bakimliyiz
Sponsor Reklamlar
Geri git   Bakimliyiz.Com > GENEL KÜLTÜR > Eğitim ve Öğretim

Kadın Portalı Kayıt Ol İletişim Forumları Okundu Kabul Et
Alt 05-02-2013, 03:23   #1 (permalink)
 
elif - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Standart Türklerin Devlet Teşkilatında Başarılı Olmak

Türklerin Devlet Teşkilatında Başarılı OlmakDetaylı bilgi aşşağıdadır


Türk tarihinde bilinen ilk yazılı belgeler Orhun Kitabeleri'dir

İlk Türk Devletlerinde Kültür ve Medeniyet
1)-Devlet Yönetimi
A)DEVLETburadaki bilgilerden edindiğimiz teşkilanlama ile ilgiler bilgiler ve devlet anlayışı işleyişi:
İslamiyetten önce Türkler devlete İL veya EL demişlerdir.
Hükümdarların Ünvanları
Türkler Hükümdarlarına Şanyü Türklerin Devlet Teşkilatında Başarılı OlmakTanhu Hakan Han Yabgu Türklerin Devlet Teşkilatında Başarılı Olmak İlteber İdi-kut
Erkin gibi ünvanlar vermişledir.
Türk Hükümdarlarının Tahta Çıkışı Tarih Boyunca Kaç Değişik Şekilde Meydana Gelmiştir
1-Hanedan üyeleri arasında siyasi ve Askeri mücadeleyi kazanan hükümdar olarak tahta çıkıyordu. (En sık rastlanan durum)
2-Hükümdarın rakipsiz aday olması(Bu durumda taht kavgası olmadan başa geçiyordu.)
3-Seçim Usulü (Kengeş Türklerin Devlet Teşkilatında Başarılı Olmak toy veya kurultay denilen devletin ileri gelenlerinden oluşan meclisin toplanarak hanedan üyelerinden birini tahta geçirmesi.
4)-Ekber ve Erşed(En yaşlı ve Olgun) olanın başa geçmesi. (Bu yöntem III. Ahmet zamanından itibaren sadece Osmanlı Devletinde uygulanmıştır.
Kimler Türk Devletlerinde Hükümdar Olabilirdi
Hanedandan olan bütün erkeklerin hükümdar olma hakları vardı (Kardeşler kardeş çocukları amca amca çocukları ve diğer hanedan üyeleri.)
Kut Anlayışı Nedir
Türkler devleti yönetme yetkisinin TANRI tarafından verildiğine inanıyorlardı. Tanrı tarafından verilen bu yönetme hakkına KUT diyorlardı.KUT'un kan yoluyla hükümdarın tüm erkek çocuklarına geçtiğine inanıyorlardı.
Kut Anlayışı Türk Devletlerini Nasıl Etkilemiştir
Bütün hanedan üyelerinde kut olduğundan kendine siyasi ve askeri bakımdan güvenen kişi TAHT
KAVGASINA girebiliyordu. Bu durum Türk devletlerini ya iç savaş sonucu istkrarsızlığa Türklerin Devlet Teşkilatında Başarılı Olmak yada bölünmeye götürüyordu.
Not
Türk töresinde ana-babaya itaat esas olmasına rağmen Türklerin Devlet Teşkilatında Başarılı Olmak hükümdar bunun dışında tutulmuştur.
Devletin devamı için baba-oğul veya kardeşlerin birbirleriyle mücadelesi normal karşılanmıştır. Çünkü bu sayede en güçlü ve en yetenekli kişi devletin başına geçecektir.
İkili Yönetim(Çifte Krallık) Nedir
Türk Devletlerinde hükümdar yönetimi kolaylaştırmak için ülkeyi SOL(Doğu) ve SAĞ(Batı) olmak
üzere ikiye ayırırdı. Ortada (Merkezde) ise asıl hükümdar bulunurdu. Sağ ve Solda ise Hanedan üyelerinden YABGU'lar bulunurdu.
B)Meclis Ve Hükümet
Türk Meclislerine Toy Kurultay veya Kengeş denilirdi
Kurultay'da devletin ana meseleleri görüşülür hükümdarın ölümü savaş veya milli felaketlerde
kurultay toplanırdı.
AYGUCI Hükümet başkanı(başbakan)
BUYRUK Bakan
TAMGACI Dış siyaset işlerini yürüten görevliler
Eski Türk Devletlerinde diğer devlet görevlileri şunlardı
TİGİN Hükümdar çocukları (Tekin)
ŞAD Diğer Hanedan mensupları
Bunların dışında İnal inanç tarkan bağa tudun çor Türklerin Devlet Teşkilatında Başarılı Olmak külüğ apa ataman gibi devlet görevlileri de vardı.
2)-Toplum Tapısı
Türk toplumu
Oguş Aile
Urug Soy=Aileler birliği
Bod(Boy) Kabileler
Budun Millet denilen birimlerden oluşuyordu.
Boyların başında bulunan BEY'ler töreye göre boyu idare ederlerdi Boyların bir araya gelmesiyle
Devlet(İL) kurulurdu.
ek bilgi olarak konuyla ilgili tüm bilgileride kopy yapıyorum istediğini alırsın kaynak olarak incele istersen

İSLAMİYET'TEN ÖNCE TÜRK DEVLETLERİ

TÜRKLERİN ANAYURDU:
Türklerin tarih sahnesine çıkışları Orta Asya'dır. Orta Asya'nın sınırları; Doğuda Kingan Dağları Türklerin Devlet Teşkilatında Başarılı Olmak
Batıda Hazar Denizi Türklerin Devlet Teşkilatında Başarılı Olmak Güneyde Himalaya Dağları Türklerin Devlet Teşkilatında Başarılı Olmak Kuzeyde Sibirya'dır.

GÖÇLERİN SEBEPLERİ:1)- Nüfus artışı ve toprakların yetersiz kalışı Türklerin Devlet Teşkilatında Başarılı Olmak
2)- Olumsuz iklim şartları(Kuraklık Türklerin Devlet Teşkilatında Başarılı Olmak şiddetli kışlar)
3)- Kendi aralarında ve diğer kavimlerle olan mücadeleler
4)- Salgın hastalıklar
5)- Türklerin Cihan hakimiyeti düşüncesi(Güneşin doğduğu yerden Türklerin Devlet Teşkilatında Başarılı Olmak battığı yere kadar her yeri fethetme arzusu)


GÖÇ YÖNLERİ: Kuzeye Gidenler; Sibirya'ya Doğuya Gidenler; Çin ve Uzakdoğu ülkelerine Güneye Gidenler; Hindistan Türklerin Devlet Teşkilatında Başarılı Olmak Afganistan ve Çin'e Batıya Gidenler; İki yol izlememişlerdir. Bir kısmı Hazar Denizinin kuzeyinden Karadeniz'in kuzeyine ve Avrupa'ya; Diğer kısmı ise Hazar Denizinin güneyinden İran Türklerin Devlet Teşkilatında Başarılı Olmak Irak Türklerin Devlet Teşkilatında Başarılı Olmak Suriye Türklerin Devlet Teşkilatında Başarılı Olmak Mısır ve Anadolu'ya göç etmişlerdir.

GÖÇLERİN SONUÇLARI: 1)- Orta Asya kültür ve Medeniyeti dünyanın değişik bölgelerine taşınmıştır. 2)- Göç etmeyip Türklerin Devlet Teşkilatında Başarılı Olmak Orta Asya'da kalan Türkler Türklerin Devlet Teşkilatında Başarılı Olmak ilk Türk Devleti olan "Asya Hun Devleti" ni kurmuşlardır. 3)- Göç eden Türk boyları gittikleri yerlerde yeni Türk Devletleri kurarlarken Türklerin Devlet Teşkilatında Başarılı Olmak oralardaki bazı devletleri de yıktılar.


TÜRK ADININ ANLAMI VE KÖKENİ: 1)- Ziya Gökalp'e göre; Töre kelimesinden gelir. Buna göre Türk demek "Türeli=Nizamlı Türklerin Devlet Teşkilatında Başarılı Olmakgelenekler ine bağlı" demektir. 2)- Danimarkalı Bilgin WAMBERY'e göre Türemekten(Türük) gelir. Buna göre Türk demek TÜREMİŞ Türklerin Devlet Teşkilatında Başarılı OlmakÇOĞALMIŞ demektir. 3)- Kaşgarlı Mahmut'un "Divan-ı Lügatıt Türk" adlı eserinde Türk demek "OLGUNLUK ÇAĞI" demektir. 4)- Genel olarak Türk demek Türklerin Devlet Teşkilatında Başarılı Olmak GÜÇLÜ Türklerin Devlet Teşkilatında Başarılı OlmakKUVVETLİ manasında kabul edilir

.ASYA HUN DEVLETİ (BÜYÜK HUN DEVLETİ) (MÖ. 220-MS.300)
* Kurulduğu tarih kesin olarak bilinmemektedir. Tarihte bilinen İLK TÜRK DEVLETİ'dir.

* Bilinen ilk hükümdarı TUMAN(Teoman)'dır. Teoman'dan sonra yerine oğlu METE HAN geçmiştir.
* Asya Hun devleti METE HAN zamanında en geniş sınırlarına ulaşmıştır.
* Çinliler Türk akınlarına karşı koymak için ÇİN SEDDİ'ni yaptılar.
NOT: Tarihte ilk defa bütün Türkleri tek bayrak altında toplayan Türk Devleti Asya Hun devletidir. *

Büyük Hun Devleti VERASET SİSTEMİ ve ÇİN SİYASETİ nedeniyle Doğu ve Batı Hun Devleti diye ikiye ayrıldı. Batı Hunları ARAL GÖLÜ civarına göç etmek zorunda kaldılar. Doğu Hunları ise Kuzey ve Güney olarak ikiye ayrıldı. Ve daha sonra Çinliler tarafından ortadan kaldırıldı.

TÜRKLERDE VERASET SİSTEMİ NASILDI?
Türklerde devlet hükümdar ailesinin ortak malı sayılırdı. Ve ülke hükümdarın sağlığında oğullarıarasında paylaştırılırdı. Her prensin(TEKİN) hükümdar olma hakkı vardı. NOT: Bu anlayış Türk devletlerinde sık sık taht kavgalarının çıkmasına ve Türk devletlerinin parçalanmasına sebep olmuştur.
TÜRKLERE KARŞI ÇİN SİYASETİ(POLİTİKASI) NASILDI? Çin bozkır göçebe hayatı yaşayan ve savaşçılıkları gelişmiş olan Türk Ordusu karşısında çaresizkalıyordu. Hatta Türk Akınlarını durdurmak için ÇİN SEDDİ'ni yaptırmıştı. Buna rağmen Türkleridurduramamıştı. Bu durum karşısında çaresiz kalan Çin şu siyaseti takip etti: 1- Çin prenslerini Hun Hakanlarıyla evlendirerek Türklerin Devlet Teşkilatında Başarılı Olmak prensesin yanında Hun sarayına çok sayıda hizmetkar gönderdiler. Bu hizmetkarlar casusluk faaliyetinde bulunarak Türklerin Devlet Teşkilatında Başarılı OlmakTürkler hakkında bilgi topladılar. 2- Türk Beylerine hediyeler göndererek Türklerin Devlet Teşkilatında Başarılı Olmak onları kendilerine bağlamaya ve ekonomik olarak Çin'e bağımlı yaşamaya alıştırdılar. 3- Hediyeleri ve ekonomik yardımları birden keserek Türklerin Devlet Teşkilatında Başarılı Olmak Türkleri itaat altına almaya çalıştılar. 4- Türk Beylerini birbirlerine karşı kışkırtarak Türklerin Devlet Teşkilatında Başarılı Olmak Türk devletinin parçalanmasını sağladılar.

ÖRNEK: Bu konuda en iyi örneklerden biri Türklerin Devlet Teşkilatında Başarılı Olmak Asya Hun Devleti'nin Batı ve Doğu Hun Devleti diye ikiye ayrılması olayıdır. Bu dönemde Hun Devletinin başına geçen HUANYEH Türklerin Devlet Teşkilatında Başarılı Olmak Çin'in ekonomik yardımları kesmesi üzerine Türklerin Devlet Teşkilatında Başarılı Olmak kurultayı toplayarak Türklerin Devlet Teşkilatında Başarılı Olmak Çin'e bağlanmayı teklif etti. Ancak kardeşi ÇİÇİ "Bağımsızlığımız herşeyden önce gelir." diyerek Türklerin Devlet Teşkilatında Başarılı Olmak Huanyeh'e karşı çıktı. Böylece Hunlar ikiye ayrıldı. Çin ile birleşen Huanyeh Türklerin Devlet Teşkilatında Başarılı Olmak kardeşi Batı Hun Hakanı Çiçi üzerine giderek Türklerin Devlet Teşkilatında Başarılı Olmak Batı Hun Devletini ortadan kaldırdı. Batı Hun Halkı Aral gölü çevresine göç etmek zorunda kaldı.

AVRUPA(BATI) HUNLARI VE KAVİMLER GÖÇÜKAVİMLER GÖÇÜ(375): Çiçi'ye bağlı Batı Hunları Çin'in ve Doğu Hunları'nın baskısıyla Aral Gölü civarına göç etmişlerdi.Burada 200 sene hayatlarını sürdüren Batı Hunlarının nüfusları arttı. Toprakları yetersiz kalmayabaşladı. Ve başka Türk Boylarının katılmasıyla güçlendiler. MS. 374 yılında VOLGA (İTİL) nehrini aşarakBatı'ya (Avrupa'ya) doğru ilerlemeye başladılar. Türklerin bu ilerlemeleri karşısında önlerinde bulunanVizigot Türklerin Devlet Teşkilatında Başarılı Olmak Ostrogot Türklerin Devlet Teşkilatında Başarılı Olmak Vandal Türklerin Devlet Teşkilatında Başarılı Olmak Sakson Türklerin Devlet Teşkilatında Başarılı Olmak Frank Türklerin Devlet Teşkilatında Başarılı Olmak Germen gibi bir çok kavim hareketlenerek Türklerden kaçmayabaşladılar. Böylece Batı Hun Türklerinin Türklerin Devlet Teşkilatında Başarılı Olmak sebep olduğu bu olaya tarihte KAVİMLER GÖÇÜ adı verilir.(375)KAVİMLER GÖÇÜNÜN SONUÇLARI:1)- Roma İmparatorluğu; Doğu ve Batı Roma İmparatorluğu olmak üzere ikiye ayrıldı.(395). Batı Roma İmparatorluğu 476 yılında bu Germen kavimleri tarafından yıkıldı. 2)- Avrupa'nın ETNİK yapısı değişti. (Germen kavimlerinin Avrupa'daki yerli kavimlerle karışması sonucu yeni milletler ortaya çıktı.)3)- Türkler Avrupa'da BATI HUN DEVLETİ'ni(AVRUPA HUN) kurdular. 4)- İngiltere Türklerin Devlet Teşkilatında Başarılı Olmak Fransa gibi Avrupa devletlerinin temeli atıldı. 5)- Avrupa'da FEODALİTE (DEREBEYLİK) rejimi ortaya çıktı. 6)- İlk çağ kapandı Türklerin Devlet Teşkilatında Başarılı Olmak Ortaçağ başladı.


AVRUPA HUN (BATI HUN) DEVLETİ

Kavimler göçünü başlatan Batı Hunları tarafından kurulmuştur. İlk hükümdarları BALAMİR Türklerin Devlet Teşkilatında Başarılı Olmak en önemlihükümdarları ATTİLA'dır. NOT: Anadolu'ya ilk Türk akınları Avrupa Hunları tarafından yapılmıştır. ULDIZ'IN ROMA SİYASETİ: Balamirden sonra Batı Hunlarının başına geçen Uldız Türklerin Devlet Teşkilatında Başarılı Olmak Roma İmparatorluğuna karşı akılcı bir siyaset izlemiştir. Hunların düşmanları Germen Kavimleri ile savaştığından Türklerin Devlet Teşkilatında Başarılı Olmak Batı Roma İmparatorluğu ile iyi geçinmiş Türklerin Devlet Teşkilatında Başarılı Olmak Doğu Roma'yı(Bizans) ise baskı altına almaya çalışmıştır

.ATTİLA DÖNEMİAttila başlangıçta ULDIZ'ın siyasetini takip etmiş ve Bizans'ı baskı altına almak üzere Balkan seferleri düzenlemiştir. Bizans'ı MARGUS ve ANATOLYUS antlaşmaları ile ağır ve vergilere bağlamıştır. Bizans'ı dize getiren Atilla daha sonra Batı Roma üzerine yönelmiştir.

ATTİLLA'NIN BATI ROMA SEFERLERİ:
1)- Galya Seferi: Batı Roma Ordusuyla KATALON savaşını yaptı. Kesin sonuç alınamadı.(451) 2)- İtalya Seferi: Bir yıl sonra 452'de Attila ikinci sefere çıktı. Bu defa Roma ordusu Attila'nın karşısına çıkmaya cesaret edemedi. Romalılar Papayı Attila'ya elçi olarak gönderdiler. Papayla görüşen Attila Roma'ya girmekten vazgeçerek geri döndü. Attila'nın ölümünden sonra Avrupa Hun Devleti eski gücünü koruyamayarak dağıldı.

I. GÖKTÜRK DEVLETİ

552 yılında BUMİN KAĞAN tarafından Orta Asya'daki AVAR hakimiyetine son verilerek kuruldu. Başkenti ÖTÜGEN'dir. Bumin KAĞAN kardeşi İSTEMİ YABGU'yu ülkenin batı topraklarına gönderdi.
İSTEMİ YABGU'NUN BATI SİYASETİ:İstemi Yabgu İpek yolunu kontrol etmek amacıyla AKHUNLARA karşı İran'daki SASANİ devletiyle işbirliği yaptı. Bu işbirliği sonucu Akhun Devletinin toprakları Sasaniler ve Göktürkler tarafından paylaşıldı.
İstemi Yabgu; bu defa Sasanilere karşı BİZANS ile işbirliği yaparak Türklerin Devlet Teşkilatında Başarılı Olmak Sasani devletinin zayıflamasını sağladı.

NOT: Göktürk- Bizans işbirliğinin Sasanileri zayıflatması Türklerin Devlet Teşkilatında Başarılı Olmak Hz. Ömer Devrinde İslam Ordularının Sasanileri yenmesini kolaylaştırmıştır.

GÖKTÜRK DEVLETİ'NİN İKİYE AYRILMASI VE YIKILMASI: Bumin Kağan'dan sonra yerine sırasıyla oğlu Ko-Lo Türklerin Devlet Teşkilatında Başarılı Olmak Mukan(En parlak devir) Türklerin Devlet Teşkilatında Başarılı Olmak Tapo ve İşbara geçti. Busüre içinde Batı Yabgusu İstemi Yabgu daima doğudaki hakana bağlı kaldı. Ancak İstemi Yabgu'nunölümünden sonra yerine geçen oğlu TARDU aynı itaati göstermedi. Çin'in kışkırması ile I. Göktürk DevletiBatı ve Doğu Göktürk Devleti olarak ikiye ayrıldı. Her ikisine de daha sonra Çinliler son verdi.

II. GÖKTÜRK DEVLETİ(KUTLUK DEVLETİ) (682-744) I. Göktürk devletinin parçalanıp yıkılmasıyla Türklerin Devlet Teşkilatında Başarılı Olmak Çinin egemenliğinde yaşayan Türkler Türklerin Devlet Teşkilatında Başarılı Olmak 50 yıl süren bir esaret dönemi yaşadılar. Bu süre içinde defalarca Çine karşı ayaklandılar. Ancak başarılı olamadılar. 682 Yılında KUTLUK KAĞAN'ın başlattığı ayaklanma başarılı oldu. Türkler Çinlileri topraklarından atarak yeniden bağımsızlıklarına kavuştular.(682). II. Göktürk Devleti'ne kurucusundan dolayı KUTLUK DEVLETİ de denir.

NOT: Kutluk Kağan Çine karşı "Ulusal Kurtuluş Savaşına" girişerek II. Göktürk devletini kurmuştur. Bu özelliği ile Kutluk Kağan Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran M.Kemal Atatürk'e benzer.
II. Göktürk Devleti en parlak devrini BİLGE KAĞAN zamanında yaşamıştır. Bilge Kağan ülkeyi kardeşi KÜLTİGİN ve veziri TONYUKUK ile yönetmiştir. Bilge Kağan'dan sonra zayıflayan Devlet; Karluk Türklerin Devlet Teşkilatında Başarılı Olmak Basmil ve UYGUR Türkleri tarafından 744 yılında yıkılmıştır

.GÖKTÜRK DEVLETİ'NİN TÜRK TARİHİNDEKİ ÖNEMİ: 1)- Tarihte ilk defa Türk adıyla kurulan devlet Türklerin Devlet Teşkilatında Başarılı Olmak Göktürk Devleti'dir. 2)- Orhun Anıtlarını dikerek (II.Göktürk zamanında) Türk tarihi ve Türk edebiyatının ilk yazılı kaynaklarını oluşturmuşlardır. 3)- Milliyetçilik duygusu Türklerin Devlet Teşkilatında Başarılı Olmak Fransız ihtilalinden 1000 yıl önce Göktürkler döneminde en yüksek seviyede yaşanmıştır. 4)- Asya Hun Devleti'nden sonra Türkleri tarihte ikinci defa tek bayrak altında toplamayı başarmışlardır.

UYGUR DEVLETİ (Orhun uygur devleti) | | Turfan(Doğu Türkistan) Kansu(Sarı Uygur) Devleti Uygur Devleti

ORHUN UYGUR DEVLETİ: Karluk ve Basmiller'le birleşerek II. Göktürk Devletini yıkan UYGURLAR Orhun bölgesinde UYGURDEVLETİ'ni kurdular.(745) Kurucuları KUTLUK BİLGE KÜL KAĞAN Türklerin Devlet Teşkilatında Başarılı Olmak merkezleri Ordubalık (Karabalsagun)'dur.
NOT: Kutluk Bilge Kül Kağan Türklerin şehir kuran ilk hükümdarıdır. İlk Türk şehri Ordubalıkdır.
Bilge Kül Kağan'dan sonra MOYENÇUR başa geçmiş Türklerin Devlet Teşkilatında Başarılı Olmak onun döneminde Müslüman Araplar(Abbasiler) ileÇinliler arasında Talas Savaşı yaşandığından Türklerin Devlet Teşkilatında Başarılı Olmak Abbasilere yenilen Çinliler güç kaybına uğramışlardı. Budurumdan yararlanan Uygurlar Çinin TARIM havzasını ele geçirdiler.Moyençur'dan sonra başa BÖGÜ KAĞANgeçti.
BÖGÜ KAĞAN DEVRİ: Bu devirde Uygur Türkleri ile çin arasında iyi ilişkiler kuruldu Türklerin Devlet Teşkilatında Başarılı Olmak ticaret gelişti.Bögü Kağan Çine yardım amacıyla "Tibet Seferine" çıktı.
Tibet Seferi ve Sonuçları: Bögü Kağan tibet seferi sırasında iki MANİ(MANİHEİZM) rahibini yanına alarak ülkesine geri döndü. Bu rahipler Uygur Türkleri arasında Mani dininin yayılmasına sebep oldular. Ayrıca Türkler arasında Budizm'de yayılmaya başladı.

Mani Dininin Özelliği: Avlanmayı Türklerin Devlet Teşkilatında Başarılı Olmak et yemeyi ve savaşmayı yasaklayan bir dindir.
Mani Dininin Uygurlar üzerindeki Etkileri: 1- Uygurlar Savaşçılıklarını kaybettiler.
2- Yerleşik hayata geçtiler. (Türklerde ilk defa yerleşik hayata Uygurlar geçmiştir.)
3- Yerleşik hayata geçmeleriyle Uygurlar ticaret Türklerin Devlet Teşkilatında Başarılı Olmakbilim Türklerin Devlet Teşkilatında Başarılı Olmak sanat ve edebiyat gibi bir çok alanda geliştiler.
UYGUR DEVLETİ'NİN (ORHUN BÖLGESİ) YIKILIŞI: 840 yılında bir başka Türk kavmi olan KIRGIZLAR Uygur Devletine son verdiler. Kırgızlar'ın OrhunBölgesinden kovmalarıyla Uygurlar Türklerin Devlet Teşkilatında Başarılı Olmak Kansu ve Turfan bölgelerine göç etmek zorunda kaldılar.
NOT: Kırgızlar; Orhun Bölgesinden Uygurları kovarak Türklerin Devlet Teşkilatında Başarılı Olmak buradaki Türk nüfusunun azalmasına sebep olmuşlardır. Bu yüzden bu en eski Türk Yurdu Türklerin Devlet Teşkilatında Başarılı Olmak daha sonra Kırgızları yenen Moğolların eline geçerek kolayca Moğollaşmış Türklerin Devlet Teşkilatında Başarılı Olmak MOĞOLİSTAN olarak anılmıştır. ¦

TURFAN( DOĞU TÜRKİSTAN) UYGUR DEVLETİ: Kırgızlar tarafından kovulan Uygurların bir kısmı Turfan Bölgesi'ne gelerek Türklerin Devlet Teşkilatında Başarılı Olmak burada yeni bir devletkurdular. Bu devletleri de Moğollar tarafından 1207'de yıkıldı. Uygurlar günümüzde Doğu Türkistan diyeanılan bu bölgede Çin'e bağlı özerk bir devlet olarak yaşamaktadır.
KANSU(SARI UYGUR) DEVLETİ: Kırgızlardan kaçarak Kansu Bölgesi'ne gelen Uygurlar tarafından kurulan bu devlete Sarı Uygur Devletide denilmektedir. 1209'da Moğolların hakimiyetine girmiştir.
UYGURLARLA İLGİLİ DİĞER ÖNEMLİ HUSUSLAR: * 18 harfli Uygur Alfabesini hazırladılar. * Cengiz Han'ın egemenliğine girmelerine rağmen medeniyette geliştiklerinden Moğollar'ı devlet teşkilatı Türklerin Devlet Teşkilatında Başarılı Olmak ticaret Türklerin Devlet Teşkilatında Başarılı Olmak bilim Türklerin Devlet Teşkilatında Başarılı Olmak sanat Türklerin Devlet Teşkilatında Başarılı Olmak alfabe gibi konularda etkilediler. * Moğolların Türkleşmesinde önemli bir rol oynadılar. (Özbek ve Çağatay Türkleri) * İlk Müslüman Türk Devleti Karahanlılar'la savaştılar.(Sebep Uygurların Budizmi Türklerin Devlet Teşkilatında Başarılı Olmak Karahanlıların İslamiyeti yaymak istemeleri.) * Tahta harflerden MATBAA'yı oluşturdular Türklerin Devlet Teşkilatında Başarılı Olmak pamuktan KAĞIT yaptılar. * Uygurlar Yerleşik hayata geçen ilk Türk topluluğudur.

DİĞER TÜRK DEVLETLERİ VE TOPLULUKLARI
1)- İSKİTLER(SAKALAR): MÖ. VII. yüzyılda batıya doğru göç ederek Karadeniz'in kuzeyinden Tuna nehrine kadar uzanan topraklara yerleştiler. Batı kaynakları bu topluluğa İskitler Türklerin Devlet Teşkilatında Başarılı Olmak İranlılar ise Sakalar adını vermişlerdir. Medler Türklerin Devlet Teşkilatında Başarılı Olmak Persler Türklerin Devlet Teşkilatında Başarılı Olmak Asurlular ve Urartularla savaşmışlardır. Anadolu Türklerin Devlet Teşkilatında Başarılı Olmak Suriye ve Mısır'a kadar akınlarda bulunmuşlardır. İskitlerin yönetici kesimi Türklerden meydana geliyordu. Yaşayış ve inanışları Türklerle aynıydı. En önemli edebiyat eserleri ALPER TUNGA DESTANI'dır.
2)- AKHUNLAR (EFTALİT) DEVLETİ: Hun soyundan gelmektedirler. Afganistan'ın batısında MS.350 yıllarında kurulan bu Türk Devleti HEFTAL isimli hükümdarından dolayı EFTALİT DEVLETİ diye de anılır. * Akhunlar Sasani Devletinde başlayan MAZDEK İSYANI'nı bastırmakta etkili oldular. MAZDEK: Sasani Devletinde yaşayan Mazdek Türklerin Devlet Teşkilatında Başarılı Olmakkadın ve servetin ortak olması durumunda her türlü huzursuzluğun ortadan kalkacağını savunan bir kişiydi. * Göktürk Devleti'nin Batı Bölgelerini idare eden İSTEMİ YABGU ipek yoluna egemen olmak için Türklerin Devlet Teşkilatında Başarılı Olmak Sasanilerle ortak hareket ederek Akhun Devleti'nin yıkılmasını sağladı. Akhun Devleti'nin toprakları Sasani ve Göktürk devleti arasında paylaşıldı. 3)- BAŞKIRTLAR(BAŞKURTLAR): X. yüzyılda İtil(Volga) nehri civarında oturmakta idiler. Moğol istilası sırasında Moğol egemenliğine girdiler.
4)- SABARLAR (SİBİRLER=SABİRLER): Önceleri Hun devletinin egemenliğinde yaşayan Sibirler Türklerin Devlet Teşkilatında Başarılı Olmak VI. yüzyıl başlarında Avarların baskısıyla batıya göç ederek Ural dağlarının güney doğusuna yerleştiler. * Sasanilerle anlaşarak Türklerin Devlet Teşkilatında Başarılı Olmak Bizans'a karşı savaştılar. Anadolu'ya akınlar yaptılar. NOT: Anadolu'ya ilk Türk akınları Avrupa Hunları tarafından Türklerin Devlet Teşkilatında Başarılı Olmak ikinci akın Sibirler tarafından yapılmıştır. * Bugünkü SİBİRYA adı Sibir Türklerinden gelir. * Avarlara yenilince Hazar Türklerine karıştılar. Hazar Devletinin asıl kitlesini oluşturdular. 5)- TÜRGEŞ DEVLETİ: I. Göktürk Devletine bağlı olan Türgişler 630 yılında Göktürk devletinin yıkılmasıyla serbest kaldılar. BAGA TARKAN Türgiş Devleti'ni kurdu. Kendi adına para bastı. II. Göktürk devletinin kurulmasıyla yeniden Göktürk egemenliğine girdiler. II. Göktürklerin son dönemlerinde yeniden serbest kalan Türgişlerin başına SU-LU KAĞAN geçti. Su-lu Kağan Emevilere karşı mücadele etti. NOT: Türgişler Emevi ordularını durdurarak Türklerin Devlet Teşkilatında Başarılı Olmak Orta Asyanın Araplaşmasını önlediler. 766 yılında Türgiş Devletine Karluklar son verdi.
6)- KARLUKLAR: II. Göktürk Devletinin yıkılmasında Basmil ve Uygurlar'la birleşerek rol oynadılar. * Talas savaşında Çin'e karşı Arapları destekleyerek Orta Asyanın Çinlileşmesini ve İslamiyetin yayılmasını kolaylaştırdılar. * İslamiyeti kabul eden ilk Türk boylarındandırlar. (İlk boy Kıpçaklar'dır.) * İlk Müslüman Türk Devleti olan KARAHANLILAR'ın kurulmasında etkili oldular.
7)- KIRGIZLAR: * 840 Yılında Ötügen'i alarak Uygur Devletine son verdiler.NOT: Kırgızlar; Orhun Bölgesinden Uygurları kovarak Türklerin Devlet Teşkilatında Başarılı Olmak buradaki Türk nüfusunun azalmasına sebep olmuşlardır. Bu yüzden bu en eski Türk Yurdu Türklerin Devlet Teşkilatında Başarılı Olmak daha sonra Kırgızları yenen Moğolların eline geçerek kolayca Moğollaşacak ve MOĞOLİSTAN olarak anılacaktır. * 1207 yılında Cengiz Han tarafından yıkılmıştır. NOT: Kırgızlar Türklerin Devlet Teşkilatında Başarılı Olmak Cengiz Han'a bağlanan ilk Türk Kavmidir. * Daha sonra Rusların egemenliğine girmişlerdir. * 1916'da Ruslara karşı MİLLİ İSYAN adı verilen bir ayaklanma başlatmışlar Türklerin Devlet Teşkilatında Başarılı Olmak ancak Rus Çarı tarafından ağır bir şekilde cezalandırılmışlardır. * 1936'da Sovyetler birliğinin 15 Cumhuriyetinden biri olmuşlar Türklerin Devlet Teşkilatında Başarılı Olmak 1991'de Sovyet Rusya'nın dağılmasıyla Bağımsız KIRGIZISTAN DEVLETİ kurulmuştur. Başkenti BİŞKEK'dir.
8)- KİMEKLER: Batı Göktürk topluluklarındandır. İrtiş ırmağı civarında yaşıyorlardı. XI. yüzyıla doğru diğer Türk topluluklarıyla kaynaşarak Türklerin Devlet Teşkilatında Başarılı Olmak yok oldular.

KARADENİZ'İN KUZEYİNDE KURULAN VE AVRUPA'YA YÜRÜYEN TÜRK TOPLULUK VE DEVLETLERİ

Bunlar Avrupa Hunları Türklerin Devlet Teşkilatında Başarılı Olmak Sabirler Türklerin Devlet Teşkilatında Başarılı Olmak Avarlar Türklerin Devlet Teşkilatında Başarılı Olmak Bulgarlar Türklerin Devlet Teşkilatında Başarılı Olmak Hazarlar Türklerin Devlet Teşkilatında Başarılı Olmak Macarlar Türklerin Devlet Teşkilatında Başarılı Olmak Peçenekler Türklerin Devlet Teşkilatında Başarılı OlmakKumanlar(Kıpçaklar) ve Oğuzlar(Uzlar)'dır.
1)- AVARLAR: 552 yılında Orta Asya'daki Avar İmparatorluğuna Göktürkler son verince Türklerin Devlet Teşkilatında Başarılı Olmak batıya doğru ilerleyerek Romanya'ya giren AVARLAR merkezi MACARİSTAN olan yeni devletlerini kurdular. * Çin kaynakları Avarlara JUAN- JUAN demektedir. * 619 yılında tek başına Türklerin Devlet Teşkilatında Başarılı Olmak 629 yılında da Sasanilerle ortaklaşa İstanbul'u kuşattılar. NOT: İlk defa İstanbulu kuşatan Türkler Türklerin Devlet Teşkilatında Başarılı Olmak Avarlardır. * Slav topluluklarının göç etmesine neden olarak Türklerin Devlet Teşkilatında Başarılı Olmak bunların doğu Avrupa ve Balkanlara inmesini sağladılar. Böylece Balkanların Slavlaşmasında etkili oldular. * 805 yılında Franklar tarafından yıkıldılar.
2)- BULGARLAR: Batı Hunları ve Ogur Türklerinin karışmasıyla ortaya çıkan Türk topluluğuna BULGAR denir. (Bulgar kelimesi karışmak anlamındadır.) BÜYÜK BULGARYA DEVLETİ | | Tuna Bulgar Kama(Volga=İtil) Devleti Bulgar Devleti * Karadeniz'in kuzeyinde Göktürk Devletinin yıkılmasıyla "Büyük Bulgarya Devleti" kuruldu. Ancak kurucusu KUBRAT'ın ölümüyle Hazarlar tarafından yıkıldı. Bulgarların bir kısmı Tuna nehri Türklerin Devlet Teşkilatında Başarılı Olmak bir kısmı da Volga nehri kıyılarına göç etmek zorunda kaldı.
Tuna Bulgar Devleti:Büyük Bulgarya Devleti'nin yıkılmasından sonra Tuna boylarına (Bugünkü Bulgaristan) göç eden Bulgar Türkleri burada Tuna Bulgar Devletini kurdular. * KURUM HAN zamanında Bizans'ı kuşattılar. (Avarlardan sonra Bizans'ı kuşatan 2. türk kavmidir.) * Bu bölgedeki halkın çoğu Slav olduğu için Türkler zamanla Slavlaşmaya başladılar. Boris Han zamanında Hırıstiyanlığı kabul ettiler. * Daha sonra ortaya çıkan bugünkü Bulgaristan Devleti Türk değil Slav devletidir. * Bugünkü Bulgaristan'da yaşayan Türkler Türklerin Devlet Teşkilatında Başarılı Olmak Osmanlılar zamanında balkanlara yerleştirilen Türklerdir.
Kama Bulgar Devleti: Büyük Bulgarya Devletinin yıkılmasından sonra Volga=İtil kıyılarına giden Bulgarlar burada Kama Bulgar Devletini kurdular. * Hükümdarları Almış Han zamanında(X. yüzyıl) müslüman oldular. * 1236'da Moğolların egemenliğine girdiler. Altınorda Devletinin parçalanmasıyla kurulan KAZAN HANLIĞInın esas kitlesini oluşturdular. (Kama Bulgarlarına bugün KAZAN TÜRKLERİ denilir.)
NOT: İtil(Kama) ulgarları benliklerini bugün de koruyarak varlıklarını sürdürmüşlerdir. Ancak Tuna Bulgarları Slavlar arasında yok olup gitmişlerdir. Bunda İtil Bulgarlarının İslamiyeti Türklerin Devlet Teşkilatında Başarılı Olmak Tuna Bulgarlarının ise hırıstiyanlığı kabul etmesinin payı büyüktür.
3)- HAZARLAR: Kuzey Karadeniz ve Kafkaslar arasındaki bölgede Göktürk Devletinin yıkılmasıyla HAZAR KAĞANLIĞI kuruldu. * Ticarette geliştiler. * Hazar yöneticileri Museviliği benimsediler. Halk arasında Hırıstiyanlık ve müslümanlık yayılmıştı. * Hazarlar ülkelerinde farklı dinleri içinde bulundurduklarından yüksek bir HOŞGÖRÜ vardı. 4)- MACARLAR: * Fin Ugor kavmi ile OGUR Türklerinin karışmasıyla MACAR kavmi ortaya çıkmıştır. * 896 yılında kendi adlarını verdikleri MACARİSTAN'a gelerek devletlerini kurdular. * X. yüzyılda Hırıstiyanlığın Katolik mezhebini benimsediler. (Bundan sonra Türklük özelliklerini kaybetmeye başladılar.) * Almanların (Germenlerin) doğuya doğru yayılmasını engelleyerek Türklerin Devlet Teşkilatında Başarılı Olmak Balkan topluluklarının(Slavların) Germenleşmesini önlediler.
5)- PEÇENEKLER: * Karadeniz'in kuzeyinde Don ve Dinyesper nehirleri arasındaki bölgeye yerleştiler. * Kiev Prensliğini yenerek Türklerin Devlet Teşkilatında Başarılı Olmak Rusların Karadeniz'e inmelerini engellediler. * 1071 Malazgirt Savaşına Bizans ordusu içinde ücretli asker olarak katıldılar. Ancak Selçukluların kendileri gibi Türk olduklarını anlayınca Selçuklu ordusu saflarına katıldılar. * Edirne ve Trakya'nın Marmara kıyılarına kadar olan toprakları Bizans'tan aldılar. * İzmir Beyi ÇAKA BEY Peçeneklerle temas kurdu. Buna göre Çaka Bey Peçeneklerle birlik olarak Anadolu ve Rumeli'den İstanbul'u kuşatmak istiyordu. Ancak Bizans kurnaz bir politikayla Türklerin Devlet Teşkilatında Başarılı Olmak yine bir Türk topluluğu olan KUMANLAR'ı Peçenekler üzerine saldırtarak Türklerin Devlet Teşkilatında Başarılı Olmak Peçeneklerin dağılmasına sebep olmuştur.
6)- KUMANLAR (KIPÇAKLAR): * Volga'yı aşarak Avrupa'ya ve Balkanlara girmişlerdir. * Kıpçakların Karadeniz'in kuzeyinde hakim oldukları topraklara "KIPÇAK BOZKIRLARI" denilmektedir. * Macaristan'a giden Kıpçaklar ROMEN devletinin kurulmasında etkili olmuşlardır. * Kıpçakların Oğuz Türkleriyle yaptığı mücadeleler DEDE KORKUT HİKAYELERİ'nin ortaya çıkmasına sebep olmuştur. * CODEX CUMANİCUS(Kodeks Kumanikus); Kıpçak Türk şivesi ile yazılan Latin Türklerin Devlet Teşkilatında Başarılı Olmak Fars ve Kuman dilleri üzerine yazılmış bir sözlüktür
.7)- UZLAR (OĞUZLAR): * Tarihte türk Milletinin siyasi Türklerin Devlet Teşkilatında Başarılı Olmak kültür ve medeniyet alanında en büyük rolü oynayan koludur. * Oğuzlara; Bizanslılar UZ Türklerin Devlet Teşkilatında Başarılı Olmak Ruslar TORKİ veya TORK Türklerin Devlet Teşkilatında Başarılı Olmak Araplar GUZ demişlerdir. * 24 Oğuz Boyu vardır. * Hazar denizinin kuzeyinden bir kolu "UZ" adı ile Avrupa ve Balkanlara göç etti. * Balkanlara gelen UZLAR Bizans ordusunu ve Bulgarları yendi. Ancak Peçenek akınları Türklerin Devlet Teşkilatında Başarılı Olmak soğuklar Türklerin Devlet Teşkilatında Başarılı Olmak salgın hastalıklar yüzünden dağılıp yok oldular. * Uzların bir kısmı Malazgirt Savaşı sırasında Bizans Ordusu saflarından Türklerin Devlet Teşkilatında Başarılı Olmak Selçuklu Ordusuna geçtiler.
KARADENİZ'İN KUZEYİNDEN AVRUPAYA YAPILAN TÜRK GÖÇLERİNİNSONUÇLARI: Avrupa Hunları Türklerin Devlet Teşkilatında Başarılı Olmak Bulgar Türklerin Devlet Teşkilatında Başarılı Olmak Avar Türklerin Devlet Teşkilatında Başarılı Olmak Macar Türklerin Devlet Teşkilatında Başarılı Olmak Peçenek Türklerin Devlet Teşkilatında Başarılı Olmak Kuman ve Uz Türklerinin Avrupa'ya yaptığı göçler olumlusonuçlar getirmedi. Bu Türkler Avrupa'daki diğer halklar arasında silinip gittiler. SEBEPLER: 1)- Hırıstiyanlık dinine girmeleri Türklerin Devlet Teşkilatında Başarılı Olmak onları Türklük özelliklerinden ayırdı. 2)- Anayurttan gelen göçlerle beslenemediler Türklerin Devlet Teşkilatında Başarılı Olmak bu yüzden kalabalık Slav toplulukları içinde milli benliklerini kaybederek eridiler.
NOT:Türklerin Avrupa'da kurduğu yukarda saydığımız devletler Türklerin Devlet Teşkilatında Başarılı Olmak Avrupada sonradan meydana gelen bir çok olayı sebep ve sonuçlarıyla etkilemişlerdir. Bugünkü Avrupa'nın siyasi ve etnik yapısını büyük ölçüde bu Türk Devletleri etkilemişlerdir.
İLK TÜRK DEVLETLERİNDE KÜLTÜR VE MEDENİYET
1)- DEVLET YÖNETİMİ
A) DEVLET: İslamiyetten önce Türkler devlete İL veya EL demişlerdir. Hükümdarların Ünvanları: Türkler Hükümdarlarına Şanyü Türklerin Devlet Teşkilatında Başarılı OlmakTanhu Türklerin Devlet Teşkilatında Başarılı Olmak Hakan Türklerin Devlet Teşkilatında Başarılı Olmak Han Türklerin Devlet Teşkilatında Başarılı Olmak Yabgu Türklerin Devlet Teşkilatında Başarılı Olmak İlteber Türklerin Devlet Teşkilatında Başarılı Olmak İdi-kut Türklerin Devlet Teşkilatında Başarılı Olmak Erkin gibi ünvanlar vermişledir.
Türk Hükümdarlarının Tahta Çıkışı Tarih Boyunca Kaç Değişik Şekilde Meydana Gelmiştir? 1- Hanedan üyeleri arasında siyasi ve askeri mücadeleyi kazanan hükümdar olarak tahta çıkıyordu. (En sık rastlanan durum) 2- Hükümdarın rakipsiz aday olması(Bu durumda taht kavgası olmadan başa geçiyordu.) 3- Seçim Usulü (Kengeş Türklerin Devlet Teşkilatında Başarılı Olmak toy veya kurultay denilen devletin ileri gelenlerinden oluşan meclisin toplanarak hanedan üyelerinden birini tahta geçirmesi. 4)-Ekber ve Erşed(En yaşlı ve Olgun) olanın başa geçmesi. (Bu yöntem III. Ahmet zamanından itibaren sadece Osmanlı Devletinde uygulanmıştır.
Kimler Türk Devletlerinde Hükümdar Olabilirdi? Hanedandan olan bütün erkeklerin hükümdar olma hakları vardı. (Kardeşler Türklerin Devlet Teşkilatında Başarılı Olmak kardeş çocukları Türklerin Devlet Teşkilatında Başarılı Olmak amca Türklerin Devlet Teşkilatında Başarılı Olmak amca çocukları ve diğer hanedan üyeleri.)
Kut Anlayışı Nedir? Türkler devleti yönetme yetkisinin TANRI tarafından verildiğine inanıyorlardı. Tanrı tarafından verilen bu yönetme hakkına KUT diyorlardı.KUT'un kan yoluyla hükümdarın tüm erkek çocuklarına geçtiğine inanıyorlardı.
Kut Anlayışı Türk Devletlerini Nasıl Etkilemiştir? Bütün hanedan üyelerinde KUT olduğundan kendine siyasi ve askeri bakımdan güvenen kişi TAHT KAVGASINA girebiliyordu. Bu durum Türk devletlerini ya iç savaş sonucu istkrarsızlığa Türklerin Devlet Teşkilatında Başarılı Olmak yada bölünmeye götürüyordu.

NOT: Türk töresinde ana-babaya itaat esas olmasına rağmen Türklerin Devlet Teşkilatında Başarılı Olmak hükümdar bunun dışında tutulmuştur. Devletin devamı için baba-oğul veya kardeşlerin birbirleriyle mücadelesi normal karşılanmıştır. Çünkü bu sayede en güçlü ve en yetenekli kişi devletin başına geçecektir.
İkili Yönetim(Çifte Krallık) Nedir? Türk Devletlerinde hükümdar yönetimi kolaylaştırmak için ülkeyi SOL(Doğu) ve SAĞ(Batı) olmak üzere ikiye ayırırdı. Ortada (Merkezde) ise asıl hükümdar bulunurdu. Sağ ve Solda ise Hanedan üyelerinden YABGU'lar bulunurdu.
B) MECLİS VE HÜKÜMET: Türk Meclislerine TOY Türklerin Devlet Teşkilatında Başarılı Olmak KURULTAY veya KENGEŞ denilirdi. Kurultay'da devletin ana meseleleri görüşülür Türklerin Devlet Teşkilatında Başarılı Olmak hükümdarın ölümü Türklerin Devlet Teşkilatında Başarılı Olmak savaş veya milli felaketlerde kurultay toplanırdı. AYGUCI : Hükümet başkanı(başbakan) BUYRUK : Bakan TAMGACI: Dış siyaset işlerini yürüten görevliler Eski Türk Devletlerinde diğer devlet görevlileri şunlardı: TİGİN: Hükümdar çocukları (Tekin) ŞAD : Diğer Hanedan mensupları Bunların dışında İnal Türklerin Devlet Teşkilatında Başarılı Olmak inanç Türklerin Devlet Teşkilatında Başarılı Olmak tarkan Türklerin Devlet Teşkilatında Başarılı Olmak bağa Türklerin Devlet Teşkilatında Başarılı Olmak tudun Türklerin Devlet Teşkilatında Başarılı Olmak çor Türklerin Devlet Teşkilatında Başarılı Olmak külüğ Türklerin Devlet Teşkilatında Başarılı Olmak apa Türklerin Devlet Teşkilatında Başarılı Olmak ataman gibi devlet görevlileri de vardı.
2)- TOPLUM TAPISI: Türk toplumu; Oguş : Aile Urug :Soy=Aileler birliği Bod(Boy) :Kabileler Budun : Millet denilen birimlerden oluşuyordu. Boyların başında bulunan BEY'ler Türklerin Devlet Teşkilatında Başarılı Olmak töreye göre boyu idare ederlerdi. Boyların bir araya gelmesiyle Devlet(İL) kurulurdu.
Türk Toplumunun Özellikleri: Halk hürdü. Herkes aynı işi yaptığından(hayvancılık) aralarında kesin olarak SINIF'ların ortaya çıkması imkansızdı. Yaşam biçimleri GÖÇEBE olduğundan savaşta elde ettikleri esirleri çalıştırmaya elverişli değildi. Bu yüzden Türk toplumunda KÖLE sınıfı yoktu. Din adamları diğer toplumlarda olduğu gibi imtiyazlı değillerdi.
3)- ORDU: Türk Ordusunun başlıca özellikleri şunlardı: a)- Türk ordusu ücretli değildi. b)- Türk Ordusu daimiydi. (Kadın-erkek her an savaşa hazırdı.) c)- Türk Ordusunun temeli ATLI askerlerden meydana geliyordu.
NOT: Türk ordu teşkilatını ilk kuran METE HAN olmuştur. Mete Orduyu 10'luk sisteme göre teşkilatlandırmıştı. Onluk sistem daha sonra tüm Türk devletlerinde kullanılmıştır. (Türk ordusu; Çin Türklerin Devlet Teşkilatında Başarılı Olmak Roma Türklerin Devlet Teşkilatında Başarılı OlmakBizans Türklerin Devlet Teşkilatında Başarılı Olmak Rus ve Moğol Ordu teşkilatı üzerinde etkili olmuştur.)
Türk Ordusunu Silahları: Ok Türklerin Devlet Teşkilatında Başarılı Olmak yay Türklerin Devlet Teşkilatında Başarılı Olmak kement Türklerin Devlet Teşkilatında Başarılı Olmak kılıç Türklerin Devlet Teşkilatında Başarılı Olmak kargı Türklerin Devlet Teşkilatında Başarılı Olmak süngü Türklerin Devlet Teşkilatında Başarılı Olmak kalkan vb...
4)- HUKUK: Türklerde yazılı olmamakla beraber Türklerin Devlet Teşkilatında Başarılı Olmak gelişmiş bir hukuk anlayışı vardı. Bu hukuk kurallarına TÖRE(Türe) denilirdi. Hükümdarın başkanlık ettiği ve siyasi suçlara bakan yüksek mahkemeye YARGU adı verilirdi. YARGANLAR(Yargucu) idaresindeki mahkemeler ise adi suçlara bakarlardı.
5)- DİN VE İNANIŞ: İslam öncesi Türklerin din ve inanışlarını şu 4 grupta toplayabiliriz: 1- Tabiat Kuvvetlerine İnanma: Dağ Türklerin Devlet Teşkilatında Başarılı Olmakağaç Türklerin Devlet Teşkilatında Başarılı Olmak göl Türklerin Devlet Teşkilatında Başarılı Olmak kaya gibi varlıkların gizi güçlere sahip olduklarına inanırlardı. 2- Atalar Kültü: Ölmüş büyüklere ve atalara ait hatıralar kutsal sayılır ve saygı gösterilirdi. 3- Şamanizm: Kam veya Şaman adı verilen kişilerin Türklerin Devlet Teşkilatında Başarılı Olmak kötü veya iyi ruhlarla temas sağladıklarını inanılarak Türklerin Devlet Teşkilatında Başarılı Olmak bunların büyücülük ve sihir özelliklerine başvururlardı. Şaman inançları Anadolu'da hala varlığını sürdürmektedir. Örneğin; Gelinlerin üzerine buğday veya para atmak Türklerin Devlet Teşkilatında Başarılı Olmak Eşikten atlamanın uğursuz kabul edilmesi Türklerin Devlet Teşkilatında Başarılı Olmak kurşun dökmek gibi... 4- Göktanrı Dini: Türklerin İslamiyetten önceki dini Göktanrı diniydi. Bu dine göre Türkler; * Tek bir Tanrının evreni yarattığına ve gökte oturduğuna inanıyorlardı. * Öldükten sonra dirileceklerine inandıklarından Türklerin Devlet Teşkilatında Başarılı Olmak ölülerini atı Türklerin Devlet Teşkilatında Başarılı Olmakeşyaları ve silahıyla birlikte gömüyorlardı. * Cennet'e UÇMAĞ Türklerin Devlet Teşkilatında Başarılı Olmak cehenneme ise TAMU diyorlardı. * Mezarlara ölünün Türklerin Devlet Teşkilatında Başarılı Olmaksağlığında öldürdüğü düşman sayısı kadar BALBAL adı verilen küçük heykeller dikerlerdi. İnanışa göre Türklerin Devlet Teşkilatında Başarılı Olmak yeniden dirilecek kişi atıyla cennete gidecek Türklerin Devlet Teşkilatında Başarılı Olmak ve öldürdüğü düşmanlar sonraki yaşamında ona hizmet edeceklerdir. * Ölüleri içöin YOĞ adı verilen cenaze törenleri yapar Türklerin Devlet Teşkilatında Başarılı Olmak ve ardından yas tutarlardı. Türkler arasında ayrıca Maniheizm(Mani dini) Türklerin Devlet Teşkilatında Başarılı Olmak Budizm Türklerin Devlet Teşkilatında Başarılı Olmak Musevilik Türklerin Devlet Teşkilatında Başarılı Olmak Hırıstiyanlık gibi dinlerde yayılmıştı.
6)- EKONOMİK HAYAT: Göçebe bir hayat yaşayan Türkler belirli iki merkez arasında (yaylak-kışlak) hayatlarını sürdürürlerdi. * Hayvancılık temel geçim kaynağıydı. Koyun Türklerin Devlet Teşkilatında Başarılı Olmak keçi Türklerin Devlet Teşkilatında Başarılı Olmak at en çok beslenen hayvanlardı. Bunun dışında sığır Türklerin Devlet Teşkilatında Başarılı Olmak katır ve deve de yetiştirilirdi. Beslenme ve giyimde hayvan ürünlerinden yararlanır ve bunları satarak geçimlerini sağlarlardı. * Tarım da gelişmişti. Arpa Türklerin Devlet Teşkilatında Başarılı Olmak buğday Türklerin Devlet Teşkilatında Başarılı Olmak darı gibi tahılları yetiştiriyorlardı. * Savaşlarda elde edilen ganimetler ve devletlerden alınan vergiler gelir kaynaklarıydı. * Ticaret önemli bir gelir kaynağıydı. Türk ülkeleri İPEK YOLU üzerindeydi.
NOT: Çin-Türk mücadelesinin temel nedeni İpek Yoluna hakim olmaktı. * Ayrıca Hazar ve Bulgar ülkelerinden başlayıp Türklerin Devlet Teşkilatında Başarılı Olmak Ural Türklerin Devlet Teşkilatında Başarılı Olmak Sibirya ve Altaylar üzerinden Çin'e giden yola KÜRK YOLU deniliyordu. Türkler bu yolun üzerinde de olduklarından sanar Türklerin Devlet Teşkilatında Başarılı Olmak samur Türklerin Devlet Teşkilatında Başarılı Olmak kunduz Türklerin Devlet Teşkilatında Başarılı Olmak vaşak gibi av hayvanlarının kürklerinin ticaretini yapıyorlardı.
7)- YAZI Türklerin Devlet Teşkilatında Başarılı Olmak DİL VE EDEBİYAT: Türkler tarih boyunca Göktürk Türklerin Devlet Teşkilatında Başarılı Olmak Uygur Türklerin Devlet Teşkilatında Başarılı Olmak Soğd Türklerin Devlet Teşkilatında Başarılı Olmak Brahmi Türklerin Devlet Teşkilatında Başarılı Olmak Süryani Türklerin Devlet Teşkilatında Başarılı Olmak Arap Türklerin Devlet Teşkilatında Başarılı Olmak Kiril ve Latin alfabelerini kullanmışlardır. Göktürk (Orhun) Alfabesi: 38 harften meydana gelir. Göktürk yazısına ilk defa Orhun Nehri kıyısındaki kitabelerde rastlandığı için ORHUN ALFABESİ de denir.

Uygur Alfabesi: 18 harften meydana gelir. Uygurlar bu alfabeyi Soğd alfabesinden yararlanarak hazırlamışlardır. Başlıca Türk Destanları: Hunların(Oğuzların)--> Oğuz Kağan Destanı İskitlerin (Saka)------> Alper Tunga Destanı Göktürklerin----------> Ergenekon Destanı Uygurların------------> Göç ve Türeyiş Destanları Kırgızların-------------> Manas Destanı
Orhun Yazıtları (Göktürk Kitabeleri): Türklerin en eski kitabeleri VI. yüzyıla ait YENİSEY kitabeleri ile Türklerin Devlet Teşkilatında Başarılı Olmak VIII. yüzyıla ait ORHUN KİTABELERİ'dir. Yenisey kitabeleri Kırgızlar'ın mezar taşlarına yazdıkları yazılardı. Orhun Kitabeleri II. Göktürk Devleti zamanında Bilge Kağan Türklerin Devlet Teşkilatında Başarılı Olmak Kültigin ve vezir Tonyukuk adlarına dikilmişlerdir. YOLLUĞ TİGİN isimli bir Türk prensi tarafından yazılmışlardır. Bu yazılar 1893 yılında Danimarkalı Bilgin THOMSEN tarafından okunmuştur.
Orhun Yazıtlarının Önemi: a)- Türk Tarihinin ve Türk Edebiyatının ilk yazılı belgeleri olmaları bakımından önemlidir. b)- Bu kitabelerden Türklerin o günkü yaşayışlarını Türklerin Devlet Teşkilatında Başarılı Olmak inançlarını öğreniyoruz. Ayrıca kitabeler gelecekteki Türk Milleti içinde çarpıcı öğütler vermesi bakımından önemlidirler.
8)- BİLİM VE SANAT: * Türkler 1 yılı 365 gün 6 saat olarak hesaplayarak Türklerin Devlet Teşkilatında Başarılı Olmak 12 hayvanlı Türk Takvimini oluşturmuşlardır. * Uygurlar tahta harflerden matbaayı ve pamuktan kağıdı yapmışlardır. * Madencilikte özellikle de demircilikte ileri gitmişlerdir. (Kazakistan'ın başkenti Alma Ata yakınlarında bir kurgandan çıkarılan "Altın Adam Heykeli" Türk maden sanatının ne kadar geliştiğini gösterir.) * Eşya ve binalarda HAYVAN USLUBÜ denilen Türklerin Devlet Teşkilatında Başarılı Olmak hayvan figürlerini kullanmışlardır. * HALI Türklerin Dünya medeniyetine bir katkısıdır. (Altaylarda Pazırık Kurganı'nda bulunan halı dünyanın en eski halısıdır.)
TÜRK KÜLTÜRÜNÜN ÇEVRE KÜLTÜRLERLE MÜNASEBETLERİ:
1)- Türklerin Çin Kültürüne Katkıları: a)- Askerlik alanında b)- Devlet Teşkilatında c)- At kültüründe(Atı evcilleştirmede) d)- Gök Tanrı inancıyla... Çinlileri etkilemişlerdir.
2)- Çinlilerin Türkleri Etkilediği Alanlar: a)- Tarım ve yerleşik kültür b)- Felsefe( Taoizm Türklerin Devlet Teşkilatında Başarılı Olmak Konfiçyüs ve Budizm) c)- Giyim ... konularında Çinliler Türkleri etkilemişlerdir.
3)- Türklerin Moğol Kültürüne Katkıları: Askerlik alanında Türklerin Devlet Teşkilatında Başarılı Olmak Devlet teşkilatında Türklerin Devlet Teşkilatında Başarılı Olmak Dil ve Alfabede (Uygurca ve Uygur Alfabesini kullandılar.) Türklerin Devlet Teşkilatında Başarılı Olmak Kımız yapmayı öğrettiler Türklerin Devlet Teşkilatında Başarılı Olmak Türk Töresi ve geleneklerinden Türklerin Devlet Teşkilatında Başarılı Olmak Göktanrı dininden....


elif isimli Üye şimdilik offline konumundadır  

Hızlı Cevap

Doğrulama Sorusu
Mesajınız:
Yazı şeklini sil
Kalın
Eğik yazı
Altı çizik

Grafik ekle
Alıntı yap [QUOTE]
 
Alanı Küçült
Alanı Büyült

Seçenekler
Stil


Türklerin Devlet Teşkilatında Başarılı Olmak

Türklerin Devlet Teşkilatında Başarılı Olmak konusu, GENEL KÜLTÜR / Eğitim ve Öğretim forumunda tartışılıyor.


Konu etiketleri: türklerin devlet teşkilatında başarılı olmalarının sebepleri, turklerin devlet teskilatinda basarili olma sebepleri, turklerin devlet teskilatinda basarili olmasinin sebepleri, türklerin devlet teşkilatında başarılı olmalarının nedenleri, turklerin devlet teskilatinda basarili olmalarinin sebepleri, turklerin devlet teskilatinda basarili olmasinin nedenleri, turklerin teskilatinda basarili olmasinin sonuclari, teşkilatlarrında başarılı olmak için ne yapılmalı,

Benzer Konular

Konu Konuyu Başlatan Forum Cevap Son Mesaj
Başarılı Olmak ile ilgili Kompozisyon elif Türkçe ve Edebiyat 7 01-12-2016 05:48
Sınavda başarılı olmak için okunacak dua nurküllü Duaların Esrarı 6 27-12-2015 04:50
Turklerin Afrikada Kurduklari Devlet... mormavi Genel Kültür Paylaşımlarınız 0 25-03-2010 03:01
Türklerin İlk Düzyazı Örnekleri Nelerdir?-Türklerin İlk Düzyazı Örnekleri Hakkında elif Türkçe ve Edebiyat 0 24-06-2009 03:05
Devlet Bahçeli Biyografi-Devlet Bahçeli Kimdir? elif Türkiye'den Biyografiler 0 29-06-2008 03:21

Üye olmadan soru sorabilirsiniz!

Bütün Zaman Ayarları WEZ +4 olarak düzenlenmiştir. Saat şuan 07:29 .


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.5.2 ©2010, Crawlability, Inc.
Web Stats