bakimliyiz
Sponsor Reklamlar
Geri git   Bakimliyiz.Com > GENEL KÜLTÜR > Eğitim ve Öğretim

Kadın Portalı Kayıt Ol İletişim Forumları Okundu Kabul Et
Alt 17-05-2013, 11:09   #1 (permalink)
 
ebush - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Standart Dünyadaki ısı alışverişinin dengesinin bozulmasının iklimlere etkisi nedir?

Dünyadaki ısı alışverişinin dengesinin bozulmasının iklimlere etkisi nedir?


Bu konu Fiziğin alt dalı olan Termodinamik Fiziği ile ilgilidir. Yalnız yukarıdaki başlığa cevap ararken Termodinamik Fiziğe ait bazı denge şartlarını tek tek açıklamayacağız. Baştan şunu ifade edelim ki; “Dünyanın içinde bulunduğu sistemle ısı alışverişi dengesi bozulursa Termodinamik Fiziğe ait olan denge şartları da ortadan kalkar ve dümyamız yaşanılmaz bir gezegen olabilir”
Aslında sorunun cevabı basittir ve çağımız bu denge durumunun bozulmasına tanıklık ediyor…


KÜRESEL ISINMA…
Küresel ısınma insan tarafından atmosfere verilen gazların sera etkisi yaratması sonucunda dünya atmosferi ve okyanuslarının ortalama sıcaklıklarında belirlenen artışa verilen isimdir.
50 yıldır saptanabilir duruma gelmiş ve önem kazanmıştır. Dünya'nın atmosfere yakın yüzeyinin ortalama sıcaklığı 20. yüzyılda 0.6 (± 0.2) °C artmıştır. İklim değişimi üzerindeki yaygın bilimsel görüş "son 50 yılda sıcaklık artışının insan hayatı üzerinde fark edilebilir etkiler oluşturduğu" yönündedir.
Küresel ısınmaya atmosferde artan sera gazlarının neden olduğu düşünülmektedir. Karbondioksit su buharı metan gibi bazı gazların güneşten gelen radyasyonun bir yandan dış uzaya yansımasını önleyerek ve diğer yandan da bu radyasyondaki ısıyı soğutarak yerkürenin fazlaca ısınmasına yol açtığı ileri sürülmektedir.


Su buharı dışındaki sera gazları dolayısıyla gezegen yüzeyindeki ortalama ısının artması buharlaşmanın artmasına yol açacaktır. Bu ise atmosferde daha fazla su buharı yani bulut oluşmasına yol açar. Bulutlar güneşten gelen radyasyonun bir bölümünü dış uzaya yansıtırken bir bölümünü soğurarak ısınırlar bir bölümünü de yeryüzüne geçirirler. Litosfer ve hidrosfere ulaşan bu radyasyonun da bir bölümü soğurularak ısınmaya yol açarken bir bölümü dış uzaya yansır. Dış uzaya yansıyan radyasyon yeniden bulut kütlesi ile karşılaştığında aynı olaylar yaşanır yansıtılır soğutulur dış uzaya kaçar.
Dünyamızın ısı alış verişi dengesinin bozulması sonucu küresel ısınma gerçekleşmektedir. Dünyamızı tehdit eden en büyük çevre sorunlarından birisi olarak adlandırılan küresel ısınma ve iklim değişikliği olgusu en başta fosil yakıt kullanımı sanayileşme enerji üretimi ormansızlaşma ve diğer insan etkinlikleri sonucunda ortaya çıkmış ekonomik büyüme ve nüfus artışı bu süreci daha da hızlandırmıştır.
İnsanlar fert ve toplu olarak daha hareketli ve gelişmiş yaşam tarzlarını artırmayı tercih ettiği sürece atmosferde ısıyı tutan gazların miktarının artışına neden olmuş ve bu gazların artışıyla birlikte insanoğlu doğal sera etkisinin ısınma kapasitesini arttırmıştır. Bu durum şehirleşmenin de katkısıyla dünyanın yüzey sıcaklıklarının artmasına neden olmuştur.Küresel yüzey sıcaklıklarında 19. yüzyılın sonlarında başlayan ısınma son yıllarda daha da belirginleşerek hemen her yıl bir önceki yıla göre daha sıcak olmak üzere küresel sıcaklık rekorları kırılmış ve ortalama hava sıcaklıkları geçen yüzyılda 0.4 ile 0.8 c° arasında (0.6 ± 0.2 c°) artmıştır.
Küresel iklimdeki gözlenen ısınmanın yanı sıra en gelişmiş iklim modelleri küresel ortalama yüzey sıcaklıklarında 1990-2100 dönemi için 1.4 C° ile 5.8 C° arasında bir artış olacağını öngörmektedir. Küresel sıcaklıklardaki artışlara bağlı olarak da hidrolojik döngünün değişmesi enerji temin güvenliği ve su kaynaklarının hacminde ve kalitesinde azalma kara ve deniz buzullarının erimesi kar ve buz örtüsünün alansal daralması deniz seviyesinin yükselmesi kıyı ekosistemlerinin olumsuz etkilenmesi kuraklık ve sele maruz kalan bölgelerde tarım ve mera bölgelerinde azalma iklim kuşaklarının yer değiştirmesi ve yüksek sıcaklıklara bağlı salgın hastalıkların ve zararlıların artması gibi dünya ölçeğinde sosyo-ekonomik sektörleri ekolojik sistemleri ve insan yaşamını doğrudan etkileyecek önemli değişikliklerin olabileceği beklenmektedir.Diğer taraftan küresel ısınmaya bağlı iklim değişikliğinin etkileri yalnız küresel olmadığı gibi bölgesel ve zamansal farklılıklar da oluşturabilmektedir: Örneğin dünyanın bazı bölgelerinde kasırgalar seller ve taşkınlar gibi şiddetli hava olaylarının şiddetlerinde ve sıklıklarında artışlar olurken bazı bölgelerinde uzun süreli ve şiddetli kuraklıklar ve bunlarla ilişkili çölleşme olayları daha fazla etkili olabilmektedir. bu tip bir iklim değişikliği öngörülemeyen veya tahmin edilemeyen çevresel sosyal ve ekonomik sonuçlar oluşturabilir.
Gelişmekte olan ülkeler ve bu ülkelerde yaşayan en yoksul kesimler iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine en çok maruz kalacaklar arasında yer almaktadır. Bu ülkeler aynı zamanda büyüme ve kalkınma ihtiyaçları için daha fazla enerji hizmetlerine ihtiyaç duymaktadır.
Küresel ısınmanın özellikle yüksek yaz sıcaklıkları orman yangınları yağışların ve su kaynaklarının azalması deniz seviyesi yükselmesi kuraklık ve çölleşme zararlıların ve salgın hastalıkların artması gibi öngörülen olumsuz yönlerinden bazı ülkelerde olduğu gibi Türkiye’nin de etkilenmemesi kaçınılmazdır. İklim araştırmalarında gelinen nokta ani iklim değişimleri yaşanmasa bile bu değişimlerin doğa ve insanları ürkütücü düzeyde etkileyeceğidir.Su Temini
Bölgesel yağışlar zaman zaman farklılıklar gösterebilmektedir. Ayrıca suyun buharlaşma döngüsünün hızlanacağı tahmin edilmektedir. Bu durum yağışlarda artış meydana gelse bile suyun daha hızlı buharlaşmasıyla birlikte toprağın daha çabuk kuruyacağı anlamına gelmektedir. Böylece bitkiler gelişimleri için gereken sudan yeterince yararlanamayacaklardır. Yeni ve daha ciddi kuraklık dönemleri özellikle fakir ülkelerde içme suyu sıkıntısına neden olabilmekte ve halkın sağlığını tehdit edecek boyuta ulaşabilmektedir. Dünyada hangi bölgelerin kuruyacağı hangilerinin nemli olacağı şu anda tam bilinmemektedir. Ancak tehlikenin oluştuğu kabul edîlmesi gereken bir gerçektir. Özellikle su kaynakları şu anda bile aşırı kullanımdan dolayı ihtiyacı her zaman karşılayamazken iklim değişimi nedeniyle su sıkıntısı özellikle kuru bölgelerde dayanılmaz boyutlara ulaşabilecektir.

"Dünyada meydana gelecek olan sıcaklık artışları nedeniyle tarım alanlarının kutuplara doğru kayacağı tahmin edilmekte ve böylece tarım ürünlerinde ciddi boyutlarda bir azalmanın yaşanacağı beklenmektedir"

Küresel ısınma nedeniyle dünyada 100 yıl içinde düzensiz ani ve şiddetli yağışlar seller heyelan ve hortum görülecek. Küresel ısınma durdurulamazsa Türkiye'de kış mevsimi ortadan kalkacak. Nehirlerimizdeki su miktarı azalacak kuraklık baş gösterecek. Mevsimler birbirine karışıyor baharı görmeden yaz geliyor. Dünyanın her yerinde görülmeye başlayan kavurucu sıcaklar kuraklık seller insanlığın yeni kabusu küresel ısınmaya işaret ediyor.
Son 70 yılda 70 istasyonda kaydedilen sıcaklık verilerine göre Türkiye'nin yıllık ortalama sıcaklıkları artma eğiliminde. Özellikle Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki ısınma oranları her 10 yılda 0.07- 0.34 derece arasında artıyor. Dünya yaban hayatı koruma fonu (wwf) nın raporuna göre Akdeniz havzasında bulunan Türkiye'de 40 dereceye yakın sıcaklıklar mevsim normali olacak. Tarım alanlarının ise yüzde 40'ı kuruyacak. Dünyayı cehenneme çeviriyoruz. Atmosferdeki karbondioksit gazı tabakası tıpkı bir 'sera' gibi güneş ışınlarının içeri girmesine izin veriyor ancak ısının dışarı çıkmasına engel oluyor. Eğer sera etkisi olmasaydı dünyanın sıcaklığı ' 20 dereceyi bulur ve dünyada yaşam olmazdı.
Ancak karbondioksit gazı oranının artması dünyanın aşırı ısınmasına bir başka deyişle 'küresel ısınma'ya neden oluyor. Karbondioksitin artmasının baş sorumlusu ise insanoğlu. İnsanoğlu yaşamını kendi elleriyle cehenneme çeviriyor. Sanayileşme ile birlikte atmosferdeki karbondioksit gazı miktarı artmaya başladı. Atmosfere yılda ortalama 21 milyar ton karbondioksit salınıyor ve bu miktar giderek artıyor. Dünya alarm veriyor. Küresel ısınma kutuplardaki buzulların erimesine iklimin ve mevsim şartlarının değişmesine okyanusların ısınmasına deniz seviyesinin yükselmesine orman yangınlarının artmasına göllerin küçülmesine ırmakların kurumasına kışın sıcaklıkların artmasına ilkbaharın erken gelmesine sonbaharın gecikmesine bitkilerin erken çiçek açmasına göç dönemlerinin değişmesine kıyı şeritlerinin erozyona uğramasına bulut ormanlarının kurumasına yol açıyor. Dünya doğayı koruma vakfı (wwf) tarafından yapılan araştırmaya göre küresel ısınma bu yüzyılın sonunda bitki ve hayvan varlığının üçte birini tehdit ediyor. Küresel ısınmanın etkileri dünyanın her yanında görülüyor. Milyonlarca insanı sel kasırga kuraklık susuzluk ve salgın hastalıklarla karşı karşıya bırakıyor. Yükselen deniz seviyesi Pasifik adaları ve Hint okyanusu'ndaki adaların çoğunu tehdit ediyor.

Dünyada neler oluyor?
Grönland eriyor. Kuzey yarımkürenin en büyük buz kütlesi olan Grönland adası küresel ısınma nedeniyle eriyor. Grönland kütlesinin erimesi düşük seviyedeki sahil şeridinde bulunan yerleşim yerlerinin sular altında kalmasına neden olacak. Amazon ormanları yok oluyor. Brezilya hükümetinin yaptığı araştırmalar dünyanın akciğeri sayılan Amazon'un 2003 yılında rekor düzeyde ormanlık alan yitirdiğini gösteriyor. Büyüklüğü 4.2 milyon kilometrekare olan Amazon'un şimdiye dek yüzde 20'si yok oldu. Buzullar eriyor. Küresel ısınma buzullarıyla ünlü Arjantin'i etkisi altına aldı. Buenos Aires'in 3 bin 200 kilometre güneybatısında bulunan Lago Argentino şehri bugüne kadar buzullarıyla turistleri kendine çekerken artık turistler dev buzulların sıcaklığın etkisiyle yıkılmasını izlemek için şehre geliyor. Hollanda kıyılarının 100 yılı kaldı: Hollanda sahillerinde zeminin gelecek 100 yıl içinde 40 santimetre dolayında çökmesi bekleniyor. Avustralya'da 2002 yılında şiddetli kuraklık yaşandı. Kuzey Pasifik'te somon balığı popülasyonunda bölgedeki sıcaklığın normalden 6 derece artması yüzünden büyük düşüş görüldü. California kıyılarında binlerce deniz kuşu denizlerin ısınmasının yol açtığı besin kıtlığı yüzünden öldü.

Türkiye Afrikalaşacak
Bilim adamlarına göre küresel ısınma önlenemediği taktirde Türkiye 100 yıl içinde Kuzey Afrika'ya dönecek. Yağışlar azalınca başta GAP bölgesi olmak üzere tüm nehirlerin taşıdığı su miktarı düşecek. Baraj göllerinin su seviyesi azalacak hidroelektrik enerji üretimi ciddi oranda aksayacak. Yüksek basınç kuşağının kuzeye kaymasıyla ülkemizde hakim olabilecek tropikale benzer bir iklim; düzensiz ani ve şiddetli yağışlar seller hortum kasırga heyelan ve erozyona yol açacak. kasırga ve fırtınaların tetikleyeceği seller can ve mal kaybına neden olacak. Isınmayla birlikte denizlerimizdeki su akıntıları ve sıcaklık rejimleri değişecek. balıkların göç yolları bozulacak. Kuru kesimlerde yüksek sıcaklıklarla birlikte orman yangınları ile tarımsal hastalık ve tarım zararlılarında büyük artışlar görülecek. Kavurucu sıcaklar ve kuraklık tarımsal ürünlerin hem çeşidinin hem de miktarının azalmasına neden olacak. Yaz yerine bahar turizmi yapılacak. Güney bölgeleri turizmi kuzeye kaptıracak. Akdeniz yerine Karadeniz öne çıkacak. Kar yağışı giderek azalacak. hatta kış mevsimi ortadan kalkacak. İklim değişiklikleri göçlere neden olacak. Türkiye'de yaşayanlar kuzeye yerleşmeye çalışacak. Daha sık ve uzun süreli kuraklıklar olacak. araştırmalara göre 2030’da Türkiye’nin büyük bir kısmı oldukça kuru ve sıcak bir iklimin etkisine girecek sıcaklıklar 2-3 derece artacak. deniz seviyesinin 2030’da 30 2050-2100 arasında da azami 100 santimetre yükselmesi bekleniyor.
denizlerin yükselmesinden kıyı kesimleri etkilenecek. özellikle Sadullah Paşa ve Amcazade Hüseyin Paşa gibi bazı yalılar sular altında kalacak. Deniz seviyesinde yükselmelerle birlikte kıyı şeridi ve deltalardaki tarım alanları plajlar ve yat limanları kullanılamaz hale gelecek.

Van Gölü kuruyor
Türkiye’de küresel ısınmanın birinci derecede etkisini gösterdiği yer Van Gölü. Göl ve çevresinde yıllık ortalama sıcaklık 1 derece arttı ve Van Gölü kurumaya başladı. Göldeki su seviyesi 1994'te maksimum seviyeye ulaştı. 11 yıldır bu seviyeye ulaşamaması küresel ısınmanın göstergesi.. Küresel ısınma devam ettikçe su seviyesi azalmaya devam edecek.
uydu görüntülerinden Van'ın Özalp ve Saray ilçelerinde tamamı kurumuş göletler saptandı.


ebush isimli Üye şimdilik offline konumundadır  

Hızlı Cevap

Doğrulama Sorusu
Mesajınız:
Yazı şeklini sil
Kalın
Eğik yazı
Altı çizik

Grafik ekle
Alıntı yap [QUOTE]
 
Alanı Küçült
Alanı Büyült

Seçenekler
Stil


Dünyadaki ısı alışverişinin dengesinin bozulmasının iklimlere etkisi nedir?

Dünyadaki ısı alışverişinin dengesinin bozulmasının iklimlere etkisi nedir? konusu, GENEL KÜLTÜR / Eğitim ve Öğretim forumunda tartışılıyor.


Konu etiketleri: ısı alışverişinin şartları,

Benzer Konular

Konu Konuyu Başlatan Forum Cevap Son Mesaj
Canlılar üzerinde ışığın etkisi nedir?-Işığın çevre üzerinde etkisi nedir? ebush Eğitim ve Öğretim 1 20-12-2015 06:50
Ekosistemin bozulmasının çevreye zararları nelerdir? ebush Eğitim ve Öğretim 0 08-05-2013 12:06
Stroop Etkisi Nedir, Sıtrup Etkisi elif Soru Cevap 0 15-03-2013 03:43
Kanımızın Asit ve Baz Dengesinin Bozulması Nedir elif Eğitim ve Öğretim 0 04-02-2013 05:36
Dünyadaki En Büyük Göller nedir elif Eğitim ve Öğretim 0 26-02-2012 07:40

Üye olmadan soru sorabilirsiniz!

Bütün Zaman Ayarları WEZ +4 olarak düzenlenmiştir. Saat şuan 07:16 .


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.5.2 ©2010, Crawlability, Inc.
Web Stats