bakimliyiz
Sponsor Reklamlar
Geri git   Bakimliyiz.Com > GENEL KÜLTÜR > Eğitim ve Öğretim

Kadın Portalı Kayıt Ol İletişim Forumları Okundu Kabul Et
Alt 08-04-2013, 09:49   #1 (permalink)
 
ebush - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Standart Milli Edebiyat Dönemi konu anlatımı

Milli Edebiyat Dönemi konu anlatımı-Milli Edebiyat Dönemi özellikleri nelerdir?-Milli Edebiyat Dönemi görüşü nasıldır?


Milli Edebiyat;yirminci yüzyıl Türk Edebiyatı'nın 1908'le 1923 yılları arasında gelişen;İkinci meşrutiyet'in milliyetçilik hareketleri ile başlayan edebiyatımız milliedebiyat adını alır.Bu edebiyat akımıCumhuriyet dönemine kadar sürer.Mehmet Emin YurdakulMehmet Akif ErsoyYahya Kemal BeyatlıFaruk Nafiz Çamlıbel vb... şairler şiir alanında;ÖmeSeyfettinHalide Edip AdıvarYakup Kadrri KaraosmanoğluReşat Nuri GüntekinNurullah AtaçFalih Rıfkı AtayMemduh Şevket Esendal vb... yazarlar nesir alanındamilli edebiyatımızın en önemli kişileridir.Milli edebiyatımızın en büyük fikir adamı Ziya Gökalp ile Fuat Köprülü'dür.

Milli Edebiyat AkımıBirinci Dünya Savaşı yıllarında güçlenip yayılarak hemen her türde birçok eser yazılmasına yol açmış;aydınlar ve sanatçılarda izleyecekleri yol için şu ilkeleri kabul etmişlerdir:

1-Dil sade olmalıdır.
2-Ulusal kaynaklara ve yurt sorunlarına eğilmek gereklidir.
3-Şiirde yalnız"hece"ölçüsü kullanılmalıdır.

Bu konudaGenç Kalemler dergisinin görevi büyük olmuştur. Milliyetçilikulusçuluktoplumsal yaşamın en önemli olgularından sayılır.Toplumsal yaşamda bireyin gelişmesitoplumun gelişmesiyletoplumun gelişmesi bireylerin gelişmesiyle sıkı sıkıya bağlaşıktır.1911'den sonramilliyetçilik düşüncesi Türk aydınları arasında yayılmaya başlar.Çok geçmeden Genç KalemlerTürk YurduYeni Mecmua ve diğer yayımlarla bu düşüncenin sonucu olan Türkçülükdil ve edebiyatta birakım haline gelir.

GENÇ KALEMLER
Selanikte 11 Nisan 1911 de Genç Kalemler dergisinde Ömer Seyfettin'in "Yeni Lisan"başlıklı bir makalesiyle başlıyan bu eylemİstanbul1da ve Türk Milli Edebiyatı'nda hızlı bir gelişmeye neden oldu.Yeni Lisan'cılarda amaç yazı dilinde Türkçe kuralları üstün kılmaktı.Bu çığırın ilk kesin adımını atan Ömer Seyfettin'dir.
Ziya Gökalptoplumcu görüşlerinedil anlayışına uygun bulduğu için ancak Genç Kalemler döneminde onlara katılır.Genç Kalemler dergisin yazı kurulu dergide dilcilik konusunda çıkan yazıların özetini"Yeni Lisa"ve"Bir İstimzaç" adıyla yayınlar.Bu küçük kitabı bir mektupla birlikte tanınmış yazarlara göndererekyazarlardan şu soruları yanıtlamalarını ister:

1-Dil yenileştirmek isteyenlerin dilin doğal gidişini hızlandırmaya yetkileri var mıdır?

2-Bir dil başka dillerden sözcük olabilir;kural da olabilir mi?

3-Üç dilin kurallarında meydana gelme bir dil olabilir mi?Başka deyişle Türkçe'ye Osmanlıca denilebilir mi? Denilmezse dilimizi bu sayrılıktan kurtarmak bizim için bir ödev olmayacak mıdır?

4-Türçeyi özleştirmek için şimdiye kadar tasfiyecilerin yaptıkları gibi dilimizde kullanılan ArapçaAcemce sözcükleri atarak Çağatayca'danTürkmence'den sözcük almak doğal gelişmeye uyar mı?

5-Dilin arınmasında ve yenileşmesinde Arapça ve Acemce tamlamalarçoğullar ve eklerin kullanılmamasını temel olarak dilin doğal evrimi için en uygun yol değil midir?

6-Kalıplaşmış tamlamaları olduları gibi bırakmak menekşekavga kalabalık gibi türkçeleşmiş Arapça ve Acemce sözcükleri söylendikleri gibi yazmak ve onları benimsemek doğru değil midir?
Bu soruları Hamdullah SuphiRaif Necdetİzzet Ulvisehabettin Süleyman gibi yazarlar yanıtlamışlardır.

GENÇ KALEMLER DERGİSİ

Genç Kalemler DergisiSelanik'te 1911 yılında Ömer SeyfettinAli Canip YöntemAkil KoyuncuRasim HaşmetZiya Gökalp'le Fecr-i Ati'vileerden bazılarının katılmasıyla yayın alanına girer.Milli Edebiyat deyimini ilk ortaya atan Genç Kalemcilerdir.Ömer SeyfettinZiya GökalpAli Canip Yöntem dilimizin sadeleşmesi için bu dergide şu düşünceleri ileri sürdüler:

1-Bir dilbir dilden sözcük olabilir amakural olamaz konuşma diliyle yazı dili ikiliğinin önüne geçmek gerekir.

2-Arap herfleri Türkçe'yi yazmaya elverişli değildir.Ddelerimiz Arapça uygarlığı karşısında kendilerini küçük görerek aşağılık duygusuna kapılmışlar.Arabın dilini ve kurallarını almakta bir sakınca bulmamışlardır.

3-ArapçaFarsça tamlama ve çoğul kuralları hiç kullanılmamalı.Şayetammalakin konuşma diline geçmiş ArapçaFarsça kelimeler kullanılabilir.

4-Konuşma dilibütün türkler tarafından anlaşılan İstanbul Türkçesi olmalıdır.

5-Güneş varken şemsay varken kamer denmemeli.ArapçaFarsça kelimeler halkın söylediği gibi yazılmalı;Kalabalıkharcamenekşekavga gibi...

6-Yazı diline yalnız milli dil bilgisi hakim olmalı.

DERGAHÇILAR

Dergahçılar; 15 Nisan 1921-1923 tarihleri arasında İstanbul'da yayınlanan42 sayı çıkabilen yazıyla onbeş günlükderginin çevresinde toplananlardır.Sorumlu yönetici Musatafa Nihat Özön'dür.Dergah'ı çoğu Yahya Kemal'in öğrencisi olan üniversite gençleri çıkarmışlardır.

Dergahçılar;Yahya Kemal Beyatlı'nın manevi yönetimi altındadırlar.Ahmet Hamdi Tanpınar'ın söylediği gibi:"Dergah aralarında büyük birlikleri olan yazarların dergisi değildi".En fazla beraber yaşayan üç büyük rüknü arasında bile Milli Mücadele'nin ve Balkan Savaşı'nın da ardı arkası kesilmeyen felaketler getirdiği siyasi görüş yakınlıklarından zevk üstünlüğünden bir evvelkine karşı tabii aksülameldennihayet dil meselesindeki anlaşmadan başka bir bağ yok gibiydi.Yahya KemalHaşim ve Yakup o zaman çok dosttu.Bununla beraber üçünün de düşünceleri birbirinden çok ayrı alemlerde gelişmiştir."

MİLLİ EDEBİYAT GÖRÜŞÜ

Ali Canip Yöntem'leÖmer Seyfettin'in 1911'de Selanik'te yayımlamaya başladıkları"Genç Kalemler" dergisiyle gelişen"Milli Edebiyat" akımı genellikle şu görüşler çevresinde toplanır.Türkçe bağımsızlığını kazanmakyabancı sözcüklerle kurallar dilimizden atılırkensadeliğeyalınlığa gidilmelidir.Yerliulusal değerlerimiz işlenmeline Doğu'nun ne de Batı'nın öyküncülüğüne düşülmelidir.Ulusal ölçümüz hece kullanılmalıtoplumca sanata gidilmeli"Sanat toplum için"olmalıdır.

Milli Edebiyat genellikle 1908-1940 yılları arasında edebiyatımızın yaşadığı görüşleriduyuşlarısanatları kapsarkenmemleket gerçeklerini dile getirme yolunu benimser.Türkçülük akımının öncüsü Ziya Gökalpmilli edebiyatın da yaratıcısı sayılır.

ÜÇ ANA KAYNAK

Milli Edebiyat;1908-1923 tarihleri arasında yoğunlaşmasına karşı1940'lara ve daha sonraki yıllara kadartoplumsal değişimlere uyarak gelişirkenulusal kaynaklarımıza daha etkin bir yönelme gösterir.Yirminci Yüzyıl Türk Edebiyatı'nın başlarında gelişen Fecr-i Ati edebiyatı'ndan sonraulusal kaynaklar dönme düşüncesi doğdu.

Yüzyıllar boyuncaçeşitli fikirlerle şekillerinkültür emperyalizminin altında gerçek varlığının gösteremeyen Türk Edebiyatı yavaş yavaş tüm olanaklarıyla etkisini duyurmaya başlar.Cumhuriyet Edebiyatımızın doğumunu hazırlar.Tür Milli Edebiyatı;1911-1923 tarihleri arasında gelişen etkileriyle tepkileri bugüne kadar uzanan köklü bir akımdır.Bu akımın üç ana kasynağıMilli Edebiyatımızın oluşmasını sağlar.

1-Osmanlıcılık
2-İslamcılık
3-Türkçülük

OSMANLICILIK

OsmanlıcılıkOsman Gazi'nin 13.yüzyılda kurduğuBirinci Dünya Savaşı'ndan sonra dağılan Türk İmparatorluğu'na ve bunun uyruklarına verilen Osmanlı sözcüğünden gelir.Osmanlılık ilkesini kabul edenlerin yolu anlamında kullanılmıştır.Osmanlı İmparatorluğuotuzsekiz ulustan kurulu uyruklar topluluğudur.

Osmanlı İmparatorluğunun kullandığı Osmanlıca;Arap ve Fars kültürlerinin etkisi altında yapısına bu dillerden aşırı derecede sözcükhatta dilbilgisi özellikleri gireno dönemin şair ve yazrlarının çoğunca kullanılan Türkçe'ye Tanzimat'tan verilen isimdir.

İSLAMCILIK

İslamselamdan gelir;tanrı'ya teslimiyet;Hz.Muhammed'çe kurulmuş ve yayılmış dinMuhammed peygamberin ümmetinden olan kimseMüslümanMüslümanlıkİslam anlamında kullanılır.İslamcılık buradan gelir.Pan İslamizm de denilir.Osmanlı İmparatorluğu'nda Osamnlıcılık'tan sonra en güçlü akımdır.

Osmanlığı İmparatoru bütün müslümanların dinsel başkanıydı.Bu nedenle politika ve dinsel gücü kendinde birleştiriyordu.Düşünce adamlarısanatçılarhep bu yünde düşünmek ve eser vermek zorundaydılar.Mehmet Akifözlediği yeni düzeni belli bir ulus için değilyine imparatorluğun bir başka türlü ifadesi olan"İslam Ümmeti"içinde düşünüyordu.Milliyetçi düşüncelerin babası sayılan Zİya Gökalp bileideolojisini hem ümmet kavramınahemde ırk gibi vatan sınırlarını aşan verilere bağlamakla yine imparatorluk düzeni içinde düşünmüş oluyordu.İslamcılara göre milliyetçik'leTürkçülük akımlarını savunmaklaİmparatorluğun birliği sağlanamazdı.

TÜRKÇÜLÜK

Türkçü;Osmanlı İmparatorluğu'nun son yıllarda Osmanlıcılıkİslamcılık akımları karşısında Türklük duygusunu savunanlara denirken;TürkçülükTürkçülerin ilkelerine dayanan akım"Pantürkizm"anlamlarında kullanılmıştır.20 yüzyıl edebiyatımızı hemen bütünüyle etkileyen Türkçülük akımıulusal edebiyatımızın doğup gelişmesini sağlar.Fransız devriminin yarattığı ulusçuluk düşüncesiOsmanlı İmparatorluğu'ndakiyabancı toplumları ayaklandırırkentürk aydınlarınıda uyandırır.Genç KalemlerYeni MecmuaTürk Yurdu dergilerindeki yayınlarla Türkçülük akımı türk dili ve edebiyatında geniş yankılar bırakır.Ziya Gökalp'e göre

"TürkçülükTürk Milletini yükseltmek demektir.O haldeTürçülüğün mahiyetini anlamak içinmillet adı verilen zümrenin mahiyetini tayn etmek lazımdır.


ebush isimli Üye şimdilik offline konumundadır  

Hızlı Cevap

Doğrulama Sorusu
Mesajınız:
Yazı şeklini sil
Kalın
Eğik yazı
Altı çizik

Grafik ekle
Alıntı yap [QUOTE]
 
Alanı Küçült
Alanı Büyült

Seçenekler
Stil


Milli Edebiyat Dönemi konu anlatımı

Milli Edebiyat Dönemi konu anlatımı konusu, GENEL KÜLTÜR / Eğitim ve Öğretim forumunda tartışılıyor.


Konu etiketleri: milli edebiyat dönemi konu özeti,

Benzer Konular

Konu Konuyu Başlatan Forum Cevap Son Mesaj
Osmanlı İmparatorluğu Yükselme Dönemi Konu Anlatımı elif Eğitim ve Öğretim 0 03-05-2012 02:35
Osmanlının Yükselme Dönemi Konu Anlatımı elif Eğitim ve Öğretim 0 27-02-2012 10:45
Milli Edebiyat Dönemi Sanatçıları Kimlerdir? elif Türkçe ve Edebiyat 0 08-12-2010 03:51
Milli Edebiyat Dönemi Genel Özellikleri Nelerdir? - Milli Edebiyat Döneminde Üslup elif Türkçe ve Edebiyat 0 08-12-2010 03:47
Milli Edebiyat Dönemi Türk Tiyatrosu - Dönemin Özellikleri elif Türkçe ve Edebiyat 0 08-12-2010 03:25

Üye olmadan soru sorabilirsiniz!

Bütün Zaman Ayarları WEZ +4 olarak düzenlenmiştir. Saat şuan 01:45 .


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.5.2 ©2010, Crawlability, Inc.
Web Stats