bakimliyiz
Sponsor Reklamlar
Geri git   Bakimliyiz.Com > GENEL KÜLTÜR > Eğitim ve Öğretim

Kadın Portalı Kayıt Ol İletişim Forumları Okundu Kabul Et
Alt 05-02-2013, 03:38   #1 (permalink)
 
elif - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Standart Sözcükte Ve Söz Öbeklerinde Anlam

Sözcükte Ve Söz Öbeklerinde AnlamİKİLEMELER
İkileme; anlatım gücünü artırmak Sözcükte Ve Söz Öbeklerinde Anlam anlamı pekiştirmek Sözcükte Ve Söz Öbeklerinde Anlam kavramı zenginleştirmek amacıyla Sözcükte Ve Söz Öbeklerinde Anlam aynı sözcü*ğün yinelenmesi Sözcükte Ve Söz Öbeklerinde Anlam anlamları birbirine yakın veya karşıt olan ya da sesleri birbirini andıran iki sözcüğün yan yana kullanılmasıdır.


Yapılışları Yönünden İkilemeler
Aynı sözcüğün yinelenmesiyle kurulur;
yüce yüce Sözcükte Ve Söz Öbeklerinde Anlam salkım salkım Sözcükte Ve Söz Öbeklerinde Anlam elma elma Sözcükte Ve Söz Öbeklerinde Anlam yavaş yavaş Sözcükte Ve Söz Öbeklerinde Anlam katar katar Sözcükte Ve Söz Öbeklerinde Anlam uzun uzun...
*Eş ya da yakın anlamlı sözcüklerden kurulur;
açık seçik Sözcükte Ve Söz Öbeklerinde Anlam derme çatma Sözcükte Ve Söz Öbeklerinde Anlam ar namus Sözcükte Ve Söz Öbeklerinde Anlam mal mülk Sözcükte Ve Söz Öbeklerinde Anlam doğru dürüst Sözcükte Ve Söz Öbeklerinde Anlam delik deşik Sözcükte Ve Söz Öbeklerinde Anlam dünya âlem Sözcükte Ve Söz Öbeklerinde Anlam ağrı sızı Sözcükte Ve Söz Öbeklerinde Anlam kl*ik kıyafet Sözcükte Ve Söz Öbeklerinde Anlam sorgu sual...
*Karşıt anlamlı sözcüklerden kurulur:
irili ufaklı Sözcükte Ve Söz Öbeklerinde Anlam iyi kötü Sözcükte Ve Söz Öbeklerinde Anlam ileri geri Sözcükte Ve Söz Öbeklerinde Anlam aşağı yukarı Sözcükte Ve Söz Öbeklerinde Anlam er geç Sözcükte Ve Söz Öbeklerinde Anlam dosta düşmana Sözcükte Ve Söz Öbeklerinde Anlam büyüklü küçüklü...
*Yansımaların yinelenmesiyle kurulur:
fıkır fıkır Sözcükte Ve Söz Öbeklerinde Anlam şapır şupur Sözcükte Ve Söz Öbeklerinde Anlam tıngır mıngır Sözcükte Ve Söz Öbeklerinde Anlam mışıl mışıl Sözcükte Ve Söz Öbeklerinde Anlam takır kıkır Sözcükte Ve Söz Öbeklerinde Anlam fokur fokur Sözcükte Ve Söz Öbeklerinde Anlam hapır hupur...
*Biri anlamlı diğeri yakıştırma olan (anlamsız) söz*cüklerden kurulur:
eski püskü Sözcükte Ve Söz Öbeklerinde Anlam ufak tefek Sözcükte Ve Söz Öbeklerinde Anlam yamru yumru Sözcükte Ve Söz Öbeklerinde Anlam yırtık pırtık Sözcükte Ve Söz Öbeklerinde Anlam eğri büğrü Sözcükte Ve Söz Öbeklerinde Anlam incik boncuk...
*Her ikisi de anlamsız olan sözcüklerden kurulur: (Sözcüklerin ikisi de ses yönünden yakıştırmadır.)
eciş bücüş Sözcükte Ve Söz Öbeklerinde Anlam abur cubur Sözcükte Ve Söz Öbeklerinde Anlam yalap şalap Sözcükte Ve Söz Öbeklerinde Anlam ıvır zıvır Sözcükte Ve Söz Öbeklerinde Anlam ıcığı cıcığı...
Not: İkilemelerin arasına bağlaçlar ve "mi" edatı girebilir.
uslu mu uslu Sözcükte Ve Söz Öbeklerinde Anlam hiç mi hiç Sözcükte Ve Söz Öbeklerinde Anlam şeker de şeker Sözcükte Ve Söz Öbeklerinde Anlam ne ev ne ev...
*İkilemelerin yapım ve çekim ekleriyle biçimlenen*leri vardır:
belli belirsiz Sözcükte Ve Söz Öbeklerinde Anlam günlük güneşlik Sözcükte Ve Söz Öbeklerinde Anlam yersiz yurtsuz Sözcükte Ve Söz Öbeklerinde Anlam ordan burdan Sözcükte Ve Söz Öbeklerinde Anlam arada sırada Sözcükte Ve Söz Öbeklerinde Anlam elini eteğini...

Anlatımları Yönünden İkilemeler
* İkilemenin başlıca amacı anlamı pekiştirmektir. "Çok Sözcükte Ve Söz Öbeklerinde Anlam pek Sözcükte Ve Söz Öbeklerinde Anlam gayet Sözcükte Ve Söz Öbeklerinde Anlam fazla" gibi sözcüklerin belirttikle*ri kavramla ikilemenin anlamda sağladığı güç Sözcükte Ve Söz Öbeklerinde Anlam pe*kiştirme bakımından ölçülemez.
öbek öbek çiçekler Sözcükte Ve Söz Öbeklerinde Anlam salkım salkım üzümler Sözcükte Ve Söz Öbeklerinde Anlam deste deste para Sözcükte Ve Söz Öbeklerinde Anlam temiz mi temiz ev...
Bu ikilemelerin verdiği anlamı "çok" ve benzeri sözcükler tam olarak karşılayamaz.
* İkilemenin bir amacı da Sözcükte Ve Söz Öbeklerinde Anlam anlamın sağladığı gücü Sözcükte Ve Söz Öbeklerinde Anlamdeğeri artırmak Sözcükte Ve Söz Öbeklerinde Anlam abartmaktır:
"Seve seve yapmak" Sözcükte Ve Söz Öbeklerinde Anlam "severek yapmak" anlatımından değer bakımından çok fazla abartılmıştır.
Bunun gibi Sözcükte Ve Söz Öbeklerinde Anlam "söylene söylene gitmek Sözcükte Ve Söz Öbeklerinde Anlam koşa koşa yorulmak"anlatım yönünden güçlü sayılır.
* İkilemelerin bir başka yönü de çoğulluk kavramı vermeleridir.
ev ev dolaşmak Sözcükte Ve Söz Öbeklerinde Anlam sokak sokak aramak Sözcükte Ve Söz Öbeklerinde Anlam şehir şehir taramak...

Görevleri Yönünden İkilemeler
İkilemeler cümlede özne Sözcükte Ve Söz Öbeklerinde Anlam nesne Sözcükte Ve Söz Öbeklerinde Anlam tümleç Sözcükte Ve Söz Öbeklerinde Anlam yüklem gibi öge olabilir.
Çoluk çocuk ekmek bekliyor. (özne)
Tası tarağı Sözcükte Ve Söz Öbeklerinde Anlam pılıyı pırtıyı topladı. (nesne)
Paraya pula pek önem vermez. (dolaylı tümleç)
Makine şimdi tıkır tıkır çalışıyor. (zari tümleci)

Bütün işi yalan dolandır. (yüklem)

ÖRNEK SORU
Aşağıdaki ikilemelerden hangisi Sözcükte Ve Söz Öbeklerinde Anlam yapılışına göre ötekilerden ayrı bir özellik göstermektedir?

A) Üstüne doğru dürüst bir şey giy.

 1. Böyle yalan yanlış bilgiler kişiyi gülünç duruma düşürür.
 2. İki köy arasındaki uzaklık Sözcükte Ve Söz Öbeklerinde Anlam aşağı yukarı 4 km idi.
 3. Yollar bitmek tükenmek bilmiyordu.

E) Dağcılar Sözcükte Ve Söz Öbeklerinde Anlam güç koşullar içinde sağ salim tepeye vardılar.
(1979/1)
ÇÖZÜM: A Sözcükte Ve Söz Öbeklerinde Anlam B Sözcükte Ve Söz Öbeklerinde Anlam D Sözcükte Ve Söz Öbeklerinde Anlam E seçeneklerinde verilen "doğru dürüst" Sözcükte Ve Söz Öbeklerinde Anlam "yalan yanlış" Sözcükte Ve Söz Öbeklerinde Anlam "bitmek tükenmek" Sözcükte Ve Söz Öbeklerinde Anlam "sağ salim" ikilemelerinde sözcükler yakın anlamlıdır. C seçeneğindeki "aşağı yukarı" ikilemesi ise Sözcükte Ve Söz Öbeklerinde Anlam karşıt anlamlı sözcüklerden kurulmuştur.
YANIT : C

DEYİMLER
Dilin anlatım olanağını genişleten Sözcükte Ve Söz Öbeklerinde Anlam genellikle gerçek anlamından sıyrılmış sözcüklerin oluşturduğu kalıplaşmış söz öbeklerine deyim denir.
Deyimleri biçim ve anlam özelliklerine göre incele*yebiliriz:

Biçim Yönünden Deyimler
1. Deyimler en az iki sözcükten kurulur.
* boş bulunmak Sözcükte Ve Söz Öbeklerinde Anlam dil dökmek Sözcükte Ve Söz Öbeklerinde Anlam dört gözle beklemek analar taş yesin; yarım yarım beş yesin...
Deyimlerin en çok yedi sekiz sözcükten kurulabi*leceği daha uzun deyimlerin Sözcükte Ve Söz Öbeklerinde Anlam deyimlikten çıkıp bozul*dukları görüşü vardır.
*Bizim tavuk bir yumurta doğurur; yedi mahalle du*yar. Elin kısrağı küheylan doğurur Sözcükte Ve Söz Öbeklerinde Anlam ses çıkmaz.
Tek bir sözcük Sözcükte Ve Söz Öbeklerinde Anlam yoğun bir anlatım içerse de deyim değildir. Böyle sözcükler gerçek anlamlarından uzak*laşarak mecaz anlam kazanmış çok anlamlı sözcük*lerdir.
*akşamcı Sözcükte Ve Söz Öbeklerinde Anlam kaşarlanmış Sözcükte Ve Söz Öbeklerinde Anlam gedikli Sözcükte Ve Söz Öbeklerinde Anlam bacaksız...

2. Biçim yönünden deyimlerin en önemli özelliklerinden biri de kalıplaşmış olmalarıdır. Bu bakımdan deyimler Sözcükte Ve Söz Öbeklerinde Anlam atasözlerine benzerler.
Deyimlerde söz dizimi bozulamayacağı gibi söz*cükler eş anlamlılarıyla bile değiştirilemez:
"İpe un sermek" deyimi yerine "ipe un yaymak" Sözcükte Ve Söz Öbeklerinde Anlam "dut yemiş bülbüle dönmek" deyimi yerine "dut ye*miş bülbüle benzemek" biçimi kullanılamaz. Hatta sözcük dizimi bile bozulamaz.
"Tut kelin perçeminden" yerine "kelin perçe*minden tut" biçimi kullanılamaz.

3. Bazı deyimler Sözcükte Ve Söz Öbeklerinde Anlam cümle niteliği taşırlar ve çekim eki alabilirler. Bu özelliklerinden dolayı zaman zaman atasözleri ile karıştırılırlar. Ancak cümle hâlindeki deyimler ile atasözleri Sözcükte Ve Söz Öbeklerinde Anlam bazı noktalarda kesin olarak birbirinden ayrılırlar.
* Atasözlerinde sözcükler aldıkları eklerle kalıplaş*mışlardır. Sözcüğün aldığı çekim ekini değiştirmek mümkün değildir.
Deyimlerde ise çekim eklerini kişiye göre değiştir*mek mümkündür.
"İyi olacak hastanın doktor ayağına gelir." atasözünde belirtilen çekim ekleri değiştirilemezken Sözcükte Ve Söz Öbeklerinde Anlam
"Başında kavak yelleri esiyor." deyiminde çekim (Başınızda) (esiyordu - esmişti)
ekleri değiştirilebilir.

"Süt dökmüş kediye dönmek" deyiminde de dönmek yerine Sözcükte Ve Söz Öbeklerinde Anlam döndü Sözcükte Ve Söz Öbeklerinde Anlam dönmüş Sözcükte Ve Söz Öbeklerinde Anlam dönmüşsün... gibi de-
ğişik zaman ve kişi ekleri getirilebilir.
* Cümle biçimindeki deyimlerde de atasözlerinde de kalıplaşma söz konusudur. Ancak atasözlerine herhangi bir sözcük katılmazken deyimler Sözcükte Ve Söz Öbeklerinde Anlam cümle yapisini genişleten bazı sözcükler alabilirler. Ancak bunlar deyim kalıbına ait değillerdir:
(Bugün onun) başında kavak yelleri esiyor. İ
(Bu işe) aklım yattı (arkadaşlar).

4. Deyimlerin bir kısmı Sözcükte Ve Söz Öbeklerinde Anlam cümlede kullanılan hazır kalıplardır. Bunların çoğu çekime girmez Sözcükte Ve Söz Öbeklerinde Anlam çekimlenmiş bir cümle içinde olduğu gibi kullanılır:

Böyle deyimler Sözcükte Ve Söz Öbeklerinde Anlam cümle niteliği taşımaz Sözcükte Ve Söz Öbeklerinde Anlam kurulan cümlede Sözcükte Ve Söz Öbeklerinde Anlam olduğu gibi kullanılır.
* Eski hamam Sözcükte Ve Söz Öbeklerinde Anlam eski tas
* Balık kavağa çıktığı zaman
* Kel başa şimşir tarak...

5. Deyimler Sözcükte Ve Söz Öbeklerinde Anlam birleşik sözcükler Sözcükte Ve Söz Öbeklerinde Anlam ikilemeler ve terimler biçim açısından birbirine benzerler.

a) Deyimler ve Birleşik Sözcükler
Birleşik sözcüklerde kaynaşma Sözcükte Ve Söz Öbeklerinde Anlam kalıplaşma deyimlere göre daha kuvvetlidir. Birleşiği oluşturan sözcükler Sözcükte Ve Söz Öbeklerinde Anlam aralarına herhangi bir yapım ya da çekim eki giremeyecek kadar kaynaşmışlardır. Bunlar tek bir sözcük gibi düşünülür ve çoğu bitişik yazılır. Sözcüklerdeki anlam kayması Sözcükte Ve Söz Öbeklerinde Anlam daha çok benzetme yoluyla olmuştur.

ayakkabı Sözcükte Ve Söz Öbeklerinde Anlam ayçiçeği...

Deyimleri oluşturan sözcükler daima ayrı yazılır. Deyimi oluşturan sözcüklerden bazıları yapım ya da çekim eki alarak biçim bakımından değişikliğe uğra*yabilir. Deyimlerde anlam kayması daha çok mantık dışına çıkma yoluyla olur:
göze girmek Sözcükte Ve Söz Öbeklerinde Anlam karda gezip izini belli etmemek...

b) Deyimler ve İkilemeler
Deyimler ve ikilemeler Sözcükte Ve Söz Öbeklerinde Anlam ayrı yazıları sözcüklerden oluşmaları Sözcükte Ve Söz Öbeklerinde Anlam anlamı kuvvetlendirmeleri ve çekim eklerini almaları bakımından birbirine benzerler. Pek çok deyimde ikilemelere yer verilmektedir. Bunlara ikilemelerle kurulmuş deyimler diyebiliriz:

Boyu boyuna Sözcükte Ve Söz Öbeklerinde Anlam huyu huyuna uyuyor.
Çoluk çocuk içinde kaldık.
Bu işin tadı tuzu kalmadı.

İkilemelerin bir kısmı Sözcükte Ve Söz Öbeklerinde Anlam çekim eki almadan sıfat ve zarf görevinde kullanılmaktadır. Bunlar deyim olarak nitelenemez.

Arabasına doğru yavaş yavaş yürüdü.
İri iri güller bahçenin her yanını kaplamıştı.

c) Deyimler ve Terimler
İki ya da daha çok sözcükten oluşan Sözcükte Ve Söz Öbeklerinde Anlam ayrı yazılan terimler Sözcükte Ve Söz Öbeklerinde Anlam şekil yönünden deyimlere benzer:
İlkel toplum Sözcükte Ve Söz Öbeklerinde Anlam kuvvetler dengesi Sözcükte Ve Söz Öbeklerinde Anlam dolaylı tümleç Sözcükte Ve Söz Öbeklerinde Anlam ayaklı koşma Sözcükte Ve Söz Öbeklerinde Anlam en küçük ortak kat Sözcükte Ve Söz Öbeklerinde Anlam eşkenar üçgen...
Bu tür terimler Sözcükte Ve Söz Öbeklerinde Anlam bilim Sözcükte Ve Söz Öbeklerinde Anlam sanat gibi belirli bir alanda sı*nırlanmış anlam taşımaları ve birinci sözcüğün nitele*me görevi üstlenmesi bakımından deyimlerden ayrılır*lar. Tek bir sözcükten oluşan ya da birleşik sözcük yapısında olan terimler ise deyimlerle karışmaz; çün*kü deyimler tek sözcükten oluşmaz.

Anlam Yönünden Deyimler
Deyimler Sözcükte Ve Söz Öbeklerinde Anlam herhangi bir duyguyu Sözcükte Ve Söz Öbeklerinde Anlam düşünceyi Sözcükte Ve Söz Öbeklerinde Anlam olayı Sözcükte Ve Söz Öbeklerinde Anlam kavramı belirtmek için bulunmuş kalıplardır. Deyimler*de amaç Sözcükte Ve Söz Öbeklerinde Anlam var olana fazlası ile dikkati çekip anlatıma kuvvet vererek Sözcükte Ve Söz Öbeklerinde Anlam anlatım kolaylığı sağlamaktır. Örne*ğin Sözcükte Ve Söz Öbeklerinde Anlam çok sevinen bir insan Sözcükte Ve Söz Öbeklerinde Anlam "etekleri zil çalıyordu" de*yimiyle; herkesi küçümseyen Sözcükte Ve Söz Öbeklerinde Anlam kibirli davranan ise "burnu havada" deyimi ile hem kısa hem de belirgin biçimde anlatılmış olur.
Deyimler Sözcükte Ve Söz Öbeklerinde Anlam her zaman olabilecek olanı değil Sözcükte Ve Söz Öbeklerinde Anlam kimi durumlar için geçerli olanı anlatmaya yararlar. Bu ba*kımdan genel kural niteliği taşıyan atasözlerinden ay*rılırlar.

"Ağaran baş Sözcükte Ve Söz Öbeklerinde Anlam ağlayan göz gizlenmez." atasözü-nün anlamı "Belirtileri ortada olan yaşlılık da üzüntü de ne yapılsa gizlenemez." dir. Bu genel kural niteli*ğindedir.
"Ağzını bıçak açmıyordu." deyiminin anlamı "üzüntüden söz söyleyecek durumda olmamak" tır.
Bütün insanlar kötü durumlar karşısında bu davra*nışı göstermezler. Bu deyim belirli şartlar altında orta*ya çıkan bir durumun anlatımında kullanılır.

Deyimleri anlam özellikleri bakımından ikiye ayıra*biliriz:
1. Gerçek anlamlı deyimler
Deyimi oluşturan sözcükler gerçek anlamlıdır. De*yimden çıkan anlam da bu yöndedir:
Çoğu gitti azı kaldı.
İyiye iyi kötüye kötü demek
Hem suçlu hem güçlü
İsmi var cismi yok.
2. Mecaz anlamlı deyimler
Deyimi oluşturan sözcüklerden biri Sözcükte Ve Söz Öbeklerinde Anlam bir bölümü ya da tümü gerçek anlamlarından sıyrılır. Deyimden çı*kan anlam da mecaz anlamdır:
Aldığı aptes ürküttüğü kurbağaya değmez. (iyilik yapmak) (zarar vereceği varlık)
Bir pire için yorgan yakmak
(önemsiz bir istek) (büyük bir zarar)
* Sarmısak yemedim ki ağzım koksun
(kötü bir iş yapmak) (sorumlu olmak)

ÖRNEK SORULAR
1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili de*yim "merak edip gizlice dinlemek Sözcükte Ve Söz Öbeklerinde Anlam işitmeye çalış*mak" anlamına gelmektedir?
A)Sınıfta bütün öğrenciler kulak kesilmiş öğret*menlerini dinliyorlardı.
B)Bu dedikodular onun da kulağına çalınmış ol*malı.
C)Herkes kulağı tetikte müdürün kapısında bek*liyordu.
D)Karşı masadakiler konuşurken o da kulak ka*bartmış dinliyordu.
E)Öğretmen ders anlatırken kulağını açıp dinlemelisin.
(1985/II)
ÇÖZÜM: A'da "kulak kesilmek" Sözcükte Ve Söz Öbeklerinde Anlam "büyük bir dikkat*le dinlemek"; B'deki "kulağına çalınmak" Sözcükte Ve Söz Öbeklerinde Anlam "başkasına söylenirken duymuş olmak"; C'deki "kulağı tetikte" Sözcükte Ve Söz Öbeklerinde Anlam "ne söyleyeceğini işitmek için çok dikkatli olmak"; E'deki "kulağını açmak" ise "dikkatlice dinlemek" anla*mındadır.
D'deki "kulak kabartmak" deyimi Sözcükte Ve Söz Öbeklerinde Anlam "merak edip giz*lice dinlemek Sözcükte Ve Söz Öbeklerinde Anlam işitmeye çalışmak" anlamındadır.
YANIT: D
2. Aşağıdakilerin hangisinde "başkasından çıkasağlama eğiliminde olan" birinden söz edilmek-
tedir?
A)Günlerdir beni arıyormuş; o bal alacak çiçeği bilir.
B)Öyle durduğuna bakma Sözcükte Ve Söz Öbeklerinde Anlam hepimizi suya götü*rür Sözcükte Ve Söz Öbeklerinde Anlam susuz getirir.
C)Hiç acele etmeden bekler ve sonunda turnay gözünden vurur.
D)Öyle bir adam ki saman altından su yürütür.
E)Ona bakmayın Sözcükte Ve Söz Öbeklerinde Anlam bir dirhem bal için bir çeki keçiboynuzu çiğner.
(1989 / II)
ÇÖZÜM: B'deki "suya götürüp susuz getirmek" "karşısındakinden akıllı olmak Sözcükte Ve Söz Öbeklerinde Anlam kurnaz olmak"; C'deki "turnayı gözünden vurmak" Sözcükte Ve Söz Öbeklerinde Anlam "çok değerli bir şey ka*zanmak"; D'deki "saman altından su yürütmek" Sözcükte Ve Söz Öbeklerinde Anlam "sin*sice ortalığı karıştırmak"; E'deki "bir dirhem bal için bir çeki keçiboynuzu çiğnemek" Sözcükte Ve Söz Öbeklerinde Anlam "çok emek verip az bir verim elde etmek" anlamlarında kullanılmıştır.
"Başkasından çıkar sağlama eğiliminde olan" anla*mını A'daki "bal alacak çiçeği bilmek" deyimi karşılar.
YANIT : A

3. Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili deyimin cümleye kattığı anlam ötekilerden farklıdır?
A)Gece gündüz demeden bu işle uğraşacağın*dan kuşkum yok.
B)Bu işi kabul etmeden önce inceden inceye he*saplar yapması gerekti.
C)Senin her şeyi ince elevip sık dokuduğunu her*kes bilir.
D)Bu öneriyi enine boyuna düşündükten sonra karar vermelisin.
E)Seçtiğin konuyu Sözcükte Ve Söz Öbeklerinde Anlam kılı kırk yararcasına incelediğin anlaşılıyor.
(1991 /I)
ÇÖZÜM: B Sözcükte Ve Söz Öbeklerinde Anlam C Sözcükte Ve Söz Öbeklerinde Anlam D ve E seçeneklerindeki deyim*ler "dikkatlice Sözcükte Ve Söz Öbeklerinde Anlam titizce Sözcükte Ve Söz Öbeklerinde Anlam en küçük ayrıntıyı bile gözden kaçırmadan çalışmak" anlamıyla kullanılmıştır.
A'da yer alan "gece gündüz demeden" deyimi "sü*rekli aralıksız" çalışmayı anlattığından diğerlerinden farklıdır.
YANIT : A

ATASÖZLERİ
Atasözleri; atalardan kalan Sözcükte Ve Söz Öbeklerinde Anlam onların deneyimlerine dayalı gözlemlerini Sözcükte Ve Söz Öbeklerinde Anlam yargılarını Sözcükte Ve Söz Öbeklerinde Anlam öğütlerini yansıtan ge*nel kural niteliğindeki kalıplaşmış özlü sözlerdir.
Her ulusun kendi atalarının düşüncelerine Sözcükte Ve Söz Öbeklerinde Anlam dene*melerine Sözcükte Ve Söz Öbeklerinde Anlam gelenek ve görgülerine dayalı atasözleri vardır. Bunlar o ulusun düşünce Sözcükte Ve Söz Öbeklerinde Anlam duygu ve yargılarını yansıtır. Ulusun bireyleri tarafından şaşmaz doğrular olarak görülür Sözcükte Ve Söz Öbeklerinde Anlam kabul edilir.
Atasözlerinin kimin tarafından söylendiğinin bilin*memesi Sözcükte Ve Söz Öbeklerinde Anlam kuşaktan kuşağa aktarılması ve deneyimle*rin özlü ifadesi olması Sözcükte Ve Söz Öbeklerinde Anlam herkes tarafından benimsen*melerini kolaylaştırmıştır.

Atasözlerinin Biçim Özellikleri
Atasözleri her şeyden önce bir yargı bildirir. Bu bakımdan daima cümle biçiminde bulunur. Atasözleri*nin cümle biçiminde kalıplaşmaları en önemli özellik*leridir.
Bu kalıplaşma öylesine kuvvetlidir ki atasözündeki bir sözcük Sözcükte Ve Söz Öbeklerinde Anlam başka sözcükle yer değiştirmediği gibi aynı anlama gelen bir başka sözcük de yerine getiri*lemez:

"Pişmiş aşa su katılmaz." atasözü "Pişmiş yeme*ğe su katılmaz." ya da "Aş pişmişse su katılmaz." biçiminde söylenemez Sözcükte Ve Söz Öbeklerinde Anlam kullanılamaz.
* Bazı yörelerde atasözü tanındığı biçimiyle söylenir.
İşleyen demir ışıldar.
İşleyen demir pas tutmaz.
* Atasözlerindeki kalıplaşma eklerde de kendini gösterir. Atasözü kurulurken aldığı yapım ve çekim eki kalıplaşmaya uğrar Sözcükte Ve Söz Öbeklerinde Anlam değiştirilemez.
"Kor - ku - lu rüya gör - mek - ten - se uyan - ık yat - mak hayır - lı - dır." Bu eklerden herhangi bi*ri değiştirilemez.
* Atasözlerinde genellikle geniş zaman ve emir kipi kullanılmıştır:
Kaymağı seven mandayı yanında taşır.
Can çıkmayınca huy çıkmaz.
Ayağını yorganına göre uzat.
Ev alma Sözcükte Ve Söz Öbeklerinde Anlam komşu al.
* Geniş zaman ve emir kipinin birlikte kullanıldığı atasözleri de vardır.
Sakla samanı gelir zamanı.
Başka kiplerle kurulmuş atasözleri azdır.
Çingeneye beylik vermişler önce babasını asmış.
* Atasözlerinin bir kısmı ise Sözcükte Ve Söz Öbeklerinde Anlam eksiltili cümle biçimin*dedir.
Tarlayı taşlı yerden Sözcükte Ve Söz Öbeklerinde Anlam kızı kardaşlı yerden (al)
insan söylese söylese Sözcükte Ve Söz Öbeklerinde Anlam hayvan koklaşa koklaşa (anlaşır)

Atasözlerinin Anlam Özellikleri
Atasözleri halkın yaşam deneyimlerinden ortaya çıkan sonuçlarla insanların davranışlarına yön verme*si istenen ilkeleri ortaya koyar. Bu bakımdan toplu*mun ortak değer yargılarını taşır.
* Atasözlerinin büyük bir bölümü herhangi bir olay*dan çıkan sonucu genelleştirerek toplum olaylarını Sözcükte Ve Söz Öbeklerinde Anlam ahlak kurallarını anlatır Sözcükte Ve Söz Öbeklerinde Anlam öğüt verir:
Isıracak it dişini göstermez.
Araba kırılınca yol gösteren çok olur.
* Doğa olaylarının yaşama etkisini belirten atasöz*leri vardır:
Mart yağar Sözcükte Ve Söz Öbeklerinde Anlam nisan övünür; nisan yağar Sözcükte Ve Söz Öbeklerinde Anlam insan övü*nür.
Martta yağmaz Sözcükte Ve Söz Öbeklerinde Anlam nisanda dinmez ise sabanlar al*tın olur.
* Bilgece düşünceler bildirerek birtakım gerçekleri gösteren atasözleri vardır:
Korkunun ecele faydası yoktur.
Bal bal demekle ağız tatlı olmaz.
* Atasözleri erdem sayılan düşünceleri över ve kişi*leri bu erdemlere yüceltmeye çalışır:
Aman diyene kılıç kalkmaz. Gülme komşuna gelir başına.
* Gelenek ve görenekleri yansıtan atasözleri vardır:
Bir fincan kahvenin kırk yıl hatırı vardır.
Kız kundakta Sözcükte Ve Söz Öbeklerinde Anlam çeyiz sandıkta...
* Kimi atasözleri de halkın inanışlarını belirtir:
Kısmetsiz köpek sabaha karşı uyuyakalır.
Ecel geldi cihana baş ağrısı bahane.
Atasözleri Sözcükte Ve Söz Öbeklerinde Anlam atasözlerini oluşturan sözcüklerin ger*çek ve mecaz anlamlı olmalarına göre çeşitlenir:
1. Gerçek anlamlı sözcüklerden kurulan atasözleri
Bu atasözlerinde sözcükler gerçek anlamlıdır. Atasözünün belirttiği düşünce de doğrudan doğru*ya iletilmiştir:
Bugünün işini yarına bırakma.
Boş gezmekten bedava çalışmak yeğdir.

2. Mecaz anlamlı sözcüklerden kurulan atasözleri
Bu atasözlerinde sözcüklerin bir bölümü ya da tü*mü mecaz anlamlıdır. Sözcüğün mecaz anlamını bil*miyorsak atasözünü açıklamak güçleşir:
Kaz gelecek yerden tavuk esirgenmez.
İğneyi kendine çuvaldızı başkasına batır.
Meyveli ağacı taşlarlar.
Leyleğin ömrü laklaka ile geçer.
Atasözlerinde söz ve anlam sanatlarına başvuru*larak çekicilik sağlanmıştır:
Dilim seni dilim dilim dileyim. (cinas)
Ağaç yaşken eğilir Sözcükte Ve Söz Öbeklerinde Anlam (eğretileme)
Güvenme varlığa düşersin darlığa Sözcükte Ve Söz Öbeklerinde Anlam (tezat)
Sel gider kum kalır Sözcükte Ve Söz Öbeklerinde Anlam (tenasüp)
Meyveli ağacı taşlarlar Sözcükte Ve Söz Öbeklerinde Anlam (kinaye)
Üzüm üzüme baka baka kararır Sözcükte Ve Söz Öbeklerinde Anlam (güzel nedene bağlama)

ATASÖZÜ - DEYİM KARŞILAŞTIRMASI
Atasözleri cümle biçimindedir Sözcükte Ve Söz Öbeklerinde Anlam yargı bildirir. De*yimler genellikle söz öbeği biçimindedir Sözcükte Ve Söz Öbeklerinde Anlam yargı bildir*mez. Atasözleri öğüt verip yol gösteren özlü sözlerdir. Deyimler Sözcükte Ve Söz Öbeklerinde Anlam bir durumu Sözcükte Ve Söz Öbeklerinde Anlam kavramı karşılar. Atasözleri Sözcükte Ve Söz Öbeklerinde Anlam genel kural niteliğindedir Sözcükte Ve Söz Öbeklerinde Anlam ulusun tüm bireylerini ilgi*lendirir. Deyimler anlatıma zenginlik Sözcükte Ve Söz Öbeklerinde Anlam çekicilik katar. Atasözleri genellikle emir ya da geniş zaman kipindedir. Deyimler her kiple çekimlenebilir (Mastar biçiminde olanlar). Atasözünü oluşturan sözcüklerin arasına başka sözcükler giremez. Deyimi oluşturan sözcüklerin arasına başka sözcük ya da söz öbekleri girebilir.Her ikisi de anonim halk edebiyatı ürünüdür. Her ikisinde de herhangi bir sözcüğü çıkarıp yerine eş ya da yakın anlamlısını koymak mümkün değildir.
Adamın iyisi iş başında belli olur. (atasözü)
(Bir insanın gerçek değeri Sözcükte Ve Söz Öbeklerinde Anlam iş başında gösterdiği yeterlik ve başarı ile Sözcükte Ve Söz Öbeklerinde Anlam çevresindekilere karşı davranışıyla ölçülür.)
Adam oluncaya kadar dokuz fırın ekmek ister.(deyim)
(Yetişip topluma yararlı bir kişi olması için uzun zaman gerek.)
ÖRNEK SORULAR
1. Aşağıdaki cümlelerin hangisi "insan yedisinde ne ise yetmişinde de odur." atasözünün anlamı- nı içermez?
A) Sen her zaman demez misin Sözcükte Ve Söz Öbeklerinde Anlam huylu huyundan vazgeçmez Sözcükte Ve Söz Öbeklerinde Anlam diye?
B) Can çıkmadan huy çıkar mı?
C) Büyükler Sözcükte Ve Söz Öbeklerinde Anlam sütle giren huyun Sözcükte Ve Söz Öbeklerinde Anlam canla çıkacağın boşuna söylememişler.
D) Ben sana Sözcükte Ve Söz Öbeklerinde Anlam huyunu bilmediğin kişilere güvenme demez miydim?
E) Ne dersen de Sözcükte Ve Söz Öbeklerinde Anlam değiştiremezsin onu Sözcükte Ve Söz Öbeklerinde Anlam huy canın altındadır.
(1981/1)
ÇÖZÜM: Soru kökünde verilen atasözü "Kişinin çocukluğundaki huyları Sözcükte Ve Söz Öbeklerinde Anlam özellikleri değişmez; ihtiyarlığında da sürer." düşüncesini içermektedir. A Sözcükte Ve Söz Öbeklerinde Anlam B Sözcükte Ve Söz Öbeklerinde Anlam C Sözcükte Ve Söz Öbeklerinde Anlam E seçeneklerinde verilen yargılar Sözcükte Ve Söz Öbeklerinde Anlam bu atasözüyle içerik yönünden özdeştir.
D seçeneğinde huy kavramından söz edilmekte ancak bu atasözünün anlamını karşılamamaktadır.
YANIT : D

2. Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde mecazlı bir söyleyiş yoktur?
A) Ayağını yorganına göre uzat.
B) Kaz gelen yerden tavuk esirgenmez.
C) Son pişmanlık fayda vermez.
D) Yuvarlanan taş yosun tutmaz.
E) Ateş düştüğü yeri yakar.
(1989/II)

ÇÖZÜM: A'da verilen atasözü "Giderini gelirine uydur” Sözcükte Ve Söz Öbeklerinde Anlam B'de verilen atasözü "Büyük bir çıkar söz konusuysa küçük özveriler esirgenmez.": D'de verilen atasözü "Durmadan yer değiştiren kişi mal mülk edinemez."; E'deki atasözü "Felaket kimin başına gelirse onu etkiler." anlamlarını mecazlı bir söyleyişle kazanmışlardır.
C'deki atasözünde ise "yapılan bir işten sonra pişman olmanın işe yaramayacağı" anlatılmaktadır. Mecazlı kullanım yoktur.
YANIT : C

ÖZDEYİŞLER
Özdeyişler; bilim Sözcükte Ve Söz Öbeklerinde Anlam sanat Sözcükte Ve Söz Öbeklerinde Anlam siyaset vb. alanlarda ta*nış Sözcükte Ve Söz Öbeklerinde Anlam bilgi ve kültürüne güvenilen kişilerin yazıp söylediği kısa ve özlü sözlerdir.
Uluslararası bir özellik taşıyacak kadar yaygın düşünce ve duyguları yansıtması bakımından özdeyiş*ler Sözcükte Ve Söz Öbeklerinde Anlam atasözleri kadar ulusal nitelikte değildir. İyi bir özdeyiş her ulusun malı olur.
Şekil yönünden özdeyişler kesin olarak cümle biçiminde kurulur. Bu bakımdan atasözlerine benzer. Ancak atasözleri kadar kalıplaşmamış olmaları ve kim tarafından söylendiğinin bilinmesi onları atasözlerinden ayırır.
Kendini seven pek az sevilir.
(Cenap Sahabettin)
Vatan çalışkan insanların omuzları üstünde yük*selir.
(Tevfik Fikret)
İlkin düşüncelere çatarız Sözcükte Ve Söz Öbeklerinde Anlam sonra da insanlara.
(Montaigne)
Sanat doğaya eklenmiş insandır.
(Francis Bacon)
Gençleri bırakınız dünyayı hayal ettikleri gibi gör*sünler Sözcükte Ve Söz Öbeklerinde Anlam büyüyünce nasıl olsa olduğu gibi görecek*lerdir.
(Voltaire)
Ya olduğun gibi görün ya göründüğün gibi ol.
(Mevlana)
Çözümde görev almayanlar problemin bir parçası olurlar.
(Goethe)

KONU TESTİ
(SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM VE ATASÖZLERİ)
1. İnsan yaşamı boyunca hep mutluluğun peşinde*dir. Mutluluğa bazen zenginlikle Sözcükte Ve Söz Öbeklerinde Anlam bazen iyi bir mevki sahibi olmakla ulaşacağını düşünür. Zen*ginlik ve talih ise kişiyi kendiliğinden gelip bul*maz. Her insan bunları kendi yaratır; çalışıp ça*balamakla elde eder.
Bu parçadaki düşünceyi en iyi karşılayan ata*sözü Sözcükte Ve Söz Öbeklerinde Anlam aşağıdakilerden hangisidir?
A)Yiğit bin yaşar Sözcükte Ve Söz Öbeklerinde Anlam fırsat bir düşer.
B)Arı gibi eri olanın dağ gibi yeri olur.
C)Devlet Sözcükte Ve Söz Öbeklerinde Anlam adama ayağı ile gelmez.
D)Er olan ekmeğini taştan çıkarır.
E)Bal tutan parmağını yalar.
2. "Balık yetiştirmeye kalkmış Sözcükte Ve Söz Öbeklerinde Anlam başına iş çıkarmış*tı." cümlesindeki "başına iş çıkarmak" deyimi*nin yakın anlamlısı aşağıdakilerden hangisin*de verilmiştir?

 1. Senin ihmalin yüzünden benim başım derde girdi.
 2. Emekli olunca bakkal dükkânı açmış Sözcükte Ve Söz Öbeklerinde Anlam başını derde sokmuştu.
 3. Onun kiracıyla başı dertte; kiracıyı evden çı*karamıyor.
 4. Hiç çekinme Sözcükte Ve Söz Öbeklerinde Anlam ne zaman başın dara düşerse bana gel.
 5. Kooperatif kurduk Sözcükte Ve Söz Öbeklerinde Anlam herkes ev sahibi olsun dedik Sözcükte Ve Söz Öbeklerinde Anlam başımıza dert açtık


3.Aşağıdaki atasözlerinden hangisi mecaz an-
lam içermez?
A)Sırça köşkte oturan komşusuna taş atmamalı.
B)Tilkinin dönüp geleceği yer kürkçü dükkânıdır.
C)Akıllı düşman akılsız dosttan hayırlıdır.
D)Bitli baklanın kör alıcısı olur.
E)Deli deliden Sözcükte Ve Söz Öbeklerinde Anlam imam ölüden hoşlanır.
4.Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde "baş" söz-
cüğü Sözcükte Ve Söz Öbeklerinde Anlam "bir topluluğu yöneten kimse" anlamında
kullanılmamıştır?

 1. Başın başı Sözcükte Ve Söz Öbeklerinde Anlam başın da başı vardır.
 2. Baş olan boş olmaz.
 3. Baş nereye giderse ayaklar da oraya gider.
 4. Baş ağır gerek Sözcükte Ve Söz Öbeklerinde Anlam kulak sağır.

E) Balık baştan kokar.
5. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi Sözcükte Ve Söz Öbeklerinde Anlam anlamca
diğerlerine ters düşmektedir?

 1. Bir elin nesi var Sözcükte Ve Söz Öbeklerinde Anlam iki elin sesi var.
 2. Yalnız kalanı kurt yer.
 3. Ağaç yaprağıyla gürler.
 4. Tırnağın varsa başını kaşı.

E) Yalnız taş duvar olmaz.

6. I. Aç yanında sarpın (hamur teknesi) kurcalanmaz.

 1. Aş taşınca kepçeye paha olmaz.
 2. Abanın kadri yağmurda bilinir.
 3. Kel yanında kabak anılmaz.
 4. Bal bal demekle ağız tatlanmaz.

Yukarıdaki atasözleri anlam bakımından eş-leştirilirse Sözcükte Ve Söz Öbeklerinde Anlam hangisi dışta kalır?
A)I. B) II. C) III. D) IV. E) V.
7. Aşağıdaki atasözlerinden hangisiyle diğerleri
arasında anlam yakınlığı kurulamaz?

 1. İki baş bir kazanda kaynamaz.
 2. İki cambaz bir ipte oynamaz.
 3. İki karpuz bir koltuğa sığmaz.
 4. İki at bir kazığa bağlanmaz.

E) İki arslan bir posta sığmaz.

8. Kimi deyimler cümle içinde kullanılan hazır kalıplardır. Bunlar cümle yargısı taşımaz Sözcükte Ve Söz Öbeklerinde Anlam cümle içinde olduğu gibi kullanılır.
Aşağıdakilerden hangisi bu tanıma örnek de*ğildir?

 1. İki dirhem bir çekirdek
 2. Tencere tava Sözcükte Ve Söz Öbeklerinde Anlam herkeste bir hava
 3. Allah bana ben de sana
 4. Burnu Kaf Dağı'nda

E) Söz meclisten dışarı

9. Aşağıdakilerin hangisinde "kenara çekilmek"
sözü deyim olarak kullanılmıştır?

 1. Kenara çekilin de geçelim Sözcükte Ve Söz Öbeklerinde Anlam diye bağırıp duru*yordu.
 2. Bu kalabalığın içinde durmaktansa kenara çekilip beklemek daha iyi.
 3. Kenara çekilin Sözcükte Ve Söz Öbeklerinde Anlam üstünüz başınız kirlenecek diye bağırdı.
 4. Hastalanınca kenara çekilmiş Sözcükte Ve Söz Öbeklerinde Anlam işlerini oğluna bırakmıştı.

E) Sıraya geçip bekleşene ne kenara çekiliyor-
sun.

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "iyi" sözcü-
ğü yanındaki sözcükle deyimleşmemiştir?

 1. Ihlamur için Sözcükte Ve Söz Öbeklerinde Anlam boğazınıza iyi gelir Sözcükte Ve Söz Öbeklerinde Anlam boğazınızı yumuşatır.
 2. Birkaç haftadır şirkette işler hiç iyi gitmiyor.
 3. Onunla dostluğunun bitmesi hiç iyi olmadı.
 4. Bu renk yüzünüze çok iyi gitmiş.

E) Bu konuda dinlediğim en iyi konuşmaydı.

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim kul-
lanılmamıştır?

 1. Bu yorgunluk üstüne bir kahve içilir.
 2. Kendi başına böyle bir işe nasıl girişirsin.
 3. Yola çıkmamıza şunun şurasında iki gün kaldı.
 4. Ondan yardım bekleme Sözcükte Ve Söz Öbeklerinde Anlam yağmur olsa kimse*nin tarlasına yağmaz.

E) Önüne gelen her insanla dostluk kurardı.

12. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi "Başkasına kötülük eden Sözcükte Ve Söz Öbeklerinde Anlam sonuçta en büyük zararı kendisi görecektir." düşüncesini vermektedir?

 1. Rüzgâra tüküren kendi yüzüne tükürür.
 2. Rüzgâr eken Sözcükte Ve Söz Öbeklerinde Anlam fırtına biçer.
 3. Rüzgâr esmeyince yaprak oynamaz.
 4. Rüzgârın önüne düşmeyen yorulur.

E) Rüzgârlı havanın kuytusu Sözcükte Ve Söz Öbeklerinde Anlam yağmurlu havanın
uykusu.
13. Cümle hâlindeki deyimler biçim bakımından ata-sözlerine benzer. Bunları genel yargı bildirme-meleri ve çekim ekleri almaları yönünden ata*sözlerinden ayırabiliriz.
Bu açıklamaya göre aşağıdakilerin hangisin*de deyim yoktur?

 1. Böyle anlamsız işlere girişmem Sözcükte Ve Söz Öbeklerinde Anlam aklımı peynir ekmekle mi yedim.
 2. Seninki de iş mi? Eşeğe kızıp semerini dövü*yorsun.
 3. İyi düşün Sözcükte Ve Söz Öbeklerinde Anlam kararını ver Sözcükte Ve Söz Öbeklerinde Anlam atılan ok geri dönmez.
 4. Yardım etmek yok Sözcükte Ve Söz Öbeklerinde Anlam kendi göbeğini kendin ke*seceksin.

E) Başından büyük işlere girişme Sözcükte Ve Söz Öbeklerinde Anlam bunların üstesinden gelemezsin.
14. Aşağıdaki ikilemelerden hangisi deyim değildir?

 1. Bu kızın huyunu beğenmiyorum Sözcükte Ve Söz Öbeklerinde Anlam onunla sıkı fıkı olma.
 2. Arabaya soluk soluğa bindi Sözcükte Ve Söz Öbeklerinde Anlam epeyce koşup yoruldu.
 3. Orası şöyle böyle iki saat çeker.
 4. Kortej Sözcükte Ve Söz Öbeklerinde Anlam ağır ağır Anıtkabir'e doğru ilerliyordu.

E) Cebinde topu topu bin lirası kalmıştı.
15. Aşağıdaki ikilemelerden hangisi yapılışı yönünden diğerlerinden farklıdır?

 1. Arkamızdan usul usul yürüdü.
 2. Üstümüzden kurşunlar vızır vızır geçiyor.
 3. Derenin suyu şırıl şırıl akıyor.
 4. Pat pat koşmayın Sözcükte Ve Söz Öbeklerinde Anlam altta insan var.

E) Çocuklar mışıl mışıl uyuyordu.

16. Aşağıdaki ikilemelerden hangisi yapılışındaki anlamsal özellik yönünden "Dünya âlem onun ne
kadar iyi olduğunu bilir." cümlesindekiyle özdeştir?

 1. İncik boncuk gördü mü hiç dayanamaz Sözcükte Ve Söz Öbeklerinde Anlam he*men alır.
 2. Ölünce o kadar mal mülk başkasına kaldı.
 3. Er geç başın dara düşecek Sözcükte Ve Söz Öbeklerinde Anlam bana geleceksin.
 4. Geziye giderken yanımıza kap kaçak alacak mıyız?

E) işten yorgun argın geliyor Sözcükte Ve Söz Öbeklerinde Anlam bir de evde yorulmasın.
17. Aşağıdaki cümlelerde yer alan ikilemelerden hangisi yakın anlamlı sözcüklerden oluşturulmuştur?

 1. Gemiler geçer rüyalarımdan yavaş yavaş ge*miler.
 2. Yanında damla damla bittiğimi hissederim.
 3. Er geç bana hak vereceksin.
 4. Derdini bir gün bile doğru düzgün anlatmadı.

E) Aşağı yukarı aynı şeyleri düşünüyoruz.
18. Bazı insanların ağzından bal akar. Bunlar sıradan bir konu üzerinde bile karşılarındakileri ağız-
larına baktırarak konuşurlar. Kendilerini inandırarak zevkle dinletirler.
Bu parçada geçen "ağzından bal akar" sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

 1. Çok tatlı Sözcükte Ve Söz Öbeklerinde Anlam hoş konuşmak
 2. Gereksiz yere insanları meşgul etmemek
 3. Dinleyicinin düzeyine göre konuşmak
 4. Toplum içerisinde rahat konuşabilmek

E) Az ve öz konuşmak
19. Aşağıdaki ikilemelerden hangisi anlamsal kuruluşu yönünden diğerlerinden farklıdır?

 1. Caddeleri metro çalışması nedeniyle delik deşik ettiler.
 2. Doğru dürüst bir insan bulmak zor bu devirde.
 3. Biz de onu akıllı uslu biri sanıyorduk.
 4. İleri geri konuşmalarından bıktık usandık.

E) Yalan yanlış sözlerle insanları kandıracağını sanıyor.

CEVAP ANAHTARI :
1.C 2.E 3.C 4.D 5.D 6.E 7.C 8.C 9.D 10.E 11.A 12.B 13.C 14.D 15.A 16.B 17.D 18.A 19.D


elif isimli Üye şimdilik offline konumundadır  

Hızlı Cevap

Doğrulama Sorusu
Mesajınız:
Yazı şeklini sil
Kalın
Eğik yazı
Altı çizik

Grafik ekle
Alıntı yap [QUOTE]
 
Alanı Küçült
Alanı Büyült

Seçenekler
Stil


Sözcükte Ve Söz Öbeklerinde Anlam

Sözcükte Ve Söz Öbeklerinde Anlam konusu, GENEL KÜLTÜR / Eğitim ve Öğretim forumunda tartışılıyor.


Konu etiketleri: merak icin kullanilan söz obekleri veya deyimler, kendisini pek çok seven pek az sevilir,

Benzer Konular

Konu Konuyu Başlatan Forum Cevap Son Mesaj
Gerçek Anlam Nedir? ( Temel Anlam ) Я Türkçe ve Edebiyat 1 03-10-2016 05:52
Yan Anlam Nedir?-Yan Anlam Hakkında elif Türkçe ve Edebiyat 14 23-04-2016 02:58
Eş Anlam Nedir?-Eş Anlam Hakkında elif Türkçe ve Edebiyat 2 10-10-2011 06:16
Yapıca Yanlış Oluşturulan Sözcükler-Sözcükte Yapı elif Türkçe ve Edebiyat 0 24-06-2009 03:46
Anlam Sanatları Nelerdir?-Anlam Sanatları Kaça Ayrılır? elif Türkçe ve Edebiyat 0 24-06-2009 03:03

Üye olmadan soru sorabilirsiniz!

Bütün Zaman Ayarları WEZ +4 olarak düzenlenmiştir. Saat şuan 12:21 .


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.5.2 ©2010, Crawlability, Inc.
Web Stats