bakimliyiz
Sponsor Reklamlar
Geri git   Bakimliyiz.Com > GENEL KÜLTÜR > Eğitim ve Öğretim

Kadın Portalı Kayıt Ol İletişim Forumları Okundu Kabul Et
Alt 13-04-2013, 03:09   #1 (permalink)
 
ebush - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Standart Avrupa Birliği Eğitim Programları hakkında detaylı bilgi

Avrupa Birliği Eğitim Programları hakkında detaylı bilgi • SOKRATES
 • COMENIUS
 • ERASMUS
 • MİNERVA
 • LINGUA
 • GRUNDTVIG
 • ARION
 • NARIC
 • TEMPUS
 • LEONARDO DA VINCI
 • YOUTH


Avrupa Birliği Eğitim Programları hakkında detaylı bilgi

SOCRATES

AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM ALANI HAREKET PLANI (2000-2006)


Değişen dünyada yararlı becerileri kazanmak bir iş bulmak veya bireysel anlamda gelişmek için bilginin önemi artmaktadır. Günümüzde eğitim yaşam boyu devam eden bir süreç haline gelmiştir. Eğitim ve öğretim artık sadece okulda veya üniversitede değil hayatın her aşamasında gerçekleşen ve gelişen bir süreç durumundadır.
Avrupa katma değeri

Avrupa’nın önemli özelliği “farklılığı”dır. Bu durum özellikle sistem ve uygulamaların ülkeden ülkeye büyük değişiklikler gösterdiği eğitim alanı için geçerlidir. Farklılıklar her birey için bir zenginleşme demek olup kaliteyi arama ve yeni buluşlar için verimli bir zemin oluşturmaktadır.

Socrates Programının Hedefleri

Socrates Avrupa’nın Eğitim Programı olup 30 ülkede uygulanmaktadır. Temel amacı Avrupa bilgisi oluşturmak ve böylece bu yüzyılın zorluklarına karşı daha iyi tepki ve cevap vermek hayat boyu öğrenmeyi sağlamak herkes için eğitimi teşvik etmek ve beceri ve niteliklerin kazanılmasına yardımcı olmaktır. Bu nedenle Socrates dil öğrenimini desteklemekte öğrenenlerin mübadele ve gelişimi teşvik etmektedir.

İşbirliği

Socrates eğitimin her alanında Avrupa işbirliğini esas almaktadır. Bu işbirliği değişik şekillerde karşımıza çıkmaktadır. Mübadele projeler organize etme fikirleri ve başarılı uygulamaları paylaşmak için Avrupa bilgi ağını kurma ortak çalışma ve karşılaştırmalı analizler yapma vb.gibi.

Socrates uygulamada bireylere öğrenim ve başka bir ülkede eğitim programına katılım için yardım sağlamaktadır. Aynı şekilde eğitim kuruluşlarına öğretim projeleri düzenlemek ve deneyimleri paylaşmak için destek sağlamaktadır. Çeşitli kurum ve kuruluşlarla ve sivil toplum örgütlerine eğitim konularında etkinlikler yapmaları için yardım etmektedir. Sokrates programı çerçevesinde yalnızca AB’ne üye ülkeler arasında karşılıklı işbirliği projeleri finansal destek alabilmektedir.

Geniş anlamda okul


Socrates anaokulundan üniversiteye kadar bütün eğitim faaliyetlerini desteklemektedir. Buna örgün olmayan yetişkin eğitimi de dahildir. Eğitim kurumları yeni fikirlere ve uygulamalara açık olmak durumundadır.Bu nedenle çeşitli ülkelerdeki kuruluşlarla işbirliğine gitmek veya değişik sivil toplum kuruluşları ile çalışmak önemli görülmektedir.
Socrates toplumdaki herkesin eğitimini hedeflemektedir. Bu kapsamda;
- Zorunlu eğitim çağındaki öğrenciler gençler ve eğitimine devam edemeyen ancak devam etmek isteyen belli yaşın üzerindeki bireyler

- Öğretmenler; eğitim yöneticileri ve idari personel ile destek hizmetlerinde görevli olanlar

- Tüm eğitim kurumları


- Eğitimle ilgili kişi ve kuruluşlarla kamu görevlileri ve karar organlarında görev alanlar yerel yetkililer; aile kurumları; iş sektörü eğitimle ilgili diğer kuruluşlar ve sivil toplum örgütleri hedef kitle olarak gösterilebilir.

Ortak öncelikler

Hedeflenen guruplar ve projeler ne olursa olsun Socrates Avrupa’nın çok kültürlü karakterini vurgulamak için başlatılmıştır. Bu çerçevede dezavantajlı grupların eğitimi Sokrates programı tarafından desteklenmektedir. Aynı şekilde sosyal dışlama ve okullarda başarısızlığın ortadan kaldırması programın hedefleri arasında bulunmaktadır. Bu amaçla Yeni bilgi iletişim teknolojileri(ICT) kullanılarak büyük bir veri bankası oluşturulmuştur. Ayrıca değişik Avrupa dillerinin öğreniminde yenilikler de Sokrates programı kapsamında teşvik edilmektedir.

Uygulama Alanları

Socrates değişik çalışmalardan oluşmaktadır:

- Comenius: okul eğitimi
- Erasmus : Yüksek öğrenim
- Grundtvig: yetişkin eğitimi ve diğer eğitim biçimleri
- Lingua: Avrupa dillerinin öğrenimi
- Minerva: Eğitimde bilgi ve iletişim teknolojileri
- Eğitim sistemlerinin ve politikalarının izlenmesi ve yenilikler
- Diğer eğitim programları ile ortak faaliyetler


SOCRATES I’den SOCRATES II’ye GEÇİŞ
II. Basamak


Socrates II programı Socrates I e göre büyük değişiklikler öngörmektedir. Buna göre başlangıç için bütün aday katılımcıların bilgilendirilmesi ve yönetimsel yapı değişikliği yapılması için uzun bir hazırlık süreci gerekmektedir. Socrates II nin uygulanmasına 2001 yılında başlayacaktır.
Socrates II programı;

- EFTA/EFA ülkeleri( İzlanda Liechtenstein ve Norveç)
- Merkezi ve Doğu Avrupa ülkeleri (Bulgaristan Çek Cumhuriyeti Estonya Macaristan Latvia Litvanya Polonya Romanya Slovakya ve Slovenya)
- Malta Kıbrıs ve
- Türkiye’yi kapsamaktadır.

Türkiye dışındaki bütün ülkeler programa katılmıştır. 2001 yılı Türkiye için hazırlık yılı olacaktır.

COMENIUS

Comenius okul öncesi ilk ve ortaöğretime ağırlık veren bir programdır.Bu bağlamda geniş kitlelere hitap etmektedir.. Bunlar öğrenciler öğretmenler eğitim personeli ve diğer yetkililer aile kuruluşları sivil toplum örgütleridir.
Comenius okulların ortak çalışmalarını okul eğitim personelinin eğitimi ile ilgili projeleri ve okul eğitim ağlarını destekleyen bir program olarak dikkati çekmektedir.. Böylece Comenius öğretimin kalitesini arttırmayı Avrupa boyutunu güçlendirmeyi ve dil öğrenimi desteklemeyi amaç edinmiştir. Bu program aynı zamanda önemli konular üzerinde de durmaktadır. Bunlar Avrupa vatandaşlığı için önemli olan çok kültürlü bir eğitim dezavantajlı guruplar için destek okulda başarısızlıkla başetme ve dışlamayı önleme olarak özetlenebilir.

Comenius’un Yapısı

Comenius üç ana bölüme ayrılmaktadır. Bunlar;

Comenius 1: Okul İşbirliği

- Comenius okul projeleri
- Comenius dil projeleri
- Comenius okul gelişim projeleri
- Comenius dil yardımları
- Hazırlık ziyaretleri

Comenius 2: Okul eğitim personelinin eğitimi

- Okul Eğitim personelinin eğitimi için Avrupa işbirliği projeleri
- Okul Eğitim personeli için bireysel eğitim yardımları
- Başlangıç eğitimi
- Comenius dil yardımcılığı
- Hizmet içi eğitimi
- Hazırlık ziyaretleri

Comenius 3: Ağlar

-
Okul işbirliği ile ilgili ağlar
- Okul eğitim personelinin eğitimi ile ilgili ağlar
- Hazırlık ziyaretleri

Yukarıdaki kategorilere uymayan ancak okul eğitimi ile ilgili olan diğer bazı projeler ve çalışmalar da Comenius’dan destek alabilmektedir.

Comenius’ın birinci aşamasından(1995-1999) ikinci aşamasına(2000-2006) geçişteki değişikliklerComenius ‘un ikinci aşamasına geçişte içerik ve yapı açısından bir takım değişiklikler yapılmıştır. Dil öğrenimi Comenius için önceliklerden biri olmuştur. Comenius’a Lingua’da yer alan 5 uygulamadan 4 ü eklenerek yeniden oluşturulmuştur. Comenius 3 ise tamamen yenidir.

Comenius Hedefleri

Comenius’un genel hedefi kaliteyi zenginleştirmek ve okul eğitiminin Avrupa boyutunu geliştirmektir. Bu da okullarda uluslararası işbirliğinin teşvik edilmesi eğitimde doğrudan görev alan personelin mesleki gelişimine katkıda bulunulması dil öğreniminin desteklenmesi ve kültürler arası bilincin arttırılması ile yapmaktadır.
Comenius Avrupa Topluluğunda daha geniş bir sahiplenme duygusunu geliştirecek olan öğretim ve öğrenime yardımcı olmayı hedeflemektedir. Bu kapsamda Comenius;

- Ülkelerarası işbirliği ve eğitim kurumları arasında öğretmen–öğrenci değişimi
- Yeni öğretim yöntem ve materyallerin geliştirilmesi ve yaratılması
- Okul yönetimindeki yeniliklerin ve faydalı uygulamaların ülkelerarası paylaşımı
- Eğitimsel dışlama ve okul başarısızlığı ile mücadelede kullanılan yöntemlerin geliştirilmesi ve paylaşımı
- özel eğitim ihtiyaçları ile öğrencilerin sisteme kazandırılması için yapılan çalışmaları
- eğitimin bütün alanlarında eşit imkanların yaygınlaştırılması.
- Okul eğitiminde ve sektörede çalışan personelin eğitimi için bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımını desteklemektedir..

Comenius Avrupa’daki örgün eğitim içinde dil öğreniminin gelişimine aşağıdaki hedefler çerçevesinde katkıda bulunmaktadır.
- Avrupa dillerinin yabancı dil olarak öğretim kalitesini artırmak
- Dil öğretmenlerinin öğretme becerilerini artırmak
- Az kullanılan ve az öğretilen dillerin öğretmenlerinin dil becerilerini artırmak
- Öğretilen yabancı dillerin farklılığını artırmak
- Bütün öğretmenlerin ve öğrencilerin bildikleri yabancı dil sayı ve standardını arttırmalarını desteklemek

Comenius Avrupa örgün eğitiminde kültürlerarası bilinci arttırmak için ülkelerarası çeşitli etkinliklerle katkıda bulunmaktadır. Hedeflenenler ise
- Değişik kültürel zenginlik bilincini desteklemek
- Örgün eğitimde kültürlerarası eğitimi teşvik etmek
- Öğretmenlerin kültürlerarası eğitim alanındaki becerilerini arttırmak
- xenophobia (şövenizim) ve ırkçılıkla mücadeleye destek vermek
- göçmenlerin mesleki gezginlerin çingenelerin ve seyahat edenlerin çocuklarının eğitimini arttırmak.

Comenıus’un Yönetimi

Comenius programının genel sorumluluğu Avrupa Komisyonundadır. Socrates Komitesi ve üye ülkelerin temsilcilerininden oluşan Socrates Okul Eğitimi Alt komitesi de Avrupa Komisyonuna yardımcı olmaktadır.
Katılımcı ülkeler ulusal kurumlar kurmak suretiyle programın ulusal seviyede eşgüdüm içinde yürütülmesi için destek verilmektedir.

Ulusal kurumların projelerin seçimi yardımların paylaşımı için belli bazı yükümlülüklerinin yanısıra izleme ve finansal yönetim görev ve sorumlulukları bulunmaktadır. Bunlara ek olarak kurumlar bazı önemli fonksiyonları da yerine getirmektedir. Bunlar bilginin paylaşımı uygun proje katılımcıları bulmak için yardım sağlama başvurular ve diğer konular için fikir verme ve Comenius çalışması hakkında geri dönüt sağlamadır.
Comenius içinde Socrates programında da olduğu gibi merkezi ve merkezi olmayan iki temel işletim sistemi vardır.
Merkezi İletişim Sistemi: Seçimuygulama taşeronluk prosedürleri Komisyon tarafından yürütülmektedir. Genel kural olarak projedeki taraf kurumlardan biri eşgüdümü sağlayan kurum olarak çalışmakta ve Komisyona karşı projeden sorumlu olmaktadır.

Merkezi Olmaya İletişim Sistemi: Seçimuygulama taşeronluk prosedürleri katılımcı ülkelerin ulusal yetkililer tarafından yürütülmekte ve ulusal kurumlar tarafından yardım edilmektedir. Genel kural olarak programla ilgili ülkenin Ulusal kurumu ile doğrudan bir ilişki kurulmaktadır. Bireysel mübadeleler (öğretmenler öğrenciler ve ilkokul öğrencileri için) ya ulusal kurumlar tarafından ya ilgili kişiler ile doğrudan/dolaylı temaslar yoluyla organize edilmektedir.

Merkezi düzenlemeler Comenius 2 (okul eğitim personelinin Avrupa işbirliği projesi) ve Comenius 3 (Comenius Ağı) çerçevesinde uygulanmaktadır. Merkezi olmayan düzenlemeler ise Comenius 1 (okul katılımcıları) ve Comenius 2 çerçevesinde uygulanmaktadır.


GRUNDTVIG

YETİŞKİN EĞİTİMİ VE DİĞER EĞİTİM YAKLAŞIMLARI


Bu programın amacı hayat boyu öğrenimin Avrupa boyutunu zenginleştirmektir. Bu program Avrupa işbirliği yoluyla yenilikleri eğitimde artan erişilebilirliği bulunulabilirliği ve yetişkinler için eğitim koşullarının kalitesini artırmayı teşvik eden programları desteklemektedir.
Grundtvig hareketi büyük ölçüde eğitimcilere hitap etmekle birlikte son kullanıcıları aşağıda belirtilen amaçlara yönelik öğrenmeye istekli her yaştaki yetişkinleri kapsamaktadır. Bunlar;
- Toplumda tam ve aktif rol alma ve kültürler arası bilincini artırma
- Genel becerileri geliştirmek ve güncelleştirmek suretiyle istihdam edilebilirliği artırma
- Resmi eğitim kurumlarına erişim yada yeniden giriş için kapasiteleri artırmaktır.


ERASMUS

YÜKSEK ÖĞRENİM ALANINDA AVRUPA TOPLULUĞU PROGRAMI


ERASMUS nedir ve hangi ülkeleri kapsamaktadır?Erasmus SOCRATES’in Yüksek Öğretim kısmını kapsamaktadır. 24 Ocak 2000 tarihinde benimsenmiş olup 2006 yılı sonuna kadar olan bir dönemi kapsamaktadır. Socrates halen katılımcı 28 ülkeyi kapsamaktadır. Bunlar Avrupa Topluluğuna üye 15 ülke; 3 EEA ülkesi (İzlanda Liechtensien ve Norveç) ve Macaristan Romanya Çek Cumhuriyeti Slovak Cumhuriyeti Polonya Bulgaristan Estonya Latvia Litvanya Slovenya’dır. Malta Kıbrıs ve Türkiye’nin ileriki tarihte katılımları konusunda görüşmeler yapılmaktadır.
ERASMUS’un amaçları nelerdir?

Yüksek öğrenim yüksek kaliteli insan kaynaklarının oluşturulmasında bilimsel buluşlar yoluyla ortaya çıkan gelişmiş bilginin paylaşılmasında artan ihtiyaçlar karşısında yeni beceri ve yeterliklerin geliştirilmesinde ve gelecek nesillerin Avrupa içinde yetiştirilmesinde büyük önem taşımaktadır.
Varolan bilginin çok çabuk eskimesi eğitimdeki hızlı değişiklik ve yenilikler yüksek öğretimde yeni yöntemlerin uygulanması hayat boyu öğrenmeyi önemli hale getirmektedir.
Bütün bunlar dikkate alınarak Erasmus programı ile yüksek öğretim kurumlarının Avrupa etkinlikleri yanında yöneticilerin öğretim elemanlarının ve öğrencilerinin değişimi desteklemektedir.

SOCRATES içinde ERASMUS çalışması : ana özellikleri

Geçmişte de olduğu gibi ERASMUS tüm yüksek öğretim kurum ve kademeleri ile çeşitli disiplinlere açık bir programdır. Özellikle öğrenci mübadelesi Erasmus I ve II’nin ana motifini oluşturmaktadır. Erasmusyükseköğretim programlarında “Avrupa Boyutunu” geliştirmeyi amaçlayan işbirliğine dayalı bir programdır. “Öğrencileri Avrupa’ya getirmek Avrupa’yı tüm öğrencilere götürmek” ERASMUS’un sloganıdır. Daha önce de belirtildiği gibi program içinde öğrenci hareketliliği büyük bir öneme sahiptir. Önümüzdeki dönemde bu programa katılmayan öğrencilerin aldığı derslere Avrupa boyutunun eklenmesi konusunda yükseköğretim kurumları daha fazla desteklenecektir. Öğretim elemanlarının değişimine ve ülkelerarası programların geliştirilmesine büyük önem verilmektedir. Bu nedenle katılımı ve paylaşımı daha çok sağlamak için açık ve uzaktan eğitime ayrı bir önem verilmektedir. ERASMUS üniversitelerin komşu bölgelerdeki diğer kurumlarla işbirliği yapmasını ve böylece katılımcı ülkelerde uluslararası işbirliği imkanlarının arttırılmasını ve zenginleştirilmesini desteklemektedir.

Kurumsal anlaşma

Yüksek öğrenim kurumlarının Avrupa Politika anlaşmasına hazırlanmalarına yardımcı olmak üzere 1996 yılında Avrupa Üniversiteleri Birliği tarafından Aide-Memoire hazırlanmıştır. Kurumsal anlaşmalar normal koşullarda Avrupa Birliği desteği ile yıllık planda düzenli revizyondan geçirilerek 3 yıllık zaman dilimi için hazırlanmaktadır. Yararlı Uygulamalar Rehberi üniversitelerin Kurumsal Anlaşma önerilerini hazırlarken yararlanabilmeleri için web üzerinde hazırlanmıştır. 1999/2000 akademik yılı içini Birlik 29 katılımcı ülkeden 1800 Yüksek Öğrenim Kurumunun Kurumsal Anlaşmasını onaylamıştır.

Katılma Koşulları

Öğrenciler: Katılımcı ülkelerden belli bir süre için (3 ay ile bir akademik yıl arasında) çalışmaya katılmak isteyen öğrencilerin Uluslararası İlişkiler Ofisine yada üniversitelerinin Socrates (yada Erasmus) ofisine başvurmaları gerekmektedir. Bu ofisler hangi ülkeler üniversiteler ve fakültelerin değişim programına dahil olduğu konusunda gereken bilgiyi sağlamaktadır. Her üniversitenin kendi programı çerçevesinde bağımsız olarak organize etmesi nedeniyle öğrenciler için herhangi bir son başvuru süresi bulunmamaktadır.

Öğretim Elemanları: Başka bir ülkede anlaşmalı bir üniversitede belli bir süre için çalışmak yada Socrates/Erasmus aktivitelerine katılmak isteyen öğretim elemanlarının Uluslararası İlişkiler Ofisine yada üniversitelerinin Socrates (yada Erasmus) ofisine başvurmaları gerekmektedir.

Konusal Ağ Projesine katılmak isteyen öğretim elemanlarının ise mevcut proje ile ilgili koordinatörlerle bağlantıya geçmeleri gerekmektedir. Henüz programa alınmamış konularda çalışma yapmak isteyenlerin ise Üniversitelerinin Kurumsal Anlaşmaları çerçevesinde önerilerini vermeleri gerekmektedir.
Üniversiteler –Yükseköğretim Kurumları: Socrates/Erasmus çalışmasına katılmak isteyen kurumlar Kurumsal Anlaşma için başvurmaları gerekmektedir.

MINERVA

Minerva Uzaktan ÖğretimBilgi ve İletişim Teknikleri alanlarında Avrupa’da işbirliğini geliştirmeyi amaçlamaktadır.
Minerva’nın iki ana amacı bulunmaktadır. Bunlar

1- Öğrenciler karar vericiler ve uzaktan öğretim ile ilgilenenler arasında anlayışı geliştirmek iletişim ve bilgi tekniklerinin kullanımı konusunda destek vermek

2- Bu alanda geliştirilen yöntem ve kaynaklara erişimin daha iyi sağlanması için bilgi ve iletişim teknikleri ile multimedya eğitim ürünlerinin ve hizmetlerinin geliştirilmesine yeterli desteği sağlanmaktır.


LINGUA

Avrupa Komisyonu yenilikçi eğitim materyal ve program metodolojileri ile dil becerileri için gerekli araçların geliştirilmesi ve değişimini desteklemektedir.
Bunun için projelerde;
n Eğitim amaçları kesin olarak belirtmelidir.
n Önerilen aktivite veya ürünler için ihtiyaç duyulmalıdır.
n Hedef kitle veya ele alınacak durumlar iyi belirlenmelidir.
n Öğretim durumu ile tutarlı bir yaklaşım göstermelidir.
n Elde edilen sonuçlar değerlendirilmelidir.
n Elde edilen sonuçlar katılımcı ülkeler arasında geniş bir şekilde paylaşılmalıdır..

Bu projelerde geliştirilen tüm ürün ve aktivitelerin öğrenci merkezli olması büyük önem taşımaktadır. Avrupa Komisyonu yukarıdakilere ek olarak proje kapsamındaki öncelikli konular listesini düzenli olarak yayınlamakta ve diğer konularda ilgili projeleri de programa dahil etmektedir. Program birlik vatandaşlığına hazırlayacak ve dillerin bireysel çalışılmasına teşvik edecek projelere öncelik vermektedir.

ARION


Arion eğitim uzmanları ve karar vericiler için çalışma ziyaretleri içeren bir programdır.. Hedef kitle ise karar vericilere bulguları aktaran profesyoneller ile yeni bilgileri meslek çevrelerine uyarlayan kişilerdir.
Amaçları

Arion programının ana amaçları şunlardır:
§ Üye ülkelerde edinilen deneyimleri programa katılan ülkelerle paylaşmak
§ Topluluk bünyesinde eğitimde gelişmelerin kalitesini ve güncelliğini arttırmak
§ Programın diğer bir amacı da kuşkusuz Avrupa boyutunu geliştirmektir.

Arion’un geçmişi 1978’e kadar dayanmaktadır. 1995 yılına kadar Socrates programının parçası olarak kalmıştır. Arion’un yeni aşaması 2000-2006 yıllarında uygulanacaktır.

Ele Alınan Konular

Arion aşağıdaki konuları ele almaktadır.Bu konular esnek olup ihtiyaçlar doğrultusunda adapte edilebilmektedir. Bunlar;
n Eğitim sistemleri ve değerleri
n Eğitimde rol alanlar
n Eğitim ve araçları
n Okul ve çevresi vb.dir.

Organizasyon

Arion organizasyonu genelde Socrates programı ile benzerlik göstermektedir.
Arion’da yardımların dağıtımı Socrates Programının genel kuralları çerçevesinde yapılmaktadır.


NARIC

AKADEMIK TANIMA BILGI AĞI


NARIC Bilgi Ağı nedir?


NARIC ağı Avrupa Komisyonunun bir kuruluşudur ve 1984 yılında oluşturulmuştur. Naric diplomaların ve öğrenim sürelerinin akademik olarak tanınmasını amaçlamaktadır. Bu ağ Socrates/Erasmus programının bir parçası olup öğrenci ve eğitim personelinin eğitim kurumları arasındaki mübadelesini desteklemektedir.
Bu program çerçevesinde bütün Avrupa Topluluğu ve EEA ülkeleri ile orta ve doğu Avrupa ülkelerinde merkezler açılmıştır. Öğrenci ve akademik personelin mübadelesi için gerekli bilgi yardım ve danışmanlık bu merkezlerde yapılmaktadır. Naric ağının ana kullanıcıları yüksek öğretim kurumları öğrenci ve danışmanları ile geleceğin işverenleridir.
. Ülkelerin çoğunda yüksek öğrenim kurumları özerk olup yabancı öğrenci kabulleri ve derslerin denkliği konusuna kendileri karar vermektedir. Bu nedenle NARIC bir çeşit karar mekanizması değil ihtiyaç halinde bilgi ve fikir veren bir sistem olarak çalışmaktadır.


Akademik Tanınma Nedir?

Değişik ülkelerde akademik yeterlilikler karşılaştırılırken tanınma ve denklik konusunda bazı ayırımlarla karşılaşılabilmektedir.. Denklik bir çalışma programını oluşturan derslerin detaylı karşılaştırılması olarak ifade edilebilir. Tanınma ise öğrencinin tüm eğitimini içeren daha global bir değerlendirme yaklaşımıdır. Genellikle tanınan şey öğrencinin tamamladığı belli bir çalışma dönemini kapsayan bir diploma yada derecedir. Tanınma daha ileri düzeydeki çalışmalara kabul edilebilmek için öğrencinin almış olduğu eğitimin genel düzeyini göstermesi bakımından önemli bir işleve sahiptir.Örneğin bir ülkeden bir derece alan öğrencinin başka bir ülkede herhangi bir ilave yükümlülük ve sınava tabi tutulmadan daha ileri düzeydeki bir programa kabul edilmesi gibi.
Naric ve Mesleki Tanınma konusunda aşağıdaki adresden daha ayrıntılı bilgi sağlanabilir:
(The address you requested is obsolete)

Naric’in Etkinlikleri


Aşağıdaki konulardaki etkinliklerle Komisyonla NARIC arasında işbirliği geliştirilmeye çalışılmaktadır:
n Naric merkez başkanlarının her yıl düzenli toplanmalarını sağlamak
n Yetkililerin akademik tanınma prosedürlerini ve eğitim sistemlerini daha iyi anlamak için karşılıklı ziyaretlerine özel mali yardımda bulunmak
n SOKRATES/ERASMUS Programı kapsamında bilgi paylaşımını kolaylaştırmak ve özellikle de bilgi değişimi için bilgisayarlı sistem hazırlamaya mali destek sağlamak


LEONARDO DA VINCI

AVRUPA TOPLULULUĞU MESLEKI EĞITIM PROGRAMI


Avrupa Birliği Bakanlar Kurulu birlik mesleki eğitim politikasını 6 Kasım 1994 yılında kabul etmiştir.Bu Politikaya uygun olarak geliştirilen Leonardo Da Vinci Programının ana amacı üye ülkelerin meslek eğitim politikalarının ve bu alandaki yenilikçi çalışmaların geliştirilmesine katkıda bulunmak ve işbirliğini geliştirmektedir.
İlk aşaması 1995-1999 yıllarını kapsayan programa topluluğa üye ülkelerle Avrupa Ekonomik alanına giren üç ülke ve Estonya Macaristan Litvanya Romanya Polonya ve Slovak Cumhuriyeti gibi ülkeler katılmıştır.
Leonardo da Vinci programı PETRA FORCE LINGUA ve EUROTECNET gibi daha sonra geliştirilen çalışmalarla zenginleştirilmiştir.

Leonardo da Vinci Programının ikinci aşaması 2000 -2006 yıllarını kapsamakta ve üye ülkelerde hayat boyu öğrenmeye ilişkin politikaları desteklemektedir. Bilgi ve beceri geliştirme teşvik edilmekte bilgi ve becerilerinin çalışma hayatına ve vatandaşlık uygulamalarına entegre edilmesi teşvik edilmektedir. Özellikle de Sokrates ve Gençlik programları ile ortaklaşa desteklenen etkinliklerle bu yapılmaya çalışılmaktadır.

TEMPUS

Tempus Avrupa’da yüksek öğretim konusunda işbirliğini geliştirmeyi amaçlayan bir programdır. Bu Program Avrupa Birliği’nin Güney Doğu Avrupa ülkeleri(Cordis Programı) ile Yeni Bağımsızlığına kavuşan Ülkeler ve Moğolistan’ın(Tacis Programı) ekonomik reformları ile yeniden kalkınmaları için yürüttüğü ekonomik ve sosyal yeniden yapılanma programının bir parçasını oluşturmaktadır.

1989 ekiminde demir perdenin çökmesi Avrupa Birliği’ni büyük ölçüde etkilemiş Avrupa’nın politik coğrafyası süratle şekil değiştirmiş Doğu Almanya’nın Batı ile birleşmesi Orta ve Doğu Avrupa’daki sosyal ve ekonomik yeniden şekillenme sürecinin başlangıcı olmuştur. Bunu takibeden on yılda Avrupa Birliği bu ülkelerdeki yeniden şekillenme sürecine belirlenen anahtar sektörlerde yardımcı olak üzere faaliyete geçmiştir. Bu sektörlerden biri de yüksek öğretimdir. Avrupa Birliği sahip olduğu üniversitelerarası ağ yolu ile zaten önemli bir tecrübe birikimine sahip bulunmaktadır. Birlik 1990 yılında Orta ve Doğu Avrupa Ülkelerinin bu konudak ihtiyaçlarını karşılamak üzere bir program oluşturmuş böylece Tempus ortaya çıkmıştır. Tempus I süratle genişlemiş 1993 yılına gelinceye kadar 11 orta ve doğu Avrupa ülkesi programa katılmıştır. 1993 yılında alınan bir kararla eski Sovyet Cumhuriyetleri’nin de programa katılması benimsenmiştir. Rusya Federasyonu Ukrayna ve Beyaz Rusya daha sonra da yeni Bağımsız Ülkeler ile Moğolistan’da programa dahil edilmiştir. Geçen sürede Tempus iki kere yenilenmiştir. Bunlardan 1994-98 yıllarını kapsayan Tempus II 1998-2000 yıllarını kapsayan ise Tempus II bis olarak bilinmektedir.

1994-2000 yılları arasında program bünyesinde yüksek öğretim reformu alanında temel konular ile ilgili geniş işbirliği içeren çalışmalar başlatılmıştır.Bu çerçevede üniversitelerarası ağ program geliştirme konusunda katılımcı ülkelere eğitsel materyaller ve öğretim metodolojilerini mukayese etme ve karşılaştırma imkanı vererek derslerini yenileştirilme ve uluslararası boyut kazandırma imkanı vermiştir. Aynı şekilde üniversite yönetimlerini geliştirmeyi amaçlayan projelerüniversitelerde daha iyi çalışan uluslararası ilişkiler bürolarının kurulmasına yol açmış böylece gelecekte daha iyi işbirliğinin temelleri atılmış ve dünya çapında bağlantıların kurulmasına yardım etmiştir.

Balkanların değişen jeopolitik haritası Tempus Programına yükseköğretimde Avrupa ölçüsünde işbirliği için yeni boyut getirmiştir. Hırvatistan Arnavutluk Bosna-Hersek Makedonya ve Yugoslavya’nın programa katılması ile genişleme sürecektir.

Programın son aşaması olan Tempus III 2000-2006 yıllarını kapsamaktadır. Bu yeni aşamanın amacı akademik topluluğun ötesinde karar vericileri ve sivil toplumu da geniş ölçüde bu programın içine almaktadır. Tempus hem profesyonelleri hem de akademisyenleri programa dahil ederek hukuk çevre kamu hizmetlerinin geliştirilmesi gibi hayati önemi olan konularda güncel eğitim sağlanmasına yardımcı olacaktır. Ek olarak Tempus projeleri çalışmalara bölgesel bir boyut katarak ve aday ülkeler ile işbirliği yaparak geçmiş on yılda kazanılmış deneyimleri paylaşmayı hedeflemektedir.

Tempus’un on yıllık geçmişi katılımcı ülkelerin eğitimde yüksek standartların ulaşma ihtiyacının bilincinde olarak güçlü uluslararası üniversite işbirliği ağının gelişmesini sağlamıştır.
Gelecek 5 yıl içerisinde (2001-2006) Tempus programı yeterli standartlara sahip ülkeler arasındaki bağı güçlendirecek ve derinleştirecektir. Bunu yaparken de eğitim sektörünün ortak amaçlarının karşılıklı anlaşılmasını teşvik edecek ve sosyal ve politik istikrara katkıda bulunacaktır.
YOUTH (GENÇLİK) PROGRAMI

Avrupa Birliği çatısı altında yaşları 15-25 arasında olan 50 milyon genç bulunmaktadır. Merkezi ve Doğu Avrupa ülkelerininde katılımıyla bu sayı dikkate değer bir şekilde artacaktır.

Youth programı yaşları 18 ve üstü olan gençlere ufuklarını genişletmeleri ve girişimcilik duygularını arttırabilmeleri için imkan vermektedir. Youth yerel yetkililer proje liderleri ve diğer profesyonel ilgililer arasında Avrupa işbirliği yapısını sağlamaktadır. Hepsinin ötesinde program mübadele ve örgün öğrenim için gençlere imkan vermektedir.
Bu program 30 Avrupa ülkesini kapsamaktadır.

Decision No.253/2000)


ebush isimli Üye şimdilik offline konumundadır  

Hızlı Cevap

Doğrulama Sorusu
Mesajınız:
Yazı şeklini sil
Kalın
Eğik yazı
Altı çizik

Grafik ekle
Alıntı yap [QUOTE]
 
Alanı Küçült
Alanı Büyült

Seçenekler
Stil


Avrupa Birliği Eğitim Programları hakkında detaylı bilgi

Avrupa Birliği Eğitim Programları hakkında detaylı bilgi konusu, GENEL KÜLTÜR / Eğitim ve Öğretim forumunda tartışılıyor.Benzer Konular

Konu Konuyu Başlatan Forum Cevap Son Mesaj
Karahanlılar Hakkında Detaylı Bilgi Я Soru Cevap 4 09-02-2015 07:20
Eğitim Programları Nelerdir? elif Soru Cevap 0 14-02-2013 03:03
Demokrasi hakkında detaylı bilgi Я Soru Cevap 1 09-12-2012 08:52
Badminton hakkında detaylı bilgi Kayıtsız Üye Soru Cevap 1 22-11-2011 09:25
Avrupa Birliği! nimlahza Fıkralar 1 27-03-2011 02:45

Üye olmadan soru sorabilirsiniz!

Bütün Zaman Ayarları WEZ +4 olarak düzenlenmiştir. Saat şuan 06:28 .


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.5.2 ©2010, Crawlability, Inc.
Web Stats