bakimliyiz
Sponsor Reklamlar
Geri git   Bakimliyiz.Com > GENEL KÜLTÜR > Eğitim ve Öğretim

Kadın Portalı Kayıt Ol İletişim Forumları Okundu Kabul Et
Alt 05-02-2013, 03:37   #1 (permalink)
 
elif - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Standart Anlatım Bozuklukları İle İlgili Testler

Anlatım Bozuklukları İle İlgili Testler


ANLATIM BOZUKLUKLARI
Her cümle belli bir düşünceyi Anlatım Bozuklukları İle İlgili Testler duyguyu aktarmak için kurulur. Bu cümlenin Anlatım Bozuklukları İle İlgili Testler ifade edeceği anlamı açık ve anlaşılır bir biçimde ortaya koyması gerekir. Ayrıca müm*kün olduğunca gereksiz unsurlardan arındırılmış ol*malıdır bu cümle. İşte bu özelliği göstermeyen cümleler Anlatım Bozuklukları İle İlgili Testler anlatım bakımından bozuktur.

Sadece anlamla ilgili olmayıp dilbilgisi ile de ilgili özel*ikler gösterdiğinden Anlatım Bozuklukları İle İlgili Testler işlediğimiz konuların Anlatım Bozuklukları İle İlgili Testler özellikle cümle öğelerinin Anlatım Bozuklukları İle İlgili Testler çok iyi bilinmesi gerekir.
Bu alanda sorulan sorular değişik özellikler gösterir. Bazen bir cümle verilir ve "Bu cümledeki anlatım bo*zukluğu nasıl giderilir?" diye sorulur Anlatım Bozuklukları İle İlgili Testler bazen de "Aşağıdakilerden hangisinde anlatım bozukluğu vardır?" seklinde sorulur.
Anlatım bozukluklarını iki grup altında toplayabiliriz;
♦ Anlama dayalı bozukluklar
♦ Yapıya dayalı bozukluklar
ANLAMA DAYALI BOZUKLUKLAR
.Gereksiz sözcük kullanılması
♦ Cümlede belirsizlik bulunması
♦ Birbiriyle çelişen ifadelerin bulunması
♦ Sözcüğün anlamca cümleye uymaması
♦ Sözcüklerin yanlış eyleme bağlanması
♦ Mantık hatasının olması
♦ Deyimin yanlış anlamda kullanılması Sözcünün yanlış yerde kullanılması

1. Gereksiz Sözcük Kullanılması
Cümlede gereksiz sözcük kullanılması anlatım bozuk-uğuna yol açar. Bir cümlede gereksiz sözcük bulun-:.:unu anlamak için Anlatım Bozuklukları İle İlgili Testler sözcük cümleden çıkarılır. Bu durumda cümlenin anlam ve anlatımında bir bozul*ma oluyorsa o sözcük gerekli Anlatım Bozuklukları İle İlgili Testler olmuyorsa gereksizdir.
Örneğin;

"Herkesi eleştirip tenkit etmek bize hiçbir yarar ağlamaz."

cümlesinde "eleştirip" sözcüğünün verdiği anlamla "tenkit etmek" sözcüğünün verdiği anlam aynıdır.
Öyleyse bu cümlede "eleştirip" sözü gereksizdir. Cümleden çıkarılmalıdır.

"İki kardeşten en küçüğü arkadaşımdı."

"Bilgili insanlardan yararlanmayı Anlatım Bozuklukları İle İlgili Testler istifade etmeyi bilmeliyiz."

cümlelerinde altı çizili sözcükler gereksizdir.

ÖRNEK - 1
Geçenlerde bir gazete "saygı ve hürmet" diye yazmış. Nurettin Artam alay ediyordu. Elbette alay edilecek şey Anlatım Bozuklukları İle İlgili Testler kullandıkları sözlerin anlamını düşünmeyenler ge*lişigüzel kullanıyorlar birtakım sözleri; onlarda anlam dışı bir güzellik bulunduğunu sanıyorlar.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde Anlatım Bozuklukları İle İlgili Testler paragrafta yakı*nılan yanlışa benzer bir yanlış yapılmıştır?
A) Onun bu konudaki görüş ve düşünüşünü hiç doğ*ru bulmadım.
B) Bence arkadaşınız görev ve sorumluluk yüklen*mek için çok genç.
C) Onun Anlatım Bozuklukları İle İlgili Testler meslektaşları arasında Anlatım Bozuklukları İle İlgili Testler bu derece sayılıp sevildiğini bilmiyordum.
D) Çocukları sağlıklı ve sıhhatli yetiştirmek için bes*lenmelerine önem vermeliyiz.
E) Dost ve arkadaşları ile ara sıra bir araya gelmekten büyük bir mutluluk duyardı.
(1981 - ÖYS)
ÇÖZÜM
Parçada sözü edilen yanlış "saygı" ve "hürmet" gibi Anlatım Bozuklukları İle İlgili Testler iki eş anlamlı sözcüğü aynı cümlede kullanmaktır. Se*çeneklere baktığımızda D'deki "sağlıklı" ve "sıhhatli" sözcüklerinin eş anlamlı olduğunu görürüz. A'daki "görüş ve düşünüş" birbirine yakındır; ancak "görüş" bir konu hakkında savunulan düşüncedir Anlatım Bozuklukları İle İlgili Testler "düşünüş" ise bir düşünme şeklidir. B'deki "görev ve sorumluluk" sözcükleri de yakındır. Ancak "görev" başkası tarafın*dan verilir Anlatım Bozuklukları İle İlgili Testler sorumluluk duygusu ise insanın içindedir.
Cevap D

Bazı cümlelerde ise eklendiği sözcüğe ya da söz öbeğine aynı anlamı kazandıran edatlar an*latım bozukluğu oluşturur.
Örneğin;
"Yalnız gitmekten korkmuş Anlatım Bozuklukları İle İlgili Testler annesiyle birlikte git*miş."
cümlesinde "annesiyle" sözündeki "ile" edatı zaten "birlikte" anlamı veriyor. Bir de "birlikte" sözüne gerek yoktur.

ÖRNEK 2
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozuk*luğu vardır?
A) İşe geç geleceğini hiç olmazsa bana haber versey*din bari.
B) O anda Anlatım Bozuklukları İle İlgili Testler dertleşebileceği bir dosta ihtiyacı vardı; ama yanında kimse yoktu.
C) Bu karara varmadan önce Anlatım Bozuklukları İle İlgili Testler onların da görüş ve önerilerini dikkate alman gerekirdi.
D) Yazıda onun resimlerinden pek söz edilmiyor; oysa o Anlatım Bozuklukları İle İlgili Testler çok yetenekli bir sanatçı.
E) Beğendiğimiz o evi satın aldık; ancak oraya önü*müzdeki yıl taşınabileceğiz.
(2006 - ÖSS)
ÇÖZÜM
A'daki cümlede gereksiz söz kullanılması anlatım bo*zukluğuna yol açmıştır. Bu cümlede geçen "hiç olmaz*sa" deyimi Anlatım Bozuklukları İle İlgili Testler "bari" anlamına gelir. Dolayısıyla bu iki söz aynı anlama gelmektedir. Aynı anlama gelen sözler bir arada kullanıldığı için bu cümlede bir anlatım bozuklu*ğu vardır.
Cevap A

Bir cümlenin anlam; içinde bulunan başka bir kullanımına girer. Cümlede böyle bir sözcük varsa Anlatım Bozuklukları İle İlgili Testler o cümle de anlatım bakımından bozuktur.
Örneğin Anlatım Bozuklukları İle İlgili Testler
"Böyle yüksek sesle bağırmana gerek yok Anlatım Bozuklukları İle İlgili Testler sağır değilim."
cümlesinde "bağırmak" zaten yüksek sesle konuşmak anlamındadır. Öyleyse bu sözün anlamı içinde bulu*nan "yüksek sesle" sözüne gerek yoktur.

ÖRNEK 3
Yazar Anlatım Bozuklukları İle İlgili Testler bu özü birtakım ilkelerden hazır formüllerden yola çıkarak değil Anlatım Bozuklukları İle İlgili Testler somut gerçeklerden Anlatım Bozuklukları İle İlgili Testler yaşanmış deneyimlerden yola çıkarak yeniden buluyor.
Bu cümlede geçen kelimelerden hangileri atıldığında cümlenin anlamında hiçbir daralma olmaz?
A) bu Anlatım Bozuklukları İle İlgili Testler yeniden B) ilkelerden – somut C) birtakım – değil D) yazar – gerçeklerden E) hazır - yaşanmış
(1983 –ÖSS)
ÇÖZÜM
Cümlede bir sözün anlamı içinde bulunan başka : sözü kullanmak Anlatım Bozuklukları İle İlgili Testler gereksiz sözcük kullanımına g Cümlede de buna benzer sözler vardır. Örneğin "formül" zaten hazır hale gelmiş sembollerdir. Öyleyse "hazır" demeye gerek yok. "Deneyim" belli yaşantılardan sonra edinilen durumdur. Dolayısıyla "yaşanmış" sözü de gereksizdir. Bunlar cümleden atılabilir.
Cevaz E

2. Cümlede Belirsizlik Bulunması
Cümlede belirsizlik varsa Anlatım Bozuklukları İle İlgili Testler o cümle iyi bir cümle değidir. Bu belirsizlik mutlaka giderilmelidir.
Örneğin;
"Geleceğini babamdan öğrendim."
cümlesinde "geleceğini" sözü belirsizdir. Çünkü geleceği belli değil. "Onun geleceği" de olabilir; senin geleceğin" de olabilir. Bu belirsizlik giderilme sözcüğün kime ait olduğu belirginleştirilmelidir.

ÖRNEK 1
Aşağıdakilerin hangisinde anlam belirsizliğin dermek için cümlenin başına şahıs zamiri getir gerekir?
A) Adana'ya yerleştiklerini duydum.
B) Yeni aldığın elbiseyi çok beğendim.
C) Önerdiğin romanı henüz okuyamadım.
D) Yarışmada birinci olduğuna sevindim.
E) Sınava İstanbul’da girmek istiyorum.
(1991 –ÖYS)

ÇÖZÜM
Anlam belirsizliğinin olduğu seçenek D'dir. Çünkü burada kimin birinci olduğu belli değildir. Cümle "Senin birinci olduğuna sevindim." şeklinde de olur "Onun birinci olduğuna sevindim." şeklinde de. Öyleyse birinci olan kimse onu karşılayan şahıs zamiri cümlenin başı*na getirilmelidir.
Cevap D


Bazen de bu belirsizlik noktalama işaretleriyle giderilir.

Örneğin;
“Yaşlı evine doğru ağır adımlarla ilerledi."
cümlesinde ilerleyen kişinin "yaşlı" olduğu bellidir. An*lak burada "ev" sözcüğünün eskiliği de vurgulanmış olabilir. Bunu önlemek için "yaşlı" sözünden sonra vir*gül getirilmelidir.

ÖRNEK2
“Genç saçlarına ak düşmemiş Anlatım Bozuklukları İle İlgili Testler şiirimize Anlatım Bozuklukları İle İlgili Testler hikayeciliğimize taptaze bir hava getiren isimlerdi bu saydıklarım."

Bu cümlede hangi sözcükten sonra virgül ( Anlatım Bozuklukları İle İlgili Testler) konursa anlam karışıklığı giderilmiş olur?
A) genç B) saçlarına C) hikayeciliğimize D) getiren E) bu
(1982 - ÖSS)
ÇÖZÜM
Cümlede virgül "genç" sözünden hemen sonra konmalıdır. Çünkü virgül olmadığında Anlatım Bozuklukları İle İlgili Testler sanki genç olan saçlarmış gibi bir anlam çıkıyor. Bunu virgülle önleyip genç olanın "isimler" olduğunu belirginleştirebiliriz.
Cevap A

3. Birbiriyle Çelişen İfadelerin Bulunması
Cümlede birbiriyle çelişen ifadelerin bulunması anlatımda bozukluğa yol açar.
Örneğin;
"Sanırım Anlatım Bozuklukları İle İlgili Testler o bu işi mutlaka kabul edecektir."
cümlesinde "sanırım" ihtimal bildirirken "mutlaka" ke*sinlik bildirir. Bir cümlede bu iki durum aynı anda bulunmaz. Yani insan ya emindir ya da şüphe içindedir.

ÖRNEK
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde Anlatım Bozuklukları İle İlgili Testler anlamca çelişen iki sözün bir arada kullanılması anlatım bozukluğu*na yol açmıştır?
A) Bu aşamaya gelene kadar çok çalışmış ve yorul*muş olmalısınız.
B) Yabancı bir dil öğrenmek Anlatım Bozuklukları İle İlgili Testler her şeyden önce çaba Anlatım Bozuklukları İle İlgili Testler biraz da yetenek ister.
C) Sizinle görüşmeyen aşağı yukarı on beş yıl oluyor.
D) Hiç kuşkusuz Anlatım Bozuklukları İle İlgili Testler bu yasaları siz de bilirsiniz.
E) Gönderdiğim paketi Anlatım Bozuklukları İle İlgili Testler eminim bugüne kadar almış olmalısınız.
(1988 - ÖYS)
ÇÖZÜM
Anlamca çelişen sözler E'de kullanılmıştır. Çünkü "eminim" kesinlik bildirir Anlatım Bozuklukları İle İlgili Testler "almış olmalısınız" ihtimal. Ki*şi hem emin olduğunu söyleyip hem de şüphe içinde olamaz.
Cevap E

4. Eylemin Anlamca Yanlış Kullanılması
Bazı eylemler olumlu durumlarda Anlatım Bozuklukları İle İlgili Testler bazıları olumsuz durumlarda kullanılır. Eylemin anlamca yanlış yerde kullanılması da anlatım bozukluğuna yol açar.
Örneğin;
"Bana yardım ederek Anlatım Bozuklukları İle İlgili Testler işi kısa sürede bitirmeme neden oldu."
cümlesindeki "neden olmak" eylemi daima olumsuz anlamlar verecek biçimde kullanılır. Oysa işin kısa sü*rede bitirilmesi olumlu bir durumdur. Öyleyse "neden oldu" sözü bu cümlede yanlış kullanılmıştır. Bunun ye*rine cümle ".....bitirmemi sağladı." şeklinde bitirilebilir.

ÖRNEK
Aşağıdakilerden hangisinde "Böylece bana yardım yapılmamasını sağladı." cümlesindekine benzer bir anlatım bozukluğu vardır?
A) Laf taşıyarak Anlatım Bozuklukları İle İlgili Testler aralarının bozulmasına o da bir kat*kıda bulunmuştu.
B) Sabrın ve direnmenin Anlatım Bozuklukları İle İlgili Testler insanoğlunun en büyük dostu olduğunu söylüyordu.
C) O sabah Anlatım Bozuklukları İle İlgili Testler yoğun sis yüzünden göz gözü görmü*yordu.
D) Babası Anlatım Bozuklukları İle İlgili Testler oğlunun her geçen gün biraz daha artan sıkıntılarını görmezlikten geliyordu.
E) Adamın yüzünden Anlatım Bozuklukları İle İlgili Testler ne kadar sıkıntılı bir durumda olduğu anlaşılıyordu.
(1989 - ÖYS)


ÇÖZÜM
"Sağlamak" fiili olumlu durumlarda Anlatım Bozuklukları İle İlgili Testler fayda görülen yer*lerde kullanılır. Oysa "yardım yapılmaması" olumlu bir durum değildir. "Sağladı" yerine "neden oldu" denme*lidir. Aynı bozukluğu A'da görüyoruz. "Katkıda bulun*mak" olumlu durumlarda kullanıldığı halde Anlatım Bozuklukları İle İlgili Testler burada "kişilerin arasını bozmak" gibi olumsuz bir davranışta kullanılmıştır. Onun yerine "yol açtı" denmeliydi.
Cevap A

5. Mantık Hatasının Olması
Bazı cümlelerde mantık hatasının bulunması da o cümlenin anlatımını bozar.
Örneğin;
"Bırakın patates doğramayı yemek bile yapamaz."
cümlesinde "bırakın" sözcüğünün cümleye kattığı an*lamdan dolayı sanki patates doğramak yemek yap*maktan daha önemliymiş ve daha zormuş gibi görülü*yor. Bu yanlışın düzeltilmesi için cümle Anlatım Bozuklukları İle İlgili Testler
"Bırakın yemek yapmayı Anlatım Bozuklukları İle İlgili Testler patates bile doğrayamaz."
şeklinde söylenmelidir.

ÖRNEK
Beyin zarı iltihapları iyi tedavi edilmezse Anlatım Bozuklukları İle İlgili Testler ölüme hatta sara nöbetlerine yol açabilir.
Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerin hangisiyle giderilebilir?
A) "sara nöbetlerine" sözü ile "ölüme" sözcüğü yer değiştirilerek
B) "yol açabilir" yerine "neden olabilir" sözü getirile*rek
C) "sara" sözcüğü kaldırılarak
D) "zan" yerine "zarının" sözcüğü getirilerek
E) "edilmezse" yerine "edilmediğinde" sözcüğü geti*rilerek
(1990 - ÖSS)
ÇÖZÜM
"Hatta" sözünün anlamından kaynaklanan bir bozuk*luk olmuş. Bu söz önceki söylenenden daha değerli daha önemsenen bir durumu sonra getirerek birbirine bağlar. Cümlede ise "ölüme hatta sara nöbetlerine" derken Anlatım Bozuklukları İle İlgili Testler sara nöbetlerinin ölümden daha önemli oldu*ğu anlamı verilmiş. Elbette bu Anlatım Bozuklukları İle İlgili Testler mantıksız bir durum oluşturur. Öyleyse bunlar yer değiştirmelidir.
Cevap A


6. Sözcüklerin Yanlış Eyleme Bağlanması
Bazen sözcüklerin bağlandığı ortak eylemler de anla*tımda bozukluğa yol açar.
Örneğin;
"Bu davranışıyla bize yarar mı sağladı zarar mı bel*li değil."
cümlesinde "yarar" ve "zarar" sözcükleri "sağladı" ey*lemine bağlanmıştır. Ancak "yarar sağlamak" doğru olsa bile Anlatım Bozuklukları İle İlgili Testler "zarar sağlamak" doğru değildir. Cümle;
"Bu davranışıyla bize yarar mı sağladı Anlatım Bozuklukları İle İlgili Testler zarar mı verdi belli değil."
şeklinde söylenmelidir.

"Onun bu konuya yeterince ilgi ve önem verdiğini söyleyemeyiz."
cümlesinde de aynı tür bir bozukluk vardır; çünkü "önem vermek" doğru bir kullanım olsa bile "ilgi ver*mek" doğru değildir. "İlgi" sözcüğü "göstermek" eyle*miyle kullanılır.

ÖRNEK 1
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bo*zukluğu vardır?
A) En çok sevdiği şey Anlatım Bozuklukları İle İlgili Testler ormanda yürüyüş yapmaktı.
B) Onu tanıyan herkes Anlatım Bozuklukları İle İlgili Testler kendisinden övgüyle söz ederdi.
C) Amacı Anlatım Bozuklukları İle İlgili Testler arkadaşlarını ikinci Anlatım Bozuklukları İle İlgili Testler kendisini birinci plana çıkarmaktı.
D) Beğenmediğim yanlarından biri de herkesi eleştirmesiydi.
E) Eski dostlarıyla pek görüşmek istemezdi.
(1991 – ÖYS)
ÇÖZÜM
C'deki cümleyi incelediğimizde "ikinci" sözcüğünün "plana çıkarmaktı" sözüne bağlandığını görüyoruz Oysa ikinci plana çıkarılmaz Anlatım Bozuklukları İle İlgili Testler düşürülür. Dolayısıyla burada anlatım bozukluğu vardır.
Cevap C


  • Bu Anlatım Bozuklukları İle İlgili Testler öğelerin eyleme bağlanmasında da görülür.

Örneğin;
“Ayağına ayakkabı Anlatım Bozuklukları İle İlgili Testler omzuna şal Anlatım Bozuklukları İle İlgili Testler üzerine pardesü giyip dışarı çıktı."
cümlesinde "ayakkabı Anlatım Bozuklukları İle İlgili Testler şal ve pardesü" sözcükleri giymek" eylemine bağlanmıştır. Oysa şal giyilmez Anlatım Bozuklukları İle İlgili Testler atılır ya da alınır.

ÖRNEK 2
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?
A) Bu kadar yorgunluktan sonra iyi bir tatili hak etmiş*ti.
B) Memur Anlatım Bozuklukları İle İlgili Testler dostça ve yumuşak başlılıkla cevap veri*yordu.
C) Fotoğrafçılıkla ilgili incelikleri ve teknik bilgileri bu kitapta bulabilirsiniz.
D) Ayrıca Anlatım Bozuklukları İle İlgili Testler ara sıra gözüme çarpan yanlışlıkları da be*lirttim.
E) Durmadan gazoz ve çekirdek yenilen bu yerden hemen uzaklaştım.
(1986 - ÖSS)
ÇÖZÜM
Anlatım bozukluğu E'dedir. Burada nitelikçe ayrı varlıkların aynı eyleme bağlanması bozukluğa neden ol*uştur. Çekirdek Anlatım Bozuklukları İle İlgili Testler yenilen bir nesnedir Anlatım Bozuklukları İle İlgili Testler ama gazoz yenilmez içilir. Öyleyse "gazoz içilen ve çekirdek yenil" denmeliydi.
Cevap E

7. Deyimin Yanlış Anlamda Kullanılması
Cümlede deyimin yanlış yerde kullanılması da cümlenin anlamını bozar.
'Öğretmenin anlattığı konu tüm öğrencilerin dikkatiniçekmişti. Herkes kulak kabartmış Anlatım Bozuklukları İle İlgili Testler öğretmeni inliyordu."
cümlesinde "kulak kabartmış" yanlış kullanılmıştır. Çünkü kulak kabartmak" fark ettirmeden dinlemek anla-mındadır. Burada "kulak kesilmek" deyiminin kullanılması gerekirdi.

ÖRNEK
Aşağıdaki cümlelerde geçen deyimlerden hangisi yanlış anlamda kullanılmıştır?
A) Onun yazılarında Anlatım Bozuklukları İle İlgili Testler hep Anlatım Bozuklukları İle İlgili Testler uzağı gören bir aydının dü*şünceleri vardır.
B) İşi şakaya vurmaktan başka yapılacak bir şey kal*madığını anlamıştı.
C) Konuşulanlardan sıkılınca bir köşeye çekilerek uyuklamaya başladı.
D) Türk okuru için durum Anlatım Bozuklukları İle İlgili Testler yukarıda anlatılanlardan uzun uzadıya farklı bir özellik taşımaz.
E) Böyle saat gibi işleyen bir kuruluşun başında ol*mak güzel bir şey.
(1983 - ÖSS)

ÇÖZÜM
Görüldüğü gibi deyimlerin anlamları sorulmuş. Buna göre seçeneklerdeki deyimleri bularak anlamlarını ve*relim. A'da "uzağı görmek" bir deyimdir Anlatım Bozuklukları İle İlgili Testler anlamı "gele*cekte neler olabileceğini tahmin edebilmektir. B'de "şakaya vurmak" deyimdir Anlatım Bozuklukları İle İlgili Testler anlamı Anlatım Bozuklukları İle İlgili Testler "şakaymış gibi yapmak"tır. C'de "bir köşeye çekilmek" deyimi "uygun bir yer bulmak" anlamındadır. D'de "uzun uzadıya" deyim olarak verilmiş; anlamı ayrıntılarına inilerek Anlatım Bozuklukları İle İlgili Testler "ince-| den inceye" dir. Oysa bu cümlede "tamamen" anlamına gelmiştir. Yani yanlış kullanılmıştır. E'de "saat gibi işlemek" deyimdir Anlatım Bozuklukları İle İlgili Testler anlamı "aksamayan Anlatım Bozuklukları İle İlgili Testler düzenli"dir. Sadece D seçeneğinde "uzun uzadıya" sözü yanlış anlamda kullanılmıştır.
Cevap D

8. Sözcüğün Yanlış Anlamda Kullanılması
Bazı sözcüklerin anlamları birbirine karıştırılabilir. Cümledeki sözcüklerin anlamına da dikkat edilmelidir.
Örneğin;
"Çocukların birbiriyle uygunluk içinde olmaları be*ni sevindirdi."
cümlesindeki "uygunluk" sözü yanlış yerde kullanıl*mıştır. Çünkü burada "uyum" sözü kullanılmalıdır.

"Başvurduğu işyerinden son öğretim durumuyla il*gili bilgi istediler."
cümlesinde "öğretim" yerine "öğrenim" sözü kullanıl*malıdır.

"Caddenin kenarlarına değişik türde ağaçlar ekil*miş."
cümlesinde "ekilmiş" sözünün yerine "dikilmiş" sözü getirilmelidir.

ÖRNEK 1
Bu konuda gençleri azımsamak doğru değildir.
Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Gereksiz sözcük kullanılması.
B) Bir sözcüğün anlam bakımından yanlış kullanılması.
C) Tamlamanın yanlış yapılması.
D) Ekeylemin yanlış kullanılması.
E) Yüklemine göre olumsuz cümle olması.
(1996 - ÖSS)
ÇÖZÜM
Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni "azımsa*mak" sözcüğünün yanlış anlamda kullanılmasıdır. "Azımsamak" sayısal değerlerde kullanılabilir. Örne*ğin; "Filmi Anlatım Bozuklukları İle İlgili Testler azımsanmayacak bir seyirci topluluğu izle*di." denebilir. Çünkü burada kastedilen Anlatım Bozuklukları İle İlgili Testler seyircinin sayı bakımından fazla oluşudur. Sorudaki örnek cüm*lede o sözcüğün yerine "küçümsemek" sözü getiril*melidir. Dolayısıyla burada bir sözcüğün anlam bakı*mından yanlış kullanılması söz konusudur.
Cevap B

ÖRNEK 2
Ülkemizde başarıyla gerçekleştirilen bu tür ameliyat*larda ölüm şansı Anlatım Bozuklukları İle İlgili Testler Amerika'da yapılanlardan ancak yüzde bir fazladır.
Bu cümledeki bir sözcüğün yerinde kullanamama*sından doğan anlatım bozukluğu aşağıdaki deği*şikliklerden hangisiyle giderilebilir?
A) "tür" sözcüğü atılarak
B) "gerçekleştirilen" yerine "yapılabilen" sözcüğü ge*tirilerek
C) "yapılanlardan" yerine "yapılan ameliyatlardan" ge*tirilerek
D) "ancak" sözü atılarak
E) "şansı" yerine "olasılığı" sözcüğü getirilerek
(1989 - ÖSS)
ÇÖZÜM
"Şans" sözcüğü istenen durumlarda Anlatım Bozuklukları İle İlgili Testler insanın elde et*mek istediğine kavuşmak istediği yerlerde kullanılır. Yukarıdaki cümlede ise "ölüm şansı" denmiş. "Ölüm" normal insanların istediği bir durum olmadığına göre burada "şans" kullanılamaz. Onun yerine "olasılık" sö*zü getirilmelidir.
Cevap E

9. Sözcüğün Yanlış Yerde Kullanılması
Bazen sözcük doğrudur ancak cümlede bulunduğu yer doğru değildir.
Örneğin;
"Yeni elbisemi giymiştim ki kapı açıldı."
cümlesinde "yeni" sözünün yeri anlatımda bozukluğa yol açmıştır. Çünkü burada söylenmek istenen Anlatım Bozuklukları İle İlgili Testler elbise*nin yeniliği değil Anlatım Bozuklukları İle İlgili Testler giymenin yeni yapıldığıdır. Öyleyse cümle;
"Elbisemi yeni giymiştim ki kapı açıldı." şeklinde olmalıdır.

ÖRNEK
Alınan bu karar Anlatım Bozuklukları İle İlgili Testler savaşta askerin daha çok ölmesine yol açtı.
Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdaki deği*şikliklerin hangisiyle giderilebilir?
A) "bu" sözcüğü atılarak
B) "daha çok" sözü "askerin" sözcüğünden önce kullanılarak
C) "yol açtı" sözü yerine "neden oldu" sözü getirerek
D) "alınan" sözcüğü atılarak
E) "savaşta" sözcüğü "askerin" sözcüğünden sor-£ kullanılarak
(1999 – ÖSS)

ÇÖZÜM
Örnek cümledeki anlatım bozukluğu "daha çok" sözcüğünün yanlış yerde kullanılmasından kaynak e-maktadır. Dolayısıyla cümle şu şekilde olmalıdır:
Alınan bu karar Anlatım Bozuklukları İle İlgili Testler savaşta daha çok askerin ölmesine yol açtı.
Cevap B

10. Aynı Anlama Gelen Ek ve Sözcükler
Aynı anlama gelen ek ve sözcüklerin bir arada kullanılması anlatım bozukluğuna yol açar.
Örneğin;
"Onun beni sevmemesinin nedeni Anlatım Bozuklukları İle İlgili Testler fikirlerini benimsememiş olmamdandır." Cümlesinde “nedeni” sözcüğü bir olayın sebebini anlatıyor. Ayrıca “olmamdandır” sözündeki “-dan” eki de neden anlamı veren bir ektir. İkisinin bir arada bulunması cümlenin anlatımını bozmuştur. Cümle;
“Onun beni sevmemesinin nedeni Anlatım Bozuklukları İle İlgili Testler fikirlerini benimsememiş olmamdır.


elif isimli Üye şimdilik offline konumundadır  

Hızlı Cevap

Doğrulama Sorusu
Mesajınız:
Yazı şeklini sil
Kalın
Eğik yazı
Altı çizik

Grafik ekle
Alıntı yap [QUOTE]
 
Alanı Küçült
Alanı Büyült

Seçenekler
Stil


Anlatım Bozuklukları İle İlgili Testler

Anlatım Bozuklukları İle İlgili Testler konusu, GENEL KÜLTÜR / Eğitim ve Öğretim forumunda tartışılıyor.


Konu etiketleri: anlamca çelişen sözcüklerin kullanılması test, deyimin yanlış anlamda kullanılması test, sözcüğün yanlış anlamda kullanılması test, sozcugun yanlis anlamda kullanilmasiyla ilgili test sorusu, sözcüğün yanlış anlamda kullanılması ile ilgili test, gereksiz sözcük kullanımı ile ilgili sorular, sözcüğün yanlış yerde kullanılması ile ilgili çözümlü sorular, anlam bakımından anlatım bozuklukları test, anlatım bozukluğu ile ilgili çözümlü testler, anlatım bozuklukları ile ilgili test, sözcüklerin yanlış yerde kullanılması test, anlam belirsizliği ile ilgili testler, anlatım bozuklukları ile ilgili kısa tesr soruları, cümlede belirsizlik bulunması örnekleri, deyimlerin yanlış anlamda kullanılması ile ilgili sorular,

Benzer Konular

Konu Konuyu Başlatan Forum Cevap Son Mesaj
Anlatım Bozuklukları Hakkında Bilgi Kayıtsız Üye Soru Cevap 2 21-12-2012 05:46
Anlatım Bozuklukları Sorular ve Çözümleri Я Türkçe ve Edebiyat 0 21-12-2012 05:39
Dilbilgisi Bakımından Anlatım Bozuklukları Nelerdir? elif Türkçe ve Edebiyat 0 05-02-2011 05:06
Cümlenin Kuruluşunda Yapılan Anlatım Bozuklukları elif Türkçe ve Edebiyat 0 24-06-2009 03:40
Cümlenin Ögelerinden Kaynaklanan Anlatım Bozuklukları elif Türkçe ve Edebiyat 0 24-06-2009 03:39

Üye olmadan soru sorabilirsiniz!

Bütün Zaman Ayarları WEZ +4 olarak düzenlenmiştir. Saat şuan 02:25 .


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.5.2 ©2010, Crawlability, Inc.
Web Stats