bakimliyiz
Sponsor Reklamlar
Geri git   Bakimliyiz.Com > DİNİMİZİ TANIYALIM > Dini Bilgiler

Kadın Portalı Kayıt Ol İletişim Forumları Okundu Kabul Et
Alt 23-07-2013, 03:34   #1 (permalink)
 
elif - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Standart İslamda şaka yapmak

İslamda şaka yapmak


İslam dini ölçü çerçevesinde kalınmak şartıyla mizah ve şakalaşmaya da yer verir. İslamî ölçüleri korumak kaydıyla yer verilen şaka ve mizah hem dinlendirici olur hem de insanlar arasında muhabbet ve sevginin artmasına vesile olur. Şakaya yer vermemek ciddiyet olarak ifade edilirse de her şeyin fazlası ifrattır ve hoş karşılanmaz. Yani somurtkanlar fazla sevilmez. Çok şaka azdan daha kötü durumlara sebep olabilir.

Kısacası dinimiz şakayı tecviz etmiştir. Fakat ölçülü olmaya dikkat çekmiştir. Hadis kitaplarımızın hepsinde bu bahse yer verilir. Bazılarında Kitabu'l-Mizah adıyla müstakil bir bölümdür. Bazılarında Babu'l-Mizah diye bir bölümün tali bir başlığıdır. Nitekim görüldüğü üzere Teysiru'l-Vüsul (ve bunun aslı olan el-Camiu'l-Usûl) müstakil bir bölüm yapmayı uygun görmüştür.

Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm)'ın hayatında sıkça şakaya rastlanır. Hatta Hz. Enes: "Resulullah çocuklarla şakalaşmada insanların en önde olanı" der. Kadın erkek kendisiyle temasta olanlara yaptığı şakalardan pek çok örneğe hadis kitaplarında rastlarız.

Resulullah şaka adabıyla ilgili uyarılarda da bulunmuştur. Mesela şakada yalana yer verilmemelidir. Şaka yoluyla başkası küçük duruma düşürülmemelidir. Ateşle silahla korkutarak şaka yapılmamalıdır. Şaka caizse de ifrata gidilmemeli hele hele insanları güldürmek meslek yapılmamalıdır vs.

* "Ben şaka yaparım ama sadece doğruyu söylerim."

* "Bir Müslümanın kardeşini korkutması helal değildir."

* "Kardeşinle münakaşa etme (alaya alarak) onunla şakalaşma."

* "Başkalarını güldürmek için yalan söyleyene yazıklar olsun."

* "Kul şaka da olsa yalan söylemeyi doğru da olsa münakaşa etmeyi bırakmadıkça iyi bir mü'min olamaz."

* "Şaka da dahil yalan söylemeyene cennette bir köşk garanti ederim."

Resulullah'ın ashabı arasında şakalarıyla meşhur olanlar vardır. Ebu Hureyre Nuayman Abdullah İbnu Huzafe Zeyd İbnu Sabit Büreydetu'l-Eslemî hatta Hz. Ömer'in bile şakalarına rastlanır. Bunu büyük ölçüde Resulullah'ın müsamahasıyla izah edebiliriz. Esasen fıtrattan gelen bir mizac olan şakacılığa Resulullah müdahale etmemiş bazı kayıtlar beyan etmiştir. Şakacılığı ile en ziyade meşhur olan Nuayman (radıyALLAHu anh) Resulullah'a bile şaka yapmıştır. Anlattığına göre Medine'ye turfanda veya iyi bir şey gelince onu veresiye alır. Resulullah'a "hediye" olarak getirir ödeme zamanı gelince Aleyhissalâtu vesselâm'a giderek "hediyesi"nin borcunu isterdi. Resulullah: "Sen onu bana hediye etmiştin ne oldu?" deyince: "Bu güzel şeyi sana layık gördüm param olmadığı için böyle yaptım" derdi. Resulullah Nuayman'ı hep gülerek karşılar ve ona hiç kızmazmış. Hatta onunla karşılaşınca kendini gülmekten alamazmış. Nuayman'ın bir sefer sırasında kızdığı arkadaşı Süveybit'i "kölem" diye satması da onun meşhur şakalarından biridir.


Hz. Ebu Hureyre (radıyALLAHu anh) anlatıyor: "(Ashab'tan birkısmı): "Ey ALLAH'ın Resulü! Sen bize şaka yapıyorsun!" demişlerdi.

"Şurası muhakkak ki (şaka da olsa) ben sadece hakkı söylerim!" buyurdular." [Tirmizî Birr 57 (1991).]


Hz. Enes (radıyALLAHu anh) anlatıyor: "Bir adam Aleyhissalâtu vesselâm'a gelerek:
"Ey ALLAH'ın Resulü! Beni bir deveye bindir!" dedi. Aleyhissalâtu vesselâm da: "Ben seni devenin yavrusuna bindireceğim!" dedi. Adam:"Ey ALLAH'ın Resulü ben deve yavrusunu ne yapayım (ona binilmez ki!)" deyince Aleyhissalâtu vesselâm
"Acaba deveyi deveden başka bir mahluk mu doğurur?" buyurdular." [Tirmizî Birr 57 (1992); Ebu Davud Edeb 92 (4998 .]

Yine Enes (radıyALLAHu anh) Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm)'ın kendisine: "Ey Zü'l-üzüneyn (iki kulaklı)" diye hitap ettiğini bu sözüyle şaka yapmayı kasdettiğini rivayet etmiştir." [Tirmizî Birr 57 (1993); Ebu Davud Edeb 92 (2005).]

Useyd İbnu Hudayr (radıyALLAHu anh) anlatıyor: "Ensardan mizahçı bir zat vardı. (Bir gün yine) konuşup yanındakileri güldürürken Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm) elindeki çubuğu (şaka yollu) adamın böğrüne dürttü. Bunun üzerine adam:

"Ey ALLAH'ın Resulü (canımı yaktınız). Müsaade edin kısas yapayım!" dedi. Aleyhissalâtu vesselâm da: "Haydi yap!" buyurdu. Adam:

"Ama üzerinde gömlek var benim üzerimde yoktu (kısas tam olması için çıkarmalısınız)!" dedi.

Adamın talebi üzerine Aleyhissalâtu vesselâm gömleğini kaldı(rıp böğrünü aç)tı. Adam Resulullah'ı kucaklayıp böğrünü öpmeye başladı ve:

"Ben bunu arzu etmiştim ey ALLAH'ın Resulü!" dedi." [Ebu Davud Edeb 160 (5224).]

İbnu Ebi Leyla anlatıyor: "Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm)'ın Ashabı radıyALLAHu anhüm ecmainin bize anlattıklarına göre onlar bir sefer yürüyüşünde idiler. (Bir konaklama sırasında) içlerinden biri uyurken arkadaşı gidip ipini alır. Uyanınca ipini bulamayan zat (kaybettim diye) korkar. (Duruma muttali olan) Aleyhissalâtu vesselâm: "Bir Müslümana bir başka Müslümanı korkutmak helal olmaz!" buyurdular." [Ebu Davud Edeb 93 (5004).]


Güldürmek veya eğlendirmek kasdıyla söylenen söz veya yapılan davranış latıfe mizah.

Insan şahsiyetini onurunu rencide eden bütün söz ve hareketler kul hakkını çiğnemektir. Toplum düzeni bütün fertlerin haklarına riayet ve onlarla ünsiyet etmekle görüşüp anlasabilmekle sağlanır. Kendi hakkının çiğnenmesini arzu etmeyen insanın bir başkasının hakkını gözetmesi kaçınılmazdır. Hukuka riayeti temin için Yüce ALLAH insanların mallarına tecavüzü haram kıldığı gibi insan şahsiyetini kırıcı olan her türlü alayı gıybet yalan iftira dedikodu ve benzeri sözlü tecavüzleri de haram kılmıştır. Bu cümleden olmak üzere çoğu kere muhatabı küçük düşürecek şekilde yapılan fiilî ve sözlü şakalar da Hz. Peygamber'in hadîsi ile yasaklanmıştır: "Kardeşinle mücadele ve şaka etme" (Tirmizî Birr 58). Mizahı çok yapan bazı sahabe hakkında Kur'anî hüküm de (el-Hadîd 57/16) nazıl olmuştur. Yalanla eş anlamlı şakalar bizzat yalan olduğu için haramdır. Ancak şaka yalan alay hakaret gibi aşağılayıcı manada olmamak ve aşırı gitmemek kaydıyla yapılırsa buna müsaade edilmiştir.

Hz. Peygamber (s.a.s) ve ashabının arkadaşlarıyla şakalaştığı görülmüştür. Ebû Hureyre'den: Ashab Rasûlullah'a "Ya Rasûlullah sen de bizimle şaka yapıyorsun" dediler. Rasûlullah "Ben sadece doğruyu konusurum haktan başka bir şey söylemem" (Tirmizî Birr 57) buyurdu.

Ibn Abbas'tan: Bir adam "ALLAH Rasûlü şaka yapar mıydı?" diye sordu. "Evet" diye cevap verdim. "Peki Rasûlüllah nasıl şaka yapardı?" deyince "Hz. Peygamber (s.a.s) hanımlarından birisine geniş bir elbise giydirdi . "Bu elbiseyi giy ALLAH'a şükret eteğini de gelin eteği gibi sürü" buyurdu dedim."

Hz. Enes'ten: ALLAH'ın Rasûlü insanların en güzel ahlâka sahip olanı idi. Ebu Umeyr adında bir kardeşim vardı. Rasûlüllah gelip kardeşimi görünce "Ebû Umeyr kuş ne yapıyor?" diye sorardı. Kardeşim kuşla oynardı. Bazı namaz vakitlerinde Rasûlüllah bizim evde olur bir seccade serilmesini emreder seccadeyi süpürür ve sular sonra üzerinde namaza dururdu. Biz de arkasında namaz kılardık. Seccade hurma lifinden yapılmıştı.

Enes b. Mâlik'ten: Bir adam Rasûlüllah'ın yanına geldi onu devesine bindirmek istedi Rasûlüllah da "Biz de seni dişi devenin yavrusuna bindirelim" dedi. Adam "Ya Rasûlüllah devenin yavrusuna nasıl bineyim?" diye sorunca Rasûlüllah "Bütün develeri dişi deve doğurmaz mı?" buyurdu .

Hz. Enes'den: Zahir adında bir bedevî çölden Rasûlüllah'a hediyeler getirmişti. Dönüp gitmek isterken Rasûlüllah da ona hediyeler verdi ve; "Zahir bizim çölde yaşayanımızı temsil eder biz de onun şehirde yaşayanını temsil ederiz" buyurdu. O çirkin biri olduğu halde Rasûlüllah onu çok severdi. O alışveriş ederken Rasûlüllah arkasından gelir onu kucaklar kendisini adama göstermez ve "Ben kimim?" diye sorardı. Adam döndüğü zaman Rasûlüllahı tanır sırtını Rasûlüllah'ın göğsünden ayırmazdı. Rasûlüllah "Bu köleyi kim satın alacak" diye sorar adam da "Ya Rasûlüllah o halde beni değersiz buluyorsun" derdi. Rasûlüllah (s.a.s) "ALLAH katında değersiz değilsin onun katında değerin yüksektir" buyururdu.

Enes (r.a) "Rasûlüllah hanımlarıyla beraber olduğu zaman insanların en hoşu ve en şakacısıydı" demiştir. Peygamberimiz (s.a.s) fazla tebessüm etmeyi ve nezaketle şaka yapmayı severdi.

Aişe vâlidemiz anlatır: "Bir gün ALLAH'ın resûlu benimle koşarak yarıştı ve ben kendisini geçtim. Zamanla şişmanladığımda benimle tekrar koştu ve bu sefer beni o geçti." Yine bir gün Âişe vâlidemizle Hz. Sevde annemiz Peygamberimizle bir yemekte bulamaç aşını yerken Sevde (r.a) "Bu yemeği sevmiyorum" dedi. Âişe (r.a): "Yemezsen yemeği yüzüne sürerim." dedi Bu konuşma esnasında önce Hz. Âişe Hz. Sevde'nin yüzüne sonra Hz. Sevde Hz. Âişe'nin yüzüne birer parmak bulamaç sürerek şakalaşmışlar Hz. Peygamber de bunları devamlı bir gülümsemeyle izlemiştir.


elif isimli Üye şimdilik offline konumundadır  

Hızlı Cevap

Doğrulama Sorusu
Mesajınız:
Yazı şeklini sil
Kalın
Eğik yazı
Altı çizik

Grafik ekle
Alıntı yap [QUOTE]
 
Alanı Küçült
Alanı Büyült

Seçenekler
Stil


İslamda şaka yapmak

İslamda şaka yapmak konusu, DİNİMİZİ TANIYALIM / Dini Bilgiler forumunda tartışılıyor.


Konu etiketleri: dinde şakanın yeri, dinimizde şaka yapmak, islamda şaka, hz aişe şaka, dinde sakanin yeri, saka yapmak islam, islam şaka mizah, dinde şaka yapmanın yeri, islamda şaka yapmak, dinle şaka yapmak, dinimizde saka, şakanın dinimizdeki yeri, şakanın islamdaki yeri, çok fazla şaka yapmanin islamdaki yeri, yalan şaka islam,

Benzer Konular

Konu Konuyu Başlatan Forum Cevap Son Mesaj
Bebek yapmak için çok seks yapmak şart mı? Bkmlyz Gebelik 1 20-04-2012 02:24
Kadınlara şaka yapmaya gelmez... nurküllü Komik Yazılar 8 29-04-2010 10:16
Şaka gibi nimlahza Komik Yazılar 7 16-09-2009 01:05
şaka gibi... nurküllü LakLak Bölümü 4 25-05-2009 10:20
Kötü Bir Şaka - Italo SVEVO Bkmlyz Kütüphanemiz 0 04-07-2008 02:33

Üye olmadan soru sorabilirsiniz!

Bütün Zaman Ayarları WEZ +4 olarak düzenlenmiştir. Saat şuan 04:23 .


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.5.2 ©2010, Crawlability, Inc.
Web Stats