bakimliyiz
Sponsor Reklamlar
Geri git   Bakimliyiz.Com > GENEL KÜLTÜR > Eğitim ve Öğretim > Coğrafya

Kadın Portalı Kayıt Ol İletişim Forumları Okundu Kabul Et
Alt 05-06-2013, 08:22   #1 (permalink)
 
ebush - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Standart Avrupa Kıtası hakkında bilgi

Avrupa Kıtası hakkında bilgiAvrupa


Avrupa Afrika'nın kuzeyinde Asya'nın batısında ve Atlas Okyanusu'nun doğusunda bulunan ve kıtaya adını veren yarımadadır. Dünyanın yedi kıtası içinde ikinci küçük kıtadır. Yalnızca Avustralya Avrupa' dan daha küçüktür. Asya'nın dörtte birinden küçük olan Avrupa'nın yüzölçümü 10.505.000 km²'dir. Alanının küçüklüğüne karşın başka hiçbir kıta çağdaş dünyanın gelişiminde Avrupa kadar etkili olmamıştır. Bazen Avrupa'nın ayrı bir kıta olmadığı Asya'nın bir parçası olduğu ileri sürülür ve ikisine birden "Avrasya" adı verilir. Avrupa'nın daha az belirgin sınırları ile öteki kıtalardan farklı olduğu açıktır. Asya ile olan sınırı Ural Dağları'nın doğu yamaçlarını Hazar Denizi'nin kuzey kıyılarını ve Kafkas Dağları'nın kuzeyini izler Karadeniz'i Kerç Boğazı ve İstanbul Boğazı arasındaki bir çizgi üzerinden geçer. Bu sınıra göre Ural Dağları Avrupa'da; Kafkas Dağları ise Asya'da kalır.
Başka hiçbir kıta insanların yerleşimine Avrupa kadar uygun değildir. Çorak toprakları çok azdır ve öteki kıtalara göre çok daha büyük oranda tarıma elverişlidir. Avrupa'da hâlâ yararlı bir ürün olan kereste elde edilen geniş orman alanları vardır. Kıta sanayileşmenin temeli olan kömür ve demir madenleri açısından zengindir. İklimi genellikle ılımandır; insanların açık havada çalışmalarını güçleştirecek kadar sıcak ya da soğuk olduğu çok az yer vardır.
Yaklaşık 80.000 km uzunluğundaki Avrupa kıyıları girintili çıkıntılıdır; koylar kıtanın içlerine kadar uzanır. Avrupa'nın batı bölümünde hemen hiçbir yer bir limandan çok uzakta değildir. Bu durum büyük bir balıkçılık sanayisi kurulmasını ve malların bir yerden ötekine ucuz ve kolayca taşınmasını sağladı. Batı uygarlığı Avrupa'nın Akdeniz kıyılarında başladı ve Avrupalılar tarafından dünyanın her yerine gotürüldü. Bu olgular ve Avrupa' mn yoğun nüfusu kıtanın insana gerekli olan şeylerle ne kadar iyi donanmış olduğunu gösterir.
Dünya üzerinde Avrupa'nın yeri
Alan: 10.505.000 km² (3930000 sq mi) olan yüzölçümünün yaklaşık yarısını SSCB'nin Avrupa'daki toprakları oluşturur (Ural Dağları bu alanın içinde ama Kafkaslar dışındadır). Avrupa dünya karalarının yüzde 7'lik bir bölümünü kaplar.
Nüfus: 731000000 kişi. Dünya nüfusunun altıda birinin yaşadığı Avrupa nüfusu en yoğun olan kıtadır.
Yoğunluk: 70 kişi/km² (181/sq mi)
Doğal Yapı: En yüksek yeri olan Mont Blanc 4.807 metredir. Düzlükler Biskay Körfezi'nden Ural Dağları'na kadar uzanır. En uzun ırmakları: Volga 3.530 km; Tuna 2.825 km; Dinyeper ve Don'dur. 1.320 km uzunluğu ile Ren Batı Avrupa'nın başlıca ırmağıdır.
Tarım ürünleri ve hammaddeler: Buğday arpa kök bitkiler patates meyve; çiftlik hayvanları; kereste; kömür demir doğal gaz petrol ve öteki madenler.
Ülkeler: 50
Zaman Dilimi: EEZ (İzlanda) Moskova Zaman (Rusya)


Avrupa Kıtası hakkında bilgi


Tarihi

Avrupa tarihi Öteden beri büyük krallık ve imparatorluklara beşiklik yapmış bu yarımada endüstri devriminden sonra da gelişmişliğini korumuş ve diğer tüm kıtalara göre endüstrileşmesini kısa sürede tamamlamıştır.
Avrupa'nın önemi konumu yüz ölçümü doğal kaynakları nüfusu ve fiziki özelliklerinden değil sahip olduğu insan kaynağı ve onun niteliklerinden ileri gelmektedir. İyi eğitilmiş insanlardan oluşan nüfus bilim ve teknolojide göstermiş olduğu ilerlemeler sayesinde ekonomik yönden de gelişmiş ve yüksek bir hayat standardına ulaşmıştır. Doğal kaynakları görece az olan Avrupa bu gelişmesini tamamen eğitimli insan kaynağına ve sömürgecilik sisteminin kazanımlarına borçludur. Günümüzde dünyanın en büyük güç odağı olan ABD'nin halkı da çok büyük oranda Avrupa kökenlidir. Ayrıca bilimsel ve teknolojik gelişmelerin kilometre taşları olan önemli buluşların çoğu da Avrupalılar tarafından gerçekleştirilmiştir. Avrupa ülkelerinin her yönden birleşmesini amaçlayan ve bu yolda önemli aşamalar gerçekleştiren Avrupa Birliği Avrupa'nın yeryüzündeki gücünü ve önemini daha da artırmaktadır.

Avrupa Bayrağı Avrupa Birliği Tarafından da kullanılıyor
1990 yılına kadar (Soğuk Savaş'ın bitimi) Avrupa'da birbirinden farklı siyasal ve ekonomik sistemler ve bunların temsilcilerinden oluşan bloklar mevcuttu. Bunlardan biri şimdi de mevcut olan çok partili demokratik sistemi ve serbest piyasa ekonomisini uygulayan Batı Bloku diğeri ise tek partili sosyalist siyasal sistemle sıkı bir devletçi ekonomiyi uygulayan Doğu Bloku'ydu. Ancak Doğu Bloku'nun lideri olan SSCB'nin ekonomik ve siyasal sisteminin iflas etmesiyle doğu bloğu da çökmüştür. Eski Doğu Bloku ülkeleri ekonomik ve siyasal sistem olarak Batı Bloku'na yakınlaşma yolunda önemli adımlar atmışlardır. Çok partili demokratik sisteme ve serbest pazar ekonomisine geçiş yapmanın sancıları büyük oranda atlatılmıştır. Avrupa Birliği'ne yapılan başvurular olumlu karşılanmış ve başvuran ülkeler ile AB arasında uyum çalışmaları sürdürülmektedir. Doğu Bloku'nun askeri örgütü olan Comecon da dağıtılmış ve eski Doğu Bloku ülkeleri Batı Avrupa'nın askeri örgütü olan NATO'ya girmek için başvuruda bulunmuşlar bu konuda önemli gelişmeler sağlamışlardır. Böylece Avrupa'da 1990 öncesinin askeri ekonomik ve siyasi kutuplaşması önemli ölçüde ortadan kalkmıştır.

Coğrafyası

Avrupa coğrafyası Avrupa geleneksel olarak Dünya'daki 7 kıtadan biri olarak düşünülmekle birlikte aslında Asya ile coğrafi açıdan bağlantılı bir kıtadır ve bazan Avrasya adı altında anılır. Avrupa'nın geleneksel tanımına göre Ural Dağları Avrupa'nın doğudaki sınırını oluştururlar. Güneydoğu'daki sınırını Ural Nehri oluşturur. Sınır Hazar denizi Kafkas Dağlarının zirveleri boyunca devam eder Karadeniz İstanbul Boğazı Marmara Denizi ve Çanakkale Boğazı'yla belirlenir. Akdeniz Avrupa'nın güney sınırını Kuzey Buz denizi kuzey sınırını Atlas Okyanusu ise kuzey ve batı sınırını belirler. İzlanda Avrupa'dan çok Kuzey Amerika'ya yakın olmakla birlikte Avrupa'nın bir parçası olarak sayılmaktadır. Avrupa yarımadası güneyde Afrika kıtasına oldukça yaklaşır (Cebelitarık Boğazı 14 km). Güneydoğuda ise Asya ile hemen hemen bitişir (İstanbul Boğazı 07 km. Çanakkale Boğazı 13 km.).
Avrupa'nın yüzölçümü 10.523.000 km2 dir. Bu ise yeryüzünün %5'i karaların % 15'i Avrasya'nın 1/5'i demektir. Avrupa yaklaşık olarak harita üzerinde 35 ile 70 kuzey paralel daireleri ile 10 ile 60 doğu meridyenlerinin çerçevelediği bir üçgene benzer. Yarımadada 0-4 saat dilimleri yer alır.
Avrupa'nın uç noktaları ise; kuzeyde Kuzey burnu (71° 10' kuzey enlemi) güneyde Mora'nın Matapan burnu (36° 23' kuzey enlemi) Batıda Rocca (Portekiz) burnu (9° 29' batı boylamı) doğuda Ural dağları (60° doğu boylama)'dır. Rocca burnu ile Ural Dağları arasındaki uzunluk 5500 km Kuzey burnu ile Matapan burnu arasındaki genişlik 3800 km'dir.
Avrupa ülkeleri coğrafi konumları yani bulundukları yer ve ekonomik gelişmişlik açıdan; Batı Avrupa ülkeleri Kuzey Avrupa Ülkeleri (İskandinavya ve Baltık ülkeleri) Akdeniz ülkeleri Orta Avrupa ülkeleri Doğu Avrupa ülkeleri ve Balkan Ülkeleri gibi guruplara ayrılmaktadır.Avrupa'nın genel coğrafî özellikleri şöyledir:
Avrupa bir devrimler yarımadasıdır. Özellikle demokrasi endüstriyel ve bilimsel açıdan dünyayı etkileyen devrimleri gerçekleştirmiştir.
Nüfus yoğunluğunun fazla olduğu bir yarımadadır. Hayat seviyesi yüksektir. Nüfus artışı çok azdır. Hatta bazı ülkelerde nüfus azalması vardır.
Avrupa dünyada ihracat ve ithalatta önde gelen yarımadadır. Dünyada üretilen endüstri ürünlerinin üçte biri bu kıtaya aittir.
Endüstrileşmiş ülkelerin toplandığı bir kıtadır. Birleşik Krallık (İngiltere) Fransa İtalya ve Almanya endüstrileşme açısından çok ileri durumdadır.
Çeşitli uluslara mensup insanların yaşadığı Avrupa'da 50 civarında devlet vardır. Komşu ülkeler arasında dil ekonomik ve kültürel açıdan önemli farklar bulunur.
Avrupa'nın genel coğrafî özellikleri şöyledir:


Avrupa bir devrimler yarımadasıdır. Özellikle demokrasi endüstriyel ve bilimsel açıdan dünyayı etkileyen devrimleri gerçekleştirmiştir.
Nüfus yoğunluğunun fazla olduğu bir yarımadadır. Hayat seviyesi yüksektir. Nüfus artışı çok azdır. Hatta bazı ülkelerde nüfus azalması vardır.
Avrupa dünyada ihracat ve ithalatta önde gelen yarımadadır. Dünyada üretilen endüstri ürünlerinin üçte biri bu kıtaya aittir.
Endüstrileşmiş ülkelerin toplandığı bir kıtadır. Birleşik Krallık (İngiltere) Fransa İtalya ve Almanya endüstrileşme açısından çok ileri durumdadır.
Çeşitli uluslara mensup insanların yaşadığı Avrupa'da 50 civarında devlet vardır. Komşu ülkeler arasında dil ekonomik ve kültürel açıdan önemli farklar bulunur.
İklim ve Bitki Örtüsü
En güneydeki bölümleri bile tropikal bölgenin oldukça kuzeyinde yer alan ve ancak çok küçük bir bölümü Kuzey Kutup Dairesi içinde bulunan Avrupa'nın büyük bölümü serin iklim kuşağındadır. Rüzgârlar çoğunlukla Atlas Okyanusu'ndan eser ve yağmurlann hemen tümünü bu rüzgârlar getirir. Bu nedenleyağışlar batıda çoktur ve doğuya gidildikçe azalır. Kış aylannda ılık hava da getiren bu rüzgârlar buraların aynı enlemde bulunan başka yerlerden daha az serin olmasına neden olur. Avrupa'da iklim güneye gittikçe ılımanlaşır. Ama dağlar ve yüksek yaylalar yakınlarındaki düzlük alanlara göre daha soğuktur; buralarda yağmur ve kar yağışı da daha fazladır. Kıtada başlıca üç çeşit iklim görülebilir.
SSCB ve çevresinde az yağışlı sıcak yaz ayları ile çok soğuk kışların yaşandığı bir kara iklimi vardır.
Britanya Adaları'nı da içine alan Norveç' ten Portekiz'e kadar uzanan Batı Avrupa ülkelerinde yılın her ayında bol yağış görülür. Bu bölgenin yazlan ılık kışlan ise serindir.
Akdeniz çevresindeki ülkelerde yazlar sıcak ve kurak geçer. Dağlık bölgeler dışında kış ayları ılık ve yağışlı olur.
Kuzey Kutup Dairesi'nin kuzeyinde kalan toprakların büyük bölümü birkaç bodur söğüt ve huşağacı dışında yosun liken ve süpürgeotu bulunan tundralarla kaplıdır. Bunların hemen güneyinde değerli bir ürün olan kerestenin elde edildiği çam ladin köknar ve melez çam ormanları Moskova'dan Stockholm ve Oslo'ya kadar uzanır. Yazlar arpa yulaf patates ve hayvanları beslemek için kullanılan ot dışındaki ürünlerin yetişemeyeceği kadar kısadır.
Önceleri Avrupa'nın büyük bölümü çam ladin ve köknar gibi sürekli yeşil kalan ağaçların yanı sıra meşe kayın ve kestane gibi sonbaharda yapraklarını döken ağaçların oluşturduğu karışık ormanlarla kaplıydı. Bu ormanların büyük bölümü çiftçilik yapmak için yok edildi.
Tahıl ekimi çok önemlidir. Çavdar genellikle kuzeyde ve doğuda buğday güneyde ve batıda arpa ve yulaf ise her yerde yetiştirilir. Şekerpancarı ve patates belli başlı kök bitkileridir. Batıdaki daha sulak bölgeler süt veren büyükbaş hayvanların beslendiği otlaklar açısından zengindir.
Akdeniz ülkelerinin kurak yazlan geniş yapraklı bitkilerin ya da otlakların yetişmesine elvermez. Geniş alanlar yalnızca koyun ve keçinin beslenebildiği ağaçsı bodur çalılarla küçük ağaçlarla ve fundalıklarla kaplıdır. Kış boyunca büyüyen buğday ve arpa yazın ilk aylarında olgunlaşır. Üzüm ve zeytin gibi çok eskiden beri Avrupa'da yetiştirilmiş olan ürünler ile portakal limon ve şeftali gibi öteki kıtalardan getirilmiş meyveler belli başlı ürünlerdir.
Güneydoğu Avrupa boyunca ve özellikle SSCB'nin güneyinde stepler ya da bozkırlar yer alır. Bunlar bol tahıl yetişen topraklardan başlayarak Hazar Denizi yakınlarındaki çöl benzeri çorak alanlara kadar uzanan ağaçsız düzlüklerdir. Buğday şekerpancarı arpa yulaf ve çavdar bu bölgenin başlıca ürünleridir.
Avrupa en çok besin üreten kıtadır ama çok fazla olan nüfusunu beslemeye yetecek kadar üretemez; öbür ülkelerden et ve tahıl almak zorundadır.

Ekonomisi

Avrupa ekonomisi Avrupa ekonomisi 50 farklı devlet içinde 710 milyondan fazla kişiyi kapsar. Benzer diğer kıtalar Avrupa devletlerinin farklı zenginlikleri en fakirlerinin diğer kıtalardaki en fakir devletlerin yaşam standartlarından ve GSYİH koşullarından çok üstünde olmasına rağmen. Zenginlikler farkı en kabaca Avrupa boyunca batı-doğu bölümünde görülebilir. Batı Avrupa ülkelerinin hepsi yüksek GSYİH ve yaşam standartlarına sahipken Avrupa ekonomilerinin pek çoğu hala eski Yugoslavya ve çöken Sovyetler Birliği'inden hasıl olmaktadır. Buradaki Avrupa sözcüğü Avrupa ekonomisi sınırlarını Asya'da Kıbrıs sınırı olarak içerir.
Kıta olarak Avrupa dünyada en büyük ekonomiye sahiptir. Avrupa'nın en geniş ulusal ekonomisi Almanya olup nominal GSYİH sıralamasında dünyada 3.ncü sırada satın alma gücü paritesi'ne (SAGP) göre beşinci sıradadır. Avrupa'nın ikincisi Birleşik Krallık olup nominal GSYİH'de dünya üçüncüsü ve SAGP'de altıncıdır. Avrupa Birliği dünyanın en geniş (IMF ve Dünya Bankası'na göre 2005) veya ikinci en geniş ekonomisidir(CIA world Factbook-2006)

Para birimi ve Merkez Bankaları
Avrupa içindeki çoğu ülkelerin para birimi Avrupa Birliği'nin para birimi olan Avro'dur. Avrupa Birliği üyesi olup kendi ülke parasını kullanan ülkelerden Birleşik Krallık ve Danimarka'dır. Üye olmadığı halde Avro kullanan ülkeler ise Monako San Marino ve Vatikan'dır.

Ülkeler
Avrupa kıtası siyasi haritası

Avrupa Kıtası hakkında bilgi

Avrupa Kıtası hakkında bilgi


ebush isimli Üye şimdilik offline konumundadır  

Hızlı Cevap

Doğrulama Sorusu
Mesajınız:
Yazı şeklini sil
Kalın
Eğik yazı
Altı çizik

Grafik ekle
Alıntı yap [QUOTE]
 
Alanı Küçült
Alanı Büyült

Seçenekler
Stil


Avrupa Kıtası hakkında bilgi

Avrupa Kıtası hakkında bilgi konusu, Eğitim ve Öğretim / Coğrafya forumunda tartışılıyor.


Konu etiketleri: avrupa kıtası hakkında bilgi, avrupa hakkında bilgi, avrupa ile ilgili bilgiler, avrupa kıtası ile ilgili bilgiler, avrupa kıtası hakkında kısa bilgi, avrupa kitasi hakkinda bilgi, avrupa kıtası hakkinda genel bilgi, avrupa kıtasıyla ilgili bilgi, avrupa kıtası ile ilgili bilgi, avrupa ile ilgili kısa bilgiler, avrupa kıtası hakkında bilgiler, asya kıtasının belli başlı kıtalara, avrupa kıtası hakkında genel bilgiler, asya kitasi hakkinda bilgi, avrupa kıtası kakında bilgi,

Benzer Konular

Konu Konuyu Başlatan Forum Cevap Son Mesaj
Afrika Kıtası hakkında bilgi ebush Coğrafya 0 05-06-2013 08:18
Mu Kıtası hakkında bilgi ebush Coğrafya 0 04-06-2013 11:41
Avrupa Birliği Bakanlığı hakkında bilgi ebush Eğitim ve Öğretim 0 14-04-2013 09:14
Avrupa Hun Devleti Hakkında Bilgi Я Tarih 1 27-12-2012 09:59
Asya Kıtası Haritası ve Asya Kıtası Hakkında Bilgiler Я Coğrafya 0 26-11-2011 07:01

Üye olmadan soru sorabilirsiniz!

Bütün Zaman Ayarları WEZ +4 olarak düzenlenmiştir. Saat şuan 02:09 .


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.5.2 ©2010, Crawlability, Inc.
Web Stats