bakimliyiz
Sponsor Reklamlar
Geri git   Bakimliyiz.Com > GENEL KÜLTÜR > Eğitim ve Öğretim

Kadın Portalı Kayıt Ol İletişim Forumları Okundu Kabul Et
Alt 07-02-2013, 02:48   #1 (permalink)
 
elif - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Standart Populasyon Genetiği ve Evrim

Populasyon Genetiği ve Evrim


Populasyon Genetiği ve Evrim
Biyoloji Populasyon Genetiği ve Evrim Konu Anlatımı Populasyon Genetiği ve EvrimPopulasyon Genetiği ve Evrim Konu Anlatımı Ders NotlarıPOPULASYON GENETİĞİ NEDİR
Belirli bir bölgede yaşayan aynı türün fertleri topluluğuna populasyon denir.

Genler ve Populasyonlar;
Bir populasyonda bir karakterin hangi oranda bulunduğunun veya yeni oluşacak bireylerde o karakterin görülme şansının hesaplanabilmesi için bazı değerlerin önceden bilinmesi gerekir. Bunları öğrenmek için ise Populasyon Genetiği ve Evrim populasyonda bir birey veya bir aile yerine bütün bireylerin incelenmesi gerekir.

Gen Havuzu Nedir?
Genetikçi Populasyon Genetiği ve Evrim populasyondaki fertlerin bütün genlerinin bir havuzda toplandığını düşünür. Bu havuz erkek fertlerin ve dişi fertlerin genlerinin toplandığı iki ayrı havuzdan meydana gelmiştir. Kısaca Populasyon Genetiği ve Evrim bir populasyonun bütün genlerine gen havuzu diyebiliriz.

Gen Frekansı : Bu büyük gen havuzunda bir genin bulunma sıklığı (% oranı) o genin frekansını belirler. Bir karakterle ilgili genlerin frekansları toplamı daima 1′e eşittir. p Populasyon Genetiği ve Evrim baskın genin oranını; q ise çekinik genin oranını belirtirse Populasyon Genetiği ve Evrim (p + q = 1) dir.

Aynı türe ait bile olsa farklı populasyonların gen havuzları ve gen frekansları farklıdır.

Baskın ve çekinik genlerin frekansına etki edecek kuvvetler (faktörler) olmadığı taktirde; populasyondaki her bir alelin veya genotipin % oranları dölden döle değişmeden aktarılır. p2 Populasyon Genetiği ve Evrim AA birey oranını; 2pq Populasyon Genetiği ve Evrim Aa birey oranını q2 ise aa birey oranını gösterecek olursa Populasyon Genetiği ve Evrim (p2 + 2pq + q2 = 1) olur.

Gen Oranının Değişmesi

Bir populasyondaki genlerin frekansını etkileyen kuvvetler yoksa populasyon dengededir Populasyon Genetiği ve Evrim gen frekansları ve birey oranları sabittir. Populasyonlardaki denge uzun süre kalamaz. Gen frekanslarını etkileyen faktörler her zaman bulunabilir.

1. Mutasyonlar : Bir populasyonda her kuşakta az miktarda da olsa mutasyonlar meydana gelebilir. Bir genin aleli mutasyona uğradığı zaman Populasyon Genetiği ve Evrim bu mutasyon yararlı ise populasyonda devam eder. Dolayısıyla gen havuzundaki frekansı da değiştirmiş olur. Ancak bir müddet sonra gen havuzu tekrar dengeli hale gelir.

Eğer gende zararlı bir mutasyon meydana gelmişse Populasyon Genetiği ve Evrim fert öleceği için bu gen kaybolacaktır. Bu durumda da gen frekansı değişir.

a. Kromozom Sayısı Mutasyonları : Mayoz bölünmede gerçekleşen ayrılmama sonucu kromozom sayısı artar ve azalır. 2n-1 Populasyon Genetiği ve Evrim 2n+1 Populasyon Genetiği ve Evrim gibi kromozom sayısına sahip bireyler bu yolla oluşur.

b. Kromozom Yapısı (Gen) Mutasyonları : Kromozomlar üzerinde dizilmiş bazı genlerin kaybolması Populasyon Genetiği ve Evrim koparak başka kromozoma yapışması Populasyon Genetiği ve Evrim aynı yere ters dönüp yapışması Populasyon Genetiği ve Evrim gibi durumlardır.

c. Nokta Mutasyonlar : Bir genin yapısındaki nükleotidlerin değişmesi Populasyon Genetiği ve Evrim kaybolması Populasyon Genetiği ve Evrim yerine yanlış nükleotid bağlanması gibi durumlarla ortaya çıkar.

Mutasyonlar genel olarak zararlı ve öldürücüdürler. Kalıtsal olabilmeleri için; üreme hücrelerini etkilemeli Populasyon Genetiği ve Evrim ya da gelişmenin erken döneminde gerçekleşmelidirler.

2. Seleksiyon : Gen frekansının değişmesinde diğer bir etken de seleksiyondur. Seleksiyon çevreye uygun varyasyonlara sahip bireylerin seçilip Populasyon Genetiği ve Evrim diğerlerinin elenmesidir. Bazı genlerin frekansı artar bazısının azalır. Örneğin hemofili hastalarının Populasyon Genetiği ve Evrim toplumda yaşama ve çocuk sahibi olma ihtimalleri azdır. O halde hemofili geni populasyonda seleksiyona uğramaktadır. Ancak hemofili alellerinin frekansı hiç bir zaman sıfır olmaz. Çünkü Populasyon Genetiği ve Evrim mutasyonun etkisiyle normal aleller hemofili aleline dönüşebilmektedir.

3. Migrasyon (Göçler = Gen akımı) : Bir populasyondaki belirli karakteri taşıyan fertler bazı durumlarda diğer bir populasyona göç edebilirler. Böylece bir populasyonun gen havuzundaki bir genin frekansı azalırken diğer bir populasyonun gen havuzundaki genlerin frekansında artış meydana gelebilir.

4. İzolasyon : Tabiattaki populasyonlar arasında genetik Populasyon Genetiği ve Evrim fizyolojik Populasyon Genetiği ve Evrim ekolojik ve davranışla ilgili çeşitli izolasyon mekanizmaları vardır. Ancak bunların arasında en önemlisi coğrafik izolasyondur. Populasyonlar coğrafik olarak ayrıldıkları zaman bulundukları çevrede yaşamlarını sürdürebilmeleri için Populasyon Genetiği ve Evrim mutasyon ve seleksiyonla farklı gen havuzları oluştururlar. Uzun bir süre sonra bu populasyonlar artık birbirleriyle çiftleşemeyecek derecede farklılaşmışlardır. Bu durum yeni alt türlerin ortaya çıkmasını sağlar.

5. Aile İçi Evlenmeler : Bu tip evlenmeler Populasyon Genetiği ve Evrim resesif genlerin bir araya gelmelerine yani homozigot hastalıklı fertlerin ortaya çıkmasına neden olabilir. Bu tip hastalıklar öldürücü ise Populasyon Genetiği ve Evrim böyle bir evlenme resesif genin populasyondaki frekansını azaltır.

EVRİMLE İLGİLİ GÖRÜŞLER

Evrim Populasyon Genetiği ve Evrim canlıların uzun bir zaman içinde geçirdiği ve geçirmekte olduğu değişiklikleri ifade eder. Evrimci görüşe göre Populasyon Genetiği ve Evrim yeni türler eski türlerin tesadüfen ve zaman içinde değişmesiyle meydana gelmekte; bu değişme olayı günümüzde de devam etmektedir.

Başka bir ifadeyle Populasyon Genetiği ve Evrim evrimciler Populasyon Genetiği ve Evrim türlerin sabit olmadığına ve devamlı değiştiğine inanmamaktadırlar. Evrimcilere göre günümüzün canlıları Populasyon Genetiği ve Evrim çok basit ve ilkel bir veya birkaç ortak atadan Populasyon Genetiği ve Evrim milyonlarca yılda evrimleşerek meydana gelmiştir.

Tabiattaki türlerin kendi içinde bazı değişmeler gösterdiği tespit edildiği halde Populasyon Genetiği ve Evrim bu değişmelerin Populasyon Genetiği ve Evrim bir türü başka bir türe dönüştürdüğüne ait örneklere rastlanamamıştır.

1. Lamarck’ın Görüşleri

Bu bilim adamı Populasyon Genetiği ve Evrim çevrenin etkisiyle canlılarda meydana gelen değişmelerin daha sonraki nesillere geçebileceğine inanmıştır. Lamarck’a göre Populasyon Genetiği ve Evrim bitki ve hayvan türleri Populasyon Genetiği ve Evrim çevre şartlarının etkisiyle değişebilmektedirler.

Lamarck Populasyon Genetiği ve Evrim “Zoolojinin Felsefesi” adlı eserinde Populasyon Genetiği ve Evrim çevrede meydana gelen değişikliklerin türleri etkilediğini ve her türün bu etkiye içten gelen bir değişiklikle cevap verdiğini belirtmektedir.Populasyon Genetiği ve Evrim

Lamarck’a Göre Zürafalar Yüksek Ağaçlardaki Yaprakları Yerken Boyları Uzamıştır.


Lamarck Populasyon Genetiği ve Evrim canlıların çevre şartları ile “sonradan kazanılan özelliklerin yeni nesillere geçtiği” ve “kullanma ve kullanmama” prensiplerini savunur.

Buna göre Populasyon Genetiği ve Evrim eğer bir vücut parçası çok kullanılırsa gelişir ve kuvvetlenir. Kullanılmayan organlar ise zamanla zayıflar Populasyon Genetiği ve Evrim küçülür ve hatta kaybolabilir.

Mesela Populasyon Genetiği ve Evrim zürafaların boyunlarının uzun olmasını şu şekilde açıklar: Oldukça kurak ve otsuz bölgelede yaşayan bu hayvanlar Populasyon Genetiği ve Evrim devamlı ağaçların uç dallarına boyunlarını uzatmak zorunda kalmışlardır. Bu mecburiyet Populasyon Genetiği ve Evrim zürafa soyunun daha sonraki nesillerinde de sürdürülmüştür. Böylece uzun yıllar devam eden bu olayın sonunda Populasyon Genetiği ve Evrim zürafaların hem ön bacakları Populasyon Genetiği ve Evrim hem de boyunları uzamıştır.

Kullanma yoluyla bir organizmada çeşitli vücut bölgelerinin gelişebileceğine dair görüş inandırıcıdır. Gerçekten bugün Populasyon Genetiği ve Evrim atletlerin ve haltercilerin çeşitli çalışmalarla kaslarını geliştirdikleri bilinmektedir. Bu tür değişmelere modifikasyon denmektedir.

Ancak Populasyon Genetiği ve Evrim yapılan araştırmalar Populasyon Genetiği ve Evrim çevre ve yaşama şartlarının etkileri ile fertlerde görülen değişikliklerin oğul döllere geçemeyeceğini açıkça göstermektedir. Bugünkü biyoloji bilgisine göre Populasyon Genetiği ve Evrim ancak üreme hücrelerinde Populasyon Genetiği ve Evrim özellikle bu hücrelerin genlerinde meydana gelen değişmeler nesillere geçebilir. Çevre tesiriyle vücut hücrelerinde meydana gelen değişmeler ise yeni nesillere geçmez.


2. Darwin’in Görüşleri

Darwin’in diğer evrimcilerden farkı Populasyon Genetiği ve Evrim fikirlerini desteklediğine inandığı delilleri tabiattan toplamış olmasıdır. Darwin’den öncekilerin görüşleri inandırıcı bir gözleme dayanmıyordu. Sadece fikir olarak ileri sürülüyordu.

Darwin Populasyon Genetiği ve Evrim dünyada yaşayan türlerin ayrı ayrı yaratıldığına inanmıyordu. Bunların ortak bir kökenden geldiğini ve tesadüflerle değişerek çeşitlendiğini Populasyon Genetiği ve Evrim türlerin çok uzun zaman içerisinde başka türlere dönüştüğünü iddia ediyordu. Türlerin “değişebilirliği” Lamarcak’tan beri bilindiği için Populasyon Genetiği ve Evrim Darwin Populasyon Genetiği ve Evrim sadece bu türlerin hangi mekanizma ile değiştiğini açıklamaya çalışmıştır.

Darwin’ın doğal seleksiyon görüşüne göre Populasyon Genetiği ve Evrim tabiatta acımasız bir hayat mücadelesi vardır. Bu hayat mücadelesinde zayıflar elenmekte Populasyon Genetiği ve Evrim güçlüler yaşamaktadır. Tabiat zayıfları eleyerek güçlüleri korumaktadır. İşte Darwin Populasyon Genetiği ve Evrim bu görüşüne “doğal seleksiyon” adını vermiştir.

Tabiatta Populasyon Genetiği ve Evrim canlıların yaşayabilmeleri için mücadele etmek mecburiyetinde olduklarını hepimiz biliyoruz. Ama bu mücadele Populasyon Genetiği ve Evrim bütünüyle tabiattaki zayıfları yok etme şeklinde görülmez.

Darwin’e karşı olan evrimcilere göre Populasyon Genetiği ve Evrim madem ki tabiatta zayıflar elenmektedir; o halde bize göre çok güçsüz gibi görünen türlerin yaşaması nasıl izah edilebilir.

Tabiat içindeki en gelişmiş canlı olan insan Populasyon Genetiği ve Evrim bakteriler için her türlü öldürücü ilacı (antibiyotik) kullanmasına rağmen Populasyon Genetiği ve Evrim kendisinden çok daha zayıf durumdaki bu canlılarla mücadelede yenik düşmektedir.

Her canlı tabiatın belli bir alanında hayatını sürdürebilecek bir yapı ve özelliktedir. Ancak Populasyon Genetiği ve Evrim “Darwin” in “doğal seçilim” hipotezi çağdaş evrimciler tarafından “belirli çevre şartlarına en uygun olan bireyler daha fazla yaşama ve döl verme şansına sahiptirler” şeklinde yumuşatılmıştır.


Populasyon Genetiği ve Evrim

Bir populasyonun İkiye Ayrılması Sonucu Farklı Türlerin Oluşumu

alıntı


elif isimli Üye şimdilik offline konumundadır  

Hızlı Cevap

Doğrulama Sorusu
Mesajınız:
Yazı şeklini sil
Kalın
Eğik yazı
Altı çizik

Grafik ekle
Alıntı yap [QUOTE]
 
Alanı Küçült
Alanı Büyült

Seçenekler
Stil


Populasyon Genetiği ve Evrim

Populasyon Genetiği ve Evrim konusu, GENEL KÜLTÜR / Eğitim ve Öğretim forumunda tartışılıyor.Benzer Konular

Konu Konuyu Başlatan Forum Cevap Son Mesaj
Populasyon genetiği daywest Biyoloji 1 31-05-2015 04:57
Populasyon Genetiği ve Evrim Nedir elif Eğitim ve Öğretim 0 04-05-2012 04:34
Populasyon Gen Havuzu Ve Gen Frekansı daywest Biyoloji 0 23-03-2010 01:09
Evrim Solmaz Biyografisi - Evrim Solmaz Kimdir? sahranil Hanımın Çiftliği 0 14-01-2010 11:52
Evrim Akın Biyografi-Evrim Akın Kimdir? elif Türkiye'den Biyografiler 0 09-07-2008 04:10

Üye olmadan soru sorabilirsiniz!

Bütün Zaman Ayarları WEZ +4 olarak düzenlenmiştir. Saat şuan 08:12 .


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.5.2 ©2010, Crawlability, Inc.
Web Stats