PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Okul Veli Sözleşmesi Nedir?


elif
13-06-2011, 02:37
Okul Veli Sözleşmesi Nedir?

Okul Veli Sözleşmesi örneği,
Okul Veli Sözleşmesi indir,
Okul Veli Öğrenci Sözleşmesi

Sözleşmenin Tarafları
* Öğrenci
*Öğrenci velisi/Anne-Babası
* Okul Yönetimi

Sözleşmede Esas Alınan Yasal Düzenlemeler

1. 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu
2. VIII. Beş Yıllık Kalkınma Planı
3. 17.02.2004 tarihli ve B.08.0. TTK.0.01.01.02/1558 sayılı
Demokrasi Eğitimi ve Okul Meclisleri Projesi konulu Genelge ( 2004/10)
4. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi
5. Çocuk Hakları Sözleşmesi
ÖĞRENCİNİN HAK VE SORUMLULUKLARI
HAKLAR
-Kendisine ait değerlendirme sonuçlarını zamanında öğrenme ve sonuçlar üzerindeki fikirlerini ilgililerle tartışabilme.
-Kendisine ait özel bilgilerin gizliliğinin sağlanması.
-Okulun işleyişi, kuralları, alınan kararlar hakkında bilgilendirilme.
-Okul kurallarının uygulanmasında tüm öğrencilere eşit davranılması.
-Kendini ve diğer öğrencileri tanıma, kariyer planlama, karar verme ve ihtiyaç duyduğu benzer konularda danışmanlık alma.
-Akademik ve kişisel gelişimini destekleyecek ders dışı etkinliklere katılma.
-Okul yönetiminde temsil etme ve edilme.
OKULA ÖZGÜ HAKLAR
-Okulumuzda bulunan atölyeleri ve bilgisayarları kullanma
-Özgün eserlerini kermes, yıl sonu sergisi gibi etkinliklerde sergileme.
SORUMLULUKLAR

-Okulda bulunan kişilerin haklarına ve kişisel farklılıklarına saygı göstereceğim.
-Ders dışı etkinliklere katılarak ve bu etkinliklerden en iyi şekilde yararlanacağım.
-Arkadaşlarımın ve okulun eşyalarına zarar vermeyeceğim, zarar verdiğim takdirde bu zararın bedelini karşılayacağım.
-Sınıfça belirlediğimiz kurallara uyacağım.
-Okul kurallarına uyacağım.
-Okul yönetimine (fikir, eleştiri, öneri ve çalışmalarımla) katkıda bulunacağım.
-Arkadaşlarıma, öğretmenlerime tüm okul çalışanlarına saygılı davranacağım.
Planlı ve programlı olarak derslerime günü gününe çalışacağım, bir sonraki günün derslerine hazırlıklı olarak geleceğim, öğretmenlerimin verdiği ödevleri tam ve eksiksiz olarak yapacağım. Ders çalışma performansımı sürekli ve etkili olarak yükselteceğim.
OKULA ÖZGÜ SORUMLULUKLAR
-Okulun bilim ve sanat panolarına yazı ve fotoğraflarla katkıda bulunacağım.
-Okulda düzenlenen sosyal etkinliklerin bizler için düzenlendiği bilinci ile organizasyonlarda her türlü desteği vereceğim.
-Çocuğumun disiplin kurallarına uyması için gerekli önlemleri alacağım.
-Çocuğumun ruhsal ve fiziksel durumundaki değişmeler hakkında okulu zamanında bilgilendireceğim.
-Aile ortamında fiziksel ve psikolojik şiddete izin vermeyeceğim.

OKULA ÖZGÜ SORUMLULUKLAR
-Okul kütüphanesine her yıl en az bir tavsiyeli kitap alarak katkıda bulunacağım.
-Çocuğumun toplumsal hizmet kurumlarının etkinliklerinde çalışmasına izin vereceğim.
-Okulun personel yetersizliği nedeni ile fırsat buldukça fiziki şartların iyileştirilmesi işleri ile ilgileneceğim.
-Okulla ilgili her türlü sorunun ilk çözüm yeri yine okulun olduğunun bilincinde olacağım.
OKULUN HAK VE SORUMLULUKLARI
HAKLAR
-Destekleyici, güvenli ve etkili bir ortamda çalışmak.
-Okul toplumundan ve çevreden saygı ve destek görmek.
-Okulda alınan tüm kararlara ve okul kurallarına uyulmasını istemek.
OKULA ÖZGÜ HAKLAR
-Planlanmış eğitim etkinliklerinin yer,zaman ve içeriğini en az bir hafta önceden haber vererek değiştirmek.
SORUMLULUKLAR
-Öğrencilerin akademik ve sosyal gelişimlerini destekleyecek materyal, ekipman ve teknolojik donanım sağlamak.
-Okulda olumlu bir kültür yaratmak.
-Öğrenci, veli ile çalışanlar arasında hiçbir nedenden dolayı ayrım yapmamak.
-Eğitim ve öğretim sürecine okulun duvarlarıyla sınırlamamak.
-Öğrencilerin, velilerin ve okul çalışanlarının kendilerini ve fikirlerini ifade edebilecekleri fırsatlar yaratmak.
-Okulun güvenilir ve temiz olmasını sağlamak.
-Öğrenciler için iyi bir model olmak.
-Okulun ve öğrencilerinin ihtiyaçları doğrultusunda sürekli gelişmek.
-Okulda etkili öğrenmeyi destekleyecek bir ortam yaratmak.
-Okulun işleyişine ait kararların ve kuralların uygulanmasını takip etmek.
-Okul-toplum ilişkisini geliştirmek.
-Öğretmen, öğrenci ve veli görüşmelerini düzenlemek ve ilgilileri zamanında bilgilendirmek.
-Okul çalışanlarının ihtiyaçları doğrultusunda eğitim seminerleri düzenlemek
-Okul çalışanlarının ihtiyaçlarını belirleyerek giderilmesi için çözümler üretmek

VELİNİN HAK VE SORUMLULUKLARI
HAKLAR
-Çocuğumun eğitimiyle ilgili tüm konularda bilgilendirilmek.
-Adil ve saygılı davranışlarla karşılanmak.
-Çocuğuma okul ortamında nitelikli kaynaklar, eğitim ve fırsatlar sunulacağını bilmek.
-Düzenli aralıklarla okulun işleyişi hakkında bilgilendirilmek.
-Okul yönetimine katılmak.
-Çocuğumun okuldaki gelişim süreci ile ilgili olarak düzenli aralıklarla bilgilendirilmek.
OKULA ÖZGÜ HAKLAR
-Okulun veli eğitim seminerlerinden yararlanmak.(Çocuk gelişimi, Anne-Baba eğitimi…)
-Okulun kütüphanesinden yararlanmak.
-Okulun işlik ve diğer bölümlerinden yararlanmak.
-Okulun teknolojik imkanlarından yararlanmak.(Fotokopi,İnternetten bilgi sağlanması,Bilgisayar kullanımı…)
SORUMLULUKLAR
-Çocuğumun her gün okula zamanında, öğrenmeye hazır, okulun kılık kıyafet kurallarına uygun bir şekilde gitmesine yardımcı olacağım.
-Okulun öğrenciler için düzenleyeceği ders dışı etkinliklerden en az iki tanesinde görev alacağım.
-Okulun duyuru ve yayınlarını takip edeceğim.
-Bilgi edinmek ve toplamak amacıyla gönderilen her tür anket ve formu doldurup zamanında geri göndereceğim.
-Okul Gelişim Yönetim Ekibi (OGYE) ve Okul Aile Birliği seçimlerine ve toplantılarına katılacağım.
-Araştırmaya daha fazla zaman ayırması için televizyon seyretme ve oyun oynama saatlerini düzenlemesine yardımcı olacağım.
-Evde, o gün okulda yaptıklarını paylaşarak günün değerlendirilmesini çocuğumla birlikte yapacağım.
-Çocuğumun uyku ve dinlenme saatlerine dikkat edeceğim.
-Okulun düzenleyeceği aile eğitim seminerlerine katılacağım.
-Çocuğuma yaşına uygun sorumluluklar vereceğim. (Örneğin odasını toplama, ev işlerine yardım etme, alışveriş yapma gibi )
-Okul yönetiminin okul-aile ilişkilerini geliştirmek amacıyla yapacakları ev ziyaretlerini kabul edeceğim.

Okulun işleyişi ve yönetimi konusunda ilgili tarafları düzenli aralıklarla bilgilendirmek.
-Veli ve öğrenci hakkında ihtiyaç duyulan bilgileri toplamak, değerlendirmek sonuçlarını ilgililerle paylaşmak ve gizliliği sağlamak.
-Veli toplantılarının belirli aralıklarla ve düzenli olarak yapılmasını sağlamak.
-Okul ve çevresinde şiddet içeren davranışlara kesinlikle izin vermemek.

OKULA ÖZGÜ SORUMLULUKLAR
-Bilimsel süreli yayınları okul kütüphanesinde kullanıma sunmak.
-Öğrenciler için toplumsal hizmet etkinlikleri planlamak ve yürütmek.
-Okulu, öğrenciler ve anne babalar için sosyal etkinlik merkezi haline getirmek.
-Okul ortamında öğrencilerin, velilerin ve okul çalışanlarının bulunmalarından mutluluk duymalarını sağlamak.
-Çevresine iyi model olacak özelliklerini ön plana çıkartmak.

Sözleşmenin tarafı olarak yukarıda sunulan hak ve sorumluluklarımı okudum. Haklarıma sahip çıkacağıma ve sorumluluklarımı yerine getireceğime
söz veririm.Hayati SARICIOĞLU
Öğrenci Öğrenci Velisi Okul Müdürü