bakimliyiz
Sponsor Reklamlar
Geri git   Bakimliyiz.Com > GENEL KÜLTÜR > Eğitim ve Öğretim

Kadın Portalı Kayıt Ol İletişim Forumları Okundu Kabul Et
Alt 13-04-2013, 03:38   #1 (permalink)
 
ebush - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Standart İş güvenliği nasıl sağlanır?

İş güvenliği nasıl sağlanır?-İş sağlığı için neler yapılmalı?

Genel Hükümler

KAPSAM
1475 sayılı İş Kanunu kapsamına giren işyerlerinde işçilere ait yatıp kalkma yerlerinde ve diğer müştemilatında bulunması gereken sağlık şartlarının ve işyerlerinde kullanılan alet edevat makineler ve hammaddeler yüzünden çıkabilecek hastalıklara engel olacak tedbir ve araçların işyerlerinde iş kazalarını önlemek üzere bulundurulması gerekli araçların ve alınacak güvenlik tedbirlerinin neler olduğu bu Tüzükte belirtilmiştir.

(İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:1)

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ:

Her işveren işyerinde işçilerinin sağlığını ve iş güvenliğini sağlamak içinbu Tüzükte belirtilen şartları yerine getirmek araçları noksansız bulundurmak gerekli olanı yapmakla yükümlüdür.İşçiler de bu yoldaki usuller ve şartlara uymak zorundadırlar.

(İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:2)

İŞÇİLERE EĞİTİM:

İşverenişçilere yapmakta oldukları işlerinde uymaları gerekli sağlık ve güvenlik tedbirlerini öğretmek ve iş değiştirecek işçilere yenisinin gerektiği bilgileri vermek zorundadır.

(İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:3)

TEKNİK YENİLİKLERİ İZLEME:


İşverenin işyerinde teknik ilerlemelerin getirdiği daha uygun sağlık şartlarını sağlaması; kullanılan makinelerle alet ve edevattan herhangi bir şekilde tehlike gösterenleri veya hammaddelerden zehirli veya zararlı olanları yapılan işin özelliğine ve fennin gereklerine göre bu tehlike ve zararları azaltan alet ve edevatla değiştirmesi iş kazalarını önlemek üzere işyerinde alınması ve bulundurulması gerekli tedbir ve araçları ve alınacak diğer iş güvenliği tedbirlerini devamlı surette izlemesi esastır.
(İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:4)

İşyerlerinde Bulunması Gereken Sağlık Şartları ve Güvenlik tedbirleri

BİNA VE EKLENTİLERİ:

İşyeri kurulması amacıyla yeniden yaptırılacak binalarla bunlara yapılacak her çeşit ekler ve bunlardaki değişiklikler mevzuata ve o binada yapılacak işin nitelik ve özelliklerine uygun bulunacaktır.Evvelce inşa edilmiş olan herhangi bir binanın tümünün veya bir kısmının işyeri olarak kullanılmasında da bu şartlar aranacaktır.

(İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:5)

ÇATI:

İşyerlerinin çatıları; ısı rüzgar yağmur kar gibi dış etkilerden işçileri tamamen koruyacak surette dayanıklı ve muhafazalı yapılmış olacaktır. Çatının üzeriyazın fazla ısı geçiren saç ve benzeri malzeme ile örtülü bulunduğu takdirde ayrıca bir tavan yapılmasıbununla çatı arasında hava akımı sağlayacak menfezler bulunması gereklidir.İşyerlerinin bulunduğu baraka sayvan sundurma ve benzeri yerlerin çatıları ısı geçiren saç ve benzeri malzeme de örtülmüş olduğu hallerde bu çatılaren az 350 santimetre yükseklikte yapılmış olacaktır.

(İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:6)

TAVAN YÜKSEKLİĞİ:

İşyerlerinde işçilerin daimi olarak çalıştırıldığı yerlerin tavan yüksekliği en az 3 metre olacaktır.Tabana paralel olmayan tavanlarda bu yüksekliğin ortalaması 3 metre olacak ve en alçak kısmı varsa kirişin alt noktasından 240 santimetreden aşağı olmayacaktır.17/5/1941 tarihinden önce çalışmakta bulunan işyerlerinde fazla ısı buhar gaz yahut zararlı tozlar çıkarması gibi sağlık yönünden sakıncalı olmayan işler için hava hacmi 8 inci maddede yazılı miktara uygun bulunduğu ve yeterli havalandırma sağlandığı hallerde bu yükseklik 2 metreye kadar kabul edilebilir.17/5/1941 tarihinden sonra ve bu Tüzüğün yürürlüğe girmesinden önce çalışmakta olan işyerlerinde birinci ve ikinci fıkralarda yazılı tavan yüksekliği en az 285 santimetre olarak kabul edilir.

(İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:7)

HAVA HACMİ:


İşyerlerindeki hava hacmimakinemalzeme ve benzeri tesislerin kapladığı hacimler dahil olmak üzereişçi başına en az 10 metreküp olacaktır. Hava hacminin hesabındatavan yüksekliğinin 4 metreden fazlası nazara alınmaz.

(İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:8)

İŞYERİ DÜZENİ:

Her işyerinde makine tezgah malzeme ve benzeri tesisler çalışan işçilerin işlerini rahatça yapmalarına engel olmayacak ve herhangi bir tehlikeye sebebiyet vermeyecek şekilde yerleştirilecek ve bunlar gereği gibi korunacaktır.İşyeri olarak kullanılan binaların döşeme yüzeyine orada çalışan işçiler için tehlikeli olacak şekilde makine tesis ham yarı işlenmiş veya tam işlenmiş malzeme bırakılmayacaktır.

(İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:9)

İŞYERİ TABANI:

İşyerlerinde taban döşeme ve kaplamalarısağlamkuru ve mümkün olduğu kadar düz ve kaymaz bir şekilde olacak ve malzemesi kolayca yıkanıp temizlenmeye elverişli bulunacaktır.

Yapılan işe göretabana fazla su veya sulu şeyler dökülen işyerlerinde çamur yahut bulaşık su birikintileri olmaması için gerekli tedbirler alınacak ve yer sifonları konulacaktır.Taban ve asma katların döşemeleri üzerine konulacak makine alet ve edevat ve benzeri malzeme ile orada çalıştırılacak işçilerin ağırlığına dayanabilecek şekilde yapılmış olacak ve metrekare hesabı ile taşıyabilecekleri en çok ağırlık miktarları yetkili teknik elemana tespit ettirilecek ve bu hadler üstünde yüklemelere meydan verilmeyecektir.Ahşap ve yanıcı maddelerden yapılmış döşemelerin bulunduğu yerlerde açık ateş veya alevle çalışmalar yapılmayacaktır.Teknik nedenlerle döşemelerde çukur delik merdiven başları menholler ve kanallar gibi tehlike gösteren seviye farkı bulunduğu hallerde gerekli tedbirler alınacaktır.İçinde aşındırıcı yakıcı veya sıcak sıvılar bulunan büyük kap sarnıç kuyu havuz ve depoların ağızları döşeme ile aynı seviyede bulunuyorsa bunların kenarları sağlam bir korkulukla çevrilecek veya ağızları kapakla örtülecektir.

(İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:10)

KORİDORLAR:

İşyerlerindeki koridorlarişçilerin kolaylıkla gelip geçmesini sağlayacak ve tehlike baş gösterdiğinde işyerini çabuklukla boşaltmaya yetecek genişlikte olacak tabii veya suni ışıkla aydınlatılmış bulunacaktır.Makineler motorlar ve bunlar tarafından çalıştırılan aletler ve diğer tezgahlar arasındaki açıklıkişçilerin rahat çalışmalarını sağlamak üzereen az 80 santimetre olacaktır. İşyerindeki geçitlerin genişliğioradan geçecek işçilerin miktarına ve malzeme hareketine uygun olarak ayarlanacak ve bu genişlik 120 santimetreden az olmayacaktır. Geçitlerin tabanı sağlamarızasız ve kaymaz şekilde yapılmış olacakayrıca geçitler işaretlenecektir.Yüksek geçit platform veya çalışma sahanlıklarının (yükleme boşaltma rampaları ile bir kişinin durabilmesine imkan vermeyecek darlıktaki yerler hariç) serbest bulunan bütün taraflarıen az 90 santimetre yükseklikte etekli korkuluklarla çevrilecektir .Köprü şeklindeki asma geçitlerüzerinden geçirilecek en ağır yüke göre hesap edilerek sağlam bir şekilde inşa edilecek ve buralarda kaymaları önleyecek tedbirler alınmış olacaktır.Taşıma bantlarının (Konveyör) veya diğer makinelerin üzerinden geçen bütün geçitlerin açık bulunan tarafları uygun korkuluk ve eteklerle çevrilecektir.

(İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:11)

KAPILAR:

İşyerlerindeki kapıların yükseklik ve genişliği oralarda çalışanların serbestçe girip çıkmalarına elverişli ve dışarıdan gelecek sıcak ve soğuk havadan veya zararlı koku gaz ve gürültüden işçileri koruyacak şekil ve nitelikte yapılmış olacaktır.Boşluğa açılan kapı ve diğer menfezlerin uygun koruyucuları veya korkulukları bulunacaktır.

(İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:12)

PENCERELER:

İşyerlerinde dışarıdan ışık almaya yarayan yan ve tepe pencereleri ile menfezlerin aydınlık veren yüzeyleri toplamı işyeri taban yüzeyinin en az 1/10 oranında olacaktır. Dışarı ile doğrudan doğruya bağlantısı olmayan iç kapı pencere ve menfezlerin dolaylı olarak aydınlık veren yüzeyleri bu hesaba katılmaz.Dış pencere ve menfezler işyerine ışığıbol ve eşit olarak yayacak ve ihtiyaca göre kolayca açılıp kapanabilecek ve temizlenebilecek şekilde yapılacaktır.İşçilerin pencere ve menfezlerden gelen güneş ışığına ve ısısına veya hava akımlarına karşı sağlıklarını koruyacak şekilde gereğine göre perde tente veya panjur konulmasıyahut camların boyanması gibi tedbirler de alınacaktır.

(İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:13)

KORKULUKLAR:

İşyerlerinde kullanılacak korkuluklar;sağlam bir şekilde ahşap boru veya metal profilli malzemeden yapılacakyüzeyleri pürüzlü ve köşeleri keskin olmayacaktır.Korkuluklarıntabandan yüksekliği en az 90 santimetre olacaktır.Korkuluklaren çok 2 metrede bir dikme konulmak suretiyle tabana veya elverişli diğer bir yere sağlam bir şekilde tespit edilecek ve üst seviyesi ile taban arasındaki mesafenin yarı hizasına da bir ara korkuluk çekilecektir.Korkuluğun tümüherhangi bir yönden gelebilecek en az 100 kilogramlık bir yüke dayanabilecek şekilde yapılacaktır.

Ahşap korkulukların tırabzan ve dikmeleri en az 5x10 santimetrelik latadan ve ara korkuluklar iseen az 5x5 santimetrelik kadrodan veya 25x10 santimetrelik latadan yapılacaktır.Boru korkulukların tırabzan veya dikmelerien az 1 1/4 parmak ve ara korkuluklar iseen az (1) parmak borudan yapılmış olacaktır.Metal profilli malzemeden yapılan köşebentli korkulukların tırabzan ve dikmelerien az 5 milimetre et payı olan 40x40 milimetrelik köşebentten ve ara korkuluklar iseen az 3 milimetre et payı olan 30x30 milimetrelik köşebentten yapılacak ve köşebentlerin yatay kenarlarıtehlikeli tarafa dönük olacaktır.Dördüncü fıkradaki şart yerine getirilmek suretiyle diğer metal profilli malzemeden de korkuluklar yapılabilir.

(İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:14)

ETEKLER:

Etekler; ahşapmetal veya yeteri sağlamlıkta diğer malzemeden yapılacaktır. Bunların yükseklikleri tabandan en az 15 santimetre olacak ve gerektiğinde tabanla en çok 1 santimetrelik bir aralığı bulunabilecektir.
(İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:15)

YETERSİZ AYDINLATMA:

İşyerlerinin gün ışığıyla yeter derecede aydınlatılmış olması esastır. Şu kadar kiişin konusu veya işyerinin inşa tarzı nedeniyle gün ışığından faydalanılamayan hallerde yahut gece çalışmalarında
suni ışıkla yeterli aydınlatma sağlanacaktır.Gerek tabii ve gerek suni ışıklar işçilere yeter derecede ve eşit olarak dağılmayı sağlayacak şekilde düzenlenecektir.

(İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:16)


ebush isimli Üye şimdilik offline konumundadır  

Hızlı Cevap

Doğrulama Sorusu
Mesajınız:
Yazı şeklini sil
Kalın
Eğik yazı
Altı çizik

Grafik ekle
Alıntı yap [QUOTE]
 
Alanı Küçült
Alanı Büyült

Seçenekler
Stil


İş güvenliği nasıl sağlanır?

İş güvenliği nasıl sağlanır? konusu, GENEL KÜLTÜR / Eğitim ve Öğretim forumunda tartışılıyor.


Konu etiketleri: iş güvenliği nasıl sağlanır, işyeri güvenliği nasıl sağlanır, iş güvenliği nedir nasıl sağlanır, is guvenligi nasil saglanir, iş güvenligi nasıl sağlanir, iş güvenligi nasıl saglanır, iş güvenliği nasıl olmalı, iş sağlığı ve güvenliği nasil sağlanir, iş sağlığı ve güvenliği nasil saglanir, tabana paralel olmayan tavanlarda cevap ortalaması isg, iş güvenliği nasıl saglanir, is guvenligi nasilsaglanir, is yeri guvenligi nasil saglanir, işçi sağlığı nasıl sağlanır, işyeri güvenliği nedir nasıl sağlanır,

Benzer Konular

Konu Konuyu Başlatan Forum Cevap Son Mesaj
Ulaşım nasıl sağlanır?-Ulaşım araçları nedir? ebush Eğitim ve Öğretim 1 06-12-2015 07:12
Sınıfta demokrasi nasıl sağlanır? ebush Eğitim ve Öğretim 0 31-03-2013 03:39
Bilinçli enerji tasarrufu nasıl sağlanır elif Genel Kültür Paylaşımlarınız 1 11-05-2012 01:41
Sözsüz iletişim nasıl sağlanır? Bkmlyz Kişisel Gelişim 2 15-05-2009 12:34

Üye olmadan soru sorabilirsiniz!

Bütün Zaman Ayarları WEZ +4 olarak düzenlenmiştir. Saat şuan 05:35 .


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.5.2 ©2010, Crawlability, Inc.
Web Stats