Bakimliyiz.Com

-   Duaların Esrarı (http://www.bakimliyiz.com/dualarin-esrari/)
Bakimliyiz.Com (http://www.bakimliyiz.com/)
-   -   Esma-ül Hüsna-Hangi ismi ne kadar,niçin zikretmeliyiz? (http://www.bakimliyiz.com/dualarin-esrari/66499-esma-ul-husna-hangi-ismi-ne-kadar-nicin-zikretmeliyiz.html)

nurküllü 19-11-2010 04:04

Esma-ül Hüsna-Hangi ismi ne kadar,niçin zikretmeliyiz?
 
Esma-ül Hüsna-Hangi ismi ne kadar,niçin zikretmeliyiz?

Er-Rahmân-(298)::Dünyada ve ahirette Allah'ın sevgisini kazanmak
Er-Rahîm-(258) :: Maddî ve manevî rızka nail olmak
El-Melik-(90) :: Maddî ve manevî güçlü olmak, insanlara sözlerini anlatıp dinletebilmek, emir sahibi olmak
El-Kuddûs-(170)::Maddî ve manevî her türlü temizlik, kalp temizliği, ruhî hastalıklardan iyileşmek
Es-Selâm-(131) :: Korkulan her şeyden emin olmak ve esenliğe çıkmak
El-Mü'min-(137) :: Güvende olma, güvenilir insan olmak, kötü hastalıklara düşmemek
El-Muheymin-(145)::İnsanlardan korunmak ve onların düşüncelerine akıl erdirebilmek
El-Aziz-(94)::Düşmanlara galip gelmek
El-Cebbâr-(206)::İstek ve arzuların olması, insanların ve cinlerin şerrinden emin olmak
El-Mütekebbir-(662):: İzzet, refah ve gerçek büyüklüğe erişmek, halk tarafından sevilmek
El-Hâlık-(731):: İşlerde üzüntü ve sıkıntıdan kurtulmak, başarılı olmak
El-Bâri-(214):: İşte başarılı olmak, maddî ve manevî sıkıntılardan kurtulmak
El-Musavvir-(336):: ve meramına ulaşmak ve ifade etmek, en zor işleri başarmak ve bir işte uzmanlaşmak
El-Gaffâr-(1281)::Bağışlanmak ve günahlardan korunmak
El-Kahhâr-(306):: Zalimlerin ve din düşmanlarının kahrından kurtulmak
El-Vehhâb-(14) :ıkıntısız ve maddî açıdan rahat bir hayat sürmek
Er-Rezzâk-(308):: Bol rızıklı bir ömür geçirmek
El-Fettâh-(489):: Maddî ve manevî hayır kapılarının açılması, ticarette başarıya ulaşmak
El-Alim-(150) ::İlim zenginliği için
El-Kâbid-(903)::Zalimin zulmünden kurtulmak
El-Bâsit-(72)::Rızkının genişlemesi ve bereketin artması
El-Hafid-(1481)::Kötüden, kötülerden ve belalardan korunmak
Er-Rafi'-(351)::İnsanlar içinde ve işinde yükselmek, tevazu sahibi olmak
El-Muiz-(117)::Fakir ve zelillikten kurtulmak
El-Muzil-(770):: Düşmanları zelil etmek
Es-Semi'-(180)::Duaların kabul olması
El-Basir-(302-112)::Acziyetin kalkması, basiretli olmak
El-Hakem-(68):: Haklı davasını kazanmak, insanlar arasında hak ile hüküm vermek
El-Adl-(104)::Adaletli olmak, haklı davayı kazanmak
El-Latîf-(129)::Dileklerin olması, kısmet ve rızkın artması
El-Habîr-(812)::Hafıza ve idrakin genişlemesi
El-Halîm-(88)::Ahlâk güzelliği ve yumuşak huylu olmak, hiddet ve sinirin gitmesi
El-Azîm-(1020)::Sözünün tesirli olması ve sözü dinlenir olmak
El-Gafûr-(1286)::Günahların affı ve kötü ahlâktan korunmak
Eş-Şekûr-(526)::Talihin açıklığı, kendine verilen nimetlerin şükrünü eda etmek, bol rızık için
El-Aliyy-(110):: Zilletten kurtulmak, ilim, derecelerin artması
El-Kebîr-(232)::Maddî ve manevî büyüklük, hürmet sahibi olmak
El-Hafîz-(998):: Nefsinin ve malının korunması
El-Mukît-(550)::Muhtaç olunan şeyi kazanmak ve rızık
El-Hasîb-(80)::Herkese karşı açık alınlı olmak
El-Celîl-(73-5329)::Gerçek yüceliğe erişmek, zalim ve zorbayı zelil etmek
El-Kerîm-(270)::Bol rızık sahibi olmak, cömert olmak ve kolaylıklara nail olmak
Er-Rakîb-(312)::Her işte Allah'ın koruması altında olmak, bunu hissetmek, hafızasının kuvvetlenmesi
El-Mücîb-(55-3025):uaların kabul olunması
El-Vâsi'-(137)::Ömür uzunluğu, sıhhat ve rızık genişliği için
El-Hakîm-(78-6084)::İlim ve hikmet sahibi olmak, uzağı görmek, hikmetli iş yapmak
El-Vedûd-(20-400)::İnsanların sevgisini kazanmak
El-Mecîd-(57-3249)::İzzet ve şerefin artması
El-Bâis-(573):: Kuvvetli irade ve alacaklarını almak
Eş-Şehîd-(319)::Şehid olmak, heybetli olmak, halk arasında sevilmek
El-Hak-(108)::Sağlam bir imana ve doğru bir ibadet hayatına sahip olmak, başladığı işin sonunun gelmesi
El-Vekîl-(66)::Allah'tan her türlü yardım görmek
El-Kavî-(116)::Kansızlık ve vücudun güçlü olması, zor işleri kolaylıkla halletmek
El-Metîn-(500)::Maddî ve manevî dayanıklı, sağlam ve iradeli olmak, hastalıklardan kurtulmak
El-Veliyy-(46-2116)::Her işte Allah'ın yardımını istemek
El-Hamîd-(62-3844):: Kazancın genişlemesi, Allah'ı çokça hamd etmek için yardım istemek
El-Muhsî-(148)::Zekânın kuvvetli olması
El-Mübdi-(57)::Her işte muvaffak olmak, ummadığı yerden yardım gelmesi
El-Muîd-(124)::Elden kaçanı geri kazanmak, Allah'ın ahirette yeniden dirilme hakikatini ruhlarımıza duyurması
El-Muhyî-(68)::İşlerin başarılı olması, hastalıklardan kurtulmak
El-Mumît-(490)::Harama bakmamak, kötülüklerden vazgeçmek, devamlı ahireti hatırlamak
El-Hay-(18-324)::Sözün tesirli olması, sözü dinlenir olmak
El-Kayyûm-(156)::Bütün işlerde yardımı Allah'tan beklemek, isteklere nail olmak, rızkın devamlı olması
El-Vâcid-(14-196):: Aradığını ve kaybettiğini bulmak
El-Mâcid-(48)::Kazancın bolluğu ve şerefli bir hayat sahibi olmak
El-Vâhid/El-Ehad-(19-3669):: Kalbin uyanıklığı, isteklerin olması
Es-Samed-(134)::Hiç kimseye muhtaç olmamak
El-Kâdir-(305):: İstediğini yapmaya güç yetirmek
El-Muktedir-(744)::Her işte başarılı olmak
El-Mukaddim-(184)::Daima yükselmek
El-Muahhir-(847)::Kötü ve belalı birinin veya bir işin kendinden uzaklaşması
El-Evvel-(37)::Her hayır işinde birinci olmak
El-Âhir-(801):: Ömrün uzun olması
Ez Zâhir-(1106)::Her meselenin zuhuru, açıklığı, gizli olmaması
El-Müteâlî-(551)::İstediği makama gelmek ve yüceliğe ermek
El-Bâtın-(62)::Nefsi mutmain ve kalbi geniş olmak, iç rahatlığının artması
El-Vâlî-(47)::Sözünün tesirli olması, insanların kendini sevmesi
El-Berr-(202)::Her halukarda iyilik bulmak
Et-Tevvâb-(409):: Tövbelerin kabul olması
El-Müntekım-(630)::Zulüm ve fenalıklardan korunmak
El-Afuvv-(156)::Rızık bolluğu, kalp huzuru, affedilmek
Er-Raûf -(287)::Merhametinin artması, hiçbir varlıktan zarar görmemek
Mâlikü'l-Mülk-(212)::Mal ve kazanca zarar gelmemesi, maddî ve manevî derecelerin artması
Zü'l-Celâli ve'l-İkrâm-(1100):: İşlerin kolay ve âsân olması, insanların kendini sevmesi
El-Muksit-(209):: Eşlerin arasını düzeltmek ve adaletli olmak
El-Câmi-(114)::Küsleri barıştırmak ve hayırların birleşip toplanması
El-Ganî-(1060) :: Gerçek zenginlik, servet ve geniş rızık, insanlar tarafından sevilmek
El-Muğnî-(1100):: Geçim genişliği, bol rızık ve zenginlik
El-Mâni'-(161)::Kaza ve belalardan emin olmak
Ed-Dârr-(1001)::Zararlı kişilerden emin olmak ve onları Allah'a havale etmek
En-Nâfi' -(201):: Hastalıklardan korunmak, şifa bulmak, zararlardan uzak durmak
En-Nûr-(256):: Doğruyu ve yanlışı görüp kalp nuruna sahip olmak
El-Hâdî -(20-400):: Doğru yolu bulmak ve çocuklarının serkeş olmaması
El-Bedî' -(86) ::Allah'ın yardımına nail olmak, maddî ve manevî güzellik için
El-Bâkî -(113):: Ömrün uzunluğu ve sağlıklı olmak
El-Vâris -(707)::Uzun ömür, bol mal, şeref ve rızık sahibi olmak
Er-Reşîd- (514):: Güzel ahlâk sahibi olmak, kötü alışkanlıklardan korunmak
Es-Sabûr- (298):: Başladığı işi kolay bitirmek, sinirini yenmek ve sabırlı olmak

Misafir 21-07-2014 05:34

Dualarda sayılar neden önemlidir


Bütün Zaman Ayarları WEZ +4 olarak düzenlenmiştir. Saat şuan 05:00 .

Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.5.2 ©2010, Crawlability, Inc.