bakimliyiz
Sponsor Reklamlar
Geri git   Bakimliyiz.Com > GENEL KÜLTÜR > Eğitim ve Öğretim

Kadın Portalı Kayıt Ol İletişim Forumları Okundu Kabul Et
Alt 30-03-2013, 08:26   #1 (permalink)
 
ebush - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Standart Kimyasal tepkime nedir?-Kimyasal tepkimenin çeşitleri nelerdir?

Kimyasal tepkime nedir?-Kimyasal tepkimenin çeşitleri nelerdir?

Sentez tepkimeleri

İki ya da daha fazla basit bir madde oluşturuyorsa böyle tepkimeler Sentez tepkimler olarak adlandırılır Kimyasal tepkime nedir?-Kimyasal tepkimenin çeşitleri nelerdir? Ayrıca 'analiz tepkimler' de' denir Kimyasal tepkime nedir?-Kimyasal tepkimenin çeşitleri nelerdir?
2 H2 + ½ O2 → 2H2O
2 Kimyasal tepkime nedir?-Kimyasal tepkimenin çeşitleri nelerdir? Suda iyonlaşarak çözündükleri için çözeltileri elektrik akımını iletir Kimyasal tepkime nedir?-Kimyasal tepkimenin çeşitleri nelerdir?
3 Kimyasal tepkime nedir?-Kimyasal tepkimenin çeşitleri nelerdir? Katı halde elektrik akımını iletmezler Kimyasal tepkime nedir?-Kimyasal tepkimenin çeşitleri nelerdir? Ancak ısı etkisi ile eritilmiş halleri ile sulu çözeltileri elektrik akımını iletir Kimyasal tepkime nedir?-Kimyasal tepkimenin çeşitleri nelerdir?
Yer değiştirme tepkimeleri

Bir elementin bir bileşikle tepkimeye girerek bu bileşiklerdeki elementlerden birinin yerini aldığı tepkimelere denir Kimyasal tepkime nedir?-Kimyasal tepkimenin çeşitleri nelerdir?
örnek:
Zn + 2 HCI → ZnCI2 + H2Hg(s)½O2(g)→ HgO (k) + ısı
Kimyasal değişmelere ya da kimyasal tepkimelere kimyasal reaksiyonlar da denir Kimyasal tepkime nedir?-Kimyasal tepkimenin çeşitleri nelerdir?Kimyasal tepkime sırasında değişimgeçiren
maddelere reaksiyona girenler yeni oluşan maddelere de reaksiyondan çıkanlar ya da ürünler adı verilir Kimyasal tepkime nedir?-Kimyasal tepkimenin çeşitleri nelerdir?


Demirin paslanması sırasında havadaki oksijenle demir birleşerek demir oksit denilen pası oluşturur Kimyasal tepkime nedir?-Kimyasal tepkimenin çeşitleri nelerdir?Burada demir ve oksijen girenler demir oksit ise çıkan üründür Kimyasal tepkime nedir?-Kimyasal tepkimenin çeşitleri nelerdir?
Kimyasal tepkimeler sırasında meydana gelen değişiklikler kimyasal denklemlerle gösterilir Kimyasal tepkime nedir?-Kimyasal tepkimenin çeşitleri nelerdir?


Kimyasal denklemlerde giren ve çıkan maddeler formüllerle gösterilir Kimyasal tepkime nedir?-Kimyasal tepkimenin çeşitleri nelerdir?Örneğin kömür yanarken içindeki karbon havadaki oksijenle birleşir ve karbon dioksit gazı açığa çıkar Kimyasal tepkime nedir?-Kimyasal tepkimenin çeşitleri nelerdir? Bu olaya ilişkin tepkime denklemi şu şekilde yazılır:


C + O2 CO2
Kömür Oksijen Karbon dioksit
Girenler Çıkanlar (Ürün)
Denklemden de görüldüğü gibi tepkimeye giren ve çıkan maddeler arasına ok konur Kimyasal tepkime nedir?-Kimyasal tepkimenin çeşitleri nelerdir? Giren maddeler okun sol tarafında çıkanlar ise sağ tarafında bulunur Kimyasal tepkime nedir?-Kimyasal tepkimenin çeşitleri nelerdir?
Kimyasal denklemler tepkime hakkında bir çok bilgiyi basit bir şekilde göstermemize yarar Kimyasal tepkime nedir?-Kimyasal tepkimenin çeşitleri nelerdir? Örneğin; C + O2 CO2 tepkimesi bize 1 karbon atomuyla 2 oksijen atomunun birleşerek 1 karbon dioksit molekülü oluşturduğunu gösterir Kimyasal tepkime nedir?-Kimyasal tepkimenin çeşitleri nelerdir?

Tepkime Çeşitleri
Kimyasal tepkimeler gerçekleşirken bazı maddeler arasında bağlar koparken bazı maddeler arasında yeni bağlar oluşur Kimyasal tepkime nedir?-Kimyasal tepkimenin çeşitleri nelerdir?Kimyasal tepkimeler oluş şekline göre sentez ayrışma ve yer değiştirme tepkimeleri olarak sınıflandırılabilir:
1 Kimyasal tepkime nedir?-Kimyasal tepkimenin çeşitleri nelerdir? Sentez (Birleşme) Tepkimeleri:
Element ya da bileşiklerin birleşmesiyle yeni bir madde oluşumuna sentez (birleşme) tepkimesi adı verilir Kimyasal tepkime nedir?-Kimyasal tepkimenin çeşitleri nelerdir?
Örnek; karbon dioksit ve suyun oluşumu:
C + O2 CO2
2 H2 + O2 2 H2O
2 Kimyasal tepkime nedir?-Kimyasal tepkimenin çeşitleri nelerdir? Analiz (Ayrışma) Tepkimeleri:
Bir bileşik kendini oluşturan daha basit maddelere ayrışıyorsa buna analiz (ayrışma) tepkimesi adı verilir Kimyasal tepkime nedir?-Kimyasal tepkimenin çeşitleri nelerdir?
Örnek; suyun ve potasyum kloratın (KClO3) ayrışması:
2 H2O 2 H2 + O2
KClO3 KCl + 3/2O2
3 Kimyasal tepkime nedir?-Kimyasal tepkimenin çeşitleri nelerdir? Yer Değiştirme Tepkimeleri:
Bir element ve bir bileşik arasında ya da iki farklı bileşik arasında oluşan tepkimelerde atomlar birbiriyle yer değiştirip yeni bileşikler oluşturabilir Kimyasal tepkime nedir?-Kimyasal tepkimenin çeşitleri nelerdir? Bu tip tepkimelere yer değiştirme tepkimesi adı verilir Kimyasal tepkime nedir?-Kimyasal tepkimenin çeşitleri nelerdir?
Örneğin magnezyum ile çinko oksit tepkimeye girdiğinde magnezyum oksit ve çinko oluşur Kimyasal tepkime nedir?-Kimyasal tepkimenin çeşitleri nelerdir?
Mg + ZnO MgO + Zn
Tepkime denkleminde de görüldüğü gibi elementler yer değiştirerek yeni bileşikler oluşturur Kimyasal tepkime nedir?-Kimyasal tepkimenin çeşitleri nelerdir?

Tepkime Denklemlerinin Denkleştirilmesi
Kimyasal tepkimelere giren maddelerle çıkan maddeleri oluşturan atomların cinsleri ve sayıları aynıdır Kimyasal tepkime nedir?-Kimyasal tepkimenin çeşitleri nelerdir? Dolayısıyla bir tepkime denkleminin sol ve sağ tarafında aynı cins ve aynı sayıda atom bulunmalıdır Kimyasal tepkime nedir?-Kimyasal tepkimenin çeşitleri nelerdir?Böyle tepkime denklemlerine denkleştirilmiş
tepkime denklemi adı verilir Kimyasal tepkime nedir?-Kimyasal tepkimenin çeşitleri nelerdir?


Eğer bir tepkime denklemi denk değilse formül ve sembollerin önüne uygun sayılar yazılarak tepkime denkleştirilir Kimyasal tepkime nedir?-Kimyasal tepkimenin çeşitleri nelerdir?


Örneğin su oksijen ve hidrojenin birleşmesiyle oluşur Kimyasal tepkime nedir?-Kimyasal tepkimenin çeşitleri nelerdir? Fakat oksijen ve hidrojen tek atom hâlinde değil O2 ve H2 molekülleri şeklinde ve gaz hâlde bulunur Kimyasal tepkime nedir?-Kimyasal tepkimenin çeşitleri nelerdir?Suyun tepkime denklemini H2 + O2 H2O şeklinde yazarsak denk bir tepkime denklemi yazmış olmayız Kimyasal tepkime nedir?-Kimyasal tepkimenin çeşitleri nelerdir? Çünkü giren atom sayısı ile çıkan atom sayısı aynı değildir Kimyasal tepkime nedir?-Kimyasal tepkimenin çeşitleri nelerdir? Girenler tarafında 2 tane O atomu çıkanlar tarafında ise 1 tane O atomu vardır Kimyasal tepkime nedir?-Kimyasal tepkimenin çeşitleri nelerdir?
Denklemi denkleştirmek için H2 ve H2O’nun önüne 2 yazalım;
2 H2 + O2 2 H2O
4 adet H 4 adet H
2 adet O 2 adet O
Bu durumda girenler ve çıkanlar denkleşmiş olur Kimyasal tepkime nedir?-Kimyasal tepkimenin çeşitleri nelerdir?Şimdi de O2’nin önüne 1/2 yazalım;
H2 + 1/2O2 H2O
2 adet H 2 adet H
1 adet O 1 adet O
Görüldüğü gibi yine tepkimeye giren ve çıkan atom sayıları denkleşti Kimyasal tepkime nedir?-Kimyasal tepkimenin çeşitleri nelerdir?
O hâlde denk olmayan bir kimyasal tepkime denklemi formüllerin
başlarına katsayılar yazılarak denk hâle getirilebilir Kimyasal tepkime nedir?-Kimyasal tepkimenin çeşitleri nelerdir?


Örnek:Magnezyum ve oksijen birleşerek Magnezyum oksit (MgO) bileşiğini oluşturur Kimyasal tepkime nedir?-Kimyasal tepkimenin çeşitleri nelerdir?Bu olayın tepkime denklemini yazınız Kimyasal tepkime nedir?-Kimyasal tepkimenin çeşitleri nelerdir?
Örnek: ****nın formülü CH4 olduğuna göre ****n ve oksijen arasındaki kimyasal denklemi yazınız Kimyasal tepkime nedir?-Kimyasal tepkimenin çeşitleri nelerdir?


Tepkimelerde Kütlenin Korunumu
Bir kimyasal tepkimede tepkimeye giren maddelerin kütlelerinin toplamı çıkan maddelerin kütlelerinin toplamına eşittir Kimyasal tepkime nedir?-Kimyasal tepkimenin çeşitleri nelerdir?Demirin kükürt ile tepkimesinden demir sülfür oluşur (Kükürt = Sülfür) Kimyasal tepkime nedir?-Kimyasal tepkimenin çeşitleri nelerdir? Demir sülfürün tepkime denklemi şu şekildedir Kimyasal tepkime nedir?-Kimyasal tepkimenin çeşitleri nelerdir?


Fe + S FeS
56 32 88 g
Giren Çıkan
kütle = 56 + 32 = 88 g kütle = 88 g


Tepkimelerde Isı Alış Verişi
Kimyasal tepkimeler oluşurken maddeler ya enerji alır ya da enerji açığa çıkarır Kimyasal tepkime nedir?-Kimyasal tepkimenin çeşitleri nelerdir? Bazı maddelerin tepkimeye girmesi için ısı alması gerekir Kimyasal tepkime nedir?-Kimyasal tepkimenin çeşitleri nelerdir? Örneğin kömürün yanmaya başlaması için tutuşma sıcaklığına kadar ısıtılması gerekir Kimyasal tepkime nedir?-Kimyasal tepkimenin çeşitleri nelerdir? Kömür tutuştuktan sonra yanarken etrafa ısı yayar Kimyasal tepkime nedir?-Kimyasal tepkimenin çeşitleri nelerdir?


Isı Alan (Endotermik) Tepkime

Isı alarak gerçekleşen kimyasal olaylara endotermik tepkime denir Kimyasal tepkime nedir?-Kimyasal tepkimenin çeşitleri nelerdir? Isı alarak gerçekleşen bir kimyasal tepkime denkleminde girenler tarafında ısı alındığı belirtilir Kimyasal tepkime nedir?-Kimyasal tepkimenin çeşitleri nelerdir?
Örneğin; kireçtaşı (kalsiyum karbonat) ısıtıldığında kalsiyum oksit ve karbon dioksit oluşur Kimyasal tepkime nedir?-Kimyasal tepkimenin çeşitleri nelerdir? Bunun tepkime denklemi şöyledir:


CaCO3 + Isı CaO + CO2


Bu denklemde de görüldüğü gibi endotermik reaksiyonlarda ısı girenler tarafında yazılır Kimyasal tepkime nedir?-Kimyasal tepkimenin çeşitleri nelerdir?
Isı Veren (Ekzotermik) Tepkime
Isı vererek gerçekleşen kimyasal olaylara ekzotermik tepkime denir Kimyasal tepkime nedir?-Kimyasal tepkimenin çeşitleri nelerdir?Isı vererek gerçekleşen bir kimyasal tepkime denklemi yazılırken çıkanlar tarafında dışarı ısı verildiği belirtilir Kimyasal tepkime nedir?-Kimyasal tepkimenin çeşitleri nelerdir?
Örneğin karbonun oksijenle tepkimeye girmesi sonucu karbon dioksit gazı ve ısı açığa çıkar Kimyasal tepkime nedir?-Kimyasal tepkimenin çeşitleri nelerdir? Bu olayın tepkime denklemi;


C + O2 CO2 + Isı şeklinde belirtilir Kimyasal tepkime nedir?-Kimyasal tepkimenin çeşitleri nelerdir?


Yanma tepkimeleri maddelerin oksijenle tepkimeye girmesiyle gerçekleşir Kimyasal tepkime nedir?-Kimyasal tepkimenin çeşitleri nelerdir? Yanma tepkimelerinin tamamı ısı veren tepkimedir Kimyasal tepkime nedir?-Kimyasal tepkimenin çeşitleri nelerdir?


Örnek : Civa oksit ısıtıldığında cıva ve oksijene ayrışmaktadır Kimyasal tepkime nedir?-Kimyasal tepkimenin çeşitleri nelerdir?Bunu tepkime denklemini yazarak gösteriniz Kimyasal tepkime nedir?-Kimyasal tepkimenin çeşitleri nelerdir?


Örnek :
Vücudumuzda bulunan glikozun (C6H12O6) oksijenle tepkimeye girmesi sonucu karbon dioksit su ve ısı enerjisi açığa çıkar Kimyasal tepkime nedir?-Kimyasal tepkimenin çeşitleri nelerdir? Bu olaya solunum denir Kimyasal tepkime nedir?-Kimyasal tepkimenin çeşitleri nelerdir?Bunu tepkime denklemini yazarak gösteriniz Kimyasal tepkime nedir?-Kimyasal tepkimenin çeşitleri nelerdir?


Asitin suda çözünmesi sonucu da ısı enerjisi açığa çıkar Kimyasal tepkime nedir?-Kimyasal tepkimenin çeşitleri nelerdir? Bu yüzden asit içine su dökülmemelidir Kimyasal tepkime nedir?-Kimyasal tepkimenin çeşitleri nelerdir?Suyun elektrolizi esnasında suya elektrik enerjisi verilir Kimyasal tepkime nedir?-Kimyasal tepkimenin çeşitleri nelerdir? Bu da bir çeşit endotermik tepkimedir Kimyasal tepkime nedir?-Kimyasal tepkimenin çeşitleri nelerdir?


ebush isimli Üye şimdilik offline konumundadır  

Hızlı Cevap

Doğrulama Sorusu
Mesajınız:
Yazı şeklini sil
Kalın
Eğik yazı
Altı çizik

Grafik ekle
Alıntı yap [QUOTE]
 
Alanı Küçült
Alanı Büyült

Seçenekler
Stil


Kimyasal tepkime nedir?-Kimyasal tepkimenin çeşitleri nelerdir?

Kimyasal tepkime nedir?-Kimyasal tepkimenin çeşitleri nelerdir? konusu, GENEL KÜLTÜR / Eğitim ve Öğretim forumunda tartışılıyor.


Konu etiketleri: kimyasal tepkime nedir, oluşum sentez tepkimeleri, oluşum tepkimeleri, kimyasal tepkime çeşitleri, kimyasal tepkime türleri, analiz tepkimesi nedir, oluşum sentez tepkimesi, sentez tepkimeleri, kimyasal tepkimeler nedir, kimyasal tepkime nedir çeşitleri nelerdir, oluşum tepkimesi nedir, oluşum tepkimesi, kimyasal tepkime nedir ve çeşitleri, kimyasal tepkime çeşitleri nedir, kimyasal tepkime türleri nelerdir,

Benzer Konular

Konu Konuyu Başlatan Forum Cevap Son Mesaj
Kimyasal bağ çeşitleri nelerdir? ebush Eğitim ve Öğretim 0 30-03-2013 07:03
Kimyasal Tepkime Çeşitleri Nelerdir? elif Soru Cevap 0 28-02-2013 10:27
Kimyasal Çözücüler Nelerdir elif Soru Cevap 0 17-02-2013 03:35
Kimyasal Çözücüler Nelerdir? gizem Soru Cevap 0 11-05-2012 02:35
Fiziksel ve kimyasal değişimler nelerdir? elif Eğitim ve Öğretim 0 14-06-2011 04:52

Üye olmadan soru sorabilirsiniz!

Bütün Zaman Ayarları WEZ +4 olarak düzenlenmiştir. Saat şuan 03:45 .


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.5.2 ©2010, Crawlability, Inc.
Web Stats