bakimliyiz
Sponsor Reklamlar
Geri git   Bakimliyiz.Com > GENEL KÜLTÜR > Eğitim ve Öğretim

Kadın Portalı Kayıt Ol İletişim Forumları Okundu Kabul Et
Alt 07-02-2013, 02:45   #1 (permalink)
 
elif - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Standart 11.Sınıf TC İnkılap Tarihi konularını ve anlatımları

11.Sınıf TC İnkılap Tarihi konularını ve anlatımları


İkinci Meşrutiyet Dönemi

Bu dönemde aydınlar 11.Sınıf TC İnkılap Tarihi konularını ve anlatımları mevcut sorunların meşrutiyet yönetimi ile çözümleneceği düşüncesindeydiler. Bu düşünceyi savunan aydınlara Jön Türkler (Genç Osmanlılar) deniyordu.
II. Abdülhamit 11.Sınıf TC İnkılap Tarihi konularını ve anlatımları Mithat Paşa’yı sadrazam tayin etti. Mithat Paşa‘nın başkanlığında bir kurulun hazırladığı Kanunuesasi 23 Aralık 1876‘da ilan edildi. Kanunuesasi’nin yürürlüğe girmesi ile anayasal düzene geçilmiş ve halk dolaylı da olsa yönetime katılma hakkını elde etmişti.Meclis 11.Sınıf TC İnkılap Tarihi konularını ve anlatımları Ayan ve Mebusan Meclisi olmak üzere iki bölümden oluşuyordu. Ayan Meclisi üyelerinin üçte biri padişah tarafından atanıyordu. Hükümet 11.Sınıf TC İnkılap Tarihi konularını ve anlatımları meclise değil padişaha karşı sorumluydu. Padişahın meclisi dağıtma ve gerekli gördüğü kişileri sürgüne gönderme yetkisi vardı.
II. Abdülhamit 11.Sınıf TC İnkılap Tarihi konularını ve anlatımları 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı’nı bahane ederek 14 Şubat 1878′de meclisi süresiz kapattı.
Meşrutiyet yanlısı Osmanlı aydınları 11.Sınıf TC İnkılap Tarihi konularını ve anlatımları gizlice İttihat ve Terakki Cemiyetini kurdular. Osmanlı siyasi cemiyetlerinden bir diğeri de Mustafa Kemal tarafından Vatan ve Hürriyet Cemiyeti adıyla Şam’da kuruldu (1906). Bunu Selanik’te kurulan Osmanlı Hürriyet Cemiyeti izledi.
İttihat ve Terakki Cemiyetinin amacı 11.Sınıf TC İnkılap Tarihi konularını ve anlatımları Osmanlı İmparatorluğu içinde yer alan bütün toplulukları Osmanlılık düşüncesi etrafında birleştirmek için Mebuslar Meclisinde azınlıkların temsilcilerine de yer vermekti. Böylece azınlıklar 11.Sınıf TC İnkılap Tarihi konularını ve anlatımları Mecliste kendi haklarını kendileri koruyabileceklerdi. 24 Temmuz 1908 günü II. Abdülhamit 11.Sınıf TC İnkılap Tarihi konularını ve anlatımları 1876 Anayasası’nı yeniden yürürlüğe koyduğunu açıkladı. Kısa bir süre içinde seçimlere gidildi ve meclis toplandı. Böylece İkinci Meşrutiyet Dönemi başlamış oldu.


31 Mart Olayı
Meşrutiyete karşı olanlar 13 Nisan 1909 günü (Rumi takvime göre 31 Mart) isyan ettiler. Mebuslar Meclisi basıldı. Genç subaylar 11.Sınıf TC İnkılap Tarihi konularını ve anlatımları gazeteciler ve meşrutiyet yanlılarından öldürülenler oldu. İstanbul’daki bu olay 11.Sınıf TC İnkılap Tarihi konularını ve anlatımları İttihat ve Terakki Cemiyetinin merkezi olan Selanik’te duyulunca parti hemen çalışmalara başladı ve Hareket Ordusu adı verilen bir kuvveti İstanbul’a gönderdi. Ordunun kumandanı Mahmut Şevket Paşa 11.Sınıf TC İnkılap Tarihi konularını ve anlatımları kurmay başkanı ise Mustafa Kemal‘di. Ayaklanmada rolü olduğu düşünülen II. Abdülhamit tahttan indirilerek V.Mehmet Reşat 11.Sınıf TC İnkılap Tarihi konularını ve anlatımları padişah ilan edildi.

İkinci Meşrutiyet Döneminin Sonu
31 Mart Olayı’ndan sonra İttihat ve Terakki Cemiyeti 11.Sınıf TC İnkılap Tarihi konularını ve anlatımları ülke yönetiminde tam olarak söz sahibi oldu. İç politikada Türkçülüğe önem verildi. Çünkü daha önce savunulmuş olan Osmanlıcılık ve İslamcılık (Panislamizm) gibi düşüncelerin 11.Sınıf TC İnkılap Tarihi konularını ve anlatımları Osmanlı İmparatorluğu’nu dağılmaktan kurtaramayacağı anlaşılmıştı.
Birinci ve İkinci Meşrutiyet dönemleri Osmanlı İmparatorluğu’nda halkın ülke yönetimine katılması yönünden önemli demokrasi hareketleridir.

Trablusgarp Savaşı (Osmanlı Devleti 11.Sınıf TC İnkılap Tarihi konularını ve anlatımları İtalya’ya karşı)
İtalya; İngiltere 11.Sınıf TC İnkılap Tarihi konularını ve anlatımları Fransa 11.Sınıf TC İnkılap Tarihi konularını ve anlatımları Belçika ve Hollanda gibi ülkelere göre sömürgecilik yarışında geç kalmıştı. İtalya 11.Sınıf TC İnkılap Tarihi konularını ve anlatımları zayıf devletlerin ellerindeki toprakları alacak amacını gerçekleştirebilirdi. Bu amacı doğrultusunda Osmanlı İmparatorluğu’nun durumundan yararlanmak istedi. Osmanlı İmparatorluğu’na ültimatom vererek Trablusgarp’ın boşaltılıp kendisine teslimini istedi. İtalya 11.Sınıf TC İnkılap Tarihi konularını ve anlatımları isteğinin kabul edilmemesi üzerine 11.Sınıf TC İnkılap Tarihi konularını ve anlatımları Osmanlı İmparatorluğu’na savaş açtı.
İtalya 11.Sınıf TC İnkılap Tarihi konularını ve anlatımları Osmanlı İmparatorluğu’nu barışa zorlamak için Oniki ada’ya asker çıkardı 11.Sınıf TC İnkılap Tarihi konularını ve anlatımları Çanakkale Boğazı’nı topa tuttu. Ancak bu çabalarından bir sonuç alamadı. Bu sırada 11.Sınıf TC İnkılap Tarihi konularını ve anlatımları Balkan Savaşı’nın çıkması üzerine Osmanlı İmparatorluğu 11.Sınıf TC İnkılap Tarihi konularını ve anlatımları yakın ve daha büyük tehlike karşısında 11.Sınıf TC İnkılap Tarihi konularını ve anlatımları İtalya ile anlaşmak zorunda kaldı.

Yapılan Ouchy (Uşi) anlaşmasına göre:

 1. Trablusgarp ve Bingazi 11.Sınıf TC İnkılap Tarihi konularını ve anlatımları İtalya’ya bırakıldı.
 2. İtalya 11.Sınıf TC İnkılap Tarihi konularını ve anlatımları savaş sırasında işgal ettiği Oniki Ada’yı Osmanlı İmparatorluğu’na geri verecekti. Ancak adaların 11.Sınıf TC İnkılap Tarihi konularını ve anlatımları Yunanlılar tarafından işgal edilebileceği düşüncesiyle Balkan Savaşı’nın sonuna kadar İtalyanlarda kalması uygun görüldü.
 3. Trablusgarp Savaşı sonunda Osmanlı İmparatorluğu 11.Sınıf TC İnkılap Tarihi konularını ve anlatımları Kuzey Afrika’daki son toprağını da yitirmiş oldu.

Balkan Savaşları
Balkan Savaşı’nın Nedenleri
Fransız İhtilali ile ortaya çıkan ve yayılan milliyetçilik akımının etkisiyle Osmanlı İmparatorluğu’ndan ayrılarak bağımsız duruma gelen Yunanistan 11.Sınıf TC İnkılap Tarihi konularını ve anlatımları Sırbistan 11.Sınıf TC İnkılap Tarihi konularını ve anlatımları Karadağ ve Bulgaristan 11.Sınıf TC İnkılap Tarihi konularını ve anlatımları aralarındaki anlaşmazlıklara son verdiler. Rusya’nın amacı ise Boğazlar’ı ele geçirmek ve Osmanlı İmparatorluğu’nu yıkmaktı. Rusya 11.Sınıf TC İnkılap Tarihi konularını ve anlatımları Osmanlıları Balkanlardan tümüyle çıkarmak isteyen Balkan devletlerini destekliyordu.
Rusya’nın girişimleri sonucunda bir araya gelen Sırbistan 11.Sınıf TC İnkılap Tarihi konularını ve anlatımları Bulgaristan 11.Sınıf TC İnkılap Tarihi konularını ve anlatımları Karadağ ve Yunanistan 11.Sınıf TC İnkılap Tarihi konularını ve anlatımları Balkan Birliği‘ni kurdular.

Birinci Balkan Savaşı (Osmanlı Devleti; Sırbistan 11.Sınıf TC İnkılap Tarihi konularını ve anlatımları Yunanistan 11.Sınıf TC İnkılap Tarihi konularını ve anlatımları Bulgaristan ve Karadağ’a karşı)
Karadağ’ın saldırısıyla başlayan savaş dört cephede birden gelişti. Edirne’yi kuşatan Bulgar ordusu 11.Sınıf TC İnkılap Tarihi konularını ve anlatımları Kırklareli ve Lüleburgaz savaşlarını kazandıktan sonra Çatalca önlerine kadar geldi. Rauf Bey (Orbay) komutasındaki Hamidiye kruvazörü 11.Sınıf TC İnkılap Tarihi konularını ve anlatımları Ege Denizi’ne açılarak Yunan donanmasıyla savaştı. Ancak olumlu bir sonuç elde edilemedi. Arnavutluk 11.Sınıf TC İnkılap Tarihi konularını ve anlatımları bağımsızlığını ilan etti.
Mahmut Şevket Paşa başkanlığında kurulan yeni hükümet 11.Sınıf TC İnkılap Tarihi konularını ve anlatımları Balkan devletlerinin isteklerini kabul etmeyerek savaşa devam etti. 30 Mayıs 1913′te imzalanan Londra Antlaşması ile Arnavutluk’un bağımsızlığı tanındı. Gökçeada ve Bozcaada dışındaki Ege adaları Yunanistan’a bırakıldı. Midye-Enez çizgisinin batısında kalan topraklar 11.Sınıf TC İnkılap Tarihi konularını ve anlatımları Balkan devletlerine bırakılmış oldu.

İkinci Balkan Savaşı (Bulgaristan; Sırbistan 11.Sınıf TC İnkılap Tarihi konularını ve anlatımları Yunanistan 11.Sınıf TC İnkılap Tarihi konularını ve anlatımları Karadağ’a karşı)
Londra Antlaşması’na göre Bulgaristan 11.Sınıf TC İnkılap Tarihi konularını ve anlatımları Osmanlılardan alınan topraklarının çoğuna sahip olmuştu. Bundan memnun olmayan diğer balkan birlikleri Bulgaristan’a karşı birleştiler. Balkan devletleri arasındaki çatışmadan yararlanan Osmanlı kuvvetleri 11.Sınıf TC İnkılap Tarihi konularını ve anlatımları Midye-Enez çizgisini geçtiler. Bulgarlar 11.Sınıf TC İnkılap Tarihi konularını ve anlatımları geri çekilmek zorunda kaldılar. İkinci balkan savaşı sonunda Bulgaristan ile İstanbul 11.Sınıf TC İnkılap Tarihi konularını ve anlatımları Yunanistan ile Atina Antlaşması yapıldı (1913). Balkan devletleri 11.Sınıf TC İnkılap Tarihi konularını ve anlatımları kendi aralarında Bükreş Antlaşması (1913)’nı imzaladılar.

İstanbul Antlaşmasına göre;


 1. Edirne 11.Sınıf TC İnkılap Tarihi konularını ve anlatımları Kırklareli ve Dimetoka Osmanlılarda kaldı. Dedeağaç 11.Sınıf TC İnkılap Tarihi konularını ve anlatımları Bulgaristan’a bırakıldı.
 2. İki devlet arasında Meriç Nehri sınır kabul edildi.
 3. Bulgaristan’daki Türklerden isteyenler dört yıl içinde Osmanlı topraklarına göç edebilecekler 11.Sınıf TC İnkılap Tarihi konularını ve anlatımları yerlerinde kalanlar da Bulgarlarla eşit haklara sahip olacaklardı.
 4. Yunanistan ile yapılan Atina Antlaşması’na göre Yanya 11.Sınıf TC İnkılap Tarihi konularını ve anlatımları Selanik ve Girit Adası’nın Yunanistan’a ait olduğu kabul edildi.
Balkan Savaşlarının Sonuçları


 1. Osmanlı İmparatorluğu 11.Sınıf TC İnkılap Tarihi konularını ve anlatımları Balkan Savaşlarının sonunda Makedonya 11.Sınıf TC İnkılap Tarihi konularını ve anlatımları Arnavutluk ve Batı Trakya’yı kaybetti.
 2. Ege Denizi’nde kıyılarımıza yakın adaların geleceğiyle ilgili karar Avrupa devletlerine bırakıldı. Londra Antlaşması ile verdikleri karar ise Bozcaada 11.Sınıf TC İnkılap Tarihi konularını ve anlatımları Gökçeada ve Meis’in dışında kalan adaların Yunanistan’a verilmesi oldu.
 3. Doğu Trakya dışında Balkanlarda Osmanlı egemenliği sona erdi.
 4. İttihat ve Terakki Partisi Hükümeti 11.Sınıf TC İnkılap Tarihi konularını ve anlatımları orduda yeni düzenlemeler yapılmasını gerekli gördü. Ordunun eğitimi için Almanya’dan subaylar getirildi ve yeni silahlar alındı.
Birinci Dünya Savaşı (1914-1918)
Almanya’nın Afrika 11.Sınıf TC İnkılap Tarihi konularını ve anlatımları Atlas Okyanusu ve Hint Okyanusu adalarında sömürgeler elde etmeye çalışması 11.Sınıf TC İnkılap Tarihi konularını ve anlatımları İngiltere ile karşı karşıya gelmesine neden oldu.
Almanya 11.Sınıf TC İnkılap Tarihi konularını ve anlatımları 1871′de aldığı Alsace-Lorraine (Alsas – Loren) bölgesi yüzünden Fransa ile anlaşmazlık halindeydi.
Almanya’nın Osmanlı İmparatorluğu’na yakınlaşması İngiltere’yi huzursuz ediyordu. Çünkü sömürgelerine giden en kestirme yol olması bakımından büyük önem kazanan Mısır’ın dolayısıyla Süveyş Kanalı’nın tehlikeye düşmesi İngiltere’yi korkutuyordu.
Avrupa devletleri arasındaki ekonomik ve siyasi rekabet 11.Sınıf TC İnkılap Tarihi konularını ve anlatımları Birinci Dünya Savaşı’nı başlatan en önemli nedendir.

İttifak ve İtilaf Gruplarının Oluşması

1882′de Avusturya-Macaristan İmparatorluğu ve İtalya ile Üçlü İttifak (Üçlü Bağlaşma) kurdu. Bu birleşme karşısında İngiltere 11.Sınıf TC İnkılap Tarihi konularını ve anlatımları Fransa ve Rusya kendi aralarında Üçlü İtilaf’ı (Üçlü Anlaşma) kurdular.

Savaşın Başlaması ve Gelişmesi

Almanlar 11.Sınıf TC İnkılap Tarihi konularını ve anlatımları Ruslarla savaşmadan önce Fransa’yı savaş dışı bırakmak istiyorlardı. Bu nedenle ilk olarak Belçika ve Fransa üzerine yürüdüler. Fakat Fransızlarla yapılan Marn Savaşı‘nı kaybedince geri çekildiler. Diğer yandan 11 Kasım 1914′te Cihad-ı Ekber fetvasını yayımlayan Osmanlı İmparatorluğu 11.Sınıf TC İnkılap Tarihi konularını ve anlatımları Almanya’nın yanında savaşa girdi. İlk defa bu savaşta denizaltılar önem kazandı.

Osmanlı İmparatorluğu’nun Birinci Dünya Savaşı’na Girmesi

Osmanlı İmparatorluğu tarafsız kalacağını açıkladı. Ancak önlem olarak seferberlik ilan etti. Bu arada da kapitülasyonları tek taraflı olarak kaldırdı.
Almanya ise Osmanlı İmparatorluğu’nun bir an önce kendi yanında savaşa girmesini istiyordu. Çünkü Osmanlı İmparatorluğu savaşa girerse yeni cepheler açılacak ve bunun sonucunda Almanya’nın savaş yükü azalmış olacaktı. Diğer yandan Almanya 11.Sınıf TC İnkılap Tarihi konularını ve anlatımları Osmanlı padişahının halifelik nüfuzundan yararlanıp İngiliz sömürgelerindeki Müslümanları ayaklandırmayı düşünüyordu. Ancak V. Mehmet Reşat cihat ilan ettiği halde Hint Müslümanları 11.Sınıf TC İnkılap Tarihi konularını ve anlatımları İngilizlerin yönetimindeki Türklere karşı savaşırken Araplar da İngilizlere yardım ederek Yemen 11.Sınıf TC İnkılap Tarihi konularını ve anlatımları Hicaz ve Suriye’de İngilizlerle birlikte Türk askerlerine karşı savaştılar.
2 Ağustos 1914′te gizli bir Türk-Alman ittifakı imzalandı. Savaşın başlamasından bir süre sonra 11.Sınıf TC İnkılap Tarihi konularını ve anlatımları Akdeniz’de bulunan iki Alman savaş gemisi Goeben (Goben) ve Breslau (Breslav) 11.Sınıf TC İnkılap Tarihi konularını ve anlatımları İngiliz donanmasından kaçarak Enver Paşa’nın izniyle Osmanlı İmparatorluğu’na sığındı.
Osmanlı İmparatorluğu 11.Sınıf TC İnkılap Tarihi konularını ve anlatımları Birinci Dünya Savaşı’nda şu cephelerde savaştı: Çanakkale 11.Sınıf TC İnkılap Tarihi konularını ve anlatımları Kafkasya 11.Sınıf TC İnkılap Tarihi konularını ve anlatımları Filistin 11.Sınıf TC İnkılap Tarihi konularını ve anlatımları Mısır 11.Sınıf TC İnkılap Tarihi konularını ve anlatımları Hicaz 11.Sınıf TC İnkılap Tarihi konularını ve anlatımları Irak 11.Sınıf TC İnkılap Tarihi konularını ve anlatımları Yemen 11.Sınıf TC İnkılap Tarihi konularını ve anlatımları Romanya 11.Sınıf TC İnkılap Tarihi konularını ve anlatımları Galiçya 11.Sınıf TC İnkılap Tarihi konularını ve anlatımları Makedonya.

Kafkas Cephesi

Bu cephe Almanların isteği üzerine açıldı. Rusların Erzurum’a Sarıkamış Harekatı büyük bir bozgunla sonuçlandı. Çanakkale Savaşlarından sonra Şubat 1916′da Doğu Cephesi’nde görevlendirilen Mustafa Kemal 11.Sınıf TC İnkılap Tarihi konularını ve anlatımları Rusları yenerek Muş ve Bitlis’i geri aldı. 1917′deki devrim sonucu Rusya 11.Sınıf TC İnkılap Tarihi konularını ve anlatımları savaştan çekildi ve İttifak Devletleri ile Brest-Litowsk Antlaşması yaptı. Osmanlı imparatorluğu 11.Sınıf TC İnkılap Tarihi konularını ve anlatımları böylece daha önce Berlin Antlaşması ile Rusya’ya bırakmış olduğu Kars 11.Sınıf TC İnkılap Tarihi konularını ve anlatımları Ardahan ve Batum’u geri aldı.
Çanakkale Cephesi
Ekonomik yönden büyük sıkıntı içinde bulunan Rusya 11.Sınıf TC İnkılap Tarihi konularını ve anlatımları müttefiklerinden yardım istemişti. İngiltere ve Fransa’nın 11.Sınıf TC İnkılap Tarihi konularını ve anlatımları Boğazlar yoluyla Rusya’ya yardım etmek istemeleri üzerine Çanakkale Cephesi açıldı.

Çanakkale Cephesinin Sonuçları


 1. Rusya’da ihtilale neden oldu.
 2. Çarlık Rusya’sı yıkıldı ve Ruslar savaştan çekildi.
 3. İngiliz ve Fransızların uğradıkları bu yenilgi 11.Sınıf TC İnkılap Tarihi konularını ve anlatımları Müslüman halkının bulunduğu sömürgelerde ve özellikle de Hindistan’da ayaklanmalara yol açtı.
 4. Birinci Dünya Savaşı uzadı.
 5. Bulgaristan 11.Sınıf TC İnkılap Tarihi konularını ve anlatımları ittifak devletlerinin yanında savaşa girdi.
 6. Mustafa Kemal’in Türk halkı tarafından tanınmasına ve Milli Mücadele’nin önderi olmasına ortam hazırladı.
Irak Cephesi

İngiliz şirketleri tarafından işletilen Abadan petrolleri korunacak; Ruslarla karadan birleşilecek; Türk ve Alman kuvvetleri 11.Sınıf TC İnkılap Tarihi konularını ve anlatımları İran üzerinden İngiliz sömürgesi olan Hindistan’ı tehdit edemeyeceklerdi. 30 Ekim 1918′de Mondros Ateşkes Anlaşması imzalandığında Musul yakınlarına gelmişlerdi.
Mısır ve Filistin Cepheleri
Osmanlı İmparatorluğu 11.Sınıf TC İnkılap Tarihi konularını ve anlatımları Mısır Cephesini Almanların isteği üzerine açtı. Mekke Emiri Şerif Hüseyin 11.Sınıf TC İnkılap Tarihi konularını ve anlatımları İngilizlerle iş birliği içindeydi.

Birinci Dünya Savaşı’nın Sona Ermesi

1917 yılında iki önemli olay oldu. Çarlık Rusya’sında ihtilal çıktı. Diğer olay ise ABD’nin İtilaf Devletlerinin yanında savaşa girmesi oldu.
Almanya 28 Haziran 1919′da Versailles (Versay) Antlaşması‘nı imzaladı.
Avusturya 10 Eylül 1919′da Saint Germain (Sen Jermen) Antlaşması‘nı imzaladı. Bu antlaşma ile Avusturya; Macaristan 11.Sınıf TC İnkılap Tarihi konularını ve anlatımları Çekoslovakya ve Yugoslavya’nın bağımsızlığını tanıdı.
Macaristan 4 Haziran 1920′de imzaladığı Trianon (Triyanon) Antlaşması ile topraklarının bir kısmını Çekoslovakya 11.Sınıf TC İnkılap Tarihi konularını ve anlatımları Romanya ve Yugoslavya’ya bıraktı.
Bulgaristan 27 Kasım 1919′da Neuilly (Nöyyi) Antlaşması‘nı imzaladı. Bulgaristan topraklarının bir bölümünü Yunanistan’a ve Yugoslavya’ya bıraktı.
İtilaf Devletleri 11.Sınıf TC İnkılap Tarihi konularını ve anlatımları Osmanlı İmparatorluğu ile 30 Ekim 1918′de Mondros Ateşkes Anlaşması‘nı imzalayarak savaşa son verdiler.
10 Ağustos 1920′de Osmanlı İmparatorluğu’na Sevres (Sevr) Antlaşması’nı imzalattılar. Ancak Türk Milleti bu antlaşmayı tanımadı. Mustafa Kemal’in önderliğinde başlattığı Millî Mücadele’yi zaferle sonuçlandırarak Sevr Antlaşması’nın uygulanmasına izin vermedi.

Mondros Ateşkes Anlaşması (30 Ekim 1918)

Mondros Ateşkes Anlaşmasının Koşulları


 1. Çanakkale ve İstanbul boğazları açılacak ve bu yerlerdeki istihkâmlar 11.Sınıf TC İnkılap Tarihi konularını ve anlatımları İtilaf Devletleri tarafından işgal edilecek 11.Sınıf TC İnkılap Tarihi konularını ve anlatımları
 2. Osmanlı orduları terhis edilecek. Orduya ait silah 11.Sınıf TC İnkılap Tarihi konularını ve anlatımları cephane ve taşıma araçları İtilaf Devletlerinin emrine verilecek 11.Sınıf TC İnkılap Tarihi konularını ve anlatımları
 3. Donanma İtilaf Devletleri tarafından uygun görülecek limanlarda demirli tutulacak 11.Sınıf TC İnkılap Tarihi konularını ve anlatımları
 4. Limanlar 11.Sınıf TC İnkılap Tarihi konularını ve anlatımları Toros tünelleri 11.Sınıf TC İnkılap Tarihi konularını ve anlatımları telsiz 11.Sınıf TC İnkılap Tarihi konularını ve anlatımları telgraf istasyonları ve bütün demir yolları 11.Sınıf TC İnkılap Tarihi konularını ve anlatımları İtilaf Devletleri görevlilerince kontrol edilecek 11.Sınıf TC İnkılap Tarihi konularını ve anlatımları
 5. İtilaf Devletleri 11.Sınıf TC İnkılap Tarihi konularını ve anlatımları güvenliklerini tehdit edecek durum ortaya çıkarsa 11.Sınıf TC İnkılap Tarihi konularını ve anlatımları herhangi bir stratejik noktayı işgal hakkında sahip olacak (madde 7)
 6. Altı doğu ilinde (Erzurum 11.Sınıf TC İnkılap Tarihi konularını ve anlatımları Van 11.Sınıf TC İnkılap Tarihi konularını ve anlatımları Elazığ 11.Sınıf TC İnkılap Tarihi konularını ve anlatımları Diyarbakır 11.Sınıf TC İnkılap Tarihi konularını ve anlatımları Sivas 11.Sınıf TC İnkılap Tarihi konularını ve anlatımları Bitlis) karışıklık çıkarsa bu illerin bir kısmını itilaf Devletleri işgal etme hakkını saklı tutacak (madde 24) (Amaç: Ermeni Devleti kurmak.)
 7. Trablus ve Bingazi’deki Osmanlı subayları en yakın İtalyan garnizonuna; Hicaz 11.Sınıf TC İnkılap Tarihi konularını ve anlatımları Yemen 11.Sınıf TC İnkılap Tarihi konularını ve anlatımları Suriye ve Irak’ta bulunan askeri birlikler ise en yakın İtilaf Devletleri komutanına silah ve cephaneleri ile birlikte teslim olacak 11.Sınıf TC İnkılap Tarihi konularını ve anlatımları
 8. İran içlerinde ve Kafkasya’da bulunan Osmanlı kuvvetleri 11.Sınıf TC İnkılap Tarihi konularını ve anlatımları Birinci Dünya Savaşı öncesi sınırlarına çekileceklerdi.Ateşkes Anlaşması’nda 19 Mayıs 1919′a Kadar Meydana Gelen Önemli Olaylar

İngilizler 11.Sınıf TC İnkılap Tarihi konularını ve anlatımları 3 Kasım 1918′de Musul’a girdiler. İskenderun’a da asker çıkaran İngilizler 11.Sınıf TC İnkılap Tarihi konularını ve anlatımları 1919 yılı başlarında Urfa 11.Sınıf TC İnkılap Tarihi konularını ve anlatımları Antep ve Maraş’ı işgal ettiler. Daha sonra 11.Sınıf TC İnkılap Tarihi konularını ve anlatımları Fransızlarla anlaşarak Antep 11.Sınıf TC İnkılap Tarihi konularını ve anlatımları Maraş ve Urfa‘yı onlara bıraktılar. Fransızlar 11.Sınıf TC İnkılap Tarihi konularını ve anlatımları Adana ve dolayları ile bu bölgeleri işgal ederken buradaki Ermenileri Türklere karşı teşkilatlandırdılar. İngilizler 11.Sınıf TC İnkılap Tarihi konularını ve anlatımları Samsun ve Merzifon‘a asker çıkarırken; İtalyanlar da Konya 11.Sınıf TC İnkılap Tarihi konularını ve anlatımları Antalya 11.Sınıf TC İnkılap Tarihi konularını ve anlatımları Söke 11.Sınıf TC İnkılap Tarihi konularını ve anlatımları Kuşadası 11.Sınıf TC İnkılap Tarihi konularını ve anlatımları Bodrum ve Marmaris yörelerini işgal ettiler. 13 Kasım 1918′de İtilaf donanması İstanbul’a geldi.İzmir’in İşgali (15 Mayıs 1919)


 1. İşgale verilmeyeceğini söyleyen İzmir valisi ve kolordu komutanı Nurettin Paşa görevden alındı. İzzet Paşa yerine geçti.
 2. İşgalci yunanlara ilk kurşunu Hukuk-ı Beşer gazetesinde çalışan Hasan Tahsin sıktı.
 3. Milne Hattı 11.Sınıf TC İnkılap Tarihi konularını ve anlatımları Paris Barış Konferansında belirlenen Ayvalık-Gediz çizgisinde ilerleyen Yunan işgal hattı.
 4. Amiral Bristol Raporu 11.Sınıf TC İnkılap Tarihi konularını ve anlatımları Osmanlı Devletinin isteği üzerine Amerikalı Amiral Bristol’un başkanlığında itilaf güçlerinden oluşturulan komisyon 11.Sınıf TC İnkılap Tarihi konularını ve anlatımları hazırlanan raporda İzmir’de nüfus çoğunluğunun Türk olduğu 11.Sınıf TC İnkılap Tarihi konularını ve anlatımları Hristiyanların katledilmediği işgalcilerin kötü hareketleri sonucunda Türk halkının galeyana geldiği bildirildi.
 5. Amiral Bristol raporunun önemi
 6. Milli mücadelenin haklılığını ortaya koyan ilk uluslararası belge.
Cemiyetler

Milli Varlığa Yararlı Cemiyetler


 • Trakya-Paşaeli Cemiyeti
 • Kilikyalılar
 • İzmir Redd-i İlhak
 • Milli Kongre Cemiyeti
 • İzmir Müdafaa-i Hukuk-i Osmaniye
 • Trabzon Müdafaa-i Hukuk-i Milliye
 • Şark Vilayetleri
Müslümanların Kurduğu Cemiyetler • Kürt Teali
 • İslam Teali
 • İngiliz Muhipleri
 • Hürriyet ve İtilaf Fırkası
 • Wilson Prensipleri Cemiyeti
 • Sulh ve Selameti OsmaniyeMilli Varlığa Zararlı Cemiyetler


 • Rum (Mevr-i Mira 11.Sınıf TC İnkılap Tarihi konularını ve anlatımları Etniki Eterya 11.Sınıf TC İnkılap Tarihi konularını ve anlatımları Pontus Rum Cemiyeti)
 • Yahudi (Alyans Cemiyeti)
 • Ermeni (Taşnak ve Hınçak Cemiyeti)

Yararlı Cemiyetlerin Özellikleri

 • Kendiliğinden oluşan sivil direniş örgütleridir.
 • Bölgeseldir 11.Sınıf TC İnkılap Tarihi konularını ve anlatımları milliyetçilik ilkesine dayanır.
 • İşgallere tepki olarak doğmuştur.
 • Kaynağı halktır.
 • Sivas kongresinde bütün yararlı cemiyetler birleştirilmiştir. (Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti)


elif isimli Üye şimdilik offline konumundadır  

Alt 06-01-2014, 11:36   #2 (permalink)
Misafir
Avatar Yok
 
Standart

devamı yok mu bunun


 

Hızlı Cevap

Doğrulama Sorusu
Mesajınız:
Yazı şeklini sil
Kalın
Eğik yazı
Altı çizik

Grafik ekle
Alıntı yap [QUOTE]
 
Alanı Küçült
Alanı Büyült

Seçenekler
Stil


11.Sınıf TC İnkılap Tarihi konularını ve anlatımları

11.Sınıf TC İnkılap Tarihi konularını ve anlatımları konusu, GENEL KÜLTÜR / Eğitim ve Öğretim forumunda tartışılıyor.


Konu etiketleri: 11sınıf inkılap tarihi milliyetçilik, 11sinif tarih 31mart okayi, 11 sınıf inkılap tarihi kitabı süveyş kanalı, doğu cephesi 11 sinif, 11sınıf 31 mart olayı, 11sınıf inkılap tarihi doğu cephesi, 11 sınıf konusu inkilap boğazlar, 11sinif inklap tarini 19 mayis 1919, 11sinif inkilab tarihi milliyetcilik, tc inkilap tarihi ve atatürkçülük dersi doğu cephesi, ittihat ve terakki cemiyeti 11 sinif inkilap, 11 sınıf inkılap dersi ittihat ve teakki cemiyeti, 31 mart olayı 11 sınıf,

Benzer Konular

Konu Konuyu Başlatan Forum Cevap Son Mesaj
TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Notları elif Eğitim ve Öğretim 2 12-01-2014 03:22
İnkılap Tarihi Ders Notları elif Eğitim ve Öğretim 0 05-02-2013 04:38
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Ders notları elif Eğitim ve Öğretim 0 04-05-2012 05:38
İnkılap Tarihi Ders Kitabı 8. Sınıf Cevapları elif Eğitim ve Öğretim 0 27-02-2012 10:56
TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Çalışma Kitabı Cevapları elif Eğitim ve Öğretim 0 27-02-2012 10:44

Üye olmadan soru sorabilirsiniz!

Bütün Zaman Ayarları WEZ +4 olarak düzenlenmiştir. Saat şuan 02:32 .


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.5.2 ©2010, Crawlability, Inc.
Web Stats