bakimliyiz
Sponsor Reklamlar
Geri git   Bakimliyiz.Com > DİNİMİZİ TANIYALIM > Dini Bilgiler

Kadın Portalı Kayıt Ol İletişim Forumları Okundu Kabul Et
Alt 15-07-2008, 05:58   #1 (permalink)
 
elif - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Standart Yalnız Kur’an diyen yalancılar

Yalnız Kur’an diyen yalancılar
Sual: Kur’andan başka delil var mıdır?
CEVAP
Mezhepsizler dindeki dört delilin ikisini kabul etmeyip Kitap ve Sünnet’ten başka delil yok diyorlar Mezhepsizleri de geride bırakan türediler Kitap ve Sünnet tabirine bile saldırıp “Kur’andan başka bir sünnet adı altında din çıkarmak İslam’ı yıkmaktır Peygamber Kur’anı getirmekle işi bitmiştir o bir postacıdır” diyerek Sünneti Kur’andan farklı bir şey gibi göstermeye çalışıyorlar

Yalnız Kur’an diyenler kesinlikle Kur’an-ı kerime inanmıyorlar İslamiyeti yıkmak için inanmış gibi görünüyorlar Bunların başında İgnaz Goldziher Shacht gibi Oryantalist denilen gayri müslimler gelir Hıristiyanların çıkardığı bu akıma kapılıp biz de resulüz diyenlerden Hintli Mirza Gulam Ahmet ile Mısırlı Reşat Halife ve daha başka zındıklar vardır Reşat Halifenin kurduğu on dokuzcular bâtıl dinini savunanlar da yalnız Kur’an diyor Sünneti inkâr ediyorlar

Dindeki dört delilden üçü inkâr edilince herkes kendi anladığını doğru kabul edecek ve böylece insan sayısı kadar din meydana gelecek bir kaos yaşanacak ve nihayet din yıkılacaktır Fakat bu dini yıkmaya muvaffak olamayacakları Kur’an-ı kerimde bildirilmektedir:
(Onlar ağızları ile Allah’ın nurunu [Kur’an Sünnet icma ve kıyastan meydana gelen Allah’ın dinini] söndürmeye yelteniyorlar Halbuki kâfirler istemeseler de Allah nurunu [dinini] tamamlayacaktır) [Saf 8]

Yalnız Kur’an diyenler Kur’andaki İslam diyenler utanmadan yalan söylüyorlar Sözlerinde zerre kadar samimiyet yoktur Kur’ana inanmalarında samimi olsalardı âyetlere inanırlardı Allah yalnız Kur’an mı diyor? Allahü teâlâ (Resulüme uyun onun bildirdiği her şeyi kabul edin haram ettiklerinden sakının Resule uyan bana uymuş olur Ona isyan eden bana isyan etmiş olur Onun sözleri vahye dayanır Onun sözünü benim sözüme aykırı görenler ve Allah’ın yolu ile Peygamberin yolunu birbirinden ayırmak isteyenler kâfirdir) buyurmuyor mu?

İşte âyet-i kerime mealleri:
(Resulümün verdiğini alın yasakladığından da sakının!) [Haşr 7]
(O [Resulüm] vahiyden başkasını söylemez) [Necm 34]

(Resulüme uyun ki doğru yolu bulun!) [Araf 158 Nur 54]
(Resule itaat eden Allah’a itaat etmiş olur) [Nisa 80]

(Allah’a ve Resulüne karşı gelen apaçık bir sapıklıktadır) [Ahzab 36]
(Allah ve Resulüne itaat eden Cennete isyan eden Cehenneme gider) [Nisa 1314]

(İhtilaflı bir işin hükmünü Allah’tan [Kur’andan] ve Resulünden [Sünnetten] anlayın!) [Nisa 59]
(Biz her Peygamberi kendisine itaat edilsin diye gönderdik) [Nisa 64]

(Aralarında hüküm verilmek üzere Allah’a ve Peygambere çağırıldıkları vakit: “İşittik itaat ettik” demek ancak müminlerin sözüdür işte kurtuluşa erenler onlardır) [Nur 51]

(Allah’a ve Resulüne karşı gelen bilsin ki Allah’ın azabı çok şiddetlidir) [Enfâl 13]

(Allah’a ve Resulüne itaat edin! [uymayıp] yüz çeviren [kâfirdir] Allah da kâfirleri sevmez) [Al-i İmran 32]

(Allah ile resullerinin emirlerini birbirinden ayırıp ikisi arasında bir yol tutmak isteyen kâfirdir) [Nisa 150151]

Kur’anda (yalnız Kur’ana uyun) denmiyor (Allah’a ve resulüne uyun) deniyor Resulünü devreden çıkaran Kur’anın açıklaması olan hadisleri delil saymayan Kur’anın ifadesi ile kâfir olur

Kur’an ve Sünneti inkâr
Sual: Peygamberin hadislerine niye bu kadar önem veriyorsunuz?
CEVAP
Allahü teâlâ Resulüne Kur’anın açıklamasını hüküm koymasını emredip iman itaat ve Kelime-i şehadette de Resulünü kendisiyle birlikte bildiriyor:
(Kur’anı insanlara açıklayasın diye sana indirdik) [Nahl 44]

(İhtilaflı şeyleri insanlara açıklayasın ve iman eden bir kavme de hidayet ve rahmet olsun diye bu Kitabı sana indirdik) [Nahl 64]

(Aralarındaki anlaşmazlıkta seni hakem tayin edip verdiğin hükmü tereddütsüz kabullenmedikçe iman etmiş olmazlar) [Nisa 65]

(Allah ve Resulü bir işte hüküm verince artık inanmış kadın ve erkeğe o işi kendi isteğine göre tercih seçme hakkı kalmaz) [Ahzab 36]

(O Peygamber güzel şeyleri helal çirkin şeyleri haram kılar) [Araf 157]

(Allah’a ve ümmi nebi olan Resulüne iman edin!) [Araf 158]
(Allah’a ve Resulüne itaat edin!) [Enfal 20]

(Resulullahta sizin için [uyulması gereken] güzel örnekler vardır) [Ahzab 21]
(Allah’a ve Resulüne inanmayan [kâfir olur] kâfirler için de çılgın bir ateş hazırladık) [Feth 13]

(Allah dilediğine hikmeti verir Hikmet verilene de çok hayır verilmiştir) [Bekara 269]
(Size kitabı hikmeti getiren ve bilmediklerinizi öğreten bir Resul gönderdik) [Bekara 151]

İmam-ı Şafii (Bu âyetteki hikmet Sünnettir Önce Kur’an peşinden hikmet bildirilmiştir) buyurdu (Risale s78) Kur’an ile birlikte bir de hikmet [Sünnet] getirildiği bu âyet ile de bildirildi

Yukarıdaki yazıda yalnız Kur’an diyenlerin Kur’ana inanmadıklarını Kur’an ve Sünneti kabul etmedikleri için kâfir olduklarını âyetlerle bildirmiştik
Bu konudaki hadis-i şerifler de şöyledir:
(Cebrail aleyhisselam Kur’an ile beraber açıklaması olan sünneti de getirmiştir) [Darimi]
(Bana Kur’anın misli kadar daha hüküm verildi) [İ Ahmed]

(Yalnız Kur’andaki helal ve haramı kabul edin diyenler çıkar İyi bilin Peygamberin haram kılması Allah’ın haram kılması gibidir) [Tirmizi Darimi]

(Bana uyan Cennete girer bana isyan eden ise giremez) [Buhari]
(Bir zaman gelir “Kur’andan başka şey tanımam” diyenler çıkar) [Ebu Davud]

(Kur’ana ve sünnete uyan hiç sapıtmaz) [Hakim]
(Sünnetimden yüz çeviren benden değildir) [Müslim]

(Bir zaman gelir beni yalanlayanlar çıkar Bir hadis söylenince “Resulullah böyle şey söylemez Bunu bırak Kur’andan söyle” der) [Ebu Ya’la]

(Sünnetimi öldürüp dini bozmaya çalışanlara lanet olsun) [Deylemi]
(Ümmetim bozulunca sünnetimi ayakta tutana şehid sevabı verilir) [Hakim]
(İhtilaflar çıkınca sünnetime ve hulefa-i raşidinin sünnetine sımsıkı sarılın!) [Tirmizi]

(Bize yalnız Kur’andan söyle) diyen birine İmran bin Husayn hazretleri (Ey ahmak! Mesela Kur’anda namazların kaç rekat olduğunu bulabilir misin?) dedi Hz Ömer farzların seferde kaç rekat kılınacağını Kur’anda bulamadık diyenlere (Allahü teâlâ bize Resulullahı gönderdi Kur’anda bulamadığımızı Ondan gördüğümüz gibi yaparız O seferde dört rekatlı farzları iki kılardı) buyurdu (Mizan-ül-kübra)

Resulullah Kur’anı açıkladı
Sual: Resulullah Kur’anı niye açıkladı?
CEVAP
Kur’an-ı kerimde (Resulüm sana indirdiğimiz Kur’anı insanlara açıkla) buyuruluyor (Nahl 44)
İmam-ı Şarani hazretleri de buyuruyor ki:
Kur’an-ı kerimde namazların kaç rekat olduğu rüku ve secdede okunacak tesbihler vakit namazları ile bayram ve cenaze namazlarının nasıl kılınacağı namazı bozan şeyler zekat nisabı zekatın hangi maldan verileceği orucun ve haccın farzları oruç kefareti hukuk bilgileri köpek ayı etinin yenilip yenilmeyeceği gibi birçok husus açıkça bildirilmemiştir Yani hiçbir âlim bunları Kur’an-ı kerimden bulup çıkaramazdı Bunları Peygamber efendimiz açıklamıştır (Mizan-ül kübra)

Yalnız Kur’an diyen müsteşriklere [oryantalistlere] soruyoruz Kur’an-ı kerimde (Meyte ve kan size haram kılındı) buyuruluyor (Maide 3)

Meyte boğazlanmadan ölen veya öldürülen yani leş olan hayvandır Bir müsteşrik bu âyete bakarak balık yemenin haram olduğunu söyler Ona göre sadece delil Kur’andır Halbuki Allahü teâlâ (Bir işte anlaşamazsanız bu işin hükmünü öğrenmek için Kur’ana ve sünnete bakın!) buyuruyor Balık kesilmeden yenir mi diye Kur’ana bakınca müsteşrik yenmeyeceğini anlar Dalak kandır Müsteşrik âyete bakınca bunun da haram olduğunu anlar Fakat sünnete bakılınca istisna olarak balık ve dalağın helal olduğu görülür Hadis-i şerifte (Size iki meyte ve iki kan helal kılındı İki meyte balıkla çekirgedir iki kan ise karaciğerle dalaktır) buyurulmuştur (İbni Mace Ebu Davud)

Yine Peygamber efendimiz (Denizin suyu temizdir meytesi helaldir) buyurarak deniz meytelerinin helal olduğunu bildirmiştir (Ebu Davud Abdürrezzak)

Buna da açıklık getirilmiş her meyte değildir Mesela kendiliğinden ölüp su yüzüne çıkan balığın da yenilmeyeceği hadis-i şerifle bildirilmiştir (Dare Kutni)

Aslan kaplan kurt maymun ve köpek gibi yırtıcı hayvanlarla atmaca kartal doğan ve şahin gibi yırtıcı kuşların etlerinin haramlığı da hadis-i şerifle bildirilmiştir (Müslim)

Peygamber efendimiz (Yemin ederim ki ben size ancak Allahü teâlânın emrettiğini emrediyor nehyettiğini nehyediyorum) buyurdu (Taberani) zaten onun sözleri vahiydir (Necm 4)

Kur’ana İslam’a uymak için Peygamber efendimize uymak gerekir Peygamber efendimize uymak için de İslam âlimlerine uymak gerekir Kur’an-ı kerimde mealen (Bilmiyorsanız âlimlere sorun) buyuruluyor (Nahl 43)

Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:
(Âlimlere tâbi olun!) [Deylemi]
(Âlimler yeryüzünün ışıklarıdır Benim ve diğer Peygamberlerin vârisleridir) [Ebu Nuaym]
(Âlimler rehberdir) [İ Neccar]
(Âlim Allahü teâlânın güvendiği kimsedir) [Deylemi]

Tahtavi hazretleri buyuruyor ki:
(Kur’an-ı kerimdeki (Allah’ın ipine sarılın!) emri (Fıkıh âlimlerinin mezhep imamlarının bildirdiklerine uyun) demektir) [Dürr-ül muhtar haşiyesi]

Nasıl kanunlar Anayasadan ayrı kabul edilmezse sünnet yani hadis-i şerifler de Kur’an-ı kerimden ayrı değildir Onun açıklamalarıdır Nasıl tüzükler yönetmelikler kanunlara aykırı kabul edilmiyorsa icma ve kıyas-ı fukaha da sünnete aykırı değildir Kıyas Kur’an-ı kerimin ve hadis-i şeriflerin açıklamasıdır Sünneti Kur’an-ı kerimden ayrı kıyası [âlimlerin ictihadlarını] hadis-i şeriflerden başka göstermeye çalışanların sapık olduğu Mektubat-ı Rabbani’de yazılıdırKonu elif tarafından (15-07-2008 Saat 07:14 ) değiştirilmiştir..
elif isimli Üye şimdilik offline konumundadır  

Hızlı Cevap

Doğrulama Sorusu
Mesajınız:
Yazı şeklini sil
Kalın
Eğik yazı
Altı çizik

Grafik ekle
Alıntı yap [QUOTE]
 
Alanı Küçült
Alanı Büyült

Seçenekler
Stil


Yalnız Kur’an diyen yalancılar

Yalnız Kur’an diyen yalancılar konusu, DİNİMİZİ TANIYALIM / Dini Bilgiler forumunda tartışılıyor.Benzer Konular

Konu Konuyu Başlatan Forum Cevap Son Mesaj
Suya yalnız girmeyin Hürriyet Sağlık Hürriyet / E - Kolay / Sabah Sağlık 0 11-07-2008 12:30
Yalnız Kalpler (Lonely Hearts) Bakimliyiz E - Kolay Sinema 0 09-07-2008 05:21
İngiliz Kralına Verilen Zİngiliz Kralı VIII. Edward İstanbul’a Atatürk’ü ziyareiyafet Bkmlyz Hayatı, Anıları ve Eserleri 0 17-05-2008 05:16

Üye olmadan soru sorabilirsiniz!

Bütün Zaman Ayarları WEZ +4 olarak düzenlenmiştir. Saat şuan 07:21 .


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.5.2 ©2010, Crawlability, Inc.
Web Stats