bakimliyiz
Sponsor Reklamlar
Geri git   Bakimliyiz.Com > DİNİMİZİ TANIYALIM > Dini Bilgiler

Kadın Portalı Kayıt Ol İletişim Forumları Okundu Kabul Et
Alt 16-07-2008, 02:55   #1 (permalink)
 
elif - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Standart Dini Terimler Ve Anlamlari

1- Abdest Nedir?
Dirsekler ile beraber ellerin yüzün topuklarıyla beraber ayakların temiz su ile yıkanması ve başın meshedilmesidir
2- Adak Nedir?
Kişinin dinen yükümlü olmadığı halde farz veya vacip türünden bir ibadet yapacağına dair Allah’a söz vermesidir
3- Ahiret Ne Demektir?
Kıyametin kopmasından sonra başlayan ve sonsuza kadar devam edecek olan cennet ve cehennem hayatıdır
4- Ahkam Nedir?
Kur’an ve Sünnetin içerdiği dinî hükümlerdir
5- Ahlâk nedir?
Bir kişinin iyi veya kötü olarak nitelenmesine sebep olan manevî değerleri huyları ve bunların tesiri ile ortaya koyduğu davranışların bütünüdür
6- Allah’ın Rızası Ne Demektir?
Yapılan herhangi bir işten Allah’ın hoşnut olmasıdır
7- Amin Ne Demektir?
Yapılan duâ için “Ya Rabbi Kabul buyur” demektir
8- Arafat nedir?
Hacı adaylarının “vakfe” yapmak üzere arefe günü toplandıkları Mekke’nin güneydoğusunda bulunan bir bölgedir
9- Arş Nedir?
Mecazî anlamda ilahî hükümranlık tahtı demektir
10- Ashâb Ne Demektir?
HzPeygamber’i gören ve onunla sohbet eden müslümanlardır
11- Aşere-i Mübeşşere Nedir? Ve Kimlerdir?
Dünyada iken HzPeygamber tarafından Cennetle müjdelenen on kişiye Aşere-i Mübeşşere denir
Bunlar: Ebû Bekir Ömer Osman Ali Talhâ Zübeyr Avf oğlu Abdurrahman Sa’d Zeyd oğlu Saîd Ebû Ubeyde (ra) hazretleridir
12- Aşûre Nedir?
Kameri takvimin birinci ayı olan Muharremin onuncu gününe verilen isimdir
13- Ayet Nedir?
Kur’an-ı Kerim’de durak işaretleri arasındaki cümle ya da ifadelerdir
14- Berat nedir?
Borçtan suç ve cezadan kurtulmaktır Günahlardan kurtulmaya vesile olan Şaban ayının onbeşinci gecesine de Berat gecesi denir
15- Beytullah Ne Demektir?
Müslümanların namaz kılarken yöneldikleri Kâbe’nin diğer adıdır
16- Bid’at nedir?
Dinin aslından olmadığı halde dindenmiş gibi algılanan şeylerdir
17- Câiz Nedir?
Yapılması dinen yasak olmayan şeydir
18- Cami ve Mescid Nedir?
Müslümanların toplu halde veya tek başına namaz kılıp ibadet ettikleri umuma açık mübarek mekanlardır
19- Cennet Cehennem Sırat-ı Müstekîm Berzâh Ne Demektir?
Cennet; Allah’ın emirlerine uyup yasaklarından sakınanların konulacağı ebedi mükafat yeridir
Cehennem; kafirlerin sürekli olarak kalacakları azap yeridir
Sırat-ı Müstakîm; Allah’ın Kur’an-ı Kerim’de beyan ettiği dosdoğru yoldur
Berzah; ölümle kıyamet arasındaki zaman dilimidir
20- Din Nedir?
Hür iradeleriyle inanan akıl sahibi insanları en iyiye en doğruya en güzele ve ebedî mutluluğa ulaştıran ilahî kanunlar bütünüdür
21- Dört Büyük Kitabı Biliyor musunuz?
Dört büyük kitab: Tevrât Zebûr İncil ve Kur’an’dır
22- Dört Büyük Meleği Biliyor musunuz?
a) Cebrail: Allah’tan vahiy getiren melektir
b) Mikail: Evrendeki tabiat olayları ve canlıların rızıkları ile görevli melektir
c) İsrafil: Kıyametin kopması ve insanların kabirlerinden kalkması için “Sûr”a üflemekle görevli melektir
d) Azrail: Canlıların ruhlarını almakla görevli melektir
23- Duâ Nedir?
Kulun istek ve arzularını uygun bir üslupla Allah’a arzetmesidir
24- Ebedî ve Ezelî Ne Demektir?
Ebedî sonu olmayan; ezelî ise başlangıcı olmayandır
25- Ecel Ne Demektir?
Allah’ın takdir ettiği ömrün sona erdiği andır
26- Ecir Nedir?
Yapılan güzel ameller karşılığında Allah’ın kullarına verdiği mânevî mükafattır
27- Esmâ-i Hüsnâ Nedir?
Yüce Allah’ın en güzel isimleri anl***** gelir
28- Ezan Nedir?
Namaz vakitlerinin girdiğini bildirmek üzere müezzin tarafından okunan ve özel sözlerden oluşan dini bir davettir
29- Farz Nedir?
Dinen yapılması kesin olarak istenen şeydir
30- Fasık nedir?
Allah’ın emir ve yasaklarına riayet etmeyen kimseye denir
31- Fıkıh Nedir?
Kişinin amel yönünden faydasına ve zararına olan şeyleri bilmesidir
32- Fidye Nedir?
Meşru mazeretler sebebiyle bazı ibadetlerin yapılamaması veya ibadet sırasında eksikliklerin oluşması sebebiyle yerine getirilmesi gereken dinî yükümlülük
33- Fitne nedir?
İyi veya kötü şeylerle deneme manevî çöküntü sosyal kargaşa ve kaos demektir
34- Fitre Nedir?
Ramazan Bayr***** kavuşan ve dinen zengin sayılan Müslümanların kendileri ve bakmakla yükümlü oldukları kişiler için fakirlere vermeleri gereken belli miktarda mal ya da paradır
35- Gusül Nedir?
Ağızı burnun içini ve bütün bedeni yıkamaktır
36- Günah Nedir?
Allah’ın emir ve yasaklarına aykırı olan amel söz ve davranışlardır
37- Hadis Nedir?
HzPeygamberin sözleri veya O’nun fiil ve onaylarının sözle ifadesine denir
38- Haram Nedir?
Dinen yapılması kesin olarak yasaklanan şeydir
39- Haşr Nedir?
Bütün canlıların yeniden diriltilerek mahşerde hesap vermek üzere toplanmasıdır
40- Hatim Nedir?
Kur’an-ı Kerim’in baştan sona kadar orijinalinden okunup bitirilmesidir
41- Hayır Nedir?
Hayır Yüce Allah’ın rızasını kazanmaya vesile olan güzel amellerdir
42- Helal Nedir?
Yapılıp yapılmaması konusunda dinî bir hüküm bulunmayan şeylerdir
43- Hicret Nedir?
Hz Muhammed’in Miladî 622 yılında Mekke’den Medine’ye göç etmesi olayıdır
44- Hilye-i Şerif Nedir?
Peygamber Efendimizin dış görünüşünü ve vasıflarını anlatan eserlere verilen addır “Hilye-i Saâdet” de denir
45- Hurâfe Nedir?
Akla ve ilme aykırı olan ve hiçbir temeli bulunmayan batıl inançlar ve uygulamalardır
46- Hutbe Nedir?
Cuma ve Bayram günlerinde camilere gelen müminleri dinî konularda aydınlatmak üzere hatibin yaptığı konuşmadır
47- İbadet Nedir?
Allah’a gönülden isteyerek yönelmek ve karşılığında sevap vadedilen dinî görevleri ve amelleri Allah’ın rızasını kazanmak amacıyla yerine getirmektir
48- İcmâ Nedir?
HzPeygamber’in vefatından sonra herhangi bir asırda bütün İslam müçtehitlerinin dînî bir konuda ortak hüküm vermeleridir
49- İçtihat Nedir?
Müçtehidin herhangi bir dînî mesele hakkında bir hükme ulaşabilmek için belli tekniklere başvurarak bütün gücünü harcaması demektir
50- İftar Nedir?
Oruç açmaktır
51- İhram Nedir?
Hac veya umreye niyet eden bir kimsenin diğer zamanlarda mübah olan bazı davranışları belirli bir süre boyunca kendisine yasaklamasıdır Bu amaçla giyilen şeye de aynı ad verilir
52- İhsan Nedir?
İnsanlara iyilik etmek yararlı ameller işlemek ve “Allah’ı görüyormuş gibi O’na ibadet etmek” demektir
53- İlahi Kudret Nedir?
Yüce Allah’ın gücü ve kuvvetidir
54- İlâhî Ne Demektir?
Tasavvuf Edebiyatında Allah ve Peygamber sevgisini dile getiren şiir türünden dizelerdir
55- İlk Müslümanlar Kimlerdir?
İlk Müslümanlar HzHatice HzAli Zeyd b Hârise ve HzEbu Bekir’dir
56- İlk Vahiy Peygamberimize Ne Zaman Gelmiştir
İlk vahiy Miladî 610 yılında Hz Peygamber kırk yaşında iken Mekke yakınındaki Nûr Dağı’nda ve Kadir Gecesi’nde gelmiştir
57- İmam-Hatip Kimdir?
Cemaate namaz kıldıran ve hutbe okuyan kimse demektir
58- İman Nedir? Veya İnanç Nedir?
HzPeygamber’in Allah’tan getirdiği kesin olarak bilinen hükümlerin doğruluğunu kabul ve tasdik etmektir
59- İmsak Nedir?
Oruç niyetiyle yeme içme ve cinsel ilişki gibi orucu bozan şeylerden uzak durmaktır
60- İrşâd Nedir?
Müslümanlara doğru yolu göstermek ve onları dinî görevleri hakkında aydınlatmaktır
61- İslam Nedir?
Allah’ın insanlara Peygamberi HzMuhammed (sav) vasıtasıyla gönderdiği son ilâhî dinin adıdir
62- İsrâ Nedir?
Peygamberimiz HzMuhammed (sav)’in bir gece Allah tarafından Mekke’deki Mescid-i Haram’dan Kudüs’teki Mescid-i Aksa’ya götürülmesidir
63- İtâat Nedir?
Allah’ın emirlerine uyup yasaklarından sakınmaktır
64 İtikad nedir?
İnanma gönülden tasdîk etme demektir İtikadî konular denilince iman esasları akla gelir
65- İzar nedir?
Hac veya Umre yapmak üzere ihrama giren erkeklerin belden aşağısını kapatmak üzere büründükleri örtüdür
66- Kâbe nedir?
Müslümanların namaz kılarken yöneldikleri Mekke’deki Mescid-i Haram’ın içinde bulunan Hzİbrahim ile oğlu Hzİsmail (AS) tarafından inşa edilmiş olan mukaddes ma’bettir
67- Kaç Çeşit İbadet Vardır?
İbadetler bedenî malî ve hem bedenî hem malî İbadetler olmak üzere üç çeşittir
68- Kader Ne Demektir?
Yüce Allah’ın ezelden ebede kadar meydana gelecek olayları bunların zamanını yerini miktarını ve niteliklerini ezelî ilmi ile bilip takdîr etmesidir
69- Kâfir Kime Denir?
İslam dininin temel esaslarını kabul etmeyen HzPeygamber’in Yüce Allah’tan getirdiği kesin olarak bilinen hususları inkar eden kimsedir
70- Kaza Ne Demektir?
Yüce Allah’ın ezelî ilmiyle takdîr ettiği şeylerden her birinin zamanı gelince o takdire uygun olarak yaratmasıdır
71- Kelime-i Şehadet Nedir?
“Allah’tan başka ilah olmadığına ve Muhammed’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik ederim” anlamındaki “Eşhedü en lâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhû ve rasûlühü” ifadesidir
72- Kelime-i Tevhit Ne Demektir?“
Allah’tan başka ilâh yoktur Muhammed O’nun elçisidir” anlamındaki “Lailâhe illâllah Muhammedürresûlullah” ifadesidir
73- Kıble nedir?
Müslümanların namaz kılarken yöneldikleri taraf Kâbe cihetidir
74- Kırâat Nedir?
Namazda Kur’an-ı Kerim’den bir miktar okumak demektir
75- Kıyam Nedir?
Namazda ayakta durmak demektir ve namazın farzlarından biridir
76- Kıyamet Ne Demektir?
Yüce Allah’ın belirlediği zaman gelince kâinat düzeninin bozulup yıkılması ve dünyanın sonunun gelmesidir
77- Kıyas Nedir?
Kur’an ve Sünnet’te hükmü açıkça belirtilmeyen bir meselenin hükmünü aralarındaki ortak nitelik dolayısıyla hükmü açıkça belirtilen diğer meseleye göre açıklamaktır
78- Kirâmen Kâtibîn Nedir?
Her mükellef insanın yaptığı bütün işleri kayda geçiren yazıcı meleklerin adıdır
79- Kul Nedir?
Allah’ın hüküm ve tasarrufu altındaki tüm insanlar demektir
80- Kur’an-ı Kerîm’de Kaç sûre Vardır?
Kur’an-ı Kerîm’de 114 sûre vardır
81- Kurban Nedir?
Allah’a yakın olmak ve rızasına ermek için ibadet niyetiyle kurbanlık bir hayvanı kesmektir
82- Kürsü Nedir?
Camilerde vaizlerin va’z sırasında oturdukları yüksekçe yerdir
83- Mahşer Ne Demektir?
Öldükten sonra dirilen insanların toplanacağı yerdir
84- Meâl nedir?
Her yönüyle aynen aktarılması mümkün olmayan bir sözün başka bir dile yaklaşık olarak çevirisidir Özellikle Kur’an tercümeleri için kullanılmaktadır
85- Mekruh Nedir?
Dinen yapılmaması zannî delille istenen şeydir
86- Melek Ne Demektir?
Allah’ın emriyle çeşitli görevleri yerine getiren gözle görülmeyen nûrânî varlıklardır
87- Mevlid Nedir?
Doğum zamanı demektir Peygamberimizin doğumu ve bunu anlatan eser anlamında kullanılır
88- Mi’rac Nedir?
Peygamberimizin Kudüs’deki Mescid-i Aksa’dan Yüce Allah’ın manevî huzuruna yaptığı yolculuğun adıdır Dinî literatürde Recep ayının 27 gecesi “mîrac gecesi” olarak bilinir
89- Mihrap Nedir?
Cami mescid ve namazgâhlarda kıble yönünde bulunan ve İmam-Hatibin namaz kılarken durduğu bölümdür
90- Minber Nedir?
Camilerde İmam-Hatiplerin cuma ve bayram hutbesi okudukları basamaklı yüksekçe yerdir
91- Mîzan Ne Demektir?
Mahşerde hesap görüldükten sonra herkesin amellerinin tartılacağı ilahi adalet terazisidir
92- Mucize Ne Demektir?
Peygamberlerin peygamber olduklarını ispat için Allah’ın izni ile gösterdikleri hiçbir insanın benzerini yapamayacağı harikulade hallerdir
93- Mukâbele Nedir?
Kur’an-ı Kerim’i birinin yüzünden veya ezbere okuması diğerlerinin de onu takip etmesidir
94- Mukaddesât Nedir?
Dinimizce kutsal kabul edilen değerlerdir
95- Mushaf Ne demektir?
Kur’an-ı Kerim’in Fatiha Sûresi ile başlayıp Nâs Sûresi ile bittiği şekliyle iki kapak arasında toplanmış haline mushaf denir
96- Mü’min Kime Denir?
Allah’a HzPeygamber’e ve O’nun haber verdiği şeylere gönülden inanıp kabul ve tasdîk eden kimsedir
97- Mübah Nedir?
Dînen yapılıp yapılmaması serbest bırakılan şeydir
98- Müezzin-Kayyım Kimdir?
Namaz vakitleri girince ezan okuyup cami ve cemaatle ilgili hizmetleri gören kimsedir
99- Müfsid Ne Demektir?
Usûlüne uygun olarak başlanmış bir ibadeti bozup geçersiz hale getiren herhangi bir davranıştır
100- Müftü Kimdir?
Dinî konularda fetva vermeye yetkili olan kimsedir
101- Mükellef Ne Demektir?
Dinî hükümleri yerine getirmekle yükümlü olan kimse demektir
102- Münâcât Nedir?
Allah’a sessizce duâ etmek yalvarmak ve niyaz etmektir Dua içerikli şiirlere de münacât denir
103- Münafık Kime Denir?
Kalben inanmadığı halde dili ile mümin olduğunu söyleyen kimsedir
104- Münker Nekir Nedir?
Kabre konulan kimseye “Rabbin kim? Peygamberin kim? Dinin nedir?” diye soru soran meleklerin adlarıdır
105- Müstehab veya Mendup Nedir?
HzPeygamber’in bazen yaptığı bazen de yapmadığı dini içerikli işlerdir
106- Na’t Nedir?
Peygamber Efendimizi övmek maksadıyla yazılan şiir türüdür
107- Nafile Kaza Nedir?
Nafile; farz vacib ve sünnet ibadetlerin dışında sevap kazanmak için yapılan tüm ibadetlerdir
Kaza; vaktinde yerine getirilememiş olan farz bir ibadetin vaktinden sonra yerine getirilmesidir
108- Nebî veya Resûl Ne Demektir?
Allah’tan vahiy yoluyla aldığı emir ve yasakları insanlara ulaştırmakla görevli olan seçkin insandır
109- Nisap miktarı ne demektir?
Dînen zengin sayılmanın ölçüsüdür
110- Niyâz Nedir?
Duâ etmek demektir
111- Niyet Nedir?
İnsanın bir şeyi yapmaya kalben ve zihnen karar vermesidir
112- Orucun Kazası Ne Demektir?
Vaktinde tutulamayan oruçların daha sonra gününe gün olarak tutulmasıdır
113- Orucun Kefareti Nedir?
Ramazan’da mazeretsiz olarak kasten orucu bozmanın cezası olarak peş peşe tutulan altmış gün oruçtur Buna gücü yetmeyenler altmış fakiri sabahlı akşamlı doyururlar
114- Oruç Kimlere Farzdır?
Oruç ergenlik çağına ulaşmış akıllı ve Müslüman olan herkese farzdır
115- Öşür Nedir?
Tarım ürünlerinden onda bir ya da yirmide bir oranında verilen zekattır
116- Peygamberimiz HzMuhammed Ne Zaman Doğmuştur?
Peygamberimiz HzMuhammed Miladî 571 yılında Rebîulevvel ayının on ikinci gecesi seher vaktinde dünyaya gelmiştir
117- Peygamberlerde Bulunan Temel Nitelikler Nelerdir?
Sözünde ve özünde doğru her yönüyle güvenilir günahlardan korunmuş üstün akıl ve zeka sahibi Allah’tan aldığı vahyi insanlara aynen ulaştırma peygamberlerin temel nitelikleridir
118-Rab Nedir?
Yaratan nimet veren ve terbiye eden anl***** gelir ve Yüce Allah’ın güzel isimlerindendir
119-Rahman ve Rahîm Ne Demektir?
Allah’ın güzel isimlerinden olup çok merhamet eden esirgeyen ve bağışlayan demektir
120-Rahmet Nedir?
Allah’ın yaratıklarına merhamet etmesi ve lütufta bulunmasıdır
121- Regâib Nedir?
Rağbet olunun şey ve bol ihsan demektir Örfümüzde Recep ayının ilk Cuma gecesi olarak bilinmektedir
122- Rekat Nedir?
Namazın kıyam rükû ve secdelerinden oluşan her bir bölümüdür
123- Rida nedir?
Hac veya umre yapmak üzere ihrama giren erkeklerin belden yukarısını kapatmak üzere büründükleri örtüdür
124- Ru’yet-i Hilâl Ne demektir?
Kamerî ayların başlangıcını belirleyen Hilal’in görülmesidir
125- Rükû Nedir?
Namazda eller dizlere erecek ve sırt ile baş düz bir satıh oluşturacak biçimde öne doğru eğilmektir
126- Sa’y nedir?
Hac ya da Umre yaparken Kâbe yakınlarında bulunan Safâ ile Merve tepeleri arasında dört gidiş üç geliş olmak üzere yedi defa gidip gelmektir
127- Sadaka Nedir?
Zekat dışında ibadet niyetiyle fakirlere yapılan yardımlardır
128- Sahur Nedir?
İkinci tan yeri ağarmasından az önceki vakit ve bu vakitte yenen yemektir
129- Salih Amel Nedir?
Yapılması Allah ve Peygamberi tarafından istenen fert ve toplum için faydalı işler ve davranışlardır
130- Secde Nedir?
Namaz kılanın ayak parmaklarını dizlerini ellerini alnını ve burnunu yere koyması ile oluşan durumdur
131- Sehiv (Yanılma) Secdesi Ne Demektir?
Yanılma unutma veya dalgınlık gibi haller nedeniyle namazın farzlarından birinin ertelenmesi vaciplerinden birinin terk edilmesi veya ertelenmesi durumunda namazın sonunda yapılan secdedir
132- Sevap Nedir?
Allah’ın emir ve yasaklarına uygun olan amel söz ve davranışlardır
133- Sûre Nedir?
Kur’an’ın birbirinden besmele ile ayrılan her bir bölümüdür
134- Sünnet Nedir?
Peygamber Efendimiz’in yaptığı ve müslümanlardan da yapılmasını istediği dinî görevlerdir
135- Şirk Ne Demektir?
Allah’a ortak koşmak demektir Bu da Allah’tan başka ilah edinmek veya O’ndan başkasına ibadet etmek şeklinde olur
136- Şükür Nedir?
Nimetleri Allah’ın verdiğini bilip O’na şükranda bulunmaktır
137-Taassup Nedir?
Herhangi bir delile dayanmadan bir fikre körü körüne bağlanmaktır
138- Tahiyyata oturmak Ne Demektir?
Namazların ikinci ve son rekatından sonra tahiyyât duasını okuyacak kadar bir süre oturmaktır
139- Takvâ Nedir?
Allah’ın emir ve yasaklarına karşı gelmekten sakınmaktır
140- Tavaf nedir?
Hacer-i Esved’den başlayarak Kâbe’yi sola almak suretiyle yedi defa Kâbe’nin çevresinde dönmektir
141- Tebliğ Nedir?
Peygamberlerin getirdikleri ilahî mesajın insanlara aynen ulaştırmalarıdır
142- Tefsir nedir?
Kur’an-ı Kerim’i usûlüne göre açıklamak ve yorumlamak demektir
143- Tekbîr ve Tesbîh Nedir
Tekbir “Allâhuekber” Tesbih de “Sübhânallâh” demektir
144- Terâvih Namazı Nedir?
Ramazan ayına mahsus olmak üzere yatsı namazından sonra kılınan sünnet bir namazdır
145- Teşrik Tekbiri Ne Demektir?
“Allâhüekber Allâhüekber Lâilâhe illallâhü vallâhüekber Allâhüekber ve lillâhi’l-hamd” demektir
Kurban Bayramının arifesinde sabah namazından başlayıp Bayramın 4 günü ikindi namazına kadar 23 vakitte farz namazların sonunda teşrik tekbiri getirmek vâciptir
146- Tevbe Ne Demektir?
Kişinin işlemiş olduğu günahlardan pişmanlık duyup Allah’a yönelmesi ve günahları terk etmesidir
147- Tevekkül Nedir?
İnsanın her konuda kendine düşen görevleri yerine getirdikten sonra sonucu Allah’a bırakmasıdır
148- Tevhîd Nedir?
Allah’ın var ve bir olduğuna inanmaktır
149- Teyemmüm Nedir?
Abdest ya da boy abdesti almak için su bulunmadığı veya bulunup da kullanma imkanı olmadığı durumlarda niyet edilerek temiz toprak veya toprak cinsinden bir şeye elleri sürüp yüzü ve kolları meshetmektir
150- Vâcib Nedir?
Dinen yapılması zannî delillerle istenen hükümlerdir
151- Vahiy Nedir?
Yüce Allah’ın dilediği şeyleri peygamberlerine özel yolla bildirmesidir
152- Vaiz Kimdir?
Dinî konularda insanları aydınlatma görevi yapan ve bu amaçla va’z eden kimsedir
153- Vakfe nedir?
Zilhicce Ayının 9ncu gününde hac için ihramlı olarak Arafat’ta bulunmadır
154- Vitir Nedir?
Yatsı namazından sonra kılınan üç rek’atlık vacip namazdır
155- Yemin Kefareti nedir?
Yeminini bozan bir kimsenin on fakiri sabah akşam doyurması ya da giydirmesi veya bunlara gücü yetmeyenin üç gün peş peşe oruç tutmasıdır
156-Yeryüzünde İlk Mabed Neresidir?
Yer yüzende ilk mâbed Kâbe-i Muazzama’dır
157- Zekat Nedir?
Dinen zengin sayılan müslümanların belirli yerlere sarfedilmek üzere mallarından vermekle yükümlü oldukları belli bir paydırKuran-ıKerim55Rahman37: Gök yarılıp da erimiş yağ gibi kıpkırmızı bir gül olduğu zaman Amerikan Uzay Araştırma merkezinin (NASA) en son teknolojiyle yaptığı teleskoplarla Samanyolu gezegeninden sonra evrende elde ettiği en son görüntüdür


elif isimli Üye şimdilik offline konumundadır  

Hızlı Cevap

Doğrulama Sorusu
Mesajınız:
Yazı şeklini sil
Kalın
Eğik yazı
Altı çizik

Grafik ekle
Alıntı yap [QUOTE]
 
Alanı Küçült
Alanı Büyült

Seçenekler
Stil


Dini Terimler Ve Anlamlari

Dini Terimler Ve Anlamlari konusu, DİNİMİZİ TANIYALIM / Dini Bilgiler forumunda tartışılıyor.Benzer Konular

Konu Konuyu Başlatan Forum Cevap Son Mesaj
Güzel Dini Resimler CooLKadin Dini Resimler 19 19-07-2011 03:54
HARFLER ve ANLAMLARI... CooLKadin İlişkiler, Duygular ve Hayatın İçinden 3 04-09-2008 08:23
Esma-Ül HÜsna Ve Anlamlari elif Dini Bilgiler 0 15-07-2008 05:02
Dini Avatarlar Bkmlyz Avatarlar, Smileyler, Winkler, Moodlar, Skinler 0 30-06-2008 12:43
İslam Dini nedir? CooLKadin Dini Bilgiler 1 21-04-2008 04:35

Üye olmadan soru sorabilirsiniz!

Bütün Zaman Ayarları WEZ +4 olarak düzenlenmiştir. Saat şuan 10:43 .


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.5.2 ©2010, Crawlability, Inc.
Web Stats