Bakimliyiz.Com

-   Eğitim ve Öğretim (http://www.bakimliyiz.com/egitim-ve-ogretim/)
Bakimliyiz.Com (http://www.bakimliyiz.com/)
-   -   İnternetin eğitimdeki rolü nedir? (http://www.bakimliyiz.com/egitim-ve-ogretim/121069-internetin-egitimdeki-rolu-nedir.html)

ebush 23-04-2013 02:00

İnternetin eğitimdeki rolü nedir?
 
İnternetin eğitimdeki rolü nedir?-İnternet ve eğitim üzerine yazıBilgideki hızlı gelişme, aynı zamanda çok kısa süre önce üretilmiş bir bilginin eskimesi, işlevsiz hale gelmesi sonucunu da doğurmaktadır. Bu durum, bilginin zamanında ve etkili kullanımını gerektirmektedi. Bu durumda, mevcut bilginin eskimesini beklemeden hızlı ve etkili bir şekilde geniş kitleler tarafından kullanılmasını sağlayacak araçlara ihtiyaç vardır.


http://www.bakimliyiz.com/resim/egitim.jpg

Bu açıdan bakıldığında internet üretilen bilginin zamanında ve etkili kullanımını yaygınlaştırmakta önemli bir araç olarak kullanılabilir. Özellikle gelişmekte olan ülkelerin yeni bilgiye ulaşmalarında internetin önemi yadsınamayacak kadar büyük olacaktır. Ancak yeni üretilen bilginin paylaşımı ve kullanımı, bu bilginin üretildiği andan itibaren internet ortamına aktarılmasına bağlıdır.

Bugün sanal üniversiteler, sanal kütüphaneler ve sanal kurslar gittikçe yaygınlaşmaktadır. Bu gelişmelerde yukarıda belirtilen sebeplerin yanında sanal sınıflarda cinsiyet, yaş ve sosyal sınıf farklılıkların ortadan kalkması, öğrencilerin kendilerini daha rahat ve serbest hissetmeleri, çevrim içi derslerde devam zorunluluğu olmaması (anlatılan ders, görsel ve ses objeleri ile kaydedilebilmektedir), çoklu ortam nesneleri ile zenginleştirilmiş ders materyalinin kullanılabilmesi, zaman sınırlamasının olmaması, coğrafi sınırlamaların kalkması ve her şeyden ziyade ucuz olması (yol, giyim, yiyecek vb. masrafların olmaması) gibi etkenlerden dolayı önümüzdeki yıllarda geleneksel eğitimin yerini alacağı düşüncesini güçlendirmektedir.

Sanal eğitim, elektronik ortamda gerçekleştirilen eğitimdir. Teknolojiyi kullanım şekli esas alınarak, bu tür eğitim biçimi için "internete dayalı eğitim", "internet temelli eğitim/öğrenme, e-öğrenme, e-eğitim, sanal eğitim", "sanal öğrenme", "on-line eğitim" gibi kavramlar kullanılmaktadır.

İnternetin eğitimde kullanılmasıyla birlikte, geleneksel öğrenci ve öğretmen kavramları değişime uğramış; öğrenci ezberleyen değil, "öğrenen", öğretmen otorite figürü değil kolaylaştıran” sıfatlarını almışlardır. Öğrencinin rolü artık sadece kendine sunulan bilgiyi almak ya da ezberlemek değil, aynı zamanda, bilgiyi arayıp bulmak, araştırmak, günlük hayatta ondan yararlanmaktır. Bu sayede "yaşamboyu öğrenme" kavramının daha anlamlı hale gelmesi ve gerçekleşmesi sağlanmış ve yer kavramı eğitim hizmetlerinden yararlanıp yararlanmamayı belirleyen bir kavram olmaktan çıkmıştır. Bu kavramın yerine “küresellik” ya da evrensellik” kavramları geçmiştir. Böylece internet geleneksel eğitime bağlı olarak ortaya çıkan mekan ve zaman kavramlarını ortadan kaldırmış, yani öğrenmeyi zaman ve mekana bağlı olmaktan çıkarmıştır.


Bütün Zaman Ayarları WEZ +4 olarak düzenlenmiştir. Saat şuan 05:55 .

Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.5.2 ©2010, Crawlability, Inc.