PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : küçük yaştaki insanların bilgisayar internet teknoloji bağımlılığı hakkında bilgi


Kayıtsız Üye
04-11-2013, 08:46
küçük yaştaki insanların bilgisayar internet teknoloji bağımlılığı hakkında bilgi verebilirmisiniz?

Я
04-11-2013, 09:12
Küçük yaştaki insanların bilgisayar internet teknoloji bağımlılığı hakkında bilgi

Günümüzde teknolojinin yaygınlaşması ile yeni bağımlılıklar görülmektedir. İnternet bağımlılığı da bunlardan biridir. Her yaşta ve cinsiyette görünen bir rahatsızlık olmasına rağmen diğer bağımlılıklara göre daha erken yaşlarda başlamaktadır. Özellikle 12-18 yaşları riskin en yüksek olduğu dönemler olarak görülmektedir. Cinsiyetler arası farka bakıldığında ise internet bağımlılığının erkeklerde kızlara göre 2-3 kat fazla olduğu görülmektedir. Ayrıca erkekler ve kızlar arasında internette geçirilen zamanın içeriği açısında da bazı farklar vardır. Kızların daha çok okuyarak ya da chat programlarında sohbet ederek zaman geçirirken, erkeklerin spor ve şiddet oyunlarını tercih ettiği görülmektedir.

İnternet bağımlılığının toplumda görülme olasılığı %1.8′dir. Bu rakamlar bize internet bağımlılığının toplumda sık görülen ve tedavisi gerekli bir rahatsızlık olduğunu söylemektedir.

İnternet bağımlılığında eşlik eden başka psikiyatrik bozukluklar olabilir. Sosyal fobi ya da depresyon internet bağımlılığı olan kişilerde görülen bozukluklar arasındadır. Bu durumlarda eşlik eden rahatsızlıklar internet bağımlılığının sebebi ya da sonucu da olabilmektedir. Kişinin erken yaşlarda internet başında uzun süre zaman geçirmesinin dikkat eksikliği gelişmesinde etken olduğu görülmektedir.

Hiperaktivitenin varlığı ise internet bağımlılığının gelişmesinde risk faktörü olarak görülmektedir.

Çocukların uzun süreli ve bilinçsiz medya araçları kullanmalarına karşı neler yapılabilir?


Anne babalar zaman zaman televizyonu ve bilgisayarı kapatabilmelidir.

TV programları seçilerek izlenmelidir.

Anne babalar, çocuklardaki saldırganlık tepkilerini harekete geçiren ya da onları aşırı uyaran ve toplumsal değer yargılarını değiştirmeye sebep olan dizileri izlemelerine engel olunmalıdır. Bunu yapamazlarsa programı çocukla beraber izlemeleri ve daha sonra program hakkında kısa bir söyleşi yaparak iyi ve kötü yanları dile getirilmeleri desteklenmelidir.

Çocukların TV programlarına eleştirel bakmaları öğretilmeli, yani bilinçli bir medya araçları kullanıcısı olmalarına yardımcı olunmalıdır.

10 yaşın altındaki çocuklar interneti kullanırken tamamen anne baba gözetiminde olmalı.

Çocukların internette ne kadar zaman harcayabileceği sınırlanmalı.

İnternet bağlantısı bulunan bilgisayarın çocuğun odasında değil,bir ortak kullanım alanında olmalıdır.

İnternette çocuğun girebileceği sitelerin güvenli olup olmadığı anne baba tarafından kontrol edilmeli ve çocuğa internette hiçbir zaman kişisel bilgilerini paylaşmaması gerektiği öğretilmelidir.

Çocuğa internette okuduğu her şeyin doğru olmadığı hatırlatılmalıdır.


Fiziksel etkileri;


Saatlerce televizyon ve bilgisayar karşısında hareketsiz oturan çocuklarda beden gelişiminin sağlıksız ve yetersiz olmasıdır.

Bu hareketsizliğin verdiği huzursuzluk ve sinirli ruh hali oluşturmasıdır.

Göz rahatsızlıkları, beslenme hazım bozuklukları ve mide ağrıları.

Kalp atışlarında anormal derecede hızlanma.Psikolojik Etkileri;


Çocuklarda internet kullanımının ve kullanamamanın getirdiği stres ve endişeye yol açmaktadır. Bir süre sonra kimi çocuklarda içine kapanıklılık. Uyku rahatsızlıkları ve kabuslar görülebilir. Sürekli şiddet içerikli yayın ve oyunlara maruz kalan çocuklarda saldırganlık davranışında artma söz konusudur.

Televizyon kitle iletişim araçları arasında etkinliği en fazla ve yaygın olandır. Evde TV nin açık kalma süresinin 1 ile 18 saat arasında değiştiği ülkemizde çocuğun zihinsel dünyasının ve kültürünün inşasında televizyon küçümsenemeyecek bir öneme sahiptir.

Eskiden sadece oturma odalarında olan televizyon artık yatak odalarına, çocuk odalarına ve mutfaklara kadar girmiş eğlence ve iletişim aracı olan bilgisayar artık çocuklarımız için bir vazgeçilmez haline gelmiştir.

Я
04-11-2013, 09:16
Küçük Yaştaki İnsanların Bilgisayar İnternet Teknoloji Bağımlılığı

İnternet bağımlılığı ya da sürekli olarak bilgisayar başında oyun oynamak, günümüz çocuk ve gençlerinde sıklıkla karşılaşılan, fakat mutlaka tedavi edilmesi gereken bir hastalık durumudur.

Eve bilgisayar almama, internet bağlantısını kesme, internet başında geçirilen süreyi belirli saatlerle sınırlama yöntemleriyle, bu can sıkıcı durumu ortadan kaldırmaya çalışan anne babalar, ne yazık ki bir sonuç alamamakta, hatta istemeden de olsa hedeflenenin tam tersine, kısıtlanan çocuk ya da gencin evden uzaklaşmasına ve farklı ortamlarda yine istediklerini yapmasına neden olmaktadırlar.

Bu denemelerde başarısız olup, evde olmadığı saatlerde evlatlarının nereye gittiği, kimlerle takıldığı kaygısını yaşayan bir çok ana baba da çaresizce; ''Eskiden en azından bizim yanımızda oynuyordu'' diyerek, çocuklarını evdeki bilgisayarın başında tutabilmek için, hem de bu kez 'gönüllü olarak' tavizler vermeye razı olmaktadırlar.

Çocuklarına engel olamayan, onun bilgisayar ve oyunlardan uzak kalmasını başaramayan anne babanın, çaresiz kalıp evlatlarını tekrar yanlarına çekebilmek için evde kalmasını sağlamaya yönelik ortamı hazırladığını gören çocuk ya da genç de, istediklerini yaptırmış olmanın şımarıklığı ve artan özgüveni ile artık iyice şuursuz bir şekilde, bu kez daha da abartarak, bilgisayar ile neredeyse bütünleşip, yarı robot bir morona dönüşmektedir.

Hızlı internet, en gelişmiş bilgisayar derken, çocuklarının yüzlerini unutup, onları sadece profilden ya da sırtlarından gördüklerini farkeden aile büyüklerinin çaresizliği, kendilerini hayattan soğutmakta, ancak çevrelerindeki ailelerin de aynı dertle uğraştıklarını öğrendiklerinde ise, bir parça da olsa ''Eh ne yapalım, demek çağın problemi bu'' şeklinde, kendi kendini yatıştırmalarına dönmektedir.