bakimliyiz
Sponsor Reklamlar
Geri git   Bakimliyiz.Com > DİNİMİZİ TANIYALIM > Dini Resimler

Kadın Portalı Kayıt Ol İletişim Forumları Okundu Kabul Et
Alt 16-08-2010, 03:33   #1 (permalink)
 
sahranil - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Thumbs up Yaradanın Hikmeti

Yaradanın Hikmeti
Yaradanın Hikmeti
Bu sergilere bak ve şu ilânlara dikkat et ve bu dellâllara kulak ver ki mu'ciznümâ bir padişahın antika san'atlarını teşkil ve teşhir ediyorlar kemâlâtını gösteriyorlar misilsiz cemâl-i mânevîsini beyân ediyorlar hüsn-ü mahfîsinin letâifinden bahsediyorlar

Yaradanın Hikmeti
Şimdi kuşlara bak

Onların söyleşmeleri ve cıvıldaşmaları bir Sâni-i Hakîmin intak ve söylemesi olduğuna delil-i kat'i ise hayretverir bir tarzda birbirine o seslerle müdavele-i hissiyat ve ifade-i maksat etmeleridir


Yaradanın Hikmeti

Bak bu işler içinde görünüyor ki o misilsiz zâtın pek büyük bir şefkati vardır. Çünkü her musîbetzedenin imdadına koşturuyor her suâle ve matlûba cevap veriyor.
Yaradanın Hikmeti
Her dertlinin âhını her muhtacın duasını işiten ve dinleyen bir Semî-i Mücîb perde arkasında var bakar ki; en küçük bir zîhayatın en küçük bir ihtiyacını görür ve en gizli bir âhını işitir şefkat eder fiilen cevab verir memnun eder


Yaradanın Hikmeti

Hayvânâtın en âciz ve en zayıfı yavrulardır. Halbuki rahmetin en şirin ve en güzel cilvesine mazhar yine onlardır. Yuvadaki bir yavrunun aczi en ağır şartlarda dahi annesini mutî bir nefer gibi rahmetin cilvesi istihdam ediyor
Yaradanın Hikmeti
Cenâb-ı Hakkın adl ve hikmet içindeki ism-i Hak ve Rahmânirrahîmin cilvesini görmek istersen bahar mevsiminde zeminin yüzünde çadırları kurulmuş muhteşem dört yüz bin milletten mürekkeb nebâtât ve hayvanât ordusuna bak ki; bütün o milletler o tâifeler birbiri içinde oldukları halde herbirinin libası ayrı erzakı ayrı silâhı ayrı tarz-ı hayatı ayrı tâlimâtı ayrı terhisâtı ayrı oldukları halde ve o hâcâtlarını tedârik edecek iktidarları ve o metâlibi isteyecek dilleri olmadığı halde daire-i hikmet ve adl içinde mîzan ve intizam ile Hak ve Rahmân Rezzâk ve Rahîm Kerîm ünvanlarını seyret gör; nasıl hiçbirini şaşırmayarak unutmayarak iltibas etmeyerek terbiye ve tedbîr ve idare eder
Yaradanın Hikmeti
Her bir nebat ve ağaç ve otların ipek gibi yumuşak kök ve damarları "Bismillâh" der sert olan taş ve toprağı deler geçer. "Allah nâmına Rahmân nâmına" der; her şey ona musahhar olur
Yaradanın Hikmeti
Demek bütün gözün gördüğü ne kadar antika makineler var o gizli zâtın birer sikkesi hükmündedirler. Belki birer dellâl birer ilânname hükmündedirler. Lisan-ı halleriyle derler ki: “Biz öyle bir zâtın san’atıyız ki: Bütün bu âlemimizi bizi yaptığı ve sühuletle icad ettiği gibi kolaylıkla yapabilir bir zâttır
Yaradanın Hikmeti
Hiç mümkün müdür ki bu sarayın ustasından başka birisi gelip bu acib sarayı küçük bir makinede dercetsin! Hem hiç mümkün müdür ki bir kutu kadar bir makine bütün bir âlemi içine aldığı halde tesadüfî veyahut abes bir iş içinde bulunsun
Yaradanın Hikmeti
Zemin ile âsumân ortasında muallâkta durdurulan bulut gayet hakîmâne ve rahîmâne bir tarzda zemin bahçesini sular ve zemin ahalisine âb-ı hayat getirir ve harareti yani yaşamak ateşinin şiddetini tâdil eder ve ihtiyaca göre her yerin imdadına yetişir
Yaradanın Hikmeti
O lâtif ve berrak ve tatlı ve hiçten ve gaybî bir hazine-i rahmetten gönderilen katrelerde o kadar Rahmânî hediyeler ve vazifeler var ki güya rahmet tecessüm ederek katreler sûretinde hazine-i rabbâniyeden akıyor mânâsında olduğundan yağmura "rahmet" namı verilmiştir
Yaradanın Hikmeti
Yağmurun taneleri sayısınca menfaatler ve katreleri adedince Rahmânî cilveler ve reşhaları miktarınca hikmetler içinde bulunuyor. Hem o şirin ve lâtif ve mübarek katreler o kadar muntazam ve güzel halk ediliyor ki hususan yaz mevsiminde gelen dolu o kadar mizan ve intizamla gönderiliyor ve iniyor ki fırtınalarla çalkalanan ve büyük şeyleri çarpıştıran şiddetli rüzgârlar onların muvazene ve intizamlarını bozmuyor; katreleri birbirine çarpıp birleştirip zararlı kütleler yapmıyor. Ve bunlar gibi çok hakîmâne işlerde ve bilhassa zîhayatta çalıştırılan basit ve câmid ve şuursuz müvellidülmâ ve müvellidülhumuza (hidrojen-oksijen) gibi iki basit maddeden terekküp eden bu su yüz binlerle hikmetli ve şuurlu ve muhtelif hizmetlerde ve san'atlarda istihdam ediliyor. Demek bu tecessüm etmiş ayn-ı rahmet olan yağmur ancak bir Rahmân-ı Rahîm hazine-i gaybiye-i rahmetinde yapılıyor ve nüzulüyle:

İnsanlar ümitsizliğe düştüklerinde yağmuru indiren ve rahmetini her tarafa yayan da Odur. O kullarını gözetip koruyan ve her türlü övgüye lâyık o landır." (Şûrâ Sûresi: 42:28) âyetini maddeten tefsir ediyor
Yaradanın Hikmeti
Atılmış pamuk gibi bu câmid (cansız) şuursuz bulut elbette bizleri bilmez ve bize acıyıp imdadımıza kendi kendine koşmaz ve emirsiz meydana çıkmaz ve gizlenmez. Belki gayet kadîr ve rahîm bir Kumandanın emriyle hareket eder ki bir iz bırakmadan gizlenir ve def'aten meydana çıkar iş başına geçerlandır
Yaradanın Hikmeti
Hem meselâ dağların içinde zîhayata lâzım olan her nevi menbalar sular madenler maddeler ilâçlar o kadar hakîmâne ve müdebbirâne ve kerîmâne ve ihtiyatkârâne iddihar ve ihzar ve istif edilmiş ki bilbedahe kudreti nihayetsiz bir Kadîrin ve hikmeti nihayetsiz bir Hakîmın hazineleri ve ambarları ve hizmetkârları olduklarını ispat ederler
Yaradanın Hikmeti
Yanlışsız ve noksansız yaratan Allah ki dağ gibi koca bir ağacın bütün ruh programını fihristesini nokta gibi en küçük bir çekirdekte muhafaza eder
Yaradanın Hikmeti
Eğer yerdeki ağaçlar kalem olup denizler mürekkeb olsa Cenab-ı Hakk'ın kelimatını yazsalar bitiremezler
Yaradanın Hikmeti
Bak şu semâvâtın denizinde yüzen ve şu zeminin yüzünde serpilen rengârenk mevcudâta ve çeşit çeşit masnuâta dikkat et! Göreceksin ki; her biri üstünde Şems-i Ezelî'nin taklid kabul etmez turraları vardır
Yaradanın Hikmeti
Herşeyde bir güzellik ciheti var..

Ve rahmetin bir cilvesi var
Yaradanın Hikmeti
Başını Kaldır Kendini Tanıttırmak İsteyen Fa’al ve Kudretli Bir Zât’ın Harika İşlerine Bak! Sen başıboş olmadığın gibi bu hadiseler de başıboş olamazlar. Herbirisi çok hikmetli vazifeler peşinde koşturuluyorlar. Kudreti Heşeyi Kuşatan Cenab-ı Hak Tarafından İstihdam Olunuyorlar
Yaradanın Hikmeti
Bu kâinattaki görünen bütün güzellikler öyle bir Güzelden geliyor ki bu mütemadiyen değişen ve tazelenen kâinat bütün mevcudatıyla ayinedarlık dilleriyle o Güzelin cemâlini tavsif ve tarif eder
Yaradanın Hikmeti
Kendini başıboş zannetme! Zira Şu misafirhane-i dünyada nazar-ı hikmetle baksan; hiçbir şeyi gayesiz nizamsız göremezsin. NASIL SEN NAMSIZ GAYESİZ KALABİLİRSİN?? İnsan ebediyet için yaratılmıştır. Onun hakiki lezzetleri ancak marifetullah muhabbetullah ilim gibi umur-u edebiyedir...
Yaradanın Hikmeti
"Tabiat misâlî bir matbaadır tâbi değil; nakıştır nakkaş değil; mistardır masdar değil; nizamdır nâzım değil; kânundur kudret değil; tanzim-i irâdiyedir hakîkat-i hariciye değil."
Yaradanın Hikmeti
Tabiat bir san'at-ı İlâhiyedir sâni olmaz. Bir kitab-ı Rabbânîdir kâtip olmaz. Bir nakıştır nakkaş olamaz. Bir defterdir defterdar olmaz. Bir kanundur kudret olmaz. Bir mistardır masdar olmaz. Bir kabildir münfail olur fâil olmaz. Bir nizamdır nâzım olamaz
Yaradanın Hikmeti
Tabiatın perdesiyle Allah'ın nurunu göremeyen insan herşeye bir rububiyet verip kendi başına musallat eder.
Yaradanın Hikmeti
Nasıl ki bir avuç toprak yüzer çiçeklere nöbetle saksılık eden kabında eğer tabiata esbâba (sebeplere) havale edilse lâzım gelir ki ya o kapta küçük mikyasta yüzer belki çiçekler adedince mânevî makineler fabrikalar bulunsun; veyahut o parçacık topraktaki herbir zerre bütün o ayrı ayrı çiçekleri muhtelif hâsiyetleriyle ve hayattar cihazâtıyla yapmalarını bilsin; âdetâ bir ilâh gibi hadsiz ilmi ve nihayetsiz iktidarı bulunsunKonu sahranil tarafından (16-08-2010 Saat 04:09 ) değiştirilmiştir..
sahranil isimli Üye şimdilik offline konumundadır  
Bu konu için 2 üye, sahranil adlı üyemize teşekkür etti.
incitanesi (16-08-2010), nimlahza (16-08-2010)

Alt 16-08-2010, 03:58   #2 (permalink)
 
incitanesi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Standart

Ohalde niye hala tefekkür etmiyoruzki

Bu arada Ahmet Zübeyr Yüce kim:))


incitanesi isimli Üye şimdilik offline konumundadır  

Alt 16-08-2010, 04:11   #3 (permalink)
 
sahranil - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Standart

linki silcektim oğlum ağladı sonra silerim dedim sana yakalandık resimleri (ç)aldığım kişi:)


sahranil isimli Üye şimdilik offline konumundadır  
Teşekkür Edenler:
incitanesi (16-08-2010)
Alt 16-08-2010, 05:57   #4 (permalink)
 
incitanesi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Standart

Benden kaçmadı işte:))
Kızım sen ne geziyon elin adamlarının duvarında:))


incitanesi isimli Üye şimdilik offline konumundadır  
Alt 16-08-2010, 10:48   #5 (permalink)
 
sahranil - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Standart

facedeki bi grup almış ondan ondan bana...


sahranil isimli Üye şimdilik offline konumundadır  
Hızlı Cevap

Doğrulama Sorusu
Mesajınız:
Yazı şeklini sil
Kalın
Eğik yazı
Altı çizik

Grafik ekle
Alıntı yap [QUOTE]
 
Alanı Küçült
Alanı Büyült

Seçenekler
Stil


Yaradanın Hikmeti

Yaradanın Hikmeti konusu, DİNİMİZİ TANIYALIM / Dini Resimler forumunda tartışılıyor.


Konu etiketleri: ahmet zübeyr yüce kimdir, yaradanın hikmetleri, allahın hikmetleri, ahmet zübeyr yüce, yardanın hikmetlr, allah ın hikmetleri, yaratanın hikmetleri, müdebbirane,

Benzer Konular

Konu Konuyu Başlatan Forum Cevap Son Mesaj
Nazim Hikmeti Aniyoruz... mormavi Haberler 0 03-06-2010 06:31
ALLAH,ın hikmeti sual olunmaz..... nurküllü LakLak Bölümü 1 19-06-2009 07:41

Üye olmadan soru sorabilirsiniz!

Bütün Zaman Ayarları WEZ +4 olarak düzenlenmiştir. Saat şuan 05:42 .


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.5.2 ©2010, Crawlability, Inc.
Web Stats