaklıkları Farkı ile Ayrıştırma Nedir?
 197. Kaynama Noktası Farkından Yararlanılarak Ayırma Yöntemleri Nelerdir?
 198. Çözünürlük Farkından Yararlanılarak Ayırma Yöntemleri Nelerdir?
 199. Kükürt (S) Elementi Elektron Dizilişi
 200. Flor (F) Elementi Elektron Dizilişi
 201. Oksijen (O) Elementi Elektron Dizilişi
 202. Azot (N) Elektron Dizilişi
 203. Lityum (Li) Elektron Dizilişi
 204. Hidrojen (H) Elementi Elektron Dizilişi
 205. Alaşım nedir?
 206. Seyreltik çözeltiler nasıl derişik hale getirilir?
 207. Homojen Karışımların Özellikleri
 208. Heterojen Karışımların Özellikleri
 209. Saf madde nedir?
 210. Karışımların Özellikleri Nelerdir?
 211. Homojen Karışım Örnekleri
 212. Homojen Karışım Nedir?
 213. Heterojen Karışım Örnekleri
 214. Heterojen karışım nedir?
 215. Süspansiyon nedir?
 216. Emülsiyon nedir?
 217. Çözünme nedir ?
 218. Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler
 219. Çözünme Hızına Etki Eden Faktörler nelerdir?
 220. Bileşik ve Karışımların Farkları Nelerdir?
 221. Deriştirme Nedir?
 222. Seyreltme Nedir?
 223. Elektrolit Olmayan Çözeltilere Örnekler
 224. Elektrolit Çözeltilere Örnekler
 225. Doymuş, Aşırı Doymuş, Doymamış Çözelti Nedir?
 226. Sıvı – Gaz Çözeltilere Örnekler
 227. Sıvı – Katı Çözeltilere Örnekler
 228. Gaz – Gaz Çözeltilere Örnekler
 229. Sıvı – Sıvı Çözeltilere Örnekler
 230. Katı – Katı Çözeltilere Örnekler
 231. Gazlar ile ilgili çözümlü sorular
 232. Nötrleşme tepkimelerinde ısı açığa çıkar mı?
 233. Nötrleşme tepkimelerinin genel özellikleri nelerdir?
 234. Saf madde ve karışım arasındaki farklar nelerdir ?
 235. Maddenin Ayırt Edici Özellikleri nedir
 236. Kimya Müfredatı 2012
 237. Elektroforez nedir
 238. Yıldızlararası madde konu anlatımı
 239. Atom Modelleri Resimli
 240. Asitler Ve Bazların Formülleri
 241. iletken maddelerin kullanım alanları nelerdir
 242. İletken Maddelerin Sıralanışı Nasıldır?
 243. İletken Maddeler nelerdir
 244. Çözünme Olayı nedir
 245. İletken Maddelerin Önemi nedir
 246. İletken Maddeler Ve Yalıtkan Maddeler
 247. Yeryüzünde En Çok Bulunan Element nedir
 248. Asit Yağmurları Kimyasal Tepkimeleri
 249. Asit Yağmurlarının Toprak Kimyasına Etkisi
 250. Asit yağmurlarının zararları nelerdir