bakimliyiz
Sponsor Reklamlar
Geri git   Bakimliyiz.Com > DİNİMİZİ TANIYALIM > Dini Bilgiler

Kadın Portalı Kayıt Ol İletişim Forumları Okundu Kabul Et
Alt 15-07-2008, 05:27   #1 (permalink)
 
elif - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Standart Allah'ın sebeplerle yaratması

Allah'ın sebeplerle yaratması

Sual: Bir gayri müslimin sorusu denilerek şu soruluyor: Âlemlere rahmet diyerek Peygamberinizi herkesten üstün biliyorsunuz Fen adamlarından mesela Bill Gates�ten de mi üstündür?
CEVAP
Bu soruyu bir ehl-i kitap sormaz soramaz Çünkü ehl-i kitap sadece (Sizin peygamber hak mı?) diye sorabilir Hak peygamber ise çok şey yapabilir der Çünkü Hazret-i İsa ölüleri diriltmiş körleri tedavisi mümkün olmayan hastalıkları iyileştirmiştir Musa aleyhisselam da çok mucize göstermiştir Bunların da Allah�ın kudretiyle olduğunu bilir Bu soruyu ancak bir ateist sorabilir O ise Peygamber efendimize değil Allahü teâlâya inanmıyor Allah�a inansa Allahü teâlânın her şeye kadir olduğunu bilse böyle cahilce soru sormaz Başka bir ateist de (Ben günlerce yıkanmasam başım kirlenir bitler oluşur Ben de bit yaratıcısıyım) diyor Ateistler yaratmanın ne olduğunu bilmiyor

Yaratmak iki türlüdür:
1- Hiç yoktan var etmek Mesela yerleri gökleri; göklerdeki gezegenleri yıldızları ayı güneşi suyu havayı dağları denizleri madenleri atomları elektronları molekülleri ve hareketlerini yani yoktan var edilen her şeyi Allahü teâlâ yaratmıştır (Enam 101)

Mucize keramet sihir de yoktan yaratmaktır Allahü teâlâ bir şeyi yaratmak istediği zaman ona (OL) der hemen o var olur (Yasin 82)

2- Yarattığı bir şeyden başka bir şey yaratmak Öğeleri oksitleri asitleri bazları tuzları birbiri ile birleştirerek parçalayarak milyonlarla organik ve inorganik cisimler meydana getirmek suretiyle yaratmakBugün bilinen 105 basit cisim [element = eleman öğe] yok idi Bunların hepsini sonradan var etti Allahü teâlâ Hazret-i Adem�i topraktan (Aİmran 59) insanları nutfeden (Nahl 4) cinleri ateş alevinden (Rahman 15) canlıları sudan (Enbiya 30) yaratmıştır İnsanların hayvanların ve bitkilerin hareketlerini işlerini de yaratan Allahü teâlâdır (Saffat 96) Mesela bir tohumdan ağaç ağaçtan da meyve yaratması böyledir Demek ki mevcut şeyleri fiziko-şimik fizyolojik veya metafizik kanunlarla bir şekilden başka hassalı şekillere çevirmek de yaratmaktır

Allahü teâlânın âdeti şöyledir ki her şeyi bir sebep bir vasıta ile yaratmaktadır Sebepleri yapan var eden bunlarda aktiflik etki kuvveti yaratan da Odur Cisimlerin fizik ve kimya özellikleri fizik kimya biyoloji olayları reaksiyonları Onun yarattığı sebeplerdir Elektrik ısı mekanik ışık ve kimya enerjilerini ve tepkimeleri hasıl eden çeşitli kuvvet şekillerini sebep olarak yaratmıştır Bu sebepleri cisimleri yaratmasına vasıta kıldığı gibi insan aklını insan gücünü de kendi yaratmasına vasıta kılmıştır Mesela kömürün tutuşma sıcaklığına kadar ısınarak yanma olayının başlamasına bir kibrit alevi sebep olmakta ise de kömürün oksitlenmesini yanmasını yaratan Odur Kibrit yanma olayının yaratıcısı değildir

Bunun gibi tuz asidi içinde çinko eriyip çinko klorür adında yeni özellikte bir bileşik cisim meydana geliyor Bu iyon şebekesini çinko atomları ve asit molekülleri yarattı denilemez Çünkü çinko klorür denilen iyon şebekesindeki çinko ve klorür iyonlarının atomlardan meydana gelişindeki elektron değişiminde ve bunun sebeplerinde iyonlar arasındaki çekme ve itme kuvvetlerinde çinko ve asit bir şey yapmamıştır Çinko klorürün meydana gelmesinde insan seyirci kalmış iyon şebekesini hasıl eden tepkimeyi özellikleri kuvvetleri Allahü teâlâ yaratmıştır

Demek ki insanın aklı ve gücü de tabiat kuvvetleri gibi Allahü teâlânın önceden yarattığı maddeler özellikler kuvvetler enerjiler arasındaki şartları dengeleri değiştirerek yeni bir dengenin bir sistemin yaratılmasına bir sebep bir araçtan başka bir şey değildir Arşimet bir kanun yaratmamış daha önce var olan özellikler arasındaki bir bağlantıyı görebilmiştir Evlenen de çocuk olmasına ortam hazırlıyor yoksa çocuk yaratmıyor Kirlenip başı bitlenen ateist de bit yaratmıyor Megafon ve elektrik ampulü gibi aletlere son şeklini veren Edison bunları yaratmamış yapılmasına sebep olmuştur Hepsini yaratan Allahü teâlâdır


Sebeplere kuvvet veren Allahü teâlâdır
Yoktan yarattıklarının dışında Allahü teâlâ bir şeyi yaratmasına başka şeyleri sebep yapmıştır Bu sebepler arasında insan gücü de varsa yaratılan şeye Yapay cisim denir Mesela cam TV bilgisayar yapay cisimdir Sebepler arasında insan gücü yoksa buna Tabii cisim denir Petrol deri ağaç gibi Bunların kullanılır hale gelmesine insan gücü de sebep olmaktadır Bu tabii maddeler için tabiat yarattı yapay maddeler için de insan yarattı denilemez Mesela balı arı buğdayı toprak bebeği ana baba yarattı demek gibi yanlış olur Çünkü bunlar yaratmıyor yaratılmaya sebep oluyor

Allahü teâlânın her şeyi sebeplerle yaratması sosyal hayata düzen vermektedir Sebepsiz yaratsaydı âlemdeki bu düzen olmazdı İnsan da ne yapacağını bilemez ve çalışamazdı Mikroplar hastalığa bulutlar yağmura katalizörler birçok kimya reaksiyonlarının hızlanmasına; hayvanlar bitkisel maddelerin et süt bal haline gelmelerine yapraklar organik maddelerin sentezine sebep oldukları gibi insanlar da uçak otomobil ilaç gibi birçok şeyin yapılmasına sebep olmaktadır Bütün bu sebeplere kuvvet veren Allahü teâlâdır Sebeplere yaratıcı demek (Yaratıcı yok her şey kendiliğinden olur) demektir ki akla uygun olmayan cahilce bir sözdür Çünkü yok iken var olmak bir iştir Fizik ve kimya kanunlarına göre her iş bu işi yapan bir kuvvet olduğunu gösterir

Demek ki daha önce bir kuvvet kaynağının bulunması fen bilgilerine göre de şarttır Yaratılmış her şey yaratılmamış bir yaratıcının var olduğunu gösterir Çünkü yaratıcının da yaratıcısı olamaz Yaratılan yaratık olur Yaratıcısız da hiçbir şey var olmaz Yaratılmamış bir varlık olmalı ki her yaratma ona dayanmalı Dayanmazsa kendiliğinden de olmayacağına göre böyle bir şey yok demektir Yani mevcut her şeyin varlığı bunların yaratılmış olduğunu gösterir

İlk insan olan Hazret-i Âdem�in varlığı da bu açıklama ile kolayca anlaşılır Âdem babamız olmasaydı ilk insan olmayacağı için şimdi hiç insan olmaması gerekirdi İnsanlar olduğuna göre ilk insanın varlığı zaruri olur İlk insan olmayınca mevcut insanların başlangıcı yok demek olur Başlangıcı olmayan ise mevcut olmaz Yapay cisimlerin nasıl bir yapıcısı varsa tabii cisimlerin de bir yaratıcısı vardır Yapay cisimler kendiliğinden oldu denemediğine göre tabii cisimlerin kendiliğinden oldu denmesi yanlış olur Tabiatçı bile (Tabiat yaptı) diyerek her varlığın bir yapıcısı bulunduğunu farkında olmadan açıklamış oluyor

Kâinattaki muazzam düzenin tesadüfen olamayacağını anlayan ateist bir yaratıcının olduğunu ister istemez kabul ediyor sonra da (Yaratıcıyı kim yarattı) diyor Onu da bir yaratanın olması gerekir sanıyor Bu düşüncesinin de kısır bir döngüye girdiğini görüyor işin içinden çıkamıyor mantıksızlığının kurbanı oluyor Yaratıcıyı yaratıklara benzeterek anlamaya çalıştığı için yanılıyor Yaratıcının da yaratılmış olması zincirleme olarak sonsuza kadar gittiğini görünce bunun da imkansız olduğunu anlıyor Yani yaratıcı yaratılmış olamaz Yaratıcıyı da yaratan olunca bunun sonu gelmez Yaratıcının yaratılmamış bir varlık olmasının lazım geldiği açıkça anlaşılmaktadır Allah�tan başka her şey mümkin-ül vücud�tur yani bunlardan herhangi birisi bulunsa da olur bulunmasa da olur Ama vacib-ül-vücud olan Allahü teâlâolmasa hiçbir şey olmaz ve mevcut düzen yok olur Bu açıklamaların (Allah vardır birdir hiçbir şeye muhtaç değildir her şey ona muhtaçtır Yaratık değildir Hiçbir şey ona denk olamaz) mealindeki âyetlere uygun olduğu görülür


Mucize fenden farklıdır
Bir ateistin (Peygamberiniz Bill Gates�tenden mi üstündür) sorusuna gerekli cevaplar vermiştik Şunu da söyleyelim ki iki şey arasında kıyas yapılırken vazife ve vasıfları arasında bazı münasebetlerin bulunması lazımdır Mesela taksi mi üstün buldozer mi üstün diye sorulmaz Birisi hız yönünden üstün öteki de yıkıp geçmekte üstündür Kumar kralı ile yüzme şampiyonu mukayese edilmez Elma ile taş mukayese edilmez 51 kilodaki güreş şampiyonu ile ağır sıkletteki şampiyon kıyas edilmez Peygamberle fen adamı kıyas olmaz Fen adamı Allahü teâlânın yarattığı şeyleri birleştirerek yeni âletler meydana getirir Peygamber ise Allah�ın kudreti ile birçok harikaların meydana gelmesine sebep olur Mesela Peygamber efendimizin mübarek parmaklarından akan soğuk sular bir orduya yetmiştir

Bugün internetle çok uzaklara yazı ve resim gidiyor ama bizzat kendisi gidemiyor Peygamber efendimiz Mirac olayında bir anda bizzat kendisi milyarlarca yıl uzaklıkta olan yıldızlara gezegenlere Cennete ve Cehenneme gidip gelmiştir O zamanın müşrik Mekke halkı buna inanmayıp nerelere gittin nereden gittin diye sorular sormuşlardı Kudüs�e de uğradım orada namaz kıldım buyurdu O zaman Ona hiç gitmediği Kudüs camisinin özelliklerini kaç penceresi ve kaç direği vardı diye sordular Hepsine doğru cevaplar verince birçok kişi imana geldi ama müşrikler ve ateistler inanmadı Bu olay internetle hiç mukayese kabul eder mi? Birinden yazı ve resim gidiyor ötekinde bizzat kendisi gidiyor Şimdi bu sadece hayal ediliyor ışınlama deniyor Masallarda oluyor Ama Mirac gerçektir

Hatıra şu gelebilir: Bugünkü fen ilmini Peygamber efendimiz niye bildirmedi? Eshab-ı kiram (Ya Resulallah Yemen�de hurma ağaçları şu şekilde aşılanıyor ve daha iyi hurma alınıyor Biz de o şekilde aşılayıp daha iyi ve daha bol mahsul mü elde edelim yoksa babalarımızdan gördüğümüz gibi mi yapalım?) diye sordular Resulullah efendimiz (Cebrail aleyhisselam gelince sorup size uygun olanını bildiririm Veya biraz düşüneyim Allahü teâlâ kalbime doğrusunu bildirir) demedi (Tecrübe edin! Bir kısım ağaçları babalarınızın usulü ile başka ağaçları da Yemen�deki usul ile aşılayın! Hangisi daha iyi hurma verirse her zaman o usul ile yapın!) buyurdu Yani fennin esası olan tecrübeye güvenmeyi emir buyurdu Kendisi melekten anlar veya mübarek kalbine elbette doğar idi Fakat dünyanın her tarafında kıyamete kadar gelecek Müslümanların tecrübeye fenne güvenmelerini belli bir sistem içinde çalışmalarına işaret buyurdu

Yeri gökleri ve içindekileri kim yarattı? Elbette Bill yaratmadı Bunları yaratmaya kadir olan da en sevdiği kulu ve peygamberine her şeyi öğretebilir ve her şeyi yaptırabilir Allah aciz değildir Allahü teâlânın kudretinin sonsuzluğundan haberi olmayan ateist fen adamını peygamberden üstün sanabilir Allahü teâlâyı inkâr eden birinin Onun Peygamberini kabul etmesi vazife ve maksadını anlaması zaten mümkün değildir Çünkü onun hastalığı başkadır

Ateist sırf İslamiyet�e aykırı diye maymundan türediğine inanır Ama maymunu da Allahü teâlânın yarattığını düşünemez Ateist biyologlar insan ile hayvan arasındaki farkı yalnız madde bakımından inceliyor Halbuki insan ile hayvanlar arasındaki en büyük fark insanın ruhudur İnsanlarda ruh vardır İnsanlık şerefi bu ruhtan gelmektedir Bu ruh ilk olarak Âdem aleyhisselama verildi İnsanlara mahsus olan bu ruh hayvanlarda yoktur Maddeci veya felsefeci bu ruhtan haberi olmadığı için insanı maymuna yakın sanıyor İnsan maymuna benzese de insan insandır Çünkü ruhu vardır Maymun ise hayvandır ve bu ruhtan ve ruhun hasıl ettiği üstünlüklerden mahrumdur


Farkında olmadan Allah�a inanmak
Sual: Evrende gördüğümüz maddelerin ezeli olması mümkün müdür?
CEVAP
İslam âlimleri diyor ki:
Ezeli olan şey değişmez Sonradan olan değişir Maddenin [elementlerin] fizik ve kimya özellikleri değişmektedir Demek ki maddeler ezeli değildir Maddeler ezelde değişmemiş olsalardı şimdi de hiç değişmezdi Önceden değişmek yoktu sonradan değişmeler oldu da denilemez Çünkü değişmek için bir kuvvetin tesir etmesi gerekir Değişmek sonradan başlayınca kuvvetin de sonradan var olduğu ezeli olmadığı anlaşılır

Görülüyor ki maddenin ezeli olduğunu söylemek tabiat kuvvetlerinin sonradan olduklarını ezeli olmadıklarını ortaya koymaktadır

Fen ve tabiat bilginleri birçok bitki ve hayvan nesillerinin tükenip yok olduklarını birçok türlerin de sonradan meydana geldiklerini anlamışlardır Canlı cansız her şeyin bir ömrü vardır Her şeyin ömrü yani varlıkta kalma zamanı başkadır Ömrü saniye ile ölçülen varlıklar olduğu gibi asırlarca yaşayanlar da vardır En uzun ömürlü varlıklar element denilen basit cisimlerdir Bunların ömürlerinin çok uzun olması tabiatçıları şaşırttığı için (Cisimler yok olur maddenin fizik ve kimya özellikleri değişir; fakat madde yok olmaz) demişlerdir Halbuki maddenin cisimlerin değişmelerinin sonsuz olarak böyle gelip böyle gideceğini söylemek ister istemez ezeli ve ebedi olan varlığa inandığını söylemek ve kabul etmektir Bu da Allahü teâlânın varlığının öncesiz olduğunu maddecilerin ve tabiatçıların da inkâr edemeyeceklerini göstermektedir

Ateistler canlı cansız her şeyin sonsuz olarak birbirlerinden meydana geldiklerini bu arada elementlerin hiç yok olmadıklarını söylüyorlar Halbuki elementler de atomlardan meydana gelmiştir Atom yığınlarıdır Atomlar da yoktan var edilmiştir Elementler sonsuz öncelerde var olup her şey bunların çeşitli birleşmelerinden öncesiz meydana gelseydi bunları birleştirmek için sonsuz öncelerde muazzam enerjinin sonsuz kudretin bulunması gerekirdi Çünkü enerji olmadan atomlar birleşemez Öncesiz olması gereken o kudret her şeyi yoktan yaratanın kudretidir Demek ki ateist de kendi mantığına göre ister istemez Allah�ın varlığını kabul etmiş olmaktadır Atomlar da elementler de sonsuz öncelerde yoktu sonradan oldu Öncesiz olan yalnız Allahü teâlâdır

Diyorlar ki: Bir şeyin var olması için o şeyi meydana getiren şeyin önceden var olması gerekir Bunun da var olması için bunu meydana getiren şeyin de var olması gerekir Öncesiz demek ucu başlangıcı yok demektir Başlangıçta bir şey olmazsa ondan meydana gelecek şeyler de olmaz Mevcut şeylerin hiçbirinin var olmaması gerekir O halde her maddenin her cins varlığın önceden yok iken sonradan var edilmiş tek bir şeyden çoğaldığı anlaşılmaktadır

Maddecilerin (sonsuz öncelerde var olmak = öncesiz var olmak) sözleri maddeler cisimler için mümkün değildir Ancak madde olmayan bir yaratıcı için bu mümkün ve gereklidir Varlıkların meydana gelmesinde çelişki olmaması yani bir başlangıcın olması için bu şarttır

Görülüyor ki ezeli olan yani öncesiz madde olmayan bir varlık vardır Bu varlık inkâr edilirse şu görülen bütün varlıklar inkâr edilmiş olur Mevcut varlıkları inkâr etmek mümkün olmadığına göre zaruri olarak bunları yoktan yaratan ve kudreti sonsuz olan bir varlığa inanmak mecburiyeti ortaya çıkmaktadır Bu varlık elbette Allahü teâlâdırKonu elif tarafından (15-07-2008 Saat 07:29 ) değiştirilmiştir..
elif isimli Üye şimdilik offline konumundadır  

Hızlı Cevap

Doğrulama Sorusu
Mesajınız:
Yazı şeklini sil
Kalın
Eğik yazı
Altı çizik

Grafik ekle
Alıntı yap [QUOTE]
 
Alanı Küçült
Alanı Büyült

Seçenekler
Stil


Allah'ın sebeplerle yaratması

Allah'ın sebeplerle yaratması konusu, DİNİMİZİ TANIYALIM / Dini Bilgiler forumunda tartışılıyor.Benzer Konular

Konu Konuyu Başlatan Forum Cevap Son Mesaj
ALLAH'ın Sormayacakları CooLKadin Dini Resimler 4 18-08-2009 03:24
Allah'ın Emri Başörtüsü Okumak İçin Açılmalı Mı? gizem Dini Bilgiler 0 07-07-2008 11:27
Allah'ın Kanunları değişmez gizem Dini Bilgiler 0 07-07-2008 10:16
ALLAH'ın İsimleri CooLKadin Dini Bilgiler 5 22-05-2008 01:50
Allah'ın Evini Temizleyen Kadın CooLKadin Dini Hikayeler 0 21-04-2008 06:19

Üye olmadan soru sorabilirsiniz!

Bütün Zaman Ayarları WEZ +4 olarak düzenlenmiştir. Saat şuan 01:43 .


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.5.2 ©2010, Crawlability, Inc.
Web Stats