bakimliyiz
Sponsor Reklamlar
Geri git   Bakimliyiz.Com > GENEL KÜLTÜR > Eğitim ve Öğretim

Kadın Portalı Kayıt Ol İletişim Forumları Okundu Kabul Et
Alt 07-02-2013, 03:37   #1 (permalink)
 
elif - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Standart Eflatunun Hayat Felsefesi Nasıldır

Eflatunun Hayat Felsefesi Nasıldır
Düşünce tarihinde Eflatunun Hayat Felsefesi Nasıldır tüm zamanların Eflatunun Hayat Felsefesi Nasıldır kendinden sonraki dönemleri en çok etkileyen iki ismi Platon ve Aristo’dur. Sokrat’ın öğrencisi ve Aristo’nun hocası olan Platon’un etkisi Eflatunun Hayat Felsefesi Nasıldır XIII. yüzyıla kadar olan dönemde Hıristiyan tanrıbilimi üzerinde Aristo’ya kıyasla daha da fazla hissedilmiştir. Nietzsche Eflatunun Hayat Felsefesi Nasıldır Hıristiyanlığı Platonismin geniş kitleler için geliştirilmiş bir şekli olarak tarif ederken Eflatunun Hayat Felsefesi Nasıldır bu etkinin büyüklüğünü vurgulamaktadır.

Arap dünyasında Eflatun olarak bilinen Platon’un Eflatunun Hayat Felsefesi Nasıldır insan düşüncesi üzerinden kalkmayan bir büyü benzeri etkisini Eflatunun Hayat Felsefesi Nasıldır şu iki örnek ortaya koymaktadır : Sokrat’dan miras aldığı “bilgelerin yönetimi” düşüncesini sistemleştirmiş olan Platon’un asıl adı Aristokles Eflatunun Hayat Felsefesi Nasıldır sıkça kullanılan “Aristokrat” ve “Aristokrasi” kelimelerinin kökenini oluşturmuştur. Ayrıca “Platonik” kelimesi de çağlar boyu Eflatunun Hayat Felsefesi Nasıldır “maddesel olmayan Eflatunun Hayat Felsefesi Nasıldır sadece düşünsel boyutta var olan” anlamında kullanıla gelmiştir.

Platon Eflatunun Hayat Felsefesi Nasıldır ününü Eflatunun Hayat Felsefesi Nasıldır hemen hepsi günümüze ulaşmış olan diyalog şeklinde ki eserlerine borçludur. Eserleri karakteristik özellikleri ve yazılış tarihleri itibariyle üç evrede incelenir. Gençlik dönemine ait birinci evre eserleri Eflatunun Hayat Felsefesi Nasıldır soru cevap şeklinde diyaloglar halindedir. Sokrat’ın çok yoğun etkisi altında ve onun ağzından kaleme alınmışlardır. Dolayısıyla bunlara Sokratik diyaloglar da denir. Çağdaşı olan filozofların fikirlerindeki yanlış ve eksikler konu edilir sürekli. İkinci evre eserler Eflatunun Hayat Felsefesi Nasıldır diyaloglar halinde olmayıp Platon’un kendi düşünce sistemini ortaya koyarlar. Yaşlılık dönemine ait üçüncü ve son evre eserlerde Platon Eflatunun Hayat Felsefesi Nasıldır tekrar diyalog yöntemine ve kafasındaki ideal devlet yapısını tekrar tanımlamaya döner Eflatunun Hayat Felsefesi Nasıldır ama bu sefer biraz daha gerçeklere yakın Eflatunun Hayat Felsefesi Nasıldır fakat toplumu eğitme görevini felsefeden alıp daha fazla din kurumuna emanet ederek.

Ardından gelen yüzyıllarda Eflatunun Hayat Felsefesi Nasıldır Platon’un liberal olmayan Eflatunun Hayat Felsefesi Nasıldır hatta zaman zaman totaliter denebilecek düşünceleri Eflatunun Hayat Felsefesi Nasıldır nedenleri ve sonuçları itibariyle tam olarak anlaşılmasa bile Eflatunun Hayat Felsefesi Nasıldır daima övülmüştür. Şu anda amacımız Eflatunun Hayat Felsefesi Nasıldır onu yüceltmek yerine Eflatunun Hayat Felsefesi Nasıldır onun düşüncelerini - neden ve sonuçları ile birlikte - irdelemek olmalıdır.

Platon’un siyaset felsefesi Eflatunun Hayat Felsefesi Nasıldır onun düşünüşünün odak noktasını oluşturur. Genel felsefesi ise sadece kendi siyasal görüşlerini desteklemek için geliştirdiği bir düşünce sistemidir. Onun ünlü Eflatunun Hayat Felsefesi Nasıldır “Toplumlar Eflatunun Hayat Felsefesi Nasıldır filozofların kral Eflatunun Hayat Felsefesi Nasıldır ya da kralların filozof olduğu güne kadar Eflatunun Hayat Felsefesi Nasıldır rahat huzur yüzü görmeyeceklerdir.” sözü Eflatunun Hayat Felsefesi Nasıldır toplumu bilgelerin Eflatunun Hayat Felsefesi Nasıldır filozofların yönetmesi gerektiği yolundaki aristokratik Eflatunun Hayat Felsefesi Nasıldır eşitsizlikçi oligarşik görüşlerine evrensel temel oluşturabilmek için Eflatunun Hayat Felsefesi Nasıldır aklın üstünlüğünü ve yönetimin akla ait olduğunu Eflatunun Hayat Felsefesi Nasıldır felsefî düzeyde kanıtlama girişiminden başka bir şey değildir.

Hocası Sokrat’ın Eflatunun Hayat Felsefesi Nasıldır halk meclisindeki demagogların etkisi ile Atina demokrasisi tarafından Tanrılara hakaretle suçlanıp öldürülüşü Eflatunun Hayat Felsefesi Nasıldır onun bir süre Mısır’a daha sonra da Pisagorculuğun yoğun biçimde yaşandığı güney İtalya’ya gitmesine neden olmuştur. Buralarda Sokrat öğretisindeki ruhun ölmezliği ile ilgili fikirlerin Orfeuscu kökenlerini Eflatunun Hayat Felsefesi Nasıldır inceleme ve kendine adapte etme fırsatı bulmuştur. Dönüş yolunda Atina ile savaşta olan Aigina kentinde tutuklanmış ve kısa bir kölelik dönemi de yaşamıştır. Onu tanıyan Kyreneli bir Filozof tarafından satın alınmış ve hürriyetine kavuşturulmuştur. Daha sonra Platon bu parayı geri ödemeye çalışmış fakat geri istenmediğinden bu para ile Atina’da Eflatunun Hayat Felsefesi Nasıldır dünyanın ilk yerleşik üniversitesi olan ünlü okul Akademia’yı kurmuştur.

Bilgi Kuramı

Platon’un ünlü İdealar kuramını incelemeye almadan önce Eflatunun Hayat Felsefesi Nasıldır onun evreni algılayış biçimini kısaca irdelemekte yarar vardır. Yapıtları bu amaçla incelendiğinde Eflatunun Hayat Felsefesi Nasıldır Cumhuriyet isimli eserinde yer alan ünlü “Mağara benzetmesi” hemen göze çarpar. Platon Eflatunun Hayat Felsefesi Nasıldır felsefe tarihinde oldukça meşhur olan bu mağara benzetmesini Eflatunun Hayat Felsefesi Nasıldır özet olarak şöyle bir dekor içinde aktarır : “Bazı insanlar karanlık bir mağarada Eflatunun Hayat Felsefesi Nasıldır doğdukları günden beri mağaranın kapısına arkaları dönük olarak oturmaya mahkumdurlar. Başlarını da arkaya çeviremeyen bu insanlar Eflatunun Hayat Felsefesi Nasıldır mağaranın kapısından içeri giren ışığın aydınlattığı karşı duvarda Eflatunun Hayat Felsefesi Nasıldır kapının önünden geçen başka insanların ve taşıdıkları şeylerin gölgelerini izlemektedirler. İçlerinden biri kurtulur ve dışarı çıkıp gölgelerin asıl kaynağını görür ve tekrar içeri girip gördüklerini anlatmaya başlar ama içerdekileri Eflatunun Hayat Felsefesi Nasıldır duvarda gördüklerinin zâhiri olduğuna ve gerçeğin mağaranın dışında cereyan etmekte olduğuna inandırması imkansızdır.” Platon’a göre Eflatunun Hayat Felsefesi Nasıldır insanın yaşam içinde bulunduğu ortamı Eflatunun Hayat Felsefesi Nasıldır bu mağara benzetmesi çok güzel anlatmaktadır.

Platon’un iki evren ayırımı yaptığından kuşku yok. Bir yanda başlangıçsız Eflatunun Hayat Felsefesi Nasıldır sonsuz ve mükemmel olan bir idealar evreni Eflatunun Hayat Felsefesi Nasıldır öte yanda Eflatunun Hayat Felsefesi Nasıldır ölümlü Eflatunun Hayat Felsefesi Nasıldır mükemmel olmayan Eflatunun Hayat Felsefesi Nasıldır nesneler evreni. İnsan bedeni ile gölgeler evreninde bulunmasına rağmen Eflatunun Hayat Felsefesi Nasıldır ruhu bir zamanlar idealar evreninde bulunmuş olduğu için Eflatunun Hayat Felsefesi Nasıldır idealar evrenindeki gerçekler hakkında Eflatunun Hayat Felsefesi Nasıldır kesin olmayan fikirlere sahip olmaktadır. Platon’a ona göre bilgi Eflatunun Hayat Felsefesi Nasıldır ruh için sadece bir “hatırlama”dır. Bu “doğuştan bilgi” veya “ruhun hatırlayışı” konusu Platon’a göre yaşam öncesi bir hayatın varlığı Eflatunun Hayat Felsefesi Nasıldır dolayısıyla ruhun ölmezliği konusunda önemli bir kanıttır. Bu anlayış onun düşüncesinin Eflatunun Hayat Felsefesi Nasıldır Orfeuscu ve Pisagorcu köklerinin kesin işaretidir.

İdealar evreninde salt akıl yoluyla edinilen gerçeğin doğru bilgisi “episteme” ve nesneler evreninde duyularımızla edindiğimiz kanılar; Platon’un evreni algılayış biçimine uygun bir bilgi kuramı... Hemen işaret e****m Eflatunun Hayat Felsefesi Nasıldır çağdaş kavrayışımıza tümüyle ters düşüyor olması Eflatunun Hayat Felsefesi Nasıldır doğuştan gelen bilgiyi Eflatunun Hayat Felsefesi Nasıldır bilgi problemine temel yapan ilk düşünürün Platon olduğu gerçeğini değiştirmiyor…

İdealar Kuramı

Platon’un İdealar Kuramı üzerine neler inşa edebildiğini görmeden önce Eflatunun Hayat Felsefesi Nasıldır idea kelimesinin Platon için ne ifade ettiğini anlamalıyız. İdealar yalnızca nesnelerin düşünsel karşılıkları değildir. Nesnelerin olduğu kadar Eflatunun Hayat Felsefesi Nasıldır nesnesel karşılığı bulunmayan Eflatunun Hayat Felsefesi Nasıldır “adalet Eflatunun Hayat Felsefesi Nasıldır eşitlik Eflatunun Hayat Felsefesi Nasıldır güzellik” gibi soyut kavramların da Eflatunun Hayat Felsefesi Nasıldır kendi ideaları vardır. Ve idealar evreninde Eflatunun Hayat Felsefesi Nasıldır idealar Eflatunun Hayat Felsefesi Nasıldır en üstlerinde Platon’un Tanrı ile özdeşleştirdiği “İyi İdeası”nın da bulunduğu bir sıra düzeni içindedirler. Somut nesnelerin olduğu kadar soyut kavramların da ideaları olduğunu düşünerek Eflatunun Hayat Felsefesi Nasıldır fizikî ve sanal evreni ayrı ayrı inceleyecek olursak; sanal evrende ki formlar hakkında bilgilerimizin tam ve kesin olduğunu Eflatunun Hayat Felsefesi Nasıldır oysa fizikî evrende bulunan nesneler hakkında ise ancak bir kanı Eflatunun Hayat Felsefesi Nasıldır yaklaşık bir bilgi sahibi olabildiğimizi görürüz. Çünkü fizikî evrende algıladığımız hiç bir nesnenin Eflatunun Hayat Felsefesi Nasıldır zihnimizde canlandırdığımıza tıpa tıp uyduğunu iddia edemeyiz. Fizikî evreni algılamamız sürekli yuvarlamalara mahkumdur. Bu iddiayı daha iyi açıklayabilmek için şu misaller verilebilir : Dünyada 1 metre uzunluğu ölçtüğümüz milyonlarca belki milyarlarca 1 metrelik cetveller olabilir ama aslı Paris’te Luvr müzesinde özel şartlarda koruma altındadır. Diğerleri ona çok yaklaşık uzunlukta olabilirler ama mutlak eşitliklerini kimse iddia edemez. Algılamalarımızda ki yuvarlamalara Felsefe dünyasından bir başka ünlü örnek : Heraklitosun “Bir nehrin aynı sularından iki defa asla geçemeyiz Eflatunun Hayat Felsefesi Nasıldır ama biz hep aynı nehri geçtiğimizi zannederiz” Eflatunun Hayat Felsefesi Nasıldır sözüdür.

Platon Eflatunun Hayat Felsefesi Nasıldır anlatmaya çalıştığımız bu İdealar Kuramı üzerine Eflatunun Hayat Felsefesi Nasıldır mantıktan metafiziğe Eflatunun Hayat Felsefesi Nasıldır matematikten sanata ve nihayet teolojiden ideal toplum düzenine uzanan Eflatunun Hayat Felsefesi Nasıldır günlük hayatı tüm boyutlarında tarif eden sistemler inşa etmiştir. Bunlara da kısaca değinilmesi bu kuramın ne işe yaradığını bilmek açısından gereklidir.

İdealar Kuramının mantığı ilgilendiren yönü Eflatunun Hayat Felsefesi Nasıldır genel sözcüklerin anlamıyla ilgilidir. Misal olarak “kedi” sözcüğünü ele alalım : Dünya da “kedi” tarifimize uyan bir çok hayvan olduğunu hepimiz kabul ederiz. Aslında bu sözcükle neyi kastediyoruz? Doğrusu Eflatunun Hayat Felsefesi Nasıldır her özel kediden ayrı bir şeyi… Bir hayvan Eflatunun Hayat Felsefesi Nasıldır tüm kedilere özgü olan genel yapıyı taşıdığı için kedidir ama “kedi” sözcüğünün anlattığı şey herhangi bir kedi değil “evrensel” Eflatunun Hayat Felsefesi Nasıldır yani “tümel” kedidir. İşte bu sanal kedi herhangi bir kedi doğduğunda doğmaz Eflatunun Hayat Felsefesi Nasıldır ölünce de ölmez Eflatunun Hayat Felsefesi Nasıldır uzayda veya zamanda bir yer kaplamaz. İşte İdealar Kuramının mantığı ilgilendiren yönü budur. Bu bölümün kanıtları daima güçlü ve geçerlidir Eflatunun Hayat Felsefesi Nasıldır ama öğretinin metafizik bölümünden de tümüyle bağımsızdır.

Platon öğretisinin metafiziği ilgilendiren bölümüne göre “kedi sözcüğü” belirli ideal bir kediyi Eflatunun Hayat Felsefesi Nasıldır Tanrının yarattığı tek bir kediyi dile getirir. Çevremizde gördüğümüz canlı olan kediler ideal kediyle ortak bir yapıya sahiptirler Eflatunun Hayat Felsefesi Nasıldır fakat az ya da çok ek****** bu ortaklıkları. Bu türden çok kedi vardır ama sadece ideal kedi gerçektir Eflatunun Hayat Felsefesi Nasıldır tek tek kedilerse görüntüsel.

Platon’a göre Eflatunun Hayat Felsefesi Nasıldır ruh gözü ile idealar evreninde gördüklerimizin somut nesnelere uygulanışından Matematik ve Geometri ilimleri oluşur. Gerçek olan sadece İdealar evreni olduğundan Eflatunun Hayat Felsefesi Nasıldır bu ilimlerin de ancak bu ortamda varlığından söz edilebilir. Mesela daireye sadece bir noktada değen teğet çizgisinden ancak böyle bir kabul altında söz edilebilir. Ona göre sayılar dizisi idealar evreninin ilk basamağıdır. Şayet matematiği idealar evreninde yok farz edersek geriye ne sayma ne ölçme kalır. Platon’un sayılar konusundaki görüşlerinde Eflatunun Hayat Felsefesi Nasıldır Pisagorcuların etkili olduğunu Eflatunun Hayat Felsefesi Nasıldır öğrencisi Aristo’nun yazılarından biliyoruz.

Fizikî dünyanın Eflatunun Hayat Felsefesi Nasıldır idealar evreninin sadece kötü bir kopyası olduğunu iddia eden bir algılayış biçiminde Eflatunun Hayat Felsefesi Nasıldır resim Eflatunun Hayat Felsefesi Nasıldır heykel gibi görsel sanatlara fazla önem verilmesini beklemek herhalde yanlış olur. Bu tür sanatlar Eflatunun Hayat Felsefesi Nasıldır Platon için gerçeğin kötü bir kopyası olan dünyanın Eflatunun Hayat Felsefesi Nasıldır daha da kötü başka kopyalarını üretme çabaları olarak tanımlanır. Buna paralel olarak edebiyat ve müzik gibi sanatlarda Eflatunun Hayat Felsefesi Nasıldır sanatsal amaçlı değil toplumsal eğitimin bir parçası olarak Eflatunun Hayat Felsefesi Nasıldır yani sadece bir araç olarak anlam ifade ederler.

Başta da işaret ettiğimiz gibi Eflatunun Hayat Felsefesi Nasıldır bütün bu felsefi çabalar Eflatunun Hayat Felsefesi Nasıldır aslında zihinlerde bir ideal devlet anlayışını oluşturmak adına yapılmaktadır. Bu sebeple Platon’un siyaset felsefesi konusundaki fikirleri Eflatunun Hayat Felsefesi Nasıldır tüm eserlerine yayılmıştır. Düşünceye başlangıç noktası hepsinde aynıdır : İki türlü evren Eflatunun Hayat Felsefesi Nasıldır iki türlü bilgi olduğuna göre yapılacak şey Eflatunun Hayat Felsefesi Nasıldır nesneler evrenindeki her şeyi Eflatunun Hayat Felsefesi Nasıldır özellikle toplumsal kurumları Eflatunun Hayat Felsefesi Nasıldır olabildiğince idealar evrenine benzetmeye çalışmaktır. Devlet isimli diyalogunda belirttiğine göre insanların toplu yaşamalarına yol açan Eflatunun Hayat Felsefesi Nasıldır bir başka deyişle toplumu yaratan neden Eflatunun Hayat Felsefesi Nasıldır insanların kendi kendilerine yeterli olmayıp Eflatunun Hayat Felsefesi Nasıldır yaşamak için başka insanlara olan gereksinmeleridir. Örneğin çiftçi kunduracının yaptıklarına kunduracı çiftçinin yetiştirdiklerine muhtaçtır. Kısacası Eflatunun Hayat Felsefesi Nasıldır toplumu yaratan şeyin bu iş bölümü olduğu söylenir. Bu iş bölümünden yola çıkılarak sınıflı toplumun yapısı oluşturulmaya çalışılır. Platon zihinsel güçleri yerine bedenî güçleri ile çalışanları Eflatunun Hayat Felsefesi Nasıldır “besleyiciler sınıfı”na sokar. Bu sınıf yalnızca üretim işleriyle uğraşmalı askerlik Eflatunun Hayat Felsefesi Nasıldır yöneticilik gibi beceremeyeceği işlerle uğraşmaya kalkmamalıdır. Doğuştan yürekli Eflatunun Hayat Felsefesi Nasıldır güçlü ve çevik olanlarsa Eflatunun Hayat Felsefesi Nasıldır askerler Eflatunun Hayat Felsefesi Nasıldır yani “koruyucular sınıfı”nı oluşturacaklardır. Böylece Platon’un Devlet isimli eserinde taslağını çizdiği “ideal devlet”in iki ana sınıfı ortaya çıkmış olur. “Yöneticiler” Eflatunun Hayat Felsefesi Nasıldır koruyucular sınıfı içinden seçilip yetiştirilen belirli sayıda insan olacağı için onların sınıftan çok bir grup Eflatunun Hayat Felsefesi Nasıldır bir kadro olacakları söylenebilir. Böylece besleyiciler sınıfı Eflatunun Hayat Felsefesi Nasıldır koruyucular sınıfı Eflatunun Hayat Felsefesi Nasıldır yönetici kadro olarak üçlü bir yapı oluşur. Platon ideal devlette Eflatunun Hayat Felsefesi Nasıldır toplum yöneticilerine Eflatunun Hayat Felsefesi Nasıldır toplum yararına olan bazı “yararlı yalanlar” söyleme hakkı da tanır. Bu yalanlardan biri Eflatunun Hayat Felsefesi Nasıldır halkın böyle tabakalı bir toplum düzenine karşı çıkmasını önlemek için anlatılabilecek olan “metaller mitosu”dur. Platon Eflatunun Hayat Felsefesi Nasıldır yöneticilerin Eflatunun Hayat Felsefesi Nasıldır halkı şu mitosa inandırmalarını ister :

“Bu toplumun birer parçası olan sizler birbirinizin kardeşisiniz. Ama sizi yaratan tanrı Eflatunun Hayat Felsefesi Nasıldır aranızda önder (yönetici) olarak yarattıklarının mayasına altın katmıştır. Onlar bunun için baş tacı olurlar. Yardımcı (koruyucu) olarak yarattıklarının mayasına gümüş Eflatunun Hayat Felsefesi Nasıldır çiftçilerin ve öteki işçilerin (besleyicilerin) mayasına da demir ve tunç katmıştır. Aranızda bir hamur (maya) birliği olduğuna göre Eflatunun Hayat Felsefesi Nasıldır sizden doğan çocuklar da herhalde size benzeyeceklerdir.

”Böylece Platon Eflatunun Hayat Felsefesi Nasıldır işbölümüne Eflatunun Hayat Felsefesi Nasıldır doğuştan kalıtımsal farklılıklara dayandırdığı sınıflı toplumu Eflatunun Hayat Felsefesi Nasıldır akıllıdan akıllı Eflatunun Hayat Felsefesi Nasıldır güçlüden güçlü çocukların doğacağını söylediği bir “ırk öğretisi”nin yardımıyla Eflatunun Hayat Felsefesi Nasıldır sınıflar arasında pek küçük bir geçişkenliğin bulunacağı bir yarı kast toplumu biçimine sokmaktadır. Halka Eflatunun Hayat Felsefesi Nasıldır “mayasında demir ya da tunç karışık olanların önderlik edeceği gün kentin yok olacağını tanrı buyurmuştur” denecektir.

Bu şekilde Eflatunun Hayat Felsefesi Nasıldır genel çizgiler içersinde sizlere aktarmaya çalıştığım Platon’un ideal devlet anlayışının Eflatunun Hayat Felsefesi Nasıldır aslında sınıfların iç yapılarında yurttaşların evlilik hayatlarına kadar giren çok detaylı bir kurallar içeren bir sistem olduğunu unutmamalıyız.

Platon bu devlet anlayışı ile günümüzde çok kullanmakta olduğumuz bir başka sözcüğe de babalık etmiştir : Ütopya. Platon’un “Devlet” adlı eserinde anlattığı Eflatunun Hayat Felsefesi Nasıldır ama sonraları gerçekleşmesinin imkansızlığını kendisinin de anladığı bu devlet sistemine Eflatunun Hayat Felsefesi Nasıldır yunanca “hiç bir yerde olmayan” anlamında : Ütopya denilmiştir. Platon Eflatunun Hayat Felsefesi Nasıldır ileri yaşlarında kaleme aldığı “Nomoi/Yasalar” adlı eserinde ise Eflatunun Hayat Felsefesi Nasıldır “Politea/Devlet” yapıtındaki sosyalist toplumu az da olsa üretim araçlarının paylaşımı konusunda liberalleştirmiştir. Ayrıca Eflatunun Hayat Felsefesi Nasıldır yöneticilerin keyfî kararlarının yasalardan üstün olmaması için Eflatunun Hayat Felsefesi Nasıldır hukukun üstünlüğü prensibini getirmiştir. Fakat bu son eserinde bile Eflatunun Hayat Felsefesi Nasıldır yine de derinliğine bir dinsel duygu egemendir. Sokrat’tan da önce yaşamış olan Protogoras “insan her şeyin ölçüsüdür” derken Platon “Yasalar”da Eflatunun Hayat Felsefesi Nasıldır “her şeyin ölçüsü insan değil Eflatunun Hayat Felsefesi Nasıldır Tanrı’dır” demektedir.

Felsefî mirası

Felsefede Eflatunun Hayat Felsefesi Nasıldır gerçek varlıkların nesneler ve bunların kavramlarının ise zihnimizdeki yansımaları olduğunu kabul eden “materyalizm”e karşılık Eflatunun Hayat Felsefesi Nasıldır kavramların Eflatunun Hayat Felsefesi Nasıldır ideaların gerçek varlıklar olduğunu ileri süren Platon’un bu tutumuna Eflatunun Hayat Felsefesi Nasıldır “İdealist Felsefe” veya “Epistomolojik İdealizm” diyoruz. Bu yaklaşımın doğal sonucu olarak Platon Eflatunun Hayat Felsefesi Nasıldır Empirizmi yani deneylerle Eflatunun Hayat Felsefesi Nasıldır duyular yoluyla bilgi toplamayı Eflatunun Hayat Felsefesi Nasıldır usul yönünden reddetmektedir.

Modern filozoflar Eflatunun Hayat Felsefesi Nasıldır günümüzde kullanılmakta olan bir çok kavramın insanlar tarafından yaratılmış olduğu argümanını ortaya koyarak Eflatunun Hayat Felsefesi Nasıldır Platon’un İdealar Kuramının geçersizliğini ispat çabasına girmişler ve hatta ispat da etmişlerdir. Şu anda onun siyasi felsefesine inanan siyaset bilimci ve etikçi yok denecek kadar azdır. Fakat “Platonik” kelimesi her kullanıldığında Eflatunun Hayat Felsefesi Nasıldır onun insani ilişkilerin bir boyutuna 2400 yıl önce getirdiği tarif tekrar güncelleşmektedir. Platon tarihin yetiştirdiği ilk gerçek idealisttir. Metafiziksel çalışmalar onunla birlikte başlamıştır. Felsefenin temel kuramlarını ilk sorgulayan ve üzerlerinde ilk defa açık ve belirgin fikirler ortaya koyan odur. Soyut akıl yürütme yöntemlerini kullanarak politikanın genel prensiplerine varmak üzere çıktığı yolda Platon’u takip ederek politik başarı sağlayan siyasetçiler politika sahnelerinde kim bilir ne kadar daha varlıklarını sürdüreceklerdir.

Attilâ Tözün


elif isimli Üye şimdilik offline konumundadır  

Hızlı Cevap

Doğrulama Sorusu
Mesajınız:
Yazı şeklini sil
Kalın
Eğik yazı
Altı çizik

Grafik ekle
Alıntı yap [QUOTE]
 
Alanı Küçült
Alanı Büyült

Seçenekler
Stil


Eflatunun Hayat Felsefesi Nasıldır

Eflatunun Hayat Felsefesi Nasıldır konusu, GENEL KÜLTÜR / Eğitim ve Öğretim forumunda tartışılıyor.Benzer Konular

Konu Konuyu Başlatan Forum Cevap Son Mesaj
Hayat Felsefesi Sözleri Jülyet Felsefe Bilimi 6 15-06-2016 11:54
İlk Türk Devletlerinde Ekonomik Hayat Nasıldır? Я Tarih 1 06-03-2014 03:33
Eflatunun Ahlak Felsefesi Nasıldır elif Eğitim ve Öğretim 0 07-02-2013 03:36
Eflatunun Felsefi Düşünceleri elif Eğitim ve Öğretim 0 27-09-2012 08:32
Eflatunun anlamlı sözleri elif Güzel Sözler 0 20-06-2011 04:47

Üye olmadan soru sorabilirsiniz!

Bütün Zaman Ayarları WEZ +4 olarak düzenlenmiştir. Saat şuan 05:20 .


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.5.2 ©2010, Crawlability, Inc.
Web Stats