bakimliyiz
Sponsor Reklamlar
Geri git   Bakimliyiz.Com > DİNİMİZİ TANIYALIM > Dini Bilgiler

Kadın Portalı Kayıt Ol İletişim Forumları Okundu Kabul Et
Alt 24-07-2013, 04:59   #1 (permalink)
 
elif - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Standart Müdahene ne demek

Müdahene ne demek - Müdahene nedir?

1. (5908)- Ebu Saidi'l-Hudrî (radıyallahu anh) Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm)'dan anlatıyor:
"Ademoğlu sabaha erdi mi bütün azaları dile temenna edip: "Bizim hakkımızda Allah'tan kork. Zira biz sana tabiyiz. Sen istikamette olursan biz de istikamette oluruz sen sapıtırsan biz de sapıtırız!" derler." [Tirmizî Zühd 61 (2409).]
Açıklama:
Hadiste geçen tekfir kişinin tezellülâne eğilmesi başını indirmesidir. Daha ziyade Yahudilerde görülen ve dilimizde temenna denen kişinin hürmeten arkadaşının önünde eğilerek başını aşağı indirmesidir. Bu rüku değildir ancak rükuya yakın bir eğilmedir.
Azaların dile konuşması hakikat olabileceği gibi lisan-ı halle bir mecaz da olabilir denmiştir.
Hadis bütün azaların iyilik ve kötülükte dile tabi olduğunu ifade ediyor. Bazı şarihler bir diğer hadise atıf yaparak demiştir ki: "Eğer dersen ki: "Resulullah: "Vücudda bir et parçası var eğer o düzelirse bedenin tamamı düzelir eğer o bozulursa bedenin tamamı bozulur bilesiniz o kalptir" buyurmuştur. Bu hadisle arada bir zıtlık yok mu?" Biz de deriz ki: Arada zıtlık yoktur. Çünkü dil kalbin tercümanıdır ve bedenin dışındaki halifesidir. Öyleyse iş dile nisbet edilmişse bu mecaz yoluyla yapılan bir nisbettir."
2. (5909)- Süfyan İbnu Abdillah (radıyallahu anh) anlatıyor: "Ey Allah'ın Resulü dedim uyacağım bir amel tavsiye et bana!" Şu cevabı verdi:
"Rabbim Allah'tır de sonra doğru ol!"
"Ey Allah'ın Resulü dedim tekrar. Benim hakkımda en çok korktuğunuz şey nedir?" Eliyle dilini tutup sonra: "İşte şu!" buyurdu." [Tirmizî Zühd 61 (2412).]
3. (5910)- Ebu Hureyre (radıyallahu anh) anlatıyor: "Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki:
"Allah'a ve ahiret gününe inanan kimse ya hayır konuşsun ya da sussun." [Tirmizî Kıyamet 51 (2502).]
Tirmizî'nin İbnu Ömer (radıyallahu anhümâ)'den yaptığı diğer bir rivayette Resulullah: "Kim susarsa kurtulur" buyurmuştur.
Açıklama:
İnsanın her sözü kaydedilip yazıldığı ve kıyamet gününde her kelamdan hesap verileceği için ahirete inananların hesabı kolay olan hayır konuşmaları tavsiye edilmektedir. Yani kişi konuşmak isteyince önce bir düşünmeli söyleyeceği zarar getirmeyecekse konuşmalı zarar getirecekse susmalıdır. Zarar getirmesi harama mekruha götürmesi veya fesada sebep olmasıdır. Öyle ise bu ihtimallerin bulunmayacağı veya hayrın açık ve belirgin olduğu söz söylenebilir. Hatta mübahda dahi sükut tavsiye edilmiştir. Çünkü o da mekruh ve hatta harama müncer olabilir.
4. (5911)- Ali İbnu'l-Huseyn Ebu Hureyre (radıyallahu anh)'den naklediyor: "Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki:
"Kişinin malayani şeyleri terki İslam'ının güzelliğinden ileri gelir." [Tirmizî Zühd 11 (2318 2319); Muvatta Hüsnü'l-Hulk 3 (2 903).]
5. (5912)- Hz. Enes (radıyallahu anh) anlatıyor: "Bir adam ölmüştü diğer biri Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm)'ın işiteceği şekilde onun için şöyle söyledi: "Cennet mübarek olsun!" Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm) sordu:
"Nereden biliyorsun? Belki de o malayani konuştu veya kendisini zengin kılmayacak bir miktarda cimrilik etti!" [Tirmizî Zühd 11 (2217).]
Açıklama:
Malayani dilimize de girmiş olan kelimelerdendir. Kısaca "dünya ve ahiret için zaruri olmayan şey" diye tarif edilir. Alimlerimiz malayaniyi açıklamada bazı incelikleri beyan ederler. Pekçok hadiste buna temas edildiği için şümulunu bilmemizde fayda var: İbnu Receb'e göre malayani hem fiil ve hem de sözlerimizde olabilir. Kişinin malayaniden uzaklaşması haramları şüpheleri mekruhları fuzuli olan mübahları terkiyle gerçekleşir. Fuzuli mübah gerekli olmayan her şeydir. Müslümanlığın kemalini arayan kimseye bunların hepsini terketmesi gerekir.
Aliyyu'l-Kâri tahlili biraz daha derinleştirerek: "Kişiyi fiil söz nazar ve fikrî olarak ilgilendirmeyen herşey malayanidir." Yani sadece davranış ve sözde değil baktığımız düşündüğümüz hayal ettiğimiz şeylerde de lüzumsuz ve gereksiz şeylerden kaçınmak gerekmektedir: "Malayani'nin hakikatı der din ve dünyasının zaruretinde muhtaç olmadığı şeydir. Mevlasının rızasını kazanmada ona faydası olmayan şeydir; bunun da ölçüsü onsuz hayatının devam etmesidir." Şu halde hayatımızın idamesinde muhtaç olunmayan şeyler malayanidir. Bu nokta-i nazardan fazla söz ziyade davranış hep malayaniye girer.
Gazâlî'ye göre malayaninin tarifi: "Kişi şuküt ettiği takdirde günaha girmediği haline ve maline bir zarar vermediği her sözdür; sözgelimi bir grupla oturup seyahatinden bahseden bu seyahati sırasında gördüğü dağlar ve nehirlerden ve başından geçen hadiselerden hoşuna giden yiyecek ve içeceklerden kılık kıyafetten karşılaştığı zatlar ve onların hallerinden anlatan bir kimse eğer bu hususları anlatmayıp da sükut etseydi ne günaha girerdi ne de bir zarara uğrardı. O kimse bu işte ileri gitse ister istemez anlattıklarına bazı mübalağalar ilaveler çıkarmalar yapar ve kendini satmalar değişik şeyleri görmüş olmakla böbürlenmeler hava atmalar şunun bunun gıybetini yapmalar Allah'ın yarattıklarından bazı şeyleri tahkirler araya girer. Halbuki insan bu esnada pek kıymetli olan ömrünü zayi etmiştir. Zikir tefekkür gibi daha kıymetli şeyler yapmak varken bu faydasız ve hatta zararlarla dolu şeyleri anlatmakla faydalıyı zararlı ile değiştirmiştir. Oysa insanoğlu dilinin amelinden hesaba çekilecektir."
Şu halde malayaniyi İslam'ın insana getirdiği mesuliyet telakkisi çerçevesinde anlamak gerekmektedir. Kalbinin dilinin ve göz kulak akıl hayal gibi bütün azalarının amellerinden hesap verecek olan insanın bu hesapta terazinin sevap kefesine girmeyecek şeylerden kaçınması gerekir. Böylesi bir malayani anlayışı insanı hayal kurarken bile iradî olmaya iradesiyle faydalı şeyleri hayal etmeye her meselede şuurlu ve iradeli şekilde hayır aramaya ve bu alışkanlığı kazanmaya sevkeder. Nitekim ayette "...Siz içinizde olanı açıklasanız da saklasanız da Allah onu bilir ve onunla sizi hesaba çeker..." (Bakara 284) buyrulur. Bu ayet söz ve fiil ötesinde hayal duygu ve düşüncelerin bile kayda geçirildiğini zayi olup gitmediğini ifade etmektedir.
6. (5913)- Hz. Ebu Hureyre (radıyallahu anh) anlatıyor: "Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki:
"Kul (bazan) Allah'ın rızasına uygun olan bir kelamı ehemmiyet vermeksizin sarfeder de Allah onun sebebiyle cennetteki derecesini yükseltir. Yine kul (bazan) Allah'ın hoşnutsuzluğuna sebep olan bir kelimeyi ehemmiyet vermeksizin sarfeder de Allah o sebeple onu cehennemde yetmiş yıllık aşağıya atar."[Buharî Rikak 23; Müslim Zühd 49 (2988); Muvatta 4 (985); Tirmizî Zühd 10 (2315).]
7. (5914)- Kays İbnu Ebi Hâzım rahimehullah anlatıyor: "Hz. Ebu Bekr (radıyallahu anh) Zeyneb adında Ahmesli bir kadının yanına girmişti. Onun için hiç konuşmadığını gördü: "Nesi var niye konuşmuyor?" diye sordu. Oradakiler:
"Hiç konuşmadan hacc yapıyor!" dediler. Hz. Ebu Bekr kadına:
"Konuş. Zira bu yaptığın helal değil bu cahiliye işidir" dedi. Kadın da konuşmaya başladı. Önce:
"Sen kimsin?" diye sordu. Hz. Ebu Bekir:
"Muhacirlerden biriyim!" dedi.
"Hangi muhacirlerdensin?"
"Kureyş'ten."
"Kureyş'ten kimlerdensin."
"Oo! Sen çok soru sordun! Ben Ebu Bekr'im."
"Allah'ın cahiliyeden sonra bize lutfettiği bu güzel din üzerine ne kadar baki kalacağız?"
"İmamlarınız müstakim (doğru yolda) olduğu müddetçe bakisiniz."
"İmamlar ne demek?"
"Kavmindeki reisler ve eşraflar var ya halka emrederler halk da onlara itaat eder?"
"Evet!"
"İşte onlar imamlardır." [Buharî Menakıbu'l-Ensar 26 .]
Açıklama:
1- Bu hadis hiç konuşmadan hacc yapmanın caiz olmadığını göstermektedir. Hadis Hz. Ebu Bekr'in sözü imiş gibi gözükse de merfu yani Resulullah'ın sözü kabul edilmiştir. Çünkü Hz. Ebu Bekr'in ifade ettiği dinî hükmü ancak Resulullah verebilir öyle ise Hz. Sıddık o hükmü Aleyhissalâtu vesselâm'dan işitmiş olmalıdır.
Hadisin başka veçhinde adı geçen kadının bir nezir sonucu hiç konuşmadan haccetmekte olduğu tasrih edilir. Hz. Ebu Bekr kadına konuşmasını emretmiş fakat kefarette bulunmasını emretmemiştir. Üstelik böylesi bir haccın "cahiliye işi" olduğunu söylemiştir. Birkısım alimler cahiliye usulünce aktedilen nezirlerin mün'akid olmayacağını binaenaleyh öylesi bir nezirden vazgeçmek gereğinden başka herhangi bir kefaret terettüp etmeyeceğini söylemiştir.
2- Hattâbî cahiliye menasiki arasında samt (sükut)un da bulunduğunu mesela kişinin gece ve gündüz hiç konuşmamak üzere itikaf yaptığını İslam'ın bunu yasaklayıp itikaf sırasında hayırlı şeyleri konuşmalarını emrettiğini kaydeder. İbnu Kudâme el-Muğnî'de: "İslam şeriatında konuşmayı terk yoktur. Hatta rivayetlerin zahiri bunun haram olduğuna delalet eder" diye hükmeder ve: "Böyle bir nezirde bulunana o nezre uyması gerekmez. Şafii ve ashab-ı re'y de böyle hükmetmiştir. Bu hükme muhalefet edeni bilmiyoruz" der.
3- Hadis en sonunda cemiyetin istikamet üzere olmasında baştakilerin eşrafın ehemmiyet ve rolünü te'yit etmektedir. Zaten başka rivayetlerde النّاسُ عَلى دِينِ مُلُوكِهِمْ "İnsanlar krallarının dini üzeredirler" buyrulmuştur. Baştaki dinin dışına çıksa kendisi sapmakla kalmaz halkı da saptırır.
8. (5915)- Hz. Büreyre (radıyallahu anh) anlatıyor: "Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki:
"Münafığa "efendi" demeyin. Zira eğer o seyyid olursa Allah'ı kızdırırsınız." [Ebu Davud Edeb 83 (4977).]
Açıklama:
Seyyid: Efendi sahib manasına gelir. Bu sebeple bir gruba veya bir köleye veya bir emvale sahip olan kimseye seyyid denmektedir. Bunun dilimizdeki en yakın karşılığı efendidir. Yerine göre ağa kelimesi de kullanılabilir.
Seyyid kelimesi birisi hakkında kullanmak tazim yani o kimseyi büyüklemek manasını ifade ettiği için Allah'ın gadabına sebep olmaktadır. Çünkü İlahî ölçüler nazarında münafık ta'zime müstehak olmayanlardandır. Çünkü o kendisine yalan ve nifakı prensip edinmiştir hiç böyle birisi saygıya efendiliğe müstehak olur mu?
Hadisin şu manaya geldiği de söylenmiştir: "Eğer münafık size efendi olursa ona itaat etmeniz gerekecek ona itaat edecek olursanız Rabbinizi kızdırmış olacaksınız" veya: "Münafığa efendi demeyin eğer ona efendi derseniz Rabbinizi kendinize kızdırmış olursunuz."
9. (5916)- Ümmü Habibe (radıyallahu anhâ) anlatıyor: "Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki:
"Ademoğlunun emr-i bi'lma'ruf veya nehy-i ani'lmünker veya Allah Teala hazretlerine zikir hariç bütün sözleri lehine değil aleyhinedir." [Tirmizî Zühd 63 (2414).]
Açıklama:
Aliyyu'l-Kâri der ki: "Hadisin zahiri istisna edilen; emr-i bi'lma'ruf nehy-i ani'lmünker ve zikrullah dışında bütün konuşmaların kişinin aleyhinde olduğunu mübah bir nev bulunmadığını gösteriyor. Ancak bunu mübalağaya ve istikametli olmayan kelamdan zecrde (yani caydırmada) te'kide hamletmek gerekir. Şurası muhakkak ki mübah söz ahirette ona bir fayda sağlayacak değildir. Şu da söylenmiştir: "Hadisin takdiri şöyledir: "Ademoğlunun zikri geçenler ve benzerleri dışında kalan her sözü onun için bir üzüntü ve pişmanlıktır. Onda menfaatine bir yön yoktur. Bu sadedde gelen diğer birçok hadis de bunu te'yid eder. Sadedinde olduğumuz hadisin şu ayetten iktibas edilmiş olması muhtemeldir (mealen): "İnsanların birbirleri arasında gizlice konuşmalarının çoğunda hayır yoktur. Ancak sadaka vermeyi bir iyilik yapmayı veya insanların arasını düzeltmeyi teşvik eden kimselerin bu maksatla yaptıkları gizli konuşmalar bundan müstesnadır. Kim bunu Allah rızası için yaparsa elbette biz ona pek büyük bir mükâfaat vereceğiz" (Nisa 114).]
Şu hade gerek ayetlerde ve gerek hadislerde gelen hayra müteallik konuşmak çeşitleri dışındaki konuşmalar kişinin lehine değildir. Hadiste sadece üç tane istisnanın zikri hem o üç kısma giren kelamın ehemmiyetini tebarüz ettirir hem de bunlar dışında kalan mübah kelamlarda son derece dikkatli olmaya uyarı teşkil eder. Alimler mübah kelamın aleyhte olmayacak hududda kalsa bile ahirette faydasının olmayacağına dikkat çekerler. Normal bir sohbet mübahtır ama gıybete dedikoduya malayaniye bulaşma tehlikesi her an mevcuttur. Bütün mübahlar böyledir. Dolayısıyla Aleyhissalâtu vesselâm Allah'ın rızasına ahiret ekimine âzamî ölçüde muvafık bir hayat tarzının yollarını gösterirken telaffuz ettiğimiz kelam meselesinde mü'minleri âzamî ihtiyatlı olmaya çağıran bir üslub takip etmiştir mücazefe yoktur.
10. (5917)- İbnu Amr İbni'l-As (radıyallahu anhümâ) anlatıyor: "Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki:
"Allah Teala hazretleri insanlardan sığırların dilleriyle toplamaları gibi dilleriyle toplayan belagat sahiplerine buğzeder." [Tirmizî Edeb 82 (2857).]
Açıklama:
Tahallül sığırın dilini dişi üzerinde dolandırmasıdır. Fakat sığırlarda otu diliyle toplayıp ağızlarına verme hadisesi ifade edilmektedir. Hadiste Aleyhissalâtu vesselâm belagat sahibi insanları sığırların bu yiyiş tarzlarına teşbih etmekle geçimini diliyle sağlayan belagat yani güzel söz sahibi insanları dikkatlere arzetmektedir. Bu kimseler çoğunlukla erkek olduğu için "erkek" diye tahsis etmiştir. Aslında aynı tarzda meslek icra eden herkes kadın veya erkek hadisin tehdidinin şümulüne girer. Bu sebeple tercümede "insanlar" kelimesini tercih ettik.
Alimler fıtrî olan belagatın zemmedilmediğini bunun şu veya bu tarzda insanları aldatma vasıtası yapılmasının zemmedildiğini belirtirler. Siyasî iktisadî ideolojik askerî her çeşit propaganda belagata dayanır ve bunlar maalesef insanları ladatma ve istismar etmeyi hedeflemektedir. Resulullah buna alet olan "beliğ"leri tehdid etmektedir.


elif isimli Üye şimdilik offline konumundadır  

Hızlı Cevap

Doğrulama Sorusu
Mesajınız:
Yazı şeklini sil
Kalın
Eğik yazı
Altı çizik

Grafik ekle
Alıntı yap [QUOTE]
 
Alanı Küçült
Alanı Büyült

Seçenekler
Stil


Müdahene ne demek

Müdahene ne demek konusu, DİNİMİZİ TANIYALIM / Dini Bilgiler forumunda tartışılıyor.


Konu etiketleri: müdahene ne demek,

Benzer Konular

Konu Konuyu Başlatan Forum Cevap Son Mesaj
Matematik örüntü ne demek?-Matematik süsleme ne demek? ebush Eğitim ve Öğretim 10 14-04-2016 09:24
Coğrafi Bilgi Sistemi ne demek?-CBS ne demek? ebush Eğitim ve Öğretim 0 10-05-2013 11:26
Sıcaklık ne demek?-Isı ne demek? ebush Eğitim ve Öğretim 0 09-05-2013 10:31
Çember ne demek?-Daire ne demek?-Kiriş ne demek? ebush Eğitim ve Öğretim 0 02-04-2013 05:01
Belirti ne demek?-Nişan ne demek?-İz ne demek?-İşaret ne demek? ebush Eğitim ve Öğretim 0 30-03-2013 01:43

Üye olmadan soru sorabilirsiniz!

Bütün Zaman Ayarları WEZ +4 olarak düzenlenmiştir. Saat şuan 08:20 .


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.5.2 ©2010, Crawlability, Inc.
Web Stats