bakimliyiz
Konu etiketleri: kuranın öğütlediği güzel söz ve davranışlar, kuranın öğütlediği güzel sözler, kuranın öğütlediği güzel söz ve davranışlar nelerdir, allah ın insanlara iyi ve güzel davranışları öğütlediği ayetler, söz ve davranışların güzelliği ile ilgili hadisler, kuranın öğütlediği güzel söz ve davranışlardan örnekler, kuranın öğütlediği güzel söz, kuranın öğütlediği güzel sözler ve davranışlar, peygamberimizin davranışları, dinimizin öğütlediği güzel davranışlar, kur an ın öğütlediği güzel söz ve davranışlar, kur an ın öğütlediği güzel söz ve davranışlardan örnekler, dinimizde güzel sözler, güzel söz ve davranışlar, kuranın öğütlediği güzel söz ve davranışlar örnek,
Sponsor Reklamlar
Geri git   Bakimliyiz.Com > DİNİMİZİ TANIYALIM > Dini Bilgiler

Kadın Portalı Kayıt Ol Reklam Verin İletişim Forumları Okundu Kabul Et
Alt 28-09-2011, 06:35   #1 (permalink)
Я
 
Я - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Standart Peygamberimizin güzel davranışları öğütleyen sözleri nelerdir?

Peygamberimizin güzel davranışları öğütleyen sözleri nelerdir?

1 Akılca en mükemmeliniz Allah'tan en çok korkanınızdır.

2 Sabah namazına çok dikkat ederek geçirmemengerekir. Çünkü sabah namazında çok büyük faziletler vardır.

3 Kalplerinizi az gülmek ve az yemekle ihyâ ediniz açlıkla temizleyiniz ki yumuşasın ve parlasın.

4 Çok gülmeyin çünkü çok gülmek kalbi öldürür.

5 Kıyâmet günü Cennete ilk çağırılacak varlıkta da darlıkta da Allah'a çok hamdedenlerdir.

6 Kıyâmet gününde ilk hesaplaşacak kimseler komşulardır.

7 Kıyâmet gününde Âdemoğlu şu beş şeyden sorguya çekilmedikçe yerinden ayrılmaz;
a.Ömrünü nerede ve ne sûretle harcadığından
b.Yaptığı işleri ne maksatla yaptığından
c.Malını nereden kazandığından ve nerelere sarfettiğinden
d.Vücudunu sıhhatini nerede ve ne sûretle yıprattığından.

8 Bütün insanlar günah işler fakat günah işleyenlerin en hayırlısı tövbe edenlerdir.

9 Her kim Ramazan'ı tutar sonra da ona Şevval'den altı gün ilâve ederse bütün seneyi oruç tutmuş gibi olur.

10 Müslümanların derdini dert edinmeyen onlardan değildir.

11 Kişi haksız olarak bir şeye lânet ederse o lânet kendine döner.

12 Dünyânın belâ ve fitneden başka hiçbir şeyi kalmadı.

13 Kurban kesiniz. Onunla nefsi temizleyiniz. Bir kimse gününde kurbanını alır kıbleye yatırırsa onun boynuzu tersi kanı kılı ve her zerresi Kıyâmet Günü o kimse için hazır olur. Yere düşen kan Alah'ın muhâfazasına düşmüş olur. Az infak edin çok ecir alın.

14 Sana her ne iyilik erişirse Allah'tandır. Sana her ne kötülük gelirse o da kendi kusurun sebebiyledir.

15 Hiçbir farz namazı kasten terk etme. Kim namazı kasten terk ederse İlâhı koruma ve teminattan mahrum kalır.

16 Kim insanların dînî işlerinde Allah'ın faydalı kıldığı bir ilmi gizlerse Allah Kıyâmet günü onu ateşten bir gem ile gemler.

17 Kim insanların kalbini çekmek için kelamın kullanılışını öğrenirse Allah Kıyâmet günü ondan ne farz ne nâfile hiçbir ibâdetini kabul etmez!

18 Severken itidalden(ölçüdensabırdan) ayrılma. Olur ki bir gün darılırsın dost iken yaptığın aşırı hareketlerden mahcub olursun. Dargın olduğun zamanlarda da itidalden ayrılma. Olur ki bir gün dost olursun. Dargınken yaptığın hareketlerden mahcubiyet hissedersin.

19 Dostunu zaman zaman ziyaret et ki sevgin artsın.

20 Nimetleriyle sizi beslediği için Allah'ı sevin. Beni de Allah sevgisi için sevin. Ehl-i Beytimi de benim sevgim için sevin.

21 Fitneden kaçının! Çünkü o esnada dil (tesir bakımından) kılıç darbesi gibidir.

22 Edepsizlik ve çirkin söz girdiği şeyi çirkinleştirir. Hayâ ise girdiğin şeyi güzelleştirir.

23 Kim her gün farzlar dışında on iki rekat (nâfile) kılarsa Allah onun için cennette mutlakâ bir ev inşa eder.

24 Sen bir cemaate akıllarının almayacağı bir şey söylersen mutlakâ bu bir kısmına fitne olur.

25 Allah'a ve âhiret gününe îmân eden kimse Ensâr'a buğzetmesin.

26 Şiir vardır ki hikmettir. Beyân vardır ki büyüdür.

27 Kulun dili doğru olmadıkça kalbi doğru olmaz. Kalbi doğru olmadıkça da îmânı doğru olmaz.

28 Cehennemi kuşatan surun dört (ayrı) duvarı vardır. Her duvarın kalınlığı kırk yıllık yürüme mesâfesi kadardır.

29 Duâ rahmetin abdest namazın namaz Cennetin anahtarıdır.

30 Mü'minin niyeti amelinden hayırlıdır.

31 Ümmetimden bir grup insan Kur'an'ı muhakkak sûrette okuyacak. Ancak bunlar okun avı süratle delip geçtiği gibi dinden çıkacaklar.

32 Veyl cehennemde bir vadidir. Kâfir orada kırk yıl batar da dibine ulaşamaz.

33 Şeytan tek başına olanla iki kişi beraber olana sıkıntı verir. Eğer üç kişi olurlarsa onlara sıkıntı veremez.

34 İnsanlar yalnızlıktaki (mahzuru) benim kadar bilselerdi hiçbir atlı tek başına bir gececik olsun yol yapmazdı.

35 Allah yolunda öldürülmem; bana bütün evlerde ve çadırda yaşayanların benim olmasından daha sevgilidir.

36 Mü'min hazırlığı (malı) avucu içine aldığıdır.

37 Ümmetim yağmur gibidir evveli mi âhiri mi daha hayırlıdır bilinmez.

38 Sattığı zaman satın aldığı vakit ve (alacağını) istediği sırada kolaylık gösterene Allah merhametle muamele etsin.

39 Ne kadar yaşarsan yaşa sonunda öleceksin; ne kadar seversen sev sonunda ayrılacaksın; Dilediğini işle muhakkak karşılığını görürsün!

40 Allah gönderdiği her derdin şifâsını da göndermiştir.

41 Her namazın arkasında Âyetü'l Kürsî 'yi okuyanın cennete girmesine ölümden başkası mâni olamaz (ölünce cennete girer).

42 Kanâat tükenmez bir hazinedir.

43 Îmân'ın efdali; nerede olursan Allah'ın seninle beraber olduğunu bilmendir.

44 Ticârete devam edin. Çünkü rızkın onda dokuzu ticârettedir.

45 Ya hayır konuş ya da sus.

46 Müslümanların gizli hallerini araştırmayınız. Kim Müslümanların gizli hallerini araştırırsa Cenâb-ı Hakk onun gizli hallerini açığa vurur. Evinin içinde bile olsa onu rezil eder.

47 Kazancın en hayırlısı insanın kendi eli ile olan ameli (sanatı mesleği) ve her bir mebur (hîleden uzak iyi) ticâret muâmelesidir.

48 Pişmanlık tövbedir.

49 Kim bir serçeyi gereksizce öldürürse o serçe kıyâmet günü arşın altından şöyle seslenerek gelir : Sor şuna Yâ Rab! Beni niçin menfaatsiz yere öldürdü.

50 Kim bir zümreye benzemeye çalışırsa o onlardandır.

51 Dinde namazın yeri vücûtta başın yeri gibidir.

52 Sirkenin balı bozduğu gibi kötü ahlâk ameli ifsâd eder.

53 Ahlâk güzelliği kişinin saâdetindendir.

54 Kim dâvet edilmediği bir yemeğe giderse hırsız olarak girmiş ve yağmacı olarak çıkmış olur.

55 Bir iş yapmak istediğin zaman iyice düşün. Eğer sonu iyi ve fâideli ise yap. Eğer sonu zararlı ve günah ise terk et.

56 Ezan ile kâmet arasında duâ reddolunmaz.

57 Yazıklar olsun o kimseye ki halkı güldürmek için yalan söyler. Veyl (azâbı) ona veyl (azâbı) ona veyl (azâbı) ona.

58 Sabah (namazı vakti) uykusu rızka mâni olur.

59 Hikmetin başı Allah korkusudur.

60 Mü'min bir mîde ile; kâfir ise yedi mîde ile yer.

81 Dilini tutmak hikmettir; ne var ki yapanları pek azdır.

82 Kim bir mü'min kardeşinin ticâretindeki ikâlesini kabul ederse Cenâb-ı Hakk da âhirette onun hatalarını bağışlar (düştüğü yerden kaldırır) mü'min kardeşine gösterdiği kolaylıktan dolayı onu mağfiret eder.

83 Yalan yere yemîn etmek evleri ıssız bırakır.

84 Kim aza şükretmezse çoğa şükretmez.

85 Duâ ibâdetin ta kendisidir.

86 Her ki mAllah'a itâat etmemeye yemin ederse Allah'a itâat etsin (ve yemin keffâretini versin) ve her kim âsî olmaya yemin ederse Allah'a âsî olmasın (ve yeminin keffâretini versin.)

87 Kim bir şey üzerine yemin eder de başka bir şeyi yemin ettiği şeyden daha hayırlı görürse hayırlı olan şeyi yapsın yemininden dolayı keffâret versin.

88 Kim iki çenesi (dil) ile iki bacak arası (ırzı)na sâhip olursa cennete girer.

89 Günahtan tövbe ederek dönen hiç günah işlememiş gibidir.

90 İlme mâni olmak helâl olmaz.

91 Kim kırk sabah ihlâs (üzerine ibâdete devam) ederse kalbindeki hikmet menbaı lisânında zuhûr eder.

92 Dünyâda gârîb gibi veya yolcu gibi ol ve kendini ashâb-ı kubur (kabirdekiler)den say!

93 Musîbetleri hastalıkları ve sadakayı gizlemek salihlik hazînelerindendir.

94 Bir âlim şeytana karşı (ibâdete devâm eden) bin âbidden çetindir.

95 Kişinin iyiliği kendini sevindirir kötülüğü de üzerse işte o mü'mindir.

96 Doğru bir tacir (kıyamet günü) peygamberler sıdııklar ve şihitlerle beraber (haşr) olacaktır.

97 Ashâbımdan birisi bir yerde ölürse kıyâmet günü onların nûru ve önderi olarak dirilir.

98 Nebî (s.a.v.) üzerine salavât okumak köle âzât etmekten efdaldir.

99 Kim bir ayıbı (bulunan malı) o (kusuru)nu açıklamadan satarsa Allah'ın dâimî gazabı içinde kalır ve melekler durmadan ona lânet eder.

100 Ya âlim ol ya talebe ol ya da onları seven ol dördüncüsü olma helâk olursun.

121 Kendisine yumuşaklık verilen kimseye dünya ve âhiret iyilikleri verilmiştir.

122 Allahü teâlânın kula en yakın olduğu zaman gecenin ikinci yarısıdır. O saatte Allahü teâlâyı zikredenlerden olabiliyorsan ol!

123 Lâ havle velâ kuvvete illâ billâh”ı çok söyle. Çünkü o Cennet hazinesidir.

124 Ekmeğe saygı duyun! Kim sofradaki ekmek kırıntılarını yerse günahları bağışlanır.

125 Ekini hasat ettiğiniz zaman fakirlerin haklarını verin ve israf etmeyin! Allahü teâlâ israf edenleri elbette sevmez.

126 Hasta ziyâretine gittiğinizde ona ömrü ve hastalığı konusunda güzel sözler söyleyip ümit veriniz!

127 Bir mümin namaz kılmaya başlayınca Cennet kapıları onun için açılır. Rabbi ile arasında bulunan perdeler kalkar. Bu hâl namaz bitinceye kadar devam eder.

128 Allahü teâlâ bana farzları yerine getirmemi emrettiği gibi insanlarla güzel geçinmemi de emretti.

129 Gıybet insanın sevabını ve iyi amellerini ateşin kuru odunu yaktığı gibi yakar.

130 İnsanlar içinde kadın üzerinde en fazla hak sahibi kocası erkeğin üzerinde de anasıdır.

131 Allahü teâlâ her Cumâ günü 600 000 kişiyi Cehennemden azat eder. Bunların hepsi Cehenneme lâyık olup Cumâ gününün bereketi ile Cehennemden çıkarılır.

132 Kadınlarınıza eziyet etmeyin! Onlar Allahü teâlânın sizlere emânetidir. Onlara yumuşak olunuz ve iyilik ediniz!

133 İnsanların dünyada endişesi en büyük olanı mümin kimsedir. Çünkü hem dünyası hem de âhıreti için endişelidir.

134 Her nemâzdan sonra üç kerre Estagfirullahel’azîm ellezî lâ ilâhe illâ huv el-hayyel-kayyûme ve etübü ileyh okuyanın bütün günâhları afv olur.

135 İstigfâra devâm edeni çok okuyanı Allahü teâlâ derdlerden sıkıntılardan kurtarır. Onu hiç ummadığı yerden rızklandırır.

136 Yâ Ebâ Hüreyre! Kuşluk namazını terk etme! Cennetin bir kapısı vardır ki ona “Duhâ kapısı” derler. Bu kapıdan yalnız kuşluk namazı kılanlar girer.

137 Her kim sabahleyin üç defa "Eûzü billâhissemî'il'alîmi mineş-şetânirracîm" dedikten sonra Haşr sûresinin son üç âyeti (Hüvallâhüllezî..) okursa Allah ona akşama kadar bağışlamasını dileyerek yetmişbin melek görevlendirir. O kimse o gün ölürse şehid olarak ölür. Akşamleyin ölürse yine böyledir.

138 Gece uyanınca şu duâyı okuyan her istediğine nâil olur: “Lâ ilâhe illallahü vahdehü lâ şerîke leh lehül mülkü ve lehül hamdü ve hüve alâ külli şey’in kadîr sübhanellahi velhamdülillâhi ve lâ ilâhe illallahü vallahü ekber velâ havle velâ kuvvete illâ billahil aliyyil azîm.

139 Her kim Ramazân-ı şerîf gecesi seher vaktinde kalkıp namaz kılmakla meşgul olsa ve ibâdet etmeğe niyyet eylese kirâmen kâtibîn melekleri derler ki Hak teâlâ hazretleri sana rahmet eylesin ömrünü bereketli kılsın! Döşeği dahî der ki Hak teâlâ hazretleri senin ayağını sırat üzerinde muhkem eylesin ve selâmet ihsân buyursun. Abdest alınca su dahî der ki Hak teâlâ hazretleri senin kalbini temiz eylesin! Nihâyet bu kul namaz kılmağa başlayınca Hak teâlâ hazretleri azamet-i şânıyla buyurur ki: “Ey benim kulum ne istersen iste! Dileğini yerine getireceğim.

140 Zikrin en hayırlısı gizli olanı rızkın en hayırlısı da yetecek kadar olanıdır. [Ahmed b. Hanbel]

141 Bir edepsizliğin cezası bir hayrı işleyememektir.

142 Çok kaygı çekme mukadder olan olur takdir olunan rızkın da sana gelir.

143 Her paslanmanın cilası vardır. Kalbin cilası da esteğfirullah demektir.

144 Bir kimse riyaya yaptırdıklarını işittirmeye başlarsa bundan vazgeçinceye kadar Allah'ın gazabındadır.

145 Hicretin efdali Allah'ın hoşlanmadığını terketmektir.

146 Müslümanla alakayı kesmek onun kanını dökmek gibidir.

147 Bir kimse bir mazlumla onun hakkını alıncaya kadar yürüse ayaklarının kaydığı günde Hak Teala onun iki ayağını sabit kılar.

148 Erteleyenler helak olmuştur.

149 Bir zaman sonra benim ümmetim de 73 fırkaya ayrılır bunlardan ancak bir tanesi kurtulur.

150 Cehennemden kurtulan fırka; benim ve ashabımın gitdiği yolda olanların fırkasıdır.

151 Kim ki kurban kesmeye malî kudreti yerinde olur da kesmezse o kimse namazgâhımıza sakın yaklaşmasın.

Я isimli Üye şimdilik offline konumundadır  

Alt 30-12-2011, 09:03   #2 (permalink)
Misafir
Avatar Yok
 
Face41

Bütün insanlar günah işler fakat günah işleyenlerin en hayırlısı tövbe edenlerdir.

 
Alt 17-12-2012, 03:20   #3 (permalink)
Misafir
Avatar Yok
 
Standart

BİZ 5/A ÖĞRENCİLERİYiZ

 
Alt 12-02-2013, 03:20   #4 (permalink)
Misafir
Avatar Yok
 
Standart

Ne kadar sacma sapan bir soru cok zordu

 
Alt 23-11-2013, 09:21   #5 (permalink)
Misafir
Avatar Yok
 
Standart

Allah en büyüktür ben beyza 4-b sınıfı öğrencisiyim bu siteye girdim çünkü din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenimiz bu sözler ile ilgili bir performans ödevi verdi bu arada sizi çok seviyorum meral öğretmenim yüce rabbim sen büyüksün arkadaşlar sizin bu siteye girmekteki amacınız nedir lütfen benden sonra yorumlayan arkadaş söylesin

 
Alt 13-05-2014, 07:47   #6 (permalink)
Misafir
Avatar Yok
 
Standart

çok güzel teşekkür ederim

 
Alt 25-09-2014, 04:48   #7 (permalink)
Misafir
Avatar Yok
 
Standart

Peygamberimizin güzel davranışları öğütleyen sözleri için teşekkkurler

 
Alt 03-11-2014, 07:43   #8 (permalink)
Misafir
Avatar Yok
 
Standart

herkesin muharrem ayı kutlu olsun

 
Hızlı Cevap

Doğrulama Sorusu
Mesajınız:
Yazı şeklini sil
Kalın
Eğik yazı
Altı çizik

Grafik ekle
Alıntı yap [QUOTE]
 
Alanı Küçült
Alanı Büyült

Seçenekler
Stil


Peygamberimizin güzel davranışları öğütleyen sözleri nelerdir?

Peygamberimizin güzel davranışları öğütleyen sözleri nelerdir? konusu, DİNİMİZİ TANIYALIM / Dini Bilgiler forumunda tartışılıyor.Benzer Konular

Konu Konuyu Başlatan Forum Cevaplar Son Mesaj
Atatürk'ün güzel sanatlarla ilgili sözleri nelerdir? elif Güzel Sözler 0 20-06-2011 10:50
Hz Ömer'in Güzel Sözleri elif Güzel Sözler 0 20-06-2011 03:02
Hz Alinin en güzel sözleri nelerdir? elif Dini Mesajlar 0 19-06-2011 05:54
Hz Muhammed'in en güzel sözleri nelerdir? elif Dini Mesajlar 0 19-06-2011 05:51
En Güzel Kısa Aşk Sözleri elif Güzel Sözler 0 19-06-2011 03:55

Üye olmadan soru sorabilirsiniz!

Bütün Zaman Ayarları WEZ +2 olarak düzenlenmiştir. Şu Anki Saat: 07:33 .


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2015, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.5.2 ©2010, Crawlability, Inc.
Web Stats