bakimliyiz
Sponsor Reklamlar
Geri git   Bakimliyiz.Com > DİNİMİZİ TANIYALIM > Dini Bilgiler

Kadın Portalı Kayıt Ol İletişim Forumları Okundu Kabul Et
Alt 23-01-2010, 03:18   #1 (permalink)
 
daywest - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Arrow örtünmek...

Örtünmek Allah´a Peygambere Kur´an´a ve İslam´a inanan mümin kadınlariçin mukaddes bir emir açıklık ise bu emre apaçık bir isyandır.

***

ÖrtünmekAllah'a Peygambere Kur'an'a ve İslam'a inanan mümin kadınlar içinmukaddes bir emir açıklık ise bu emre apaçık bir isyandır. Kainattahiçbir varlık gösteremezsiniz ki zarfsız kabuksuz yapraksız olsun.Şu halde Müslüman hanımı da zarfsız kabuksuz örtüsüz olamaz. Onunörtünmesi imanının ve hâyâsının açık bir ifadesidir. İmanının dedik.Evet tesettür bir iman bir itikad ve bir inanç meselesidir.


Bilindiğigibi dinimizin hükümleri: İtikadî amelî ve ahlakî olmak üzere üçeayrılır. Tesettür konusu namaz ve hac ibadetleri göz önündebulundurulduğu takdirde kısmen ameli hükümlere müslümanın aile vecemiyet hayatı düşünüldüğü takdirde de ahlâkî hükümlere girer. İlkbakışta bu konunun itikadi hükümlerle bir ilgisi yok gibi gelirinsana. Ancak İslâm dini'nin tebliğcisi Hz. Muhammed Sallallahu Aleyhive Sellem vahiy mahsulü tebligatı içinde kıyafet ve örtünme ile ilgilinasslar mevcutsa ?ki biraz sonra isbat etmeye çalışacağımız üzeremevcuttur ? konu dinin aslî hükümlerinden birini teşkil ediyordemektir. O takdirde şu veya bu şekilde yorumlanması bir yana kıyafetve örtünmenin mevcudiyetini zarurat?ı diniyyeden kabul edeceğiz.


Konuyabiraz daha açıklık getirmek için başka örnekler verelim: İnsanlarıgıyabında çekiştirmek (gıybet) kötü huylardan alçak gönüllü (mütevazı)olmak da iyi huylardandır. Bu konuların her ikisi de ahlaki hükümleriçinde yer alır. Binaenaleyh gıybetten kaçınmayan veya mütevaziolmayan insanlar sadece ahlak kurallarını çiğnemiş olurlar. Budavranışları onların imanlarına doğrudan bir zarar getirmez. Fakat hermüslümanın gıybetin kötü huylardan tevazuun da iyi ahlaktan olduğunainanması gerekir. Bunlardan birine dahi inanmadığı takdirde Kur'an'ıKerim'deki bazı ayetlere; Hucûrât süresi 12. ayet?i kerimeye inanmamışolur ki bu da imanının yok olmasına sebeb olur.


Kur'an?ıKerim'de hem umumi hayat kaidesi olarak elbise ve örtünmedenbahsedilmekte hem de namaz ve hac ibadetleri sırasında örtünmeemredilmektedir.Şöyle ki:
"Ey Ademoğulları! Sizeayıp yerlerinizi örtecek giysi süslenecek elbise yarattık. Takvaelbisesi... İşte o daha hayırlıdır. Bunlar Allah'ın ayetlerindendir.Belki düşünüp öğüt alırlar (diye onları indirdi.)(1)


Ayet?ikerime'de geçen Takva elbisesi bazı alimler tarafından haya salihamel yüzdeki hoş çehre tevâzu belirtisi olan sert ve yün elbiseharbte giyilen zırh ve miğfer Allah korkusu emrettiği ve yasakladığıkonularda Allah'tan sakınmayı şiar edinme şekillerinde yorumlanmıştır.Buna takvayı hatırlatan ve takvanın gereği olan elbisedir yorumunu daekleyebiliriz.


Ey Adem oğulları! Şeytan ana?babanızıayıp yerlerini kendilerine göstermek için elbiselerini soyarakcennetten çıkardığı gibi sizi de aldatmasın. Çünkü o ve yandaşlarısizin onları göremeyeceğiniz yerden sizi görürler. Şüphesiz bizşeytanları inanmayanların dostları kıldık."(2)


Şeytan da cinlerden olduğu için insanların göremeyeceği bir şekilde insana yaklaşır ve ona vesvese verir.


"EyAdem oğulları! Her namaz ve tavaf anında güzel elbiselerinizi giyin.Yeyin için. Fakat israf etmeyin. Çünkü Allah Teâlâ israf edenlerisevmez." (3) Cahiliyyette Arab kabileleri Beyti çıplak tavaf ederlerdi.Gündüz erkekler gece kadınlar gelirler tavaflarını anadan doğmayaparlar ve "İçinde günah işlediğimiz elbisemizle tavaf edemeyiz"derlerdi! Bu ayetin iniş sebebi budur. İslâm dininde temizlik vegüzelliğine önem verilmiştir. İnsanların avret mahallerini örtecekderecede bir elbise giymeleri şarttır. Fakat israfa kaçmamak kaydıylaher müslümanın ibadet esnasında en güzel ve temiz elbisesini giymesiile sünnettir.


"Allah yarattıklarından sizin içingölgeler yaptı. Dağlarda da sizin için barınaklar yarattı. Sizisıcaktan koruyacak elbiseler ve savaşta sizi koruyacak zırhlar yarattı.İşte böylece Allah müslüman olmanız için üzerinize nimetinitamamlıyor."(4)


Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellemde çıplak gezmeyi kesin bir dille yasaklamıştır. Misver b. MahremeRadıyallahu Anh diyor ki:
Taşımakta olduğum ağır bir taşıgetirdim. Üzerimde hafif bir elbise vardı. Taş üzerimde iken elbisemçözülüverdi. Taşı bırakamadım ve (o vaziyette) yerine kadar götürdüm.Bunun üzerine Resûlüllah:
?"Dön elbiseni al. Çıplak gezmeyin! Buyurdular"(5)


Buhususta daha çok sahih hadis?i şerifler mevcuttur. Ayrıca şunu dabelirtelim ki İslam'ın özellikle kadınlara mahsus olmak üzere kendinehas bir kıyafet ve örtünme nizamı getirdiği asırlar boyu bütün İslamalimleri tarafından kabul edilmiştir. Bu yönüyle de icma hasılolmuştur.


Buraya kadar belirttiğimiz Kitap sünnet veicma'da yer aldığını ifade ettiğimiz husus şudur: İslam'ın kendine hasbir kıyafet nizamı adabı vardır. Bu şüphe götürmez bir gerçek birzarurettir.


İslam'ın kıyafet sahasında getirdiği nizamıniçinde kadının örtünmesi özel bir yer işgal eder. Mahrem olmayan kadınve erkeklerin birbirlerine kem nazarla bakmamaları ve vücutlarınınbelirli yerlerini göstermemelerini emreden ayet ve hadislerde bununpsikolojik ve sosyal sebeplerine de temas eder. İslamiyet'in bu konuile ilgili tebliğatında kadına daha çok itina gösterilmekte onun hakve hürriyetlerinin korunması şahsiyet ve ince duygularının rencideedilmemesi ön planda tutulmaktadır. Konu ile ilgili ayetlerin birinde:"Bu (ey erkekler) hem sizin kalbleriniz hem de onların (yanihanımların) kalbleri için daha nezih bir harekettir".(6) buyurdular. Buayetteki "Ethar" kelimesi "daha temiz daha nezih" manasına geldiğigibi "kayıtlardan sıyrılmaya hürriyete kavuşmaya daha uygun" manasınada alınabilir. Doğrusu boynuna şehvet boyunduruğu geçirilmiş insanpsikolojik olarak hürriyetsizliğin en kötüsünü yaşar.


Kur'an?ı Kerim'de on kadar ayet?i celilede(7) ve bir çok sahih hadis?i şeriflerde:
"Namahremlerinbirbirine bakmamaları örtülmesi gereken yerlerin örtülmesi hem erkekhem kadına "ğadd?ı basar" '(gözünün karşısındakine dikip bakmamakönüne bakmak) emredilmektedir. Ayrıca kadınlara başlarına koyduklarıörtüleri yakalarının üzerini örtecek kadar uzatmaları; sokağaçıkaracakları zaman dış elbiselerini üstlerine almaları buyruğuverilmekte; ilk cahiliyye devrinde olduğu gibi teberrücde bulunmalarıyasaklanmaktadır. Teberrüc:
"Bir kadının kendisini süslediktensonra dışarıya çıkması endam ve süslerini erkeklere göstermesidemektir. Dinimiz İslam iffet ve namus hususunda büyük hassasiyetgöstermiştir. Kadınları en büyük değerinin ırz ve namusları olduğunubildirmiş ve bu paha biçilmez değerlerini muhafaza etmenin de hayaduygusunun kuvvetli olmasıyla mümkün olacağı esasını ortaya koymuştur.Haya da ancak islami ölçülere şuurla uyulduğu zaman korunur. Bukorunmanın en mühim unsurlarından birisi; hiç şüphesiz Kur'anölçülerine göre örtünmektir.


Müslümanlara zelil ve
perişan durumdadır
Kur'an?ıKerim'de Resûlullah'ın yüksek bir ahlâka sahip bulunduğu ve O'nuninsanlar için güzel bir örnek ve model olduğu beyan ediliyor. Allah'üTeâlâ şöyle buyuruyor:
"Şüphesiz sen yüce bir ahlâka sahipsin."(
"Andolsunki Resûlullah sizin için Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı umanlarve Allah'ı çok zikredenler için güzel bir örnektir."(9) Âyette Hz.Peygamber'in Allah'ın hoşnutluğunu kazandıracak davranışlarda bulunmakisteyenler için mükemmel ve canlı bir örnek en büyük fazilet numûnesiolduğu anlatılmaktadır.


Bugün İslâm dünyası başta olmaküzere insanlık âlemi dehşetli krizler içindedir. Bunlardan kurtulmanıntek çaresi Yüce Yaratan'a itaat etmek O'nun emir ve yasaklarını hayatauygulamaktır. Yüce Yaratan'a itaat etmek Son Peygamber'e itaat ileolur. Peygamber'in Allah katında getirdiği Kutsal Kitab'ta yine ilahîvahye ve ilhama dayanan Sünnet'inde selâmet için gerekli bütün bilgilermevcuttur.


Bugünkü İslâm dünyası Peygamber'e gereği gibiuymakta mıdır? Bu soruya evet cevabını vermek mümkün değildir. ÇünküMüslümanlar O'na gereği gibi uymuş Şeriat'ını ve Sünnet'ini hakkıylaanlamış ve hayata tatbik etmiş olsalardı şu perişan zelil fecidurumda bulunmazlardı.


Müslümanlık; ahlâka pek büyük birkıymet bir ehemmiyet vermiştir. Zaten Müslümanlık; bir ahlâk birfazilet bir hikmet dinidir. Hattâ Peygamber Efendimiz:
"Ben ancak güzel ahlâkı tamamlamak için gönderildim." buyurmuştur.
İslam dininde insanların manevî kıymetleri sahip oldukları ahlâk ile ölçülüdür. Bir hadîsi şerîfte:
"Sizin imanca en güzeliniz ahlâkça en güzel olanınızdır" diye buyurulmuştur. Diğer bir hadîsi şerif de:
"Allah Tealâya kullarının en sevgilisi ahlâkça en güzel olanıdır." meâlindedir.
Resulü Ekrem Sallallahü Aleyhi Vesellem Efendimiz:
"Yarabbi! Ben senden sıhhat afiyet ve güzel ahlâk dilerim" diye dua buyururdu.
İnsanlarınahlâkı değişebilir. Çirkin huyları güzel huylara değiştirmeye "tehzibiahlâk" denir. Bu değiştirme her halde mümkündür. Mümkün olmasaydıNebiyyi Zişan Efendimiz: "Ahlâkınızı güzelleştiriniz" diye emretmezdi.

Dipnotlar:
1? A'raf süresi: 26
2?A'raf süresi: 27
3? A'raf süresi: 31
4? Nahl süresi: 81
5? Müslim Hayz: 78 Ebû Davud Hammam: 2
6? Ahzab Süresi: 53
7? Meselâ bak: Nur süresi:27?3160 Ahzab süresi: 53545960
8?Kalem Sûresi: 4
9?Ahzab Sûresi: 21Konu daywest tarafından (23-01-2010 Saat 09:37 ) değiştirilmiştir..
daywest isimli Üye şimdilik offline konumundadır  
Bu konu için 2 üye, daywest adlı üyemize teşekkür etti.
Mahperver  (23-01-2010), sahranil (23-01-2010)

Hızlı Cevap

Doğrulama Sorusu
Mesajınız:
Yazı şeklini sil
Kalın
Eğik yazı
Altı çizik

Grafik ekle
Alıntı yap [QUOTE]
 
Alanı Küçült
Alanı Büyült

Seçenekler
Stil


örtünmek...

örtünmek... konusu, DİNİMİZİ TANIYALIM / Dini Bilgiler forumunda tartışılıyor.Üye olmadan soru sorabilirsiniz!

Bütün Zaman Ayarları WEZ +4 olarak düzenlenmiştir. Saat şuan 03:48 .


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.5.2 ©2010, Crawlability, Inc.
Web Stats