bakimliyiz
Sponsor Reklamlar
Geri git   Bakimliyiz.Com > DİNİMİZİ TANIYALIM > Dini Bilgiler

Kadın Portalı Kayıt Ol İletişim Forumları Okundu Kabul Et
Alt 24-07-2013, 03:58   #1 (permalink)
 
elif - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Standart Cennet ve cehennem ile ilgili sorular

Cennet ve cehennem ile ilgili sorular-cennet cehennem ile ilgili sorular

Cennet ve Cehennem ile alakalı hadisler çoktur; bunlardan bir kısmı şöyledir.
Hz. Peygamber (s.a.s.) şöyle buyurmuştur:
"Cenâb-ı Hak buyuruyor ki: "Salih kullarım için ben Cennet'te hiç bir gözün görmediği hiç bir kulağın işitmediği ve hiç bir insan gönlünün hatırlamadığı bir takım nimetler hazırladım." (et-Tâc el-Câmiu li'l-Usül fî ahâdisi'r-Rasul V 402).
Başka bir hadislerinde de Rasûlullah (s.a.s.) Cennet'in gümüş ve âltın kerpiçten yapıldığını harcının misk taşlarının inci ve yakut olduğunu oraya girenlerin bolluk ve refâh içinde üzüntüsüz ve kedersiz yaşayacağını ebedî kalacaklarını ölmeyeceklerini elbiselerinin eskimeyeceğini ve gençliklerinin yok olmayacağını ifade eder. (et-Tâc aynı yer).
Rasûlullah (asv) bir hadislerinde şöyle buyurur:
"Siz gerçekten tıpkı şu ayı gördüğünüz gibi Rabbinizi gözle (açıkça) göreceksiniz. Onu görmekte haksızlığa uğramıyacak izdihâma düşmeyeceksiniz." (Buhârî Mevâkıt 16 26).
Suheyb (r.a.)'ın rivayetine göre Peygamber (s.a.s.):
"İyi iş ve güzel amel işleyenlere daha güzel karşılık ve bir de ziyâde (Allah'ı görmek) vardır."(Yunus 10/26)
ayetini okuduktan sonra şöyle buyurdu:
"Cennetlikler Cennet'e girdiği zaman Allah (c. c.) şöyle buyuracak: "Size daha da vermemi istediğiniz bir şey var mı?" Cennetlikler de şöyle derler: "Yüzlerimizi ak çıkarmadın mı bizi Cennet'e koymadın mı bizi Cehennem'den kurtarmadın mı? (o yeter)." Rasûlullah sözlerine devam buyurarak: "Cenâb-ı Hak perdeyi kaldırır Cennetliklere artık Rablerine bakmaktan daha sevimli gelecek hiç bir şey verilmiş olmaz." (Müslim'in rivayeti et-Tâc V 423).
Ebu Hureyre: Resulullah (sav) buyurdular ki:
"Allah Teala Hazretleri ferman etti ki: "Ben Azimu'ş-Şan salih kullarım için gözlerin görmediği kulakların işitmediği ve insanın hayal ve hatırından hiç geçmeyen nimetler hazırladım."
Ebu Hureyre ilaveten dedi ki:
"Dilerseniz şu ayet-i kerimeyi okuyun (Mealen): "Yaptıklarına karşılık Allah katında onlar için göz aydınlığı olacak ne mükafaatların saklandığını kimse bilemez." (Buhari Bed'ül-Halk 8 Tefsir Secde 1 Tevhid 35; Müslim Cennet 2 Tirmizi Tefsir.)
Resulullah (sav) buyurdular ki:
"Gümüşten iki cennet vardır. Kapları ve içinde bulunan diğer şeyleri de gümüştendir. Altından iki cennet vardır kapları ve içlerinde bulunan diğer eşyaları da hep altındandır. Adn cennetinde cennetliklerle Rablerini görmeleri arasında Allah'ın veçhindeki ridau'l-kibriyadan (büyüklük perdesinden) başka bir şey yoktur."(Buhari Tefsir Rahman 1 2 Bedu'l-Halk 8 Tevhid 24; Müslim İman 180; Tirmizi Cennet 3.)
Resulullah (sav) buyurdular ki:
"Cennette bir ağaç vardır ki binekli bir kimse yüz yıl gölgesinde yürüse onu katedemez. İstersiniz şu ayeti okuyun: "Daimi gölgededirler çağlayıp duran su başlarındadırlar." (Vakıa 30-31)." (Tirmizi Tefsir Vakıa Cennet 1)
Ebu Hureyre: Resulullah (sav) buyurdular ki:
"Cennette hiçbir ağaç yoktur ki gövdesi altından olmasın." (Tirmizi Cennet 1)
Ebu Hureyre: Resulullah (sav) buyurdular ki:
"Cennette yay kadar bir yer güneşin üzerine doğduğu veya battığı şeyden (dünyadan) daha hayırlıdır."
Tirmizi Hz. Enes'ten şu ziyadede bulunmuştur:
"Sizden birinizin yayı kadar veya kamçısı kadar cennetteki bir yer dünya ve içindekilerden daha hayırlıdır. Cennet ehlinden bir kadın arz ehline görünecek olsa dünya ve içindekileri aydınlatır arzla sema arasını güzel koku ile doldururdu onun başörtüsü dünya ve içindekilerden daha hayırlıdır." (Buhari Bed'ül-Halk 8 Tefsir Vakı'a 1; Müslim Cennet 6; Tirmizi Cennet 1)
Sa'd İbnu Ebi Vakkas: Resulullah (sav) buyurdular ki:
"Cennette olan şeyden bir tırnağın azalttığı miktar semavat ve dünya arasında dört ciheti de tezyin etmiş olarak görünürdü. Eğer cennet ehlinden bir adam dünya ehline zuhur etse ve bilezikleri görünse o(nun şavkı) güneşin ziyasını bastırırdı tıpkı güneşin yıldızların ziyasını bastırması gibi." (Tirmizi Cennet 7)
Büreyde (ra) Bir adam Resulullah (sav)'a: "Cennette at var mı?" diye sordu. Aleyhissalatu vesselam da:
"Allah Teala Hazretleri seni cennete koyduğu takdirde kızıl yakuttan bir at üzerinde orada dolaşmak isteyecek olsan o seni istediğin her yere uçuracaktır."
buyurdular. Bunun üzerine diğer biri de: "Cennette deve var mı?" diye sordu. Ama buna Aleyhissalatu vesselam öncekine söylediği gibi söylemedi. Şöyle buyurdular:
"Eğer Allah seni cennete koyarsa orada canının her çektiği gözünün her hoşlandığı şey bulunacaktır." (Tirmizi Cennet 11)
Resulullah (sav) buyurdular ki:
"Cennette siyah gözlülerin (hurilerin) toplanma yerleri vardır. Orada benzerini mahlukatın hiç işitmediği güzel bir sesle şarkı okurlar ve şöyle söylerler: "Bizler ebedileriz hiç ölmeyiz! Bizler nimetlere mazharız fakr bilmeyiz! Rabbimizdan razıyız mükedder olmayız! Kendisinin olduğumuz beylerimize ne mutlu!"(Tirmizi Cennet 24)
Resulullah (sav) buyurdular ki:
"Cennet ehlinin bir çarşısı vardır. Her cuma oraya gelirler. Derken kuzey rüzgarı eser elbiselerini ve yüzlerini okşar. Bunun tesiriyle hüsün ve cemalleri artar. Böylece ailelerine daha da güzelleşmiş olarak dönerler. Hanımları: "Vallahi bizden ayrıldıktan sonra sizin cemal ve güzelliğiniz artmış!" derler. Erkekler de: "Sizler de Allah'a kasem olsun bizden sonra çok daha güzelleşmişsiniz!" derler." (Müslim Cennet 13)
Resulullah (sav) buyurdular ki:
"Cennette bir çarşı vardır. Ancak orada ne alış ne de satış vardır. Sadece erkek ve kadın suretleri vardır. Erkek bunlardan bir suret arzu ederse o surete girer."(Tirmizi Cennet 15)
Şimdi de cehennem ile ilgili hadislerden bazı örnekler verelim:
Resulullah (sav): "Yaktığınız ateş var ya bu cehennem ateşinin yetmiş cüzünden bir cüzdür!" buyurmuştu. (Yanındakiler): "Zaten bu ateş vallahi (asileri cezalandırmaya ahirette) yeterliydi" dediler. Aleyhissalatu vesselam: "Cehennem ateşi öbürüne altmış dokuz kat üstün kılındı. Her bir kat'ın harareti bunun mislindedir." (Buhari Bed'ü'l-Halk 10; Müslim Cennet 29; Muvatta Cehennem 1; Tirmizi Cehennem 7)
Resulullah (sav) buyurdular ki:
"Cehennem ateşi bin yıl yakıldı. Öyle ki kıpkırmızı oldu. Sonra bin yıl daha yakıldı öyle ki beyazlaştı. Sonra bin yıl daha yakıldı. Şimdi o siyah ve karanlıktır." (Metin Tirmizi'ye aittir.) (Tirmizi Cehennem 8; Muvatta Cehennem 2)
Ebu Saidi'l-Hudri: Resulullah (sav) buyurdular ki:
"Cehennemi kuşatan surun dört (ayrı) duvarı vardır. Her duvarın kalınlığı kırk yıllık yürüme mesafesi kadardır." (Tirmizi Cehenmem 4)
Hasan Basri: Utbe İbnu Gazvan (ra) Basra'da minberde (hutbe esnasında) dedi ki: "Resulullah (sav) bize şöyle buyurmuşlardı:
"Cehennemin kıyısından büyük bir taş bırakıldı. Bu taş yetmiş yıl aşağı doğru düştü de henüz dibe ulaşmadı."
(Utbe İbnu Gazvan devamla) der ki: "Hz. Ömer (ra):
"Ateşi çok zikredip hatırlayın. Zira onun harareti pek şiddetlidir; derinliği çok fazladır çengelleri demirdendir." buyurdu." (Tirmizi Cehennem 2)
Ebu Said el-Hudri: Resulullah (sav) buyurdular ki:
"Veyl cehennemde bir vadidir. Kafir orada kırk yıl batar da dibine ulaşamaz." (Tirmizi Tefsir Enbiya)
Resulullah (sav) buyurdular ki:
"Eğer zakkumdan dünyaya tek damla damlatılacak olsa bu dünya ehlinin yiyeceklerini ifsad ederdi. Öyleyse yiyecek ve içeceği zakkumdan cehennemliğin hali ne olur (anlayın)!" (Tirmizi Cehennem 4)
Ebu Hureyre: Resulullah (sav) buyurdular ki:
"Cehennem Rabbine şikayet ederek: "Ey Rabbim! Bir parçam diğer bir parçamı yemektedir." dedi. Bunun üzerine Allah Teala Hazretleri ona iki nefes almaya izin verdi; Bir nefes kışta bir nefes de yazda. (Yazdaki nefesi) sizin rastladığınız en şiddetli sıcaktır. (Kıştaki nefesi de) sizin rastladığınız en şiddetli (soğuk olan) zemherirdir." (Buhari Bed'u'l-halk 10; Müslim Mescaid 185; Tirmizi Cehennem 9)
Resulullah (sav) buyurdular ki:
"Kıyamet günü ateşten bir parça boyun şeklinde uzanır. Bunun gören iki gözü işiten iki kulağı konuşan iki dili vardır. Der ki: "Ben üç takım (insanı cezalandırmak) için vazifelendirildim: Allah'la birlikte bir başka ilaha dua eden kimse bile bile zulmeden cebbar tasvirciler."(Tirmizi Cehennem 1)
İbnu Mes'ud: Resulullah (sav) buyurdular ki:
"Kıyamet günü cehennem yetmiş bin yuları olduğu halde getirilir. Her yularında onu çeken yetmiş bin melek vardır." (Müslim Cennet 29 ; Tirmizi Cehennem 1)
İbnu Abbas (ra) bana: "Cehennemin genişliği ne kadardır biliyor musun?" diye sordu. Ben: "Hayır!" deyince: "Doğru Allah'a yemin olsun bilemezsin!" dedi ve ilave etti: "Bana Hz. Aişe (ra) dedi ki: Resulullah (sav)'a: "Kıyamet günü arz toptan O'nun bir kabzasıdır (tam tasarrufundadır). Gökler de O'nun sağ eliyle dürülmüşlerdir." (Zümer39/67) ayetinden sormuş ve: "Bu sırada insanlar nerede olurlar (ey Allah'ın Resulü)" demiştim. Aleyhissalatu vesselam: "Cehennem köprüsünde!" cevabını verdi." (Tirmizi Tefsir Zümer)
Resulullah (sav) buyurdular ki:
"Cennetin etrafı mekarihle (nefsin hoşlanmadığı şeylerle) sarılmıştır. Cehennemin etrafı da şehevi (nefsin arzuladığı cazip) şeylerle sarılmıştır." (Sahiheyn'de Ebu Hureyre'den bu rivayet aynen gelmiştir.)
(Kaynak: Kütüb-i Sitte Şerhi Prof. Dr. İbrahim Canan)


elif isimli Üye şimdilik offline konumundadır  

Hızlı Cevap

Doğrulama Sorusu
Mesajınız:
Yazı şeklini sil
Kalın
Eğik yazı
Altı çizik

Grafik ekle
Alıntı yap [QUOTE]
 
Alanı Küçült
Alanı Büyült

Seçenekler
Stil


Cennet ve cehennem ile ilgili sorular

Cennet ve cehennem ile ilgili sorular konusu, DİNİMİZİ TANIYALIM / Dini Bilgiler forumunda tartışılıyor.


Konu etiketleri: cennetle ilgili sorular, cehennem ile ilgili sorular, cennet ve cehennem ile ilgili sorular, cehennemle ilgili sorular, cennet ve cehennem ile ilgili sorular ve cevapları, cennet cehennem ile ilgili sorular, cennet ile ilgili sorular, cehennem ile ilgili soru ve cevaplar, cennetle ilgilisorular, cehennemle ilgili kisa sorular, cehennem hakkında bilgiler, cennet ve cehennem ile ilgili sorular ve kısa cevapları, cennet ve cehennemle ilgili soru ve cevaplar, cehennemle ilgili dinibilgiler, cennetle ilgi sotular,

Benzer Konular

Konu Konuyu Başlatan Forum Cevap Son Mesaj
Cennet Cehennem-Mersin ada44 Türkiyeden Tatil Yerleri ve Oteller 0 15-01-2009 04:13
Cennet ve Cehennem varlığı elif Dini Bilgiler 0 16-07-2008 02:18
Cennet ve Cehennem elif Dini Bilgiler 0 15-07-2008 05:45
Cennet Ve Cehennem hakkında elif Dini Bilgiler 0 15-07-2008 04:48
Cennet Mekârih Cehennem Şehevâtle kuşatılmıştır gizem Dini Bilgiler 0 07-07-2008 10:02

Üye olmadan soru sorabilirsiniz!

Bütün Zaman Ayarları WEZ +4 olarak düzenlenmiştir. Saat şuan 05:05 .


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.5.2 ©2010, Crawlability, Inc.
Web Stats