bakimliyiz
Sponsor Reklamlar
Geri git   Bakimliyiz.Com > GENEL KÜLTÜR > Eğitim ve Öğretim

Kadın Portalı Kayıt Ol İletişim Forumları Okundu Kabul Et
Alt 31-03-2013, 11:47   #1 (permalink)
 
ebush - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Standart Ülkemizi yüceltmek için ne yapmalıyız?

Ülkemizi yüceltmek için ne yapmalıyız?-Ülkemizi yüceltmek için hangi sorumlulukları üstlenmeliyiz?-Vatandaş olma sorumluluğu ne demektir?


Ülkemizi yüceltmek için ne yapmalıyız?

VATANDAŞ OLMA SORUMLULUĞU

YURTTAŞ(VATANDAŞ) NEDİR?:Bir devlete yurttaşlık bağı ile bağlı olan kişilere yurttaş ya da vatandaş denir Ülkemizi yüceltmek için ne yapmalıyız?
YURTTAŞLIK NEDİR?: Kişilerle devlet arasında anayasa ve yasalarla belirlenmiş olan karşılıklı hak(vatandaşlık halkaları) ve ödevlerden (yurttaşlık ödevleri) oluşan bir bağdır Ülkemizi yüceltmek için ne yapmalıyız?

DEMOKRASİNİN TEMELİ NEYE DAYANIR?: Özgürlük(hürriyet)ulusal egemenlik ve eşitliğe dayanır Ülkemizi yüceltmek için ne yapmalıyız?
DEMOKRASİ YÖNETİMİ NEDİR?:İnsan hak ve özgürlüklerinin tanındığı onlara saygı gösterildiğiyurttaşların ihtiyaçlarının devlet tarafından karşılandığıülkenin yasalarla yönetildiğisuç ve cezaların yasalara göre tespit edildiğiyurttaşların yasalara uymak zorunda olduğu yönetim biçimidir Ülkemizi yüceltmek için ne yapmalıyız?

YURTTAŞ OLMA SORUMLULUĞU NASIL ORTAYA ÇIKAR: demokratik yönetimlerde insanların vatandaş olma sorumluluğunu duymaları ve gereklerini yerine getirebilmeleri için önce VATANDAŞ OLMA BİLİNCİNİ taşımaları gerekir Ülkemizi yüceltmek için ne yapmalıyız?
BİLİNÇ NEDİR?:İnsanın kendini ve çevresini tanıma yeteneğifarkında olmasıdır Ülkemizi yüceltmek için ne yapmalıyız?

VATANDAŞ OLMA BİLİNCİ NEDİR?

Yurttaşların haklarının ve ödevlerinin bilincinde olması ve gereklerini yapmasıdır Ülkemizi yüceltmek için ne yapmalıyız?

VATANDAŞ OLMA BİLİNCİNİN GEREKTİRDİKLERİ NELERDİR?

Yasalara uymak
Diğer insanların özgürlük ve haklarına saygı duyar
Yasal haklarının bilir ve bunları bilinçli bir biçimde kullanır Ülkemizi yüceltmek için ne yapmalıyız?Ödevlerinin bilincinde olur ve yerine getirir Ülkemizi yüceltmek için ne yapmalıyız?(Seçimlerde oy kullanırkamuya ait alanlarda çevrenin temiz tutulmasına özen gösterir Ülkemizi yüceltmek için ne yapmalıyız?)
İnsanlar arasında hiçbir nedenle (düşünce ve inanç ) ayrımcılık yaratmazhoşgörülü olur
Eşitliközgürlükadalet gibi değerleri ve demokrasiyi benimserbunları korumak için çaba sarfeder
Ülkesini sevmek ve yüceltmek için çaba sarfeder
Ülke çıkarlarını kişisel çıkarlarının üstünde tutar Ülkemizi yüceltmek için ne yapmalıyız?

VATANDAŞ OLMA BİLİNCİNİN GEREKLERİ YERİNE GETİRİLMEDİĞİ ZAMAN NELER OLUR?:
Bu durumda hem kendileri hem ülkelerihem de diğer insanlar olumsuz yönde etkilenir Ülkemizi yüceltmek için ne yapmalıyız?
ÖRNEK:1- Doğal çevreye zarar veren bir işverenülkesine ve ülkesinin insanlarına zarar verir Ülkemizi yüceltmek için ne yapmalıyız?Bu zarardan eninde sonunda kendisi de etkilenecektir Ülkemizi yüceltmek için ne yapmalıyız?Sağlıksız insanların arasındahavasısuyutoprağı kirlenmişormanları yok edilmiş bir çevrede yaşamak zorunda kalacaktır Ülkemizi yüceltmek için ne yapmalıyız?

ÖRNEK:2
-Vergisini dürüstçe vermeyen kişilersonunda bundan kendileri de etkileneceklerdi Ülkemizi yüceltmek için ne yapmalıyız?Devletyurttaşlarına
gerekli hizmeti ***üremeyeceğinden bozuk yolları olanyeterli iş yeri olmadığı için sokakları işsiz insanlarla dolusağlık hizmetleri yeterli olmayançocukların gidecek okul bulamadığı veya kalabalık sınıflarda teknolojiden habersiz eğitim gördüğü bir ülkede yaşamak zorunda kalacaklardır Ülkemizi yüceltmek için ne yapmalıyız?

VATANDAŞ OLMA SORUMLULUĞUNU TAŞIMA YOLLARI:

Seçme ve seçilme hakkını kullanmak
Vergisini dürüstçe ve zamanında ödemek
Askerlik yapmak
Kanun ve kurallara uymaksaygılı olmak
Doğaltarihsel ve kültürel değerlerimizi korumak Ülkemizi yüceltmek için ne yapmalıyız?
SEÇME ve SEÇİLME:
Hem hak hem de ödevdir Ülkemizi yüceltmek için ne yapmalıyız?

SEÇİM:
Vatandaşların oy kullanarak devlet yöneticilerinin (kendilerini temsil edenleri) belirlenmesine katılmasıdır Ülkemizi yüceltmek için ne yapmalıyız?Seçimlerde demokrasinin vazgeçilmez unsurları olan SİYASAL PARTİLER ve BAĞIMSIZ ADAYLAR yer alır Ülkemizi yüceltmek için ne yapmalıyız?Yurttaşlar bu partiler ya da adaylar için oy kullanarak seçimlere katılabildikleri gibiaday da olabilirler Ülkemizi yüceltmek için ne yapmalıyız?
Seçimlerde demokratik haklarımızı kullanırken BİLİNÇLİ hareket ederiz Ülkemizi yüceltmek için ne yapmalıyız?ÇALIŞKANDÜRÜSTİYİ AHLAKLIÜLKESİNİN ÇIKARLARINI ÖNDE TUTAN yöneticileri seçmeye özen gösteririz Ülkemizi yüceltmek için ne yapmalıyız?
Yasalarımıza göre;18 yaşını dolduran her Türk yurttaşıseçme ve halk oylamasına katılma hakkına sahiptir Ülkemizi yüceltmek için ne yapmalıyız?Silah altındaki er ve erbaşlar ile askeri öğrencileroy kullanamazlar Ülkemizi yüceltmek için ne yapmalıyız?Cezaevlerinde bulunan ve cezaları kesinleşmiş olanlar (hükümlüler) da oy kullanamazlar Ülkemizi yüceltmek için ne yapmalıyız?Ancak tutuklular (bir suçtan dolayı cezaevine konmuş fakat yargılanması sürenler) oy kullanabilirler Ülkemizi yüceltmek için ne yapmalıyız?

Seçmeseçilme ve siyasi etkinliklerde bulunma hakları Anayasamızın 67 Ülkemizi yüceltmek için ne yapmalıyız?maddesinde düzenlenmiştir Ülkemizi yüceltmek için ne yapmalıyız?
Milletvekili seçilebilmek için(76 Ülkemizi yüceltmek için ne yapmalıyız?madde) ;30 yaşını doldurmuş olmaken az ilköğretim okulu mezunu olmakkıstlı olmamakbelli suçları işlememiş olmak gibi koşullar aranır Ülkemizi yüceltmek için ne yapmalıyız?
Cumhurbaşkanı seçilebilmek için;40 yaşını doldurmuş olmakyüksek öğrenim yapmış olmakgibi şartlar aranır Ülkemizi yüceltmek için ne yapmalıyız?

VERGİ VERMEK:
Anayasamızın 73 Ülkemizi yüceltmek için ne yapmalıyız? maddesinde yer alır Ülkemizi yüceltmek için ne yapmalıyız?Vergikamu hizmetlerine harcanmak için hükümetin ve yerel yönetimlerin yasalara göreyurttaşlardan topladığı paradır Ülkemizi yüceltmek için ne yapmalıyız?Devletin harcamalarının ana kaynağını vergiler oluşturur Ülkemizi yüceltmek için ne yapmalıyız?
Vergilerdoğrudan vergiler ve dolaylı vergiler olarak ikiye ayrılır Ülkemizi yüceltmek için ne yapmalıyız?
Doğrudan vergiler:Vatandaşların gelirlerinden ya da sahip oldukları mallar üzerinden devlete ödedikleri vergilerdir Ülkemizi yüceltmek için ne yapmalıyız?(Bunlar;Gelir vergisiemlak vergisitaşıt alım ve satım vergisi bu tür vergilerdir Ülkemizi yüceltmek için ne yapmalıyız?
Dolaylı vergiler:Malların satış fiyatları üzerine eklenerek ödenen vergilerdir Ülkemizi yüceltmek için ne yapmalıyız?(Katma değer vergisi)
Ülkemizde birçok vergi çeşidi vardır Ülkemizi yüceltmek için ne yapmalıyız?Bunlar;
Gelir vergisi:
Yurttaşların bir yıl içinde elde ettikleri gelirin belli bir oranda vergilendirilmesidir Ülkemizi yüceltmek için ne yapmalıyız?
Kurumlar vergisi:Şirketlerkooperatifleriş ortaklıkları gibi kurumlar da gelirlerinin belli bir oranını vergi olarak verirler Ülkemizi yüceltmek için ne yapmalıyız?

Emlak vergisi
Veraset ve intikal vergisi
Akaryakıt tüketim vergisi
Katma değer vergisi
Damga vergisi
Motorlu taşıtlar vergisi
Taşıt alım ve satım vergisi
İletişim vergisi
Belediyelere ödediğimiz vergiler:
Emlak vergisiİlan ve reklam vergisieğlence vergisiimar ve iskan vergisiruhsat vergisiçevre temizlik vergisi vBulletin Ülkemizi yüceltmek için ne yapmalıyız?

ASKERLİK YAPMA:
Anayasamızın 72 Ülkemizi yüceltmek için ne yapmalıyız?maddesinde yer alır Ülkemizi yüceltmek için ne yapmalıyız?T Ülkemizi yüceltmek için ne yapmalıyız?C Ülkemizi yüceltmek için ne yapmalıyız?vatandaşı20 yaşını doldurmuş her erkek askerlik görevini yapmakla yükümlüdür Ülkemizi yüceltmek için ne yapmalıyız?Askerlik görevini bitirenlergerekirse 41 yaşına kadar gerek görülürse tekrar askere çağrılabilirler Ülkemizi yüceltmek için ne yapmalıyız?
Askerlik çağı;YOKLAMAMUVAZZAFLIK ve İHTİYATLIK(YEDEKLİK) olmak üzere üç devreye ayrılır Ülkemizi yüceltmek için ne yapmalıyız?
YOKLAMA DÖNEMİ; İlk ve son yoklama olarak ikiye ayrılır Ülkemizi yüceltmek için ne yapmalıyız?

İlk yoklamaaskerlik çağına gelen gençlerin nerede ve ne durumda olduklarını belirlemek için yapılır Ülkemizi yüceltmek için ne yapmalıyız?(Askerlik çağı geldiği halde okulda öğrenci olanlar belirlenir)
Son yoklamadaaskere çağrılacak gençlerin sağlık bakımından askerliğe uygun olup olmadıklarınauzman kurullar tarafında bakılır Ülkemizi yüceltmek için ne yapmalıyız?Askerliğe uygun olanlarınbu görevlerini hangi sınıfta(ulaştırmapiyadetopçu vBulletin Ülkemizi yüceltmek için ne yapmalıyız?)yapacaklarıhangi birliğe sevk edilecekleri belirlenir Ülkemizi yüceltmek için ne yapmalıyız?

MUVAZZAFLIK ÇAĞI

Son yoklamasını yaptıran gençler askere çağrılır Ülkemizi yüceltmek için ne yapmalıyız?Bu çağrıyı alan gençlerin askerlik şubelerine başvuran gençlerin askerlik hizmetleri başlar Ülkemizi yüceltmek için ne yapmalıyız?Terhis olup sivil hayata dönünceye kadar sürer Ülkemizi yüceltmek için ne yapmalıyız?
İHTİYATLIK ÇAĞI:Askerlik görevini tamamlayanlar yedek asker niteliğindedir Ülkemizi yüceltmek için ne yapmalıyız?Bu durumda olanlarher yıl askerlik şubelerine başvurarak yıllık yoklamalarını yaptırırlar Ülkemizi yüceltmek için ne yapmalıyız?Bir tehlike durumundaaskere hemen çağrılmaya hazır olarak beklerler Ülkemizi yüceltmek için ne yapmalıyız?

KANUN ve KURALLARA SAYGILI OLMAK:

Bir ülkede toplumsal düzeni ve adaleti sağlamak için yasalar vardır Ülkemizi yüceltmek için ne yapmalıyız?Yurttaşlık görevlerinden biri de bu yasalara uymaktır Ülkemizi yüceltmek için ne yapmalıyız?

Yurttaşlık bilincine sahip olan herkesyasalara uyma sorumluluğunu taşır Ülkemizi yüceltmek için ne yapmalıyız?Ülkesinin güvenliğini tehlikeye düşürmemekdevlet işlerinin kolayca yürümesini sağlamak için yasalara uyulması gerektiğini bilir Ülkemizi yüceltmek için ne yapmalıyız?
BİR ÜLKEDE YURTTAŞLAR SORUMLULUKLARINI YERİNE GETİRMEDİĞİNDE ŞU SORUNLAR ORTAYA ÇIKAR:
Kişiler yasalara uymazlarsa insan hakları çiğnenir Ülkemizi yüceltmek için ne yapmalıyız?İnsan haklarının çiğnendiği toplumlarda bireyler;DÜŞÜNMEÜRETMEÇEŞİTLİ ALANLARDA ESERLER ORTAYA KOYMA OLANAKLARINI ve YETENEKLERİNİ GELİŞTİREMEZLER Ülkemizi yüceltmek için ne yapmalıyız?

Devletyurttaşa karşı görevlerini yerine getiremez
Toplumsal dayanışma ve ulusal bütünlük bozulur
Ülkeyi yönetenleryurttaşların sorunlarına ilgi göstermezhalkı yeterince temsil edemezler
Yöneticilerin yeterince denetlememesi nedeniyle hukukun üstünlüğü ilkesine bağlı kalınmazyargı bağımsızlığı zedelenir Ülkemizi yüceltmek için ne yapmalıyız?

Ülke yönetiminde keyfilik başlar Ülkemizi yüceltmek için ne yapmalıyız?Demokratik yönetimin yerini baskıcı yönetim alabilir Ülkemizi yüceltmek için ne yapmalıyız?
Kişilervergilerini zamanında ödemediğinde devlet de halkın yolelektriksağlık ve eğitim gibi gereksinimlerini yeterince karşılayamaz Ülkemizi yüceltmek için ne yapmalıyız?
Ülkenin bütünlüğübağımsızlığı ve varlığı tehlikeye girer Ülkemizi yüceltmek için ne yapmalıyız?
DAYANIŞMA NEDİR:
Toplumu oluşturan bireylerin bir işi gerçekleştirmek için duygudüşünce ve güç birliği yapmasıdır Ülkemizi yüceltmek için ne yapmalıyız?
Karşılaştığımız bazı sorunları ancak iş birliği ve dayanışma ile çözebiliriz Ülkemizi yüceltmek için ne yapmalıyız?
MİLLİ BİRLİK BERABERLİK YÖNÜNDEN DAYANIŞMANIN ÖNEMİ:Bir ülkedebirlik ve beraberliğin sağlanmasında ve sürekli olmasında yurttaşlar arasındaki dayanışmanın önemi çok büyüktür Ülkemizi yüceltmek için ne yapmalıyız?Dayanışma ile “Herkes kendi için yerine” yerine”herkes herkes için” düşüncesi benimsenerek toplum sorunları çözülür Ülkemizi yüceltmek için ne yapmalıyız?Türk ulusuKurtuluş savaşı sırasında dayanışmanın en güzel örneklerini vererek bu mücadele kazanılmıştır Ülkemizi yüceltmek için ne yapmalıyız?

DAYANIŞMADA SEVGİSAYGI ve HOŞGÖRÜNÜN ÖNEMİ:

Bir toplumdainsanların barış içinde yaşamalarının en öncelikli koşullarından biriilişkilerin sevgisaygı ve hoşgörü temeline dayanmasıdır Ülkemizi yüceltmek için ne yapmalıyız?Bizim ülkemizde farklı soydindilkültür ve düşüncede olan insanlar vardır Ülkemizi yüceltmek için ne yapmalıyız?Bu farklılıklara zenginliğimiz olarak baktığımız ve bu farklılıklara hoşgörü ile baktığımız sürece ülkemiz kalkınır ve barış içinde yaşarız Ülkemizi yüceltmek için ne yapmalıyız?Aksi halde bir çok tehlike ortay çıkar Ülkemizi yüceltmek için ne yapmalıyız?(Ülke bütünlüğü tehlikeye girer Ülkemizi yüceltmek için ne yapmalıyız?)Toplu halde yaşamanın temel koşulu sevgi ve saygıdır Ülkemizi yüceltmek için ne yapmalıyız?


ebush isimli Üye şimdilik offline konumundadır  

Hızlı Cevap

Doğrulama Sorusu
Mesajınız:
Yazı şeklini sil
Kalın
Eğik yazı
Altı çizik

Grafik ekle
Alıntı yap [QUOTE]
 
Alanı Küçült
Alanı Büyült

Seçenekler
Stil


Ülkemizi yüceltmek için ne yapmalıyız?

Ülkemizi yüceltmek için ne yapmalıyız? konusu, GENEL KÜLTÜR / Eğitim ve Öğretim forumunda tartışılıyor.


Konu etiketleri: ülkemizi korumak ve yüceltmek için neler yapmalıyız,

Benzer Konular

Konu Konuyu Başlatan Forum Cevap Son Mesaj
Yaşanabilir bir dünya için neler yapmalıyız? gizem Soru Cevap 0 25-04-2012 12:59
Sınıfı güzelleştirmek için neler yapmalıyız? gizem Soru Cevap 0 28-02-2012 03:37
Göz çevresi için neler yapmalıyız nimlahza Göz Makyajı 0 26-10-2008 09:55
Saç dökülmesini önlemek için ne yapmalıyız? Hürriyet Sağlık Hürriyet / E - Kolay / Sabah Sağlık 0 30-05-2008 11:10

Üye olmadan soru sorabilirsiniz!

Bütün Zaman Ayarları WEZ +4 olarak düzenlenmiştir. Saat şuan 08:55 .


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.5.2 ©2010, Crawlability, Inc.
Web Stats