bakimliyiz
Sponsor Reklamlar
Geri git   Bakimliyiz.Com > GENEL KÜLTÜR > Eğitim ve Öğretim

Kadın Portalı Kayıt Ol İletişim Forumları Okundu Kabul Et
Alt 30-03-2013, 04:58   #1 (permalink)
 
ebush - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Standart İletişimin bozucu engeller nelerdir?

İletişimin bozucu engeller nelerdir?-İletişimin bozucu engel çeşitleri kaça ayrılır?-İletişim bozucu engeller hakkında bilgi


İletişimin çeşitli nedenlerden kaynaklanan ve etkin olamamasına sebebiyet veren pek çok engel vardır İletişimin bozucu engeller nelerdir? Bunları aşağıdaki gibi sınıflandırabiliriz İletişimin bozucu engeller nelerdir?

Kişisel Engeller
Kanal Engelleri
Teknik Engeller
Fiziksel Uzaklık
Zaman Baskısı
Kesintiler

1) İletişimin Kişisel Engelleri
İletişimin bozucu engeller nelerdir?

İletişimin kişilerin bizzat kendilerinden kaynaklanan engelleri vardır İletişimin bozucu engeller nelerdir? Bireylerin karakter yapısı okul ve aile içi eğitimleri ait oldukları toplumun kültürü ve manevi değerlerinin mesajları algılama ve yorumlamalarında farklılıklar yaratır

İletişim her şeyden önce insanları esas aldığı için İletişim engellerinin çok büyük bir kısmı da insanlardan kaynaklanır İletişimin bozucu engeller nelerdir?

İnançtutumgörgü gelenek ve alışkanlıklar biz insanlar arasında farklılıklar yaratır:
Dolayısıyla insanların her an gelişen olaylara bakış açısı farklıdır İletişimin bozucu engeller nelerdir? Bu fark kaynak ve alıcıyı mesajı kodlarken ve kodu çözerken yaptıkları yorumlarda ön yargı yaratabilir ve iletişimi olumsuz etkiler İletişimin bozucu engeller nelerdir?

Psikolojik engeller:
İnsanlar inançtutumgörgü gelenek ve alışkanlıklarına ters düşen mesajları reddederler İletişimin bozucu engeller nelerdir?Bazen de mesajı kabul eder fakat yine kendi inanç görgü ve alışkanlıklarına uygun biçimde değişiklikler yaparlar İletişimin bozucu engeller nelerdir? Yine psikolojik engel olarak kişilerin farklı duygusal yapıları zayıflık ve zaafları da mesajı algılama biçimini etkileyebilir İletişimin bozucu engeller nelerdir?

İnsanlar çoğu zaman etkin bir iletişim sağlanması için gerekli dikkati göstermeyebilirler:
Aynı türde mesajların çok sık gelmesi bir süre sonra duyarsızlık yaratabilir ve dikkatsizliğe neden olabilir İletişimin bozucu engeller nelerdir?

Mesajın anlamını kasten çarpıtmak önemli bir iletişim engelidir:

Kasıtlı söylenen yalanlar doğal olarak yanlış sonuçlar doğurur İletişimin bozucu engeller nelerdir?Güvensizlik bir iletişim engelidir İletişimin bozucu engeller nelerdir? Güven duymadığımız insanlarla iletişime girmekten kaçınırız İletişimin bozucu engeller nelerdir? Eğer iletişime girmek zorundaysak önyargılı ve savunmacı bir tutum içinde oluruz İletişimin bozucu engeller nelerdir? Karşımızdaki insan ne kadar iyi niyetli olursa olsun eğer güvenimiz yoksa mesajlarını şüpheci bir biçimde yorumlarız İletişimin bozucu engeller nelerdir?

Dilin karmaşık bir biçimde kullanılması iletişim engeline yol açar:
Bu yüzden kaynak mesajı kodlarken önemli hususların altını çizmeli veya ses tonu ve jestleri ile vurgulamalıdır İletişimin bozucu engeller nelerdir? Gereksiz veya anlamı çok iyi kavranmamış kelimelerden kaçınmalıdır İletişimin bozucu engeller nelerdir? Birkaç bilgiyi uzun ve tek bir cümle ile ifade etmektense her bilgi ya da haber için kısa fakat ayrı cümleler kurmakta fayda vardır İletişimin bozucu engeller nelerdir?

Kelimeleri bilinen anlamlarının dışında kullanmak iletişim engeli olabilir:
Örneğin kaynak " İletişimin bozucu engeller nelerdir? İletişimin bozucu engeller nelerdir? İletişimin bozucu engeller nelerdir? İletişimin bozucu engeller nelerdir? İletişimin bozucu engeller nelerdir?burada hava çok ısındı İletişimin bozucu engeller nelerdir? İletişimin bozucu engeller nelerdir? İletişimin bozucu engeller nelerdir?" derken gerginliğin yükseldiğini ifade ederken alıcı bunu "gerçekten hava sıcaklığı" arttı diye algılayabilir İletişimin bozucu engeller nelerdir?

Jargon kullanmak iletişimi kolaylaştıracağı gibi bir engel de teşkil edebilir:
Jargon; aynı meslek dalındaki insanların mesleklerindeki özel terimleri kullanarak konuşmalarıdır İletişimin bozucu engeller nelerdir? Bu
durum aynı meslekten olmayan insanların mesajı anlamamalarına neden olabilir İletişimin bozucu engeller nelerdir?

Argo kelimeler kullanmak:
Argo genellikle aynı yaş grubundan veya aynı sosyal çevreden olmayan insanlar arasındaki iletişimi engeller İletişimin bozucu engeller nelerdir?


İletişimin bozucu engeller nelerdir?

İletişimde empati eksikliği bir iletişim engeli olabilir İletişimin bozucu engeller nelerdir?

Empati; insanın bir fikir ve düşünceyi yorumlarken veya kendisinden bir davranışta bulunması beklendiğinde kendisini iletişimde olduğu insanın yerine koyması olaya onun penceresinden bakmasıdır İletişimin bozucu engeller nelerdir? Böylece karşımızdakini anlamakta ve yorumlamakta daha az zorluk çekeriz İletişimin bozucu engeller nelerdir?

Yetersiz bilgi ve mesajdaki boşluklar kaynak ve alıcı arasında bir iletişim engeli yaratır İletişimin bozucu engeller nelerdir?
Bazen yetersiz bilgi bazen de mesajdaki boşluklar mesajı eksik anlamaya sebep olur İletişimin bozucu engeller nelerdir? Alıcı tam anlamadığı kısımları ve boş kalan yerleri kendi tahmin veya bilgileri ile doldurma eğilimi gösterebilir İletişimin bozucu engeller nelerdir?

Statü farklılıklarının yarattığı engeller:
Statü bireyin toplumsal sistem içinde mesleki ve sosyal yaşamdaki başarısı ve saygınlığı ile elde ettiği yerdir İletişimin bozucu engeller nelerdir? Ancak kendi düşündüğü ve beklediği gibi bir yer değil toplumu oluşturan diğer insanların onu kabul ediş biçimleri ve ona atfettiği yerdir İletişimin bozucu engeller nelerdir?Toplumu oluşturan bireyler genellikle kendileriyle eşit statüdeki insanlarla iletişim kurmayı isterler İletişimin bozucu engeller nelerdir?

Bunun nedeni aynı sosyal çevreye ait olmanın getirdiği rahatlıktır İletişimin bozucu engeller nelerdir? İkinci olarak da bazı bireyler güç ve itibar kazanmak düşüncesiyle kendilerinden daha üst statüdeki insanlarla iletişim kurma arzusundadır İletişimin bozucu engeller nelerdir? Daha alt statüdeki insanlarla iletişim kurmakta isteksizdirler İletişimin bozucu engeller nelerdir? Bazen de tam tersi olarak bireyler kendilerinden daha alt statüdeki insanlarla iletişim kurma eğilimindedirler İletişimin bozucu engeller nelerdir? Bunun da sebebi kendilerini onlarla daha rahat hissetmeleri olabileceği gibi onlara liderlik etme hükmetme arzusundan kaynaklanabilir İletişimin bozucu engeller nelerdir? Her iki durumda da statü farklılıkları iletişim engeli oluşturur İletişimin bozucu engeller nelerdir?

Cinsiyet farkı mesajın anlamında bozulmalar sapmalar yaratabilir :
Çünkü erkek ve kadın çocukluk yıllarından itibaren farklı aile eğitimi almışlardır İletişimin bozucu engeller nelerdir? Okulda iş hayatında ve sosyal yaşamda da olaylara karşı her iki cinsten de farklı davranış biçimi beklenir İletişimin bozucu engeller nelerdir? Bunlar kadın ve erkeğin beden dili mesajları algılayışı üzerinde bir farklılık doğurur ve dolayısıyla da iletişim engeli yaratabilir İletişimin bozucu engeller nelerdir?

İki kişinin sürekli iletişim içinde olması:
Bu durum bir süre sonra kaynak - alıcı ikilisinde kalıp davranışlar oluşturur ve birbirlerinden her zaman aynı mesaja karşı aynı davranışları beklerler veya bir davranış meydana geldiğinde daha önceki mesaj olarak düşünürler İletişimin bozucu engeller nelerdir? İletişim sürecine girerken tüm geçmiş deneyimlerimizi de birlikte getiririz İletişimin bozucu engeller nelerdir? Dinlerken okurken yada bir toplantıya katıldığımızda bildiklerimiz yeni öğreneceğimiz bilgilerin önünde bir engel oluşturur İletişimin bozucu engeller nelerdir?


Çok az yada çok fazla ilgi:
İletişimde konuyla çok fazla ilgili olmak yada yeteri kadar ilgili olmamak
Savunucu İletişim: Saldırgan davranış ister açık isterse örtük bir biçimde olsun iletişimde savunmayı doğurur İletişimin bozucu engeller nelerdir? Konuşan kişi saldırgan davranışının farkında olmayabilir; ancak bu sonucu pek değiştirmez İletişimin bozucu engeller nelerdir? Çünkü dinleyen davranışlarını onun farkında oluş ya da olmayışına göre değil kendi iç dünyası çerçevesinde değerlendirir İletişimin bozucu engeller nelerdir?

2) İletişimin Kanal Engelleri

İletişim ile ilgili kavramları incelerken iletişimin kanallarını "mesajı alıcıya iletmek için kullanılan araç-gereç yöntem ve teknikler" dir diye tanımlamıştık İletişimin bozucu engeller nelerdir? Bu kanallardan kaynaklanan engellerin bir kısmı fiziksel ve teknolojik niteliktedir İletişimin bozucu engeller nelerdir? Bu engeller mesajın mekanik olarak iletilmesine engel olur İletişimin bozucu engeller nelerdir? Mesaj ya hiç iletilemez veya sadece mekanik bir gürültü halinde ulaşır İletişimin bozucu engeller nelerdir? Örneğin telefon hatlarında oluşan bir arıza elektriğin kesilmesi radyo televizyon vericilerindeki bir arıza internet bağlantısın kesilmesi gibi İletişimin bozucu engeller nelerdir? İletişimin bozucu engeller nelerdir? İletişimin bozucu engeller nelerdir?

3) İletişimin Teknik Engelleri

İletişim kanallarının çoğu pek çok teknik kargaşadan ötürü mesajın ertelenmesine kaybolmasına ya da anlaşılamamasına sebep olur İletişimin bozucu engeller nelerdir? Bilgi ve iletişimin aktarılmasında oluşan teknik problemlerle uğraşan yeni bir bilim dalı ortaya çıkmıştır ve buna "Sibernetik" denmektedir İletişimin bozucu engeller nelerdir? Bu bilim dalı bilgisayarların gelişmesi ve bilgi aktarılmasında kullanılması ile birlikte gelişmiş ve yeni bir mühendislik dalı olan "İletişim Mühendisliği"nin ortaya çıkmasına temel teşkil etmiştir İletişimin bozucu engeller nelerdir? İletişimin teknik problemlerini ifade etmek için fransızca kökenli ve sistem karmaşası kaos anlamına gelen "entropie" ( okunuşu antropi) kelimesi kullanılır İletişimin bozucu engeller nelerdir? Antropiye neden olan sorunların başında "gürültü" gelmekte ve mesajın iletilmesinde veri kaybına ve algılanmasında belirsizliklere sebep olur İletişimin bozucu engeller nelerdir? Gürültünün dışında yine antropi'ye neden olan başka sebepler de vardır İletişimin bozucu engeller nelerdir? Örneğin bazı büyük işyerlerinde çok sayıda mesajın yukarıdan aşağıya doğru akışı sırasında yine mesajın bozulması gerçek içeriğini yitirmesi söz konusudur ki bu durum da bir iletişim engelidir İletişimin bozucu engeller nelerdir?

(Anropi: Fizik felsefe istatistik gibi bilimlerde de bozulma değişme kalite düşüklüğü gibi anlamlarda kullanılır İletişimin bozucu engeller nelerdir?)

4) Fiziksel Uzaklık

Yüz yüze iletişimin mümkün olmadığı konuşmalarda beden dilinin kullanılamadığı zamanlarda iletilen mesajlarda algılama bozukluğu veya eksikliği oluşabilir İletişimin bozucu engeller nelerdir? Örneğin telefon konuşmalarında beden dilinin kullanılamaması sıkıntı yaratabilir İletişimin bozucu engeller nelerdir? Çok büyük dersliklerde öğretmen ön sıralarda oturan öğrencilerle daha kolay iletişim kurarken arka sıradakilerin dikkatini çekmek için zorlanır İletişimin bozucu engeller nelerdir? Fiziksel uzaklık örgütlerlerde de iletişim engellerine yol açar İletişimin bozucu engeller nelerdir? İşyerleri büyüyüp geliştikçe faaliyet alanlarını artırdıkça şirketlerin yerleşim alanları da genişlemek hatta çok sayıda yerleşim alanına dönüşmek zorundadır İletişimin bozucu engeller nelerdir? Buna bağlı olarak iletişim kanalları da uzamaya ve ağ yapısına dönüşmeye başlar İletişimin bozucu engeller nelerdir? Günümüzde bilgi ve iletişim teknolojilerinin sözlü yazılı ve görüntülü mesaj iletmeye olanak sağlaması uzaklıktan kaynaklanan engelleri büyük ölçüde ortadan kaldırmıştır fakat yine de fiziksel uzaklık bir engel oluşturur İletişimin bozucu engeller nelerdir? ( Bu konuyu "Teknolojik araçlarla iletişim" konusunda daha detaylı bir biçimde inceleyeceğiz İletişimin bozucu engeller nelerdir?)

5) Zaman Baskısı

Zaman baskısı iletişimde önemli bir etken oluşturur İletişimin bozucu engeller nelerdir? Bunun en iyi örneklerini bazı televizyon programlarında hepimiz görmüşüzdür İletişimin bozucu engeller nelerdir? Programı yöneten şahıs konuşmacıya sadece 1 dakikanız var lütfen söyleyecekleriniz toparlayınız der bir toplantıya katılan biri süre o kadar kısıtlıydı ki bana sıra bile gelmedi diye yakınır İletişimin bozucu engeller nelerdir? Zaman baskısı konuşmacıyı strese sokabilir ve söylemek istediği en önemli şeyi atlayabilir İletişimin bozucu engeller nelerdir? Hızlı hızlı konuştuğumuzda zamanımızın olmadığı mesajını vermiş oluruz İletişimin bozucu engeller nelerdir? Zaman baskısı altında yazılan bir mesaj etkin bir şekilde kodlanmayabilir İletişimin bozucu engeller nelerdir? Yine zaman baskısı altında olan bir alıcı mesajı algılama ve yorumlamada yani kod çözmede başarılı olmayabilir İletişimin bozucu engeller nelerdir? Bazen yoğun çalışma ortamı yüzünden ailemize vakit ayıramayabiliriz İletişimin bozucu engeller nelerdir? Bir randevuya zamanında gitmek bir ziyaretin süresini iyi ayarlamak iletişimde olduğumuz kişinin önemini ortaya koyar İletişimin bozucu engeller nelerdir? Bunlardan anlaşıldığı gibi zamanın da bir "dil"i vardır İletişimin bozucu engeller nelerdir? İyi kullanılamaması durumunda önemli iletişim engellerine yol açar İletişimin bozucu engeller nelerdir?

6) Kesintiler

İletişimde kesintiler farklı biçimlerde ortaya çıkar İletişimin bozucu engeller nelerdir? Annenizle konuşurken kardeşinizin bir bardağı kırması ve elini kesmesi tam dersinize konsantre olmuşken cep telefonunuzun çalması bir öğrencinin sınıfa geç girmesi bir konferansta konuşmacıya dinleyenlerden birinin aniden bir soru yöneltmesi iletişimi olumsuz etkileyen yani engel yaratan faktörlerdir İletişimin bozucu engeller nelerdir? Bunlarla başa çıkmanın yolu engelin varlığını kabul etmektir İletişimin bozucu engeller nelerdir? Kesintiden hemen sonra konuya birkaç cümle geriden başlayarak hatırlatma yaptıktan sonra devam etmektir İletişimin bozucu engeller nelerdir? Kesintileri yok saymak bir çözüm değildir İletişimin bozucu engeller nelerdir?

Eğer kesintiler peş peşe geliyorsa yaptığımız işi bir süre veya tamamen başka bir zamana ertelemek en iyisidir


ebush isimli Üye şimdilik offline konumundadır  

Alt 16-05-2014, 03:56   #2 (permalink)
Misafir
Avatar Yok
 
Standart

iletişim engeliyle ilgili hikayeyi nerde bulabilirim


 

Hızlı Cevap

Doğrulama Sorusu
Mesajınız:
Yazı şeklini sil
Kalın
Eğik yazı
Altı çizik

Grafik ekle
Alıntı yap [QUOTE]
 
Alanı Küçült
Alanı Büyült

Seçenekler
Stil


İletişimin bozucu engeller nelerdir?

İletişimin bozucu engeller nelerdir? konusu, GENEL KÜLTÜR / Eğitim ve Öğretim forumunda tartışılıyor.


Konu etiketleri: iletişimi etkileyen engeller nelerdir, iletişim engelleri nelerdir, iletişimi etkileyen engeller, iletişim engelleri nelerdir kısaca, iletişimin bozucu engelleri, iletişimin engelleri nelerdir, iletişimin bozucu engelleri nelerdir, mesajdan kaynaklanan engeller, iletisimin bozucu engelleri, iletişime engel olan tutum ve ifadeler, iletişimin kişisel engelleri kısaca, iletisimi etkileyen engeller nelerdir, iletişimin teknik engelleri, iletişimde bozucu engeller, iletişimde engeller nelerdir,

Benzer Konular

Konu Konuyu Başlatan Forum Cevap Son Mesaj
Toplum İçin İletişimin Önemi gizem Soru Cevap 0 14-08-2012 11:22
Sözlü İletişimin Avantajları ve Dezavantajları Nelerdir? gizem Soru Cevap 0 02-05-2012 02:25
Diş Yapısı Konuşmayı Engeller mi ? elif Sağlık Soruları ve Cevapları 0 09-06-2011 12:54
Kadını Sadece Kendisi Engeller! nimlahza Aile, Evlilik ve Çocuklar 0 22-10-2010 01:09
en sinir bozucu ses??? Jülyet Anketler 11 21-04-2010 02:49

Üye olmadan soru sorabilirsiniz!

Bütün Zaman Ayarları WEZ +4 olarak düzenlenmiştir. Saat şuan 12:05 .


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.5.2 ©2010, Crawlability, Inc.
Web Stats