bakimliyiz
Sponsor Reklamlar
Geri git   Bakimliyiz.Com > GENEL KÜLTÜR > Eğitim ve Öğretim > Biyoloji

Kadın Portalı Kayıt Ol İletişim Forumları Okundu Kabul Et
Alt 28-03-2010, 04:13   #1 (permalink)
 
daywest - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Arrow 2009 öss biyoloji soruları ve cevapları (20 adet soru)

1. BÖLÜM

1. Aşağıdakilerden hangisi anabolik bir reaksiyondur?

A) Glukoz -> Maltoz
B) Protein -> Aminoasit
C) ATP -> ADP
D) Hidrojen peroksit -> Su
E) Nişasta -> Glukoz
2. Hücrede enzimlerle gerçekleşen belirli bir tepkimenin hızı ve belirli bir zaman aralığında elde edilen ürün miktarı
I. inhibitör madde miktarı
II. enzim-substrat bileşiği derişimi
III. reaksiyon için gerekli aktivasyon enerjisi miktarı
özelliklerinden hangilerine bağlı olarak değişir?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III
E) I II ve III
3. Ökaryotik bir hücrede salgılanmak üzere sentezlenen bir protein aşağıdaki yollardan hangisini izler?

A) Golgi aygıtı – Granülsüz endoplazmik retikulum– Hücre zarı
B) Golgi aygıtı – Granüllü endoplazmik retikulum – Hücre zarı
C) Granüllü endoplazmik retikulum – Hücre zarı – Golgi aygıtı
D) Granüllü endoplazmik retikulum – Golgi aygıtı – Hücre zarı
E) Granülsüz endoplazmik retikulum – Golgi aygıtı– Hücre zarı
4. Hidrojen atomları işaretlenmiş su verilen bir bitki geliştiğinde işaretli hidrojene meyvedeki sükrozda rastlanıyor.
Bu işaretlenmiş su molekülleri meyveye ulaşıncaya kadar

I. soymuk boru
II. emici tüy
III. odun boru
IV. yaprak parankiması
yapılarından hangi sırayla geçmiştir?

A) I – II – III – IV
B) II – I – IV – III
C) II – III – IV – I
D) III – I – II – IV
E) III – IV – II – I
5. Aşağıdakilerden hangisi böceklerle tozlaşan bitkilerde tozlaşmayı artıran bir uyum değildir?

A) Bitkinin tatlı öz su salgılaması
B) Çiçek polenlerinin yapışkan olması
C) Çiçeklerin kokulu maddeler salgılaması
D) Çiçeklerin parlak ve çekici renklerde olması
E) Erkek ve dişi çiçeklerin ayrı bitkilerde bulunması
6. Canlıların sudan karaya geçiş döneminde farklı sorunlar ortaya çıkmıştır. Bu sorunlara her canlı farklı uyumsal özellikler geliştirerek çözüm bulmaya çalışmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi bitkilerin karasal yaşama uyumu sonucunda ortaya çıkmamıştır?

A) Gerçek köklerin oluşması
B) Fotosentez yapılması
C) İletim demetlerinin gelişmesi
D) Su kaybını azaltan özelliklerin gelişmesi
E) Gövdeye destek sağlayan yapıların gelişmesi
7. Farklı bölünme aşamalarında olan 5 ökaryot hücre 5 ayrı mikroskopta inceleniyor.
Bu mikroskoplardan
• birincisinde homolog kromozomların ayrı kutuplara çekildiği
• ikincisinde kardeş kromatitlerin ayrıldığı
• üçüncüsünde sitoplazmanın bölündüğü
• dördüncüsünde tetrat oluştuğu
• beşincisinde bölünme süreci tamamlandığında dört hücre oluştuğu görülüyor.
Buna göre mikroskopların hangilerindeki gözlem izlenen bölünmenin mitoz ya da mayoz olduğuna karar vermek için kullanılabilir?

A) 1. ve 2.
B) 2. ve 3.
C) 1. 3. ve 5.
D) 1. 4. ve 5.
E) 3. 4. ve 5.
8. Aşağıdakilerin hangisinde ortaya çıkmış olan fenotipik farklılık kalıtsaldır?

A) Van kedisinin gözlerinin birbirinden farklı renkte olması
B) Bir ağacın daha çok ışık alan üst yapraklarının alt yapraklarından küçük olması
C) Arı larvalarının farklı besinlerle beslenmelerine bağlı olarak kraliçe ya da işçi arı olarak gelişmesi
D) Karanlık ortamda tutulan bitkinin açık renkli olması
E) Ortanca bitkisinin yetiştiği toprağın asitliğine göre çiçek renginin değişmesi
9. Aşağıdaki özelliklerden hangisi bir omurgalı hayvan grubu olan sürüngenlerde görülmez?

A) İç döllenme
B) Kirli ve temiz kanın karıştığı dolaşım
C) Akciğer solunumu
D) Yumurtayla çoğalma
E) Sabit vücut sıcaklığı
10. Bazı canlıların vücut rengi düşmanlarından korunmak için ortam rengine uyum sağlar (homokromi). Bazı canlılar ise avcılar tarafından av olarak tercih edilmeyen canlılara benzer şekil ya da desenlenme gösterir (mimikri).
Bu açıklamalara göre
I. dil balığının renginin bulunduğu zeminin açık ya da koyu rengine uyum yapması
II. bazı böceklerin eşek arılarına benzer desen taşıması
III. bukalemunların rengini bulunduğu ortamın rengine göre değiştirmesi
IV. zehirsiz kelebeklerin zehirli kelebeklerin desenlerine benzer desenler taşıması
örnekleri aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak gruplandırılmıştır?

Homokromi Mimikri
A) I II III IV
B) I III II IV
C) II III I IV
D) II IV I III
E) III IV I II
2. BÖLÜM

1. Hücrelerde enerji elde etmede izlenen metabolik yollardan bazıları aşağıda verilmiştir:
I. Glikoliz
II. Fotosentez
III. Etil alkol fermentasyonu
Bu metabolik yollardan hangileri hem çizgili kas hücrelerinde hem de geçici anaerob bakterilerde gerçekleşir?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I ve III

2. Çiçekli bitkilerde aşağıdaki olaylardan hangisi döllenmeden sonra gerçekleşir?

A) Polenin çimlenmesi
B) Besi dokusunun oluşması
C) Polenin stigmaya konması
D) Antipot hücrelerinin oluşması
E) Polen tüpünün embriyo kesesine ulaşması

3.

2009 öss biyoloji soruları ve cevapları (20 adet soru)

Yukarıdaki soy ağaçlarında L ve M özelliklerinin kalıtımı gösterilmiştir.

Bu özelliklerin kalıtım tipleri aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

L özelliği M özelliği
A) otozomal – baskın otozomal – çekinik
B) otozomal – baskın gonozomal – baskın
C) otozomal – çekinik otozomal – baskın
D) gonozomal – baskın gonozomal – çekinik
E) gonozomal – çekinik gonozomal – baskın

4. Aşağıdaki durumlardan hangisi duyu almaçlarının ‘‘alışma’’ özelliğine bir örnektir?

A) Yaşlandıkça tat alma hissinin azalması
B) Nezle olunduğunda tat almanın azalması
C) Derinin dayanamayacağı sıcaklıktaki sıvıların içilebilmesi
D) Kullanılan parfümün kokusunun bir süre sonra algılanmaması
E) Göz bebeklerinin ışığın şiddetine göre genişleyip daralması

5. Aşağıdakilerden hangisi solunum sisteminin sinirsel denetimine örnek olarak gösterilebilir?

A) Sigara dumanında bulunan karbonmonoksitin alyuvarların oksijen bağlama kapasitesini düşürmesi
B) Dalgıçların hızla yüzeye çıkmaları sonucunda kanda erimiş hâldeki azotun gaz hâline geçmesi
C) Kandaki karbondioksit miktarının artışına bağlı olarak soluk alıp vermenin hızlanması
D) Astım hastalarının alveollerinin daralması sonucu soluk alıp vermelerinin güçleşmesi
E) Yüksek yerlerde yaşayan insanların kanındaki alyuvar sayısının fazla olması

6. İnsan vücudunda gerçekleşen hormonal olaylardan bazıları şunlardır:
I. Glukagon hormonu miktarının artırılarak kanda glukoz miktarının artırılması
II. Aldosteron hormonu miktarının azaltılarak vücuttan sıvı kaybının sağlanması
III. Vasopressin hormonu miktarının artırılarak vücutta su tutulmasının sağlanması
Bu olaylardan hangilerinin gerçekleşmesi yüksek kan basıncının normal düzeyine geri dönmesini sağlar?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III

7.

2009 öss biyoloji soruları ve cevapları (20 adet soru)

Bir araştırmada havuç bitkisinin kökünden alınan floem hücrelerinden her birinin kültür ortamında tam bir bitkiye geliştiği saptanmıştır.
Bu araştırmaya göre elde edilen bitkilerle ilgili
I. Hücreleri farklılaşıp özelleştiğinde bazı genlerini yitirmişlerdir.
II. Hücrelerinin tümü çekirdeklerinde aynı genlere sahiptir.
III. Atasal bitkiyle özdeş bitkilerdir.
yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve III
E) II ve III

8. Aşağıdaki grafik bir ekosistemde bulunan bir kuş popülasyonundaki bireylerin gaga uzunluklarının dağılımını göstermektedir.

2009 öss biyoloji soruları ve cevapları (20 adet soru)

Canlılarda organların yapı ve işlevleri belirli değerler arasında en başarılıdır. Bu ekosistemde koşulların gaga uzunluğu 25 santimetreden
daha uzun bireylerin besin bulma şanslarını artıracak şekilde değiştiği gözlenmiştir.
Yeni çevre koşullarında gelecek kuşaklarda bu popülasyondaki yavruların gaga uzunluklarının dağılımını gösteren grafiğin aşağıdakilerin hangisindeki gibi olması beklenir?

A) B)

2009 öss biyoloji soruları ve cevapları (20 adet soru) 2009 öss biyoloji soruları ve cevapları (20 adet soru)

C) D)

2009 öss biyoloji soruları ve cevapları (20 adet soru) 2009 öss biyoloji soruları ve cevapları (20 adet soru)

E)

2009 öss biyoloji soruları ve cevapları (20 adet soru)

9. Sığ bir göl alg popülasyonlarının büyüklüklerini etkileyen faktörleri incelemek için iki bölüme ayrılmıştır. Her iki bölüme de (1. ve 2.) karbonlu ve azotlu bileşikler doğal olarak gelmeye devam ederken 2. bölüme fosfat bileşikleri ilave edilmiştir. Bir süre sonra 1. bölümde bulunan alg popülasyonunun büyüklüğünde bir değişme olmazken 2. bölümdeki alg popülasyonunda büyük bir artış gözlenmiştir.
Bu gölle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Birinci bölümde fosfat bileşiklerinin az olması alg popülasyonunun büyüklüğünü sınırlamıştır.
B) Birinci bölümdeki alg çeşitliliğinde değişme olması beklenmez.
C) İkinci bölümde biriken organik madde miktarı artar.
D) İkinci bölümde birim zamanda üretilen oksijen miktarı azalır.
E) İkinci bölümde suyun ışık geçirgenliği birinci bölüme göre azalır.

10. Birlikte evrim (ko-evrim) yakın ekolojik ilişkileri olan ancak birbirleriyle üreme ilişkileri bulunmayan iki veya daha fazla sayıda türün paylaştıkları yaşam alanında birbirlerine bağımlı olarak birlikte evrimleşmesidir.

Canlılar İlişki
I. Zehirli arılar ile zehirsiz arılar Zehirsiz arıların kendilerini zehirli arılara renk ve desen olarak benzetmeleri

II. Bitkiler ile böcekler Bitkilerin kendilerini tozlaştıran böceklerin aktif olduğu dönemde çiçeklenmeleri;
böceklerin ağız yapılarının da tozlaştırdıkları çiçeklerin yapısına göre değişmesi

III. Bitkiler ile otçullar Bitkiler otçul hayvanlara karşı zehirli kimyasal bileşikler salgılarken onlarla
beslenen otçulların bunları parçalayan enzimlere sahip olmaları

Bu ilişkiler göz önüne alındığında yukarıdakilerin hangilerinde verilen canlılar arasında birlikte evrim söz konusudur?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III

TEST BİTTİ. CEVAP ANAHTARINDAN CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

Cevap Anahtarı:
1. Bölüm: A C D C E B D A E B.
2. Bölüm: A B A D C B E C D E.


daywest isimli Üye şimdilik offline konumundadır  

Alt 28-03-2010, 08:34   #2 (permalink)
Avatar Yok
 
Standart

teşekkürlerrr lazımdı bana


hicoibo isimli Üye şimdilik offline konumundadır  

Hızlı Cevap

Doğrulama Sorusu
Mesajınız:
Yazı şeklini sil
Kalın
Eğik yazı
Altı çizik

Grafik ekle
Alıntı yap [QUOTE]
 
Alanı Küçült
Alanı Büyült

Seçenekler
Stil


2009 öss biyoloji soruları ve cevapları (20 adet soru)

2009 öss biyoloji soruları ve cevapları (20 adet soru) konusu, Eğitim ve Öğretim / Biyoloji forumunda tartışılıyor.


Konu etiketleri: bitki biyolojisi çıkmış sorular, enzimlerle ilgili sorular ve cevapları, mitoz bölünme ile ilgili öss de çıkmış sorular, enzimlerle ilgili çıkmış sorular, hücre zarı ile ilgili çıkmış sorular, enzimlerle ilgili sorular ve cevaplar, 2009 öss biyoloji soruları, hücre ile ilgili öss de çıkmış sorular ve cevapları, 2009 öss biyoloji soruları ve çözümleri, 2009 yılı öss biyoloji soruları, 2009 öss soruları, bitki biyolojisi öss soruları, öss de çıkmış bitki biyolojisi soruları, bitki biyolojisi ile ilgili çıkmış sorular, öss de çıkmış hücre soruları,

Benzer Konular

Konu Konuyu Başlatan Forum Cevap Son Mesaj
Hipertansiyon soruları cevapları 15 Hürriyet Sağlık Hürriyet / E - Kolay / Sabah Sağlık 0 28-05-2008 05:50
Hipertansiyon soruları cevapları 12 Hürriyet Sağlık Hürriyet / E - Kolay / Sabah Sağlık 0 13-05-2008 05:20
Hipertansiyon soruları cevapları 10 Hürriyet Sağlık Hürriyet / E - Kolay / Sabah Sağlık 0 01-05-2008 05:10

Üye olmadan soru sorabilirsiniz!

Bütün Zaman Ayarları WEZ +4 olarak düzenlenmiştir. Saat şuan 10:47 .


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.5.2 ©2010, Crawlability, Inc.
Web Stats