PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : 3. Sınıf Doğal Afetler


elif
13-06-2011, 02:41
3. Sınıf Doğal Afetler


1.Deprem: Deprem yer kabuğundaki fayların kırılması sonucu meydana gelen yer sarsıntısıdır. Ülkemiz deprem kuşağında olduğundan sık sık deprem yaşanmaktadır.

Depremden Önce Alınacak Önlemler

1-Depreme dayanıklı binalar yapmalıyız.
2-Bina yapacağımız yere zemin etüdü yaptırmalıyız.
3-Evimizde yıkılacak eşyaları sağlamlaştırmalıyız.

Deprem Anında Yapılması Gerekenler

1-Sakin olmalı, panik yapmamalıyız.
2-Sağlam olduğunu bildiğimiz eşyaların altına veya yanına sığınmalıyız.
3-Pencere, balkon, merdiven ve asansörden uzak durmalıyız.
4-Enkaz altında kalmışsak, yerimizi belli etmek için cisimlere vurarak ses çıkartabiliriz .

Deprem Sonrası Yapılması Gerekenler

1-Sarsıntı geçtikten sonra hemen sonra binadan hemen çıkmalıyız.
2-Güvenli ,açık alanlara gitmeliyiz.
3-Yanıcı maddelerle binalara yaklaşmamalıyız .
4-Ailemizle önceden belirlenen yerlerde buluşmalıyız.

2. Çığ: Kışın dağlardan kopan kar kütlelerinin , ses ve sarsıntıyla yuvarlanması , yuvarlandıkça büyümesi sonucu çığ oluşur.
Korunma yolları :
1-Eğimin çok bulunduğu yerler yeterince ağaçlandırılmalıdır.
2-Perdeleme yapılmalıdır.
3-Kış sporları çığ alanlarından uzak yerde yapılmalıdır.
4-Çığ bölgelerinden geçerken gürültü çıkarılmamalıdır.
5-Yerleşim yerleri çığ alanından uzaklara konmalıdır.
6-Kara ve demiryolu ulaşımı çığ alanlarının uzağında yapılmalıdır.

3. Heyelan: Toprak katmanının ve kaya parçalarının kayarak yer değiştirmesine heyelan denir.

Korunma yolları:

1-Yamacın doğal eğiminin bozulmaması.
2-Yamacın mevcut bitki örtüsü iyi korunması, çıplak yamaçların ağaçlandırılması.
3-Eğimli arazilere destek duvarlarının yapılması.
4- Yerleşim yerleri heyelan tehlikesi alanlarının dışına yapılması.

4. Sel baskınları: Sel ise aşırı ve uzun süreli yağışlar sonucu akarsuların taşması ile oluşan doğal afettir.

Korunma yolları:
1-Akarsu ve dere kenarlarına ev yapılmamalıdır.
2-Akarsu önlerine barajlar kurulmalıdır.
3-Evlerimizi emniyetli yerlere yapmalıyız.
4-çevremizi ağaçlandırmalıyız.

Misafir
27-03-2014, 11:24
bence 4 tane var adlatı çığ heyelan sel deprem demesi yeterdi