bakimliyiz
Sponsor Reklamlar
Geri git   Bakimliyiz.Com > GENEL KÜLTÜR > Eğitim ve Öğretim

Kadın Portalı Kayıt Ol İletişim Forumları Okundu Kabul Et
Alt 06-04-2013, 12:12   #1 (permalink)
 
ebush - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Standart Gelişmiş ülkelerde eğitim sistemleri nasıldır?

Gelişmiş ülkelerde eğitim sistemleri nasıldır?-İngiltere-Almanya-Japonya eğitim sistemleri hakkında bilgi


Finlandiya

Bildiğiniz gibi Finlandiya dünyada eğitim sistemi en başarılı ülkelerden biri olarak görülmektedir ve uluslararası sınavlarda birinci sıradadır.

Okul Öncesi

Okul öncesi dönem 0 - 6 yaş arası dönemi kapsamaktadır. Altı yaşına kadar olan süre boyunca çocuklar kreşlere ya da her biri ailenin gelirine göre makul fiyatlar talep eden özel yuvalarda bulunan daha küçük boyuttaki aile kreş gruplarına gidebilmektedir. 2001 yılından bu yana altı yaşındaki tüm çocuklar ücretsiz okul öncesi eğitim alma hakkına sahiptir. Her yerel idare okul öncesi eğitimi okullarda kreşlerde ya da çocukların gündüz bakımına ilişkin aile kreşlerine ya da uygun görülen diğer kurumlarda vermeye karar verebilir. Zorunlu olmamasına rağmen altı yaşındaki çocuklar temel eğitim okullarında bir yıl okul öncesi eğitim alabilirler. Altı yaş grubunda okul öncesine devam etme oranı % 98 gibi bir oranla oldukça yüksek düzeydedir.

Zorunlu Eğitim İlköğretim ve Ortaöğretim 1. devre


Temel eğitim olarak adlandırılan zorunlu eğitim altı yıl ilköğretim ve üç yıl ortaöğretim 1. devre olmak üzere dokuz yıldır. Yani zorunlu eğitim dokuz yıldır. zorunlu eğitim 7 - 16 yaş arası dönemi kapsamaktadır. Zorunlu eğitimde okullaşma oranı %100'e yakındır. Okullarda eğitim - öğretim haftanın beş iş gününde tam gün (normal öğretim) olarak yapılmaktadır. Haftalık alınan ders sayısı düzeye ve alınan seçmeli derslerin sayısına bağlı olarak 19 - 30 arasında değişmektedir. Zorunlu eğitimin ilk altı yılındaki eğitim görsel sanatlar müzik ve spor gibi özel yetenek gerektiren dersler dışında tümüyle sınıf öğretmenleri tarafından verilmektedir. Son üç yılda ise derslere branş öğretmenleri girmektedir.Temel eğitimde sınıf mevcutlarına ilişkin bir standart bulunmamakla birlikte ortalama 20 - 25 arasındadır. Temel eğitimde zorunlu dersler ana dil (Fince İsveçce veya Sami) ve edebiyat ikinci ulusal dil yabancı diller çevre çalışmaları sağlık eğitimi din yada ahlak bilimi tarih sosyal bilgiler matematik fizik kimya biyoloji coğrafya beden eğitimi müzik görsel sanatlar el sanatları ev ekonomisi ve rehberlik dersleridir. Temel eğitim dokuz yılını başarıyla tamamlayan öğrenciye bitirme belgesi verilir. Bu belgeye ilaveten mezuniyet puanlarını ve derecesini yükseltmek isteyen öğrenciler bir yıl daha ilaveten öğrenim görebilirler. Bu yılı bitiren öğrenciye ek bir belge verilmektedir.

Ortaöğretim 2 Devre (Lise)

Zorunlu temel eğitimden sonra 16 - 19 yaş arasını kapsayan ortaöğretim genel ve mesleki eğitim olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Öğrencinin genel ve mesleki ortaöğretimden hangisine devam edeceğini belirleyen genel bir sınav yoktur.Veliler öğrencisinin temel eğitimdeki başarı durumunu dikkate alıp öğretmenlerin ve okul yönetiminin görüşünü alarak ortak ulusal başvuru sistemi vasıtasıyla ortaöğretim ikinci devre eğitimi veren her hangi bir genel veya mesleki ortaöğretim okuluna başvuru yapma hakkına sahiptirler. Ortaöğretim ikinci devreye öğrenci seçimi daha önceki okul başarılarına göre gerçekleşirken mesleki öğretim kurumları tarafından kullanılan seçme kriterleri iş deneyimi ve diğer karşılaştırılabilir faktörleri giriş ve yetenek sınavlarını da kapsayabilir.

Öğrencilerin % 90’ından fazlası temel eğitimin ardından eğitimlerine devam etmektedirler. Bu öğrencilerin yaklaşık % 54’ü genel ortaöğretimi tercih ederken %36’sı mesleki eğitimi tercih etmektedir. Kısa vadede bir kısım pratik beceriler elde ederek iş piyasasında yer edinmek isteyen öğrenciler genelde mesleki ortaöğretimi ve sonrasında teknik eğitimi tercih etmektedirler. Genel liselerden mesleki eğitime geçiş mümkündür. Bu bakımdan süreç içerisinde kararlarını değiştirerek mesleki liselere geçiş yapmak isteyen öğrenciler yatay geçişle fark dersleri vererek mesleki eğitime geçiş yapabilmektedirler.

Genel ortaöğretimde zorunlu dersler ana dil ve edebiyat ikinci ulusal dil yabancı diller matematik ve doğa bilimleri insani bilimler ve sosyal bilimler din ya da ahlak bilgisi fiziksel ya da sağlık eğitiminin yanı sıra sanat ve uygulamalı konuları içermektedir.

Bir mesleki eğitim kurumuna devam eden öğrenci için temel öğretim programı ana dil ikinci ulusal dil yabancı diller matematik fizik kimya sosyal bilimler ve çalışma hayatı fiziksel ya da sağlık eğitiminin yanı sıra sanat ve kültür derslerini içermektedir.

Görüldüğü gibi Finlandiya eğitim sistemi Türkiye'de şuanda uygulanan eğitim sistemine oldukça benzemektedir.

Almanya

Anaokulu eğitimi isteğe bağlıdır ve 3 - 6 yaş arası çocukları kapsamaktadır. Anaokulundan sonra ise on iki yıl sürecek zorunlu eğitim dönemi başlamaktadır. Almanya federatif yapıda bir ülke olduğu için eğitim sistemi de eyaletlere göre değişiklik göstermektedir. Ancak derin uçurumlar söz konusu değildir.

İlköğretim genel olarak 4 yıl sürmektedir. Berlin'de ise 6 yıl sürmektedir ve devlet okulları bu aşamada yer almazlar. Bazı eyaletlerde ise 13 yaşına gelindiğinde sona erer.

Orta öğretimde ise eğitimcilerin tavsiyeleriyle karar verilebilecek öğrencilerin yeteneklerine göre ayrıldıkları dört tip okul bulunmaktadır:

Lise : En yetenekli öğrencileri bünyesinde barındırır ve onları üniversiteye hazırlar.
Realschule : Orta düzeydeki öğrenciler için yaygın olan öğretim kurumlarıdır.
Temel Okul : Öğrencileri mesleki eğitime hazırlar.
Kapsamlı Okul : Her üç uygulamayı da bünyesinde bulundurur.

Üniversiteye girmek için lise öğrencilerinin Abitur sınavını başarıyla geçmeleri gerekmektedir; fakat bunun yanında mesleki okul diplomasına sahip öğrenciler de giriş için başvuruda bulunabilmektedirler.

5 ve 6. sınıfta bulunan öğrencilere ebeveyn ve öğretmenleri tarafından yukarıda bahsedilen eğitim basamaklarından hangisini seçmeleri konusunda bir oryantasyon aşaması verilmektedir.

İngilizce eyalet ortaokullarında zorunludur. Bazı eyaletlerde yabancı dil eğitimi ilkokul düzeyinde başlar. Örneğin North Rhine-Westphalia'da İngilizce eğitimi okulun üçüncü yılında başlar; Brandenburg hem İngilizce'ye hem de Polonya diline ve Baden-Württemberg de İngilizce'ye ilk yılda başlar. Zorunlu yabancı dillerin yanında mevcut ikinci yabancı dil listesi eyaletten eyalete farklılık gösterir. Fransızca İspanyolca ve Latince en sık ikinci yabancı dil olarak alınan dillerdir.

Japonya

Bugün Japonya'da 6-3-3-4 diye tabir edilen eğitim sistemi uygulanmaktadır. Eğitim 6 yıllık ilkokul 3 yıllık ortaokul 3 yıllık lise ile 4 yıllık üniversitelerde verilmektedir. İlkokul ve ortaokulu kapsayan zorunlu eğitim süresi 9 yıldır. Ülkede ulusal okullar kamu okulları ve özel okullar olmak üzere üç tür okul bulunmaktadır.

Cumartesi yarım gün olmak üzere haftada 5.5 gün okula gidilir.

Okul Öncesi

Anaokullarında 3-5 yaşlarındaki çocuklara günde 5 saat eğitim verilmektedir. Japonya’da çocukların büyük bir kısmı okul öncesi eğitimi almaktadır. Anaokulu yasaya göre zorunlu değil ama giderek yaygınlık kazanmaktadır. Japonya’da okulöncesi düzeyinde okullaşma oranı % 64 civarındadır. Anaokullarının programında bulunan ders ve etkinlikler; sağlık sosyal yaşam dil müzik ritim sanat ve el sanatlarıdır. Anaokullarında sınıfta kalma yoktur

İlköğretim

İlköğretim 6-12 yaş grubu öğrencilerine yönelik ilkokul ve 12-15 yaş grubu öğrencilerine yönelik ortaokullardan oluşur ve zorunludur.

İlkokul : Japonya’da 6 yaşını dolduran her çocuk 6 yıl süren ilkokula gitmek zorundadır.İlkokulun amacı; işbirliği ruhunu bölgesel ve ulusal gelenek bilgisini uluslar arası anlayış ruhunu matematik dil ve bilim yeteneğini müzik sanat ve edebiyata olan ilgiyi kazandırmak ve geliştirmektir Bu kademede okullaşma oranı %99 olup sınıfta kalma yoktur. Öğrenciler bu dönemde başlayarak lise ve üniversite giriş sınavlarına hazırlanmaktadırlar.

Ortaokul : Zorunlu eğitimin son kısmı olup 3 yıl sürmektedir. İlkokulu bitiren ve herhangi bir özrü bulunmayan tüm öğrencilerin ortaokula devamı zorunludur. Bu kademedeki okullaşma oranı %99’dur. Sınıfta kalma yoktur. Ortaokulu bitiren ve eğitime devam etmek isteyen öğrenciler Mart ayında yapılan liselere giriş sınavındaki performanslarına göre liselere yerleştirilmektedir

Ortaöğretim


İlk ve ortaokulu bitiren öğrencilerin devam ettikleri eğitim-öğretim kurumlarıdır. Japonya’da tam gün yarım gün ve mektupla öğretim yapan liseler olmak üzere üç çeşit lise bulunmaktadır. Tam gün eğitim yapan liseler 3 yıl yarım gün ve mektupla öğretim yapan liseler ise 4 yıl ya da daha uzun süre devam etmektedir. Yarım gün olan liseler gündüz ve akşam liseleri olarak ikiye ayrılır. Genel ve mesleki liseler olmak üzere iki farklı program uygulayan liseler bulunmaktadır. Genel liseler; yüksek öğretime devam edecek gençlerin gereksinimlerini sağlayacak programlar sunmakta mesleki liseler ise; öğrencilerin gelecekte meslek olarak seçecekleri özel mesleki alan eğitimi sağlamaktadır Liseden sonra üniversiteye devam etmek önemli bir amaç olduğundan bu yönde yoğun çaba sarf edilmektedir

İngiltere

Okul Öncesi


İngiltere’de 4 aylıktan 3 yaşına kadar olan çocuklara verilen eğitim büyük oranda özel ve gönüllü sektör tarafından sağlanmaktadır ve aileler bunun için para ödemektedir. 3 ile 5 yaş arasındaki çocuklar için Hükümet geçtiğimiz yıllarda kamu tarafından finanse edilen okul öncesi eğitim ve çocuk bakımını özel ve gönüllü sektörlerle iş birliği içerisinde genişletmek ve geliştirmek için hedefler ortaya koymuştur. İngiltere ve Galler’de ailesi tarafından talepte bulunulduğu takdirde tüm 3 ve 4 yaşındaki çocuklar için ücretsiz yarı zamanlı yuva bakımı sağlanmaktadır. Ücretsiz eğitimden yararlanabilecek çocuklar genellikle haftada 5 kez iki buçuk saatlik devrelerden yararlanma hakkına sahiptirler. Burada söz konusu olan yerler devlet tarafından yönetilen yuvalar ve sınıflarla birlikte gönüllü ve özel yerlerdir. 4 yaş grubunda yer alan çok sayıda çocuk ilkokulların okul öncesi sınıflarında haftanın 5 günü boyunca eğitim almaktadırlar. Toplam olarak bakıldığında 3 ve 4 yaş grubuna ait çocukların çoğunluğunun zorunlu eğitim öncesi eğitime bir şekilde katılmakta oldukları görülmektedir. Kuzey İrlanda’da aynı zamanda ailesi isteyen her çocuğun tam bir yıllık okul öncesi eğitim alabilmesi için Hükümet girişimleri bulunmaktadır.

Zorunlu Eğitim

İlköğretim : 5 yaş ve 11 yaş arası.
Orta öğetim: 11 yaş ile 16 yada 18 yaş arası.

Eğitim 5 yaş ile 16 yaş arasındaki kişiler için zorunludur.

İngiltere’deki ve Galler’deki pek çok çocuk 4 yaşında ilkokul öncesi dönemi sınıflarında eğitimlerine başlarlar.

Çocukların çoğu 11 yaşında ilkokuldan bir ortaokula geçiş yaparlar ancak İngiltere’nin bazı bölgelerinde çocuklar 8 ya da 9 yaşından 12 ya da 13 yaşlarına kadar ortaokula devam eder.

Bir çok ortaöğretim okulu 16 yaşından 18 yaşına kadar olan yaş grubundaki öğrenciler için zorunlu eğitim sonrası eğitim sağlamaktadır.


Kaynakça
Rezzan Uçar ve Halil İbrahim Uçar : Yüzüncü yıl üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (JAPON EĞİTİM SİSTEMİ ÜZERİNE BİR İNCELEME)
Yrd. Doç. Dr Abdurrahman Ekinci ve Öğretim Görevlisi Ömer Murat Öter : (FİNLANDİYA’DA EĞİTİM VE ÖĞRETMEN
YETİŞTİRME SİSTEMİ)
Wikipedia


ebush isimli Üye şimdilik offline konumundadır  

Hızlı Cevap

Doğrulama Sorusu
Mesajınız:
Yazı şeklini sil
Kalın
Eğik yazı
Altı çizik

Grafik ekle
Alıntı yap [QUOTE]
 
Alanı Küçült
Alanı Büyült

Seçenekler
Stil


Gelişmiş ülkelerde eğitim sistemleri nasıldır?

Gelişmiş ülkelerde eğitim sistemleri nasıldır? konusu, GENEL KÜLTÜR / Eğitim ve Öğretim forumunda tartışılıyor.


Konu etiketleri: gelişmiş ülkelerde eğitim sistemi, gelismis ulkelerde egitim sistemi nasildir,

Benzer Konular

Konu Konuyu Başlatan Forum Cevap Son Mesaj
Az gelişmiş ülkeler ile gelişmiş ülkelerin nüfus özelliklerinin karşılaştırılması Я Soru Cevap 1 21-02-2016 03:32
Eflatunun Eğitim Felsefesi Nasıldır elif Eğitim ve Öğretim 0 07-02-2013 03:38
Özel Eğitim Sınıflarında Ek Ders Ücretleri Nasıldır? elif Öğretmenler Forumu 0 13-06-2011 01:58
Ulkelerde Vize Uygulamasi mormavi Genel Kültür Paylaşımlarınız 0 08-12-2010 08:54
Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü Nedir? - Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü Hakkında gizem Meslekler Rehberi ve Meslek Seçimi 0 27-06-2009 02:01

Üye olmadan soru sorabilirsiniz!

Bütün Zaman Ayarları WEZ +4 olarak düzenlenmiştir. Saat şuan 03:52 .


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.5.2 ©2010, Crawlability, Inc.
Web Stats