PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : 2011 Polis Koleji Sınavı Başvuru Koşulları


elif
10-06-2011, 01:26
2011 Polis Koleji Sınavı Başvuru Koşulları

Polis Koleji Sınavı Başvuru Koşulları 2011,2011 Polis Koleji Sınavı Başvuru Şartları

2011 Polis Koleji Sınavı Başvuru Koşulları

2011 Polis Koleji Sınav Başvuruları 7 Mart ile 25 Mart tarihleri arasında yapılacak. 2011 Polis Kolejine başvuruda aranan özellikler şu şekilde;

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Yapılacak olan güvenlik tahkikatı neticesinde; Taksirli suçlar hariç olmak üzere diğer suçlardan ağır hapis veya 6 ay ve daha fazla hapis veyahut affa uğramış, paraya çevrilmiş, ertelenmiş, zaman aşımına uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilâs, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflâs gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlâk kaçakçılığı hariç; kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma, suç işlemek için teşekkül oluşturmak suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak veya bu suçlardan dolayı haklarında devam etmekte olan bir adlî kovuşturmaya tâbi olmamak.

Ek-2’de yer alan Emniyet Teşkilatı Sağlık şartları Yönetmeliğinde belirtilen sağlık şartlarını taşımak,

Yaş yönünden; Polis Kolejine Giriş Sınavının yapıldığı yılın 01 OCAK tarihi itibariyle 16 yaşından gün almamış olmak,

Öğrenime ara vermemiş olmak,

Lise ve dengi okullara devam etmemiş olmak,

İlköğretim okulunu üç (3.00) ve daha yukarı diploma notu ile bitirmiş olmak (Polis Kolejine Giriş Sınavında aranır)

Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

Herhangi bir okuldan, ahlâki veya disiplin sebebi ile çıkarılmamış olmak.

İlköğretim okulu 8’inci sınıf öğrencisi olmak.

Polis Kolejlerine girecek öğrenciler Polis Kolejine Giriş Yönetmeliği ve Emniyet Teşkilatı Sağlık ġartları Yönetmeliğinde aranan şartları taşımak zorundadırlar.

SINAVLA İLGİLİ DİĞER AYRINTILAR

Polis Kolejine girmek isteyen adaylar öğrenim gördükleri okullardan 07-25 Mart 2011 tarihleri arasında Polis Koleji için başvuruda bulunacaktır. Başvularla işlemleriyle ilgili sayfalara aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz.

Polis Kolejine Giriş Sınavı; Temmuz ayı içerisinde yapılacak üç ayrı aşamalı bir sınavdır. Polis Kolejine Giriş Sınavı aşamaları; mülakat, beden eğitimi ve yazılı (test) sınavlarından oluşmaktadır. Sınavlarda başarılı olup Kolejlere girmeye hak kazanan adaylar Ankara Polis Koleji Müdürlüğünde intibak eğitimine alınırlar ve bu süre içerisinde adaylara okulun denetimi ve gözetiminde tam teşekküllü Devlet Hastanelerinden Sağlık Kurulu Raporu aldırılır.

Polis Kolejine girmek isteyen adaylar 2011 yılı 8’inci sınıf SBS’ye girmek zorundadır. SBS için bankaya para yatıran adaylar öğrenim gördükleri okullardan 07-25 Mart 2011 tarihleri arasında Polis Koleji için başvuruda bulunacaktır.

8’inci sınıf SBS; 04 Haziran 2011 Cumartesi günü saat 10.00’da tüm il merkezleri ile başvuru sayısına göre gerekli görülen bazı ilçe merkezlerinde yapılacaktır. Yurt dışında, Lefkoşa, Trablusgarp, Riyad, Medine, Cidde, Tebük, Kuveyt, Aşgabat, Taşkent, Bakü ve Bişkek’te gerçekleşecektir.

Yurt dışından Polis Kolejine Giriş Sınavına girmek isteyen adaylar Polis Kolejine Giriş Yönetmeliğinin Yurtdışında Öğrenim Görenler başlıklı 22. maddesi hükümlerine göre; Yurtdışında öğrenim görenlerden, sınava girecek adayların öğrenim derecelerinin denkliği Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulunca yapılır.

Başvurunun elektronik ortamda hatasız, eksiksiz, e-başvuru kılavuzuna uygun yapılması gerekmektedir. Bu konuda sorumluluk ilgili OKUL MÜDÜRLÜĞÜ ve ADAYIN VELİSİNE ait olacaktır.

2011 Polis Koleji Başvuru Kılavuzu ve başvuru süresince yapılması gereken işlemler İçin BURAYA (http://egitek.meb.gov.tr/Sinavlar/Klavuz/2011/2011_PolisKoleji.pdf) tıklayınız.