bakimliyiz
Sponsor Reklamlar
Geri git   Bakimliyiz.Com > DİNİMİZİ TANIYALIM > Dini Bilgiler

Kadın Portalı Kayıt Ol İletişim Forumları Okundu Kabul Et
Alt 16-07-2008, 03:28   #1 (permalink)
 
elif - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Standart Iman

İman bildirilen altı esasa inanmak ve Allahü teâlâ tarafından bildirilen Muhammed aleyhisselamın Allahü teâlâ tarafından getirdiği emir ve yasakların hepsine inanmak ve inandığını dil ile söylemek demektir

İman Muhammed aleyhisselamın Peygamber olarak bildirdiği dini akla tecrübeye ve felsefeye uygun olup olmadığına bakmadan tasdik etmek yani kabul edip beğenip inanmaktır Akla uygun olduğu için tasdik etmek aklı tasdik etmek olur Resulü tasdik etmek olmaz Yahut Resulü ve aklı birlikte tasdik etmek olur ki o zaman Peygambere itimat tam olmaz Tam olmayınca iman olmaz Allahü teâlâ (Onlar gayba [görmedikleri halde Resulümün bildirdiği her şeye] iman ederler) buyuruyor (Bekara 3) Resulü de (Dini [hükümleri dinde bildirilenleri] aklı ile ölçenden daha zararlısı yoktur) buyurdu (Taberani)

Nazara yani göz değmesine inanmayan bir kimse (Bugün fen gözle görülemeyen şuaların iş yaptığını açıklıyor Mesela bir kumanda ile TV’yi radyoyu veya arabamızı açıp kapatabiliyoruz Bunun için gözlerden çıkan şuanın zarar verebileceğine artık inanıyorum) dese bunun kıymeti olmaz Çünkü bu insan dine değil kumandadan çıkan şuaya inanıyor Yahut şua ile birlikte Peygambere inanıyor Yani fen kabul ettiği için şuaların etkisini gözü ile gördüğü için inanıyor ki bu iman olmaz Dinde bildirilen her şeyi fen ispat edemese de fayda veya zararını gözü ile görmese de yine inanmak lazımdır Hakiki iman gayba inanmaktır yani görmeden inanmaktır Gördükten sonra artık o iman olmaz Gördüğünü itiraf etmek olur Bekara suresinin 3 âyetinde gayba inanmak görmeden inanmak övülüyor İmanın altı şartı da gayba inanmayı gerektirmektedir Çünkü hiç birisini görmüş değiliz

Peygamber efendimiz aşağıda bildirilen iman ile ilgili âyetleri açıklayarak imanı şöyle tarif etti:
(İman; Allah’a meleklere kitaplara peygamberlere ahiret gününe [yani Kıyamete Cennete Cehenneme hesaba mizana] kadere hayrın ve şerrin Allah’tan olduğuna ölüme öldükten sonra dirilmeye inanmaktır Allah’tan başka ilah olmadığına ve benim Onun kulu ve resulü olduğuma şehadet etmektir) [Buhari Müslim Nesai]

Kur’an-ı kerimde mealen buyuruluyor ki:
(Asıl iyilik; Allah’a ahirete meleklere kitaplara nebilere inanmaktır) [Bekara177]
(Onlar gayba [Allah'a meleklere kıyamete cennete cehenneme görmedikleri halde] inanırlar) [Bekara 3]

(Onlar sana indirilene senden önceki kitaplara ve ahirete iman ederler) [Bekara 4]

Bu üç âyette Allah’a ahirete meleklere kitaplara peygamberlere ve gayba inanmak bildiriliyor

(Allah onların işlediklerini ve işleyeceklerini bilir) [Bekara 255]

(Ölümü Allah’ın iznine bağlı olmayan hiç kimse yoktur) [Al-i İmran 145]

(Ölüm zamanını takdir eden ancak Allah’tır) [Enam 2]

Bu üç âyet takdirin Allah tarafından olduğunu bildirmekte kadere iman etmeyi göstermektedir

(Kendilerine bir iyilik dokununca "Bu Allah’tan" derler; başlarına bir kötülük gelince de "Bu senin yüzünden" derler “Küllün min indillah” [Hepsi Allah’tandır] de bunlara ne oluyor ki bir türlü laf anlamıyorlar) [Nisa 78]
Bu âyet hayır ve şerrin Allah’tan olduğunu bildirmektedir

(Muhammed [aleyhisselam] Allah’ın Resulü ve nebilerin sonuncusudur) [Ahzab 40]
Bu âyet de Resulullahın peygamber olduğunu bildirmektedir

Amentü’nün manası
Amentü’yü bildiren hadis-i şerif şu mealdedir:
(İman; Allah’a meleklere kitaplara peygamberlere ahiret gününe [yani Kıyamete Cennete Cehenneme hesaba mizana] kadere hayrın ve şerrin Allah’tan olduğuna ölüme öldükten sonra dirilmeye inanmaktır Allah’tan başka ilah olmadığına ve benim Onun kulu ve resulü olduğuma şehadet etmektir) [Buhari Müslim Nesai]
Allah’a inanmak:
Allahü teâlânın varlığına birliğine Ondan başka ilah olmadığına her şeyi yoktan yarattığına Ondan başka yaratıcı olmadığına kalben inanmak kabul etmek demektir Âlemlere rahmet olarak gönderdiği son Peygamberi Muhammed aleyhisselam vasıtasıyla bildirdiği dinin hepsini kabul etmek beğenmek demektir Bir âyet-i kerime meali:
(Allah’a ve ümmi nebi olan Resulüne iman edin!) [Araf 158]

Meleklere inanmak:
Melekler nurani cisimlerdir Hiçbirinde erkeklik dişilik yoktur Hepsinin günahsız emin olduğunu kabul etmek tasdik etmek yaptıkları işleri beğenmek şarttır Bir âyet-i kerime meali:
(Asıl iyilik; Allah’a ahirete meleklere kitaplara nebilere inanmaktır) [Bekara 177]

Kitaplara inanmak:
Zebur Tevrat İncil Kur’an ve diğer kitapların Allahü teâlâ tarafından gönderildiğine hepsinin hak olduğuna ancak son kitap Kur’an-ı kerimle diğerlerinin [Hiç birisi değişmemiş bile olsa] Allahü teâlâ tarafından nesh edildiğine yani yürürlükten kaldırıldığına iman etmek böyle olduğunu kabul etmek demektir Ayrıca Kur’an-ı kerimden önceki kitapların insanlar tarafından değiştirildiğini Allah kelamı olmaktan çıktıklarını bilmek bunu kabul ve tasdik etmek demektir Bir âyet-i kerime meali:
(Onlar sana indirilene [Kur’an-ı kerime] senden önceki indirilen kitaplara iman ederler) [Bekara 4]

Peygamberlere inanmak:
Peygamberlerin hepsinin Allahü teâlâ tarafından seçilmiş olup sadık doğru sözlü günahtan masum olduklarını kabul ile tasdik etmek demektir Onlardan birini bile kabul etmeyen beğenmeyen kimse kâfir olur Peygamberlerin ilkinin Âdem aleyhisselam ve sonuncusunun Muhammed aleyhisselam olduğuna iman etmek kabul ve tasdik etmek demektir Peygamber efendimizin bildirdiği dini hükümlerin hepsini en güzel şekilde ve eksiksiz tebliğ ettiğine inanmak bu emir ve yasakların hepsini kabul edip hepsini beğenmek demektir Bir âyet-i kerime meali:
(Bütün Peygamberlere iman edip hiçbirini diğerinden ayırmayanlar Allah’ın mükafatına kavuşacaktır) [Nisa 152]

Kaza ve kadere inanmak:
Allahü teâlânın insanlara cüzi irade verdiğini insanların bu cüzi iradeye göre tercih ettikleri ve yaptıkları her şeyi Allahü teâlânın yarattığına iman etmek demektir Hayır ve şer her şeyi kulların talep ettiklerini Allah’ın da bunu dilediği takdirde yarattığını bilmek bunu kabul ile tasdik etmek ve beğenmek demektir Bir âyet-i kerime meali:
(Allah’ın emri mutlaka yerine gelecek yazılmış bir kaderdir) [Ahzab 38]

Ahirete inanmak:
İnsanların kıyamet kopunca dirileceklerine hesap ve mizandan sonra Müslümanların Cennete kâfirlerin Cehenneme gideceklerine ve orada ebedi kalacaklarına iman etmek bunu kabul etmek ve beğenmek demektir Bir âyet-i kerime meali:
(Onlar [Müslümanlar] ahiret gününe iman ederler) [Bekara 4]

Kelime-i şehadete inanmak şöyle olmalı:
Ben şehadet ederim ki yani görmüş gibi bilirim ve bildiririm ki Allah’tan başka ilah yoktur Ve yine şehadet ederim ki Muhammed aleyhisselam Onun kulu resulü ve son Peygamberidir İki âyet-i kerime meali:
(Muhammed [aleyhisselam] Allah’ın Resulü ve nebilerin sonuncusudur) [Ahzab 40]

(Allah’a ve resulüne inananlara rableri katında nurları ve ecirleri vardır) [Hadid 19]

İnanmak ne demek?
Sual: Müslüman olmak için Amentü’deki altı esasa inanmak şarttır ama inanmak ne demektir?
CEVAP
İnanmak görmüş gibi kabul etmek tasdik etmek beğenmek demektir Bir insanın Müslüman olabilmesi için iman sahibi olması yani dinimizin emir ve yasaklarına inanması şarttır Yalnız inanması da kâfi değildir; bu emirleri beğenmesi ve sevmesi de şarttır Bu da bir bilgi işidir Yapıp yapmamak ayrı bunları kabul etmek beğenmek ve sevmek ayrı şeydir Yapıp yapmamak günah ve sevapla ilgili kabul etmek ve beğenmek imanla ilgilidir İmanın altı esası bir bütün olup çok önemlidir Ufak bir şüphe götürmez İnandığı halde birini bile beğenmemek kâfirliktir

İmanın tarifi nedir?
İmanı şöyle tarif ediyorsunuz:
"İman Muhammed aleyhisselamın peygamber olarak bildirdiği şeyleri tahkik etmeden akla tecrübeye ve felsefeye danışmaksızın tasdik ve itikat etmektir inanmaktır Akla uygun olduğu için tasdik ederse aklı tasdik etmiş olur resulü tasdik etmiş olmaz Veya resulü ve aklı birlikte tasdik etmiş olur ki o zaman peygambere itimat tam olmaz İtimat tam olmayınca iman olmaz İman Amentü’deki 6 esasa kesin olarak inanmaktır Çünkü iyiler övülürken (Onlar gayba inanır) buyuruluyor"
Bu tarif Kur'ana zıttır Bekara suresinin 62 âyetine aykırıdır İman sadece Allah’a ve ahirete olması gerekir Bu tarifin Muhammedi tavırla hiç bir alakası yoktur
CEVAP
(Muhammedi) ifadesi uygun değildir Bu Peygamber efendimizin Allah’ın Resulü olduğuna inanmayan Kur'anın Allah’ın kelamı değil Muhammed aleyhisselamın sözü olduğunu savunan müsteşriklerin ve misyonerlerin ifadesidir İman edilmesi gereken hususlar sadece Bekara 62 de mi bildiriliyor? Diğer âyetleri niye gizliyorsunuz? Güneş balçıkla sıvanmaz İman sadece Allah’a ve ahirete değil Amentü’deki altı esasa inanmaktır Bekara suresinin 3 âyetinde gayba inanmak görmeden inanmak övülüyor İmanın altı şartı da gayba inanmaktır Çünkü hiç birisini görmüş değiliz

Peygamberlerden sonra bütün insanların en üstünü olan Hazret-i Ebu Bekir bu üstünlüğe kavuşup nasıl Sıddık lakabını aldı biliyor musunuz? (Allah ne diyorsa doğrudur Allah’ın resulü ne diyorsa doğrudur) demesi yüzünden bu dereceye yükselmiştir Kâfirler (Muhammed Ebu Bekir’e galiba sihir yapmış çünkü görmeden inanıyor bir anda onun Miraca gidip geldiğini tasdik ediyor) diye hayrette kaldılar


elif isimli Üye şimdilik offline konumundadır  
Etiketler
iman

Hızlı Cevap

Doğrulama Sorusu
Mesajınız:
Yazı şeklini sil
Kalın
Eğik yazı
Altı çizik

Grafik ekle
Alıntı yap [QUOTE]
 
Alanı Küçült
Alanı Büyült

Seçenekler
Stil


Iman

Iman konusu, DİNİMİZİ TANIYALIM / Dini Bilgiler forumunda tartışılıyor.Benzer Konular

Konu Konuyu Başlatan Forum Cevap Son Mesaj
Günah işlemek ve iman elif Dini Bilgiler 0 16-07-2008 03:02
ey iman edenler, iman edin elif Dini Bilgiler 0 16-07-2008 02:05
selamlasma ve iman elif Dini Bilgiler 0 15-07-2008 05:52
Kadere iman elif Dini Bilgiler 0 15-07-2008 05:50
Peygamberlere iman Hakkında elif Dini Bilgiler 0 15-07-2008 05:37

Üye olmadan soru sorabilirsiniz!

Bütün Zaman Ayarları WEZ +4 olarak düzenlenmiştir. Saat şuan 03:58 .


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.5.2 ©2010, Crawlability, Inc.
Web Stats