bakimliyiz
Sponsor Reklamlar
Geri git   Bakimliyiz.Com > GENEL KÜLTÜR > Eğitim ve Öğretim

Kadın Portalı Kayıt Ol İletişim Forumları Okundu Kabul Et
Alt 31-03-2013, 09:03   #1 (permalink)
 
ebush - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Standart Üretim,tüketim ve verimlilik hakkında bilgi

Üretimtüketim ve verimlilik hakkında bilgi-Üretimi etkileyen faktörler nedir?-Tüketimi etkileyen faktörler nedir?


A-ÜRETİMİ ETKİLEYEN BEŞERİ FAKTÖRLER

1 Üretim,tüketim ve verimlilik hakkında bilgiSERMAYE
2 Üretim,tüketim ve verimlilik hakkında bilgiİŞ GÜCÜ
3 Üretim,tüketim ve verimlilik hakkında bilgiTARIMSAL FAALİYETLER
4 Üretim,tüketim ve verimlilik hakkında bilgiTEKNOLOJİK GELİŞMELER
5 Üretim,tüketim ve verimlilik hakkında bilgiSANAYİNİN ETKİSİ
6 Üretim,tüketim ve verimlilik hakkında bilgiHAMMADDENİN ETKİSİ
1- SERMAYE Daha önceden üretilmiş ve üretime tahsis edildiğinde emeğin verimini artıran her şeye sermaye denir Üretim,tüketim ve verimlilik hakkında bilgi
Sermaye iktisadi bir varlıktır Üretim,tüketim ve verimlilik hakkında bilgi Sermaye ekonomide her türlü mal ve hizmet üretmede kullanılabilecek
kaynakların tümüdür Üretim,tüketim ve verimlilik hakkında bilgi ( Makine bina hisse senedi patent şöhret itibar vb Üretim,tüketim ve verimlilik hakkında bilgi) Sermaye bazen üretimi
oluşturur Üretim,tüketim ve verimlilik hakkında bilgi Bazen de verimliliği artırır Üretim,tüketim ve verimlilik hakkında bilgi
Sermaye Birikimi:
Yapılmış olan yatırımların tümüdür Üretim,tüketim ve verimlilik hakkında bilgi Sermayenin birikmiş hali veya stokudur Üretim,tüketim ve verimlilik hakkında bilgi ( Ulaştırma eğitim sağlık
haberleşme enerji konut tarım sanayi turizm alanındaki yatırımlar gibi Üretim,tüketim ve verimlilik hakkında bilgi)
Bir ülkede sermaye birikiminin fazla olası o ülkenin üretim gücünün yüksek olması demektir Üretim,tüketim ve verimlilik hakkında bilgi Çünkü
sermaye zenginlik ve verimlilik işaretidir Üretim,tüketim ve verimlilik hakkında bilgi Sermaye daha kısa zamanda daha fazla kaliteli ve ucuz üretime
imkân verir Üretim,tüketim ve verimlilik hakkında bilgi
Beşeri uns Üretim,tüketim ve verimlilik hakkında bilgi Üret Üretim,tüketim ve verimlilik hakkında bilgi Dağ Üretim,tüketim ve verimlilik hakkında bilgi

Üretimi etkileyen faktörler
Dağıtımı etkileyen faktörler
Tüketimi etkileyen faktörler

Sermaye Birikimi
İş gücü Kaynakları
Tarımsal
faaliyetlerin
özelliği
Teknolojik gelişme
Sanayinin etkisi
Ulaşım Modern pazarlama
İnsan kaynakları İletişim
Yerleşim
özelliklerin etkisi
Temel İhtiyaçlar
Tanıtım ve reklâm
kitle iletişim araçları
Gelir düzeyi
Moda
Teknolojik
gelişmeler
Hammaddelerin
etkisi
Her ülke sermaye birikimine önem verir Üretim,tüketim ve verimlilik hakkında bilgi Bunun en önemli yolu tasarruf edilerek ve bunu yatırıma
dönüştürerek sermaye artışı sağlanır Üretim,tüketim ve verimlilik hakkında bilgi
Sermaye sanayi tesislerinin yapımında gerekli olan araç ve gereçlerin alınmasından çalışanların ücretlerinin
ödenmesine kadar birçok alanda en gerekli şarttır Üretim,tüketim ve verimlilik hakkında bilgi
Sanayi tesisleri büyük sermayelerle kurulmaktadır Üretim,tüketim ve verimlilik hakkında bilgi Bu nedenle sermayenin yani paranın biriktiği veya fazla
olduğu bölgelerde sanayinin kuruluşu daha kolay olmaktadır Üretim,tüketim ve verimlilik hakkında bilgi Sermaye birikimi fazla olduğundan Marmara
Ege ve Akdeniz bölgelerinde sanayi yatırımları daha fazladır Üretim,tüketim ve verimlilik hakkında bilgi
Türkiye’de sanayi konusunda en büyük etken sermayedir Üretim,tüketim ve verimlilik hakkında bilgi
Sermayemiz yeterli olmadığından ülkemizde yabancı sermayenin girmesi için kolaylıklar
sağlanmaktadır Üretim,tüketim ve verimlilik hakkında bilgi Bu da zaman zaman büyük sıkıntılara neden olmaktadır Üretim,tüketim ve verimlilik hakkında bilgi Ülkemizde tarımın gelişmiş
ülkelere oranla geri kalmasında en önemli eksiklik sermaye yetersizliğidir Tarımla uğraşan çiftçi kesimi kendi
gereksinimini zorlukla karşılamakta çoğu kez elde ettiği gelir yeterli olmadığı için yaşadığı köyü terk ederek
büyük kentlere göç etmektedir Üretim,tüketim ve verimlilik hakkında bilgi
Köylülerimizin bu gereksinimleri kendi düşük gelirleri ile karşılama imkânları yoktur Üretim,tüketim ve verimlilik hakkında bilgi
2- İŞGÜCÜ:Üretimde kullanılan insan gücüne emek denir Üretim,tüketim ve verimlilik hakkında bilgi Emek olmadan diğer üretim faaliyetlerini üretime dönüştürmek
mümkün değildir Üretim,tüketim ve verimlilik hakkında bilgi Ekonomik anlamda emek; faydalı mal ve hizmet üretmek için planlı bir şekilde yapılan
bedensel ve zihinsel faaliyettir Üretim,tüketim ve verimlilik hakkında bilgi Emeğin kaynağı insandır Üretim,tüketim ve verimlilik hakkında bilgi Bunun kaynağı da nüfustur Üretim,tüketim ve verimlilik hakkında bilgi
Nüfusu çok olan ve genç bir yapıda olup iyi eğitilmiş ülkeler işgücü kaynağı olarak avantajlı ülkelerdir Üretim,tüketim ve verimlilik hakkında bilgi
İşgücü ikiye ayrılır
1- Vasıflı İşgücü: Nitelikli becerikli veya yetişmiş işgücüdür Üretim,tüketim ve verimlilik hakkında bilgi Yani işinin ustasıdır Üretim,tüketim ve verimlilik hakkında bilgi
2-Vasıflı İşgücü: Niteliksiz veya belirli bir beceri gerektirmeyen işgücüdür Üretim,tüketim ve verimlilik hakkında bilgi Bu tür işgücü üretimde fazla verimli
değildir Üretim,tüketim ve verimlilik hakkında bilgi
Sanayi tesislerinin çalışması ve üretimin artması yönünden iş gücüne ihtiyaç vardır Üretim,tüketim ve verimlilik hakkında bilgi Özellikle gelişen
teknoloji ile birlikte sanayi tesislerinin büyümesi ve bu işyerlerinde makineleri kullanabilecek işgücü ihtiyacı
artmaktadır Üretim,tüketim ve verimlilik hakkında bilgi Sanayinin gelişebilmesi için konularında uzman nitelikli ve sürekli işgücünün olması gereklidir Üretim,tüketim ve verimlilik hakkında bilgi
Ülkemizde iş gücü ihtiyacı rahatlıkla karşılanabilmekte hatta dış ülkelere bile gönderilmektedir Üretim,tüketim ve verimlilik hakkında bilgi Fakat
ülkemizde bazı sanayi kollarında teknik eleman henüz tam olarak yeterli değildir Üretim,tüketim ve verimlilik hakkında bilgi
İşgücünün verimli olup olmamasını etkileyen faktörler:
1-İşgücünün eğitim uzmanlaşma ve iş bölümü durumu
2- Kullanılan hammadde ve malzemelerin kalitesi
( Daha dayanıklı üretimde daha az fire veren ve daha uzun ömürlü malzemeler olumlu katkılar yapacaktır Üretim,tüketim ve verimlilik hakkında bilgi
Örneğin dokuma tezgâhında sık sık kopan iplik olumsuz etki yapar Üretim,tüketim ve verimlilik hakkında bilgi)
3- Kullanılan teknolojinin düzeyi de emeğin verimini etkiler Üretim,tüketim ve verimlilik hakkında bilgi
4- Emeğin verimi ülkeler bölgelere ve sektörlere göre de değişebilmektedir Üretim,tüketim ve verimlilik hakkında bilgi
( Enerji eğitim sağlık yol su haberleşme vb at yapı yatırımları tamamlanmış alanlarda emek daha
verimlidir Üretim,tüketim ve verimlilik hakkında bilgi)
3- TARIMSAL FAALİYETLER:Tarımsal faaliyetlerin özeliği tarımda kullanılan teknolojiler üretim miktarları ve üretilen ürünlerin kalitesi
üretilen ürünlerin fiyatlanma durumu ve dünya piyansına uyguluğu üretim açısından önemlidir Üretim,tüketim ve verimlilik hakkında bilgi
Uygulanan Tarım Yöntemleri:
1 Üretim,tüketim ve verimlilik hakkında bilgi İntansif (Modern-Yoğun) Tarım Metodu:Nüfusa göre ekili dikili alanların sınırlı olduğu ülkelerde uygulanır Üretim,tüketim ve verimlilik hakkında bilgi Birim alandan alınan verim çok
yüksektir Üretim,tüketim ve verimlilik hakkında bilgi Örneğin Hollanda Danimarka Japonya İsveç ve İsrail gibi ülkelerde bu tür tarım metodu
uygulanmaktadır Üretim,tüketim ve verimlilik hakkında bilgi Yurdumuzda ise Akdeniz ve Ege Bölgelerinde uygulanan seracılık faaliyetleri intansif tarım
metoduna örnektir Üretim,tüketim ve verimlilik hakkında bilgi
2 Üretim,tüketim ve verimlilik hakkında bilgi Ekstansif (İlkel-Kaba- Yaygın ) Tarım Metodu:Nüfusa göre tarım alanlarının fazla olduğu ülkelerde uygulanan tarım metodudur Üretim,tüketim ve verimlilik hakkında bilgi Birim alandan alınan verim
düşüktür Üretim,tüketim ve verimlilik hakkında bilgi Üretim miktarında iklimin etkisi vardır Üretim,tüketim ve verimlilik hakkında bilgi İntansif tarım metodu ile ekstansif tarım metodu arasındaki
en önemli fark birim alandan alınan verimdir Üretim,tüketim ve verimlilik hakkında bilgi
3 Üretim,tüketim ve verimlilik hakkında bilgi Nadas Tarım Metodu:Nadas toprağın su ve mineral kazanmasını sağlamak amacıyla boş bırakılmasıdır Üretim,tüketim ve verimlilik hakkında bilgi Verimi en düşük tarım
metodudur Üretim,tüketim ve verimlilik hakkında bilgi Tamamen iklime bağlılık gösterir Üretim,tüketim ve verimlilik hakkında bilgi Yağışın az sulamanın yetersiz olduğu alanlarda uygulanır Üretim,tüketim ve verimlilik hakkında bilgi
4-TEKNOLOJİK GELİŞMELER:Teknolojik gelişmeler üretimin artırılması kaliteli ve ucuza mal üretiminin gerçekleşmesinde önemlidir Üretim,tüketim ve verimlilik hakkında bilgi
Yeni gelişen teknolojilerle daha kaliteli daha seri ve ucuza üretim gerçekleşmekte daha kaliteli ve nitelikli
ürünler üretilebilmektedir Üretim,tüketim ve verimlilik hakkında bilgi
Ülkeler her geçen gün teknoloji yarışına girmekteler ve teknoloji harikası ürünleri sergileyerek dünya
piyansına hâkim olma amacındadırlar Üretim,tüketim ve verimlilik hakkında bilgi Bu yarışta geri kalan ülke ve firmaların ayakta kalmaları mümkün
olamamaktadır Üretim,tüketim ve verimlilik hakkında bilgi
Örneğin ülkemizde tarımsal üretimde; Köylerimizde tarlalar pek çok yerde hala hayvan gücünden
yararlanarak sürülmekte; çiftçilerimizin dünyadaki teknolojik gelişmelerden yeni bitki türlerinden yeterince
haberi dahi olmamaktadır Oysaki içinde bulunduğumuz çağ bilim ve teknoloji çağıdır Üretim,tüketim ve verimlilik hakkında bilgi Gelişmiş ülkeler ile
rekabet edebilmek tarımsal ürün çeşitliliğini ve kalitesini yükseltmek için; Tarım araçlarına tarımsal üretimi
arttırıcı girdilere (kimyasal gübre sulama kanalları) Bilimsel verileri uygulayacak gelire (tohumlarının satın
alınıp yeni bitki türlerinin üretilmesi) gereksinim vardır


ebush isimli Üye şimdilik offline konumundadır  

Hızlı Cevap

Doğrulama Sorusu
Mesajınız:
Yazı şeklini sil
Kalın
Eğik yazı
Altı çizik

Grafik ekle
Alıntı yap [QUOTE]
 
Alanı Küçült
Alanı Büyült

Seçenekler
Stil


Üretim,tüketim ve verimlilik hakkında bilgi

Üretim,tüketim ve verimlilik hakkında bilgi konusu, GENEL KÜLTÜR / Eğitim ve Öğretim forumunda tartışılıyor.


Konu etiketleri: üretim tüketim ve verimlilik ile ilgili yazı, üretim tüketim ve verimlilik hakkında bilgi, üretim tüketim ve verimlilik nedir, bilinçli tüketim aritmetiği hakkında bilgi, üretim tüketim verimlilik nedir, tüketim ile ilgili yazı, üretim tüketim ve verimlilik hakkında kısa bilgi, üretim tüketim ve verimlilik ne demektir, üretim tüketim ve verimlilik ile ilgili kısa yazılar, üretim tüketim ile ilgili yazı, üretim tüketim ve verimlilik hakkında bilgi verici yazı, üretim tüketim ve verimlilik, öğretim öğretim tüketim verimlilik, üretim ve tüketim hakkında kompozisyon, üretim tüketim verimlilik ile ilgili yazı,

Benzer Konular

Konu Konuyu Başlatan Forum Cevap Son Mesaj
Üretim nedir?-Tüketim nedir?-Verimlilik nedir? ebush Eğitim ve Öğretim 0 30-03-2013 08:21
Bilinçli Tüketim Aritmetiği Hakkında Bilgi elif Soru Cevap 0 25-03-2013 11:33
Verimlilik Nedir-Verimlilik Kelime Anlamı Nedir ebush Genel Kültür Paylaşımlarınız 0 25-03-2013 08:21
Sebze Üretim Teknikeri Hakkında Bilgi elif Eğitim ve Öğretim 0 16-06-2011 04:16
Tüketim malı hakkında bilgi elif Eğitim ve Öğretim 0 16-06-2011 12:41

Üye olmadan soru sorabilirsiniz!

Bütün Zaman Ayarları WEZ +4 olarak düzenlenmiştir. Saat şuan 03:57 .


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.5.2 ©2010, Crawlability, Inc.
Web Stats