bakimliyiz
Sponsor Reklamlar
Geri git   Bakimliyiz.Com > DİNİMİZİ TANIYALIM > Dini Bilgiler

Kadın Portalı Kayıt Ol İletişim Forumları Okundu Kabul Et
Alt 25-02-2010, 03:47   #1 (permalink)
Avatar Yok
 
Standart Kadınların kıyafet şekli

Kadınların kıyafet şekli

Yalnız Kur’an diyen yalancılar “Kadının kapanması gerekmez” diyor. “Kadına çarşaf farzdır” diyenler olduğu gibi “Çarşaf Hıristiyan rahibe kıyafetidir giyilmez. Nitekim Abdülhamid Han çarşafı yasaklamıştı” diyenler de vardır. Dinimizdeki hükme bakalım:
Kadınların vücut hatlarının belli olmayacak herhangi bir elbise ile örtünmesi farzdır. İslam dini kapanmayı emretmiş ama belli bir örtü şekli bildirmemiştir. (Dürer-ül-mültekıte)

Ahzab suresinde bildirilen cilbab erkeğin de kadının da giydiği bir elbise bir gömlektir. Zevacir ve Berika’daki (Haya cilbabını [örtüsünü] çıkaranın [aleyhinde] söz etmek gıybet olmaz.) [Beyheki] ve (Cilbabı [gömleği] haram olan erkeğin namazı kabul olmaz.) [Bezzar] mealindeki hadis-i şeriflerde cilbabın bir örtü olduğu açıkça görülmektedir. Cilbabın dış elbise olduğu tefsirlerde de yazılıdır:

Cilbab hımarın [tülbentin] üstüne örtülen ve göğse kadar inerek gömleğin ceybini [yakasını] boynu örten baş örtüsü. (Ebüssüud tefsiri)

Cilbab tek parça örtü. (Celaleyn)
Cilbab göğse kadar inen baş örtüsü. (Ruh-ul-beyan)
Cilbab milhafedir. (Beydavi)
Cilbab hımardan büyük örtü veya vücudunu örten dış elbise. (Kurtubi)
Cilbab bedeni baştan aşağı örten çarşaf ferace çar gibi dış giysi. (Elmalılı)
Cilbab dışa giyilen örtü. (Tibyan A.Fikri Yavuz ve Hasan Basri Çantay’ın meali)
Cilbab milhafe entari veya hımar. (El-Envar) [Milhafe = dış örtü ki buna ferace de denir.]
Cilbab feracedir. (Ö. Nasuhi Bilmen tefsiri)

Nur suresinde (Kadınlar hımarlarını [başörtülerini] yakalarına örtsünler) buyuruluyor. Eğer cilbab çarşaf demek olsaydı hımar denmezdi.

Fıkıh kitapları cilbabın dış örtü olduğunu bildiriyor. Bir örnek: Hanıma verilmesi vacip olan nafaka yemek kisve ve meskendir. Kisve hımar ve milhafedir. (Bahr-ür raık)

Tefsir hadis ve fıkıhta cilbab dış örtüdür. Çarşafa bid’at denmez; çünkü âdetteki değişiklik bid’at olmaz. Şalvar ve pantolon da böyledir.

Çarşaf kelimesi Farsça çader-şepten [gece örtüsü] bozularak Türkçe’ye girmiştir; tesettür için ev dışında giyilen üstlüktür. Tanzimatta hacca giden İranlılardan alınan çarşaf önceleri bid’at sayılıp pek tutulmamışsa da 1870’ten sonra yaygınlaştı. Daha sonra II. Abdülhamid Han 4 Ramazan 1309 (2 Nisan 1892) tarihli bir emirle çarşafı yasakladı. (Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi)

Yaşmak ile ferace giyilirken 1872’de Subhi Paşanın Suriye valiliğinden dönüşünde ailesi Suriye’den getirdikleri çarşafla görününce İstanbul’da çarşaf moda oldu. (Musahibzade Celal Eski İstanbul Yaşayışı)

1889’dan sonra açık feraceli iki paşa kızına birkaç külhanbeyi laf atıp feracelerini yırtınca bu defa çarşafa rağbet arttı. Bid’at diyenler de giydi. (Sermed Muhtar Alus Aylık Ansiklopedisi sayı 36)

1913’te yüz binlerce Balkan muhacirleri İstanbul’a Ortodoks kadınlarının giydiği siyah çarşafı ile gelmişti. Zamanla bu da İstanbul’a yayıldı. Hükümetin zaten uğraşacak hâli yoktu çarşafa mani olamadı. (M. Zeki Pakalın Osmanlı Tarih Deyimler sözlüğü)

3 Ekim 1883’te Şeyh-ül-islamın teklifi ve padişahın emriyle ferace dışında bir şey giymek yasaklandı. Daha sonra çarşaf da giyildi. O zamanki çarşaflar farklı idi. (Vakit. 4.10.1883)

Sual: (Çarşaf tam tesettürdür) diyorlar. Buna da delil olarak Âişe validemizin giyiminden dem vuruyorlar. Bence çarşaf İslam’ın evrenselliğine aykırı. Sizin bu konudaki fikriniz nedir?
CEVAP
Sence ile Bence ile Onca ile din olmaz. Kitaplar ne yazıyor bunu bilmek gerekir. Bizim veya sizin bu konudaki fikirlerimiz dinde hiç ölçü olur mu?
Âişe validemiz bir defa çarşaf giymemiştir. Entari giydikleri eteklik giydikleri hadis-i şeriflerle sabit. Giymiş olsa bile bu bir âdettir. Peygamber efendimiz de entari giyerdi. Niye erkeklerimiz entari giymiyor? Peygamber efendimiz deveye binerdi onlar niye Mercedese biniyorlar. Binmelerinde mahzur yoktur. Bunlar âdettir giyim de bir âdettir. Dinimiz belli bir şekil bildirmemiştir.

Arap ülkelerinde yaşayanların iklim şartlarına uygun olanı çarşaf olabilir. Fakat kalkıp da kutuplarda yaşayan müslümanlara çarşaf giyeceksin diyemeyiz. Bu iklime uygun olmaz çünkü. Dolayısıyla İslam’ın evrenselliği diye bir şey yoktur bunda.

Sual: Bazıları "Çarşaf hıristiyan rahibelerinden geldiği için giyilmesi caiz olmaz. Şalvar ve pantolon giymek de bid'attir" diyorlar. Bu hususta dinimizin hükmü nedir?
CEVAP
Kadınların vücut hatlarının [kaba avret yerlerinin şekli ve rengi] belli olmayacak herhangi bir elbise ile örtünmesi farzdır. İslam dini kapanmayı emretmiş ama belli bir örtü şekli bildirmemiştir. (Dürer-ül-mültekite)

Peygamber efendimizin ve Eshab-ı kiramın mübarek hanımları çarşafla örtünmemiştir. Hiçbir kitapta çarşaf giydikleri bildirilmiyor. Milhafe ferace fistan entari giydikleri birçok kitapta bildiriliyor. İmam-ı Rabbani hazretleri de böyle değişik elbise giydiklerini 313. mektubunda bildiriyor. Bu hususlar Cami-ur-rumuz ve Hidaye kitabında da bildiriliyor.

Kapanması gereken yerleri örtmek ve yukarıda bildirilen vücut hatlarını belli etmemek şartı ile kadınlar bulunduğu şehrin âdetine uygun giyinir. Çünkü elbise gibi mubahlarda şehrin âdetine uymamak tahrimen mekruhtur. Zaruret olmadıkça haramlarda hiçbir yerin âdetine uyulmaz. (Hadika)

Peygamber efendimiz ayaklarına kadar uzun gömlek yani entari giymiştir. Şalvar ve pantolon giymemiştir. Bunları giymek âdette bid'attir. Âdette bid'at olan şeyi yapmak günah değildir. Taksiye uçağa binmek de âdette bid'attir. Bunları yapmak günah değil dinin emridir. Bunun için âdet olan yerlerde kâfirlerden gelmiş olsa bile kadınların çarşaf ve erkeklerin bol pantolon veya şalvar giymeleri caizdir günah olmaz. Elbisenin şekli ibadet değil âdettir. Çünkü Peygamber efendimiz papaz ayakkabısı Rum elbisesi giymiştir. (Redd-ül muhtar)

Peygamber efendimizin böyle âdet olarak yaptığı şeylere Sünnet-i zevaid denir. Bunları terk etmek günah olmaz. (Hadika)

(Bir kavme benzeyen onlardandır)
hadis-i şerifi ibadetlerde benzemenin tehlikesini bildirmektedir. Mesela papaz zünnarı ve haç takmak böyledir.

Dikiş makinesi daktilo elbise gibi şeyler ise âdettir. Âdetlerde kâfirlere benzemek günah olmaz. Peygamber efendimiz her zaman belli bir elbise giymezdi. Bazen Rum bazen Arap elbisesi giyerdi. Kolları dar Rum cübbesi de giymiştir. (Tirmizi)

Herkesin çarşaf giydiği bir yerde birkaç kadının manto giymesi fitneye sebep olacağından uygun olmadığı gibi manto giyilmesi âdet olan yerlerde de çarşaf giyilmesi uygun olmaz. Çünkü bir yerde âdet olan şeyler giyilmezse gösteriş ve şöhret olur fitneye sebep olur. Hadis-i şerifte (Fitneyi uyandırana lanet olsun) buyuruldu. (Hadika)

Eşarbı manto içine koymak
Sual:
Bir âyette (Başörtülerini yakalarına örtsünler) denildiğine göre eşarbı mantonun içine koymanın bu âyete aykırı olduğu söyleniyor. Başörtüsünün mutlaka göğsü ve omuzları kapatacak şekilde olması şart mı? Mantonun içine konsa mahzuru olur mu?
CEVAP
Şart olan saçları örtmektir. O âyet-i kerimenin meali şöyledir:
([Kadınlar yabancı erkeklere bakmaktan] sakınsınlar ırzlarını korusunlar [el yüz gibi] görünen kısmı hariç ziynetlerini [saç kulak boyun gerdan gibi ziynet takılan yerlerini] göstermesinler başörtülerini yakalarına kadar [saç kulak ve gerdanlarını] örtsünler!) [Nur 31]

Demek ki başı örtmekten maksat saçları kulakları ve gerdanı örtmektir. Bu örtünmenin şekli değil önemli olan örtülmüş olmasıdır. Örtü dikkati çekecek renk ve şekillerden de uzak olmalıdır.

Çene altını kapatmak
Sual:
Kadınlar namaz kılarken çene altlarını da kapatmaları gerekir mi?
CEVAP
Evet gerekir.

Çarşafın yasaklanması
Sual: II. Abdülhamid han kadınların çarşaf giymesini niçin yasaklamıştır?
CEVAP
Bu husustaki emrin özeti şöyledir:
Büyük İslâm devletinin ayakta durması kadın ve erkek bütün Müslümanların her türlü hal ve hareketlerinde dinin hükümlerine uymalarına bağlıdır. Aksi hal Allah korusun gerek fertler gerek devlet için maddî ve manevî sonsuz zararlara sebep olacağından İslam kadınlarının Allah’ın emirlerinden olan örtünme usul ve kaidelerine fevkalade dikkat ve itina etmeleri gerekir. Bu çarşaflar İslam kadınlarınca örtünmeye asla münasip ve müsait olmadığı gibi bazı münasebetsiz erkekler tarafından da kötü maksatlarla giyilebilir. Dindarlık ve maslahat bakımından meydanda olan zararlarından ötürü gereği uygun bir şekilde anlatılarak kadınların çarşaf giymelerinin yasaklanması Padişah emri iktizasındandır.(Yıldız Saray-ı Hümâyûnu Başkitâbet Dairesi 5894; 2 Nisan 1892 Hükümdar Başkâtibi)


Mahperver isimli Üye şimdilik offline konumundadır  

Hızlı Cevap

Doğrulama Sorusu
Mesajınız:
Yazı şeklini sil
Kalın
Eğik yazı
Altı çizik

Grafik ekle
Alıntı yap [QUOTE]
 
Alanı Küçült
Alanı Büyült

Seçenekler
Stil


Kadınların kıyafet şekli

Kadınların kıyafet şekli konusu, DİNİMİZİ TANIYALIM / Dini Bilgiler forumunda tartışılıyor.


Konu etiketleri: suriye elbiseleri, suriye giysileri, arap feraceleri, suriye feraceleri, suriye de kadın giyimi, arap kadınlarının kıyafetleri, suriye kiyafetleri, suriye feracesi, çarşaflı kadın giydir, arap bayan kıyafetleri, arap kadınlarının giysileri, arap kadın kıyafetleri, arap kadınların kıyafetleri, arap kadınlarının giyimi, mısır kadınlarının kıyafetleri,

Benzer Konular

Konu Konuyu Başlatan Forum Cevap Son Mesaj
Örme, tavuk şekli elbeziler... Bkmlyz Diger Örgü Örnekleri 1 17-02-2012 05:09
Kabenin Örtüsünün Dokunuş Şekli RabiaA Dini Bilgiler 0 23-06-2009 06:36
Saç Tipi Ve Kesim Şekli... daywest Saç Bakımı 1 18-05-2009 02:52
Kadınların kıyafet şekli elif Dini Bilgiler 0 16-07-2008 03:10
Rahim şekli tedaviyi etkiliyor Bakimliyiz Hürriyet / E - Kolay / Sabah Sağlık 0 11-07-2008 08:01

Üye olmadan soru sorabilirsiniz!

Bütün Zaman Ayarları WEZ +4 olarak düzenlenmiştir. Saat şuan 01:12 .


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.5.2 ©2010, Crawlability, Inc.
Web Stats