bakimliyiz
Sponsor Reklamlar
Geri git   Bakimliyiz.Com > DİNİMİZİ TANIYALIM > Dini Bilgiler

Kadın Portalı Kayıt Ol İletişim Forumları Okundu Kabul Et
Alt 17-07-2013, 04:26   #1 (permalink)
 
elif - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Standart İmam nikahı nasıl kıyılır

İmam nikahı nasıl kıyılır-Kendi kendine imam nikahı nasıl kıyılır

Sual: Dinimize göre nikâhın sahih olması için belli şartlar nelerdir?
CEVAP
Bu şartların birincisi Müslüman kızın Müslüman erkekle evlenmesidir. Müslüman olmayan erkekle evlenemez. Evlenmeye karar verdiği anda kâfir olur. Çünkü Allahü teâlâ (Evlenilmez) buyuruyor. Evlenen bu emri inkâr etmiş olur. Müslüman erkek de aynı şekilde müşrik dinsiz bir kadınla evlenemez. O da evlenmeye karar verdiği anda kâfir olur.

Dinimizde küfv [denk] olmak önemlidir.

Küfv Hanefî'de soyda malda dinde ve şerefte birbirine denk olmak demektir. Kızla erkeğin din bilgileri takva nesep mevki ve servet bakımından denk olmaları lazımdır. Denk olmak erkeğin salih Müslüman olması Ehl-i sünnet itikadında olması namaz kılması içki içmemesi yani İslamiyet’e uyması ve nafaka kazanacak kadar iş sahibi olması demektir. Erkeğin yalnız mal mülk ve makam sahibi olmasını isteyenler kızlarını felakete sürüklemiş Cehenneme atmış olurlar. Kızın da namazlarını kılması ve tesettürlü olması şarttır.

Nikâhın ikinci şartı da şahitlerin bulunmasıdır. Hanefî’de şahit olarak âkil ve baliğ Müslüman iki erkek veya bir erkekle iki kadının bulunması lazımdır. Çocukla delinin şahitliği geçerli olmaz.

Nikâhın üçüncü şartı icap ve kabuldür. Yani sözleşmedir.

Bu üç şart yerine gelirse nikâh sahih olur. Mehir konuşulmasa da nikâh sahihtir ama nikâhta mehir tespit edilmelidir. Duruma göre mehir az veya çok istenebilir. Mehir vermek vacibdir. Peygamber efendimiz (Mehr vermemek niyetiyle nikâhlanan Kıyamette hırsızlarla haşrolur) buyurmuştur. [R. Nasıhin]

Sual: Gelin ve damadın kendileri de orada bulunuyorsa dini nikâhları nasıl kıyılır?
CEVAP
Belediyedeki resmi muameleler bittikten sonra Müslüman bir erkek Hanefî mezhebine göre Müslüman iki erkek şahit yanında evleneceği kıza (Seni hanım olarak aldım) der kız da (Ben de seni koca olarak kabul ettim) derse nikâh sahih olursa da sünnete uygun nikâh şöyle kıyılır:
Bu devirde dini bilenler azaldığı için nikâh kıyacak kimse damada ve geline Allahü teâlânın sıfatlarını sayıp İmanın ve İslam’ın şartlarını da söyledikten sonra (Kabul ettin mi?) diye sorar. Evet cevabını alıp damatla gelinin Müslüman olduğu böylece anlaşıldıktan sonra nikâhları kıyılır.

Önce gelinin adını mesela Ahmet kızı Fatma diye yazar. Sonra damadın adını mesela Hasan oğlu Ali diye yazar. Sonra iki erkek şahidin adını babalarının isimleriyle birlikte yazar. Sonra uyuşulan mehr-i müecceli ve mehr-i muacceli yazar. [Mehr-i müeccelin çok olması kızın menfaatinedir. Mesela 11 Reşat altını olabilir. Erkek boşadığı zaman bu mehri vermesi şarttır. Çok olursa basit sebeplerle hanımını boşamaz.]

İstiğfar okuyarak oradakilere tecdid-i iman ve tecdid-i nikâh yaptırır:
Estağfirullah estağfirullah estağfirullah el’azîm ellezî lâ ilâhe illâ hüv elhayyelkayyûme ve etûbü ileyh tevbete abdin zâlimin li-nefsihî lâ yemlikü li-nefsihî mevten ve lâ hayâten ve lâ nüşûrâ. Yâ Rabbî! Hîn-i büluğumdan bu âna gelinceye kadar İslam düşmanlarına ve bid’at ehline aldanarak edindiğim yanlış bozuk itikadlarıma ve bid’at fısk olan söylediklerime dinlediklerime gördüklerime ve işlediklerime nâdim oldum pişman oldum bir daha böyle yanlış inanmamaya ve yapmamaya azm cezm ve kasd eyledim. Peygamberlerin evveli Âdem aleyhisselâm ve âhiri bizim sevgili Peygamberimiz Muhammed aleyhisselamdır. Bu iki Peygambere ve ikisi arasında gelmiş geçmiş Peygamberlerin cümlesine iman ettim. Hepsi haktır sadıkdır. Bildirdikleri doğrudur. Âmentü billah ve bi-mâ câe min indillah alâ murâdillah ve âmentü bi-Resûlillah ve bi-mâ câe min indi Resûlillah alâ murâd-i Resûlillah. Âmentü billâhi ve Melâiketihi ve kütübihi ve Rüsülihi velyevmil-âhiri ve bilkaderi hayrihi ve şerrihi minallâhi teâlâ vel-ba’sü ba’delmevti hakkun. Eşhedü en lâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühu ve resûlüh. Allahümme innî ürîdü en üceddidel îmâne vennikâha tecdîden bi-kavli lâ ilâhe illallah Muhammedün resûlullah.

Euzü Besmele’den sonra bu duayı okur:
(Elhamdü lillahillezî zevvecel ervâha bil eşbâh ve ehallennikâha ve harremessifâh. Vessalâtü vesselâmü alâ resûlinâ Muhammedinillezî beyyenel-harâme vel-mubâh ve alâ Âlihi ve Eshâbi-hillezîne hüm ehlüssalâhi velfelâh.)

Euzü Besmele çekip Nur suresinin 32. âyet-i kerimesini okuyup (Sadakallahül’azîm) der sonra (Kâle Resulullah “En-nikâhü sünnetî femen ragibe an sünnetî feleyse minnî.” Sadaka Resulullah. Bismillâhi ve alâ sünnet-i resûlillah) der.

Sonra geline dönüp (Allahü teâlânın emri Peygamber efendimizin sünneti amelde mezhebimizin imamı olan İmam-ı a’zam Ebu Hanife hazretlerinin ictihadı ve hazır olan Müslümanların şahitlikleriyle [mesela] 11 Reşat altın mehr-i müeccel ve 1 Reşat altın mehr-i muaccelle Hasan oğlu Ali’yi kocalığa kabul ettin mi?) der. Gelin de (Evet bildirilen mehr-i müeccel ve mehr-i muaccel ile Hasan oğlu Ali’yi kocalığa kabul ettim) der.

Sonra damada dönüp yine Bismillâhi ve alâ’dan başlayıp okur. (Ahmet kızı Fatma’yı bildirilen mehr-i müeccel ve mehr-i muaccel ile hanımlığa kabul ettin mi?) der.

Her ikisine üçer kere ayrı ayrı sorar ve (Evet kabul ettim) diye cevap alınca (Ben de nikâhınızı kıydım) der. Sonra şu duayı okur.

Nikâh duası:
(Allahümmec’al hâzel akde meymûnen mubâreken vec’al beyne-hümâ ülfeten ve mehabbeten ve karârâ ve lâ tec’al beyne-hümâ nefreten ve fitneten ve firârâ. Allahümme ellif beynehümâ kemâ ellefte beyne Âdeme ve Havvâ. Ve kemâ ellefte beyne Muhammedin sallallahü aleyhi ve sellem ve Hadîce-tel-kübrâ ve Âişe-te ümm-il mü’minîne radıyallahü anhümâ. Ve beyne Alîyyin radıyallahü anh ve Fâtıma-tez-zehrâ radıyallahü anhâ. Allahümmea’ti le-hümâ evlâden sâlihan ve ömren tavîlen ve rızkan vâsi’an. Rabbenâ heb lenâ min ezvâcinâ ve zürriyyâtinâ kurrete a’yünin vec’alnâ lilmüttekîne imâmâ. Rabbenâ âtinâ fiddünyâ haseneten ve fil âhıreti haseneten ve kına azabennâr. Sübhâne rabbike rabbil’ızzeti ammâ yesıfûn ve selâmün alel mürselîn velhamdülillahi rabbil’âlemin. El-fatiha.)

Bu duayı Peygamber efendimiz ve bütün âlimler veliler okudular. Bunu okuyunca karı koca arasında ölünceye kadar muhabbet mevcut olur rahat ve huzur içinde yaşarlar. Evlerinden bereket eksik olmaz. Duanın meali de şöyledir:
(Allah’ım! Bu evliliği mübarek eyle! Aralarında ülfet geçim sevgi ve evliliklerinde sebat nasip eyle bunları nefret geçimsizlik ve ayrılıktan koru! Allah’ım! Âdem aleyhisselam ile Havva validemiz Muhammed aleyhisselam ile Hatice-i kübra ve müminlerin annesi Âişe validemiz; Hazret-i Ali ile Hazret-i Fatıma-tüz-Zehra validemiz arasındaki var olan ülfeti bunlara da nasip eyle! Kendilerine salih çocuklar uzun ömürler ve bol rızık ihsan eyle! Âmin. Ey Rabbimiz! Eşlerimizi ve çocuklarımızı bize göz aydınlığı kıl ve bizi Allah’a karşı gelmekten sakınanlara rehber eyle! Ey Rabbimiz bize dünyada ve ahirette iyilik güzellik ver. Bizi Cehennem azabından koru! Kudret ve şeref sahibi olan senin Rabbin onların söylediği uygunsuz şeylerden münezzehtir. Bütün Peygamberlere selam olsun. Âlemlerin Rabbi olan Allah’a hamd olsun.)

Damat var gelin yoksa
Sual:
Gelin orada hazır olmayıp gelinin vekili ile damat varsa dini nikâhları nasıl kıyılır?
CEVAP
Nikâh kıyacak kimse damada Allahü teâlânın sıfatlarını sayıp imanın ve İslam’ın şartlarını anlatır ve (Bunları kabul ettin mi?) diye sorar. Gelinin vekiline de gelinin bilip bilmediğini yani Müslüman olup olmadığını sorar. Müslüman olduğu anlaşıldıktan sonra gelinin adını mesela Ahmet kızı Fatma diye ve gelinin vekilinin adını babasının adıyla birlikte yazar. Sonra damadın adını mesela Hasan oğlu Ali diye yazar. Sonra iki erkek şahidin adını babalarının isimleriyle birlikte yazar. Sonra uyuşulan mehr-i müecceli ve mehr-i muacceli yazar.

Yukarıda bildirildiği gibi tecdid-i iman ve tecdid-i nikah yaptırdıktan sonra istiğfar ile Euzü Besmele’den sonra bu duayı okur:
(Elhamdülillahillezî zevvecel ervâha bil eşbâh ve ehallennikâha ve harremessifâh. Vessalâtü vesselâmü alâ resûlinâ Muhammedinillezî beyyenel-harâme vel-mubâh ve alâ Âlihi ve Eshâbi-hillezîne hüm ehlüssalâhi velfelâh.)

Euzü Besmele çekip Nur suresinin otuz ikinci âyetini okur (Sadakallahül’azîm) der sonra (Kâle Resulullah “En-nikâhü sünnetî femen ragibe an sünnetî feleyse minnî.” Sadaka Resulullah. Bismillâhi ve alâ sünnet-i resûlillah) der.

Sonra gelinin vekiline dönüp (Allahü teâlânın emri Peygamber efendimizin sünneti amelde mezhebimizin imamı olan İmam-ı a’zam Ebu Hanife hazretlerinin ictihadı ve hazır olan Müslümanların şahitlikleriyle vekili olduğun Ahmet kızı Fatma’yı [mesela] 11 Reşat altın mehr-i müeccel ve 1 Reşat altın mehr-i muaccelle talibi olan Hasan oğlu Ali’ye tezvice vekâletin hasebiyle verdin mi?) der.

Sonra damada dönüp yine Bismillâhi ve alâ’dan başlayıp okur. (Sen de Ahmet kızı Fatma’yı [mesela] 11 Reşat altın mehr-i müeccel ve 1 Reşat altın mehr-i muaccelle hanımlığa kabul ettin mi?) der. Her ikisine üçer kere ayrı ayrı sorar ve (Evet kabul ettim) diye cevap alınca (Ben de nikâhınızı kıydım) der. Sonra yukarıdaki uzun nikâh duasını okur.

Gelin var damat yoksa
Sual:
Damat orada hazır olmayıp damadın vekili ile gelin varsa dini nikâhları nasıl kıyılır?
CEVAP
Nikâh kıyacak kimse geline Allahü teâlânın sıfatlarını sayıp imanın ve İslam’ın şartlarını anlatır ve (Bunları kabul ettin mi?) diye sorar. Damadın vekiline de damadın bunları bilip bilmediğini yani Müslüman olup olmadığını sorar. Müslüman olduğu anlaşıldıktan sonra gelinin adını mesela Ahmet kızı Fatma diye yazar. Sonra damadın adını mesela Hasan oğlu Ali diye ve damadın vekilinin adını babasının adıyla birlikte yazar. Sonra Müslüman iki erkek şahidin adını babalarının isimleriyle birlikte yazar. Sonra uyuşulan mehr-i müecceli ve mehr-i muacceli yazar.

Yukarıda bildirildiği gibi tecdid-i iman ve tecdid-i nikah yaptırdıktan sonra istiğfar ile Euzü Besmele’den sonra bu duayı okur:
(Elhamdülillahillezî zevvecel ervâha bil eşbâh ve ehallennikâha ve harremessifâh. Vessalâtü vesselâmü alâ resûlinâ Muhammedinillezî beyyenel-harâme vel-mubâh ve alâ Âlihi ve Eshâbi-hillezîne hüm ehlüssalâhi velfelâh.)

Euzü Besmele çekip Nur suresinin otuz ikinci âyetini okur (Sadakallahül’azîm) der sonra (Kâle Resulullah “En-nikâhü sünnetî femen ragibe an sünnetî feleyse minnî.” Sadaka Resulullah. Bismillâhi ve alâ sünnet-i resûlillah) der.

Sonra geline dönüp (Allahü teâlânın emri Peygamber efendimizin sünneti amelde mezhebimizin imamı olan İmam-ı a’zam Ebu Hanife hazretlerinin ictihadı ve hazır olan Müslümanların şahitlikleriyle [mesela] 11 Reşat altın mehr-i müeccel ve 1 Reşat altın mehr-i muaccelle Hasan oğlu Ali’yi kocalığa kabul ettin mi?) der. Gelin de (Evet bildirilen mehr-i müeccel ve mehr-i muaccel ile Hasan oğlu Ali’yi kocalığa kabul ettim) der.

Sonra damadın vekiline dönüp yine Bismillâhi ve alâ’dan başlayıp okur. (Sen de Ahmet kızı Fatma’yı [mesela] 11 Reşat altın mehr-i müeccel ve 1 Reşat altın mehr-i muaccelle vekili olduğun Hasan oğlu Ali’ye vekâletin hasebiyle aldın mı?) der. Her ikisine üçer kere ayrı ayrı sorar ve (Evet kabul ettim) diye cevap alınca (Ben de nikâhınızı kıydım) der. Sonra yukarıdaki uzun nikâh duasını okur.

Damat ve gelin yoksa
Sual:
Damat ve gelin orada hazır olmayıp sadece vekilleri varsa dini nikâhları nasıl kıyılır?
CEVAP
Nikâhı herkes kıyabilir imamların kıyması gerekir diye bir şart yoktur. Nikâhı kıyacak kimse gelinin ve damadın vekillerine damadın ve gelinin Allahü teâlânın sıfatlarını imanın ve İslam’ın şartlarını bilip bilmediklerini yani Müslüman olup olmadıklarını sorar. Müslüman oldukları anlaşıldıktan sonra gelinin adını mesela Ahmet kızı Fatma diye ve gelinin vekilinin adını babasının adıyla birlikte yazar. Sonra damadın adını mesela Hasan oğlu Ali diye ve damadın vekilinin adını babasının adıyla birlikte yazar. Sonra Müslüman iki erkek şahidin adını babalarının isimleriyle birlikte yazar. Sonra uyuşulan mehr-i müecceli ve mehr-i muacceli yazar.

Yukarıda bildirildiği gibi tecdid-i iman ve tecdid-i nikah yaptırdıktan sonra istiğfar ile Euzü Besmele’den sonra bu duayı okur:
(Elhamdülillahillezî zevvecel ervâha bil eşbâh ve ehallennikâha ve harremessifâh. Vessalâtü vesselâmü alâ resûlinâ Muhammedinillezî beyyenel-harâme vel-mubâh ve alâ Âlihi ve Eshâbi-hillezîne hüm ehlüssalâhi velfelâh.)

Euzü Besmele çekip Nur suresinin otuz ikinci âyetini okur (Sadakallahül’azîm) der sonra (Kâle Resulullah “En-nikâhü sünnetî femen ragibe an sünnetî feleyse minnî.” Sadaka Resulullah. Bismillâhi ve alâ sünnet-i resûlillah) der.

Sonra gelinin vekiline dönüp (Allahü teâlânın emri Peygamber efendimizin sünneti amelde mezhebimizin imamı olan İmam-ı a’zam Ebu Hanife hazretlerinin ictihadı ve hazır olan Müslümanların şahitlikleriyle vekili olduğun Ahmet kızı Fatma’yı [mesela] 11 Reşat altın mehr-i müeccel ve 1 Reşat altın mehr-i muaccelle talibi olan Hasan oğlu Ali’ye tezvice vekâletin hasebiyle verdin mi?) der.

Sonra damadın vekiline dönüp yine Bismillâhi ve alâ’dan başlayıp okur. (Sen de Ahmet kızı Fatma’yı [mesela] 11 Reşat altın mehr-i müeccel ve 1 Reşat altın mehr-i muaccelle vekili olduğun Hasan oğlu Ali’ye vekâletin hasebiyle aldın mı?) der. Her ikisine üçer kere ayrı ayrı sorar ve (Evet kabul ettim) diye cevap alınca (Ben de bu nikâhı kıydım) der. Sonra yukarıdaki uzun nikâh duasını okur.


elif isimli Üye şimdilik offline konumundadır  

Hızlı Cevap

Doğrulama Sorusu
Mesajınız:
Yazı şeklini sil
Kalın
Eğik yazı
Altı çizik

Grafik ekle
Alıntı yap [QUOTE]
 
Alanı Küçült
Alanı Büyült

Seçenekler
Stil


İmam nikahı nasıl kıyılır

İmam nikahı nasıl kıyılır konusu, DİNİMİZİ TANIYALIM / Dini Bilgiler forumunda tartışılıyor.


Konu etiketleri: imam nikahı nasıl kıyılır, imam nikahı nasıl olur,

Benzer Konular

Konu Konuyu Başlatan Forum Cevap Son Mesaj
Muta Nikahı Ne Zaman Yasaklandı elif Soru Cevap 0 05-05-2013 12:31
Oğlumun nikahı.. nurküllü LakLak Bölümü 7 02-08-2011 01:47
Ayrılık nikahı nurküllü Şiir 0 25-02-2011 04:27
İmam Efendi nimlahza Karikatürler 1 15-02-2009 04:55
İmam Bayıldı CooLKadin Sebze Yemekleri 0 04-06-2008 11:20

Üye olmadan soru sorabilirsiniz!

Bütün Zaman Ayarları WEZ +4 olarak düzenlenmiştir. Saat şuan 04:55 .


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.5.2 ©2010, Crawlability, Inc.
Web Stats