bakimliyiz
Sponsor Reklamlar
Geri git   Bakimliyiz.Com > DİNİMİZİ TANIYALIM > Dini Bilgiler

Kadın Portalı Kayıt Ol İletişim Forumları Okundu Kabul Et
Alt 15-07-2008, 05:49   #1 (permalink)
 
elif - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Standart Hayır da, şer de Allah'tandır

Sual: Bir zatın iddiası şöyle:�Hayır Allah�tan ama şer Allah�tan değil Şerri insan kendisi yaratır Bunlar şerrin Allah�tan olduğu inancını bir de Amentü�ye dahil etmişler Âyet ve hadiste böyle bir şey yok Eğer herkesin Cennete veya Cehenneme gideceğini Allah biliyorsa o zaman bizi niçin sorumlu tutuyor? Nereye gideceğimizi biliyorsa peki niye bize koskoca Kur�anı gönderdi? Niye emirler ve yasaklar bildirdi? Bu dine iftiradır Alın yazısı diye kader diye bir şey yoktur herkes kendi kaderini kendisi çizer�
Lütfen bu konuyu âyet ve hadislerle açıklayın
CEVAPKur�an-ı kerimde de hadis-i şeriflerde de hayrın ve şerrin Allah�tan olduğu açıkça bildiriliyor Şimdiye kadar gelen istisnasız bütün İslam âlimleri (Hayır da şer de Allah�tan) demişlerdir Şerrin Allah�tan olmadığı inancı Hıristiyanlık ile Mutezile ve bazı sapık fırkaların görüşüdür Hiçbir Ehl-i sünnet âlimi şer Allah�tan değildir dememiştir Çünkü hiçbir âlim Kur�an ve hadise aykırı konuşmaz Kul kendi kaderini yaratamaz Kur�an-ı kerimde mealen buyuruluyor ki:
(Kendilerine bir iyilik dokununca "Bu Allah�tan" derler; başlarına bir kötülük gelince de "Bu senin yüzünden" derler �Küllün min indillah [Hepsi Allah�tandır] de bunlara ne oluyor ki bir türlü laf anlamıyorlar) [Nisa 78]

(Lut�un karısının azaba uğramasını takdir ettik) [Hicr 60] (Yani kaderini öyle kötü yazdık)
(Güzel akıbet takdir ettiklerimiz [kaderi güzel olanlar] Cehennemden uzak tutulur) [ Enbiya 101]

(Eğer Allah insanlara hayrı çarçabuk istedikleri gibi şerri de acele verseydi elbette onların ecelleri bitirilmiş olurdu Fakat bize kavuşmayı ummayanları biz azgınlıkları içinde bocalar bir halde bırakırız) [Yunus 11]

(Rabbin kendi istediğini yaratır dilediğini seçer Onların seçim hakkı yoktur) [Kasas 68]
(Sizi de işlerinizi de yaratan Allah�tır) [Saffat 96]
(Her şeyin yaratıcısı Allah�tır) [Zümer 62 Mümin 62]

Müfessirlerin şahı imam-ı Kadı Beydavi hazretleri bu âyet-i kerimeyi şöyle açıklıyor:
(Hayrı şerri imanı küfrü ve her şeyi yaratan ancak Allahü teâlâdır Her şey Onun tasarrufu altındadır)

Peygamber efendimiz Kur'an-ı kerimdeki imanla ilgili âyetleri açıklayıp buyuruyor ki:
(İman; Allah�a meleklere kitaplara peygamberlere ahiret gününe [yani Cennete Cehenneme hesaba mizana] kadere hayrın ve şerrin Allah�tan olduğuna ölüme öldükten sonra dirilmeye inanmaktır Allah�tan başka ilah olmadığına ve benim Onun kulu ve resulü olduğuma şehadet etmektir) [Buhari Müslim Nesai]

(Allahü teâlâ �Bana inanıp da kadere hayır ve şerrin benim takdirimle olduğuna inanmayan benden başka Rab arasın� buyurdu) [Şirazi]

(Bir kişi kaderin hayrın ve şerrin Allah�tan olduğuna inanmadıkça mümin sayılmaz) [Tirmizi]

Görülüyor ki (Hayır da şer de Allah�tandır) inancını Amentü�ye sokan Allah ve Resulüdür
Cebriye denilen sapık fırka da bu âyetlere bakınca (Bize günahları işleten Allah�tır biz günahlardan sorumlu değiliz) demiştir Elbette bu da yanlıştır Ehl-i sünnete göre insanda irade-i cüziyye vardır İşlediği günahlardan sorumludur

İmam-ı Rabbani hazretleri buyuruyor ki:
İman-küfür hayır-şer hidayet-dalalet taat-günah Allahü teâlânın yaratması olup hepsi de Onun takdir ve iradesiyledir Hak teâlâ sevabı ve günahı kulların ameline bağlı kılmıştır İnsanı iradesine bırakmış azabı ve sevabı iradenin sarfına bağlı kılmıştır ki buna kesb denir Kesb kuldan yaratmak Allah�tandır Kesb kendi irademizle yaptığımız hareketlerdir

Allahü teâlânın yaratacağı şeyleri ezelde bilmesi irade sıfatını yok etmediği gibi kullarının yapacağı şeyleri de ezelde bilmesi kulların irade ve ihtiyar sahibi olmalarına mani değildir
Allahü teâlânın emirler yasaklar koyması insanda kesb bulunduğu içindir Eğer kesb olmasaydı hâşâ bu emir ve yasaklar lüzumsuz olurdu Azap ve nimet vaadleri hâşâ yanlış olurdu Peygamberlerin ve kitapların gönderilmesi de yine bu şekilde hâşâ temelinden yersiz bir iş olurdu Görülüyor ki bu zatın maksadı dinleri temelinden yıkmaktır


Allahü teâlâ elbette her şeyi bilir
Yukarıda hayır ve şerrin Allah�tan olduğunu âyet ve hadislerle kısaca ispat etmiştik Şimdi ise �Eğer herkesin Cennete veya Cehenneme gideceğini Allah biliyorsa o zaman bizi niçin sorumlu tutuyor? Nereye gideceğimizi biliyorsa peki niye bize koskoca Kur�anı gönderdi? Niye emirler ve yasaklar bildirdi? Alın yazısı diye kader diye bir şey yoktur herkes kendi kaderini kendisi çizer� savına cevap veriyoruz

Bu savların hepsinin cevabı Kur�an-ı kerimde vardır İslam âlimleri açıklamıştır
Önce şunu soralım:
Bir insanın Cennete mi Cehenneme mi gideceğini Allah bilmez mi? Bilmeyen ilah olur mu hiç? Kur�an-ı kerimdeki o kadar âyetler nasıl inkâr edilir? Bunun maksadı (Çamur at tutmazsa da iz bırakır) misali belki bazı gafilleri avlarım diye böyle desteksiz atıyor

Önce kaderi anlatalım:Kader Allahü teâlânın olacak şeyleri ezelde bilmesidir Kaza kaderde bulunan şeyleri zamanı gelince yaratmasıdır Yani kader maaş bordrosu gibidir Kaza ise bu maaşın dağıtılmasıdır Allahü teâlâ herkesin ne yapacağını nerede nasıl öleceğini bilir Buna kader kısmet baht nasip talih yazgı alınyazısı deniyor İşte âyet-i kerimeler:
(Allah onların işlediklerini ve işleyeceklerini bilir) [Bekara 255]
(Allah her şeyi bilir) [Hucurat 16]
(Yaratan hiç bilmez mi?) [Mülk 14]

(Bütün canlıların rızkı ancak Allah�a aittir Allah o canlıların karar kıldıkları yerleri de emaneten durdukları yerleri [ana rahmindeki hallerini] de bilir Hepsi açık bir kitapta [levh-i mahfuzda] dır) [Hud 6]

(Yeryüzünde hiçbir olay ve başınıza gelen hiçbir musibet yoktur ki biz onu yaratmadan önce bir kitapta [levh-i mahfuzda] yazmış olmayalım Elbette bu Allah�a göre kolaydır) [Hadid 22]

Bu âyetleri açıklayan üç örnek verelim:
1- Bir film tekrar tekrar gösterilse bunu önceden seyretmiş birisi ikinci üçüncü defa seyrederken (Baş roldeki oyuncu attan düşüp ölecek) dese o dediği için mi filmdeki oyuncu ölüyor yoksa söyleyen daha önce seyrettiği için mi biliyor? Allahü teâlâ da ezeli ilmi ile kimin nerede nasıl öleceğini ve Cennete mi Cehenneme mi gideceğini elbette bilir

2- Takvimlere bir yıl içinde güneşin ne zaman doğup ne zaman batacağı hesaplanarak yazılıyor
Güneş takvimde bildirilen saatlerde doğup batar Güneş takvime öyle yazıldı diye bilinen saatlerde doğup batmaz Takvime yazılması güneşin doğmasını ve batmasını etkilemez Allahü teâlâ da insanların başlarına ne geleceğini bildiği için bunları levh-i mahfuza yazmıştır

3- Bir öğretmen daha önceki birçok tecrübesine dayanarak çok tembel bir öğrencisi için (Bu öğrenci bu sınavı kazanamaz) diye bir deftere yazsa yazılan yazı o öğrencinin sınavını etkilemez Öğrenci imtihanı kazanamayınca (Sen deftere yazdığın için ben imtihanı kazanamadım) diye suçu öğretmene yüklemesi insafsızlık olmaz mı? Allahü teâlâ da bir kâfirin Cehennemlik olduğunu bilmez mi hiç? Nitekim Allahü teâlâ Ebu Leheb�in kâfir olarak ölüp Cehenneme gideceğini bildiği için (Ebu Leheb alevli ateşte yanacak) buyurmuştur (Tebbet 3)

Allahü teâlâ Ebu Leheb�in akıbetini Kur�an-ı kerimle bildirdi Diğer insanlarınkini ise Levh-i mahfuza yazdı İnsanların başlarına gelecek bütün işlerin levh-i mahfuzda yazılı olması onları o işleri yapmaya mecbur kılmaz Seyyid Abdülhakim Arvasi hazretleri (Kader ilim-i mütekaddimdir cebr-i mütehakkim değildir) buyuruyor Yani kader Allahü teâlânın ezeli ilmi ile kullarının başına gelecek işleri bilmesi demektir Yoksa başına gelecek şeyleri onlara zorla yaptırması demek değildir


Kötülükleri yaratan başkası mı?
�Şer Allah�tan değildir herkes kaderini kendisi yaratır� diyenlere cevap vermeye devam ediyoruz
Mektubat-ı Rabbanide buyuruluyor ki:
İmam-ı a'zam hazretleri imam-ı Cafer-i Sadık hazretlerine sordu:
- Allah insanların istekli işlerini onların arzusuna bırakmış mıdır?
- Hayır rübubiyetini [yaratmak ve her istediğini yapmak büyüklüğünü] aciz kullarına bırakmaz

- O zaman kullarına işleri zorla mı yaptırıyor?
- O adildir Kuluna zorla günah işletip sonra da Cehenneme sokmaz

- O halde insanların istekli hareketini kim yapıyor?
- İşleri ne insanların arzusuna bırakmış ne de kimseyi o işleri yapmaya mecbur bırakmıştır İkisi arası olagelmektedir Yaratmayı kullarına bırakmadığı gibi zorla da yaptırmaz

Mutezile�den Abdülcebbar HemedaniEhl-i sünnet âlimlerinden Ebu İshak İsferaini'ye sordu:
- Allah kötülüğü günahı istemez ve yaratmaz Bunları şeytan yaratmıyor mu?
- Hayrı da şerri de her şeyi yalnız Allah yaratır Başkası bir şey yaratamaz

- Allah kendine isyan edilmesini diler mi?
- Allahü teâlâ küfrü ve günahları dilemese ve yaratmasa kul zorla Ona isyan edebilir mi? Kul irade-i cüziyyesi ile küfür günah kötülük yapmak ister Allah da dilerse onun istediğini yaratır

- Bir kimse hidayet istediği halde Allah ona hidayet dilemese ona kötülük etmiş olmaz mı?
- Kulun hakkını vermemeyi dilemez ama kendi hakkını almayı dilemeyebilir Zerre kadar iyilik yapana karşılığını verir Küfürden başka günahların çoğunu da affeder Küfrü dilemesine gelince Hak teâlâ âlimdir ileride olacak her şeyi bilir Hakimdir her şeyin en iyisini yapar Dilediği kuluna hidayet verir Sapıklıktan dönmeyeceğini bildiği kulu da sapıklıkta bırakır Bir âyet meali:
(Dilediğini sapık yolda bırakır dilediğine de hidayet eder) [Fatır 8]

Allahü teâlâ iyiliği ve kötülüğü kulların irade etmesi dilemesi ile yaratır Kulun iradesi yaratmaya sebeptir Müminler irade-i cüziyyeleri ile imanı ve itaati dileyince Allahü teâlâ da diler ve yaratır Kâfir küfrü ve fasık günahı dileyince O da irade ederse yaratır Yalnız kulun dilemesi ile bir şey var olmaz O da dileyince var olur Allahü teâlâ dilemedikçe bir sinek kanadını kımıldatamaz İnsanların yaptıkları bütün iyilikler ve kötülükler hep Onun dilemesi ile oluyor Kullar bir şey yapmak irade edince O irade etmezse o iş olmaz Var olmasını dilemediği şey var olmaz Var olursa gücü yetmemek olur Allahü teâlânın her şeye gücü yeter

Eshab-ı kiramdan bir zat (Ya Resulallah yaptığımız ve yapacağımız işler önceden takdir edilip yazıldığına göre iş yapmanın ne önemi var) diye sual etti Peygamber efendimiz (Herkes kendi işine hazırlanır) buyurdu (Müslim Tirmizi)

Aynı suali soran Hazret-i Ömer�e de buyurdu ki:
(Herkes önceden takdir edilmiş olan işlere hazırlanır Saadet ehlinden olan saadet için çalışır; şekavet ehlinden olan da şekavet için çalışır) [Tirmizi]

Aynı suali soran başka birine de Şems suresini okudu İlgili kısmın meali şöyle:
(İnsana iyilik ve kötülükleri [hayrı ve şerri] öğreten ve bu ikisinden birini tutmak için ihtiyar [seçme hakkı irade-i cüziyye] veren Allah�a and olsun ki nefsini kötülüklerden temizleyen kurtuldu Nefsini kötülükte bırakan ziyan etti) [Şems 7-10 Beydavi]

İnsan irade-i cüziyyesini kullanmakta serbesttir mecbur değildir Bu irade iyiliğe kullanılırsa Allahü teâlâ iyilik kötülüğe kullanılırsa kötülük yaratır (İrade-i cüziyye risalesi MAkkermani)


Her şey Levh-i mahfuzda yazılıdır
Şimdi de �Herkesin Cennetlik veya Cehennemlik olduğunu Allah bir yere yazmamıştır alın yazısı kader diye bir şey yoktur� iddiasına cevap veriyoruz

İnsanların başına gelecek olaylar doğacakları ölecekleri ve ne iş yapacakları gibi bütün bilgiler levh-i mahfuz denilen bir kitaptadır Bu kitaptaki bilgilere kader deniyor Kader hakkında birçok âyet-i kerime vardır Bazılarının meali şöyledir:
(Allah dilediğini siler dilediğini değiştirmez Ümm-ül-kitab [levh-i mahfuz] Ondadır) [Ra�d 39]

(Herkesin ömrü ve ömürlerin kısalması elbette kitapta yazılıdır) [Fatır 11] {Kaza-i muallak levh-i mahfuzda yazılıdır Eğer o kimse iyi amel yapıp duası kabul olursa o kaza değişir Hadis-i şerifte de
(Kader tedbir ile sakınmakla değişmez Fakat kabul olan dua o bela gelirken insanı korur) buyuruldu (Taberani)}

(Allah�ın bilgisi olmadan hiçbir dişi ne gebe kalır ne doğurur Bir canlıya verilen ömür ve ömrünün azaltılması da mutlaka bir kitaptadır) [Fatır 11]

(Göklerde ve yerde zerre miktarı bir şey Ondan gizli kalmaz Bundan daha küçük ve daha büyüğü de apaçık kitaptadır) [Sebe 3]

Resulullah efendimiz kaderle ilgili âyet-i kerimeleri açıklayarak buyuruyor ki:
(Allah ilk önce Kalemi yaratıp �Sonsuza kadar olacak olanı yaz� buyurdu) [Tirmizi Ebu Davud]

(Her şey ezelde yazıldı Allah�ın ilmine göre kalem kurudu) [Tirmizi] (Yani takdir son buldu ve kaleme yazacak bir şey kalmadı)

(Kadere iman iman esaslarındandır) [Tirmizi]
(Kaderi inkâr eden helak olur) [Taberani]

(Kadere inanmayan iman etmiş olmaz) [Tirmizi]
(Kadere inanmayan imanın gerçeğine erişmez) [Nesai]

(Kadere iman imanın aslındandır) [Ebu Davud]
(Kaderi inkâr edenin İslam�dan nasibi yoktur) [Buhari]

İnsanların nerede doğup nerede ve nasıl ölecekleri de kaderdendir Yani ezelde yazılmıştır Bu konudaki âyet-i kerimelerden bazıları şöyledir:
(Allah insanlara zulümleri [günahları veya küfürleri] yüzünden hemen ceza verecek olsaydı yeryüzünde canlı bırakmazdı Ama onları takdir edilen bir müddete kadar erteler Ecelleri gelince onu ne bir saat geciktirebilirler ne de öne alabilirler) [Nahl 61]

(Eğer Allah insanlara hayrı çarçabuk istedikleri gibi şerri de acele verseydi elbette onların ecelleri bitirilmiş olurdu Fakat bize kavuşmayı ummayanları biz azgınlıkları içinde bocalar bir halde bırakırız) [Yunus 11]

(Her ümmetin bir eceli vardır gelince ne bir an geri kalır ne de bir an ileri gider) [Araf 34] (Bu ecele ecel-i müsemma denir Dua ile de gecikmez)

(Ölümü Allah�ın iznine bağlı olmayan hiç kimse yoktur) [Al-i İmran 145]
(Ölüm zamanını takdir eden ancak Allah�tır) [Enam 2]

(Evlerinizde kalsaydınız bile öldürülmesi yazılmış [takdir edilmiş] olanlar öldürülüp devrilecekleri yere giderlerdi) [Al-i İmran 154]

(Allah�ın emri mutlaka yerine gelecek yazılmış bir kaderdir) [Ahzab 38]
Muhammed Masum-i Faruki hazretleri buyuruyor ki:
Cebriyye fırkası her şeyi Allah yaptığı için insanlarda cüz�i irade seçme hakkı yoktur diyerek Mutezile fırkası da kaza ve kadere inanmayıp doğru yoldan ayrılarak bid�at ehli oldular Biri ifrata diğeri tefrite düştü İkisinin arasında kalan doğru yolu bulmak Ehl-i sünnet âlimlerine nasip oldu (2/83)Konu elif tarafından (15-07-2008 Saat 07:18 ) değiştirilmiştir..
elif isimli Üye şimdilik offline konumundadır  

Hızlı Cevap

Doğrulama Sorusu
Mesajınız:
Yazı şeklini sil
Kalın
Eğik yazı
Altı çizik

Grafik ekle
Alıntı yap [QUOTE]
 
Alanı Küçült
Alanı Büyült

Seçenekler
Stil


Hayır da, şer de Allah'tandır

Hayır da, şer de Allah'tandır konusu, DİNİMİZİ TANIYALIM / Dini Bilgiler forumunda tartışılıyor.


Konu etiketleri: hayır ve şer allah tandır,

Benzer Konular

Konu Konuyu Başlatan Forum Cevap Son Mesaj
Hormon tedavisine hayır Forum Ana Jinekoloji - Kadın Hastalıkları 0 06-03-2008 10:00

Üye olmadan soru sorabilirsiniz!

Bütün Zaman Ayarları WEZ +4 olarak düzenlenmiştir. Saat şuan 08:32 .


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.5.2 ©2010, Crawlability, Inc.
Web Stats