bakimliyiz
Sponsor Reklamlar
Geri git   Bakimliyiz.Com > GENEL KÜLTÜR > Eğitim ve Öğretim

Kadın Portalı Kayıt Ol İletişim Forumları Okundu Kabul Et
Alt 31-03-2013, 03:32   #1 (permalink)
 
ebush - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Standart Atatürk ilkelerini etkileyen düşünceler nelerdir?

Atatürkün ilkeleri nelerdir?-Atatürk ilkelerini etkileyen düşünceler nelerdir?

1) Atatürkçülüğün Tanımı


Atatürkçülük temel ilkelerini Mustafa Kemal Atatürk’ün belirlediği Türk ulusunun gereksinimleri ile gerçeklerinden ortaya çıkan Türk ulusunun bugün ve gelecekte tam bağımsızlığa huzur ve gönence iye (sahip) olması devletin ulus egemenliği ilkesine dayandırılması usun (aklın) ve bilimin yol göstericiliğinde Türk ulusal kültürünün çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkarılmasını amaçlayan; devlet yaşamına düşünce yaşamına ekonomik yaşama toplumun temel kurumlarına ilişkin gerçekçi düşünce ve ilkeleri içeren tümden bir ulusal çağdaşlaşma değişim ve dönüşüm modelidir Atatürk ilkelerini etkileyen düşünceler nelerdir?

Atatürkçülük öngörüp gerçekleştirdiği toplumsal siyasal ve ekonomik model bakımından evrensel değerlere de dayanan bir düşünce dizgesidir Atatürk ilkelerini etkileyen düşünceler nelerdir? Değişim ve dönüşümü temel aldığı için de değişken bir yapıdadır Atatürk ilkelerini etkileyen düşünceler nelerdir? Us ile bilimi temel alan yaklaşımıyla “İnkılapçılık İlkesi” hem düşünce dizgesinin (sisteminin) hem de öngörülen toplumsal siyasal ve ekonomik modelin çağdaş değişim ve dönüşümlere açık olduğunu gösterir Atatürk ilkelerini etkileyen düşünceler nelerdir? Nitekim Atatürk 1925’te “Yaptığımız ve yapmakta olduğumuz inkılapların hedefi Türkiye Cumhuriyeti halkını tümüyle çağımıza uygun bütün anlam ve biçimiyle uygar bir toplum durumuna ulaştırmaktır Atatürk ilkelerini etkileyen düşünceler nelerdir? İnkılaplarımızın temel ilkesi budur Atatürk ilkelerini etkileyen düşünceler nelerdir? Bu gerçeği kabul edemeyen anlayışları darmadağın etmek zorunludur Atatürk ilkelerini etkileyen düşünceler nelerdir? Şimdiye dek ulusun dimağını paslandıran uyuşturan bu anlayışta bulunanlar olmuştur Atatürk ilkelerini etkileyen düşünceler nelerdir? Her durumda zihniyetlerde var olan hurafeler tümüyle kovulacaktır Atatürk ilkelerini etkileyen düşünceler nelerdir? Onlar çıkarılmadıkça dimağa gerçek pırıltılarını yerleştirmek olanaksızdır Atatürk ilkelerini etkileyen düşünceler nelerdir?” diyerek düşünce dizgesinin (sisteminin) çağdaşlaşma hedefini imlemiştir (işaret etmiştir) Atatürk ilkelerini etkileyen düşünceler nelerdir?2) Atatürkçülüğün Temel İlkeleri

Türkiye Cumhuriyeti Devleti Atatürk’ün önderliğinde gerçekleştirilen bir ulusal Kurtuluş Savaşı sonrasında belli temel ilkeler üzerinde kurulmuştur Atatürk ilkelerini etkileyen düşünceler nelerdir? İşte Atatürkçülük bu temel ilkeleri de içermekte ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kuruluş felsefesini oluşturmaktadır Atatürk ilkelerini etkileyen düşünceler nelerdir? “Merkezî-Milli (Üniter) Devlet” “Tam Bağımsız Devlet” “Milli Egemenliğe Dayalı Demokratik Laik Devlet” özellikleri Türkiye Cumhuriyeti’nin temel ilkeleridir Atatürk ilkelerini etkileyen düşünceler nelerdir? Kimi başka özelliklerle anayasalarımıza da yansıyan bu ilkeler Atatürkçülüğün de özünü oluşturan temel değerlerdir Atatürk ilkelerini etkileyen düşünceler nelerdir? Bu durumda Atatürkçülük Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni yaşatma ve yarınlara taşıma bilincini de belirtmektedir Atatürk ilkelerini etkileyen düşünceler nelerdir?2 Atatürk ilkelerini etkileyen düşünceler nelerdir?1 Atatürk ilkelerini etkileyen düşünceler nelerdir? Ulus (Üniter) Devlet

Çağımızın devleti çağdaş devlet kimi aykırılıklar bir yana bırakılırsa “ulus (üniter) devlet”tir Atatürk ilkelerini etkileyen düşünceler nelerdir? Başka bir deyişle günümüzde devletin insan ögesi “ulus” adını alan topluluktur Atatürk ilkelerini etkileyen düşünceler nelerdir? Türkiye Cumhuriyeti yerine kurulduğu Osmanlı Devleti gibi çok uluslu bir ilhanlık (imparatorluk) değildir Atatürk ilkelerini etkileyen düşünceler nelerdir? İnsan ögesi Türk ulusuna dayanan tüm anlamıyla ulusal bir devlettir Atatürk ilkelerini etkileyen düşünceler nelerdir?

Türk çoğunluğu topraklarını hedefleyen Ulusal Ant (Misak-ı Milli) sınırları üzerine kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nin bu temel özelliği Lozan Antlaşması’nda da uluslararası hukuk bakımından da tescil edilmiştir Atatürk ilkelerini etkileyen düşünceler nelerdir?

Ulus Devlet özelliği hem ülkenin hem de ulusun bölünmezliğini birliğini belirtir Atatürk ilkelerini etkileyen düşünceler nelerdir? Türkçe’nin resmi dil devlet eğitim ve yayın dili olması; hukukun tekliği; merkezi yönetim kültürel ve siyasal bütünlük bunu tamamlar Atatürk ilkelerini etkileyen düşünceler nelerdir? Anayasamızın 3 Atatürk ilkelerini etkileyen düşünceler nelerdir? maddesi ulusal devlet olma ilkesini; 126 ve 127 Atatürk ilkelerini etkileyen düşünceler nelerdir? maddeler de Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin siyasal coğrafi düzeninin merkezi devlet olduğu ilkesini getirmiştir Atatürk ilkelerini etkileyen düşünceler nelerdir? Türkiye Cumhuriyeti Devleti merkezi ulusal devlettir Atatürk ilkelerini etkileyen düşünceler nelerdir? Burada “merkezilik” özelliğinin vurgulanmasının nedeni “federal” devletin de ulus devlet olabileceği gerçeğidir Atatürk ilkelerini etkileyen düşünceler nelerdir? Bilindiği gibi bir çok federal devlet ulusal devlet olabilmektedir Atatürk ilkelerini etkileyen düşünceler nelerdir? ABD İsviçre çağdaş ulusal devletlerdir ancak bunların siyasal yapıları “federal yapı”dır Atatürk ilkelerini etkileyen düşünceler nelerdir? Bu yönüyle ulusal devlet yapısı “ilhanlık (imparatorluk) devlet yapısını” ve “ümmetçi devlet yapısını” reddetmektedir Atatürk ilkelerini etkileyen düşünceler nelerdir?

Atatürk 5 Kasım 1925’te Ankara Hukuk Fakültesi’ni açarken yaptığı konuşmada ulusal devlet özelliğini şöyle açıklamıştır: “Bugünkü devletimizin biçimi yüzyıllardan beri gelen eski biçimleri ortadan kaldıran en gelişmiş biçim olmuştur Atatürk ilkelerini etkileyen düşünceler nelerdir? Ulusun varlığını sürdürmek için bireyleri arasında düşündüğü ortak bağ yüzyıllardan beri gelen biçim ve niteliğini değiştirmiş yani ulus dinsel ve mezhepsel bağlılık yerine Türk ulusluğu (milliyeti) bağıyla bireylerini toplamıştır Atatürk ilkelerini etkileyen düşünceler nelerdir?”

Atatürkçülüğün temel ilkelerinden biri olan ulusal devlet anlayışı Fransız Devrimi’nden sonra gelişen evrensel çağdaş değerlerden biri olduğu gibi ulusalcılık (milliyetçilik) ilkesinin de doğal bir sonucudur Atatürk ilkelerini etkileyen düşünceler nelerdir?2 Atatürk ilkelerini etkileyen düşünceler nelerdir?2 Atatürk ilkelerini etkileyen düşünceler nelerdir? Tam Bağımsız Devlet


Türkiye Cumhuriyeti Osmanlı Devleti gibi siyasal ve ekonomik bakımdan “yarı bağımlı” bir devletin yıkıntıları üzerinde kurulup yükselmiştir Atatürk ilkelerini etkileyen düşünceler nelerdir? Bu nedenle “tam bağımsızlık” Atatürk’ün baştan beri üzerinde en çok durduğu bir temel ilke olarak yaşama geçirilmiştir Atatürk ilkelerini etkileyen düşünceler nelerdir? Atatürk’ün tam bağımsızlık konusundaki en öz sözleri Söylev’in belleklerimize işlemiş olan şu satırlarında yer almaktadır:

“İlke Türk ulusunun onurlu bir ulus olarak yaşamasıdır Atatürk ilkelerini etkileyen düşünceler nelerdir? Bu ilke ancak tam bağımsızlıkla sağlanabilir Atatürk ilkelerini etkileyen düşünceler nelerdir? Ne kadar varsıl (zengin) ve gönençli (müreffeh) olursa olsun bağımsızlıktan yoksun bir ulus uygar insanlık karşısında uşak olmak konumundan yüksek bir davranıma yaraşır olamaz Atatürk ilkelerini etkileyen düşünceler nelerdir? Yabancı bir devletin koruyuculuğu ve kollayıcılığını kabul etmek insanlık niteliklerinden yoksunluğu güçsüzlük ve beceriksizliği itiraf etmekten başka bir şey değildir Atatürk ilkelerini etkileyen düşünceler nelerdir? Gerçekten bu duruma düşmemiş olanların isteyerek başlarına bir yabancı efendi getirmelerine kesinlikle olasılık verilemez Atatürk ilkelerini etkileyen düşünceler nelerdir? Oysa Türk’ün onuru izzet-i nefsi ve yeteneği çok yüksek ve büyüktür Atatürk ilkelerini etkileyen düşünceler nelerdir? Böyle bir ulus tutsak yaşamaktansa mahvolsun daha iyidir! Dolayısıyla ya bağımsızlık ya ölüm!”

Atatürk’e göre bağımsızlık biçimsel ve sözde bir bağımsızlık değil her alanda tam ve gerçek bir bağımsızlıktır Atatürk ilkelerini etkileyen düşünceler nelerdir? Nitekim Haziran 1921’de Fransız temsilcisi Franklin Bouillon’a şunları söylemiştir: “Tam bağımsızlık denildiği zaman elbette siyasal mali iktisadi adli süersel (askeri) kültürel ve benzeri her konuda tam bağımsızlık tam özgürlük demektir Atatürk ilkelerini etkileyen düşünceler nelerdir? Bu saydıklarımın herhangi birinde bağımsızlıktan yoksunluk ulus ve ülkenin gerçek anlamıyla bütün bağımsızlığından yoksunluğu demektir Atatürk ilkelerini etkileyen düşünceler nelerdir?”

Atatürk bağımsızlık konusunda özellikle mali bağımsızlığa dikkat çekmiş ve bunun önemini vurgulamıştır Atatürk ilkelerini etkileyen düşünceler nelerdir? 1 Mart 1922’de Kamutay’ın (Büyük Millet Meclisi’nin) üçüncü toplantı yılını açarken bu konuda şunları söylemiştir : “Bugünkü mücadelelerimizin hedefi tam bağımsızlıktır Atatürk ilkelerini etkileyen düşünceler nelerdir? Bağımsızlığın bütünlüğüyse ancak mali bağımsızlıkla olanaklıdır Atatürk ilkelerini etkileyen düşünceler nelerdir? Bir devletin maliyesi bağımsızlıktan yoksun olunca o devletin bütün yaşam kollarında bağımsızlık felce uğramıştır Atatürk ilkelerini etkileyen düşünceler nelerdir? Çünkü her devlet organı ancak maliye gücüyle yaşar Atatürk ilkelerini etkileyen düşünceler nelerdir? Mali bağımsızlığın korunması için ilk koşul bütçenin ekonomik bünyeyle orantılı ve denk olmasıdır Atatürk ilkelerini etkileyen düşünceler nelerdir? Dolayısıyla devlet bünyesini yaşatmak için dışarıya başvurmaksızın ülkenin gelir kaynaklarıyla yönetimi sağlamak çare ve önlemini bulmak gerekli ve olanaklıdır Atatürk ilkelerini etkileyen düşünceler nelerdir?”

Kuşkusuzdur ki Atatürk’ün tam bağımsızlık anlayışı yabancı düşmanlığı ya da dış ilişkilerde yalnızcılık politikası anlamına gelmez Atatürk ilkelerini etkileyen düşünceler nelerdir? Daha Sivas Kurultayı kararlarından başlayarak öbür uluslarla bilimsel ekonomik ve teknolojik ilişki ve işbirliğini önemseyen Atatürk bu konuda şunları söylemektedir: “Türkiye’nin bağımsızlığı her alanda tümüyle onaylanmak koşuluyla kapılarımız bütün yabancılara genişçe açık kalacaktır Atatürk ilkelerini etkileyen düşünceler nelerdir? Biz yabancılara karşı herhangi düşmanca bir duygu beslemediğimiz gibi onlarla içten ilişkilerde bulunmak isteğindeyiz Atatürk ilkelerini etkileyen düşünceler nelerdir? Türkler bütün uygar ulusların dostlarıdır Atatürk ilkelerini etkileyen düşünceler nelerdir? Amacımız yeniden yakınlaşmak bizi başka uluslara bağlayan bağları artırmaktır Atatürk ilkelerini etkileyen düşünceler nelerdir? Ülkeler çeşitlidir ancak uygarlık birdir ve bir ulusun ilerlemesi için de bu tek uygarlığa katılması gereklidir Atatürk ilkelerini etkileyen düşünceler nelerdir?”2 Atatürk ilkelerini etkileyen düşünceler nelerdir?3 Atatürk ilkelerini etkileyen düşünceler nelerdir? Ulusal Egemenliğe Dayalı (Demokratik-Laik) Devlet


Atatürkçülüğün temellerini oluşturan üçüncü ana ilke ulusal egemenliktir Atatürk ilkelerini etkileyen düşünceler nelerdir? Ulusal egemenlik devlet içinde en üstün buyurma erki (kudreti) olan egemenliğin ulusa ait olduğunu belirtir Atatürk ilkelerini etkileyen düşünceler nelerdir? Bu anlamda ulusal egemenlik kişi ve zümre egemenliğiyle yani monarşik oligarşik ya da dinsel (teokratik) yönetim biçimleriyle kesinlikle bağdaşmaz Atatürk ilkelerini etkileyen düşünceler nelerdir?

Tıpkı tam bağımsızlık ilkesi gibi ulusal egemenlik de Atatürk’ün Ulusal Mücadelenin ilk günlerinden beri açıkça ortaya koyduğu ısrarla vurguladığı bir ilkedir Atatürk ilkelerini etkileyen düşünceler nelerdir? Atatürk Erzurum ve Sivas Kurultayları’nda “ulusal istenç (irade)” olarak belirtilen bu ilaaai 28 Aralık 1919’da Temsil Heyeti’nin Ankara’ya gelişinden bir gün sonra şöyle ortaya koymuştur : “Bir ulus varlığı ve hakları için bütün gücüyle bütün düşünsel ve maddi güçleriyle ilgili olmazsa bir ulus kendi gücüne dayanarak varlığını ve bağımsızlığını sağlamazsa şunun bunun oyuncağı olmaktan kurtulamaz Atatürk ilkelerini etkileyen düşünceler nelerdir? Bu nedenle örgütümüzde ulusal güçlerin etken ve ulusal istencin (iradenin) egemen olması ilkesi benimsenmiştir Atatürk ilkelerini etkileyen düşünceler nelerdir? Bugün bütün dünyanın ulusları yalnız bir egemenlik tanırlar : Ulusal egemenlik Atatürk ilkelerini etkileyen düşünceler nelerdir? Atatürk ilkelerini etkileyen düşünceler nelerdir? Atatürk ilkelerini etkileyen düşünceler nelerdir?”

Atatürk Ulusal Mücadelenin başlangıcından öldüğü ana dek her fırsatta ulusal egemenliği Türk toplumuna benimsetmeye çalışmış her zaman kişisel yönetimin sakıncalarıyla ulusal egemenliğin üstünlüklerini çarpıcı biçimde karşılaştırmıştır Atatürk ilkelerini etkileyen düşünceler nelerdir? Çağdaş bir topluma ve çağdaş bir devlete yakışan yönetim biçiminin ulusal egemenlik ilkesine dayanan dizge (sistem) olduğunu çok iyi bilen Atatürk; TBMM’nin açılması Sultanlığın kaldırılması Cumhuriyetin ilanı Halifeliğin kaldırılması ve öbür kimi temel yapısal değişim ve dönüşüm hareketleriyle hep ulusal egemenliği yerleştirme çabası içinde olmuştur Atatürk ilkelerini etkileyen düşünceler nelerdir?

Atatürkçülükte ulusal egemenlik ilkesi demokratik laik devleti gerçekleştirme amacının temel bir parçası olarak değerlendirilmiştir Atatürk ilkelerini etkileyen düşünceler nelerdir? Bu ilke aynı zamanda Cumhuriyetçilik Milliyetçilik Halkçılık ve Laiklik ilkelerini de besleyen önemli bir ilkedir Atatürk ilkelerini etkileyen düşünceler nelerdir? Egemenliğin kaynağı olarak ulus istenci (iradesi) yani hukuksal anlamda bireysel istenç benimsendiğinde bunun sonucu olarak da ulusal egemenlik yaşama geçirildiğinde laik devlet düzeninin oluşturulması için ilk adım da atılmış olmaktadır Atatürk ilkelerini etkileyen düşünceler nelerdir? Çünkü “İktidarın kaynağı ilahidir Atatürk ilkelerini etkileyen düşünceler nelerdir?” dendiğinde bundan “teokratik/skolastik” düşünce sistemleri dolayısıyla dinsel hukuk/devlet/toplum yapıları; “İktidarın kaynağı bireyseldir Atatürk ilkelerini etkileyen düşünceler nelerdir?” dendiğindeyse bundan “ilahi”nin karşıtı “laik” düşünce dizgeleri (sistemleri) dolayısıyla laik hukuk/devlet/toplum yapıları çıkmaktadır Atatürk ilkelerini etkileyen düşünceler nelerdir? Ulusal istenç (irade) ya da ulusal egemenlik düşüncesinin sonucu olarak laik toplum/hukuk/devlet düzenine geçişte bir yandan dinsel toplum/hukuk/devlet düzenine ait “ümmet” düşüncesi yerini “ulus” düşüncesine bırakırken öte yandan “kul/tebaa” düşüncesi yerini “birey/yurttaş” düşüncesine bırakmıştır Atatürk ilkelerini etkileyen düşünceler nelerdir? Böylece bugün hararetle savunulan ve uluslararası sözleşmelerle korunması geliştirilmesi devlete temel bir yükümlülük olarak yüklenen “insan hakları” düşüncesinin temelleri bu düşüncelerle atılmış olmaktadır Atatürk ilkelerini etkileyen düşünceler nelerdir? Günümüzde gerçekten insan hakları ancak laik demokratik bir toplum/hukuk/devlet düzeninde söz konusu olabilmektedir Atatürk ilkelerini etkileyen düşünceler nelerdir?3) Genel Olarak Atatürkçülüğün Ana İlkeleri


Atatürkçülüğün önemli bir bölümünü de bu üç temel ilke ve Atatürk’ün bütün atılım ve inkılaplarına yön vermiş olan çağdaşlaşma hedefinden kaynaklanan altı ana ilke oluşturmaktadır Atatürk ilkelerini etkileyen düşünceler nelerdir? Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin de ana nitelikleri olan bu ilkeler ilk önce dönemin tek partisi olan Cumhuriyet Halk Fırkası’nın izlence (program) ilkeleri olarak benimsenmiş; 5 Şubat 1937 tarihli anayasa değişikliğiyle de devletin temel nitelikleri durumuna getirilmiş olan “Cumhuriyetçilik Milliyetçilik Halkçılık Devletçilik Laiklik ve İnkılapçılık” ilkeleridir Atatürk ilkelerini etkileyen düşünceler nelerdir? Bunlar birbirinden bağımsız ve birbiriyle ilgisiz ilkeler değildir Atatürk ilkelerini etkileyen düşünceler nelerdir? Tersine bunların tümü yukarıda açıklanan temel ilkelerle birlikte Atatürkçülük adını verdiğimiz tutarlı bir bütünü oluştururlar Atatürk ilkelerini etkileyen düşünceler nelerdir?3 Atatürk ilkelerini etkileyen düşünceler nelerdir?1 Atatürk ilkelerini etkileyen düşünceler nelerdir? Cumhuriyetçilik


Devlet biçimi ya da bir yönetim biçimi olarak Cumhuriyet egemenliğin bir kişi ya da zümreye değil toplumun tümüne ait olduğu bir devlet biçimini belirtir Atatürk ilkelerini etkileyen düşünceler nelerdir? Bu anlamda Cumhuriyet başta Devlet Başkanı olmak üzere devletin temel organlarının seçim ilkesine göre kurulmuş olduğu özellikle bunların oluşumunda “varislik” uygulamasının işlev üstlenmediği bir hükümet dizgesi (sistemi) demektir Atatürk ilkelerini etkileyen düşünceler nelerdir? Halk kendisinin seçtiği kişi ve organlarca yönetilmektedir Atatürk ilkelerini etkileyen düşünceler nelerdir? Cumhuriyetçilik ilkesi Atatürk’ün devlet anlayışının temellerinden birini oluşturduğunu gördüğümüz ulusal egemenlik ilkesiyle çok sıkı ilişki içindedir ve onun doğal bir sonucudur Atatürk ilkelerini etkileyen düşünceler nelerdir? Atatürk demokratik bir cumhuriyet hedeflemiştir Atatürk ilkelerini etkileyen düşünceler nelerdir? Bu bakımdan Cumhuriyetçilik ilkesi liberal demokrasinin gerçekleştirilmesi bakımımdan da önem taşır Atatürk ilkelerini etkileyen düşünceler nelerdir? Prof Atatürk ilkelerini etkileyen düşünceler nelerdir? Dr Atatürk ilkelerini etkileyen düşünceler nelerdir? Ergun Özbudun’un da belirttiği gibi bir devletin adının Cumhuriyet olması ve başında varislik yoluyla iktidara gelmiş olmayan bir devlet başkanının bulunması mutlaka o devletin ulusal egemenlik ilkesine dayanan demokratik bir yönetime iye (sahip) olduğunu göstermez Atatürk ilkelerini etkileyen düşünceler nelerdir? Kendisini Cumhuriyet olarak nitelemesine karşın gerçekte ulus egemenliğiyle de demokrasiyle de hiç ilgisi olmayan devletlerin tarihte de bugün de pek çok örnekleri vardır Atatürk ilkelerini etkileyen düşünceler nelerdir? Oysa Atatürk’ün Cumhuriyetçilik anlayışı yalnızca hükümdarlığın reddi anlamına gelen Cumhuriyetçilik değil ancak Demokratik Cumhuriyetçiliktir Atatürk ilkelerini etkileyen düşünceler nelerdir?

Atatürk’e göre “Demokrasi ilkesinin en çağdaş ve mantıksal uygulamasını sağlayan hükümet biçimi Cumhuriyettir Atatürk ilkelerini etkileyen düşünceler nelerdir? Cumhuriyette son söz ulusça seçilmiş meclistedir Atatürk ilkelerini etkileyen düşünceler nelerdir? Ulus adına her türlü yasayı o yapar Atatürk ilkelerini etkileyen düşünceler nelerdir? Hükümete güvenir ya da onu düşürür Atatürk ilkelerini etkileyen düşünceler nelerdir? Atatürk ilkelerini etkileyen düşünceler nelerdir? Atatürk ilkelerini etkileyen düşünceler nelerdir? Cumhuriyette Meclis Cumhurbaşkanı ve Hükümet halkın özgürlüğünü güvenliğini ve rahatını düşünmek sağlamaya çalışmaktan başka bir şey yapamazlar Atatürk ilkelerini etkileyen düşünceler nelerdir? Çünkü bunlar bilirler ki kendilerini iktidar ve sorumluluk konumuna belirli bir zaman için getiren istenç (irade) ve egemenliğin iyesi (sahibi) olan ulustur Atatürk ilkelerini etkileyen düşünceler nelerdir? Yine bunlar bilirler ki iktidar konumuna sultanlık sürmek için değil ulusa hizmet için getirilmişlerdir Atatürk ilkelerini etkileyen düşünceler nelerdir? Ulusa karşı konum ve görevlerini kötüye kullanırlarsa şu ya da bu biçimde ulusal istencin (iradenin) kendilerine ilişkin yansımasına da uğrayabilirler Atatürk ilkelerini etkileyen düşünceler nelerdir?”


ebush isimli Üye şimdilik offline konumundadır  

Hızlı Cevap

Doğrulama Sorusu
Mesajınız:
Yazı şeklini sil
Kalın
Eğik yazı
Altı çizik

Grafik ekle
Alıntı yap [QUOTE]
 
Alanı Küçült
Alanı Büyült

Seçenekler
Stil


Atatürk ilkelerini etkileyen düşünceler nelerdir?

Atatürk ilkelerini etkileyen düşünceler nelerdir? konusu, GENEL KÜLTÜR / Eğitim ve Öğretim forumunda tartışılıyor.


Konu etiketleri: atatürk ün atatürk ilkelerine yansıyan düşünceleri, atatürk ün ilkelerine yansıyan düşünceleri nelerdir,

Benzer Konular

Konu Konuyu Başlatan Forum Cevap Son Mesaj
Atatürkün Asıl Mesleği nedir elif Soru Cevap 13 03-04-2017 08:05
Atatürkün iletişime verdiği önem nedir elif Soru Cevap 19 25-10-2016 09:24
Atatürkün Sosyal Bilimlere Katkısı Nedir elif Soru Cevap 4 13-10-2015 09:02
Kurtuluş Savaşında Atatürkün Rolü Nedir elif Soru Cevap 0 10-02-2013 05:04
Tümörlerin tedavi ilkelerine genel bir bakış: daywest Sağlığımız 0 22-05-2010 10:08

Üye olmadan soru sorabilirsiniz!

Bütün Zaman Ayarları WEZ +4 olarak düzenlenmiştir. Saat şuan 07:11 .


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.5.2 ©2010, Crawlability, Inc.
Web Stats