bakimliyiz
Sponsor Reklamlar
Geri git   Bakimliyiz.Com > DİNİMİZİ TANIYALIM > Dini Bilgiler

Kadın Portalı Kayıt Ol İletişim Forumları Okundu Kabul Et
Alt 16-07-2008, 02:53   #1 (permalink)
 
elif - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Standart Kul Hakkının Önemi

Kul hakkı
Sual: Hak sahibi ölmüşse veya sağ ise kul hakkından nasıl kurtuluruz?
CEVAP
Kul hakkı beş türlüdür:
1- Mali [Parasal]
2- Nefsi [hayati yönden]
3- Irzi [Haysiyetle ilgili]
4- Mahremi [Namusla ilgili]
5- Dini

1- Mali olan kul hakları:
Hırsızlık gasp aldatarak yalan söyleyerek mal satmak sahte para vermek başkasının malına zarar vermek yalancı şahitlik rüşvet almak gibi

Bu haklar için sahibi ile helalleşmek gerekir Dünyada helalleşmezse ahirette sevapları ona verilerek helalleştirilecektir Mal sahibi ölmüş ise vârisine ödenir Vârisi yoksa veya mal sahibi bilinmiyorsa salih bir fakire hediye olarak verilip sevabı sahibine gönderilir Salih fakir yoksa İslamiyet'e hizmet eden hayır kurumlarına vakıflara verilir Kendi salih akrabasına fakir olan ana babalarına çocuklarına hediye olarak vermesi de caiz olur Bunları yapmak imkanını bulamazsa mal sahibinin ve kendisinin af olunmaları için dua eder Kâfirin hakkı için de onunla helalleşmek gerekir Gönlü alınmazsa ahirette af olunması çok güç olur

2- Nefsi yani hayati günah olan kul hakları:
Adam öldürmek bir uzvunu kesmek sakat bırakmak gibi şeylerdir
Önce tevbe eder Adam ölmüş ise velisi ile helalleşmek gerekir Velisi isterse af eder İsterse belli bir mal ister İsterse mahkemeye verip hakimden cezalandırılmasını ister İslamiyet'te kan davası yoktur

3- Irza dokunan kul hakları:
Dedikodu iftira alay sövmek gibi haysiyetle şerefle ilgili şeylerdir
Tevbe etmek ve helalleşmek lazımdır Bunlarda vârisleri ile helalleşmek olmaz

4- Mahremi olan kul hakları:
Başkasının çoluk çocuğuna hıyanet etmek gibi şeylerdir
Tevbe ve istiğfar eder Fitne çıkmak ihtimali yoksa sahibi ile helalleşir Fitne ihtimali varsa helalleşmek yerine ona dua eder ve onun için sadaka verir Yaptığı ibadetlerin sevaplarını ona bağışlar Fitne ihtimali olunca helalleşirken işlediği günahları bildirmeyip bendeki bütün haklarını af et demekle yetinir

5- Dini olan kul hakları:
Akrabasına ve emri altında olanlara doğru din bilgisi vermeyi terk etmek insanların din bilgisi öğrenmelerine ve ibadetlerine mani olmak onlara kâfir fasık demek Bid�at çıkarıp veya mevcut bid�atleri savunup Müslümanların yanlış inanmalarına ve yanlış ibadet etmelerine sebep olmak Açıktan oruç yiyerek veya açıktan başka haram işleyerek kötü örnek olmak Bu günahlar için de tevbe etmek hak sahipleri ile helalleşmek gerekir

Sual: Üzerinde kul hakkı olan ne yapmalı?
CEVAP
Üzerinde kul hakkı olan buna tevbe için kul hakkını hemen ödemeli onunla helalleşmeli ona iyilik ve dua etmeli Mal sahibi hakkı olan ölmüş ise ona dua istiğfar edip vârislerine verip ödemeli bunlara iyilik yapmalıdır Çocukları vârisleri bilinmiyorsa o miktar parayı fakirlere sadaka verip sevabını hak sahibine bağışlamalıdır (Sefer-i Ahiret)

Bir kimseden haksız olarak alınan bir kuruşu sahibine geri vermek yüzlerle lira sadakadan kat kat daha sevaptır Bir kimse Peygamberlerin yaptığı ibadetleri yapsa fakat üzerinde başkasının bir kuruş hakkı bulunsa bu bir kuruşu ödemedikçe Cennete giremez (Mektubat-ı Rabbani c2 m66 87)

Kıyamet günü hak sahibi hakkından vazgeçmezse bir dank [yarım gram gümüş] hak için cemaat ile kılınmış kabul olmuş yediyüz namazı alınıp hak sahibine verilecektir (Dürr-ül Muhtar)

Kul hakkını Allahü teâlânın hakkından önce ödemek gerekir Kul hakkı olan günahların affı güç ve azapları daha şiddetlidir Başkasının hakkını yiyen hak sahipleri ile helalleşmedikçe affa uğramaz Yani üzerinde kul veya hayvan hakkı bulunanı Allahü teâlâ affetmez ve bunlar Cehenneme girip cezalarını çekeceklerdir (Hadika)

Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:
(Üzerinde kul hakkı olan ölmeden önce ödeyip helalleşsin! Çünkü ahirette altının malın değeri olmaz O gün hak ödeninceye kadar kendi sevaplarından alınır sevapları olmazsa hak sahibinin günahları buna yüklenir) [Buhari]

(Kibri hıyaneti ve kul borcu olmayan mümin Cennete girer) [Nesai]

(Kul hakkı müminin aybı kusurudur) [Ebu Nuaym]

Üzerinde kul hakkı bulunanların ruhları Cennete girmez Salihlerin ruhları kabirlerine gelerek cesetlerini ziyaret ederler Vefat eden müminlerin ruhları gelip dünyada tanıdıklarını sorarlar (Feraid-ül-fevaid)

Sual: Üzerinde kul hakkı ile ölen kimse Cennete giremez mi?
CEVAP
Kul hakkı kâfirlik değildir Sevaplarından bir kısmını vererek kul hakkını öderse Cehenneme girmez Sevapları yoksa kul hakkı olanın günahlarının bir kısmını yüklenir Cezasını çektikten sonra Cennete gider Cennete yalnız kâfir girmez Ne kadar çok günahkâr olursa olsun müslüman günahlarının cezasını çektikten sonra muhakkak Cennete girer Fakat Cehennemde ceza çekmek öyle kolay değildir Hadis-i şerifte buyuruldu ki:
(Müflis şu kimsedir ki kıyamette amel defterinde pek çok namaz oruç ve zekat sevabı bulunur Fakat bazılarına çeşitli yönden zararı dokunmuştur Sevapları bu hak sahiplerine verilir Hakları ödenmeden önce sevapları biterse hak sahiplerinin günahları bunun üzerine yükletilip Cehenneme atılır) [Müslim]

İşlenen günahta kul hakkı da varsa kul hakkını hemen ödemek onunla helalleşmek ona iyilik ve dua etmek de gerekir Kul borcu ile ölürsek birçok sevabımız hak sahibine verilir sevabımız kalmazsa onun günahlarını yüklenmek zorunda kalırız Şehid olan kimselerin kul borçlarını Allahü teâlâ öder

Sual: Gayri müslimlerle çalışıyoruz Onların hakkını yesek günah olur mu?
CEVAP
Gayri müslimlere [müslüman olmayanlara] kâfir denir Bunların inançları ibadetleri sevilmez Fakat onları incitmek kalblerini kırmak haramdır Gayri müslimleri gıybet eden yüzlerine karşı kâfir diyen müslüman cezalandırılır Çünkü bunları incitmek mallarına zarar vermek günahtır (Mülteka) [Kâfirler kendilerini kâfir kabul etmedikleri için kâfirin bile yüzüne karşı kâfir demek günah olur]

Zimmiye [yani gayri müslim vatandaşa] zulmetmek müslümana zulmetmekten daha kötüdür Hayvanlara işkence zimmiye işkenceden daha kötüdür Zimmiyi üzmemek için selamlaşmak ve tokalaşmak caiz olur Açıkça günah işleyen fasıka selam vermek de böyle caizdir (Dürr-ül Muhtar)

Üzerinde kul hakkı bulunanların ibadetleri kabul olmaz Cennete giremez Kâfirin hakkı için de onunla helalleşmek gerekir

Savaş hâli hariç kâfirleri öldürmek de haramdır Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:
(Arkadaşını öldüren ümmetimden değildir Öldürülen kâfir olsa da yine böyledir) [Hadika]

(Zimmiyi öldüren Cennetin kokusunu alamaz) [Hadika]

(Zimmiyi öldürene Cennet haramdır) [Ebu Davud]

Sual: Almanya�da Mısırlı bazı fellahlarla çalışıyoruz Bunlar "Almanya gayri müslim ülkedir Bunların mallarını hile ile almak caizdir" diyerek büyük marketlerdeki etiketleri değiştirip hile yapıyorlar Kâfirlerin hakkı mühim değil midir?
CEVAP
Kâfirleri incitmek kalblerini kırmak haram olduğu gibi hile yapmak mallarına zarar vermek de haramdır (Mülteka)

Kâfirin hakkı için de onunla helalleşmek gerekir Gönlü alınmazsa ahirette affı çok güçtür Kâfirin hakkından kurtulmak müslümanın hakkından kurtulmaktan daha zordur Gayri müslimlerin mallarına canlarına saldırmak caiz olmadığı gibi kadınlarına kızlarına saldırmak da caiz değil haramdır (Redd-ül Muhtar)

Dâr-ül-harpte kâfirlerin mal can ve ırzlarına saldırmak haramdır Kâfir kadınların başlarına kollarına bacaklarına bakmak haramdır Kâfirin malını almak kalbini kırmak müslümanın malını almaktan daha büyük günahtır Kâfirlerin haklarına dokunmamak kimseyi dolandırmamak Müslümanlık icabıdır

Kâfirlerden de gasp hırsızlık gibi gayri meşru yol ile alınan şey mülk-i habistir kullanılması haramdır sahibi bulunmazsa fakirlere sadaka olarak vermek lazımdır Hayvan hakkı insan hakkından kâfirin hakkı da hayvan hakkından daha büyük günahtır Başkasının malını ondan izinsiz alıp kullanıp zarar yapmadan yerine bırakmak da haramdır (Hadika)

Gayri müslim vatandaşlara da dünya işleri için dargın olmak caiz değildir Onların da güler yüzle tatlı dille gönüllerini almak incitmemek haklarını ödemek lazımdır

Müslüman olsun kâfir olsun nerde olursa olsun hiçbir insanın malına canına ve ırzına namusuna dokunmak caiz değildir Kâfir turistler muamelatta müslümanların hak ve hürriyetlerine maliktir Kendi dinlerinin icaplarını yapmakta ibadetlerini yapmakta serbesttirler İslamiyet kâfirlere de bu hürriyeti vermiştir

Müslüman yabancıların kanunlarına karşı gelmemeli suç işlememelidir
Fitne çıkmasına sebep olmamalı hiç kimseye zulüm işkence yapmamalıdır
Müslümanlığın güzel ahlakını şerefini her yerde herkese göstermeli her milletin İslam dinine sevgili ve saygılı olmasına sebep olmalıdır (İslam Ahlakı)

Yabancı bir ilim adamı İslamiyet�i inceleyip müslüman olduktan sonra Arap ülkelerine gidince oralardaki müslümanların yanlış hareketlerini görüyor (İyi ki sizleri görmeden müslüman oldum Hayatınızı inceleseydim müslüman olmazdım) diyor Ne kadar mühim bir teşhis

Hiçbir müslümanın yanlış hareketlerle İslam�a gölge düşürmeye hakkı yoktur Müslüman İslam�ın güzel ahlakı ile süslenmeli Allahü teâlâya karşı günah kanunlara karşı suç işlemekten sakınmalıdır

Sual: İngiltere�de yaşayan bir insan bir dükkandan bir şey çalsa ancak geri götürüp verdiğinde polise yakalanma tehlikesi varsa ne yapması gerekir? Çaldığı değerdeki parayı bağış olarak fakirlere verse Allahü teâlâ indinde sorumluluktan kurtulur mu? Bu problemi bu insan nasıl halledebilir?
CEVAP
Öyle borçtan kurtuluş olamaz
Bunun birçok yolu vardır Mesela gider aynı şeyi parası ile satın alır Sonra evine getirir Öteki şeyi alır Fiş de elinde olduğuna göre polis falan bir şey diyemez Götürür satın aldığı yere soran olursa çantamdan iki tane çıktı ben birisinin parasını vermiştim der Bırakır gider Habersiz koyabilirse habersiz koyar sorarlarsa ona benzer bir şeyler söyler Yahut çaldığı şeyi gönderenin adresini yazmadan mağazaya postalayabilir İçine de ben bir tane almıştım iki tane çıktı gönderiyorum der

Sual: Kâfir hakkını ödemek müslüman hakkını ödemek gibi mi?
CEVAP
Evet

Sual: Kitapsız kâfirlerin de hakkı geçer mi?
CEVAP
Evet

Sual: Almanya�da yaşıyorum Kâfir komşuyla çocuklar dövüştüğü için sesli tartıştık karşılıklı kalb kırdık Ben kendimin haklı olduğuna inanıyorum Helallik gerekir mi?
CEVAP
O da kendisini haklı kabul ediyordur Helalleşmek her zaman iyidir Hele kâfirle daha önemlidir

Sual: 13-14 yıl önceleri okulda bir Alman arkadaştan bozuk para almıştım ve daha sonra geri vermek nasip olmadı şimdi ne yapmalıyım?
CEVAP
Bulma imkanı yoksa mirasçılarını da bulamazsan müslüman bir fakire o kadar sadaka vermelisin Bulabilirsen parasını vermen gerekir veya vermeden de helalleşmek ve hediye ettim senin olsun gibi bir söz söylemesi gerekir

Sual: Peki ödünç bir şey alınmışsa (mesela kalem veya kitap) ve geri verilmesi unutulmuşsa ne yapmalı?
CEVAP
Bunlar da aynı ya bulup vereceksin veya parasını vereceksin veya helalleşeceksin Yahut hiç birisi mümkün olmazsa fakire sadaka vereceksin

Sual: Şaka olarak bir arkadaşı herhangi bir şekilde korkutmak veya bir eşyasını alıp saklayarak arattırmak günah mıdır?
CEVAP
Her ne şekilde olursa olsun üzmek korkutmak caiz değildir günahtır Hadis-i şeriflerde buyuruluyor ki:
(Arkadaşınızın bir şeyini ciddi olarak da şaka olarak da almayın!) [Tirmizi]

(Bir kimse bir mümini korkutursa Allahü teâlâ da uzunluğu bin yıl olan günde onun korkusunu artırır) [Deylemi]

(Bir Müslümanı korkutan kıyamet korkularından emin olmaz) [Beyheki]

(Korkutucu şeyler söylemeyin!) [Deylemi]

(Allah�a ve ahirete inanan kimse bir Müslümanı korkutmasın) [Taberani]

(Bir Müslümana haksız olarak korkutucu bir gözle bakan kimseyi Allahü teâlâ da kıyamette korkutur) [Taberani]

(Müjdeleyici olunuz korkutucu olmayınız kolaylık gösteriniz güçlük göstermeyiniz!) [Ebu Davud]

(Bir demir [veya yaralayıcı öldürücü bir alet] ile arkadaşına işaret edip korkutan kimseye melekler lanet eder) [Müslim]

Bir kimse arkadaşı uyuklarken onun ok kabından bir ok aldığı sırada arkadaşı korkarak uyandı Bunu gören Resulullah efendimiz buyurdu ki:
(Müslümanı [herhangi bir şekilde] korkutmak helal değildir) [Taberani]

Yine bir kimse arkadaşının ayakkabılarını gizlice alıp sakladı Arkadaşı gelince oradakilere ayakkabılarını sordu Onlar görmedikleri için bilmediklerini söylediler Ayakkabıyı saklayan kimse (Ayakkabıların burada ya) dedi Bunu gören Resulullah efendimiz (Nasıl olur da mümini korkutursun) buyurdu O kimse şaka yaptığını söyleyince iki defa daha (Nasıl olur da mümini korkutursun) buyurdu (Taberani)

Yine şaka ile arkadaşını korkutan birisine de Peygamber efendimiz buyurdu ki:
(Müslümanı korkutmak büyük zulümdür) [Bezzar Hakim]

Bıçakla silahla işaret ederek veya ne şekilde olursa olsun insanları korkutmak doğru değildir Hadis-i şerifte buyuruldu ki:
(Müslümanı korkutmak caiz değildir) [Ebu Davud]

Birisinin unuttuğu eşyasını saklayıp onu arattırmak da korkutmak hükmüne girdiği bildiriliyor (Envar-ül-kudsiyye)

Sual: Bir kimse hakkını bana helal etti Aradan bir müddet geçtikten sonra sana hakkımı helal etmiyorum dedi Hangisi geçerlidir?
CEVAP
İkisi de geçerlidir Helal ettim demekle o zamana kadar olan haklarını helal etmiş olur Helal etmiyorum dedikten sonra da helal ettiği günden itibaren olan haklarını helal etmemiş olur Eski kararından vazgeçemez

Sual: Bir kimse benim malımı çalsa kapımın önüne kuyu kazıp benim kuyuya düşmeme bir yerimin incinmeme sebep olsa gıybet ve iftira etse ben de bu kimsenin bana böyle kötülüklerini olduğunu hiç bilmesem bu kişi bana gelip (Senin bana hakkın geçmiş olabilir bildiğin bilmediğin bütün haklarını bana helal et) dese ben de (Bütün haklarımı helal ettim) desem haktan kurtulur mu?
CEVAP
Evet kurtulur helal etmiş olursunuz

Sual: Kalbini kırdığımız bir insandan defalarca özür dileyip helallik istesek ama o insan ısrarla affetmese ve bize kötü laflar ve beddualar ediyor olsa ne yapmamız gerekir? (O da bizim kalbimizi kırıyor ama biz helal ediyoruz)
CEVAP
Hak onun helal etmeyebilir Ahirette terazi kurulacak sizin ondaki hakkınız alınacak onun sizdeki hakları alınacak ve helalleştirilecektir Kabul etmezse sevaplarınızdan vereceksiniz sevabınız yoksa onun günahını yükleneceksiniz Onun için hiç kimsenin kalbini kırmamalıyız
Sual: Bir insan bir diğer insana kötülük ettiği zaman buna karşılık kötülük gören kişi beddua ederse bu kişi hakkını almış olur mu?
CEVAP
Daha fazla ederse hakkını alır hem de daha fazla alırsa bu sefer ötekinin hakkı buna geçer

Sual: Ve beddua eden kişi ahirette hak talep edecek mi?
CEVAP
Hakkı kadar beddua etmişse hak talebinde bulunamaz Daha fazla etmişse bu sefer öteki hak talebinde bulunur

Sual: Bir insan diğer bir insana sıkıntı veriyor ve bu sıkıntı gören insan hiç karşılık vermiyor yalnız kalbinde sıkıntı veren kişiye karşı kırıklık hissederse bu sıkıntı veren kişinin dünyada ve ahirette akıbeti ne olur?
CEVAP
Ne kadar alacağı varsa ahirette o kişiye verir Dünyada başına bela da gelebilir

Sual: Yazılarınızı ve cevaplarınızı kaynaklara dayanan sağlam delillerle bildirmenizden müslümanları bilgilendirmenizden ve aydınlatmanızdan dolayı yaptığınız hizmet için Allahü teâlâ sizlerden razı olsun Bir bayan olarak şu hususta bilgi almak istiyorum Şimdiki zamanda kul haklarına riayet eden veya dikkatli davranan hemen hemen yok gibi bir şey Kul hakkının ödenmesi gerektiğini anlayan kişiler de her neden ise helalleşmeye gelince bu işi o kadar basit ve kolay genel yuvarlak bir ifadeyle bu yoldan halletmeye kalkıyorlar ki buna da şaşmamak elde değil

Biz müslümanız elhamdülillah Buna göre iki müslüman birbiriyle helalleşirken ben sana şunu yaptım veya bilmeyerek bana şundan dolayı hakkın geçti veya ihtiyacım olduğu için çaresiz ve çok zaruretten dolayı şöyle bir hak geçmiş oldu gibi mesnedi söylenerek helalleşmenin daha şık ve dürüst İslam�a uygun bir şekilde olması gerektiğini biliyorum

Samimi olarak helalleşmek isteyen gerçekten Allahü teâlâdan korkan bir kimsenin bir başkasını yuvarlak genel bir ifade ile kandırmasına gerek var mı? Helalleşmeye gelince kaçamaklar var Mesela kardeş hakkını helal et diyorlar ve kısa yoldan sıvışmanın yoluna bakıyorlar Hele böyle işleri şimdi o kadar kolay halletmenin yollarını buluyorlar ki yüz yüze gelmeden telefon cihazlarının elektronik haberleşmelerin arkasına sığınarak bu işi gerçekleştirdik zannediyorlar Bir kurnazlık yolu ile hallettim derken kendi kendini kandırmak olmuyor mu?
CEVAP
Müslüman sizin bildirdiğiniz gibi olmalı Ancak İslam âlimleri fitne çıkacaksa kalb kırılacaksa darılma olacaksa o zaman genel helalleşme olmalıdır diyorlar Konu iyi anlaşılsın diye ağır örnekler vereyim: Mesela bir bayan arkadaşınız size gelip (Kocanla bir kerecik öpüştük hakkını helal et dese) ne yaparsınız? Gerçeği söyledi diye belki teşekkür edersiniz ama içinizi bir kurt yemeye başlar Belki olaylar büyür de büyür Yahut kocanız o bayanın kocasına gidip (Beyefendi hanımınızla bir kerecik öpüştüm hakkını helal et) dese ne olur? Bir başka şey (Evinize geldiğimde siz çay yaparken özel defterlerini karıştırdım sırlarını hep okudum hakkını helal et) dese teşekkür edersiniz ama kendi kendinize olsun (Bu da yapılır mıydı?) diyebilirsiniz Onun için genel bir helalleşme iyi olur Özelleri söylemek zor olur

Sual: Bize çay ve yemek ikram eden oluyor Hakkı geçer diye korkuyorum İkramını gördüğümüz kişiyle muhakkak helalleşmek gerekir mi?
CEVAP
Bize herhangi bir şey ikram eden kimsenin o ikramını kabul etmekle bize hakkı geçmez Ancak az da olsa beraber bulunduğumuz kimselerle sık sık helalleşmek iyi olur İyilik edenlere de teşekkür etmelidir!

Sual: Bize yapılan haksızlıkları affetmeli mi kendimizi savunmalı mı?
CEVAP
Şahsınıza yapılan kötülükleri haksızlıkları affetmeniz çok iyi olur Haklı olduğunuzu savunmaya girmeniz faydasız ve lüzumsuzdur

Sual: İmtihanlarda arkadaştan kopya çekiyorum Hakkı geçiyor mu?
CEVAP
Kopya çekmekle arkadaşın hakkı geçmez

Sual: Hakkını mümin-kâfir herkese helal etmek caiz midir?
CEVAP
Caiz ve iyidir Ahirette karşılık olarak çok sevap verilir

Sual: Kalben değil de sözle hakkını helal eden helal etmiş olur mu?
CEVAP
Evet helal etmiş olur

Sual: Biri hakkını helal etse sonra vazgeçse vazgeçtiğini bize bildirmezse ahirette yine hak talebinde bulunabilir mi?
CEVAP
Bildirse bile bulunamaz


Saygılar


elif isimli Üye şimdilik offline konumundadır  

Hızlı Cevap

Doğrulama Sorusu
Mesajınız:
Yazı şeklini sil
Kalın
Eğik yazı
Altı çizik

Grafik ekle
Alıntı yap [QUOTE]
 
Alanı Küçült
Alanı Büyült

Seçenekler
Stil


Kul Hakkının Önemi

Kul Hakkının Önemi konusu, DİNİMİZİ TANIYALIM / Dini Bilgiler forumunda tartışılıyor.


Konu etiketleri: kul hakkının dinimizdeki yeri ve önemi, helallik almanın önemi, kul hakkının dinimizdeki yeri, kul hakkının dinimizdeki önemi, dinimizde kul hakkının önemi, kul hakkı dinimizdeki yeri ve önemi, kul hakkının önemi, kul hakkının dinimizdeki önemi ve yeri, dinimizdeki kul hakkının önemi, kul hakkinin dinimizdeki yeri ve onemi, jul hakkinin dinimizdeki yeri ve onemi, kul hakkinin dinimizdeki yeri, ölü arkasından sövmek kul hakkı mı, sövmek kul hakkı mı, kafire hakkını helal etmek caiz midir,

Benzer Konular

Konu Konuyu Başlatan Forum Cevap Son Mesaj
Dinimizde tesettürün önemi elif Dini Bilgiler 0 15-07-2008 05:57
Saç Boyama Tekniklerinin Önemi Bkmlyz Saç Boyaları 0 02-07-2008 12:06
meyvelerin diyetteki yeri ve onemi Seray Diyet Tarifleri, Zayıflama ve Sağlıklı Beslenme 2 28-05-2008 01:57
Evlilikte Gülün Sayısı Anlamı Önemi Bkmlyz Aile, Evlilik ve Çocuklar 0 25-03-2008 09:40

Üye olmadan soru sorabilirsiniz!

Bütün Zaman Ayarları WEZ +4 olarak düzenlenmiştir. Saat şuan 04:36 .


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.5.2 ©2010, Crawlability, Inc.
Web Stats