bakimliyiz
Geri git   Bakimliyiz.Com > GENEL KÜLTÜR > Eğitim ve Öğretim

Kadın Portalı Kayıt Ol İletişim Forumları Okundu Kabul Et
Alt 03-06-2013, 06:04   #1 (permalink)
 
ebush - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Standart Ticaret hakkında bilgi

Ticaret nedir?-Ticaret hakkında bilgiTicaret
Ticaret kavramı; malların/ürünlerin üretim sürecinden tüketimine kadar geçen zamanda ekonomik değer taşıyan başka nesneler ile değiştirilmesi alışı ve satışı anlamında kullanılmaktadır. Ticaretin insanlık tarihindeki ilk şekli takastır. Takas yöntemi ile mal ve hizmetler birbiri karşılığında değiş tokuş edilir. Günümüzde ise artık değişim aracı olarak para kullanılmaktadır.

Ticaretin Doğuşu
Ticaret eyleminin insanlık tarafından keşfedilmesi insanlık tarihinin erken dönemlerine dayanmaktadır. Pek çok tarihçi ticaretin iletişimin doğuşunu takiben takas yöntemiyle başlamış olduğunu düşünmektedir.
Ticaretin ortaya çıkış nedeni insanın ihtiyaçlarını karşılama arzusudur. Üretimin ve kaynakların kısıtlı olmasından dolayı insan kendinde olmayan mal veya hizmeti bir başkasından sağlamak istemiş bunun için de kendinde bulunan mallar ile değiş tokuş yapmaya başlamıştır. Daha sonra iş bölümünün gelişmesi ve ticari malların çeşitlerinin artması ile ortak bir değişim aracına ihtiyaç duyulmaya başlamıştır. Böylelikle ekmek altın fasulye inci gibi mallar para gibi bir değişim aracı olarak kullanılmaya başlamıştır.
Paranın keşfi ticaretin kolaylaşmasını ve yaygınlaşmasını sağlamıştır. Taşımacılığın ve iletişimin de gelişmesi ile birlikte ticaret evrimleşmiş bugünkü halini almıştır. Bu gelişim sırasında da içinde bulunduğumuz ekonomik sistem gelişmiş ticareti düzenleyici kanunlar yapılmıştır. Günümüzde ticaret ekonominin merkezinde yer almaktadır.

Ticaret Kavramının Tarihi
İlkel toplumlarda mal alışverişi değiş tokuş / takas ticareti veya doğal alışveriş olarak bilinen ürüne/mala karşı ürün/mal olarak yapılırken gelişen modern para ekonomisinde ticaret paraya karşılık mal/ürün alışverişi biçiminde yapılmaktadır. Ticaret kavramı ilk olarak 15. yy.da ortaya çıkmış ancak 18. yy.da uzak ticaretin ve kentsel ticaretin gelişmesiyle ortaya çıkan tüccar birliği ticarethane ticaretçi ya da ticari gibi kavramların arkasında kalmıştır.
Ticaret kavramı günümüz ticaret eğitiminde kullanılan anlamı olan;

“Malların ticaret yapmak amacıyla alımı ve tam bir işlem ve muameleye tabii tutmadan satımı (mal ticareti)”
şeklindeki tanımı ilk olarak 19.yy.ın başında kullanılmıştır.
Rudolf Seyyfert’e göre mal ticareti;
“Malın satışı nakliyesi ve yeniden paketlenmesidir ve bu hizmetler ticaretin belirleyici temel işlevleridir.”
Ticari işletmeler bu temel işlevleri ve başka ticari faaliyetleri;
a) sektörel
b) sınırlı ya da tam olarak
c) kendi adına
d) bütün risklerini üstlenerek yapan kuruluşlardır ve bu kuruluşlar tedarik ve pazarlama konusunda işin uzmanlarıdır.
Anılan tanımlar ticaretin pazar ekonomisindeki özel anlamını vermemektedir. Bu tanımlama ticaretin pazar ekonomisindeki anlamı ile daha açık bir şekilde vermektedir:

“Ticaret çeşitli malların sunulduğu sürüm ve satış pazarı ile mal ve hizmet talebini karşılayan tedarik pazarının devamlı ve eşzamanlı işleyişidir.”
(Schenk 2007 s. 16)
Bu yüzden ticaret diğer hiçbir ticari sektörde olmadığı gibi pazar ekonomisinin temel unsurudur. Ticaret soyut-düşünsel değil somut hizmet ve ürün değişiminin gerçekleştiği pazarlar yaratır. Bu tanım yerleşik ticaret ve mekâna bağlı olmayan katalog üzerinden alışveriş ve sanal ticaret için de geçerlidir.
Bunların dışında dar anlamda ticaret yapan kuruluşlar dışında da ticaret benzeri iş yapan kuruluşlar mal değişiminde yer alır. Bu kuruluşlara örnek; ticari temsilcilikler komisyon kuruluşları ve komisyonculardır.

Genel
Ticaret ya da mal değişimi; malların farklı üreticilerden veya teslimatçılardan alınarak nakliyesinin yapılması depolanması ve daha sonra bir araya getirilen malların bir işlemden geçirilmeden ya toptan ticaret şirketlerine ya da perakende ticaret ile uğraşanlara satılmasını kapsar. Ticaret ile ilgilenen kimse veya şirket normalde sadece kâr etmek amacıyla çalışır. Ticaretin serbest piyasa ekonomisindeki etkinliğinin gerçekleşmesi mal pazarları tedarik pazarları rekabet pazarları ve iç pazarların işleyişi ve organizasyonu ile mümkündür. Bu her ticaret kurumu için aynıdır. Üretim işinden farklı olarak ticarette yeni mal üretilmez ancak bazı iş kollarında ürünler işlenerek geliştirilebilir. Ürünün zenginleştirilme işlemine tabi tutulması haricinde ticaret sektöründe iş yapan bir kuruluşu hizmet sektöründe iş yapan bir kuruluştan ayıran en büyük özellikler; malların depolanması stoklanması ve sürüm şeklidir.
Mal ticaretinin yanı sıra para hizmet veya bilgi ticareti de yapılmaktadır. Ticaret genelde üretim sektörüyle (zanaat) ya da hizmet sektörü ile (değerli kâğıt) bağlantılı olarak karşımıza çıkar. Genelde bir yerde az başka yerde de çok olan mallar ile ticaret yapılır. Bunun sebebi de doğal kaynakların sadece bazı bölgelerde bulunması üretim – tüketim ilişkisi ya da bir ürünün sadece bir yerde ve çokça üretilmesidir. Küreselleşme ve toplum ihtiyaçları ticarette tedarik ve pazarlama uzmanlarının pazarlara uygun organize bir şekilde çalışmalarını gerektirmektedir.
Hukuksal olarak ticari ortakların anlaşmalar imzalamaları gerekmektedir. Ticaret yapan ortaklar arasında ticari ilişki bulunur. Ülke içinde yapılan iç ticaret ile ülkeler arası yapılan dış ticaret arasında farklılıklar söz konusudur. Avrupa Birliği içerisindeki ticari ortaklar arasında yapılan ülkeler arası ticaret AB – iç ticareti olarak kabul edilir.

Ticaretin Tarihi ve Toplumsal Anlamı
Uzun yıllardan beri üretici ile tüketici arasında tüccarlar aracılığıyla gerçekleşen mal alış-verişine ticareti meydana getirmektedir. Ancak bu alış-veriş sonucunda yayılmış olan mallar bizlere nasıl yayıldıkları hakkında bilgi vermemektedir. Tüccarlar kültürel erken dönemlerde malların tedarikini ve taşınmasını ilk olarak denizaşırı ticaret altında yapmışlardır. Tüccarlar hammadde işletme sermayesi yatırım ve tüketim malları gibi ticaret mallarının kuryeleri olarak malların nakliyesini kendi devletlerinde yapmadıklarından mal ulaşımını da kontrol etmişlerdir.
Yüksek kültürlerin ve yeni devletlerin kurulması ile sıklaşan denizaşırı ticari ilişkiler kültürel etkileşimin başlamasında da etkili olmuştur. Bölgesel ve yerel ticaret ilk olarak Orta Çağ’da başlamıştır. Orta Çağ’da başlayan bu ticaret sağlam temellere sahip olup tüccar ailelerin yüzyıllık bilgi ve tecrübelerine dayanarak yapılmıştır. Venedik Pisa Cenova Floransa Marsilya gibi önemli şehirlerin kurulmasında da bu sağlam temellere dayanan ticaretin önemi ve rolü büyüktür.
Uygarlıkların bir yükselmesi bir gerilemesi bölgesel ve bölgeler üstü kartelleşmede dalgalanmalara neden olmuştur. Birbirinden çok farklı iki değerli taş zengini uygarlık arasında İndus Vadisi Uygarlığı (Harappa Uygarlığı; MÖ 2600 - MÖ 1900) ile Sümer Uygarlığı (MÖ 3500 - MÖ 2000) arasında yüzyıllar süren oldukça yoğun ticari ilişkiler yürütülmüş fakat; İndus Vadisi Uygarlığı’nın yıkılması ile Sümerlerin de hem iç ticaretleri hem de dış ticaretleri zarar görmüştür. Aynı zamanda Tunç Çağı döneminde kıta Avrupa’sı ile Akdeniz Bölgesi ve Kuzey Avrupa arasında Kehribar Yolu üzerinden takas ticaretinin gerçekleştirilmiş olduğu kanıtlanmıştır.
Antik Çağ’da batıda Antik Yunan ve Roma Uygarlıkları uzak doğuda Çin Uygarlığı gibi yeni ve birbirinden çok farklı imparatorluklar kurulmuş ve böylece Avrasya ekseninde denizaşırı ticaret yoğunlaşmıştır. Bu ticaret Çin'den başlayarak Anadolu ve Akdeniz aracılığıyla Avrupa'ya kadar uzanan ve dünyaca ünlü ticaret yolu olan İpek Yolu üzerinden gerçekleştirilmiştir. Batı ülkeleri Çin’den satın aldıkları İpeği İpek yolu üzerinden taşımışlardır. Bu durum bize İpek Yolu üzerinde gerçekleşen kıtalararası alış-verişin bir kanıtıdır. Ancak Avrasya ekseninde meydana gelen Kavimler Göçü ticaretin temelden sarsılmasına neden olmuştur. Hatta Roma İmparatorluğu’nda merkezi otoritenin çökmesine ve bununla birlikte başlayan çözülmeler ile de birçok şehrin yıkılmasına dahi neden olmuştur.
Orta Çağ’da Avrasya bölgesinde yeni imparatorlukların kurulması ve var olan imparatorlukların güçlenmesi ile denizaşırı ticaret yeniden ivme kazanmıştır. Bu dönemde eskisine göre daha yoğun ve sistemli yapılan ticaret Avrupa’nın gelişmesinde ve sadece kıtasal bir bölge olmaktan çıkıp bir merkez haline gelmesinde etkili olmuştur. Orta Çağ’dan Yeni Çağ’a giriş döneminde Avrupa’nın deniz ticareti Venedik Cenova Hansa Şehirleri gibi şehir devletlerinin kontrolünde olup bu şehirlerde yaşayan köklü tüccar aileler tarafından yapılmaktaydı. Sosyolog Ferdninant Tönnies’e göre dönemin denizaşırı ticareti ile ilgilenen tüccarlar geleneksel ilişkilere faydacılık düşüncesini getirmiş ve bu düşünce sisteminin tüm toplumlara mal edilmesini sağlayan meslek gurubuna ait kişiler olarak kabul edilmişlerdir. Bu anlamda tüccarların oluşturduğu loncalar büyük bir önem kazanmıştır.
Pusulanın icadı ile denizcilik gelişmiş ve ticaret yolları önemini yitirmeye başlamıştır. Osmanlı’nın ve diğer ülkelerin ticaret yolları üzerindeki denetimi ve uyguladığı yüksek vergiler nedeniyle Avrupalılar Asya’ya daha ucuza ulaşabilmek ve oradan baharat ve benzeri maddeleri daha ucuza ve daha hızlı taşıyabilmek için yeni ticaret yolları aramaya başlamışlardır. Bu amaçla 15. ve 16. yy.larda coğrafi keşifler başlamıştır. Kristof Kolomb (1451–1506) kısa yoldan Hindistan’a ulaşmak amacıyla yola çıkmış ancak Hindistan yerine Amerika kıtasına varmıştır.
ebush isimli Üye şimdilik offline konumundadır  

Hızlı Cevap

Doğrulama Sorusu
Mesajınız:
Yazı şeklini sil
Kalın
Eğik yazı
Altı çizik

Grafik ekle
Alıntı yap [QUOTE]
 
Alanı Küçült
Alanı Büyült

Seçenekler
Stil


Ticaret hakkında bilgi

Ticaret hakkında bilgi konusu, GENEL KÜLTÜR / Eğitim ve Öğretim forumunda tartışılıyor.Benzer Konular

Konu Konuyu Başlatan Forum Cevap Son Mesaj
İpek yolu üzerindeki ticaret hakkında bilgi ebush Eğitim ve Öğretim 0 25-05-2013 01:51
Türkiyede ticaret hakkında bilgi ebush Eğitim ve Öğretim 0 14-04-2013 11:29
İç Ticaret,Dış Ticaret ve Türkiye’de İthalat ve İhracat Nasıldır? elif Genel Kültür Paylaşımlarınız 0 04-02-2011 06:30
Uluslararası Ticaret Bölümü Nedir? - Uluslararası Ticaret Bölümü Hakkında gizem Meslekler Rehberi ve Meslek Seçimi 0 27-06-2009 02:49
Dış Ticaret Bölümü Nedir? - Dış Ticaret Bölümü Hakkında gizem Meslekler Rehberi ve Meslek Seçimi 0 24-06-2009 04:22

Üye olmadan soru sorabilirsiniz!

Bütün Zaman Ayarları WEZ +4 olarak düzenlenmiştir. Saat şuan 06:00 .


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2022, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.5.2 ©2010, Crawlability, Inc.