bakimliyiz
Sponsor Reklamlar
Geri git   Bakimliyiz.Com > GENEL KÜLTÜR > Eğitim ve Öğretim

Kadın Portalı Kayıt Ol İletişim Forumları Okundu Kabul Et
Alt 10-05-2013, 11:41   #1 (permalink)
 
ebush - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Standart Ergenlik dönemlerindeki psikolojik sorunlar nelerdir?

Ergenlik dönemlerindeki psikolojik sorunlar nelerdir?-Ergenlik döneminde hangi psikolojik sorunlar çıkar?


Endişe:

Endişeler gerçek nedenden çok hayali nedenlerden oluşan korku tipleridir. Korkulan durumun zihinsel düzeyde prova edilerek yinelenmesidir. Genellikle korkudan daha uzun sürerler. Burada gelecekte beklenen durumlardan duyulan gerilim halleri söz konusudur. Endişe geçmişte bireye doyum sağlamayan bazı olaylar üzerine oluşabildiği gibi bireyin başarmak istediği geleceğe yönelik faaliyetlerini de içerebilir. Orta ve lise öğrencileri özellikle çeşitli okul sorunları hakkında dış görünüş ve arkadaşları arasında popüler olmama endişe yaratan diğer konular arasında sayılabilir.

Öfke:

Ergenlik döneminde öfkeye neden olan uyarımlar genellikle sosyal kaynaklıdır. Ergenle alay edilmesi ona yalan söylenmesi öfkeyi oluşturan başlıca nedenlerdir.

Duygusal Kırıklıklar:

Bir arzu ya da amacın önüne çıkan dış veya iç engeller ergene kırıklıkların oluşumuna yol açar. Bu durumların çok azında öfke ama hepsinde sıkıntı hali görülür. Ergen kırıklığını sosyal çevrenin kabul edebileceği bir davranış biçimde belli eder. bireyin kırıklık anında göstereceği tepki onun yaşına toplumsal geçmişine deneyimlerine ve kendisine kırıklık yaratan nedeni algılayış biçimine bağlıdır.

Gencin arzularını gerçekleştirmesini etkileyen faktörleri beş grupta toplayabiliriz.

1. Biyolojik yetersizlikler: Bireyin arzuları biyolojik kapasite ve yeteneklerinin çok üstündedir.
2. Yetersiz alışkanlık yetenek ve beceriler: ergenlik döneminde birey tam bir uyum gösterebilmek için gerekli olan alışkanlık yetenek ve becerilerden yoksundur.
3. Çevresel yetersizlik ve tehlikeler: Maddi yetersizlikler sosyal merkezlerden uzak olmak arkadaşı gibi davranmasını engelleyen okul ve ailelerin kural ve disiplinleri gencin kırıklığa uğramasına neden olur.
4. Ergende biyolojik ve psikolojik gereksinmelerden doğan karmaşık istek nefret tercihlerle dolu tavırların yarattığı bir ruhsal durum egemendir.

Ancak huzurlu bir aile ortamında duygusal bakımdan sağlam bir yapı içinde bu arzular rahat bir şekilde karşılanırsa çevreye uyum kolaylaşır.


Ergenin Aile İçi İlişki ve Sorunları

Ergenin davranışlarına rehberlik edecek değerleri kazanması ve sosyal yönden sorumluluklarını öğrenmesi konusunda yardıma gereksinimi vardır.
Bu gereksinimi karşılayan ve ergenin yaşamında etkili olan toplumsal kurum ailedir.


Ergen yaşadığı toplumda kendi görev ve statüsü hakkında açık seçik bir fikre sahip değildir. Kendisine yetişkin görev sorumluluklarının verilmemesi ve statü belirsizliği ergeni mutsuz kılar. Statü belirleyici olarak aile çocuğun toplumsal durumunu ve toplum içinde o yere gelebilmesi için üstlenmesi gereken rolü saptamaktadır.


Aile bireyleri arasında etkileşim ve iletişim ergenin kişilik yapısını biçimlendirmede çok büyük çok derin etkisi vardır. Ailede otoritenin türü yaşamsal bir etken olarak ortaya çıkar. Davranışların ergenin üzerindeki etkiler ana-babanın ergene uyguladıkları baskının derecesine bağlıdır. Bu kuvvet gösterisi yetkeci ailelerde ana-babalar kuralları koyar diğerlerinin de bunlara uyması beklenir kurallara aykırı davranışlar sert bir disiplinle karşılanır onlara inanılır itaat edilir saygı gösterilir. Çoğu zaman suçlulukla ya da başkaldırıyla sonuçlanır. İzin verici ailelerde ise çok az kural vardır hiç olmayabilir de ana-balar bilerek ya da hiç ilgilenmeyerek ergenlere aşağı yukarı hoşuna gittiği gibi davranma olanağı tanırlar. Disiplin ortaya çıktığında çoğunlukla kararsızdır ve önceden kestirilemez. Ergen üzerindeki etkileri çok açık değildir. Böylesi koşullarda bazı ergenlerin çok iyi olduğunu bazılarında da düşük benlik saygısı geliştirdiği gözlenmiştir. Bir de demokratik aileler vardır. Bu ailede yetkileri ellerinde tutarken ve uyulacak kuralları koyarken ergenlere farklı olma kendi davranışlarının sorumluluğunu üstlenme ve daha fazla karar verme olanakları verilir. Disiplin katı cezadan çok akıl yürütmeyi kendine güven ve yüksek akademik güdü gibi davranışları gösterir.


Özetle ana-babanın yöntemleri bir ergenin bağımsızlığı gerçekleştirme yeteneğini büyük ölçüde etkilemektedir. Ana-baba yetkecilik ya da izin vericilik uçlarında yer aldığında çocuklarıyla ilişkilerini güçlükler saracaktır. Demokratik yaklaşım olumlu bir benlik kavramını ve bağımsızlığı kolaylaştırır. Bunlar izin verici ailelerde ortaya çıkabilir. Yetkecilikte de amaçlara doğru ilerlemeye büyük ölçüde engel olur.


Ana-babanın duygusal sorunları evlilik ilişkilerinde başarılı olamamaları ergenin aile içinde sürekli kavga ve çekişmeye tanık olması aşrı koruma bir çocuğu diğerinden ayırarak sevmek bazı çocuklarının uyum bozukluklarını görememe ergeni karmaşa iç çatışmaya ve ya suç davranışına itebilir. Bunların dışında anne ve babaların kendi gelişim dönemlerini dikkate alarak ergenleri evden ve okuldan kaçmaya iten davranış ve uyum bozukluklarına neden olur.


Ergenlik döneminde kurallara karşı çıkışlara intihar girişimlerine duygusal taşkınlık ve tedirginlik hallerine sık sık rastlanır. Örneğin genç kız ve erkeklerde intihar girişimlerinin en çok görüldüğü yaşlar 17 ve 18’dir.


Anne-baba ergene karşı davranışlarında düzenleme yapmalıdır. Bu amaçla;

Ergen hiçbir zaman başkalarının önünde eleştirilmemeli davranışları başkalarınkiyle karşılaştırılmamalıdır.

Ergen karşısında yetişkin her zaman tarafsız ve güçlü olmaya çalışmalı ergenin haklarıyla sorumlulukları arasındaki dengeyi kolaylıkla kurabilmelidir.


Anne-babını fikirlerine saygı duyma gencin ne derece göreviyse onların fikirlerinde tam bir anlaşmaya ulaşmış olmalarını beklemek de hakkıdır.


Ergen kültürüne özgü toplumsal değerleri kendi arkadaş grubu içinde yaşarak öğreneceğinden anne ve babalar kendileriyle olan bağların zayıflayacağı endişesiyle arkadaş ilişkilerini engellemektedir.


Ergenin Sosyalleşmesinde Okulun Önemi

Okulun temel işlevlerinin başında kültür değerlerini genç kuşaklara aktarmanın yanı sıra onların içinde yaşadığı kültüre uyum göstermelerini sağlamak gerekir. Ergenlik dönemindeki duygusal gerginlik ve ilgilerin farklılaşması bir yönden bireyin çalışma gücünü azaltıp dengesizliğe neden olurken bir yandan da dikkatin belirli bir konu üzerinde yoğunlaşmasını engeller ve okulda başarısız kılabilir. Bu nedenle okuldaki öğretmenin işlevi ve sorumluluğu büyüktür. Öğretmen bu gerginliği azaltan ergenlik dönemi ve sorunlarını bilen ergenin özel sorunlarına eğilebilen bir birey olmalıdır. Ergen ana-baba etkisinden kurtulduğunda anne-babasının yerine koyacağı bir modele gereksinim duyar. İşte öğretmen çoğu kez bu görevi üstlenmek durumundadır. Okul faaliyetleri her öğrencinin katılabileceği bir biçimde düzenlenmeli öğrencilerin ilgi beceri ve liderlik alanlarının saptanmasına ortam hazırlanmalıdır.


Okuldaki eğitim programı ergenin özelliklerini dikkate alarak hazırlandığı öğretim programı zenginleştirildiği ve grup tartışmalarına yer verildiği takdirde bu uyum ve çaba olumlu yolda desteklenebilir.


Ergenlik Döneminde Antisosyal Davranış

Ülkemizde suçların yaklaşık yarısını 25 yaşın altındaki çocuk ve ergenlerin işlemiş olması ve ileri yaşlarda suç işleyenlerin büyük bir bölümünün çocuklu ve ergenlik dönemlerinde de suç işlemiş olmaları sorunun önemini daha da artırmaktadır. İstatistiklerin çocuk suçlarının en çok 14 yaşında işlendiğini göstermesi zorlu ergenlik dönemi ile suç arasında dinamik bir ilişkinin varlığını göstermektedir. Ülkemizde işlenen suç türünün en çok “şahsa karşı” olduğu bunu “cinsel” suçlara “mala karşı” işlenen suç türlerinin izlediği belirlenmiştir.

Evden Kaçma

Evden kaçan gençlerin kendilerine göre tutarlı bir çok nedeni vardır.: Alışılagelmiş yaşam biçimini değiştirmek büyüyüp olgunlaşmak geçici de olsa huzur bulmak ve kabul görmek yeni bir yuva ve yaşam aramak bu nedenlerin başlıcalarıdır. Evden kaçma kişisel rahatsızlılar dışında aile gerginliklerine de bir tepkidir. Aile sorunları değer çatışmaları sosyal konularda çatışma okul başarısızlığı ana-baba tarafında ihmal ya da reddediliş gibi nedenlerden kaynaklanmaktadır.

İşin ilginç yanı evden kaçan gençlerin çoğu ana-babalarını sever ve sayarlar. Bu ayrılış düş kırıklığı sunucudur; ana-baba anlamamakta ya da beklentilerinde ve kurallarında son derece katı davranmaktadır. Onlara göre evleri birbirine anlayış göstermeyen sorumluluk ve güven duymayan birbirleriyle hiçbir fiziksel ya da duygusal ilişkisi olmayan iletişim kuramayan insanların yaşadıkları bir yerdir. Kısaca gençlerin evden kaçmalarına yabancılaşma duygusu baskı ve gerginlik neden olmaktadır.


Araştırmalarda gençlerin evden kaçmalarına dolayısıyla anti-sosyal davranışa ilk adımlarını atmalarına neden olan en büyük etken %59 oranında baba baskısı olduğu kanıtlanmıştır. Kısacası evden kaçmanın kökeninde aile içinde psiko-sosyal etkileşim yetersizliği ve ergenlik döneminin özellikleri yer almaktadır.


KAYNAKLAR

1.YAVUZER. Prof. Dr. Haluk Çocuk Psikolojisi Remzi Kitapevi A.Ş. İstanbul 1992
2.Samastı Prof. Dr. Mustafa ve Zülfikar Doç. Dr. Bülent Çocuk Bakım ve Eğitimi İşaret Yayınları İstanbul 1997
3.Corman Louıs Çeviren: Hüseyin PORTAKAL Psikanaliz Açısından Çocuk Eğitimi Cem Yayınevi İstanbul 1996
4.CÜCELOĞLU Doğan İnsan ve Davranışı Remzi Kitapevi İstanbul 1991


ebush isimli Üye şimdilik offline konumundadır  

Hızlı Cevap

Doğrulama Sorusu
Mesajınız:
Yazı şeklini sil
Kalın
Eğik yazı
Altı çizik

Grafik ekle
Alıntı yap [QUOTE]
 
Alanı Küçült
Alanı Büyült

Seçenekler
Stil


Ergenlik dönemlerindeki psikolojik sorunlar nelerdir?

Ergenlik dönemlerindeki psikolojik sorunlar nelerdir? konusu, GENEL KÜLTÜR / Eğitim ve Öğretim forumunda tartışılıyor.Benzer Konular

Konu Konuyu Başlatan Forum Cevap Son Mesaj
Ergenlik döneminde karşılaşılan sorunlar nelerdir? ebush Eğitim ve Öğretim 0 08-04-2013 05:53
İletişimin psikolojik engelleri nelerdir? ebush Eğitim ve Öğretim 0 31-03-2013 01:38
Atatürkün ergenlik dönemindekine ait özellikleri nelerdir? Kayıtsız Üye Soru Cevap 1 15-10-2011 04:55
Psikolojik sendrom çeşitleri nelerdir? elif Psikoloji 0 30-04-2011 05:37
Tüp bebek tedavisinde psikolojik sorunlar daywest Tüp Bebek Bölümü 0 22-07-2010 12:54

Üye olmadan soru sorabilirsiniz!

Bütün Zaman Ayarları WEZ +4 olarak düzenlenmiştir. Saat şuan 05:43 .


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.5.2 ©2010, Crawlability, Inc.
Web Stats