bakimliyiz
Sponsor Reklamlar
Geri git   Bakimliyiz.Com > DİNİMİZİ TANIYALIM > Dini Bilgiler

Kadın Portalı Kayıt Ol İletişim Forumları Okundu Kabul Et
Alt 15-07-2008, 04:48   #1 (permalink)
 
elif - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Standart Cennet Ve Cehennem hakkında

Cennet

Ağaçlı bahçe; yeşillikleri bol bostan; sık dal ve yaprakları ile yeri gölgelendiren hurmalık ve bağlık

Peygamberlerin davetine uyarak iman edip dünya ve ahirete ait işleri kulluk vazifelerini elden geldiği kadar güzel bir şekilde yapan temiz ve müttakî kişiler için hazırlanmış bir huzur ve saadet yurdudur Kısaca ahiretteki nimetler yurdunun adıdır

Kur'an-ı Kerîm ve hadis-i şeriflerde Cennet çeşitli şekillerde tasvir edilmiştir Bilhassa Kur'an-ı Kerîm'de ağaçları altından ırmaklar akan Cennetler şeklinde anlatılmaktadır:

"Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırılmıştır İşte size va'dolunan gördüğünüz şu Cennet'tir ki O Allah'ın taatına dönen onun (hudud ve ahkâmına) riayet eden çok esirgeyici Allah'a bütün samimiyetiyle gıyâben saygı gösteren hakkın taatına yönelmiş bir kalble gelen kimselere aittir " (Kâf 50/31-33)

"Tövbe edenler iyi amel ve harekette bulunanlar öyle değil Çünkü bunlar hiç bir şeyle haksızlığa uğratılmayarak Cennet'e çok esirgeyici Allah'ın kullarına gıyâben va'd buyurduğu Adn Cennet'lerine gireceklerdir Onun vadi şüphesiz yerini bulacaktır Orada selâmdan başka boş bir söz işitmeyeceklerdir Orada sabah akşam rızıkları da ayaklarına gelecektir O öyle Cennet'tir ki biz ona kullarımızdan gerçekten müttakî olanları vâris kılacağız " (Meryem 18/60-63)

Cennet bu dünyada yapılan iyiliklerin ahirette Allah tarafından verilen karşılığıdır
Kur'an'da Cenâb-ı Allah şöyle buyurmaktadır:

"Adn Cennetleri vardır ki altlarından ırmaklar akar Onlar orada ebedî kalıcıdırlar İşte günahlardan temizlenenlerin mükâfatı" (Tâhâ 20/76)

Kur'an'da Cennet'in niteliklerinden bazılarına şu şekilde değinilir:

1- Altlarından ırmaklar akan birbiri üzerine bina edilmiş yüksek köşkler (ez-Zümer 39/20) güzel meskenler (et-Tevbe 9/72)

2- Türlü ağaç ve meyvalara akar kaynaklara görünüş ve kokusu güzel isteyenlerin yanına kadar sarktığından koparılması kolay türlü bol meyvelere sahip (er-Rahmân 55/58-54)

3- Gönlün çekeceği her türlü yemek ve etler türlü kokulu içecekler temiz şaraplar ve çeşit çeşit tükenmez nimetleri içeren bir mekân
"Onlara Cennet'te bir meyve içlerinin çekeceği bir et verdik (vereceğiz)" (et-Tûr 52/21)
"Canların isteyeceği ve gözlerin hoşlanacağı ne varsa hepsi oradadır Siz de orada devamlı olarak kalacaksınız İşte bu sizin çalıştığınız ameller sebebiyle mirasçı kılındığınız Cennet'tir Sizin için orada çokmeyveler vardır onlardan yiyeceksiniz" (ez-Zuhruf 43/71-73)
"Cennet şarabından (dünya Şarabı gibi) mide ızdırabı yoktur" (Saffât 37/47)

4- Cennet'te hayat sonsuzdur kin yoktur boş lâf ve günah'a sokacak söz işitilmiş "Biz o Cennetliklerin kalblerindeki kinleri çıkarır atarız Hepsi kardeşler olarak tahtlar üzerinde karşı karşıya otururlar Orada kendilerine hiç bir zahmet dokunmaz ve onlar oradan çıkarılacak da değillerdir" (el-Hicr 15/47-48)
"Onlar Cennet'te ne bir boş laf işitirler ne de bir hezeyan Ancak bir söz işitirler: Selâm (birbirleriyle selâmlaşır dururlar)" (el-Vâkıa 56/25-26)

5- Cennet nimetleri insan hayalinin erişemeyeceği güzelliktedir Cennet'i aslında dünya ölçüleriyle tarif etmek mümkün değildir Bununla beraber Cennet'teki eşsiz nimet ve saltanatı anlayabilmemiz için Allah Teâlâ onu bize şu şekilde tasvir etmiştir:

"İşte bu yüzden Allah onları o günün fenâlığından esirger (Yüzlerine) parlaklık (gönüllerine) sevinç verir Sabretmelerine karşılık onlara Cennet'i ve oradaki ipekleri lütfeder Orada koltuklara kurulmuş olarak bulunurlar Ne yakıcı sıcak görürler orada ne de dondurucu soğuk Ağaçlarının gölgeleri üzerlerine sarkar; kolayca koparılabilen meyveleri istifadelerine sunulur Yanlarında gümüş kaplar ve billür kaselerle gümüşî beyazlıkta (billûr gibi) şeffâf kupalarla dolaşılır ki (Cennet sakinleri bunlara dolduracakları Cennet şarabını Cennet'teki insanların iştahları) ölçüsünde tavin ve takdir ederler Onlara orada bir kâseden içirilir ki karışımında zencefil vardır (Bu şarap) orada bir pınardandır ki adına Selsebil denir Cennettekilerin etrafında öyle ölümsüz genç nedenler dolaşır ki onları gördüğünde kendilerini etrafa saçılıp dağılmış inciler sanırsın Ne yana bakarsan bak (yığınla) nimet ve ulu bir saltanat görürsün Üzerlerinde ince yeşil ipekli parlak atlastan elbiseler vardır Gümüş bilezikler takınmışlardır Rableri onlara tertemiz içecekler içirir Onlara: "İşte bu sizin işlediklerinizin karşılığıdır çalışmalarınız şükre değer" denir " (el-İnsan 76/11-22)

Cennet'in tasviri konusunda söylenecek son söz şu kudsî hadisin ifade ettiği durumdur:
Hz Peygamber (sas) şöyle buyurmuştur:
Cenâb-ı Hak buyuruyor ki:
"Salih kullanım için ben Cennet'te hiç bir gözün görmediği hiç bir kulağın işitmediği ve hiç bir insan gönlünün hatırlamadığı bir takım nimetler hazırladım"

Başka bir hadislerinde de Rasûlullah (sas) Cennet'in gümüş ve âltın kerpiçten yapıldığını harcının misk taşlarının inci ve yakut olduğunu oraya girenlerin bolluk ve refâh içinde üzüntüsüz ve kedersiz yaşayacağını ebedî kalacaklarını ölmeyeceklerini elbiselerinin eskimeyeceğini ve gençliklerinin yok olmayacağını ifade eder

Ehl-i Sünnet inancına göre mü'minler Cennet'te Allah'ı görecekler bu onlar için en büyük nimet olacaktır Buna "Rü'yetullah" denir Bu hususta Kur'ân-ı Kerîm'de:
"O gün Rablerine bakan ter-ü tâze (ışık saçan) yüzler vardır " (el-Kryame 75/22-23) buyrulur

Rasûlullah da bir hadislerinde şöyle buyurur:
"Siz gerçekten tıpkı şu ayı gördüğünüz gibi Rabbinizi gözle (açıkça) göreceksiniz Onu görmekte haksızlığa uğramıyacak izdihâma düşmeyeceksiniz "

Suheyb (ra)'ın rivayetine göre Peygamber (sas):
"iyi iş ve güzel amel işleyenlere daha güzel karşılık ve bir de ziyâde (Allah'ı görmek) vardır " (Yunus 10/26) ayetini okuduktan sonra şöyle buyurdu:
"Cennetlikler Cennet'e girdiği zaman Allah (c c) şöyle buyuracak:
" Size daha da vermemi istediğiniz bir şey var mı?" Cennetlikler de Şöyle derler:
"Yüzlerimizi ak çıkarmadın mı bizi Cennet'e koymadın mı bizi Cehennem'den kurtarmadın mı? (o yeter)"
Rasûlullah sözlerine devam buyurarak:
"Cenâb-ı Hak perdeyi kaldırır Cennetliklere artık Rablerine bakmaktan daha sevimli gelecek hiç bir şey verilmiş olmaz "

Müminlerin Allah'ü Teâlâ'yı Cennet'te görmeleri herhangi bir yön yer ve şekilden uzak olarak vukû bulacaktır Bunun keyfiyeti bizce meçhuldür "Allah bilir" deriz Kur'an ve Sünnet'te bildirildiği için kesinlikle böyle inanırız Ehl-i Sünnet inancına göre Cennet halen vardır yaratılmıştır hazırlanmıştır Nitekim şu ayet bunu açıkça ifade eder:
"Rabbinizin mağfiretine ve eni göklerle yer kadar olan Cennet'e koşun O Cennet takva sâhipleri için hazırlanmıştır " (Âli İmrân 3/133)

Enes b Mâlik (ra)'den rivayet olunan bir hadiste de Peygamber Efendimiz (sas) şöyle buyurmuşlardır:
"Demincek Cennet ile Cehennem şu duvarın yüzünde bana arz olundu "

Başka bir hadislerinde şöyle buyururlar:
"Cennet bana yaklaştı (yaklaştı) o kadar ki eğer cür'et edeydim salkımlarından bir tânesini (alıp) size getirebilecektim "

Bu hadislerden de anlaşılacağı gibi Cennet yaratılmış olup hâlen mevcuttur

Cennetlikler:
Kur'an ve Sünnet'te ifade buyrulduğuna göre peygamberlerin davetine uyup iman eden ve amel-i sâlih işleyen kimseler Cennet'e gireceklerdir Bu kimseler Cennetliktir Esasen Allah'a ve insanlara karşı görevlerini yerine getirmekle insan daha dünyada iken manevî bir huzura kavuşur maddî refah sağlanır ama tam manasıyla huzur ve kardeşlik Cennet'te gerçekleşir: "Takva sahipleri elbette Cennet'lerde ve pınarlardadırlar Girin oraya selâmetle emin olarak Biz O Cennetliklerin kalblerindeki kinleri çıkarır atarız Hepsi kardeşler olarak tahtlar üzerinde karşı karşıya otururlar Orada kendilerine hiç bir zahmet dokunmaz ve onlar oradan çıkarılacak da değiller " (el-Hicr 15/45-48)

Kur'an-ı Kerîm namazını eksiksiz kılanların malından bir kısmını yoksullara ayıranların ceza-hüküm gününe inananların Allah'ın gazabından korkanların ırzlarına sahip olanların sözlerine ve emânete sadık kalanların doğru şahitlikte bulunanların Cennete gireceklerini bildirmektedir (el-Meâric 70/23 24 25 26 27 29 33) Ayrıca Cenâb-ı Hakk'ın rızasını dileyerek sabredenlere (er-Ra'd 13/20 21 22 23); şükredenlere (el-Ahkâf 35/15-16) yürekten tövbe edenlere (et-Tahrim 66/8); Allah yolunda canını feda eden şehitler (el-Bakara 2/154) ve Allah'a yönelmiş bir kalble idealize olmuş müslümanlara "Allah'ın ölçüsünde Allah'a yönelenlere" (Kaf 50/31-34) içinde ebedî kalınacak Cennet'e girecekleri yüce Rabbimiz tarafından müjdelenmiştir

Cennetliklerin hallerini dile getiren Kur'an ayetlerinden bazılarında şöyle buyrulur:

"İman edip sâlih amel işleyen kimseleri Rableri imanları sebebiyle ağaçları altından ırmaklar akan nimeti bol Cennetler'e hidâyet buyurur Bunların Cennet'te duâları: Allah'ım seni tesbih ve tenzih ederiz sözüdür ve aralarındaki dilekleri de hep selâmdır Duâlarının sonu ise; "Bütün hamdler âlemlerin Rabbine mahsustur" gerçeğidir" (Yunus 10/9-10)

"Kim de O'na bir mümin olarak sâlih ameller işlemiş olduğu halde varırsa işte onlara en yüksek dereceler var "

" Adn Cennetleri vardır ki (ağaçları) altından nehirler akar orada ebedî kalacaklar İşte böyle Cennetler' de ebedî kalış küfür ve isyandan temizlenenlerin mükâfatıdır" (Tâhâ 20/75-76)

"İmran b Husayn (ra)'dan rivayete göre Hz Peygamber (sas) Cennet ehlinin çoğunun fakirler olduğunu ifade buyurmuşlardır Hadis yorumcuları bunu şöyle açıklarlarBir çok kötülükleri insana mal işletir Çoğu insan mal yüzünden azar Onun için maldan mahrum fakirler çoğunluğu oluşturduğundan bunların Cennet ehlinin çoğunluğunu teşkil etmesi de olağandır

Cennet'e ilk giren bir cemâatin yüzleri ayın ondördüncü gecesindeki gibi berraktır Onlardan sonra girenler de en keskin ışık yayan yıldızlar gibidir Hz Muhammed (sas)'in ümmetinden yetmiş bin yahut yediyüz bin kişi hesap ve ikap görmeksizin ilk olarak Cennet'e girecektir

Hadislerden öğrendiğimize göre Cennete en son girecek kimseye bu dünya kadar bu dünyanın on misli kadar Cennet verilecektir Çeşitli rivayetlerle sabittir ki son sözü Kelimei Tevhîd olan kimsenin mükâfatı Cennet'tir Bu durumuhadisçiler şöyle yorumlarlar: Lâ ilâhe illallah Cennet'in anahtarıdır ancak bu anahtarın dişleri vardır onlarda ilâhi emirlere bağlı olmak itaat ve ibadet etmektir Bir de "Lâ ilâhe illallah" demekle birinin müslümanlığına hükmedilmez "Muhammedün Rasûlullah" (Muhammed Allah'ın peygamberidir) sözünü de eklemesi gerekir Hatta İslâm dininden başka bütün dinlerden uzak olması icab eder Bu inançta olan kimse ehl-i kebâir (büyük günah işleyen) de olsa günahı kadar Cehennem'de ceza gördükten sonra Cennet'e girecektir Nitekim Muaz b Cebel (ra)'ın Hz Peygamber (sas)'den rivayet ettiği şu hadis meseleyi açıklığa kavuşturur:

"-Hiç bir kimse yoktur ki kalben tasdik ederek Allah'dan başka ilâh olmadığına ve Muhammed (sas)'in Allah'ın kulu ve resûlü olduğuna Şehadet etsin de Allah ona Cehennem'i haram etmiş olmasın (herhalde harâm eder)"

Ehl-i Sünnet ve'l-Cemâat inancına göre "Lâ ilâhe illallah Muhammedün Rasûlullah" diyen ve bunun gereğince iman edip salih amel işleyen her kimse Allah'ın izniyle mutlaka Cennet'e girecektir Cennetlikler hastalık sakatlık ihtiyarlık huysuzluk vs hallerden uzak olarak yaşayacaklardır

Cennet Tabakaları:
İbn Abbâs (ra)'dan gelen bir rivayette Cennetin yedi tabakası olduğu haber verilmektedir Bunlar Firdevs Adn Cennet'i Nâim Cennet'i Daru'l-Huld Me'va Cennet'i Daru's-Selâm ve İlliyyûn'dur Bu tabakalardan her birinde müminlerin yaptıkları iyi işler karşılığında girecekleri veya yükselecekleri derece veya mertebeler vardır Bunlar:

1-Cennetü'n-Nâim:
"Beni Cennetü'n-Nâim'in varislerinden kıl " (Şuârâ 26/85) Ayrıca (bk el-Mâide 5/65; et-Tevbe 9/21; Yunus 10/9)

2-Cennetü'l-Adn:
"Şüphesiz ki iman edenler ve güzel amel işleyenler yok mu işte onlar mahlûkatın en hayırlısıdırlar Onların mükâfâtı Rableri katında And Cennetleridir ki onların altlarından nehirler akar orada onlar ebedî kalıcıdırlar Allah onlardan razı olmuştur onlar da ondan razı olmuşlardır Bu Rabb'inden korkanlar içindir " (Beyyine 98/8 Ayrıca bk et-Tevbe 9/72; er-Ra'd 13/23; en-Nahl 16/31)

3-Cennetü'l-Firdevs:
"Şüphesiz iman edip güzel amel işleyenler için barınak olarak Firdevs Cennetleri vardır " (el-Kehf18/107 ve el-Mü'minun 23/11)

4-Cennetü'l-Me'vâ:
"İman edip güzel amel işleyenlere gelince onlar için Me'vâ Cennetleri vardır " (Secde 32/19 ve En-Necm 53/15)

5-Dârü's-Selâm:
"Halbuki Allah Dârü's-Selâm'a çağırıyor ve O dilediği kimseleri dosdoğru bir yola hidâyet buyurur " (Yunus 10/25 ve el-En'âm 6/127)

6-Dârü'l-Huld:
"O Rab ki fazlından bizi durulacak yurda (Cennet'e) kondurdu" (Fâtır 35/35)

Her ne kadar İbn Abbâs Cennet'in tabakalarını yedi ile sınırlandırmışsa da ayetlerden anlaşıldığına göre Cennet'in bir çok tabakası vardır Burada İbn Abbâs'ın haber verdiği ve ayetlerde adları geçen Cennet tabakaları Cennet'in en yüksek tabakalarıdır Çünkü bu tabakalarda da bir çok tabaka vardır Nitekim Allah Teâlâ'nın Nâim Cennetleri veya "Firdevs Cennetleri" şeklindeki çoğul ifade eden ayetleri buna delildir

Ayrıca Ümmü Hârise Hadisinde bu gerçek Hz Peygamberin dilinden ifade olunmuştur Ümmü Harise Bedir'de şehit olan çocuğu hakkında Hz Peygamber'den bilgi almak üzere gelmiş ve ona Rasûlullah bir çok Cennet olduğunu belirterek çocuğunun da "Firdevs-i Â'lâ'da" olduğunu söylemek suretiyle teselli etmiştir

Nitekim Müslim'in Ebû Sâid el-Hudrî'den rivayet ettiği hadiste de Allah yolunda cihat edenlerin cihatları sebebiyle Cennet'te yüz derece yükselecekleri her derecenin arasının ise yer ile gök arasındaki mesâfe kadar olduğu Hz Peygamber tarafından haber verilmektedir Hadiste sözü edilen dereceler konusunda ise şu ihtimaller öne sürülmüştür Bu dereceleri zahiriyle anlamak mümkündür
Gerçekten söz konusu derecelerin zahirinden anlaşıldığı üzere birbirinden daha yüksek menziller (tabakalar) olması muhtemeldir Buna karşılık yükseklikten kasdın Cennet'teki nimetlerin çokluğu insanın veya bir başka yaratığın hiç aklına bile gelmemiş gönlünden dahi geçmemiş iyiliklerin büyüklüğü veya çokluğu anlamında olması muhtemeldir Zira Allah Teâlâ'nın mücâhide lutfettiği iyilik veya cömertlik türleri birbirinden çok farklıdır birbirinden üstündür Buna göre nimetlerin fazilet (üstünlük) konusundaki farklılıkları uzaklık açısından yer ile gök arasındaki mesafe gibidir Fakat el-Kadî Iyad birinci görüşü tercih etmiştir

Yine Buhârî'nin bir rivayetinde Hz Peygamber Allah yolunda savaşan mücâhidler için Cennet'te yüz derece (tabaka) hazırlandığını ve iki derecenin arasının yerle gök arası gibi olduğunu haber vermekte ve sözlerine devamla "Allah'dan istediğiniz zaman Firdevs'i isteyin Çünkü Firdevs Cennet'in ortası ve Cennet'in en yükseğidir () Firdevs'ten Cennet nehirleri doğar" buyurmaktadır

Aynî "Firdevs Cennetin ortasıdır (vasatıdır)" cümlesini Cennet'in en iyi yeri veya üstünü (efdali) olarak yorumlar ve bu görüşüne "Böylece sizi en hayırlı bir ümmet kıldık" (el-Bakara 2/143) ayetinde geçen "vesetan" kelimesini delil getirir

Çeşitli rivayetlerde Firdevs Cenneti'nin güzellikleri dile getirilmiştir Diğer taraftan hadiste söz konusu edilen Cennet dereceleri arasındaki mesafelerin çeşitli rivayetlere göre "yüz senelik mesafe" "Beş yüz senelik mesafe" şeklinde değiştiğine işaret edelim

Bütün bu ayet hadis ve âlimlerin yorumlarından Cennet'in birçok tabakası olduğu anlaşılmaktadır Bu tabakalardan bazılarının daha yüce ve nimetlerinin daha güzel veya daha efdal olması sebebiyle isimleri bize bildirilmiştir Firdevs Cenneti mertebece en yüksek olan Cennet tabakasıdır


elif isimli Üye şimdilik offline konumundadır  
Etiketler
cennet ve cehennem

Hızlı Cevap

Doğrulama Sorusu
Mesajınız:
Yazı şeklini sil
Kalın
Eğik yazı
Altı çizik

Grafik ekle
Alıntı yap [QUOTE]
 
Alanı Küçült
Alanı Büyült

Seçenekler
Stil


Cennet Ve Cehennem hakkında

Cennet Ve Cehennem hakkında konusu, DİNİMİZİ TANIYALIM / Dini Bilgiler forumunda tartışılıyor.Benzer Konular

Konu Konuyu Başlatan Forum Cevap Son Mesaj
Cehennem Ateşi Nereden Geliyor Biliyormusunuz? VuSLaT Dini Hikayeler 2 06-02-2009 11:19
Cennet Mekârih Cehennem Şehevâtle kuşatılmıştır gizem Dini Bilgiler 0 07-07-2008 10:02
Cehennem Sloganları Bkmlyz Komik Yazılar 0 01-06-2008 08:31
Cennet Bakimliyiz E - Kolay Sinema 0 11-04-2008 01:30
Cennet Bakimliyiz E - Kolay Sinema 0 02-04-2008 06:50

Üye olmadan soru sorabilirsiniz!

Bütün Zaman Ayarları WEZ +4 olarak düzenlenmiştir. Saat şuan 10:39 .


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.5.2 ©2010, Crawlability, Inc.
Web Stats